10.01.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:

ลูกๆ ที่แสนหวาน เป็นของพ่อและประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของพ่อ ชื่อของพ่อจะได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยการที่ลูกกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ลูกต้องกลับมาอ่อนหวานอย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน

คำถาม:
ลูกๆ มีความวิตกกังวลหนึ่งประการใดในยุคบรรจบพบกันที่ลูกจะไม่มีในยุคทอง?

คำตอบ:

ในยุคบรรจบพบกัน ลูกมีความวิตกกังวลเดียวของการกลับมาบริสุทธิ์ พ่อทำให้ลูกเป็นอิสระจากความวิตกกังวลในทุกๆ ประเด็น ลูกทำความเพียรพยายามเพื่อที่ลูกจะสามารถละร่างเก่าของลูกได้ในความสุข ลูกรู้ว่าลูกจะถอดเครื่องแต่งกายเก่าและสวมใส่เครื่องแต่งกายใหม่ ลูกๆ แต่ละคนควรถามหัวใจตนเองว่าลูกมีความสุขมากเท่าไรและลูกจดจำพ่อมากเท่าไร

โอมชานติ
พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ท่านอธิบายแก่พวกเขาและสอนพวกเขาด้วย ท่านสอนความลับของผู้สร้าง และตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้างแก่ลูก ท่านพูดด้วยเช่นกันว่า กลับมาเต็มเปี่ยมด้วยทุกคุณธรรมและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ด้วยการอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกจะกลับมาสโตประธาน ลูกรู้ว่าในเวลานี้โลกนั้นตโมประธาน โลกเคยสโตประธาน และหลังจาก 5,000 ปี เวลานี้กลับมาตโมประธาน นี่คือโลกเก่า มีการกล่าวถึงทุกคนว่า ผู้นี้อยู่ในโลกใหม่ หรือผู้นี้เคยอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกผู้เป็นจิตวิญญาณ โอ ลูกๆ ทางจิต ลูกต้องกลับมาสโตประธานอย่างแน่นอน ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่ออย่างแน่นอน ลูกต้องจดจำฉัน,พ่อของลูกอย่างแน่นอน ลูกทางโลกจดจำพ่อของพวกเขาด้วยเช่นกัน เมื่อพวกเขาโตขึ้น พวกเขาก็ได้รับสิทธิ์ในมรดกที่มีขีดจำกัด ลูกคือลูกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อ เวลานี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการกราบไหว้บูชาใด ฯลฯ ลูกได้มาล่วงรู้ว่านี่คือมหาวิทยาลัย มนุษย์ทั้งหมดต้องศึกษาเล่าเรียน ลูกต้องทำให้สติปัญญาของลูกไม่มีขีดจำกัด เวลานี้โลกเก่านี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ตโมประธานในเวลานี้จะกลับมาสโตประธาน ลูกๆรู้ว่าในเวลานี้ ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้พวกเราต้องทำตามกำหนดของพ่อทางจิตผู้เดียว ลูกดวงวิญญาณกำลังจะกลับมาสโตประธานด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงนี้และแล้วลูกจะต้องไปสู่โลกที่สโตประธาน ลูกเข้าใจว่าลูกคือบราห์มินและลูกเป็นของพ่อ ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนและการศึกษานี้เรียกว่าความรู้ หนทางของความเลื่อมใสศรัทธานั้นแยกออกไป พ่อพูดความรู้นี้กับลูกๆบราห์มิน ไม่มีใครอื่นที่รู้ความรู้นี้ พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าพ่อ มหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ที่เป็นครูด้วยเช่นกันนั้นสอนอย่างไร บาบาเฝ้าแต่อธิบายหัวข้อมากมาย ประเด็นอันดับหนึ่งคือการเป็นของพ่อและประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของพ่อและกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ลูกต้องกลับมาอ่อนหวานอย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน นี่คือความรู้ของพระเจ้า พระเจ้านั่งที่นี่และสอนพวกเรา ลูกต้องจดจำว่าพ่อสูงสุดเหนือสิ่งใด นี่เป็นเรื่องของหนึ่งวินาทีที่จะพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ลูกดวงวิญญาณเข้าใจว่าลูกเป็นผู้อาศัยในดินแดนแห่งความสงบแล้วลูกก็ลงมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก ดวงวิญญาณใช้ชาติเกิดอย่างต่อเนื่องและกลับมาเกิดใหม่ เวลานี้เราได้จบสิ้นบทบาทของ 84 ชาติเกิดของเราตามลำดับกันไป ลูกต้องเข้าใจการศึกษานี้และบทบาทนี้ ความลับของละครอยู่ในสติปัญญาของลูกด้วยเช่นกัน ลูกรู้ว่านี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูกและที่ลูกได้พบกับพ่อในชาติเกิดสุดท้ายนี้ โลกเก่าเปลี่ยนไปเมื่อลูกได้จบสิ้น 84 ชาติเกิดของลูก ลูกรู้เกี่ยวกับละครที่ไม่มีขีดจำกัดของ 84 ชาติเกิดนี้ และการศึกษาเล่าเรียนนี้ด้วยเช่นกัน หลังจากใช้ 84 ชาติเกิด เวลานี้ลูกได้มาถึงจุดสุดท้าย เวลานี้ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนและแล้วลูกก็จะไปสู่โลกใหม่ คนใหม่ก็จะมาอยู่เรื่อยๆ พวกเขามีศรัทธาในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง บางคนก็ไม่ว่างเว้นในการศึกษานี้ สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของพวกเขาว่าพวกเขากำลังจะกลับมาบริสุทธิ์และสโตประธาน ด้วยการกลับมาบริสุทธิ์เราก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ บาบาได้อธิบายแล้วว่า ยิ่งลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากเท่าไร ลูกดวงวิญญาณก็จะกลับมาบริสุทธิ์มากเท่านั้น ลูกๆ มีละครทั้งหมดในสติปัญญาของลูก ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าลูกมาที่นี่หลังจากที่ได้ทิ้งทุกสิ่งของโลกนี้ไว้เบื้องหลัง ลูกต้องไม่เห็นสิ่งใดก็ตามสิ่งที่ลูกมองเห็นด้วยดวงตาทางร่างกาย ทั้งหมดนั้นกำลังจะจบสิ้นลง เวลานี้เป็นชาติเกิดสุดท้ายของลูก ไม่มีใครอื่นรู้เกี่ยวกับละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ เวลานี้ลูกรู้ทั้งวงจร เวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้ลูกสโตประธานจากตโมประธาน การสอบอื่นนั้นเกิดขึ้นหลังจากสิบสองเดือน การจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงของลูกยังได้เสร็จสิ้น ลูกจดจำสิ่งต่างๆ มากมาย เมื่อการจดจำระลึกถึงนี้กลับมามั่นคงแล้วลูกจะไม่จดจำสิ่งใด ลูกๆ ดวงวิญญาณมาอย่างปราศจากร่างและลูกต้องกลับไปอย่างปราศจากร่าง ลูกรู้บทบาทของมนุษย์ทุกคนของทั้งโลกนี้ มีมนุษย์มากมายและจำนวนของพวกเขานั้นก็เฝ้าแต่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ เวลานี้มีนับล้านๆ จะมีพวกเราจำนวนน้อยมากในยุคทอง ขณะที่เราใช้ชาติเกิดและกลับมาเกิดใหม่ ลัทธินิกายของสาขาต่างๆ ได้เติบโตขึ้นและต้นไม้นั้นก็กลับมาใหญ่โตมาก ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเวลานี้ได้หายไปแล้ว เมื่อเราเป็นของศาสนาเทพ เรานั้นสโตประธาน เวลานี้ศาสนานั้นได้กลับมาตโมประธานแต่จะกลับมาสโตประธานอีกครั้งและเรากำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อกลายเป็นเช่นนั้น ยิ่งลูกศึกษาเล่าเรียนและสอนผู้อื่นมากเท่าไร ก็จะมีคุณประโยชน์กับผู้คนมากมายตามนั้น ลูกควรจะอธิบายด้วยความรักอย่างมาก ลูกต้องโปรยแผ่นพับจากเครื่องบิน ลูกต้องอธิบายในแผ่นพับเหล่านี้ว่า พวกเขาได้แสดงความเลื่อมใสศรัทธามาชาติแล้วชาติเล่า การศึกษากีตะเป็นความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่าใครก็ตามจะกลายเป็นเทพจากมนุษย์ด้วยการศึกษากีตะ ตามละคร เมื่อพ่อได้มาแล้วเท่านั้นที่พ่อจะชี้หนทางแก่ลูกเพื่อกลับมาสโตประธาน และแล้วลูกก็จะได้รับสถานภาพที่สโตประธาน ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังจะกลายเป็นเช่นนั้นด้วยการศึกษานี้ นี่คือพาทชาลาของพระเจ้า พระเจ้าสอนลูกและทำให้ลูกกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา เคยเป็นสวรรค์เมื่อเราสโตประธาน และเมื่อเรากลับมาตโมประธาน ก็เป็นนรก วงจรต้องหมุนไป พ่อมาและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกให้ทำความเพียรพยายามที่จะกลายเป็นเทพจากมนุษย์และเป็นนายของโลก ลูกต้องจดจำพ่อและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกไม่ควรที่จะทะเลาะเบาะแว้งหรือต่อสู้รบรา เหล่าเทพไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งหรือต่อสู้รบรา ลูกต้องกลายเป็นเช่นพวกเขา ลูกเคยเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทุกคุณธรรมและลูกต้องกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้งบนพื้นฐานของศรีมัท ลูกต้องถามตนเองว่า ฉันมีความสุขมากแค่ไหน? ฉันมีศรัทธามากแค่ไหน? สิ่งนี้ควรเป็นที่จดจำตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม มายาเป็นเช่นที่เธอทำให้ลูกลืม ลูกเข้าใจว่าลูกเป็นผู้ช่วยของพ่อพระเจ้าในการรับใช้โลกพร้อมกับพ่อ ก่อนหน้านี้ ลูกเคยศึกษาการศึกษาที่มีขีดจำกัด ในขณะที่เวลานี้ลูกกำลังศึกษาการศึกษาที่ไม่มีขีดจำกัดกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด นี่คือร่างเก่าซึ่งจะมีการละทิ้งในเวลาของตนเอง ไม่สามารถที่จะออกจากร่างในความตายก่อนเวลาอันควรได้ เราต้องออกจากร่างเหล่านี้ในความสุข เราจะออกจากร่างที่สกปรกเหล่านี้และละทิ้งโลกเก่านี้และกลับไปด้วยความสุขเช่นกัน เมื่อมีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ผู้คนก็สวมเสื้อผ้าใหม่ด้วยความสุข ลูกรู้ว่าลูกจะได้รับร่างใหม่ในโลกใหม่ เรามีความใส่ใจเดียวเท่านั้นคือการกลับมาบริสุทธิ์และเป็นอิสระจากความวิตกกังวลอื่นๆทั้งหมด ทั้งหมดนี้กำลังจะจบสิ้น ดังนั้นมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องวิตกกังวล? ลูกมีความวิตกกังวลเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของวงจรในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้สำหรับครึ่งหนึ่งของวงจรจะไม่มีความวิตกกังวลใดๆ ขณะนี้มีเวลาหลงเหลืออยู่น้อยมาก มีความวิตกกังวลน้อยนิดที่จะกลับมาบริสุทธิ์ และแล้วจะไม่มีแม้กระทั่งความกังวลเดียว นี่คือการแสดงของความสุขและความทุกข์ มีความสุขในยุคทองและความทุกข์ในยุคเหล็ก บาบาได้อธิบายแล้วว่าลูกสามารถถามพวกเขาว่า ท่านเป็นผู้อาศัยของยุคทองดินแดนแห่งความสุข หรือยุคเหล็กดินแดนแห่งความทุกข์? ลูกถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ มีคำกล่าวอย่างแน่นอนว่า เวลานี้ลูกเป็นผู้อาศัยของดินแดนแห่งความทุกข์ ต้องมีการถามสิ่งนี้ด้วยความรักอย่างมากเพื่อที่ว่ามนุษย์จะสามารถเข้าใจด้วยตนเองว่าพวกเขาเป็นผู้อาศัยของที่ใด พวกเขาจะพูดว่าลูกมีวิธีการที่ดีมากในการถามคำถาม ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นบุคคลสำคัญหรือมั่งคั่งเพียงใด พวกเขายังคงเป็นชาวนรก โลกใหม่นั้นเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ โลกเก่านี้เวลานี้คือยุคเหล็ก คำถามเหล่านี้ดีมาก เป็นสิ่งที่ชัดเจนด้วยเช่นกันในภาพบันได ลูกควรถามพวกเขาว่า ท่านอยู่ในดินแดนของความสุขหรืออยู่ในดินแดนของความทุกข์? นี่เป็นสวรรค์หรือนรก? ท่านเป็นเทพหรือปีศาจ? แน่นอนที่ยุคทองนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นโลกของเทพ ยุคเหล็กนั้นเรียกได้ว่าเป็นนรก โลกปีศาจ ดังนั้นลูกควรถามพวกเขาว่า: ท่านเป็นชาวสวรรค์ ยุคทอง โลกของเทพ หรือท่านเป็นชาวยุคเหล็ก โลกของปีศาจ? ไม่ว่าท่านนั้นจะมั่งคั่งเพียงใดก็ตาม ท่านอาศัยอยู่ในที่ใด? เวลานี้ลูกมีความรู้นี้ ก่อนหน้านี้ ลูกไม่เคยแม้กระทั่งจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ คือเวลานี้ที่ลูกเข้าใจว่าลูกอยู่ในยุคแห่งการบรรจบพบกัน ผู้ที่อยู่ในยุคเหล็กนั้นเป็นชาวนรกที่ไม่บริสุทธิ์และพวกเขาต้องกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง เหตุนี้เองพวกเขาจึงร้องเรียกหา โอ ผู้ชำระชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! มาและทำให้เราบริสุทธิ์! ลูกเองต้องอธิบายสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ผู้คนมากมายมาหาลูก ถึงกระนั้นก็ตาม เพียงน้อยนิดเท่านั้นในหนึ่งกำมือที่ปรากฏขึ้น ฉันเป็นอะไร ฉันเป็นใคร ฉันสอนอะไร เพียงน้อยนิดเท่านั้นที่เข้าใจและทำตามสิ่งนี้ เมื่อลูกจัดนิทรรศการ ฯลฯ ไปทั่วในตอนเช้าตรู่ ลูกควรจะแสดงว่าเรากำลังจะกลายเป็นชาวสวรรค์ด้วยการศึกษานี้ วงจรนี้หมุนไปอย่างต่อเนื่องผ่านยุคทอง ยุคเงิน ยุคทองแดง และยุคเหล็ก ทั้งวงจรอยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกกำลังจะกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุขและดินแดนแห่งความสงบอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีแม้แต่ชื่อของความทุกข์ในดินแดนของความสุข หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ลูกจะได้รับสถานะภาพที่ต่ำ นี่เป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นศึกษาเล่าเรียนการศึกษาที่ไม่มีขีดจำกัดนี้และประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัด เพียงแต่พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด บาบามีความอ่อนหวานมาก การกำหนดของท่านคือ จบสิ้นบ่วงพันธะทั้งหมดของร่างกาย รวมทั้งร่างของลูกเอง ดวงวิญญาณนั้นไม่สูญสลาย ช่วงเวลาหนึ่งลูกนำร่างกายมาใช้ ช่วงเวลาต่อมาลูกละร่างนั้น สิ่งนี้ไม่ได้ใช้เวลานานเลย ในเวลานี้แต่ละวันที่ผ่านไป ทุกคนเฝ้าแต่อยู่อย่างตโมประธาน เมื่อเรานั้นสโตประธาน เรามีช่วงชีวิตที่ยาวกว่าและมีพวกเราจำนวนน้อยมาก ไม่ได้มีศาสนาอื่นใด ช่วงอายุขัยของลูกเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความเพียรพยายามที่ลูกทำในเวลานี้ ยิ่งลูกมีการจดจำระลึกถึงมากเท่าไร อายุขัยของลูกก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น เมื่อลูกนั้นเคยสโตประธาน ช่วงอายุขัยของลูกก็ยืนยาวมาก และแล้วเมื่อลูกลงมาเรื่อยๆ อายุขัยของลูกก็จะสั้นลง อายุขัยของลูกนั้นจะสั้นลงเมื่อลูกนั้นเข้าไปสู่สภาพรโช อายุขัยแม้กระทั่งสั้นยิ่งขึ้นเมื่อลูกเข้าไปสู่สภาพตโม มีตัวอย่างของกังหันน้ำที่มีถังที่เต็มและว่างเปล่า ดังนั้น นี่คือกังหันน้ำที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้ลูกได้รับการเติมเต็ม เมื่อลูกได้กลับมาเต็มเปี่ยมอย่างแท้จริงแล้วลูกก็จะเริ่มต้นว่างเปล่าทีละนิด สิ่งนี้เปรียบเหมือนกับแบ็ตเตอร์รี่ด้วยเช่นกัน เมื่อกลับมาสโตประธานแล้วเราก็จะกลับไปและใช้ 84 ชาติเกิด อาณาจักรของราวันเริ่มต้นขึ้นหลังจากครึ่งวงจร ในอาณาจักรของราวัน ทั้งหมดนั้นเรียกว่าเป็นชาวนรก ผู้ที่มาภายหลังจะเข้ามาในนรก ประการแรกลูกไปสวรรค์ ลูกได้รับผลของความเลื่อมใสศรัทธาจากพ่อ เป็นที่เข้าใจว่า ผู้นี้ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามามากมายและเหตุนี้เองเขาจึงรับความรู้ พ่อได้อธิบายความลับเหล่านี้ทั้งหมดแก่ลูกแล้ว และแล้วลูกก็ต้องอธิบายความลับเหล่านั้นแก่ผู้อื่น มนุษย์ได้ทำบาปประเภทต่างๆ มากมาย เวลานี้พ่อมาและให้ความรู้แก่ลูก เมื่อพ่อมาเท่านั้นที่พ่อสอนลูก สำหรับเวลาทั้งหมดนั้นลูกไม่ได้รู้สิ่งนี้ ลูกเฝ้าแต่กลายเป็นดวงวิญญาณบาป ลูกดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์และมีบุญได้อย่างไรแล้วลูกกลายเป็นดวงวิญญาณบาปได้อย่างไร ใครคือผู้อาศัยของยุคทองและใครคือผู้อาศัยของยุคเหล็ก ลูกไม่รู้อะไรในสิ่งนี้ เวลานี้พ่ออธิบายแล้ว พ่อเรียกได้ว่าเป็นเปลวไฟด้วยเช่นกัน พ่อมีแสงและอำนาจ เมื่อลูกมีแสง นั่นคือ เมื่อลูกตื่นขึ้นมา ลูกก็ได้รับอำนาจ ชีวิตของลูกกลับมายืนยาวขึ้นด้วยเช่นกัน ความตายก่อนเวลาอันควรไม่สามารถมาหาลูกที่นั่นได้ ลูกละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่งในความสุข ไม่มีเรื่องของความทุกข์ เป็นเหมือนกับเกม(มีตัวอย่างของงู) ลูกเคยเล่นบทบาทของลูกตั้งแต่ยุคทองจนถึงยุคเหล็ก เวลานี้ สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในสติปัญญาของลูก บาบาเป็นพ่อ ครูและสัทกูรูของลูก เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ ตามลำดับกันไป ตามความเพียรพยายามของลูก ลูกเข้าใจการกลับชาติมาเกิดและลูกใช้กี่ชาติเกิดด้วยเช่นกัน ลูกใช้กี่ชาติเกิดอย่างเป็นบราห์มิน? (หนึ่งชาติ) บางคนแม้กระทั่งใช้สองหรือสามชาติเกิด ยกตัวอย่าง เมื่อใครบางคนละร่างของเขา เขาก็นำสันสการ์ของบราห์มินไปด้วย เพราะการมีสันสการ์ของบราห์มิน เขาก็จะเข้ามาสู่สกุลบราห์มินที่แท้จริงอีกครั้ง วงสกุลของดวงวิญญาณบราห์มินจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พวกเขานำสันสการ์ของการเป็นของสกุลบราห์มินไป พวกเขาสามารถใช้สองหรือสามชาติเกิดหากพวกเขามีบัญชีกรรมที่จะชำระสะสาง พวกเขาจะละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่ง ดวงวิญญาณจะไปจากสกุลบราห์มินสู่สกุลเทพ สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของร่างกาย เวลานี้ลูกเป็นของพ่อ ลูกคือลูกๆ ของพระเจ้าและลูกคือลูกๆ ของประชาบิดาบราห์มาด้วยเช่นกัน ลูกไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด สิ่งนี้ไม่ใฃ่เรื่องเล็กที่เป็นของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข ลูกเพียงแต่ตระหนักรู้จักพ่อที่ยิ่งใหญ่และเรือของลูกก็จะข้ามฟากไป อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ถามตัวลูกเอง: 1. ฉันมีความสุขมากแค่ไหน? 2. ฉันมีศรัทธาว่าฉันเต็มไปด้วยทุกคุณธรรมและฉันต้องกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้งบนพื้นฐานของศรีมัทมากแค่ไหน? 3.ฉันกลับมาสโตประธานมากแค่ไหน? ฉันมีความใส่ใจทั้งวันและคืนที่จะกลับมาบริสุทธิ์ สโตประธานหรือไม่?

2. ลูกต้องรับใช้โลกพร้อมกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ศึกษาเล่าเรียนการศึกษาที่ไม่มีขีดจำกัดนี้และสอนผู้อื่น จบสิ้นบ่วงพันธะของร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างโดยมีการจดจำระลึกถึงพ่อ


พร:

ขอให้ลูกเป็นอิสระจากความหลงทะนงและอยู่อย่างมีความสุขใจอย่างสม่ำเสมอโดยการละทิ้งผลไม้ดิบแห่งความเคารพหรือเกียรติจากการทำงานรับใช้

รูปที่สูงส่งของความอยากความปรารถนาคือการต้องการชื่อเสียง ความเคารพ และเกียรติยศ ผู้ที่ทำงานรับใช้เพื่อให้มีชื่อเสียงจะสามารถได้รับชื่อเสียงเพียงชั่วคราว แต่ชื่อของพวกเขากลับตกไปจากการประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงเพราะพวกเขารับประทานผลไม้ดิบ ลูกบางคนคิดว่าในวิชาของงานรับใช้พวกเขาควรได้รับความเคารพ แต่สิ่งนั้นไม่ใช่ความเคารพ แต่เป็นความหลงทะนงตน ที่ใดที่มีความหลงทะนงตนที่นั่นไม่สามารถมีความสุขได้ และเหตุนี้เองลูกต้องกลับมาเป็นอิสระจากความหลงทะนงตนและสัมผัสกับความสุขอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:
แกว่งไกวอยู่ในชิงช้าแห่งความสุขของความรักของพระเจ้าและคลื่นของความทุกข์ก็ไม่สามารถมาที่ลูกได้


ความเพียรพยายามพิเศษที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อบราห์มา

พร้อมกับดวงวิญญาณอันดับหนึ่งของบราห์มา ลูกทุกคนต้องกลายเป็นเทวดานางฟ้าด้วยเช่นกันและไปยังอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน แล้วไปพารามดาม ดังนั้นจงใส่ใจเป็นพิเศษต่อการเพ่งรวมของจิตใจและให้จิตใจของลูกทำงานภายใต้คำสั่งของลูก สัมผัสประสบการณ์ที่พิเศษสุดในทุกสถานการณ์ ในทัศนคติของลูก สายตาของลูก และการกระทำของลูก มีประสบการณ์กับสภาพเทวดานางฟ้าในตนเองและให้ประสบการณ์นี้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน