10.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวานพื้นฐานของสถานภาพคือลูกได้ศึกษามากแค่ไหน ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เก่าแก่จะศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ดี

คำถาม:
อะไรคือสิ่งชี้บอกของผู้ที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ?

คำตอบ:
ผู้ที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงจะมีคุณธรรมที่สวยงาม พวกเขาเฝ้าแต่กลับมาบริสุทธิ์และสูงศักดิ์ พวกเขาอ่อนหวานและเป็นเช่นน้ำนมและน้ำตาลซึ่งกันและกัน พวกเขาไม่ได้มองดูผู้อื่นแต่มองดูตนเอง อยู่ในสติปัญญาของพวกเขาว่าพวกเขาจะได้รับรางวัลของสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาทำ

โอมชานติ
ลูกๆ ได้รับการอธิบายแล้วว่าคัมภีร์ของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของบารัตคือกีตะ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ใดรู้ว่าใครพูดกีตะ เหล่านี้คือประเด็นของความรู้ ในขณะที่ไม่มีงานเทศกาลเหล่านั้น เช่นโฮลีฯลฯ ที่เป็นของที่นี่ เทศกาลทั้งหมดเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เพียงเทศกาลเดียวที่พวกเราเฉลิมฉลองคือตรีมูรติของชีพแจนตี เท่านั้นเอง อย่าได้พูดเพียงแค่ ชีพแจนตี ถ้าลูกไม่ได้พูดคำว่าตรีมูรติผู้คนจะไม่เข้าใจ อำนาจในการปกครองของเทพคือสิทธิ์โดยกำเนิดของท่าน ควรเขียนไว้ที่ด้านล่างของภาพตรีมูรติ พระเจ้าชีวาคือพ่อ ท่านมาอย่างแน่นอนและทำให้เรากลายเป็นนายของสวรรค์ ลูกกลายเป็นนายของสวรรค์ด้วยการศึกษาราชาโยคะ มีความรู้อย่างมากในรูปภาพ ลูกควรทำรูปภาพเหล่านั้นที่ทำให้ผู้คนอัศจรรย์ใจเมื่อได้ดูรูปภาพเหล่านั้น ผู้ที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากจะได้รับความรู้อย่างดีมาก ในขณะผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาน้อยกว่าจะได้รับความรู้น้อยกว่า และประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ต่ำกว่าด้วยเช่นกัน สาวใช้และคนใช้ตามลำดับกันไปด้วยเช่นกัน ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการศึกษานี้ มีลูกจำนวนน้อยมากที่สามารถพูดได้ดีและฉลาดในเรื่องทั้งหมดนี้ กิจกรรมของลูกๆที่ดีก็จะดี พวกเขาจะมีคุณธรรมที่สวยงามด้วยเช่นกัน มากเท่าที่ลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกจะเฝ้าแต่กลับมาบริสุทธิ์และพฤติกรรมของลูกจะสูงศักดิ์มากตามนั้น ในบางกรณีพฤติกรรมของศูทรนั้นดีมากในขณะที่พฤติกรรมของบราห์มินบางคนเป็นเช่นนั้น อย่าได้แม้แต่จะถามเลย! พฤติกรรมของลูกไม่ควรเป็นเช่นนั้นที่ผู้คนจะถามว่า พระเจ้าสอนพวกเขาจริงหรือ? ลูกต้องคงอยู่อย่างอ่อนหวานมากเช่นนมและน้ำตาล อะไรก็ตามที่ลูกทำลูกจะได้รับรางวัลของสิ่งนั้น ผู้ที่ไม่ทำอะไรจะไม่ได้รับอะไร พ่อยังคงอธิบายต่อไปอย่างดีมาก ก่อนอื่นจงเฝ้าแต่ให้คำแนะนำของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด รูปภาพของตรีมูรตินั้นดีมาก ทั้งสองด้านสวรรค์และนรกถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในภาพวงจร ลูกสามารถอธิบายให้แก่ผู้คนของศาสนาใดก็ตาม โดยการใช้รูปภาพวงจรหรือต้นไม้ ที่ตามนี้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปสู่สวรรค์โลกใหม่ได้ ผู้ที่มั่งคั่งที่สุดซึ่งเป็นของศาสนาสูงสุดเวลานี้ได้กลายเป็นผู้ที่ยากจนที่สุด ผู้ที่คงอยู่มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นควรมีประชากรมากที่สุด แต่ชาวฮินดูมากมายหลายคนได้เปลี่ยนไปเป็นศาสนาอื่น เนื่องจากพวกเขาไม่รู้จักศาสนาของพวกเขาเอง พวกเขาจึงได้เปลี่ยนไปเป็นศาสนาอื่นหรือพวกเขาก็พูดว่าพวกเขาเป็นของศาสนาฮินดู พวกเขาไม่เข้าใจแม้แต่ศาสนาของตนเอง ผู้คนร้องเรียกหาพระเจ้าว่า โอ้ ผู้ประทานความสงบ แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจความหมายของความสงบ ผู้คนยังคงได้รับรางวัลสันติภาพ ที่นี่พ่อให้รางวัลของอาณาจักรของโลกแก่ลูกๆ ที่กลายเป็นเครื่องมือในการก่อตั้งโลกที่สงบ ลูกได้รับรางวัลนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยามที่ลูกทำ ผู้เดียวที่ให้รางวัลนี้คือพระเจ้าผู้เป็นพ่อ รางวัลนี้ยิ่งใหญ่อย่างมาก! เป็นอาณาจักรของสุริยวงศ์ของโลก ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกและทุกสกุลฯลฯ เวลานี้อยู่ในสติปัญญาของลูก หากลูกต้องการประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกลูกต้องทำความเพียรพยายามบ้าง! ประเด็นเหล่านี้ง่ายดายมาก ลูกต้องทำงานอะไรก็ตามที่ครูให้แก่ลูกและแล้วบาบาจะเห็นว่าลูกคนไหนที่มีความรู้เต็มที่ ลูกบางคนไม่ใส่ใจแม้กระทั่งต่อมุรลี พวกเขาไม่ศึกษามุรลีเป็นประจำสม่ำเสมอ ผู้ที่ไม่ศึกษามุรลีจะให้ประโยชน์กับผู้อื่นได้อย่างไร? มีลูกๆมากมายผู้ที่ไม่ให้คุณประโยชน์ต่อผู้อื่นเลย พวกเขาไม่ได้ให้คุณประโยชน์ต่อตัวเขาเองหรือผู้อื่น เหตุนี้เองพวกเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นกองทัพม้าและกองทัพเท้า บางคนเป็นมหาระตี ลูกสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองว่าใครเป็นมหารตี เพราะว่าลูกบางคนเป็นกองทัพม้า พวกเขาพูดว่าบาบาโปรดส่ง กูลซาร์, กุมาร์คา หรือ มโนฮาร์เพราะพวกเขาเป็นมหารตี พ่อรู้จักลูกทั้งหมดเป็นอย่างดีมาก มีลางที่ร้ายอยู่เหนือลูกบางคน บางครั้งพายุของมายาก็จะมาหาลูกๆที่ดี ที่พวกเขาบ้าไปและกลายเป็นเหมือนคนพเนจรที่ไร้จุดหมาย พวกเขาไม่สนใจกับความรู้อีกต่อไป บาบาสามารถเข้าใจได้จากงานรับใช้ที่แต่ละคนทำ ผู้ที่ทำงานรับใช้ก็จะยังคงให้ข่าวทั้งหมดของพวกเขาต่อบาบาอย่างต่อเนื่อง ลูกๆรู้ว่าพระเจ้าแห่งกีตะกำลังทำให้พวกเรากลายเป็นนายของโลก มีหลายคนที่หารายได้เป็นพันๆรูปีจากการถ่ายทอดกีตะ ลูกคือชุมนุมบราห์มินที่จะกลายเป็นชุมนุมที่สูงส่ง ทุกคนพิจารณาตัวเขาเองว่าเป็นลูกของพระเจ้า อย่างไรก็ตามพวกเขาพูดว่า ฉันคือพระเจ้า พวกเขายังคงพูดอะไรก็ตามที่เข้าไปสู่จิตใจของพวกเขา ผู้คนของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้ไปถึงสภาพใด! โลกนี้คือยุคเหล็กและไม่บริสุทธิ์ ลูกสามารถอธิบายได้เป็นอย่างดีด้วยภาพนี้ พร้อมกับความรู้นี้ลูกจำเป็นต้องมีคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน ควรมีความซื่อสัตย์ทั้งภายในและภายนอก ดวงวิญญาณกลับมาไม่จริงและพ่อที่แท้จริงกำลังทำให้พวกเขาจริงแท้ เพียงพ่อที่มาและทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ท่านดลใจลูกให้สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกๆ รู้ว่าลูกกำลังกลับมามีคุณธรรมเช่นเดียวกับลักษมีและนารายณ์ ตรวจสอบตนเองอยู่เรื่อยๆและดูว่ายังมีลักษณะนิสัยที่เลวร้ายเช่นปีศาจใดๆ อยู่ในตัวลูกหรือไม่ ในขณะที่กำลังเคลื่อนไปมายาก็ตบตีลูกในลักษณะที่ลูกตกลงมาอย่างเต็มที่ สำหรับลูกญาณและวิญาณนี้คือโฮลี (เผาปีศาจร้าย) และดุริยา (ได้รับการแต่งแต้มสีสันของการเป็นมิตรของพระเจ้า) ผู้คนเหล่านั้นฉลองโฮลีและดุริยาแต่ไม่มีใครรู้ความหมายของสิ่งเหล่านั้น ในความเป็นจริงเป็นญาณและวิญาณ (เหนือเสียง) ที่ทำให้ลูกสูงส่ง ดูซิว่าพวกเขาทำอะไรต่อไป! เพราะโลกนี้เป็นนรกอย่างที่สุดพวกเขาจึงโยนฝุ่น(ผง) งานของการก่อตั้งโลกใหม่และการทำลายล้างโลกเก่ากำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ มายาชกต่อยลูกของพระเจ้าในลักษณะที่พวกเขาตกลงไปในปลัก และแล้วก็เป็นการยากมากที่จะเอาพวกเขาออกมาจากสิ่งนั้น ไม่มีเรื่องของพรในนี้ มันยากสำหรับพวกเขาที่จะเดินบนหนทางนี้อีกครั้ง เหตุนี้เองลูกต้องระมัดระวังอย่างมาก เพื่อที่จะได้รับการปกป้องจากการจู่โจมของมายา อย่าได้ติดกับอยู่ในจิตสำนึกของร่างกาย อยู่อย่างระมัดระวังเสมอ ลูกทั้งหมดคือพี่น้องชายหญิง ซิสเตอร์สอนลูกในสิ่งที่บาบาได้สอน ดังนั้นจึงเป็นความยิ่งใหญ่ของพ่อไม่ใช่ของซิสเตอร์นั้น ไม่แม้กระทั่งจะเป็นความยิ่งใหญ่ของบราห์มา บราห์มาเรียนรู้สิ่งนี้ด้วยเช่นกันด้วยความเพียรพยายาม ท่านได้ทำความเพียรพยายามอย่างดี ท่านได้ให้คุณประโยชน์แก่ตนเองและเวลานี้ท่านสอนลูกเพื่อที่ลูกสามารถให้คุณประโยชน์ต่อตัวลูกเอง วันนี้เป็นวันโฮลีและดังนั้นตอนนี้ลูกจะได้รับความรู้ของโฮลี มีญาณและวิญาณ เนื่องจากการศึกษานั้นเรียกว่าความรู้ วิญาณคืออะไร? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ วิญาณอยู่เหนือกว่าญาณ ที่นี่ลูกได้รับความรู้ซึ่งด้วยความรู้นี้ลูกได้รับรางวัลของลูก นั่นคือดินแดนของความเงียบ เมื่อเล่นบทบาทของลูกที่นี่ลูกก็กลับมาเหนื่อยล้า ดังนั้นลูกต้องงการเข้าไปสู่ความเงียบ เวลานี้ความรู้ของวงจรอยู่ในสติปัญญาของลูก เวลานี้ลูกกำลังจะไปสวรรค์ จากนั้นในขณะที่ลูกกำลังใช้ 84 ชาติเกิดลูกก็จะเข้าสู่นรก และจากนั้นลูกจะไปถึงสภาพเดียวกันนั้นอีกครั้ง สิ่งนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไป ไม่มีใครสามารถได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งนี้ได้ บางคนถามว่า ทำไมละครถึงถูกสร้างขึ้น? อ้า! แต่ละครนี้เกี่ยวกับโลกเก่าและโลกใหม่ถูกกำหนดไว้แล้วให้คงอยู่ตลอดไป เป็นการง่ายมากที่จะอธิบายสิ่งนี้โดยการใช้ภาพของต้นไม้ สิ่งหลักคือการจดจำระลึกถึงพ่อและกลับมาบริสุทธิ์ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกจะได้รู้ว่ามีผู้ใดบ้างเป็นของสกุลนี้ ผู้ที่ได้เปลี่ยนไปเป็นศาสนาอื่นก็จะประกฎตัวขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่อพวกเขามาที่นี่ ผู้คนก็จะอัศจรรย์ใจ บอกทุกคนาให้สละละทิ้งจิตสำนึกของร่างกายและมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ การศึกษานี้เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ลูกได้รับรายได้ที่ยิ่งใหญ่ ผู้คนเหล่านั้นสูญเสียเงินทองมากมายฯลฯ การเฉลิมฉลองเทศกาลเหล่านั้นมีการต่อสู้รบรามากมายด้วยเช่นกัน มีการต่อสู้อย่างมากภายในรัฐบาลท้องถิ่น พวกเขาพยายามแม้แต่ติดสินบนคนอื่นเพื่อให้ฆ่าใครบางคน มีตัวอย่างเช่นนี้มากมาย ลูกๆ รู้ว่าไม่มีความปั่นป่วนในยุคทองแต่มีความปั่นป่วนมากมายในอาณาจักรของราวัน ในปัจจุบันทุกคนตาโมประธาน มีการต่อสู้รบราอย่างมากมายเนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันของพวกเขา ดังนั้นพ่ออธิบายว่า: เฝ้าแต่ลืมโลกเก่านี้ ไปสู่สันโดษและจดจำบ้าน จดจำดินแดนแหงความสุขของลูก อย่าพูดกับคนอื่นมากเกินไป มิฉะนั้นลูกจะสร้างความสูญเสียอย่างมากมาย จะเป็นการดีกว่าถ้าพูดด้วยความอ่อนหวานและพูดค่อยๆ ด้วยความรักอย่างมาก ไม่เป็นสิ่งที่ดีที่จะพูดมาก เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะอยู่ในความเงียบ ลูกๆ ได้รับชัยชนะโดยทางความเงียบ ลูกต้องไม่รักใครนอกจากพ่อผู้เดียว จงรับทรัพย์สมบัติได้มากเท่าที่ลูกต้องการจากพ่อ มีการต่อสู้รบราอย่างมากเกี่ยวกับทรัพย์สินพ่อทางร่างกาย ที่นี่ลูกไม่มีความขัดแย้งใดเลย ลูกสามารถรับไปได้มากเท่าที่ลูกต้องการโดยการศึกษาเล่าเรียน อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. พ่อที่แท้จริงมาเพื่อทำให้ลูกแท้จริง เหตุนี้เองลูกต้องเคลื่อนไปด้วยความซื่อสัตย์ ตรวจสอบตัวลูกเองว่ามีลักษณะนิสัยที่เลวรายใดภายในตัวฉันหรือไม่? ฉันพูดมากเกินไปหรือไม่? จงกลับมาอ่อนหวานมากและพูดเบาๆด้วยความรักอย่างมาก

2. ให้ความสนใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อมุรลี ศึกษามุรลีเป็นประจำ ให้คุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยเช่นกัน ทำงานอะไรก็ตามที่ครูให้แก่ลูก

พร:
ขอให้ลูกสัมผัสกับสภาพของการทัดเทียมกับพ่อด้วยโฮลีที่แท้จริงของสีสันทางจิตวิญญาณที่ไม่สูญสลาย

ลูกเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยสีของพระเจ้า ยุคบรรจบพบกันคือยุคของชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อลูกได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยสีทางจิตวิญญาณที่ไม่สูญสลาย ลูกจะกลับมาทัดเทียมกับพ่อตลอดเวลา ดังนั้นโฮลีของลูกจะต้องได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยมิตรและกลับมาทัดเทียมพ่อ ให้มีสีที่แข็งแกร่งที่ลูกยังทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับลูกด้วยเช่นกัน แต่งแต้มสีสันให้กับทุกดวงวิญญาณด้วยสีแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย สีของความทรงจำระลึกถึง สีของพลังทั้งหมด สีของคุณธรรม และสีทางจิตวิญญาณของสายตาที่สูงส่ง ทัศนคติ ความปรารถนาดี และความรู้สึกที่บริสุทธิ์

คติพจน์:
ให้สายตาของลูกเป็นทางจิตใจ จิตใจของลูกเยือกเย็น สติปัญญามีความเมตตา และปากของลูกก็หวาน


คำพูดที่สูงส่งของมาเตชวารี

มีการสรรเสริญโกปีก้าที่แฝงตัวผู้ซึ่งอยู่ในบ่วงพันธะ

เพลง:
ฉันรักท่านโดยที่ไม่เห็นท่านและฉันจดจำท่านในขณะที่นั่งอยู่ที่บ้าน.

เพลงนี้ร้องโดยโกปี้ด้วยความซาบซึ้งขณะที่อยู่ในบ่วงพันธะ นี่คือการเล่นที่พิเศษสุดของทุกวงจร พวกเขารักได้โดยไม่เห็นแม้แต่ผู้เป็นหนึ่งเดียวนั้น โลกที่น่าสงสารจะรู้อะไรเกี่ยวกับบทบาทของของจรก่อนหน้านี้ที่ซ้ำรอยเหมือนเดิมทุกประการ! แม้ว่าโกปี้นั้นอาจไม่ได้ออกจากบ้านและครอบครัวของเธอ แต่เธอก็ชำระสะสางบัญชีกรรมของเธอด้วยการจดจำระลึกถึง ดังนั้นเธอจะต้องร้องเพลงด้วยความซาบซึ้งเช่นนี้ในขณะที่แกว่งไกวอย่างมีความสุขมาก ดังนั้นในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องของการออกจากบ้านและครอบครัวของลูก ในขณะนั่งอยู่ที่บ้านโดยไม่เห็นผู้เดียวนั้น ลูกต้องทำงานรับใช้ในขณะที่มีความสุขนั้น ลูกต้องทำงานรับใช้อะไร? ของการกลับมาบริสุทธิ์และทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ เวลานี้ลูกแต่ละคนได้รับตาที่สามแล้ว ลูกมีความลับของเมล็ดและต้นไม้ตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนจบในสายตาของลูก ดังนั้นจึงเป็นความยิ่งใหญ่ของชีวิตนี้ที่ลูกกำลังสร้างโชคอันยิ่งใหญ่ของลูกสำหรับ 21 ชาติเกิดด้วยความรู้นี้ หากลูกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมหรือกฎระเบียบของวงศ์สกุลในการทำตามกิเลส ลูกจะไม่สามารถทำงานรับใช้นี้ได้ นี่คือความอ่อนแอของลูกเอง หลายคนคิดว่าบราห์มากุมารีได้มาเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของคนในบ้านให้คนในบ้านตัดขาดจากกัน แต่ไม่มีเรื่องของการตัดความสัมพันธ์ของคนในบ้านในเรื่องนี้ ในขณะที่นั่งอยู่ที่บ้านลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และทำงานรับใช้ ไม่มีความยากลำบากในสิ่งนี้ เมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์ลูกจะได้รับสิทธิ์ในการไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ได้ไปที่นั่นจะเล่นบทบาทของศัตรูของวงจรก่อนหน้านี้ ไม่มีใครถูกกล่าวโทษในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับที่เรารู้เกี่ยวกับงานของพระเจ้า ในทำนองเดียวกันเราก็รู้ว่าแต่ละคนมีบทบาทในละคร ดังนั้นจึงไม่สามารถไม่ชอบอะไรได้เลย โกปีก้าที่กำลังเพียรพยายามอย่างหนักสามารถแข่งขันและเข้ามาในลูกประคำแห่งชัยชนะ อัจชะ