10.05.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน พ่อได้มาเพื่อให้คำแนะนำที่สูงส่งแก่ลูกและทำให้ลูกมีความสุขและความสงบอย่างสม่ำเสมอ ทำตามคำแนะนำของท่าน ศึกษาการศึกษาทางจิตนี้และสอนผู้อื่นด้วยเช่นกันแล้วลูกจะกลายเป็นผู้มีพลานามัยดีและมั่งคั่งเสมอ

คำถาม:
โอกาสใดที่เพียงลูกเท่านั้นได้รับในเวลานี้ในทั้งวงจร โอกาสที่ลูกต้องไม่พลาด?

คำตอบ:
โอกาสของการทำงานรับใช้ทางจิตและของการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพนั้นได้รับเพียงในเวลานี้เท่านั้น อย่าได้พลาดโอกาสนี้ อยู่อย่างไม่ว่างเว้นในงานรับใช้ทางจิต กลายเป็นผู้ที่มีค่าต่องานรับใช้ กุมารีเป็นพิเศษต้องรับใช้รัฐบาลของพระเจ้า ทำตามมาม่าอย่างสมบูรณ์ หากกุมารีเป็นของพ่อและเฝ้าแต่ทำงานรับใช้โลก แต่ไม่ได้ทำงานรับใช้ของการเปลี่ยนหนามให้กลายเป็นดอกไม้ นั่นก็เป็นเหมือนการไม่นับถือพ่อ

เพลง:
ตื่นเถิด โอ เจ้าสาวตื่นเถิด! ยุคใหม่กำลังจะมาถึง...

โอมชานติ
ใครอธิบายแก่ลูกๆผู้เป็นเจ้าสาว? มีคำกล่าวว่าเจ้าบ่าวได้มาเพื่อเจ้าสาว มีเจ้าสาวมากมายอย่างมาก! เป็นความมหัศจรรย์ที่เจ้าบ่าวเดียวมีเจ้าสาวมากมาย ผู้คนพูดว่ากฤษณะนั้นมีราชินี 16,108 องค์ แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ชีพบาบาพูดว่า: พ่อมีเจ้าสาวจำนวนมาก พ่อจะพาเจ้าสาวทั้งหมดกลับไปกับพ่อสู่บ้านที่แสนหวาน ลูกๆ ผู้เป็นเจ้าสาวเข้าใจว่าบาบานั้นได้มาเพื่อพาลูกกลับไปกับท่านอีกครั้ง ดวงวิญญาณที่มีชีวิตคือเจ้าสาว ได้อยู่ในหัวใจของลูกว่าเจ้าบ่าวได้มาเพื่อที่จะให้ศรีมัทกับพวกเราและตกแต่งประดับประดาเรา ทุกคนได้รับคำแนะนำ สามีจะให้คำแนะนำแก่ภรรยาของเขา พ่อจะให้คำแนะนำแก่ลูกๆ ของเขา ผู้รู้ก็จะให้คำแนะนำแก่สาวกของเขา แต่คำแนะนำของผู้เดียวนี้พิเศษสุดและแตกต่างไปจากของทุกคนอื่น เหตุนี้เองคำแนะนำเหล่านั้นจึงถูกเรียกว่าเป็นศรีมัท ที่เหลือทั้งหมดคือคำแนะนำของมนุษย์ เขาทั้งหมดให้คำแนะนำเพื่อการหาเลี้ยงชีพร่างกาย ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาทั้งหมดมีความใส่ใจกับการหาเลี้ยงชีพของร่างกายของพวกเขา พวกเขาทั้งหมดเฝ้าแต่ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นเพื่อที่จะกลับมามั่งคั่ง คำแนะนำที่ดีที่สุดนั้นถูกพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำของผู้รู้และผู้เคร่งศาสนา แต่พวกเขาเองก็สะสมสมบัติอย่างมากมายเพื่อกระเพาะของเขา พ่อไม่มีร่างกายของพ่อเอง พ่อไม่ได้ทำสิ่งใดเพื่อท้องของพ่อ ลูกนั้นก็ห่วงใยกับท้อง(ตัวเอง)ของลูกด้วยเช่นกันที่ลูกควรที่จะกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินี ทุกคนมีความห่วงใยกับท้องของเขาเอง บางคนรับประทานจาปะตีบาร์เล่ย์ธรรมดา ในขณะที่ผู้อื่นรับประทานที่โรงแรมอโศกา ผู้รู้ก็สะสมสมบัติและสร้างวัดขนาดใหญ่ฯลฯ ชีพบาบาไม่ได้ทำสิ่งใดเพื่อการหาเลี้ยงชีพของร่างกาย ท่านให้ทุกสิ่งแก่ลูกเพื่อที่จะทำให้ลูกมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ และแล้วลูกจะกลับมามั่งคั่งและมีพลานามัยดีตลอด พ่อไม่ได้ทำความเพียรพยายามที่จะกลับมามีพลานามัยดีตลอด พ่อนั้นปราศจากร่างและพ่อมาเพื่อทำให้ลูกนั้นมีความสุขเสมอ ชีพบาบานั้นไม่มีตัวตน ทุกคนอื่นมีความห่วงใยกับท้องของเขาเอง ในยุคทองแดงมีซันยาสซีที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่มีความรู้ของวัตถุธาตุ และผู้ที่มีความรู้ของธาตุบราห์ม พวกเขาเคยอยู่ในการจดจำระลึกถึง และเหตุนั้นเองจึงได้รับทุกสิ่ง ขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่บ้าน, ทุกคนมีท้อง ทุกคนต้องการอาหาร อย่างไรก็ตามพวกเขาอยู่ในโยคะ และด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่ต้องล้มลุกคลุกคลานไปทั่ว เวลานี้พ่อกำลังแสดงให้ลูกๆเห็นถึงวิธีการที่จะอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ บาบาให้คำแนะนำของท่านและทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ขอให้ลูกมีชีวิตที่ยืนยาว! ขอให้ลูกอยู่อย่างเป็นอมตะ! คำแนะนำของท่านนั้นดีที่สุด มนุษย์ให้คำแนะนำมากมาย บ้างสอบผ่านการสอบของพวกเขาและกลายเป็นนักกฎหมาย แต่ทั้งหมดนั้นเป็นไปสำหรับเวลาชั่วคราว พวกเขาทำความเพียรพยายามเพื่อท้องของลูกๆของเขาและตัวเขาเอง ในเวลานี้บาบากำลังให้ศรีมัทกับลูก: โอ! ลูกๆ ทำตามศรีมัทและศึกษาการศึกษาทางจิตนี้เพื่อที่มนุษย์กลายเป็นนายของโลก ให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคน และแล้วด้วยการอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ, พวกเขาจะกลับมามั่งคั่งและพลานามัยดีตลอด ท่านคือศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไป ลูกๆของพ่อนั้นคือศัลยแพทย์ทางจิต ไม่มีความยากลำบากใดในสิ่งนั้น ดวงวิญญาณได้รับคำแนะนำผ่านปาก ลูกๆต้องทำงานรับใช้ที่สูงส่งที่สุด ไม่มีใครอื่นใดสามารถให้คำแนะนำเช่นนั้นแก่ลูก เวลานี้เราได้กลายเป็นลูกๆของพ่อ ดังนั้นเราควรที่จะทำธุรกิจของพ่อหรือธุรกิจทางโลกเล่า? เรากำลังเติมอาภรณ์ของเราด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายจากบาบา พวกเขาไปอยู่เบื้องหน้าชีวาแล้วพูดว่า: เติมอาภรณ์ของเราเถิด! พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะได้รับหนึ่งหมื่นหรือสองหมื่น หากพวกเขาได้รับสิ่งนั้นพวกเขาก็จะอุทิศตนเองแก่ท่าน พวกเขานั้นได้ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างมากแก่ท่าน! ทั้งหมดนั้นเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้จงให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคนและบอกพวกเขาถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ไม่มีขีดจำกัด เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก มีสิ่งต่างๆมากมายในประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่มีขีดจำกัด ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ไม่มีขีดจำกัดก็คือ: สถานที่ซึ่งพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอาศัยอยู่ ท่านมาที่นี่อย่างไร และเราดวงวิญญาณเล่นบทบาทของ 84 ชาติเกิดที่ถูกบันทึกไว้แล้วอย่างไร อย่าได้อธิบายมากเกินไป เพียงแต่อธิบายอัลฟ่าและเบต้า พวกเราดวงวิญญาณจดจำพ่อและกลายเป็นนายของโลก เวลานี้ลูกต้องศึกษาเล่าเรียนและสอนผู้อื่น อัลฟ่าหมายถึงอัลล่าห์ เบต้าหมายถึงอาณาจักร เวลานี้ให้คิดถึงว่าลูกควรจะทำธุรกิจนี้หรือทำธุรกิจทางโลกและหารายได้สองถึงสี่ร้อย บาบาพูดว่า: หากลูกสาวนั้นฉลาด,พ่อก็สามารถที่ให้บางสิ่งแก่ญาติของเธอที่จะทำให้พวกเขานั้นสามารถหาเลี้ยงชีพของร่างกายของพวกเขาได้ อย่างไรก็ตามลูกสาวต้องดีและมีค่าต่องานรับใช้ สะอาดและซื่อสัตย์ทั้งภายในภายนอก และมีคำพูดที่อ่อนหวานอย่างมาก ในความเป็นจริงพ่อแม่ไม่สามารถรับเงินรายได้ที่กุมารีหามา หลังจากที่เป็นของบาบา, หากลูกคงเฝ้าแต่ให้ความใส่ใจอย่างมากมายกับงานทางโลก, นั่นก็เป็นเหมือนกับการไม่นับถือบาบา พ่อพูดว่า: จงทำให้มนุษย์กลายเป็นนายแห่งสวรรค์ และแล้วลูกๆก็กลับเพียรพยายามอย่างหนักในการทำงานรับใช้ทางโลก! เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะเปิดโรงเรียน เวลานี้ลูกต้องเข้าใจด้วยสติปัญญาของลูกว่าลูกควรทำงานรับใช้ใด: งานรับใช้ของรัฐบาลพระเจ้าหรืองานรับใช้ของรัฐบาลนั้น? บาบานี้เคยมีธุรกิจเพชรพลอยและแล้วซีเนียร์บาบา(ชีพบาบา) ก็พูดว่าท่านต้องทำธุรกิจของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายที่ด้วยธุรกิจนั้นทำให้ท่านกลายเป็นสิ่งที่ท่านเป็น ท่านได้ให้นิมิตสัญลักษณ์ของสี่มือแก่บราห์มา ในเวลานี้บราห์มาควรที่จะประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองโลกหรือทำสิ่งนั้นเล่า? นี้คือธุรกิจที่ดีที่สุด การหารายได้นั้นเคยดีมาก แต่บาบาได้เข้ามาในท่านและให้คำแนะนำให้จดจำอัลฟ่าและเบต้า เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก! แม้กระทั่งเด็กเล็กๆก็สามารถศึกษาเล่าเรียน ชีพบาบาสามารถที่จะเข้าใจลูกทุกๆคน ผู้นี้ก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยเช่นกัน ผู้นี้คือผู้ที่ล่วงรู้ทุกสิ่งภายนอก(บาหาระยามิ) และชีพบาบาคือผู้เดียวที่ล่วงรู้ทุกสิ่งที่อยู่ภายใน(อันตรยามิ) บาบานี้สามารถเข้าใจทุกสิ่งจากคำพูด ใบหน้าและการกระทำของแต่ละคนด้วยเช่นกัน เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ลูกสาวทั้งหลายได้รับโอกาสที่จะทำงานรับใช้ทางจิต สิ่งนั้นควรจะเข้าไปสู่หัวใจของลูกว่าลูกควรที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ หรือปล่อยให้หนามนั้นอยู่อย่างเป็นหนาม ลูกคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกควรจะทำไหม? พระเจ้าผู้ไม่มีตัวตนพูด: ตัดความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดของลูกรวมทั้งร่างกายของลูกเอง พิจารณาว่าตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณ และเฝ้าแต่จดจำพ่อ พ่อพูดผ่านร่างของบราห์มากับลูกๆบราห์มินเท่านั้น บราห์มินเหล่านั้นก็พูดด้วยเช่นกันว่า: ขอคารวะต่อบราห์มินผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นเทพ พวกเขาคือสิ่งสร้างทางร่างกาย ในขณะที่ลูกคือสิ่งสร้างที่เกิดจากปาก บาบาต้องการลูกบราห์มาอย่างแน่นอน คูมาค่าร์ บาบามีลูกๆมากเท่าใด? บางคนพูดว่า: หกล้าน และบางคนพูดว่า:บราห์มาเท่านั้น ลูกสามารถพูดว่าท่านมีลูกๆตรีมูรติแต่หน้าที่การงานของแต่ละคนนั้นต่างกัน บราห์มาได้ออกมาจากสายสะดือของวิษณุ วิษณุได้ออกมาจากสายสะดือของบราห์มา ดังนั้นพวกเขาทั้งสองคือหนึ่งเดียว ไม่ว่าวิษณุจะใช้ 84 ชาติเกิด หรือบราห์มา 84 ชาติเกิดก็เป็นสิ่งเดียวกัน และแล้วก็มีชางก้า ไม่ใช่ว่าชางก้าคือชีวา ไม่เลย พวกเขาถูกเรียกว่าเป็นตรีมูรติ แต่มีลูกๆ ที่มีศีลธรรมจรรยาอยู่สองคน ทั้งหมดเหล่านี้คือเรื่องราวของความรู้ เป็นการดีสำหรับลูกสาวทั้งหลายที่จะทำงานรับใช้นี้หรือที่จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของลูก ที่นั่นพวกเขาได้รับความสุขชั่วคราวและได้รับเงินเดือนเล็กน้อย ที่นี่ลูกสามารถที่จะกลับมาเป็นผู้ที่มั่งคั่งสำหรับอนาคตถึง 21 ชาติเกิดของลูก ดังนั้นลูกควรจะทำอะไร? กุมารีเป็นอิสระจากบ่วงพันธะ ลูกๆ กุมารีสามารถไปล้ำหน้าสตรีที่แต่งงาน เพราะลูกนั้นบริสุทธิ์ มาม่านั้นก็เป็นกุมารีด้วย ไม่มีเรื่องของเงินทอง เธอนั้นได้ไปล้ำหน้าอย่างมาก และดังนั้นลูกๆกุมารีควรทำตามเธอ เปลี่ยนหนามให้กลายเป็นดอกไม้ ลูกควรจะรับโอกาสของการศึกษาของพระเจ้านี้หรือการศึกษานั้น? ควรจะมีการสัมมนาสำหรับกุมารี ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็จะจดจำสามีของพวกเธอฯลฯ ซันยาสซีเองก็จดจำอย่างมากด้วย กุมารีไม่ควรที่จะไต่บันไดนั้น เพื่อนที่ลูกคบก็แต่งแต้มสีสันลูกอย่างมาก เมื่อเธอได้เห็นบุตรชายของบุคคลสำคัญ หัวใจของเธอก็ผูกพันกับเขาและเธอก็แต่งงานกับเขา และแล้วเกมทั้งหมดก็จบลง! หลังจากรับฟังความรู้ที่ศูนย์ พวกเขาออกไปข้างนอกและเกมทั้งหมดก็จบสิ้น นี่คือมธุบัน บุคคลเช่นนั้นมากมายมาที่นี่แล้วพูดว่าพวกเขาจะกลับบ้านแล้วเปิดศูนย์ แต่ทันทีที่พวกเขาออกไปข้างนอก,พวกเขาก็หายไป ที่นี่พวกเขาเข้าใจแนวความคิดของความรู้ แต่ทันทีที่พวกเขาออกไปข้างนอก, ความซาบซึ้งนั้นก็หายไป มายาสร้างการต่อต้านอย่างมาก มายาพูดด้วยเช่นกันว่า: ว้าว ผู้นี้ได้ตระหนักรู้จักบาบาแล้ว แต่กระนั้นก็ไม่ได้จดจำบาบา ดังนั้นฉันจะชกเธอ อย่าได้พูดว่า: บาบา บอกมายาด้วยว่าอย่าชกพวกเรา นี่คือสนามรบ ด้านหนึ่งนั้นก็มีกองทัพของราวันและอีกด้านหนึ่งก็เป็นกองทัพของราม กลับมากล้าหาญและข้ามมาอยู่ฝั่งราม ทำธุรกิจของการทำให้ชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจไปสู่ชุมนุมเทพ ไม่ว่าลูกสอนการศึกษาทางร่างให้แก่ใครก็ตาม, การทำลายล้างนั้นก็จะมาอยู่เบื้องหน้าพวกเขาก่อนเวลาที่เขาจบการศึกษาเล่าเรียนและเติบโตขึ้น ลูกสามารถเห็นสิ่งชี้บอกของสิ่งนั้น บาบาได้อธิบายแล้วว่า หากพี่น้องคริสเตียนทั้งสอง (อเมริกาและรัสเซีย) จะมาอยู่ด้วยกันก็จะไม่มีสงคราม อย่างไรก็ตามนั่นก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด เวลานี้ลูกๆกำลังก่อตั้งอาณาจักรด้วยพลังโยคะ นี่คือกองทัพชีพชัคตีผู้ที่ศึกษาความรู้และโยคะโบราณของบารัตจากชีพบาบาและทำให้บารัตไปเป็นเพชร พ่อมาหลังจากหนึ่งวงจรและทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ ลูกทั้งหมดนั้นอยู่ในกรงขังของราวัน ลูกอยู่ในกระท่อมของความทุกข์ ทุกคนกำลังมีประสบการณ์ของความทุกข์ และแล้วรามก็มาปลดปล่อยทุกคนและพาพวกเขาไปสู่กระท่อมที่ปราศจากความทุกข์, ไปสู่สวรรค์ ศรีมัทพูดว่า: เปลี่ยนหนามเป็นดอกไม้และเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ลูกคือนายผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข ลูกควรทำธุรกิจนี้ เป็นเพียงด้วยการทำตามศรีมัทเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาสูงส่ง พ่อแนะนำลูก เวลานี้พ่อพูดว่า: นี้คือคำขอร้องของพ่อแต่เป็นความปรารถนาของลูกที่จะทำตามคำขอร้องของพ่อหรือไม่ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในการที่จะกลายเป็นผู้ที่มีค่าต่องานรับใช้ อยู่อย่างสะอาดและซื่อสัตย์ทั้งภายในภายนอก พูดคำพูดที่อ่อนหวานอย่างมากผ่านปากของลูก นำโยคะของสติปัญญาของลูกออกจากร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่าง ระมัดระวังเพื่อนที่ลูกคบ

2. กลายเป็นนายผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุขเช่นเดียวกับพ่อ ทำงานรับใช้ทางจิตและหารายได้ที่แท้จริง ทำตามคำแนะนำของพ่อทางจิตและกลายเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทางจิต

พร:
ขอให้ลูกสัมผัสกับสภาพของการหลุดพ้นในชีวิตด้วยวิธีของ "ฉันและบาบาของฉัน" และกลายเป็นโยคีที่ง่ายดาย

การกลายเป็นบราห์มินหมายถึงการหลุดพ้นจากบ่วงพันธะของร่างกายใดๆ ความสัมพันธ์ทางร่างกายของลูก และสิ่งอำนวยความสะดวก ความสัมพันธ์ของร่างกายของลูกไม่ได้เชื่อมโยงกับร่างกายของลูก แต่เกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณ หากใครบางคนได้รับอิทธิพลจากคนอื่น นั่นคือบ่วงพันธะ อย่างไรก็ตามการเป็นบราห์มินหมายถึงการได้รับอิสรภาพในชีวิต ตราบใดที่ลูกได้รับการค้ำจุนจากอวัยวะร่างกายของลูก ลูกต้องทำการกระทำ แต่ไม่มีบ่วงพันธะของกรรม แต่มีความสัมพันธ์ของกรรม ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยด้วยวิธีนี้เป็นตัวของความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง วิธีง่ายๆ ที่จะใช้สำหรับสิ่งนี้คือ "ฉันและบาบาของฉัน!" การจดจำระลึกถึงนี้ทำให้ลูกเป็นโยคีที่ง่ายดาย เป็นภาพแห่งความสำเร็จและเป็นอิสระจากบ่วงพันธะใดๆ

คติพจน์:
การจบสิ้นอัลลอยของ ฉันและของฉัน คือการกลายเป็นทองคำแท้

คำพูดที่สูงส่งที่แสนหวานของมาเตชวารีจี

ในกีตะกล่าวว่า "โอ พระเจ้าของกีตะ โปรดมาและเติมเต็มสัญญาที่ท่านได้ทำไว้" ดังนั้นเวลานี้พระเจ้าของกีตะท่านเองมาเพื่อเติมเต็มสัญญาที่ท่านได้ทำไว้ในวงจรที่แล้ว ท่านพูดว่า: ลูกๆ เมื่อในบารัตไม่เชื่อในศาสนาอย่างที่สุด เมื่อนั้นพ่อจะมาเพื่อเติมเต็มสัญญาของพ่ออย่างแน่นอน การมาของพ่อไม่ได้หมายความว่าพ่อมาในทุกยุค ไม่มีการประณามศาสนาในทุกยุค การประณามศาสนาเกิดขึ้นในยุคเหล็กเท่านั้น ดังนั้น พระเจ้าจึงมาเมื่อสิ้นสุดยุคเหล็ก ยุคเหล็กวนมาทุกวงจร และดังนั้นท่านจึงต้องมาทุกวงจรอย่างแน่นอน มีสี่ยุคในแต่ละวงจร สิ่งนี้เรียกว่า ชั่วนิรันดร(กัลป์) สำหรับครึ่งวงจรในยุคทองและยุคเงิน ดวงวิญญาณสโตกุนี และสโตประธาน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้ามาที่นั่น ในยุคทองแดง ศาสนาอื่นเริ่มต้นขึ้น แต่ก็ไม่มีการประณามศาสนาอย่างที่สุดที่นั่น นี่แสดงว่าพระเจ้าไม่ได้มาในสามยุคนั้น ซึ่งทำให้เหลือเพียงยุคเหล็ก ที่มีการประณามศาสนาอย่างที่สุดในช่วงปลายยุคนี้ ดังนั้นพระเจ้าจึงมาในเวลานี้และทำลายความไม่นับถือศาสนาและก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะ หากท่านมาในยุคทองแดง และแล้วควรจะมียุคทองหลังจากยุคทองแดง ดังนั้น และแล้วทำไมถึงเป็นยุคเหล็กล่ะ? ไม่สามารถกล่าวว่าพระเจ้าก่อตั้งยุคเหล็กแห่งความมืด ไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้ เหตุนี้เองพระเจ้าพูดว่า: พ่อคือหนึ่งเดียว และพ่อมาครั้งเดียว พ่อทำลายความไม่นับถือศาสนา นั่นคือยุคเหล็ก และก่อตั้งยุคทอง และดังนั้น เวลาที่พ่อมาคือยุคแห่งการบรรจบพบกัน อัจชะ