10.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน นี่คือชาติเกิดที่ลูกได้ตายขณะที่มีชีวิต ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ลูกถูก รางวัลล็อตเตอรี่ที่ใหญ่มากดังนั้น คงอยู่ในความสุขที่ไร้ขีดจำกัด

คำถาม:
สิ่งใดที่ลูกควรบอกตนเองเพื่อที่จะจบสิ้นความวิตกกังวลทั้งหมดของลูกและการหยุดโกรธของลูก?

คำตอบ:
ฉันคือลูกของพระเจ้า ฉันต้องกลับมาอ่อนหวานเช่นเดียวกับพ่อ เช่นที่บาบาอธิบายในวิธีที่อ่อนหวานและไม่ได้โกรธเคือง ในทำนองเดียวกัน ฉันต้องอ่อนหวานอย่างมากกับผู้อื่นและไม่กลายเป็นเช่นน้ำเกลือ เพราะฉันเข้าใจว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปคือบทบาทของละคร ดังนั้น จะมีอะไรให้วิตกกังวลเล่า? พูดคุยกับตนเองในวิธีนี้และความวิตกกังวลของลูกจะสิ้นสุดลงและความโกรธของลูกจะหายไป

เพลง:
นี่คือฤดูใบไม้ผลิเป็นเวลาที่จะสนุกสนานและลืมโลก

โอมชานติ
เพลงนี้เกี่ยวกับความสุขของลูกๆ ของพระเจ้า ลูกจะไม่สามารถที่จะร้องเพลงของความสุขเช่นนั้นในยุคทอง เป็นเวลานี้ที่ลูกได้รับสมบัติที่มีค่า ล็อตเตอรี่นี้คือล็อตเตอรี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อผู้คนถูกรางวัลล็อตเตอรี่พวกเขามีความสุขอย่างมาก ด้วยการถูกล็อตเตอรี่นี้ลูกมีประสบการณ์ของความสุขของสวรรค์ชาติแล้วชาติเล่า นี่คือชาติเกิดที่ลูกได้ตายขณะที่มีชีวิต หากลูกไม่ได้ตายขณะที่มีชีวิต นี่ไม่สามารถเป็นชาติเกิดของการตายขณะที่มีชีวิตของลูก ปรอทของความสุขของลูกไม่สามารถขึ้นสูงจนกว่าลูกได้ตายขณะที่มีชีวิต นั่นคือจนกว่าลูกจะทำให้พ่อเป็นของลูก ดังนั้น ลูกไม่สามารถได้รับมรดกที่สมบูรณ์ของลูกจนกว่าจะถึงเวลานั้น ผู้ที่เป็นของพ่อและผู้ที่จดจำท่านได้รับการจดจำจากพ่อด้วยเช่นกัน ลูกคือลูกๆ ของพระเจ้า ลูกมีความซาบซึ้งว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกและพรจากพระเจ้า ผู้เป็นพ่อ ผู้เลื่อมใสศรัทธาก็ล้มลุกคลุกคลานไปในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขานำวิธีการมากมายมาใช้เพื่อที่จะพยายามและพบกับพ่อ พวกเขาศึกษาพระเวทย์ คัมภีร์และนิตยสารฯลฯ มากมาย อย่างไรก็ตาม แต่ละวันที่ผ่านไป โลกเฝ้าแต่มีความทุกข์มากขึ้น โลกต้องกลับมาตาโมประธาน นี่คือต้นไม้ของหนาม เจ้าแห่งหนามมาและเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ หนามได้กลับมาใหญ่โตมากและทิ่มตำอย่างแรงมาก หนามเหล่านั้นได้รับชื่อที่ต่างกันมากมาย หนามเหล่านั้นไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง พ่ออธิบายว่า: นี่คือโลกแห่งหนาม พวกเขาเฝ้าแต่ทำร้ายกันและกัน ภายในครัวเรือน มีลูกที่ไม่มีค่าเช่นนั้น อย่าได้ถามเลย! พวกเขาเป็นเหตุของความทุกข์อย่างมากต่อพ่อแม่ของเขา ไม่ใช่ทุกคนเป็นเช่นเดียวกัน มนุษย์ไม่รู้ว่าเป็นใครที่เป็นเหตุของความทุกข์มากที่สุด พ่อพูดว่า: เหล่ากูรูได้ทำลายคำสรรเสริญของพระเจ้า ในขณะที่เราสรรเสริญท่านอย่างมาก ท่านคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่มีค่าอย่างสูงสุด รูปภาพของชีวานั้นดีมาก แต่มีผู้คนมากมายที่ไม่ยอมรับว่าชีวาคือจุดแห่งแสง เพราะว่าพวกเขาพูดว่าดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดคือสิ่งเดียวกัน ดวงวิญญาณละเอียดอ่อนอย่างมาก ดวงวิญญาณนั่งอยู่ในกึ่งกลางหน้าผากและดังนั้นรูปของพระเจ้าจะใหญ่กว่านั้นได้อย่างไร? นักปราชญ์มากมายหัวเราะเยาะบราห์มากุมารีและพูดว่ารูปของพระเจ้าไม่สามารถเป็นเช่นนั้น ท่านเป็นแสงที่เผาไหม้ตลอดกาลหรือท่านสว่างยิ่งกว่าพระอาทิตย์พันดวง ในความเป็นจริงสิ่งนั้นผิด เพียงพ่อเองเท่านั้นที่สามารถบอกคำสรรเสริญที่ถูกต้องของท่านแก่ลูก ท่านคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ โลกนี้เป็นเช่นต้นไม้กลับหัว ไม่มีผู้ใดในยุคทองและยุคเงินจดจำท่าน ผู้คนจดจำพระเจ้าเมื่อพวกเขาไม่มีความสุข พวกเขาพูดว่า: โอ้พระเจ้า! โอ้พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ได้โปรดมีเมตตา! ไม่มีผู้ใดในยุคทองและยุคเงินที่ร้องขอความเมตตา พวกเขาเป็นสิ่งสร้างใหม่ของพ่อผู้สร้าง คำสรรเสริญของพ่อไร้ขีดจำกัด ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เพราะท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านต้องเคยให้ความรู้อย่างแน่นอน ท่านคือสัจจะ ผู้มีชีวิตและเป็นตัวของความปีติ ท่านเป็นดวงวิญญาณที่มีชีวิตที่ซึมซับความรู้ ตัวอย่างเช่น เมื่อดวงวิญญาณจากร่างของเขา เขานำสันสการ์ของความรู้ไปกับเขา เมื่อเขากลายเป็นเด็ก เขายังคงมีสันสการ์เหล่านั้น แต่เพราะว่าอวัยวะของปากนั้นเล็ก เขาจึงไม่สามารถพูดได้ เมื่ออวัยวะของเขาเติบโต ดวงวิญญาณได้รับการดลใจให้จดจำและความทรงจำก็กลับคืนมา เด็กเล็กๆ จดจำคัมภีร์ฯลฯ ด้วยเช่นกัน นั่นเป็นเพราะสันสการ์จากชาติเกิดที่แล้วของเขา เวลานี้พ่อกำลังให้มรดกของความรู้ของเราแก่เรา ท่านมีความรู้ของทั้งโลกเพราะท่านคือเมล็ด เราไม่สามารถเรียกตนเองว่าเป็นเมล็ด เมล็ดของต้นไม้มีความรู้อยู่ภายในของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของต้นไม้นั้นอย่างแน่นอน พ่อพูดด้วยตนเองว่า: พ่อคือเมล็ดของโลก เมล็ดของต้นไม้นี้อยู่เบื้องบน พ่อคือผู้เป็นสัจจะ ผู้มีชีวิต เป็นตัวของความปีติและมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านมีความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลกด้วยเช่นกัน ท่านจะมีความรู้อื่นใด? จะเป็นความรู้ของคัมภีร์หรือ? ผู้คนมากมายมีสิ่งนั้น พระเจ้าจะมีบางสิ่งใหม่อย่างแน่นอน บางสิ่งที่ไม่มีนักปราชญ์ฯลฯจะรู้ ถามใครๆว่า: ต้นไม้โลกปรากฏออกมาอย่างไร? ต้นไม้ได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างไร? ช่วงชีวิตของต้นไม้นานเพียงไรและต้นไม้ถูกทำลายอย่างไร? ต้นไม้เติบโตขึ้นอย่างไร? ไม่มีใครสามารถอธิบายสิ่งใดเหล่านี้ จากคัมภีร์ทั้งหมด กีตะเท่านั้นที่เป็นเพชรพลอย ที่เหลือทั้งหมดคือลูกๆ ของกีตะ หากพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดแม้กระทั่งหลังจากอ่านกีตะ พวกเขาจะให้ประโยชน์ด้วยการศึกษาคัมภีร์อื่นใดได้อย่างไร? มรดกได้รับผ่านกีตะ เวลานี้พ่ออธิบายความลับของทั้งละคร พ่อเปลี่ยนสติปัญญาของลูกจากสติปัญญาที่เป็นหินให้สูงส่งและทำให้ลูกไปเป็นเจ้าของความสูงส่ง เวลานี้ทุกคนมีสติปัญญาที่เป็นหินเช่นที่ว่าเวลานี้พวกเขาคือเจ้าของหิน อย่างไรก็ตามพวกเขาให้สมญาที่ใหญ่โตแก่ตนเองและคิดว่าตนเองมีสติปัญญาที่สูงส่ง พ่ออธิบายว่า: คำสรรเสริญของพ่อที่พิเศษไม่เหมือนใครมากที่สุด พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความปีติและมหาสมุทรแห่งความสุข เหล่าเทพไม่สามารถได้รับการสรรเสริญในวิธีนี้ ผู้เลื่อมใสศรัทธาไปอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นเทพและพูดว่า: ท่านเต็มไปด้วยคุณธรรมที่สูงส่งทั้งหมด บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์เต็ม 16 องศา ลูกเข้าใจว่าคำสรรเสริญนั้นเป็นของพ่อผู้เดียวเท่านั้นและเรารู้ถึงคำยกย่องของท่านเท่านั้น เวลานี้สติปัญญาของลูกเต็มไปด้วยความรู้ของผู้ที่ถูกวาดไว้ในวัดได้ใช้ 84 ชาติเกิดเต็มของเขาอย่างไร ดังนั้น เวลานี้ลูกมีความสุขมากเพียงไร ก่อนหน้านี้ ลูกไม่ได้คิดในวิธีนี้ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกต้องกลายเป็นเช่นพวกเขา สติปัญญาของลูกได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย พ่ออธิบายแก่ลูกๆว่า: กลับมาอ่อนหวานอย่างมากกับกันและกัน อย่าได้เป็นน้ำเกลือ บาบาเคยโกรธกับผู้ใดหรือไม่? ท่านอธิบายด้วยกิริยาที่อ่อนหวานอย่างมาก แม้กระทั่ง 1 วินาทีที่ผ่านไปก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นบทบาทของละคร จะมีสิ่งใดต้องกังวลในสิ่งนั้นเล่า? จงอธิบายแก่ตนเองในวิธีนี้ ลูกๆ ของพระเจ้าก็ไม่ยิ่งหย่อน ลูกสามารถเข้าใจว่าลูกๆของพระเจ้าต้องอาศัยอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นอน พระเจ้าไม่มีตัวตนและดังนั้นลูกของท่านต้องไม่มีตัวตนด้วย ลูกๆเดียวกันเหล่านั้นมาที่นี่และนำเครื่องแต่งกายมาใช้เพื่อเล่นบทบาทของเขา มนุษย์ในสวรรค์เป็นของศาสนาเทพ หากลูกเคยคิดคำนวณว่าแต่ละคนใช้ชาติเกิดมากมายเพียงใด ลูกจะต้องทุบศีรษะตนเองอย่างมาก! อย่างไรก็ตามเป็นที่เข้าใจว่าจำนวนของชาติเกิดลดลงตามเวลาที่พวกเขามา ก่อนหน้านี้ลูกเคยเชื่อว่ามนุษย์กลายเป็นแมวและสุนัข นั้นมีความแตกต่างราวกับกลางวันและกลางคืนในสติปัญญาของลูกระหว่างช่วงเวลานั้นและในเวลานี้ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดต้องถูกเข้าถึง สิ่งนี้มีการอธิบายในสาระว่าวงจรของ 84 ชาติเกิดจบสิ้นลงในเวลานี้ เวลานี้ลูกต้องละร่างที่สกปรกของลูก ร่างกายของทุกคนนั้นเก่า เสื่อมและตาโมประธาน ขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกออกจากร่างกายเหล่านั้น เหตุใดลูกจึงควรจดจำร่างเก่าของลูกเล่า? เวลานี้จดจำร่างใหม่ที่ลูกจะได้รับในยุคทอง ลูกจะเข้าไปสู่ยุคทองผ่านดินแดนของการหลุดพ้น เมื่อเราไปยังดินแดนของการหลุดพ้นในชีวิต ทุกคนอื่นจะไปยังดินแดนของการหลุดพ้น สิ่งนี้เป็นที่รู้ว่าคือเสียงร้องแห่งชัยชนะ หลังจากเสียงร้องแห่งความทุกข์ จะมีเสียงร้องแห่งชัยชนะ ผู้คนมากมายจะตาย และดังนั้นบางสิ่งต้องเป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนั้น จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ใช่ว่าลำพังมหาสมุทรจะทำลายดินแดนทั้งหมด ทุกสิ่งต้องจบสิ้น อย่างไรก็ตาม บารัตดินแดนที่ไม่สูญสลายยังคงอยู่ เพราะว่าบารัตเป็นสถานที่เกิดของชีพบาบา ดินแดนนี้กลายเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พ่อประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน แต่มนุษย์ไม่ได้รู้สิ่งนี้ สำหรับพวกเขาการไม่รู้ถูกกำหนดไว้ในละครด้วยเช่นกัน เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: ลูกๆ ลูกไม่ได้รู้สิ่งใดเช่นกัน พ่ออธิบายความลับทั้งหมดของผู้สร้างและสิ่งสร้างของท่าน นั่นคือตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลกมนุษย์ ฤๅษีและมุนีได้กล่าวว่าไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับสิ่งนั้น พวกเขาไม่เข้าใจว่ากิเลสทั้ง 5 คือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของทั้งโลก ชาวบารัตเฝ้าแต่เผาราวันปีแล้วปีเล่า แต่พวกเขาไม่รู้จักราวันเพราะราวันไม่ใช่ทั้งวัตถุและจิตวิญญาณ กิเลสไม่มีรูปใดๆเลย เป็นเมื่อบุคคลเริ่มมีการกระทำเท่านั้นที่เป็นที่เข้าใจว่าเขามีวิญญาณปีศาจร้ายของตัณหาราคะหรือความโกรธ นั้นมีสภาพที่สูงสุด กลางๆและต่ำสุดในกิเลสเช่นกัน บางคนมีความซาบซึ้งที่ตาโมประธานของตัณหาราคะ บางคนมีสภาพที่ราโจของความซาบซึ้งและบางคนมีสภาพที่สะโตของความซาบซึ้ง บางคนแม้กระทั่งอยู่ในพรหมจรรย์ตั้งแต่เกิด พวกเขาคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากเกินไปที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือน บุคคลเช่นนั้นเป็นที่รู้ว่าคือผู้ที่ดีที่สุด ในท่ามกลางซานยาสซี ผู้ที่ถือพรหมจรรย์ตั้งแต่เกิดได้รับการพิจารณาว่าดี นี่เป็นสิ่งที่ดีอย่างมากสำหรับรัฐบาลเพราะประชากรไม่ได้เพิ่มขึ้น พวกเขาได้รับพลังของความบริสุทธิ์ สิ่งนี้แฝงตัวอย่างมาก ซันยาสซีอยู่อย่างบริสุทธิ์ เด็กเล็กๆ อยู่อย่างบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน และผู้ที่อยู่ในสภาพปลดเกษียณของเขาก็อยู่อย่างบริสุทธิ์ด้วย ดังนั้นพลังของความบริสุทธิ์เฝ้าแต่ได้รับ พวกเขายังคงมีกฎว่าเด็กๆ ควรจะอยู่อย่างบริสุทธิ์จนกระทั่งถึงวัยหนึ่ง พวกเขาได้รับกำลังจากสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน ลูกบริสุทธิ์ในวิธีที่สะโตประธาน ลูกทำสัญญากับพ่อในชาติเกิดสุดท้ายนี้ ลูกคือผู้ที่ก่อตั้งยุคทอง ผู้ที่อยู่อย่างบริสุทธิ์คือผู้ที่กลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ต่างลำดับกันไป ตามความเพียรพยายามของเขา นี่คือครอบครัวของพระเจ้า เมื่อทุกวงจรลูกอยู่กับพระเจ้าและแล้วลูกก็ใช้ชาติเกิดมากมายในสกุลเทพ ชาติเกิดเดียวนี้มีค่าเหลือประมาณ สกุลนี้ของพระเจ้าคือสกุลที่สูงสุด สกุลบราห์มินสูงสุด คือจุก จากสกุลที่ต่ำที่สุด เรากลายเป็นผู้ที่เป็นของสกุลบราห์มินที่สูงที่สุด เพียงเมื่อชีพบาบาสร้างบราห์มาเท่านั้นที่ท่านสามารถสร้างบราห์มิน ผู้ที่อยู่ในงานรับใช้ของบาบามีประสบการณ์ของความสุขอย่างมากมาย เรากลายเป็นลูกของพระเจ้าและกำลังทำตามศรีมัทของพระเจ้า ลูกประกาศชื่อเสียงของท่านผ่านพฤติกรรมของลูก บาบาพูดว่า: ผู้อื่นคือผู้ที่มีร่องรอยที่เป็นเช่นปีศาจ ในขณะที่ลูกกำลังกลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่ง เมื่อลูกกลับมาเพียบพร้อม พฤติกรรมของลูกจะกลับมาดีมาก บาบาจะพูดว่า: ลูกคือผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่ง ต่างลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของลูก ผู้ที่มีร่องรอยที่เป็นเช่นปีศาจต่างลำดับกันไปด้วยเช่นกัน มีผู้ที่ถือพรหมจรรย์ตั้งแต่เกิดด้วยเช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่ดีมากที่ซันยาสซีอยู่อย่างบริสุทธิ์ แต่พวกเขาไม่สามารถประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ผู้ใด หากกูรูจะสามารถประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ดวงวิญญาณ พวกเขาจะพาดวงวิญญาณเหล่านั้นกลับไปกับพวกเขา อย่างไรก็ตาม กูรูจากไปและทิ้งดวงวิญญาณเหล่านั้นไว้ ที่นี่ พ่อพูดว่า: พ่อจะพาลูกกลับไปกลับพ่อ พ่อได้มาเพื่อที่จะพาลูกกลับไปกับพ่อ พวกเขาไม่สามารถพาลูกไป พวกเขาเองกลับชาติมาเกิดกับผู้ครองเรือน และแล้วเนื่องจากสันสการ์ของเขา พวกเขาก็ไปและอาศัยอยู่ในชุมนุมของซันยาสซีอีก นามและรูปของเขาเฝ้าแต่เปลี่ยนไปในทุกชาติเกิด เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพในยุคทองตามความเพียรพยายามที่ลูกทำในเวลานี้ ที่นั่น ลูกจะไม่รู้ว่าลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของลูกอย่างไร ลูกเข้าใจในเวลานี้ว่าความพยายามใดก็ตามที่ลูกทำในวงจรที่แล้ว ลูกจะทำเช่นเดียวกันในเวลานี้ ลูกๆ บางคนเคยได้รับนิมิตด้วยเช่นกันว่าการแต่งงานเกิดขึ้นที่นั่นอย่างไร ที่นั้นจะมีสวนป่าและสวนดอกไม้ที่ใหญ่โต เวลานี้มีผู้คนหลายล้านในบารัต ที่นั้นจะมีเพียงไม่กี่แสนเท่านั้น ที่นั้นจะไม่มีอาคารสูงที่มีจำนวนชั้นมากมาย สิ่งเหล่านี้คงอยู่ในเวลานี้เพราะไม่มีที่ว่าง ที่นั่นจะไม่หนาวมาก ที่นั่นจะไม่มีร่องรอยของความทุกข์ใด จะไม่มีความร้อนอย่างมากที่ผู้คนจะต้องขึ้นไปบนภูเขา ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ เวลานี้ ผู้คนกำลังอาศัยอยู่ในป่าของหนาม มากเท่าที่พวกเขาปรารถนาความสุขมากเท่าใด ความทุกข์ของเขาก็เพิ่มพูนขึ้นมากตามนั้น เวลานี้จะมีความทุกข์อย่างมากมาย เมื่อสงครามประทุ แม่น้ำของเลือดจะไหลนอง อัจชะ มุรลีนี้ได้พูดไว้เบื้องหน้าลูกๆทั้งหมด อันดับ 1 คือการรับฟังเป็นการส่วนตัว; อันดับ 2 คือการรับฟังผ่านเทปและอันดับ 3 คืออ่านมุรลี ดังนั้นนี่คือสะโตประธาน สะโตและราโจ นั้นไม่สามารถมีสภาพที่ตาโมสำหรับสิ่งนี้ นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแม่นยำอย่างสมบูรณ์ในเทป อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ประกาศชื่อเสียงของพ่อผ่านพฤติกรรมและคุณธรรมที่สูงส่งของลูก ขจัดข้อบกพร่องที่เป็นเช่นปีศาจ

2. อย่าได้มีความผูกพันยึดมั่นต่อร่างเก่าที่เสื่อมโทรมของลูก จดจำร่างใหม่ของยุคทองของลูกและให้การช่วยเหลือที่แฝงตัวด้วยการอยู่อย่างบริสุทธิ์

พร:
ขอให้ลูกเป็นนายผู้มีอำนาจสูงสุดและมอบประสบการณ์ความใกล้ชิดให้กับดวงวิญญาณที่กำลังนั่งอยู่ห่างไกล ด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณของลูก

ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์ ลูกสามารถสัมผัสสิ่งที่ไกลออกไปให้เข้ามาใกล้ได้ ในทำนองเดียวกัน ด้วยสติปัญญาอันสูงส่งของลูก ลูกสามารถสัมผัสบางสิ่งที่อยู่ห่างไกลว่าอยู่ใกล้ลูกได้ เช่นเดียวกับที่ลูกสามารถเห็น พูดและ ให้และรับความร่วมมือจากผู้ที่อยู่กับลูก ในทำนองเดียวกัน ด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณของลูก ลูกสามารถให้ประสบการณ์แห่งความใกล้ชิดกับดวงวิญญาณที่กำลังนั่งอยู่ห่างไกลได้ สำหรับสิ่งนี้ ลูกเพียงต้องการความมั่นคงในสภาพของการเป็นนายผู้ทรงอำนาจสูงสุด และมีสภาพที่เต็มและสมบูรณ์ และทำให้พลังความคิดของลูกสะอาด

คติพจน์:
เพียงผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยทุกความคิด คำพูด และการกระทำของพวกเขาเท่านั้นที่จะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ให้แรงบันดาลใจ