10.10.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน เมื่อใดก็ตามที่ลูกอธิบายให้กับใครหรือให้การบรรยาย ทำเช่นนั้นในขณะพูดว่า บาบา บาบา ยกย่องพ่อและลูกธนูจะยิงเข้าเป้า

คำถาม:
คำถามใดที่พ่อถามลูกๆของบารัตเป็นพิเศษ?

คำตอบ:
: ลูกๆของบารัตเคยมั่งคั่ง ลูกเคยเป็นของศาสนาเทพและเคยสมบูรณ์ 16 องศา ลูกเคยบริสุทธิ์ ลูกไม่เคยใช้ดาบของตัณหาราคะ ลูกเคยมั่งคั่งอย่างมาก ดังนั้นลูกได้กลับมาล้มละลายได้อย่างไร? ลูกรู้เหตุผลหรือไม่? ลูกๆลูกได้กลายเป็นทาสได้อย่างไร? ลูกได้สูญเสียความมั่งคั่งและทรัพย์สมบัติของลูกที่ใด? เพียงคิดว่าลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์จากความบริสุทธิ์ได้อย่างไร เมื่อลูกๆอธิบายประเด็นเหล่านี้แก่ผู้อื่นขณะพูดว่า บาบา บาบา พวกเขาจะเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

โอมชานติ
เมื่อพูดว่า โอมชานติ ลูกควรจดจำพ่ออย่างแน่นอน ก่อนอื่นใดพ่อพูดว่า: มานมานะบาฟ! ท่านได้พูดสิ่งนี้ก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน และเหตุนี้เองท่านกำลังพูดสิ่งนี้เวลานี้ ลูกๆรู้จักพ่อ เมื่อใดก็ตามที่ลูกไปให้คำบรรยายในชุมนุม คนเหล่านั้นจะไม่รู้จักพ่อ ดังนั้นลูกควรบอกพวกเขาว่า ชีพบาบาพูดว่า ท่านเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านมาที่นี่เพื่ออธิบายเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ที่นี่บาบาพูดกับลูกๆว่า: โอ ลูกๆ ฉันได้ทำให้ลูกเป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกเคยเป็นนายของโลก ลูกได้เป็นของศาสนาเทพที่ดั้งเดิมอยู่ตลอดไป ดังนั้นลูกควรพูดว่า บาบาพูดสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน บาบายังไม่ได้รับข่าวของใครก็ตามที่ให้คำบรรยายเช่นนี้ ชีพบาบาพูด: ลูกพิจารณาว่าพ่อเป็นผู้สูงสุด ลูกพิจารณาว่าพ่อเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อเข้ามาในบารัตและสอนราชาโยคะแก่ลูก พ่อบอกลูกว่า: จดจำพ่อเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ จดจำพ่อ พ่อสูงสุด นี่เป็นเพราะว่าท่านคือพ่อผู้เป็นผู้ประทาน ลูกๆเคยเป็นนายของโลกในบารัตอย่างแน่นอน ไม่มีศาสนาใดอื่นในเวลานั้น พ่ออธิบายแก่เรา ลูกๆ และแล้วเราก็อธิบายกับท่านว่า: บาบาพูด: ลูกชาวบารัตเคยมั่งคั่งอย่างมาก เมื่อมีศาสนาเทพลูกเคยสมบูรณ์ 16 องศา ลูกเคยบริสุทธิ์ ลูกไม่ได้ใช้ดาบของตัณหาราคะ ลูกเคยมั่งคั่ง และแล้วพ่อพูดว่า: ลูกรู้เหตุผลว่าทำไมลูกได้กลับมาล้มละลายหรือไม่? ลูกเคยเป็นนายของโลก เหตุใดลูกจึงได้กลายเป็นทาสของโลกในเวลานี้? ลูกเฝ้าแต่สร้างหนี้สินกับทุกคน ลูกได้สูญเสียเงินทั้งหมดนั้นไปที่ใด? จงให้คำบรรยายเช่นเดียวกันกับที่บาบาอธิบายแก่ลูก และผู้คนมากมายจะถูกดึงดูด ลูกๆไม่ได้จดจำบาบา เหตุนี้เองลูกธนูจึงไม่เข้าเป้า ลูกไม่ได้รับพลังนั้น มิฉะนั้นถ้าพวกเขาจะได้ยินแม้เพียงการบรรยาย 1 ครั้งของลูกเช่นนี้ จะมีความอัศจรรย์เกิดขึ้น ชีพบาบาพูด: พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น ท่านคือผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข ผู้เดียวผู้ก่อตั้งโลกใหม่ บารัตเคยเป็นสวรรค์ มีปราสาทราชวังฝังเพชรและพลอย เคยมีอาณาจักรเดียว ทุกคนเป็นเช่นน้ำนมและน้ำตาล เช่นที่คำยกย่องของพ่อไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นคำยกย่องของบารัตก็ไม่มีขีดจำกัดด้วยเช่นกัน ผู้คนจะกลับมาเป็นสุขในการได้ยินคำยกย่องของบารัต พ่อถามลูกๆว่า: ลูกได้สูญเสียทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งของลูกทั้งหมดที่ใด? ลูกได้ใช้จ่ายอย่างมากในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกได้สร้างวัดมากมาย ชีพบาบาพูดว่า: เพียงแค่คิดว่าลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์จากบริสุทธิ์อย่างไร? ลูกพูดว่า ลูกจดจำพระเจ้าในเวลาของความทุกข์ใช่หรือไม่? ลูกไม่ได้จดจำท่านในความสุข แต่ใครทำให้ลูกไม่มีความสุข เฝ้าแต่อ้างถึงชื่อของบาบาครั้งแล้วครั้งเล่า เฝ้าแต่ให้สาสน์ของบาบา บาบาพูดว่า: ฉันได้ก่อตั้งสวรรค์ ชีวาลายา เคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในสวรรค์ ลูกได้ลืมแม้สิ่งนี้ ลูกไม่แม้จะรู้ว่าเป็นราเด้และกฤษณะผู้ที่กลายเป็นลักษมีและนารายณ์หลังจากวันแต่งงานของพวกเขา ลูกประณามชื่อกฤษณะผู้เป็นนายของโลก ลูกได้ประณามแม้กระทั่งพ่อ! พ่อคือผู้ประทานการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสสำหรับลูก และลูกพูดว่าพ่ออยู่ในแมวและสุนัขและในทุกอณู! บาบาพูดว่า: ลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างมาก! พ่อพูดว่า; พ่อคือผู้ประทานการหลุดพ้นในชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสและผู้ชำระให้บริสุทธิ์สำหรับทุกคน และลูกพูดว่า แม่น้ำคงคาคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เพราะลูกไม่มีโยคะกับพ่อ ลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์มากขึ้น จดจำฉันและบาปของลูกจะถูกเผาไป อธิบายโดยใช้ชื่อของบาบาครั้งแล้วครั้งเล่า และลูกจะสามารถจดจำชีพบาบาได้ บอกพวกเขาว่า: เรากำลังยกย่องพ่อ พ่อเองพูดว่า: พ่อเข้ามาในร่างที่ไม่บริสุทธิ์ที่ธรรมดาในตอนจบของหลายชาติเกิดของเขา หลายชาติเกิดเป็นของผู้นี้ ผู้นี้ในเวลานี้เป็นของฉัน และดังนั้นพ่ออธิบายโดยผ่านพาหนะนี้ ผู้นี้ไม่รู้ชาติเกิดของตนเอง ท่านคือบัคกีราช (พาหนะที่โชคดี) และพ่อเข้ามาในเขาในวัยของการปลดเกษียณของเขา ชีพบาบาอธิบายในลักษณะนี้ บาบาไม่เคยได้ยินใครให้คำบรรยายเช่นนี้ ไม่มีใครอ้างถึงแม้ชี่อของบาบา ลูกไม่ได้จดจำบาบาเลยตลอดทั้งวัน พวกเขายุ่งอยู่กับการซุบซิบนินทา และเขียนถึงบาบาว่าเขาได้ให้คำบรรยายเช่นนี้และได้อธิบายในลักษณะนี้ บาบาเข้าใจว่าลูกยังคงเป็นมดเล็กๆอยู่ ลูกยังไม่ได้กลายเป็นมดตัวใหญ่ และก็ยังมีความหยิ่งยโสเป็นอย่างมาก บางคนไม่เข้าใจว่าชีพบาบาเป็นผู้ที่กำลังอธิบายโดยผ่านบราห์มา ลูกลืมชีพบาบา ผู้คนไม่พอใจอย่างรวดเร็วมากเกี่ยวกับบราห์มา พ่อพูดว่า: จดจำพ่อเท่านั้น ลูกควรมีความใส่ใจกับพ่อเท่านั้น ลูกจดจำพ่อใช่หรือไม่? อย่างไรก็ตามลูกไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครหรือเมื่อใดที่พ่อมา กูรูพูดว่า วงจรแสนปี แต่พ่อพูดว่า วงจรเป็นเพียง 5000 ปีเท่านั้น โลกเก่าจะกลับมาใหม่ โลกใหม่จะกลับมาเก่าอีกครั้ง นิวเดลลีอยู่ที่ไหนในเวลานี้? จะมีนิวเดลลีเมื่อเป็นดินแดนของเทวดานางฟ้า เคยมีนิวเดลลีในโลกใหม่บนฝั่งแม่น้ำยมุนา เคยมีปราสาทราชวังของลักษมีและนารายณ์ที่นั่น นั้นเป็นดินแดนของเทวดานางฟ้า เวลานี้จะกลายเป็นสุสาน ทุกคนจะถูกฝัง เหตุนี้เองพ่อพูดว่า จดจำฉันพ่อสูงสุด และลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ อธิบายในขณะที่พูดว่า บาบา บาบา ในวิธีนี้เสมอ เป็นเพราะว่าลูกไม่ได้อ้างถึงชื่อของบาบา จึงไม่มีใครฟังลูก เพราะว่าลูกไม่จดจำบาบา ลูกจึงไม่สามารถได้รับพลังนั้น ลูกกลับมามีสำนึกเป็นร่าง ผู้ที่อยู่ในบ่วงพันธะและมีประสบการณ์ของการทุบตีจดจำบาบามากกว่าที่ลูกทำ เขาร้องเรียกอย่างมาก พ่อพูดว่า: ลูกทั้งหมดคือดรุพดี เวลานี้ลูกได้รับการช่วยเหลือจากการถูกเปลื้องผ้า มีแม้ผู้หญิงบางคนที่ได้รับชื่อเช่น ปัทนาฯลฯ ในวงจรที่แล้ว ลูกได้ลืมสิ่งนั้น พ่อพูดว่า: เมื่อบารัตเคยเป็นวัดของชีวาก็เรียกได้ว่าเคยเป็นสวรรค์ ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติ เครื่องบินที่นี่ฯลฯ คิดว่าพวกเขาอยู่ในสวรรค์ พวกเขาโง่เขลา เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกพูดสิ่งใด จงเริ่มด้วยการพูดว่า บาบาพูดว่า หฐโยคีไม่สามารถให้การหลุดพ้นแก่ลูกได้ เนื่องจากผู้ประทานการหลุดพ้นชีวิตใหม่สำหรับทุกคนเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้น เหตุใดลูกจึงไปรับกูรูเล่า? ลูกต้องการกลายเป็นซันยาสซีหรือ? หรือลูกต้องการที่จะเรียนหฐโยคะและต้องการหลอมรวมไปในธาตุบราห์ม? ไม่มีใครสามารถหลอมรวมไปได้ ทุกคนต้องเล่นบทบาทของเขา นักแสดงทั้งหมดไม่สูญสลาย ละครนี้คงอยู่ตลอดไปและไม่สูญสลาย ใครก็ตามจะสามารถได้รับการหลุดพ้นตลอดไปได้อย่างไร? พ่อพูดว่า: ฉันมาเพื่อปลดปล่อยแม้ผู้รู้เหล่านี้ฯลฯ ดังนั้นแม่น้ำคงคาจะสามารถเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ลูกเรียกพ่อว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ใช่ไหม? โดยการตัดโยคะของลูกจากพ่อ นี้คือสภาพที่ลูกได้กลายเป็น เวลานี้จงมีโยคะกับพ่อและบาปของลูกจะถูกเผาไป ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งการหลุดพ้น เวลานี้ทั้งโลกไม่บริสุทธิ์ ลูกไม่รู้จักโลกที่บริสุทธิ์ ลูกทั้งหมดเป็นผู้กราบไหว้บูชา ไม่มีแม้เพียงหนึ่งคนที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา จงอ้างถึงชื่อของบาบา และลูกจะสามารถปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นได้ ลูกกำลังประณามพ่อผู้ที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ศรีกฤษณะเป็นเด็กตัวเล็กที่เต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมด เขาจะสามารถทำธุรกิจนี้ได้อย่างไร? กฤษณะจะสามารถเป็นพ่อของทุกคนได้อย่างไร? พระเจ้าคือผู้เดียวเท่านั้น จนกว่าลูกทำตามศรีมัทของพ่อ ไม่เช่นนั้นแล้วสนิมของลูกจะถูกขจัดออกไปได้อย่างไร? ลูกได้กราบไหว้บูชาทุกคน และนี่ได้กลายเป็นสภาพของลูก เหตุนี้เองพ่อได้มาอีกครั้ง ลูกได้กลับมาคดโกงในศาสนาของลูกและการกระทำของลูก บอกพ่อ: ใครได้ก่อตั้งศาสนาฮินดู และศาสนาฮินดูได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อใด? จงให้คำบรรยายและให้การท้าทายเช่นนี้ ลูกไม่จดจำพ่อซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางครั้งลูกบางคนเขียนว่ามันเป็นราวกับว่าบาบาได้เข้ามาในพวกเขาและให้คำบรรยายของเขา บาบาให้การช่วยเหลืออย่างมาก เป็นเพราะว่าลูกไม่อยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงที่งานรับใช้ที่ลูกทำจึงอยู่ในความเร็วที่คลานไป เพียงเมื่อลูกอ้างถึงชื่อของบาบา ลูกศรจึงสามารถเข้าไปในบางคนได้ บาบาพูดว่า: ลูกๆ เป็นเพียงลูกเท่านั้นที่ได้วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด ดังนั้นพ่อได้มาเพื่ออธิบายแก่ลูกเท่านั้น ฉันเข้ามาในบารัตเท่านั้น ผู้ที่มีมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาก็ได้เป็นกราบไหว้บูชา พ่อไม่ได้เป็นทั้งผู้มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาหรือกลายเป็นกราบไหว้บูชา จงเฝ้าแต่พูดว่า บาบาพูด บาบาพูด ลูกควรเฝ้าแต่พูดซ้ำเช่นนี้เหมือนการท่องมนตรา เมื่อบาบาได้ยินว่าลูกให้คำบรรยายในลักษณะนี้ ท่านจะเข้าใจว่าลูกได้กลายเป็นมดตัวใหญ่จากมดตัวเล็ก พ่อพูดว่า: ฉันกำลังสอนลูก ลูกต้องจดจำเพียงฉันเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ พ่อเพียงแค่บอกลูกโดยผ่านพาหนะนี้ให้จดจำพ่อเท่านั้น ลูกต้องไม่จดจำพาหนะ เมื่อลูกพูดว่า บาบาพูดสิ่งนี้ บาบาอธิบายสิ่งนี้ ลูกจะเห็นว่าพวกเขาประทับใจมากเพียงไร พ่อพูดว่า: ตัดโยคะของสติปัญญาของลูกออกไปจากร่างกายของลูก และความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมด เมื่อใดที่ลูกได้สละละทิ้งร่างกายของลูกไป เพียงดวงวิญญาณเท่านั้นหลงเหลืออยู่ พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ บางคนพูดว่า ฉันคือบราห์ม และบางคนพูดว่า ฉันเป็นนายของมายา พ่อพูดว่า: ลูกไม่แม้เข้าใจว่ามายาคืออะไร และทรัพย์สมบัติคืออะไร ลูกแม้เรียกทรัพย์สมบัติว่าเป็น มายา ลูกสามารถอธิบายในลักษณะนี้ ลูกที่ดีมากมายไม่แม้จะอ่านมุรลี พวกเขาไม่จดจำพ่อ ดังนั้นเพราะพวกเขาไม่ได้มีพลังของการจดจำระลึกถึง ลูกธนูจึงไม่ถูกเป้า เป็นด้วยการมีการจดจำระลึกถึงที่ลูกได้รับพลัง และเป็นด้วยพลังโยคะนี้ที่ลูกกลายเป็นนายของโลก ถ้าลูกๆอ้างถึงชื่อของบาบาเสมอ จะไม่มีใครสามารถพูดสิ่งใดได้ พระเจ้าของทุกคนเป็นพ่อผู้เดียวหรือทุกคนเป็นพระเจ้า? พวกเขาพูดว่าพวกเขาเป็นสาวกของซันยาสซี คนนั้นคนนี้ ถามผู้ที่พูดเช่นนั้นว่า: พวกเขานั้นเป็นซันยาสซีและพวกท่านเป็นผู้ครองเรือน ดังนั้นพวกท่านจะสามารถเป็นสาวกของพวกซันยาสซีได้อย่างไร? มีการพูดว่า มายาหลอกลวง ร่างกายหลอกลวง ทั้งโลกหลอกลวง เพียงพ่อผู้เดียวเป็นสัจจะ เราไม่สามารถกลับมาจริงแท้ได้จนกระทั่งพ่อมา ผู้ประทานการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่มีใครอื่นสามารถให้การหลุดพ้นและทำให้เราเป็นของพ่อ บาบาพูดว่า: สิ่งนี้เช่นกันถูกกำหนดไว้ในละคร เวลานี้จงเปิดตาของลูกและระมัดระวัง โดยการพูดว่า บาบาพูดสิ่งนี้ ลูกจะไม่ถูกตำหนิ ไม่มีใครจะพูดสิ่งใดในทางลบ ลูกไม่ควรเพียงพูดว่า ชีวา แต่พูดว่า ตรีมูรติชีพบาบา ใครได้สร้างตรีมูรติ? ใครทำงานการก่อตั้งโดยผ่านบราห์มา? บราห์มาเป็นผู้สร้างหรือ? เพียงเมื่อลูกพูดด้วยความซาบซึ้งเช่นนี้ที่ลูกจะสามารถบรรลุสิ่งใดก็ตาม มิเช่นนั้นก็จะเป็นการเพียงให้คำบรรยายในสำนึกของการเป็นร่าง พ่ออธิบายว่า: นี้คือต้นกัลปะของศาสนาที่นับไม่ถ้วน ก่อนอื่นใดมีศาสนาเทพ ศาสนาเทพนั้นได้ไปที่ใด? พวกเขาพูดถึงแสนปี แต่สิ่งนี้เป็นเรื่องของ 5000 ปีเท่านั้น พวกเขาเฝ้าแต่สร้างวัดของพวกเขาเช่นกัน พวกเขาพูดถึงสงครามระหว่างพันดาวาสและฆราวาส อะไรได้เกิดขึ้นหลังจากที่พันดาวาสได้หลอมละลายไปในภูเขา? ฉันจะทำความรุนแรงได้อย่างไร? ฉันทำให้ลูกเป็นไวยชนาฟที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรง เป็นผู้ที่ไม่เคยใช้ดาบของตัณหาราคะ และผู้ที่เป็นของราชวงศ์วิษณุ คือผู้ที่เป็นไวยชนาฟ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะมีความสำเร็จในงานรับใช้ จงสละละทิ้งความหยิ่งยโส และเฝ้าแต่อ้างถึงชื่อของบาบาในทุกข้อความ อยู่ในการจดจำระลึกถึงและทำงานรับใช้ อย่าได้สูญเสียเวลาของลูกซุบซิบนินทา

2. จงกลายเป็นไวยชนาฟที่แท้จริง อย่าได้กระทำความรุนแรงใดๆ ตัดโยคะของสติปัญญาของลูกออกไปจากร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมด

พร:
ขอให้ลูกเป็นภาพลักษณ์ขิงการค้ำจุนสำหรับโลกและอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในงานของการให้คุณประโยชน์โลกอย่างสม่ำเสมอ

ลูกๆ ผู้ให้คุณประโยชน์โลกอยู่อย่างเป็นอิสระแม้กระทั่งในความฝันของพวกเขา ผู้ที่ไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้ทั้งวันทั้งคืนมองเห็นสิ่งใหม่ในความฝันของพวกเขาเท่านั้น พวกเขาเห็นแผนและวิธีของการทำงานรับใช้ เพราะพวกเขาไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้ พวกเขาได้รับการปกป้องจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ในความพยายามหรือใครอื่นก็ตามที่ไร้ประโยชน์ ดวงวิญญาณของโลกที่ไม่มีขีดจำกัดคือผู้ที่ปรากฏในเบื้องหน้าพวกเขาเสมอ พวกเขาไม่สามารถมีความไม่ระมัดระวังแม้แต่น้อยนิด ลูกๆผู้ที่ทำงานรับใช้เช่นนั้นได้รับพรของการเป็นภาพลักษณ์ของการค้ำจุน

คติพจน์:
ในแต่ละวินาทีของยุคบรรจบพบกันเท่ากับหลายปี และดังนั้นอย่าได้สูญเสียเวลาจากความไม่ระมัดระวัง