10.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกมาที่มหาวิทยาลัยนี้เพื่อที่จะตายจากโลกนี้และไปยังโลกใหม่ ความรักของลูกเวลานี้เป็นไปสำหรับพระเจ้าผู้เดียว

คำถาม:
ในการจดจำระลึกถึงพ่อด้วยวิธีใดที่ลูกจะกลับมามั่งคั่ง?

คำตอบ:
พ่อคือจุด กลายเป็นจุดและจดจำจุดและลูกจะกลับมามั่งคั่ง เมื่อลูกเขียนจุด (ศูนย์, 0) ถัดจากเลขหนึ่งมันจะกลายเป็น 10 แล้วเมื่อลูกเขียนอีก 0 ข้างๆเลข 10 จะกลายเป็น 100 แล้วก็ 1,000 โดยการจดจำระลึกถึงพ่อ ศูนย์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และลูกก็จะมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการจดจำระลึกถึงนี้เท่านั้นที่ลูกจะมีรายได้ที่แท้จริง

เพลง:
เปลวไฟได้ถูกจุดขึ้นด้วยการชุมนุมของแมลงเม่า ...

โอมชานติ
ความหมายของเพลงนี้พิเศษสุด! ความรักสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร? เพื่อใคร? เพื่อพระเจ้า เพราะเมื่อลูกตายจากโลกนี้ลูกจะไปหาท่าน ลูกมีความรักเช่นนี้กับใครอีกหรือไม่? ความรักเช่นนั้นที่ลูกคิดว่าลูกจะตายหรือไม่? ใครจะมีความรักเช่นนี้ไหม? ความหมายของเพลงนั้นยอดเยี่ยมมาก! แมลงเม่ามีความรักต่อเปลวไฟ บินวนไปรอบเปลวไฟแล้วก็ตายในเปลวไฟ เมื่อลูกรักพ่อลูกต้องละร่างของลูกด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าลูกละร่างของลูกในขณะที่จดจำระลึกถึงพ่อ เพลงนี้เป็นไปสำหรับผู้เดียว เมื่อพ่อมาผู้ที่รักท่านจะต้องตายไปจากโลกนี้ เมื่อลูกรักพระเจ้า ลูกจะไปที่ไหนเมื่อลูกตาย? ลูกจะไปหาพระเจ้าอย่างแน่นอน ผู้คนให้ทานและทำบุญและไปจาริกแสวงบุญ ฯลฯ เพื่อไปหาพระจ้า แม้ว่าเมื่อใครบางคนกำลังจะตาย ผู้คนก็จะบอกให้เขาจดจำระลึกถึงพระเจ้า พระเจ้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาก! เมื่อท่านมา ท่านก็จบสิ้นทั้งโลก ลูกเข้าใจว่าลูกมา ที่มหาวิทยาลัยนี้เพื่อตายจากโลกเก่านี้และไปสู่โลกใหม่ โลกเก่าเรียกว่าโลกที่ไม่บริสุทธิ์ นรก พ่อกำลังแสดงหนทางแก่ลูกที่จะไปโลกใหม่ เพียงแค่จดจำพ่อ! พ่อคือพระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อ ลูกได้รับความมั่งคั่ง ทรัพย์สมบัติ อาคารบ้านเรือน ฯลฯ จากพ่อทางร่างนั้น ลูกสาวไม่ได้รับมรดก พวกเธอถูกส่งไปยังบ้านอื่นนั่นหมายความว่าพวกเธอไม่สามารถเป็นทายาทได้ พระเจ้าเป็นพ่อของทุกดวงวิญญาณ ทุกคนต้องไปหาท่าน เนื่องจากมีมนุษย์จำนวนน้อยมากในโลกใหม่ พ่อจึงต้องมาในเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อพาทุกคนกลับบ้านอย่างแน่นอน มีมนุษย์มากมายในโลกเก่า ในโลกใหม่มีมนุษย์จำนวนน้อยมากและมีความสุขอย่างมาก ในโลกเก่ามีมนุษย์มากมายและความทุกข์มากมายและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงร้องเรียกหา บาบู(คานธีจี)เคยพูดว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! เขาไม่รู้จักท่านจริงๆ ผู้คนเข้าใจว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์คือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด พระเจ้า ท่านคือผู้ปลดปล่อยของโลก ไมใช่ทุกคนในโลกที่เชื่อในรามและสีดา ทั้งโลกคิดว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเป็นผู้ปลดปล่อยและผู้นำทาง ท่านปลดปล่อยลูกจากความทุกข์ อัจชะ แล้วใครที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกมีความทุกข์? พ่อไม่สามารถเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกมีความทุกข์ได้เพราะท่านคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านคือผู้ที่พาลูกไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ดินแดนแห่งความสุข ลูกเป็นลูกทางจิตของพ่อทางจิตนั้น พ่อเป็นเช่นไรลูกก็เป็นเช่นนั้น พ่อทางร่างก็มีลูกทางร่าง เวลานี้ลูกๆ ต้องเข้าใจว่าลูกคือดวงวิญญาณ และพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดได้มาเพื่อให้มรดกของลูกแก่ลูก เมื่อเรากลายเป็นลูกของท่านเราจะได้รับมรดกของสวรรค์อย่างแน่นอน ท่านคือผู้ที่ก่อตั้งสวรรค์ อย่าลืมว่าลูกเป็นนักเรียน สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ว่าชีพบาบาเป่าขลุ่ย (มุรลี) ในมธุบัน ไม่ใช่ขลุ่ยไม้ไผ่ที่นี่ กฤษณะร่ายรำและเป่าขลุ่ย- ทั้งหมดนั้นเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา อย่างไรก็ตามเป็นเพียงชีพบาบาเท่านั้นที่เป่าขลุ่ยของความรู้ หลายคนที่แต่งเพลงที่ดีมากจะมาหาลูก โดยทั่วไปแล้วเป็นผู้ชายที่แต่งเพลง ลูกควรจะร้องเพลงของความรู้เท่านั้นที่ลูกจะสามารถจดจำชีพบาบาได้ พ่อพูดว่า: จดจำพ่อ อัลฟ่า! ชีวาถูกเรียกว่าจุด เมื่อนักธุรกิจเขียนเลขศูนย์ 0 พวกเขาจะหมายถึงชีวา เขียนเลข 0 ข้างๆเลข 1 มันก็กลายเป็น 10 และเมื่อเพิ่ม 0 อีกหนึ่งตัวมันก็กลายเป็น 100 และจากนั้นเมื่อเพิ่ม 0 อีกหนึ่งตัวก็กลายเป็น 1000 ลูกต้องจดจำชีวาด้วยเช่นกัน ยิ่งลูกจดจำชีวามากเท่าไหร่ ศูนย์(0)ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและลูกจะกลับมามั่งคั่งเป็นเวลาครึ่งวงจร ไม่มีคนยากจนที่นั่น ทุกคนที่นั่นอยู่อย่างมีความสุข ไม่มีการกล่าวถึงความทุกข์ บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องโดยการจดจำระลึกถึงพ่อและลูกจะกลับมามั่งคั่งอย่างมาก สิ่งนี้เรียกว่าการหารายได้ที่แท้จริงจากพ่อที่แท้จริง เพียงรายได้นี้เท่านั้นที่จะไปกับลูก มนุษย์ทุกคนจะกลับไปมือเปล่า ลูกจะไปด้วยมือที่เต็มเปี่ยม จดจำพ่อ! พ่อได้อธิบายว่า: หากมีความบริสุทธิ์ลูกก็จะได้รับความสงบและความเจริญรุ่งเรืองด้วยเช่นกัน ลูก ดวงวิญญาณบริสุทธิ์ในตอนเริ่มแรก และจากนั้นลูกก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ ซันยาสชีเรียกว่ากึ่งบริสุทธิ์ การสละละทิ้งของลูกนั้นเต็ม (สมบูรณ์) ลูกเข้าใจว่าพวกเขา(ซันยาสชี)ได้รับความสุขมากแค่ไหน พวกเขามีความสุขเพียงเล็กน้อยและไม่มีอะไรอื่นนอกจากความทุกข์! ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยพูดเกี่ยวกับการอยู่ในทุกหนแห่ง ด้วยการพูดถึงการอยู่ในทุกหนแห่ง พวกเขาก็ลงมาเรื่อยๆ มีการชุมนุมหลายประเภทในโลก เพราะพวกเขาได้รับรายได้จากสิ่งนั้น นั่นเป็นธุรกิจของพวกเขาเช่นกัน ว่ากันว่า: ธุรกิจทั้งหมดนอกเหนือจากธุรกิจของการกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดาแล้วมันก็เหมือนฝุ่น แทบจะไม่มีใครที่ทำธุรกิจนี้เลย หลังจากที่เป็นของพ่อ ลูกก็ให้ทุกสิ่งกับพ่อแม้กระทั่งร่างกายของลูก เพราะลูกต้องการร่างกายใหม่ พ่อพูดว่า: ลูกสามารถไปยังดินแดนของกฤษณะ แต่เมื่อดวงวิญญาณกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธานแล้วเท่านั้น ในดินแดนของกฤษณะลูกจะไม่พูดว่า: ทำให้เราบริสุทธิ์! ที่นี่ มนุษย์ทั้งหมดร้องเรียกหส: โอ ผู้ปลดปล่อย ได้โปรดมา! ปลดปล่อยเราจากโลกของดวงวิญญาณบาปนี้! ลูกรู้ว่าเวลานี้พ่อมาเพื่อนำลูกกลับไปกับท่าน เป็นสิ่งที่ดีที่จะไปที่นั่น ผู้คนต้องการความสงบ ความสงบคืออะไร? ไม่มีใครสามารถอยู่โดยไม่มีการกระทำ ความสงบคงอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ อย่างไรก็ตาม ลูกยังคงต้องนำร่างกายมาใช้และแสดงการกระทำ ในยุคทองแม้ว่าลูกจะแสดงการกระทำ ลูกก็มีความสงบ ผู้คนที่ไม่มีความสงบจะสัมผัสกับความทุกข์ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงถามว่าพวกเขาจะสามารถได้รับความสงบได้อย่างไร เวลานี้ลูกๆรู้ว่าดินแดนแห่งความสงบคือบ้านของลูก ในยุคทองมีความสงบและความสุข มีทุกสิ่งที่นั่น ลูกต้องการสิ่งนั้นหรือลูกต้องการเพียงแค่ความสงบเท่านั้น? เพราะมีความทุกข์ที่นี่ ผู้คนจึงร้องเรียกหาให้ผู้ชำระให้บริสุทธิ์มาที่นี่ ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อที่จะพบพระเจ้า ความเลื่อมใสศรัทธาในตอนเริ่มต้นนั้นไม่มีสิ่งใดเจือปน และจากนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่มีการเจือปน ดูสิ่งที่ผู้คนทำในความเลื่อมใสศรัทธาที่มีการเจือปน! ทุกสิ่งได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในภาพของบันได แต่ก่อนอื่นลูกต้องพิสูจน์ว่าใครคือพระเจ้า ใครทำให้ศรีกฤษณะเป็นอย่างที่เขาเป็น? เขาคือใครในชาติเกิดก่อนหน้านี้ของเขา? ลูกต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้ด้วยศิลปวิธีอย่างมาก หัวใจของผู้ที่ทำงานรับใช้ที่ดีจะรู้เห็นเป็นพยานในสิ่งนั้น ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีในมหาวิทยาลัยจะต้องไปข้างหน้าอย่างแน่นอน ตามลำดับกันไป ยังมีแม้กระทั่งบางคนที่ทัวทึบ ดวงวิญญาณพูดกับชีพบาบาว่า: โปรดเปิดล็อคบนสติปัญญาของฉัน! พ่อพูดว่า: พ่อเพียงแค่มาเพื่อเปิดล็อคของสติปัญญาของลูก แต่การกระทำของลูกเป็นเช่นนั้นที่ล็อคของลูกไม่เปิดออกมา! แล้วบาบาจะสามารถทำอะไรได้? มีการทำบาปมามากมาย บาบาจะทำอย่างไรกับลูกๆ เช่นนั้น? นักเรียนจะบอกกับครู(Teacher)ว่าพวกเขาไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมากพอ ครูจะทำอย่างไร? ครูจะไม่มีความเมตตา บางทีท่านอาจจะให้เวลาพิเศษกับลูก นั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกห้าม นิทรรศการก็เปิดกว้างที่ลูกสามารถไปและฝึกฝนที่นั่นได้ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา บางคนก็บอกให้ลูกหมุนลูกปัดของลูกประคำ และบางคนก็บอกให้ลูกจดจำมันตรา ที่นี่พ่อให้คำแนะนำของตัวท่านเอง จดจำพ่อ เพราะด้วยการทำสิ่งนี้ที่ลูกจะได้รับมรดกของลูก ดังนั้นลูกควรประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกอย่างเต็มที่จากพ่ออย่างดีมาก ในสิ่งนี้เช่นกันพ่อพูดว่า: อย่าได้ข้องแวะในกิเลส! หากลูกได้ลิ้มรสกิเลสแม้แต่น้อย กิเลสนั้นก็จะเพิ่มขึ้น แม้ว่าลูกจะได้เคยลองรสชาติของการสูบบุหรี่เพียงครั้งเดียว นิสัยนั้นก็จะพัฒนาขึ้นมาเนื่องจากการแต่งแต้มสีสันของมิตรที่ลูกคบหา และแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเลิกนิสัยนั้น จากนั้นพวกเขาก็จะแก้ตัวมากมาย! ไม่ควรจะพัฒนานิสัยใดๆ เลย นิสัยที่สกปรกควรจะถูกตัดขาดไป พ่อพูดว่า: ละทิ้งสำนึกที่เป็นร่างในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และจดจำพ่อ มีเพียงอาหารที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่ออฟเฟอร์โบ๊กให้กับเทพ ดังนั้นลูกควรรับประทานอาหารที่บริสุทธิ์เท่านั้น ทุกวันนี้ลูกไม่สามารถแม้แต่จะได้เนยที่บริสุทธิ์ พวกเขาใช้น้ำมันแทน ไม่มีน้ำมัน ฯลฯ ที่นั่น ที่นี่พวกเขาเก็บรักษาเนยที่บริสุทธิ์และเนยเทียม(ผสม)ไว้ในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม พวกเขาพูดว่า เนยบริสุทธิ์ สำหรับทั้งสองอย่าง และมีราคาที่แตกต่างกัน เวลานี้ลูกๆ ควรที่จะเบ่งบานเหมือนดอกไม้และอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส มีความงามตามธรรมชาติในสวรรค์ ที่นั่นแม้แต่วัตถุธาตุก็ยังสะโตประธาน ที่นี่ไม่มีใครสามารถสร้างความงามตามธรรมชาติได้เช่นเดียวกับความงามของลักษมีและนารายณ์ ไม่มีใครสามารถเห็นลักษมีนารายณ์ด้วยตาทั้งสองนี้ ใช่ พวกเขาได้รับนิมิตอย่างแน่นอน แต่แม้ว่าจะได้เห็นลักษมีนารายณ์ในนิมิต ก็ไม่มีใครสามารถทำภาพที่เหมือนกันได้ ใช่หากศิลปินมีนิมิตและยังคงวาดภาพต่อไปในเวลานั้น มันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ยากอยู่ดี ดังนั้นลูกควรจะมีความซาบซึ้งอย่างมาก เวลานี้บาบาได้มาเพื่อพาเรากลับบ้าน เรากำลังได้รับมรดกของสวรรค์ของเราจากพ่อ 84 ชาติเกิดของเราเวลานี้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว โดยการรักษาความคิดเช่นนั้นไว้ในสติปัญญาของลูก ลูกจะคงอยู่อย่างมีความสุข ไม่ควรที่จะมีความคิดเกี่ยวกับกิเลสแม้แต่น้อย พ่อพูดว่า: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เหตุนี้เองดรุพดีจึงได้ร้องเรียกหา เธอไม่ได้มีสามี 5 คน เธอร้องเรียกเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเพราะดูชาชานกำลังเปลื้องผ้าเธอ เธอจะมีสามี 5 คนได้อย่างไร? สิ่งเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้! ลูกๆได้รับประเด็นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและดังนั้นลูกต้องเปลี่ยนรูปภาพอยู่เสมอ ลูกควรจะเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งและเพิ่มคำพูดให้มากขึ้น ลูกเขียนสิ่งนั้นในเวลาอันสั้น ลูกจะทำให้บารัตเป็นดินแดนแห่งเทวดานางฟ้า ลูกยื่นคำท้าทายนี้ พ่อจะบอกลูกๆ ของเขาว่า: ลูกชายโชว์พ่อและพ่อโชว์ลูกชาย พ่อคนไหน? ชีวาและซาลิแกรมที่ได้รับการจดจำมา ทำตามสิ่งใดก็ตามที่ชีพบาบาอธิบาย มีคำกล่าวถึงท่านว่า: ทำตามพ่อ! ด้วยการทำตามพ่อทางร่างลูกกลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ผู้เดียวนั้นทำให้ลูกทำตามท่านเพื่อที่จะทำให้ลูกบริสุทธิ์ มีความแตกต่าง พ่อพูดว่า: ลูกที่สุดแสนหวาน ทำตามพ่อและกลับมาบริสุทธิ์ เพียงทำตามพ่อเท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ในขณะที่ทำตามพ่อทางร่างของลูก ลูกได้ลงบันไดมาเป็นเวลา 63 ชาติเกิด โดยการทำตามพ่อลูกจะขึ้นไป ลูกต้องกลับไปกับพ่อ พ่อพูด: แต่ละเพชรพลอยเหล่านี้มีค่าหลายแสนรูปี ลูกรู้จักพ่อและลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากท่าน พวกเขาพูดว่า: พวกเขาจะหลอมรวมเข้ากับธาตุบราห์ม ไม่มีใครสามารถหลอมรวมได้ พวกเขาต้องลงมาอีกครั้ง พ่ออธิบายกับลูกทุกวัน: ลูกๆที่แสนหวาน ก่อนอื่นใดจงให้คำแนะนำของพ่อกับทุกคน พ่อจากเบื้องบนให้มรดกแก่ลูกที่จะทำให้ลูกบริสุทธิ์ เหตุนี้เองผู้คนจึงพูดกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดว่า: ชำระเราให้บริสุทธิ์! ท่านคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อทางร่างไม่สามารถเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เขาเองก็เฝ้าแต่ร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ดังนั้นจงให้คำแนะนำของพ่อทั้งสองแก่ทุกคน พ่อทางโลกของลูกบอกให้ลูกแต่งงานและกลับมาไม่บริสุทธิ์ ในขณะที่พ่อผู้มาจากเหนือโลกนี้บอกลูกให้กลับมาบริสุทธิ์ ท่านพูดว่า: ด้วยการจดจำฉัน ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ พ่อผู้เดียวนี้ชำระล้างทุกคนให้บริสุทธิ์ ประเด็นเหล่านี้ดีมากที่จะอธิบายให้กับคนอื่น ไตร่ตรองประเด็นต่างๆ ของความรู้และอธิบายให้กับผู้อื่น นี่คือธุรกิจของลูก ลูกคือผู้ที่ชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ เวลานี้พ่อจากเหนือโลกพูดว่า: เวลานี้จงกลับมาบริสุทธิ์ เพราะการทำลายแค่อยู่เบื้องหน้า เวลานี้ลูกควรจะทำอะไร? ลูกควรจะทำตามคำแนะนำของพ่อจากเหนือโลกอย่างแน่นอน ลูกควรเขียนคำสัญญานี้ในงานนิทรรศการ: ฉันจะทำตามพ่อเหนือโลกและหยุดความไม่บริสุทธิ์ เขียนว่า: ฉันให้การรับประกันนี้กับพ่อ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ ลูกๆ ควรมีความสุขทั้งวันทั้งคืน พ่อ อัลฟ่ากำลังให้มรดกแห่งสวรรค์,เบต้า,อาณาจักรกับเรา เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าวันเกิดของชีวาหมายถึงวันเกิดของสวรรค์ของบารัต กีตะเป็นเพชรพลอยของคัมภีร์ศาสนาทั้งหมด ว่ากันว่า: กีตะคือแม่ ลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อเท่านั้น มีเพียงชีพบาบาเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างกีตะ ลูกได้รับมรดกของลูกเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากพ่อเหนือโลก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูก ๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. รักษาสำนึกรู้ไว้เสมอว่าลูกคือนักเรียนของพระเจ้า อย่าได้สร้างนิสัยที่สกปรกใดๆ แต่ให้จบสิ้นสิ่งเหล่านั้น ไม่ควรมีความคิดเรื่องกิเลสแม้แต่น้อย

2. ลืมสำนึกที่เป็นร่างขณะที่มีชีวิตและจดจำพ่อ ไตร่ตรองประเด็นต่างๆของความรู้และทำธุรกิจของการชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ที่มีโชคที่สูงส่งและด้วยความซาบซึ้งในสิทธิ์โดยกำเนิดของลูก ให้คุณสมบัติเท่าเทียมกับเป้าหมายของลูก

ในชีวิตทางโลกของลูกความมั่งคั่งทางโลกของลูกคือสิทธิ์โดยกำเนิดของลูก ในทำนองเดียวกันในชาติเกิดที่เป็นบราห์มิน ความมั่งคั่งของคุณธรรม ความสุขทางจิตวิญญาณ และพลัง เป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของลูก ให้มีความซาบซึ้งในสิทธิ์โดยกำเนิดของลูกด้วยวิธีธรรมชาติและไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามใดๆ ด้วยการมีความซาบซึ้งนี้คุณสมบัติของลูกจะกลายเป็นไปตามเป้าหมายของลูก ในขณะที่ลูกรู้จักและยอมรับตัวเองอย่างที่ลูกเป็น ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร ลูกก็ยังรู้จักพ่อและครอบครัวที่สูงส่งด้วยเช่นกัน ลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีโชคที่สูงส่ง

คติพจน์:
ทำทุกการกระทำในขณะที่มั่นคงอยู่ในสภาพดั้งเดิมของลูก แล้วลูกจะกลายเป็นดวงดาวแห่งความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย