10.03.19    Avyakt Bapdada     Thai Murli     01.05.84     Om Shanti     Madhuban


ความงดงามอยู่ในสาระของการขยายตัว


บัพดาดาได้เห็นการขยายตัวและได้เห็นลูกที่อยู่ในรูปของสาระของการขยายตัวด้วยเช่นกัน การขยายตัวคือความงามของต้นไม้ของพระเจ้านี้และลูกๆที่อยู่ในรูปของสาระก็เป็นผลของต้นไม้ การขยายตัวจะอยู่ในรูปที่หลากหลายเสมอและทุกคนก็ชอบความงดงามตระการตาของรูปที่หลากหลายนั้น ความงดงามตระการตาของความหลากหลายเป็นเครื่องประดับของต้นไม้ แต่มันคือผลในรูปของสาระที่มีพลัง ลูกมีความสุขเสมอที่ได้เห็นการขยายตัว แต่เมื่อลูกได้เห็นผลก็มีความหวังว่าจะมีพลังอย่างสม่ำเสมอ บัพดาดาเช่นกันได้เห็นสาระท่ามกลางการขยายตัว สาระดูสวยงามมากท่ามกลางการขยายตัว ลูกทั้งหมดมีประสบการณ์ในสิ่งนี้ มีความแตกต่างกันอย่างมากเช่นนั้นระหว่างเปอร์เซ็นต์ของสาระและเปอร์เซ็นต์ของการขยายตัว ลูกรู้สิ่งนี้ด้วยเช่นกันใช่หรือไม่? คุณสมบัติพิเศษของการขยายตัวคือเป็นของตนเองและการขยายตัวก็เป็นสิ่งจำเป็น แต่มันคือผลที่รูปของสาระนั้นมีคุณค่า เหตุนี้เองบัพดาดาจึงมีความพอใจที่ได้เห็นทั้ง 2 สิ่ง ท่านรักใบไม้ทั้งหลายซึ่งเป็นการขยายตัวและท่านก็รักดอกไม้และผลไม้ด้วย เหตุนี้เองบัพดาดาจึงต้องกลายเป็นผู้รับใช้เช่นเดียวกับลูกๆ เพื่อที่จะมาที่นี่และพบลูก ถ้าท่านไม่กลายเป็นรูปเช่นเดียวกันกับลูก ก็ไม่สามารถมีการพบปะในรูปที่มีตัวตนได้ ไม่ว่าลูกจะเป็นดวงวิญญาณของการขยายตัวหรือดวงวิญญาณที่อยู่ในรูปของสาระ ทั้งสองประเภทนั้นเป็นของพ่อ นั่นคือ ทั้งสองได้กลายเป็นลูกๆ ของท่าน และเหตุนี้เองที่พ่อจะต้องให้ผลของความปรารถนาของพวกเขาที่จะพบกับพ่อแก่ลูกๆ ทั้งหมดตามลำดับกันไปอย่างแน่นอน ในเมื่อผู้เลื่อมใสศรัทธาได้รับผลบางอย่างอันชั่วคราวจากความเลื่อมใสศรัทธาของพวกเขา ลูกๆเช่นกันก็จะได้รับสิทธิ์ของลูกในฐานะที่เป็นลูกอย่างแน่นอน

วันนี้บาบาไม่ได้มาเพื่อพูดมุรลี ลูกทั้งหมดได้มาจากที่ห่างไกล และดังนั้นบาบาจึงมาเพื่อทำตามคำสัญญาของท่านที่จะมาเฉลิมฉลองการพบปะ บ้างเพียงแค่มาพบพ่อด้วยความรัก บ้างด้วยความรู้ และบ้างในรูปของการมีความทัดเทียม อย่างไรก็ตามพ่อต้องมาพบทุกคน อย่างแน่นอน วันนี้บาบาได้เห็นคุณสมบัติพิเศษของลูกทุกคนที่มาจากทั่วทุกทิศ ประการแรก บาบาได้เห็นคุณสมบัติพิเศษของเดลีซึ่งเป็นสถานที่เริ่มต้นของงานรับใช้ และแม้กระทั่งในตอนแรก ลูกผู้รับใช้ได้พบริมฝั่งแม่น้ำยมนาเพื่อเริ่มงานรับใช้ ลูกได้ไปและทำงานรับใช้ที่ริมฝั่งแม่น้ำยมนาใช่หรือไม่? เมล็ดของงานรับใช้ถูกเพาะหว่านในเดลีเป็นครั้งแรกที่ริมฝั่งแม่น้ำยมนา ดังนั้นปราสาทราชวังของอาณาจักรก็จะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมนาด้วยเช่นกัน เหตุนี้เองพร้อมกับโกปี้วัลลาภ (พ่อของโก๊ปและโก๊ปี้) และเหล่าโก๊ปและโก๊ปี้, ริมฝั่งแม่น้ำยมนาจึงได้รับการจดจำด้วยเช่นกัน บัพดาดากำลังมองดูทีวีของลูกที่มีพลังในการก่อตั้ง ดังนั้นผู้ที่มาจากเดลีมีคุณสมบัติพิเศษของเวลาในปัจจุบันและอนาคตด้วยเช่นกัน เดลีคือสถานที่ที่เป็นรากฐานของงานรับใช้และเป็นรากฐานของอาณาจักรด้วยเช่นกัน ลูกผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่ซึ่งเป็นรากฐานก็มีพลังใช่หรือไม่? ผู้ที่มาจากเดลีมีความรับผิดชอบที่จะอยู่มีพลังอย่างสม่ำเสมอ ลูกดวงวิญญาณเครื่องมือที่อาศัยอยู่ในเดลีนั้นมีมงกุฎแห่งความรับผิดชอบนี้เสมอใช่หรือไม่? ลูกไม่ได้ถอดมงกุฎออกในบางครั้งใช่ไหม? การเป็นชาวเดลีหมายถึงการเป็นผู้ที่สวมมงกุฎของความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ลูกเข้าใจถึงคุณสมบัติพิเศษของการเป็นชาวเดลีแล้วใช่ไหม? จงนำคุณสมบัติพิเศษนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อัจชะ

ลูกคนอื่นๆที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พานพบอีกครั้งคือผู้ที่มาจากคานาตากะ พวกเขาแสดงละครของความรักและความศรัทธาที่ดีมาก ในด้านหนึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาที่ลึกล้ำ และพวกเขาก็เป็นดวงวิญญาณที่มีความรักมากมาย อีกด้านหนึ่งในแง่ของทางโลก ดวงวิญญาณที่มีชื่อเสียงที่มีการศึกษาก็อยู่ในคานาตากะด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีทั้งสอง ผู้ที่มีความรู้สึกที่มีความรักและผู้ที่มีตำแหน่งด้วยเช่นกัน ดังนั้นเสียงก็สามารถกระจายจากคานาตากะ แผ่นดินที่ทำให้เสียงดังมาก เพราะถึงแม้ว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นจะเป็นวีไอพี แต่เพราะแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของความรักและศรัทธา,พวกเขาจึงมีความถ่อมตน และดังนั้นพวกเขาจึงสามารถกลายเป็นเครื่องมือได้อย่างง่ายดาย ดินแดนแห่งคานาตากะเป็นเครื่องมือในงานพิเศษนี้ เพียงแต่รักษาคุณสมบัติพิเศษของความรักและความถ่อมตนไว้กับลูกเสมอในงานรับใช้ อย่าได้ปล่อยวางคุณสมบัติพิเศษนี้ ไม่ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไร ทั้งสองคุณสมบัตินี้เป็นพายของเรือของคานาตากะ เก็บทั้งสองคุณสมบัติพิเศษนี้ไว้ด้วยกันตลอดเวลา ไม่ใช่คุณสมบัติหนึ่งอยู่ข้างหน้าและอีกคุณสมบัติหนึ่งอยู่ข้างหลัง และแล้วเรือของงานรับใช้จะแสดงให้เห็นความสำเร็จของคุณสมบัติพิเศษของแผ่นดินนี้ ความสมดุลของทั้งสองคุณสมบัตินี้จะประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของลูก อัจชะ

ถึงผู้ที่ทำให้ตนเองอยู่ในรูปของสาระอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือในรูปของผลอย่างสม่ำเสมอ ถึงผู้ที่อยู่อย่างมั่นคงในสภาพของสาระอย่างสม่ำเสมอ และผู้ที่ทำให้ผู้อื่นกลับมามั่นคงในสภาพของสาระ ถึงดวงวิญญาณที่มีพลังอย่างสม่ำเสมอ ถึงผู้รับใช้ที่มีพลังผู้ที่เป็นตัวของการจดจำระลึกถึงที่มีพลัง ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งเช่นนั้นที่มาเฉลิมฉลองการพบปะในรูปที่มีความทัดเทียม ความรัก การจดจำระลึก และนมัสเต จาก บัพดาดา

สิ่งสร้างแรกที่สูงส่งของพระเจ้าคือบราห์มิน - 03/05/84

วันนี้พ่อผู้สร้างได้เห็นสิ่งสร้างของท่าน นั่นคือท่านได้เห็นสิ่งสร้างแรกของดวงวิญญาณบราห์มินของท่าน ลูกดวงวิญญาณบราห์มินที่สูงส่งคือสิ่งสร้างแรกที่สูงส่ง และดังนั้นลูกจึงเป็นที่รักมากกว่าสิ่งสร้างที่เหลือ สิ่งสร้างที่สูงสุดเหนือสิ่งใดโดยผ่านบราห์มา คือ ลูกสิ่งสร้างที่เกิดจากปาก, ลูกดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ และลูกดวงวิญญาณบราห์มิน ดวงวิญญาณบราห์มินได้รับการยกย่องว่าสูงส่งยิ่งกว่าเทพ นั่นคือบราห์มินผู้ที่กลายเป็นเทวดานางฟ้าแล้วก็กลายเป็นเทพ อย่างไรก็ตามชีวิตบราห์มิน คือชีวิตแรกแห่งยุคแห่งการบรรจบพบกันโดยผ่านอดิปิตา (พ่อคนแรก) ผู้อาศัยแรกของยุคบรรจบพบกันคือดวงวิญญาณบราห์มิน พวกเขาเป็นตัวของความรู้,ตรีกาลดาชิและตรีเนตร ดวงวิญญาณที่พบกับดวงวิญญาณสูงสุดในรูปที่มีตัวตนในโลกที่มีตัวตนสัมผัสกับการเติมเต็มความรับผิดชอบของความรักในทุกความสัมพันธ์และมีสิทธิ์ในสมบัติที่มีค่าทั้งหมดของพระเจ้า นี่คือเพลงที่ร้องโดยบราห์มินในรูปที่มีตัวตน เราได้เห็นและเราได้มาซึ่งพ่อชีวาโดยผ่านพ่อบราห์มา ไม่ใช่เพลงของชีวิตเทพ การได้เห็นพ่อทั้งสองด้วยดวงตาทางร่างของลูกในโลกที่มีตัวตน การรับประทานกับท่าน การเดินกับท่าน การพูดกับท่าน การรับฟังท่าน การมีประสบการณ์กับทุกกิจกรรมที่สูงส่ง และการได้เห็นผู้เดียวผู้ที่ปราศจากภาพลักษณ์ ในภาพนั้นคือโชคที่สูงส่งของผู้ที่มีชีวิตเป็นบราห์มินเท่านั้น

เพียงบราห์มินเท่านั้นที่พูดว่า เราเห็นพระเจ้าในรูปของพ่อ เราได้เห็นท่านในรูปของแม่,เพื่อน,พี่ชายและเจ้าบ่าว. ฤาษี,มุนี,ทาปาสวี, นักปราชญ์และผู้ที่ได้ศึกษาคัมภีร์ต่างๆทั้งหมดเพียงแค่ร้องเพลงสรรเสริญ พวกเขาถูกทิ้งด้วยความหวังที่จะได้รับดราชัน (การเหลือบมอง) ท่านจะมาในช่วงเวลาหนึ่ง เราจะพบท่านในช่วงเวลาหนึ่งอย่างแน่นอน พวกเขาเฝ้าแต่วนไปรอบวงจรของหลายชาติเกิดด้วยความหวังว่าจะได้พบท่าน อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณบราห์มินพูดด้วยประกาย ด้วยความศรัทธา ความซาบซึ้งและความสุขจากหัวใจพวกเขาว่า พวกเขาได้พบพ่อของเขาแล้ว พวกเขาคือผู้ที่กระหายต่อสิ่งนี้ ในขณะที่ลูกคือผู้ที่เฉลิมฉลองการพบปะ

 • การมีชีวิตบราห์มินหมายถึงการเป็นตัวของชีวิตที่ได้มาซึ่งทุกสิ่งที่ไม่สูญสลาย ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน

 • ชีวิตบราห์มินคือรากฐานของต้นกัลปะนี้ นั่นคือราก

 • ต้นไม้นี้เติบโตบนพื้นฐานของชีวิตบราห์มิน

 • ด้วยรากของชีวิตบราห์มิน ซึ่งดวงวิญญาณที่หลากหลายทั้งหมดได้รับน้ำของการได้มาซึ่งการบรรลุผล ของการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตจากเมล็ด

 • ด้วยการค้ำจุนของชีวิตบราห์มินที่กิ่งก้านและสาขาเติบโตขึ้น

 • ดังนั้นดวงวิญญาณบราห์มิน คือบรรพบุรุษของราชวงศ์ที่หลากหลายทั้งหมด

 • ดวงวิญญาณบราห์มินคือผู้ที่ทำพิธีเปิดงานใหม่ (มูหุรัท) ที่สูงส่งที่สุดของโลก

 • ดวงวิญญาณบราห์มินคือดวงวิญญาณที่สูงส่ง ที่สร้างไฟบูชายัญซึ่งม้าจะถูกสังเวยเพื่ออำนาจในการปกครองตนเอง และไฟบูชายัญของความรู้

 • ดวงวิญญาณบราห์มินคือผู้ที่รู้ชะตาชีวิตของ 84 ชาติเกิดของทุกดวงวิญญาณ

 • ดวงวิญญาณบราห์มินคือผู้ที่วาดเส้นโชคที่สูงส่งของทุกดวงวิญญาณจากผู้ประทานโชค

 • ดวงวิญญาณบราห์มินคือเครื่องมือที่จะพาดวงวิญญาณไปสู่การจาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่เพื่อไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต

 • ดวงวิญญาณบราห์มินคือผู้ที่ดำเนินพิธีหมั้นของทุกดวงวิญญาณทั้งหมดกับพ่อ

 • ดวงวิญญาณบราห์มินคือผู้ที่ผูกมัดด้วยการวางมือของเขาไว้ในมือของพระเจ้า

 • ดวงวิญญาณบราห์มินคือผู้ที่ผูกมัดเพื่อความบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอชาติแล้วชาติเล่า

 • ดวงวิญญาณบราห์มินถ่ายทอดเรื่องราวของความเป็นอมตะ และทำให้ทุกคนเป็นอมตะ

ลูกเข้าใจหรือไม่ว่า ลูกคือดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และมีความผิดชอบเพียงใด? ลูกคือบรรพบุรุษ บรรพบุรุษเป็นเช่นไร ราชวงศ์ของเขาที่เกิดขึ้นภายหลังก็จะเป็นเช่นนั้น ลูกไม่ธรรมดา ลูกไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อครอบครัวหรือสถานที่ทำงานรับใช้ของลูกเท่านั้น ลูกไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อสถานที่ที่มีขีดจำกัดเช่นนั้นเท่านั้น ลูกคือภาพลักษณ์ของการค้ำจุนและภาพลักษณ์ของการยกระดับดวงวิญญาณของโลก แต่ละดวงวิญญาณบราห์มินมีความรับผิดชอบที่ไม่มีขีดจำกัด หากลูกไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ไม่มีขีดจำกัด หากลูกเพียงแค่ใช้เวลาของลูกเพียงแค่ดูแลครอบครัวทางโลกหรือครอบครัวทางจิตของลูก บางครั้งมีสภาพที่โบยบิน และบางครั้งมีสภาพของการขึ้น บางครั้งมีสภาพที่เดิน บางครั้งในสภาพที่หยุด นั่นไม่ใช่ดวงวิญญาณบราห์มิน แต่เป็นดวงวิญญาณนักรบ ดวงวิญญาณเช่นนั้นจะร้องเพลงของความมหัศจรรย์ของความเพียรพยายามของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอโดยพูดว่า ฉันจะทำสิ่งนี้ ฉันจะทำสิ่งนั้น และพวกเขาก็พยายามที่จะยืนหยัดในเป้าหมายของเขาอย่างสม่ำเสมอ มีความแตกต่างระหว่างการเพียงแค่เล็งไปที่เป้าหมายกับการยิงไปที่เป้าหมายนั้นอย่างแท้จริง พวกเขาเพียงแค่พยายามเล็งไปที่เป้าของพวกเขา ฉันจะทำสิ่งนี้ในตอนนี้ ฉันจะทำสิ่งนี้ในวิธีนี้ พวกเขายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของพวกเขาในลักษณะเช่นนั้น ดวงวิญญาณเช่นนั้นเรียกว่าดวงวิญญาณนักรบ ดวงวิญญาณบราห์มินไม่พยายามยิงไปที่เป้าหมายของเขา พวกเขามั่นคงในเป้าหมายของเขาอย่างสม่ำเสมอ พวกเขามีเป้าหมายในสติปัญญาของเขาเสมอ พวกเขากลายเป็นผู้ที่มีชัยชนะด้วยความคิดเพียงหนึ่งวินาที บัพดาดาเฝ้าแต่ดูเกมของลูกบราห์มินและลูกนักรบต่อไป เกมของบราห์มินคือเกมของชัยชนะ และเกมของนักรบคือการแบกรับภาระของลูกศรและคันธนูอย่างสม่ำเสมอ พวกเขามีคันธนูของความลำบากตรากตรำในความเพียรพยายามของเขาอย่างสม่ำเสมอ ทันทีที่พวกเขาแก้ปัญหาหนึ่ง อีกปัญหาหนึ่งก็เกิดขึ้น บราห์มินคือตัวของการแก้ไขปัญหา นักรบข้องแวะอยู่กับการหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ในรูปที่มีตัวตน บาบาเคยเล่าเรื่องราวที่น่าขบขันให้แก่ลูกว่า นักรบกำลังทำอะไร? มีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนี้ เมื่อลูกนำหนูออกไปแมวก็จะมา วันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเงิน พรุ่งนี้มีปัญหากับจิตใจ และวันต่อมาก็มีปัญหากับร่างกายหรือสายใยหรือความสัมพันธ์ พวกเขายังคงข้องแวะอยู่ในการเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาแน่นอนจะมีการพร่ำบ่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไม่ว่าจะเกี่ยวกับตนเองหรือผู้อื่น เมื่อเห็นลูกข้องแวะในความเพียรพยายามเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลา บัพดาดารู้สึกเห็นใจพวกเขาด้วยรูปที่มีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจของท่าน

ชีวิตบราห์มินของยุคบรรจบพบกันคือเวลาของการพักผ่อนในหัวใจของผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจ นั่งในหัวใจของท่านอย่างสบาย รับประทานบราห์มาโบเจิ้นและดื่มน้ำทิพย์แห่งความรู้ ทำงานรับใช้ที่มีพลัง และนั่งบนบัลลังก์หัวใจอย่างสบายด้วยความสุขสันต์หรรษา เหตุใดลูกจึงอยู่อย่างมีความทุกข์? ลูกไม่พูดว่า โอ้ ราม! ที่มาจากความทุกข์อีกต่อไป แต่ลูกพูดว่า โอ้ บาบา! โอ้ ดาดี้! โอ้ ดีดี้! ใช่หรือไม่? โอ้ บาบา! โอ้ ดาดี้! ดีดี้! ฟังฉันนะ! ทำอะไรสักอย่าง นี่กำลังมีความทุกข์ระทม นี่คือยุคที่ใช้ชีวิตอย่างความสบาย มีความสุขสันต์ทางจิต! ผ่านวันที่สวยงามเหล่านี้ในความสุขสันต์ทางจิต อย่าเพียงแค่มีความสุขสันต์กับสิ่งที่สูญสลาย ร้องเพลงและร่ายรำแต่อย่าได้เหี่ยวเฉา หากลูกไม่ใช้เวลาในความสุขสันต์หรรษาของพระเจ้าในเวลานี้ แล้วลูกจะทำสิ่งนี้เมื่อใด? นั่งอยู่ในเกียรติทางจิตของลูก(ชาน) เหตุใดลูกจึงกลับมาทุกข์ระทม(ปารีชาน)? พ่อประหลาดใจว่าสิ่งที่เล็กเช่นมดได้ไปถึงสติปัญญาของลูกและรบกวนโยคะของสติปัญญาของลูก เช่นเดียวกับที่มดกัดร่างกายของลูก ลูกก็จะถูกรบกวนและทำให้ร่างกายของลูกอยู่ไม่สุข ในทำนองเดียวกันมันก็รบกวนสติปัญญาของลูก หากมดเข้าไปในหูของช้าง มันก็ทำให้ช้างหมดสติ ในทำนองเดียวกันดวงวิญญาณบราห์มินกลับมาสิ้นสติและกลายเป็นนักรบ ลูกเข้าใจหรือไม่ว่าลูกเล่นเกมอะไร? อย่าได้กลายเป็นนักรบ! มิฉะนั้นลูกจะได้รับอาณาจักรของยุคเงิน อะไรก็ตามที่เทพในยุคทองไม่บริโภคและเหลือทิ้งเอาไว้ แล้วนักรบของยุคเงินก็จะได้รับสิ่งนั้น ซึ่งคือบราห์มินผู้ที่กำลังจะกลายเป็นเทพ ที่จะได้รับผลของการเก็บเกี่ยวครั้งแรกจากสนามของการกระทำ ในขณะที่นักรบได้รับผลของการเก็บเกี่ยวครั้งที่สอง ลูกรู้ถึงความแตกต่างระหว่างรสชาติของการเก็บเกี่ยวครั้งแรกกับครั้งที่สองแล้วใช่หรือไม่ อัจชะ

โซนมหาราชตะและยูพี: มหาราชตะมีคุณสมบัติพิเศษ เช่นที่ชื่อของมหาราชตะเป็นเช่นไร พวกเขาก็จะมอบช่อดอกไม้ที่สวยงามของดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่แก่บัพดาดาตามนั้น อาณาจักรของมหาราชตะนั้นสวยงามและสมบูรณ์พร้อม ดังนั้นมหาราชตะจึงต้องนำดวงวิญญาณที่สมบูรณ์พร้อมและมีชื่อเสียงเช่นนั้นเข้ามามีสายใยและมีการติดต่อกับลูก เหตุนี้เองลูกจึงได้รับการบอกว่า จงทำให้ดวงวิญญาณกลายเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และนำช่อดอกไม้ที่สวยงามมาอยู่เบื้องหน้าพ่อ ขณะนี้ในเวลาสุดท้าย ผู้ที่มีความมั่งคั่งทั้งหมดก็จะมีบทบาทด้วยเช่นกัน พวกเขาจะไม่มีบทบาทของการมีความสัมพันธ์กับลูก แต่จะเป็นผู้ที่มีการติดต่อกับลูก ลูกเข้าใจหรือไม่

ยูพีมีทัชมาฮาลสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งเป็นที่รู้จักที่นี่และในต่างแดนทุกประเทศ เช่นที่ยูพีมีสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลก ในทำนองเดียวกัน ผู้ที่มาจากยูพีต้องแสดงให้เห็นผลของงานรับใช้ที่มหัศจรรย์ที่มองเห็นได้ในทางปฏิบัติ เพื่อที่ลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในแผ่นดินนี้และในต่างแดนและในโลกบราห์มินสำหรับการทำบางสิ่งที่มหัศจรรย์ เพื่อการเป็นบุคคลที่มหัศจรรย์ของโลก ลูกต้องทำงานที่มหัศจรรย์เช่นนั้น เพียงแค่มีกีตะพาทชาราและศูนย์ต่างๆ นั้นไม่ใช่ความมหัศจรรย์ เพียงเมื่อลูกทำบางสิ่งที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนจึงจะมีการกล่าวได้ว่าลูกทำสิ่งที่มหัศจรรย์ ลูกเข้าใจหรือไม่? ผู้ที่มาจากต่างประเทศปรากฏตัวอยู่เสมอในทุกฤดูกาล ผู้ที่มาจากต่างประเทศจะทำให้พ่อทั้งสองปรากฏตัวเสมอในโลกนี้เสมอผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกของต่างประเทศ การปรากฏตัวหมายถึง พวกเขาจะสามารถเห็นท่านทั้งสองด้วยดวงตาทางร่างกายนี้ ดังนั้นลูกจะทำให้พ่อเช่นนั้นปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าโลกเสมอ ลูกที่มาจากต่างประเทศเข้าใจหรือไม่ว่าลูกต้องทำอะไร? อัจชะ พรุ่งนี้ชุมนุมทั้งหมดจะจากไป ในที่สุดวันนั้นก็จะมาถึงด้วยเช่นกัน เมื่อเฮลิคอปเตอร์จะลงจอดที่นี่ สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดได้มีการเตรียมไว้เพื่อลูก เช่นเดียวกับที่จะมีทิวแถวของวิมานในยุคทอง ดังนั้นในเวลานี้ก็จะมีทิวแถวของรถจี๊ปและรถบัสที่นี่ ในที่สุดก็จะมีทิวแถวของวิมานด้วยเช่นกัน ทุกคนจะหวาดกลัวและวิ่งมาที่นี่ พวกเขาจะจากไปด้วยการมอบทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูก พวกเขาจะหวาดกลัวในขณะที่ลูกจะโบยบิน ลูกไม่กลัวที่จะตาย ลูกได้ตายไปแล้ว ลูกได้เห็นตัวอย่างในปากีสถาน พวกเขาทั้งหมดทิ้งกุญแจของพวกเขาและวิ่งจากไป ดังนั้นลูกกำลังจะได้รับกุญแจทั้งหมด ลูกเพียงแค่ต้องดูแลสิ่งนั้น อัจชะ

ถึงผู้ที่นำคุณสมบัติพิเศษทั้งหมดของชีวิตบราห์มินไปใช้ในชีวิตของเขา ถึงผู้ที่ไม่เพียงแต่มีการพักผ่อนทางร่างกาย แต่ได้สัมผัสกับความสุขสันต์ทางจิตและความสบายทางจิตในหัวใจของพ่อผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจ ถึงผู้ที่รักษาเกียรติที่สูงส่งของยุคบรรจบพบกันไว้อย่างสม่ำเสมอ ถึงผู้ที่คงอยู่อย่างซึมซับอยู่ในความรักมากจนกระทั่งความลำบากตรากตรำเปลี่ยนเป็นความรัก ถึงดวงวิญญาณบราห์มินที่สูงส่งเช่นนั้น ด้วยความรัก การจดจำระลึกถึง และนมัสเตของบัพดาดา

พร:
ขอให้ลูกเป็นหงส์ที่สูงศักดิ์ ผู้ที่ซึมซับเพชรพลอยแห่งความรู้และจบสิ้นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมด

หงส์ที่สูงศักดิ์มีคุณสมบัติพิเศษสองอย่าง หนึ่งคือเลือกเก็บไข่มุกของความรู้และอีกหนึ่งคือการแยกน้ำจากน้ำนมด้วยพลังของการแยกแยะ การแยกจากน้ำหมายถึงการแยกแยะระหว่างสิ่งที่ไร้ประโยชน์และสิ่งที่มีพลัง สิ่งที่ไร้ประโยชน์กล่าวได้ว่าเป็นเช่นน้ำและสิ่งที่มีพลังกล่าวได้ว่าเป็นเช่นน้ำนม ดังนั้นการจบสิ้นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดหมายถึงการกลับมาเป็นหงส์ที่สูงศักดิ์ ในทุกขณะให้เพชรพลอยของความรู้อยู่ในสติปัญญาของลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อลูกไตร่ตรองอย่างต่อเนื่องลูกจะกลับมาเต็มไปด้วยเพชรพลอย

คติพจน์:
ผู้ที่อยู่อย่างมั่นคงอย่างสม่ำเสมอในตำแหน่งที่สูงส่งของพวกเขา และจบสิ้นการต่อต้านใดๆ และกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีชัยชนะ


 

6