10.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ให้มีความซาบซึ้งอยู่เสมอว่าลูกกำลังได้รับการประพรมด้วยฝนแห่งความรู้จากพ่อ มหาสมุทรแห่งความรู้ และด้วยสิ่งนี้ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ และกลับไปสู่บ้านที่ยิ่งใหญ่ของลูก

คำถาม:
ศรัทธาของลูกๆ จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานอะไร?

คำตอบ:
เมื่อความปั่นป่วนเพิ่มพูนขึ้นในโลกและต้นไม้ที่สูงส่งของลูกเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หัวใจของลูกจะออกมาจากโลกเก่าได้มากเพียงนั้นและศรัทธาของลูกจะแข็งแรงมากขึ้นตามนั้น งานรับใช้จะเกิดขึ้นในอัตราเร็วมาก หากลูกเฝ้าแต่ให้ความใส่ใจกับคุณธรรม ความกระตือรือร้นในสติปัญญาของลูกจะเพิ่มพูนและลูกจะอยู่ในความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด

โอมชานติ
ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะบอกลูกๆ ทุกวันให้จดจำชีพบาบา ลูกๆ เข้าใจว่าลูกคือลูกๆ ของชีพบาบา ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกลูก ชีพบาบากำลังสอนเราผ่านผู้นี้ นี่คือฝนของความรู้จากมหาสมุทรแห่งความรู้ ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ว่าเวลานี้มีฝนแห่งความรู้เหนือพวกเขา พ่อประพรมฝนของความรู้เหนือลูกๆ ผู้ที่มาเป็นบราห์มินเท่านั้น พ่อมาเผชิญหน้ากับลูกๆ และเวลานี้ลูกๆ กำลังนั่งอยู่เผชิญหน้ากับพ่อ บาบาเพิ่มพูนความซาบซึ้งของลูกครั้งแล้วครั้งเล่าในการนั่งอยู่เบื้องหน้ากับท่าน และแล้วมายาทำให้ความซาบซึ้งนั้นลดลง เธอลดความซาบซึ้งของบางคนลงเล็กน้อยและลดของผู้อื่นหมดสิ้น ลูกๆ เข้าใจว่าลูกได้มาสู่มหาสมุทรเพื่อที่จะรับความสดชื่น นั่นคือ เพื่อเข้าถึงประเด็นของมุร์ลีและทำตามคำชี้แนะ เรากำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าท่าน ฝนของมหาสมุทรของความรู้นี้ปรากฏขึ้นครั้งเดียวเท่านั้น พ่อมาเพื่อชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ผู้คนก็ร้องเพลงสรรเสริญ: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ลูกจะไม่เรียกหาในลักษณะนี้ในยุคทอง ที่นั่นลูกจะได้บริสุทธิ์แล้ว ด้วยฝนแห่งความรู้จากมหาสมุทรแห่งความรู้ พร้อมกันกับความรู้ มีการวางเฉย การวางเฉยในสิ่งใด? สติปัญญามีการวางเฉยในโลกเก่าที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกๆ เข้าใจด้วยสติปัญญาของลูกว่าเวลานี้ลูกกำลังจะไปสู่โลกใหม่ และลูกต้องละทิ้งโลกเก่า ผู้คนได้ใช้คำว่า การวางเฉย สำหรับสิ่งนี้ เมื่อบาบาสร้างบ้านใหม่ โยคะสติปัญญาถูกนำออกจากบ้านเก่าและผูกพันอยู่กับบ้านใหม่ ลูกรู้สึกภายในว่าสิ่งเก่านั้นควรจะจบสิ้นเพื่อที่ลูกจะสามารถไปสู่สิ่งใหม่ ลูกๆ รู้สึกอยู่ภายในด้วยเช่นกันว่าควรจะมีการก่อตั้งสวรรค์ขึ้นโดยเร็วๆ นี้เพื่อที่ลูกจะสามารถกลับบ้านได้อย่างเร็ว แล้วอยู่อย่างเป็นสุข ก่อนอื่นใด เราจะกลับบ้านกับเจ้าบ่าว นี่คือบ้านของพ่อแม่ เป็นบ้านเล็กๆ บ้านนั้นคือบ้านที่ยิ่งใหญ่ของพ่อที่ยิ่งใหญ่ ลูกรู้ว่านั้นคือบ้านของดวงวิญญาณทั้งหมด สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ เท่านั้น ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใครอื่น ก่อนหน้านั้นเคยมีความมืดและเวลานี้มีความสว่าง ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าไม่ใช่ทุกคนจะรับความรู้นี้ได้ ทุกคนนั้นจะกลับบ้านอย่างแน่นอน ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ว่าเวลานี้ลูกกำลังจะกลับบ้านของลูก ลูกกำลังจะกลับมามีค่าด้วยการทำตามศรีมัท ลูกต้องกลับมามีค่าควรเพื่อที่จะไปสู่สวรรค์ อันดับแรก จดจำพ่อเพื่อที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องไป และอันดับที่สอง ควงกงจักร วงจรโลกหมุนไปอย่างไร? ระยะเวลาของวงจรเป็นเท่าใด? ใครมาในเวลาใด? พ่อนั่งที่นี่และอธิบายทั้งหมดนี้ เมื่อพวกเขาพูดว่ามนุษย์ใช้ 8.4 ล้านชาติเกิด นั้นหมายความว่าทุกคนใช้ชาติเกิดมากมายเช่นนั้นหรือ? เวลานี้ลูกเข้าใจว่ามีเพียง 84 ชาติเกิดเท่านั้นและมีการคิดคำนวณนี้ ไม่ใช่ทุกคนจะใช้ 84 ชาติเกิด ดวงวิญญาณกลับมาเกิดนับแต่ตอนเริ่มต้น ในเวลาสุดท้าย จะมีแม้กระทั่งผู้ใช้เวลาเพียงหนึ่งหรือสองชาติเกิดเท่านั้น ผู้ที่มาในตอนเริ่มต้นใช้ 84 ชาติเกิด: ตัวอย่างเช่น ลักษมีและนารายณ์ ผู้คนไปยังวัดลักษมีนารายณ์ แต่พวกเขาไม่รู้สิ่งใด พวกเขาเพียงแต่พูดว่าพวกเขากำลังจะได้การมองแวบเดียวของเทวาเทวี พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าอาณาจักรของลักษมีนารายณ์นั้นก่อตั้งขึ้นมาอย่างไร และพวกเขาไม่รู้ถึงหน้าที่การงานของผู้ที่พวกเขากราบไหว้บูชา ดังนั้นการกราบไหว้บูชานั้นจะมีประโยชน์ใด? เหตุนี้เองจึงถูกเรียกว่าเป็นศรัทธาที่งมงาย พวกเขาทำการทรมานตน ทาปาเซีย และไปจาริกแสวงบุญ ฯลฯด้วย โดยการคิดว่าพวกเขาจะพบหนทางที่จะพบกับพระเจ้า แต่ไม่มีใครสามารถพบพระเจ้าด้วยวิธีการใดเหล่านั้น บ้างมาที่นี่และไปที่วัดจากัดอัมบาเพื่อได้เห็นแวบเดียว และดังนั้นบาบาเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเข้าไปในสติปัญญาของเขา ความปรารถนาทั้งหมดของลูกเวลานี้กำลังได้รับการเติมเต็ม บทบาทของจากัดอัมบาถูกเล่นในเวลานี้อย่างถูกต้อง แน่นอน บทบาทของจากัดอัมบาสูงมาก อันดับแรกเป็นลักษมีและแล้วนารายณ์ นี้คือชาติเกิดสุดท้ายของลูกและบัญชีกรรมกำลังได้รับการสะสางที่นี่ ลูกต้องกลับมาเป็นอิสระจากการสะสางกรรมทั้งหมดและอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ในความเป็นจริง ลูกๆ ควรจะจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น หากลูกจดจำมนุษย์ เวลาของลูกจะสูญเปล่า เป็นไปไม่ได้ที่ใครก็ตามจะจดจำบาบาได้ตลอดเวลา ไม่มีอะไรเช่นนั้นที่สามารถเป็นที่จดจำได้ตลอดเวลา แม้แต่ภรรยาก็ไม่สามารถจดจำสามีของเธอได้ตลอดเวลา แน่นอน เมื่อเธอกำลังเตรียมอาหารหรือกำลังดูแลลูกๆ เธอนั้นไม่ได้จดจำสามีของเธอ อย่างไรก็ตาม ที่นี่ลูกต้องฝึกฝนการอยู่ในการจดจำระลึกถึงอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่สภาพของลูกจะเป็นเช่นที่ ในเวลาสุดท้ายลูกเพียงจดจำผู้เดียวเท่านั้น นี่คือการสอบที่สำคัญ มีคำยกย่องที่ยิ่งใหญ่ของเพชรพลอยทั้งแปด เมื่อผู้คนประสบกับเคราะห์ร้าย พวกเขาสวมแหวนของเพชรพลอยทั้งแปด ในเวลาสุดท้าย ควรจะมีการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวเท่านั้น สำหรับสิ่งนั้น สายใยสติปัญญาของลูกต้องกระจ่างชัดอย่างแท้จริงและไม่ควรจะจดจำใครอื่นเพราะเพียงเท่านี้ลูกจะสามารถมาเป็นลูกปัดของลูกประคำ มีคำยกย่องเพชรพลอยทั้งเก้าอย่างมาก ดังนั้น ในเวลานี้ ขอให้มีการฝึกฝนการจดจำระลึกถึงที่มั่นคง ในขณะนี้ แทบจะไม่มีใครจดจำบาบาแม้เพียงสองหรือสามชั่วโมง เมื่อความปั่นป่วนในโลกเพิ่มขึ้น ศรัทธาของลูกจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและหัวใจของลูกจะถูกนำออกไปจากโลกเก่า หลายต่อหลายคนจะตาย สติปัญญาพูดว่า มายาเป็นศัตรูเก่าแก่มาก ไม่มีสถานที่ใดที่ไม่มีศัตรู เวลานี้ลูกกำลังเปลี่ยนจากสกปรกให้มาสะอาด ลูกมีความเข้าใจว่าลูกไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทำจากผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ มีคำกล่าวด้วยว่า: อาหารเป็นเช่นไรจิตใจเป็นเช่นนั้น จะมีการสะสมบาปขึ้นในผู้ที่ซื้อสิ่งที่ไม่ดี สำหรับผู้ที่ตระเตรียมสิ่งนั้นและสำหรับผู้ที่รับประทานสิ่งนั้นด้วย พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก ลูกๆ กลับไปหลังจากได้รับความสดชื่นที่นี่ วงจรโลกควรจะหมุนวนรอบในสติปัญญาของลูกตลอดทั้งวันและลูกควรจะจดจำบ้านของลูกด้วย เมื่อลูกกลับไปจากที่นี่ไปยังบ้านทางโลกของลูก สภาพของลูกถูกกระทบเพราะลูกคบเพื่อนเช่นนั้น แม้ขณะที่นั่งที่นี่ โยคะสติปัญญาของบางคนล้มลุกคลุกคลานไปภายนอกและเหตุนี้พวกเขาจึงไม่สามารถมีคุณธรรมได้อย่างสมบูรณ์ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ดวงวิญญาณ: ลูกคือดวงวิญญาณและลูกกำลังทำการกระทำผ่านร่างกาย ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังรับศรีมัทจากบาบาและกำลังรับโชคอาณาจักรของลูกอีกครั้ง ดังนั้นลูกควรจะมีความสุขเพียงใด! ได้มีการจดจำว่า: ถามลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าของโก๊ปปี้เกี่ยวกับความสุขเหนือประสาทสัมผัส เมื่อสภาพของลูกสูงขึ้น เมื่อการขยายตัวดำเนินต่อไป ปรอทของความสุขของลูกจะสูงขึ้นและศรัทธาของลูกจะแข็งแรงมากขึ้น เมื่อลูกเอาแต่ใส่ใจกับคุณธรรมของลูก ความกระตือรือร้นในสติปัญญาของลูกจะเพิ่มพูนชึ้น เมื่อเวลาผ่านไปงานรับใช้จะเคลื่อนไปในอัตราที่เร็วมาก ลูกต้องสร้างวิธีการเช่นนั้นที่ใครบางคนจะถูกยิงโดยลูกธนู สิ่งหลักคือการให้คำแนะนำของพ่อ ลูกได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกัน ด้วยความรู้เท่านั้นที่มนุษย์จะกลับมาบริสุทธิ์ พ่อคนเดียวกันนั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เพียงแต่เอาหนึ่งประเด็นที่ว่าความเลื่อมใสศรัทธาไม่สามารถดำเนินไปด้วยแนวคิดของการอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันได้ ต้องมีการอธิบายสิ่งนี้อย่างชัดเจนมาก ผู้คนเหล่านั้นพูดว่าการทำลายล้างเกิดขึ้นผ่านความรู้ของเรา ลูกยังได้พูดด้วยว่าเปลวไฟของการทำลายล้างจะปรากฏขึ้นจากไฟบูชายัญแห่งความรู้ของรูดร้านี้ ดังนั้น พวกเขาถูกต้อง! อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพวกเขาไม่เข้าใจ จะมีอะไรอื่นอีกเล่านอกเหนือจากการทำลายล้าง? การทำลายล้างได้เกิดขึ้นในวงจรที่แล้วด้วย พระเจ้าพูด: ทั้งหมดนี้จะถูกสังเวยในไฟบูชายัญแห่งความรู้ของรูดร้า ผู้คนเหล่านั้นคิดว่าความรู้ของลูกเป็นเช่นนี้และเหตุนั้นเองพวกเขาจึงต่อต้านลูก พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะพบพระเจ้าด้วยการทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก เรายังพูดด้วยว่าผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามามากมายได้พบกับพระเจ้าแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้คนยังต้องเพียรพยายามอย่างมากที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ วงจรที่แล้วด้วยลูกๆได้เปลี่ยนนรกเป็นสวรรค์ด้วยความช่วยเหลือของพ่อ และดังนั้นการทำลายล้างนรกต้องเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่อนรกถูกทำลายเท่านั้นจึงจะสามารถมีการก่อตั้งสวรรค์ขึ้น ลูกสามารถอธิบายด้วยเช่นกันว่าบารัตเคยบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ผู้คนของทุกศาสนาจะเห็นด้วยอย่างแน่นอนว่าเคยมีสวรรค์ โบราณหมายถึงสิ่งซึ่งเก่าแก่ที่สุด และดังนั้นต้องเคยเป็นสวรรค์ สิ่งที่เก่าต้องกลับมาใหม่ด้วย สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ แน่นอนที่เคยมีอาณาจักรของเหล่าเทพแต่ไม่ได้คงอยู่อีกต่อไป พวกเขากำลังทำการก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมอีกครั้ง ด้วยความช่วยเหลือของใคร? ของผู้เดียวที่เป็นบาบูจี (พ่อ) ที่ไม่มีตัวตนของดวงวิญญาณทั้งหมด ท่านคือพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด ลูกเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ลูกแสนจะธรรมดาอย่างมาก! พ่อพูดว่า: พ่อคือเจ้าแห่งคนจนด้วย ลูกนั้นยากจน ลูกมีอะไร? ลูกสังเวยทุกสิ่งเพื่อบารัตแล้ว สงครามกับราวันของลูกนั้นยิ่งใหญ่มาก! ลูกคือกองทัพชัคตี มีการร้องเพลงด้วยว่า: ขอคารวะต่อผู้เป็นแม่ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ยกย่องผู้ที่บริสุทธิ์ ดังนั้นพวกเขาอ้างอิงถึงแม่คนใด? พวกเขาคิดว่าเป็นแม่ปฐพี แต่นั้นอ้างอิงถึงผู้ที่มีชีวิตอยู่บนผืนโลก มีจากัดอัมบา และดังนั้นมีลูกๆ ของเธอด้วย วัดดิลวาลาคืออนุสรณ์ที่ถูกสร้างขึ้น มีกุมารีและกึ่งกุมารีเช่นกันผู้ที่ได้ชื่อว่าผู้เป็นแม่ด้วย ลูกพูดว่า: บาบา เราคือบราห์มากุมารและกุมารี ดังนั้นเรียก เราว่าลูกๆ ของท่าน ไม่ใช่ เป็นแม่ เราคือกุมารี เหล่านี้ลึกล้ำซึ่งต้องทำความเข้าใจ แต่ผู้คนไม่สามารถที่จะรับได้ สำนึกของชาติเกิดที่ผ่านมานั้นถูกปลูกฝังไว้และไม่ได้สลายไป ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าชีพบาบากำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าลูกและกำลังพูดกับลูกดวงวิญญาณ พ่อได้เข้ามาในร่างนี้ บาบามาและทำการกระทำที่สูงส่งทางจิต ท่านสอนเพื่อที่จะชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ต้องมีการจดจำระลึกถึงที่ถูกต้องแม่นยำ ชีพบาบา ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ กำลังสอนเรา ผู้ชำระให้บริสุทธิ์สูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านคือพ่อและเป็นครูด้วย คำแรกที่ปรากฏขึ้นมานั้นควรเป็น ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้คนจดจำท่าน และพูดว่า: โอ พระเจ้า ผู้เป็นพ่อ ได้โปรดมา! มาและสอนราชาโยคะแก่พวกเราอีกครั้งหนึ่งเถิด! พ่อพูดด้วยเช่นกันว่า: พ่อกำลังสอนความรู้ที่ง่ายดายแก่ลูกอีกครั้ง ไม่มีเรื่องของตำราฯลฯ ในสิ่งนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้คนได้พูดถึงชื่อต่างๆ เหล่านี้ เวลานี้พ่อกำลังสอนลูกเพื่อทำให้ลูกมีค่า ลูกได้รับประเด็นใหม่ๆ ทุกวัน กีตะและคัมภีร์กรันท์ฯลฯ ไม่ได้มีการต่อเติมหรือการแก้ไขใดๆ ทั้งสองพูดอย่างเดียวกันอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามที่นี่มีการเสริมเพิ่มเติมและบางสิ่งมีการแก้ไขด้วย ลูกได้รับประเด็นใหม่ๆ ทุกวัน ความรู้นี้น่าอัศจรรย์อย่างมาก! ความรู้นี้ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ใดๆ ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พระเจ้าพูด: ลืมทุกคนพร้อมกันกับร่างกายของลูกเองและจดจำผู้เดียวเท่านั้น! พ่อจะพาลูกๆ ดวงวิญญาณทั้งหมดกลับบ้าน พ่อคือภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ ความตายเหนือความตายทั้งหมด พ่อได้มาเพื่อพาลูกๆ ทั้งหมดกลับบ้าน ดังนั้นลูกควรจะมีความสุข ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกกำลังจะกลับบ้าน จงฉลาดเร็วๆและรับมรดกของลูกจากบาบา สงครามจะไม่เริ่มจนกว่าจะถึงเวลานั้น พ่อพูดว่า: พ่อไม่สามารถทำสิ่งใด การซ้อมโรงจะเกิดขึ้นก่อน แต่กระนั้นผู้ปกครองยังไม่มา ลูกสามารถอธิบายเกี่ยวกับราชสถาน(ดินแดนของพระราชา)ด้วยเช่นกัน ถามพวกเขา: ท่านรู้ไหมว่าทำไมคำว่าราชสถานนี้จึงถูกนำมาใช้? เคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในบารัต ราชสถาน(ดินแดนของพระราชา)นั้นต้องมีการก่อตั้งขึ้นอีกครั้ง และดังนั้นจึงมีการก่อตั้งขึ้นในเวลานี้ เรารู้สิ่งนี้ แต่เมื่อสิ่งนี้ได้เข้าไปสู่สติปัญญาของลูกเท่านั้นที่ปรอทของความสุขจะขึ้นสูง ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาสร้างวัดให้กับเทพเหล่านั้น เคยมีความมั่งคั่งอย่างมากในบารัต เรากำลังทำให้บารัตเป็นดินแดนของราชาที่สูงส่งอีกครั้ง จงมาและทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ ขอให้มีความกระตือรือร้นที่จะอธิบายสิ่งนี้ นี่เป็นการสัมมนาด้วย บาบาได้อธิบายแล้วว่าลูกควรทำงานรับใช้อย่างไร กุมารี ผู้เป็นแม่และบราเตอร์ทั้งหลายรับฟังอยู่ด้วยกัน พระเจ้าผู้เดียว ไม่ใช่กฤษณะ คือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ดังนั้นลูกสามารถอธิบายเกี่ยวกับราชสถาน แน่นอนเคยมีราชสถาน ดินแดนของพระราชาและวัดได้ถูกสร้างขึ้นให้กับพระราชา เรากำลังสร้างสิ่งนั้นอีกครั้ง พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่เรา ลูกต้องพยายามทำสิ่งนี้ด้วย และแล้วในครึ่งวงจร ที่ลูกไม่จำเป็นต้องร้องไห้ ด้วยการทำตามศรีมัทของรามลูกกำลังเอาชนะราวัน ถ้าพวกเขารับฟังคำพูดนั้น พวกเขาจะได้รับสัมผัสและผู้ที่ถูกยิงโดยธนูจะมาเพื่อทำความเข้าใจ บาบาได้จัดสัมมนาที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ขึ้นทุกวัน นี่คือการสัมมนาระหว่างดวงวิญญาณ และ ดวงวิญญาณ สูงสุด..อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในการที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานของกรรม อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียว อย่าได้สูญเสียเวลาด้วยการจดจำมนุษย์ จงทำให้สายใยสติปัญญาของลูกชัดเจนอย่างมาก

2. รับประทานอาหารที่บริสุทธิ์มาก อาหารเป็นเช่นไร จิตใจเป็นเช่นนั้น ดังนั้น อย่าได้รับประทานอาหารที่เตรียมโดยผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกต้องทำให้สติปัญญาของลูกสะอาด

พร:
ขอให้ลูกมั่งคั่งอย่างสม่ำเสมอด้วยความเห็นอกเห็นใจทางจิตวิญญาณและทำให้ทุกคนพอใจกับสิ่งนี้

ในโลกปัจจุบันมีมากมายที่มีทรัพย์สมบัติ แต่ทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เป็นที่ต้องการคือความเห็นอกเห็นใจ ไม่ว่าร่ำรวยหรือยากจนผู้คนของทุกวันนี้ไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจ ลูกมีทรัพย์สมบัติของความเห็นอกเห็นใจและดังนั้น ไม่เป็นไรถ้าลูกไม่ได้ให้สิ่งใดอื่นแก่ผู้อื่นเพราะลูกสามารถทำให้ทุกคนพอใจกับความเห็นอกเห็นใจ ความเห็นอกเห็นใจทางจิตวิญญาณของลูกเป็นสายใยทางจิตวิญญาณของลูก ด้วยความเห็นอกเห็นใจทางจิตวิญญาณนี้ ลูกสามารถทำให้ทุกคนสมใจในแง่ของร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติของพวกเขา

คติพจน์:
ทำให้ความกล้าหาญเป็นมิตรร่วมทางชีวิตของลูกในทุกงานและลูกจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน