10.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ด้วยการศึกษานี้ลูกจะได้ไปยังดินแดนแห่งความสุขผ่านดินแดนแห่งความสงบ นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ลูกไม่ควรลืมสิ่งนี้

คำถาม:
ในเวลานี้ฉากใดของละครที่ลูกๆ มองดูอย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง?

คำตอบ:
ในเวลานี้มีฉากของความทุกข์ทั้งหมดในละคร แม้ว่าบางคนจะมีความสุขนั่นก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเหมือนมูลกา ที่เหลือไม่มีอะไรเลยนอกจากความทุกข์ เวลานี้ลูกๆเข้ามาในแสงสว่างแล้ว ลูกรู้ว่าวงจรโลกที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นยังคงหมุนไปอย่างไรในวินาทีต่อวินาที วันหนึ่งไม่สามารถเหมือนวันถัดไปได้ การแสดงของทั้งโลกยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆในขณะที่ฉากใหม่ๆ ดำเนินต่อไป

โอมชานติ
ดับเบิ้ลโอมชานติ พ่อมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของพ่อและท่านก็กำลังบอกลูกๆว่าจงทำให้ตนเองมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของตนเองและจดจำพ่อด้วยเช่นกัน ไม่มีใครสามารถพูดว่า: จงมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของลูก สติปัญญาของลูกๆมีศรัทธา ผู้ที่สติปัญญามีศรัทธาจะกลับมามีชัยชนะ เป็นพวกเขาที่ได้รับชัยชนะ พวกเขาจะได้รับชัยชนะอะไร? ชัยชนะของมรดกของพ่อ การไปสวรรค์หมายถึงการมีชัยชนะในการได้รับมรดกของพ่อ ความพยายามอื่นๆที่ลูกทำก็เพื่อสถานภาพ ลูกจะต้องไปสวรรค์อย่างแน่นอน ลูกๆ รู้ว่านี่คือโลกที่สกปรก ความทุกข์อีกมากมายที่ยังคงจะมา ลูกรู้เกี่ยวกับวงจรของละครด้วยเช่นกัน บาบามาหลายครั้งเพื่อชำระดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์และพาพวกเขากลับบ้านเหมือนฝูงยุง แล้วท่านเองก็ไปและอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ ลูกก็จะไปที่นั่นเช่นกัน ลูกๆ ควรมีความสุขที่ลูกจะไปยังดินแดนแห่งความสุขโดยผ่านดินแดนแห่งความสงบด้วยการศึกษานี้ นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ลูกไม่ควรลืมสิ่งนี้ ลูกได้ยินสิ่งนี้ทุกวัน ลูกเข้าใจว่าพ่อกำลังสอนลูกเพื่อที่จะชำระลูกให้บริสุทธิ์ ท่านแสดงให้ลูกเห็นวิธีที่ง่ายดายของการจดจำระลึกถึงเพื่อกลับมาบริสุทธิ์ นี่ไม่มีอะไรใหม่เลย มีการเขียนไว้ว่าพระเจ้าสอนราชาโยคะ ความผิดพลาดเดียวที่พวกเขาทำคือพวกเขาใส่ชื่อของกฤษณะไว้ในกีตะ มันไม่ใช่ว่าความรู้ที่ลูกได้รับในเวลานี้อยู่ในคัมภีร์อื่นนอกจากกีตะ ลูกๆ รู้ว่าไม่มีมนุษย์คนใดได้รับการสรรเสริญอย่างที่พ่อได้รับ หากพ่อไม่ได้มา วงจรโลกก็จะไม่หมุน ดินแดนแห่งความทุกข์จะกลายเป็นดินแดนแห่งความสุขได้อย่างไร? วงจรโลกจะต้องหมุนไป ดังนั้นพ่อต้องมาอย่างแน่นอน พ่อมาเพื่อพาทุกคนกลับบ้านด้วยเช่นกันแล้ววงจรก็เริ่มต้นอีกครั้ง หากพ่อไม่ได้มา ยุคเหล็กจะเปลี่ยนเป็นยุคทองได้อย่างไร? สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ ราชาโยคะถูกกล่าวไว้ในกีตะเท่านั้น หากผู้คนรู้ว่าพระเจ้ามาที่อาบูพวกเขาทั้งหมดจะวิ่งมาที่นี่เพื่อพบกับท่าน แม้แต่ซันยาสซีก็ต้องการพบพระเจ้า ผู้คนจดจำผู้ชำระให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะกลับบ้าน ตอนนี้ลูกๆ กำลังกลายเป็นผู้ที่มีโชคหลายล้านเท่า มีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดที่นั่น ศาสนาเทพที่คงอยู่ในโลกใหม่ไม่คงอยู่อีกต่อไป พ่อมาดำเนินการก่อตั้งอาณาจักรเทพโดยผ่านบราห์มา สิ่งนี้ชัดเจนมาก นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งนี้ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกก็จะเข้าใจว่าอาณาจักรจะต้องถูกสร้างขึ้นอย่างแน่นอน จะต้องมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป เมื่อลูกอาศัยอยู่ในสวรรค์ดินแดนนี้เรียกว่าบารัตและเมื่อลูกเข้าสู่นรกดินแดนนี้เรียกว่าฮินดูสถาน ที่นี่มีความทุกข์และมีแต่ความทุกข์เท่านั้น จากนั้นโลกนี้จะเปลี่ยนเป็นสวรรค์ จะมีเพียงดินแดนแห่งความสุขเท่านั้น ลูกมีความรู้นี้ ผู้คนในโลกนี้ไม่รู้อะไรเลย พ่อเองพูดว่า: ตอนนี้เป็นความมืดของยามค่ำคืน มนุษย์ยังคงล้มลุกคลุกคลานต่อไปในตอนกลางคืน เวลานี้ลูกๆอยู่ในความสว่าง จงกลายเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางและซึมซับสิ่งนี้ด้วยสติปัญญาของลูก วงจรโลกที่ไม่มีขีดจำกัดยังคงหมุนต่อไปวินาทีต่อวินาที วันหนึ่งไม่สามารถเหมือนกับวันถัดไปได้ การแสดงของทั้งโลกยังคงเปลี่ยนแปลงไปและฉากใหม่ๆยังคงดำเนินต่อไป ในเวลานี้มีฉากแห่งความทุกข์ทั้งหมด หากมีความสุขมันก็เหมือนมูลกา ที่เหลือไม่มีอะไรเลยนอกจากความทุกข์ บางทีอาจมีความสุขในชาตินี้สำหรับใครบางคนแต่ในชาติเกิดต่อไปของพวกเขาจะมีความทุกข์ เวลานี้สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกที่ลูกกำลังจะกลับบ้าน ลูกต้องเพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์สำหรับสิ่งนี้ ศรีศรีได้ให้ศรีมัทแก่ลูกเพื่อกลายเป็นศรีลักษมีและนารายณ์ ทนายความจะให้คำแนะนำแก่ลูกเพื่อการเป็นทนายความ เวลานี้พ่อพูดว่า: ทำตามศรีมัทและกลายเป็นสิ่งนี้ ถามตัวเองว่า: มีข้อบกพร่องอะไรในตัวฉันหรือไม่? เวลานี้ผู้คนร้องเพลง: ฉันปราศจากคุณธรรม! ฉันไม่มีคุณธรรม! มีความเห็นอกเห็นใจฉัน! ความเห็นอกเห็นใจหมายถึงความเมตตา บาบาพูดว่า: ลูกๆ พ่อไม่มีความเมตตาต่อใคร ลูกแต่ละคนจะต้องมีความเมตตาต่อตนเอง ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ราวันที่ไร้เมตตานำลูกไปสู่ความทุกข์ สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครเช่นกัน ไม่ควรจะกล่าวโทษราวันสำหรับสิ่งนี้ พ่อมาและเพียงแค่ให้คำแนะนำแก่ลูก นี่คือความเมตตาของท่าน อย่างไรก็ตามอนาจักรของราวันนี้จะยังคงอยู่ต่อไป ละครนี้คงอยู่ตลอดไป ไม่ควรกล่าวโทษทั้งราวันและมนุษย์ วงจรนี้ต้องหมุนไป พ่อยังคงแสดงให้ลูกเห็นวิธีที่จะปลดปล่อยตนเองออกจากราวัน ลูกกลายเป็นดวงวิญญาณที่บาปมากด้วยการทำตามหนทางของราวัน เวลานี้คือโลกเก่า โลกใหม่จะมาอย่างแน่นอน วงจรจะต้องหมุนไป ยุคทองจะต้องมาอีกครั้งอย่างแน่นอน เวลานี้คือยุคบรรจบพบกัน สงครามมหาภารตะเป็นของเวลานี้ ผู้ที่มีสติปัญญาไม่มีความรักในเวลาของการทำลายล้างจะนำไปสู่การทำลายล้าง สิ่งนี้จะเกิดขึ้นและเราจะมีชัยชนะและกลายเป็นนายของสวรรค์ ส่วนที่เหลือจะไม่มีใครได้อยู่ที่นั่น ลูกเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะกลายเป็นเทพโดยไม่กลับมาบริสุทธิ์ เวลานี้พ่อได้ให้ศรีมัทแก่ลูกเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นเทพที่สูงส่ง ลูกไม่สามารถได้รับคำแนะนำสั่งสอนเช่นนั้นในเวลาอื่น ท่านเล่นบทบาทของท่านของการให้ศรีมัทแก่ลูกในยุคบรรจบพบกันเท่านั้น ไม่มีใครอื่นมีความรู้นี้ ความเลื่อมใสศรัทธาหมายถึงความเลื่อมใสศรัทธา; สิ่งนี้ไม่สามารถเรียกว่าความรู้ มีเพียงจิตวิญญาณ มหาสมุทรแห่งความรู้เท่านั้นที่ให้ความรู้ทางจิต มหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความสุข คือคำสรรเสริญของท่านผู้เดียวเท่านั้น พ่อแสดงวิธีที่จะทำความเพียรพยายามให้กับลูก ลูกควรตระหนักว่าถ้าลูกสอบตกล้มเหลวในเวลานี้ลูกจะสอบตกวงจรแล้ววงจงเล่าและลูกจะเจ็บปวดอย่างมาก เมื่อลูกไม่ทำตามศรีมัทลูกจะเจ็บปวด ต้นไม้ของบราห์มินต้องเติบโตอย่างแน่นอน ต้นไม้นี้เติบโตได้มากเท่ากับที่ต้นไม้ของเทพเติบโต ลูกต้องเพียรพยายามและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นกัน ยังคงมีการปลูกต้นอ่อนต่อไปและต้นไม้จะใหญ่มากขึ้น ลูกรู้ว่าลูกกำลังได้รับประโยชน์ในเวลานี้ ประโยชน์ที่ลูกจะได้รับคือลูกจะไปจากโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ไปยังโลกที่บริสุทธิ์ ล็อคของสติปัญญาของลูกๆ ได้เปิดออกแล้ว พ่อคือสติปัญญาของผู้รอบรู้ ในเวลานี้ลูกเข้าใจทุกสิ่ง เมื่อลูกก้าวหน้าไปลูกจะเห็นว่าล็อคของสติปัญญาของใครที่ถูกเปิด สิ่งนี้ยังคงดำเนินต่อไปตามละคร สิ่งนี้จะซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ยุคทอง ยุคหรือศักราชเริ่มต้นจากการขึ้นครองราชย์ของลักษมีและนารายณ์ ลูกเขียนอย่างชัดเจนมากว่าสวรรค์เริ่มตั้งแต่ปี 1 ถึง 1250 มีเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง มีเรื่องราวของหนทางความเลื่อมใสศรัทธาของจ้าวแห่งความเป็นอมตะด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกกำลังฟังเรื่องราวที่แท้จริงของจ้าวแห่งความเป็นอมตะ จากนั้นอนุสรณ์ของเวลานี้จะดำเนินต่อไปในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ทุกเทศกาล ฯลฯ อ้างถึงเวลานี้ เทศกาลอันดับหนึ่งคือการมาของชีพบาบา พ่อต้องมาอย่างแน่นอนในตอนสิ้นสุดของยุคเหล็กเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ใครที่ได้เห็นรูปภาพใกล้ๆ จะสามารถเห็นว่าบัญชีนั้นมีความแม่นยำเพียงใด รับประกันได้ว่าลูกจะทำความเพียรพยายามเดียวกันเหมือนกับที่ลูกทำในวงจรก่อนหน้า ลูกกลายเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางและเห็นความเพียรพยายามที่ผู้อื่นกำลังทำ พวกเขารู้เกี่ยวกับความเพียรพยายามของตนเอง ลูกก็รู้ด้วยเช่นกัน นักเรียนจะไม่รู้หรือว่าเขาได้ศึกษามามากแค่ไหน? จิตสำนึกของเขาจะกัดกร่อนภายในเขาถ้าเขาอ่อนแอมากในวิชาใดวิชาหนึ่ง แล้วเขาก็จะสอบตก ในช่วงเวลาของการสอบหัวใจของผู้ที่อ่อนแอในการศึกษาของพวกเขาจะเต้นอย่างเร็วมาก ลูกจะได้รับภาพนิมิต แต่พวกเขาก็สอบตกไปแล้ว ดังนั้นจะทำอะไรได้ในเวลานั้น? เมื่อบางคนสอบตกที่โรงเรียน ญาติๆ และครูก็จะขุ่นมัวไม่พอใจ หากมีนักเรียนน้อยมากที่สอบผ่านจากโรงเรียนของพวกเขา บางทีพวกเขาก็อาจพูดว่าเป็นเพราะครูไม่ดีพอ บาบารู้ว่าใครเป็นครูที่ดีที่ศูนย์และเขาสอนอย่างไร ท่านรู้ว่าใครสอนผู้อื่นได้ดีและนำพวกเขามาที่นี่ ท่านรู้ทุกสิ่ง บาบาพูดว่า: นำเมฆมาที่นี่ หากลูกนำลูกเล็กๆ ของลูกมาที่นี่ ลูกก็จะมีความผูกพันยึดมั่นกับพวกเขา ลูกควรมาคนเดียวเพื่อที่สติปัญญาของลูกสามารถจดจ่อในสิ่งนี้ได้ ลูกเห็นลูกๆ ของลูกที่บ้านตลอดเวลาอยู่แล้ว พ่อพูดว่า: โลกเก่านี้จะต้องกลายเป็นสุสาน เมื่อมีการสร้างบ้านใหม่ก็จะอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าบ้านใหม่ของลูกจะถูกสร้างขึ้นมา ถึงอย่างไรลูกก็ยังคงทำธุรกิจของลูกต่อไป แต่สติปัญญาของลูกจะถูกดึงไปที่บ้านใหม่ ลูกไม่เพียงแค่นั่งเงียบๆที่ไหนสักแห่ง นั่นเป็นประเด็นที่มีขีดจำกัดในขณะที่นี่คือประเด็นที่ไม่มีขีดจำกัด ในขณะที่ทำทุกการกระทำจงตระหนักว่าเวลานี้ลูกกำลังจะกลับบ้านแล้วและลูกจะไปยังอาณาจักรของลูกและสัมผัสกับความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อพูดว่า: ลูกๆ ลูกต้องดูแลลูกของลูก ฯลฯ แต่สติปัญญาควรเชื่อมโยงกับข้างบนนั้น หากลูกไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึงลูกจะไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้ โดยการจดจำระลึกถึงลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ และด้วยความรู้ลูกจะได้รับรายได้ ที่นี่ทุกคนไม่บริสุทธิ์ มีสองฝั่ง บาบาถูกเรียกว่าคนพายเรือแต่ไม่มีใครเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ลูกรู้ว่าพ่อกำลังพาลูกข้ามไปยังอีกฝั่ง ลูกดวงวิญญาณรู้ว่าด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อลูกกำลังเข้ามาใกล้มาก มีนัยสำคัญในชื่อ คนพายเรือ ที่ได้ให้ไว้ ทุกคนร้องเพลงสรรเสริญ: พาเรือของฉันข้ามไป ลูกจะร้องเพลงนี้ในยุคทองหรือไม่? เป็นเพียงในยุคเหล็กเท่านั้นที่ผู้คนร้องเรียกหา ลูกๆ เข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ผู้ที่ไม่รู้คิดไม่สามารถมาที่นี่ได้ บาบาห้ามสิ่งนี้อย่างเคร่งครัด หากบางคนไม่มีศรัทธาลูกต้องไม่พาเขามาที่นี่เลย เขาจะไม่เข้าใจอะไรเลย ก่อนอื่นให้บทเรียน 7 บทแก่เขา ลูกศรสามารถยิงถูกใครบางคนได้ในเวลาเพียง 2 วัน ถ้าเขาชอบสิ่งนั้นเขาจะไม่ปล่อยไป เขาจะพูดว่า ฉันต้องการจะศึกษาสิ่งนี้ไปอีก 7 วัน จากนั้นลูกก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าดวงวิญญาณนั้นเป็นของสกุลนี้ ผู้ที่มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมจะไม่ใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆ โอเค ถ้าฉันถูกไล่ออกจากงาน ฉันก็จะหางานใหม่อีกงานหนึ่ง ลูกๆ ที่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์จะไม่ถูกไล่ออกจากงานของเขา พวกเขาเองยังแปลกใจ ลูกสาวบางคนพูดว่า บาบาโปรดเปลี่ยนแปลงสติปัญญาของสามีของฉัน! บาบาพูดว่า: อย่าบอกพ่อให้ทำเช่นนั้น! ลูกสามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงและนั่งกับเขา และด้วยพลังของโยคะจงอธิบายความรู้นี้ บาบาจะไม่เปลี่ยนแปลงสติปัญญาของใคร มิฉะนั้นทุกคนจะทำเหมือนกัน ผู้คนเริ่มทำตามระบบใดก็ตามที่ใครคนหนึ่งเริ่มทำอย่างรวดเร็วมาก เมื่อคนอื่นๆ ได้ยินว่ามีใครบางคนกำลังได้รับประโยชน์จากกูรูคนหนึ่งพวกเขาทั้งหมดเริ่มที่จะทำตามผู้นั้น แน่นอนว่าจะมีคำยกย่องดวงวิญญาณใหม่ที่มาจากเบื้องบนและแล้วเขาจะมีสาวกมากมาย เหตุนี้เองลูกต้องไม่มองดูสิ่งใดเหล่านั้น ลูกเพียงต้องมองดูตนเองเท่านั้นและดูว่ามากเพียงใดที่ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียน บาบาคุยกับลูกในรายละเอียด ถ้าลูกเพียงแค่บอกพวกเขาว่า จดจำพ่อ นั่นก็สามารถทำได้แม้ขณะที่นั่งอยู่ที่บ้าน อย่างไรก็ตามมหาสมุทรแห่งความรู้จะให้ความรู้อย่างแน่นอนใช่ไหม? สิ่งหลักคือ มานมานะบาฟ พร้อมกับสิ่งนี้ท่านก็อธิบายถึงความลับของตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของโลก ได้มีการสร้างรูปภาพที่ดีมากมากมายในเวลานี้ พ่ออธิบายความหมายของรูปภาพเหล่านั้นแก่ลูก มีการวาดภาพบราห์มาอยู่ที่ปลายสะดือของวิษณุ มีการวาดภาพตรีมูรติด้วยเช่นกัน ดังนั้นบราห์มาจะออกมาจากปลายสะดือของวิษณุดังที่เขาแสดงได้อย่างไร? พ่อนั่งที่นี่และอธิบายว่าอะไรถูกอะไรผิด ผู้คนสร้างรูปภาพมากมายจากจินตนาการของพวกเขาเอง มีการแสดงวงจรไว้ในบางคัมภีร์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่เขียนไว้นั้นเป็นสิ่งหนึ่งในบางคัมภีร์และก็เป็นบางสิ่งอื่นในคัมภีร์อื่นๆ มีความคิดเห็นมากมาย มีการเขียนถึงสิ่งที่มีขีดจำกัดมากมายไว้ในคัมภีร์ พ่ออธิบายสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับว่าทั้งโลกเป็นอาณาจักรของราวันอย่างไร สติปัญญาของลูกมีความรู้ว่าลูกได้ไม่บริสุทธิ์อย่างไรและลูกสามารถกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งได้อย่างไร ศาสนาอื่นทั้งหมดมาในภายหลัง มีความหลากหลายมากมาย หนึ่งศาสนาไม่สามารถเหมือนอีกศาสนาหนึ่ง ไม่มีมนุษย์ 2 คนใดที่สามารถมีรูปลักษณะเหมือนกันได้ ละครนี้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและจะเฝ้าแต่ซ้ำรอยต่อไป พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก เวลานี้เหลือเวลาน้อยลงๆ ตรวจสอบตัวว่า: มากเพียงไรที่ฉันอยู่อย่างมีความสุข? ฉันต้องไม่ทำการกระทำที่เป็นบาปใด พายุจะมาอย่างแน่นอน พ่ออธิบายว่า: ลูกๆ จงสำรวจตรวจสอบภายในและคงการบันทึกชาร์ทของลูกและลูกก็จะสามารถสำนึกผิดกับความผิดที่ลูกได้ทำไป นี้เหมือนกับการให้อภัยตัวลูกเองด้วยพลังโยคะ บาบาไม่ได้ให้การให้อภัย ฯลฯ คำว่า ให้อภัย ไม่ได้อยู่ในละคร ลูกต้องเพียรพยายามสำหรับตนเอง มนุษย์จะต้องชดใช้ต้องบาปที่พวกเขาได้กระทำด้วยตัวของเขาเอง ไม่มีเรื่องของการให้อภัยใดเลย พ่อพูดว่า: จงเพียรพยายามในทุกประเด็น พ่อนั่งที่นี่และให้หนทางที่จะทำสิ่งนี้แก่ลูกดวงวิญญาณ ลูกร้องเรียกหาพ่อให้มาสู่โลกเก่าของราวันว่า: โปรดมาและชำระเราผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์เถิด! อย่างไรก็ตามมนุษย์ไม่ได้เข้าใจสิ่งใด นั้นคือชุมนุมของปีศาจ ลูกคือชุมนุมของบราห์มินผู้ที่กลายเป็นชุมนุมของเทพ ลูกๆ เพียรพยายามต่างลำดับกันไปและแล้วก็มีการพูดว่า ลูกมีโชคมากเพียงไร! ลูกสูญเสียเวลาของลูกเป็นเวลาชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่า วงจรแล้ววงจรเล่า ลูกไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ ลูกต้องไม่เป็นเหตุของการสูญเสียต่อตนเองเพราะขณะนี้เป็นเวลาของการสะสม ต่อไปในภายหลังลูกทำให้เกิดการสูญเสีย มีการสูญเสียอย่างมากในอาณาจักรของราวัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รักระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. กลับมาสำรวจตนและตรวจสอบตนเอง จงเสียใจอย่างสุดซึ้งจากส่วนลึกในหัวใจของลูกสำหรับความผิดที่ลูกทำมาและให้อภัยตัวลูกเองด้วยพลังโยคะ เพียรพยายามเพื่อตัวลูกเอง

2. ทำตามคำแนะนำของพ่ออย่างเต็มที่และมีความเมตตาต่อตัวลูกเอง ดูความเพียรพยายามของตนเองและความเพียรพยายามของผู้อื่นอย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง อย่าทำให้เกิดความสูญเสียต่อตนเอง

พร:
ขอให้ลูกประกาศสิทธิ์ในสมบัติที่มีค่าทั้งหมดโดยการจดจำอย่างสม่ำเสมอและสะสมรายได้ที่ไม่มีวันสูญสลาย

โดยการจดจำอย่างสม่ำเสมอลูกจะเฝ้าแต่ได้รับรายได้ในทุกย่างก้าวและสัมผัสถึงการมีสิทธิ์ในสมบัติที่มีค่าทั้งหมดของความสุขความสงบความปิติและความรัก ความทุกข์ใดๆจะไม่สัมผัสว่าเป็นความทุกข์ทรมาน ในยุคบรรจบพบกันบราห์มินไม่สามารถมีความทุกข์ทรมานได้ หากมีความทุกข์ใด ๆ นั่นก็จะเป็นการเตือนลูกให้ระลึกถึงพ่อ เช่นเดียวกับที่ดอกกุหลาบมีหนามเพื่อปกป้องตัวเอง ในทำนองเดียวกันความยากลำบากใด ๆ จะเป็นเครื่องมือในการเตือนลูกให้ระลึกถึงพ่อมากยิ่งขึ้น

คติพจน์:
เมื่อเมล็ดของการกระทำได้รับน้ำของความคิดบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของศรีมัทของพระเจ้า เมล็ดนั้นจะกลับมามีพลัง