10.11.19    Avyakt Bapdada     Thai Murli     06.03.85     Om Shanti     Madhuban


ยุคบรรจบพบกันเป็นยุคแห่งการเฉลิมฉลอง และชีวิตของบราห์มินเป็นชีวิตแห่งความกระตือรือร้น
 


วันนี้พ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและสูงสุดได้มาเฉลิมฉลองโฮลีกับหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสุขของท่าน พ่อตรีมูรติมาเพื่อบอกลูกถึงนัยสำคัญอันสูงส่งของโฮลีสามประเภท อย่างไรก็ตามยุคบรรจบพบกันก็เป็นยุคที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว ยุคบรรจบพบกันเป็นยุคแห่งการเฉลิมฉลอง ทุกวัน,ทุกช่วงเวลาของลูกดวงวิญญาณที่สูงส่งเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ผู้คนที่ไม่มีความรู้จะเฉลิมฉลองเทศกาลเพื่อนำความกระตือรือร้นมาสู่ตนเอง อย่างไรก็ตามสำหรับลูกดวงวิญญาณที่สูงส่งชีวิตบราห์มินนี้เป็นชีวิตแห่งความกระตือรือร้น มันเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความสุข นี่คือเหตุผลที่ยุคบรรจบพบกันนั้นเป็นยุคแห่งการเฉลิมฉลอง ชีวิตที่เป็นของพระเจ้าคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความจริงจังและความกระตือรือร้น ลูกใช้ชีวิตที่สูงส่งร่ายรำในความสุขอย่างสม่ำเสมอ ดื่มน้ำทิพย์บำรุงแห่งความรู้ ร้องเพลงแห่งความสุขและความรักในหัวใจของลูก ดวงวิญญาณที่ไม่มีความรู้เฉลิมฉลองหนึ่งวันและสัมผัสกับความกระตือรือร้นชั่วคราวแล้วพวกเขาก็กลายเป็นเหมือนที่พวกเขาเคยเป็นมาก่อน ลูกกลายเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่เฉลิมฉลองเทศกาลและลูกยังทำให้ผู้อื่นศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นเพียงแค่เฉลิมฉลองในขณะที่ลูกเฉลิมฉลองในสิ่งที่ลูกจะกลายเป็น ผู้คนเฉลิมฉลองโฮลีสามประเภท หนึ่งคือโฮลีของการเผา สองคือโฮลีของการแต่งแต้มสีสันให้กับผู้อื่น และสามคือโฮลีของการเฉลิมฉลองการพบปะที่เป็นสิริมงคล การเฉลิมฉลองโฮลีทั้งสามประเภทมีความหมายทางจิตวิญญาณ แต่ผู้คนเหล่านั้นยังคงเฉลิมฉลองกันอย่างต่อเนื่องตามตัวอักษรด้วยวิธีการทางโลก ในยุคบรรจบพบกันนี้เมื่อลูกดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เป็นของพ่อ นั่นคือเมื่อลูกกลายเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ลูกจะทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรก? อันดับแรกลูกต้องเผาซันสการ์เก่าและธรรมชาติเก่าทั้งหมดด้วยไฟของโยคะ หลังจากนั้นลูกจะสามารถได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยสีของความเป็นมิตรของพ่อโดยการจดจำระลึกถึง ลูกเฉลิมฉลองโฮลีแห่งการเผาก่อนเช่นกันและจากนั้นลูกก็จะได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยสีสันของความเป็นมิตรของพระเจ้านั่นคือลูกจะกลับมาทัดเทียมกับพ่อ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ และดังนั้นลูกๆก็จะกลายเป็นตัวแห่งความรู้เช่นกันด้วยการได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยสีสันของความเป็นมิตรของท่าน ดังนั้นคุณธรรมของพ่อจึงเป็นคุณธรรมของลูกและพลังของพ่อจึงเป็นสมบัติที่มีค่าของลูก สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติของลูก สีสันของความเป็นมิตรจะคงอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์ และจะคงอยู่ตลอดไปชาติแล้วชาติเล่า จากนั้นเมื่อลูกได้รับการแต่งแต้มสีสันโดยมิตรร่วมทางเมื่อลูกเฉลิมฉลองโฮลีของสีสันทางจิตวิญญาณนี้ การพบปะที่สูงส่งของดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณสูงสุด,ของพ่อและลูกๆจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ภายหลังผู้คนที่ไม่มีความรู้ก็จะเริ่มเฉลิมฉลองอนุสรณ์ของโฮลีทางจิตวิญญาณของลูก พวกเขาเฉลิมฉลองอนุสรณ์ต่างๆ ในชีวิตจริงของลูกที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและกลับมามีความสุขในช่วงเวลาชั่วคราว พวกเขาจดจำคุณสมบัติพิเศษที่ลูกได้รับในทุกย่างก้าวของชีวิตที่สูงส่งของลูกและพวกเขายังคงเฉลิมฉลองต่อไปด้วยความสุขเป็นเวลาชั่วครู่หนึ่ง ลูกมีความยินดีเมื่อลูกได้เห็นและได้ยินเกี่ยวกับอนุสรณ์ความทรงจำนี้ใช่ไหม ว่าเป็นอนุสรณ์ของคุณสมบัติพิเศษของลูกได้อย่างไร? ลูกเผามายาและพวกเขาก็ทำโฮลีกะแล้วเผามัน พวกเขาสร้างเรื่องราวที่ให้ความสนุกสนานเช่นนั้นที่เมื่อลูกได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นลูกก็จะรู้สึกสนุกสนานกับวิธีที่พวกเขานั้นได้นำเหตุการณ์มาจากชีวิตของลูก พวกเขาเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งโฮลีเพื่อเป็นความทรงจำระลึกถึงการได้มาซึ่งการบรรลุผลที่แตกต่างกันของลูก เวลานี้ลูกอยู่อย่างมีความสุขอยู่เสมอ พวกเขาเฉลิมฉลองโฮลีด้วยความสุขมากมายเพื่อเป็นอนุสรณ์ความทรงจำของการได้มาซึ่งความสุขของลูก พวกเขาลืมความทุกข์ความโศกเศร้าทั้งหมดในขณะนั้น ในขณะที่ลูกลืมความทุกข์ตลอดไป พวกเขาเฉลิมฉลองอนุสรณ์ของการบรรลุความสุขของลูก

นอกจากนี้ในช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเช่นกัน เด็กและผู้ใหญ่ทุกคนมีความเบาสบายมากและเฉลิมฉลองโฮลีในลักษณะที่เบาสบาย ในวันนั้นอารมณ์ของทุกคนก็เบาสบายมากเช่นกัน ดังนั้นนี่คือความทรงจำของลูกของการกลับมาเบาสบายเป็นสองเท่า เมื่อลูกได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยสีสันของความเป็นมิตรของพระเจ้าลูกก็จะเบาสบายเป็นสองเท่าใช่ไหม? ดังนั้นจึงมีอนุสรณ์ความทรงจำของคุณสมบัติพิเศษนี้ พร้อมกันนั้นไม่ว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์อย่างไร ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหมดล้วนมีความรู้สึกที่เท่าเทียมกัน แม้ว่าจะเป็นแค่หลานชายเล็กๆก็ตามเขาจะแต่งแต้มสีสันให้กับปู่ของเขา พวกเขาลืมสำนึกในเรื่องของอายุและความสัมพันธ์ทั้งหมด พวกเขามีความรู้สึกที่เท่าเทียมกัน นี่เป็นอนุสรณ์ของความเท่าเทียมกันของลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นคือสภาพของความเป็นพี่น้อง ไม่ใช่ดริชตีของความสัมพันธ์อื่นใด มันเป็นอนุสรณ์ของสภาพของความเป็นพี่น้องที่เท่าเทียมกันของลูก นอกจากนั้นในวันนี้พวกเขายังเติมน้ำที่มีสีสันหลากหลายในปืนฉีดน้ำและแต่งแต้มสีสันให้กันและกันด้วย นี่เป็นอนุสรณ์ของงานรับใช้ของลูกในเวลานี้ ลูกได้แต่งแต้มสีสันให้กับดวงวิญญาณใด ๆ ด้วยสเปรย์ของดริชตีของลูกและทำให้พวกเขาเป็นตัวแห่งความรัก, เป็นตัวของความสุข ความความสงบและพลังมากแค่ไหน? ลูกแต่งแต้มสีสันให้กับพวกเขาด้วยวิธีที่สีสันนั้นยังคงอยู่อย่างถาวร ไม่สามารถล้างออกได้ ลูกไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ แต่ทุกดวงวิญญาณปรารถนาที่จะได้รับการแต่งแต้มด้วยสีสันนี้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นลูกทุกคนมีขวดสเปรย์ของดริชตีทางจิตวิญญาณของสีสันทางจิตวิญญาณใช่ไหม? ลูกเล่นโฮลีใช่ไหม? โฮลีทางจิตวิญญาณนี้เป็นอนุสรณ์ความทรงจำถึงชีวิตของลูกทุกคน ลูกเฉลิมฉลองการพบปะที่เป็นสิริมงคลเช่นนั้นกับบัพดาดาที่ลูกจะกลับมาทัดเทียมกับพ่อโดยการพบกับท่าน ลูกเฉลิมฉลองการพบปะที่เป็นสิริมงคลเช่นนั้นที่ลูกจะกลับมาอยู่ในรูปรวม ไม่มีใครแยกลูกออกไปได้

วันนี้เป็นวันที่จะลืมทุกสิ่งในอดีตเช่นกัน ลูกลืม 63 ชาติเกิดที่ผ่านมาของลูกแล้วใช่ไหม? ลูกใส่จุดฟูลสต็อปกับอดีต เหตุนี้เองความหมายของโฮลีจึงถูกกล่าวว่าเป็น: อดีตเป็นอดีต! เช่นกัน ไม่ว่าศัตรูระหว่างกันของใครบางคนจะแข็งแกร่งมากแค่ไหน สิ่งนั้นก็จะถูกลืม และถือว่าเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองการพบปะ ลูกลืมศัตรูของดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน นั่นคือซันสการ์ที่เป็นเช่นปีศาจ ธรรมชาติที่เป็นเช่นปีศาจ และได้เฉลิมฉลองการพบปะกับพระเจ้าใช่ไหม? ซันสการ์เก่าไม่สามารถเข้ามาในสำนึกรู้ของลูกได้แม้แต่ในความคิดของลูก นี่ก็เป็นการเฉลิมฉลองอนุสรณ์ความทรงจำของคุณสมบัติพิเศษของการลืมของลูกเช่นกัน ดังนั้นลูกได้ยินไหมว่าลูกมีคุณสมบัติพิเศษมากแค่ไหน? พวกเขาได้สร้างอนุสรณ์แยกกันต่างหากของทุกคุณธรรม,ทุกคุณสมบัติพิเศษและทุกการกระทำของลูก ดังนั้นดวงวิญญาณนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดที่ทุกการกระทำของเขากลายเป็นอนุสรณ์และการระลึกถึงทำให้ผู้อื่นมีความสุข? ลูกเข้าใจไหมว่าลูกเป็นใคร? ถึงอย่างไรลูกก็เป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว แต่ลูกก็มีความพิเศษเช่นกัน

แม้ว่าลูกต่างชาติ(ดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์)อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับอนุสรณ์ของความยิ่งใหญ่ของลูก แต่ผู้คนทั่วโลกกำลังจดจำความสำคัญของการระลึกถึงลูกและเฉลิมฉลองสิ่งนั้น ลูกเข้าใจไหมว่าโฮลีคืออะไร? ถึงอย่างไรลูกทุกคนก็ได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยมิตรร่วมทางอยู่แล้ว ลูกได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยสีสันของความรักเช่นนั้นที่ลูกไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้นอกจากพ่อ ลูกยังคงกิน,ดื่ม,เดิน,ร้องเพลงและร่ายรำต่อไปในขณะที่หลุดหายไปในความรัก ลูกได้รับการแต่งแต้มด้วยสีที่ติดทนนานหรือไม่? หรือเป็นสีที่ซีดจาง? ลูกได้รับการแต้มด้วยสีสันประเภทใด: สีสันที่ติดทนนานหรือสีสันที่ซีดจาง? ลูกทำให้อดีตเป็นอดีตหรือไม่? จะต้องไม่จดจำสิ่งต่าง ๆ ในอดีตแม้จะโดยไม่ตั้งใจ ลูกพูดว่า: ฉันจะทำอะไรได้ ฉันเพียงแค่คิดถึงสิ่งนั้น? สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ ชาติเกิดใหม่ สิ่งใหม่ ซันสการ์ใหม่ โลกใหม่ แม้กระทั่งโลกของบราห์มินนี้ก็เป็นโลกใหม่ ภาษาของบราห์มินก็เป็นภาษาใหม่เช่นกัน ภาษาของดวงวิญญาณก็ใหม่ใช่ไหม? พวกเขาพูดอะไรและลูกพูดอะไร? ทุกสิ่งของพระเจ้าก็ใหม่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นภาษาก็ใหม่ ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ใหม่ สายใยและความสัมพันธ์ก็ใหม่ ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่หมด สิ่งเก่าๆทั้งหมดจบสิ้นลงไปแล้ว สิ่งใหม่ได้เริ่มขึ้น ลูกร้องเพลงใหม่ ไม่ใช่เพลงเก่า "อะไร? ทำไม?เป็นเพลงเก่า อาฮ่า! ว้าว! โอ้โฮ!นี่คือเพลงใหม่ ดังนั้นลูกร้องเพลงไหน? ลูกไม่ได้ร้องเพลงของความทุกข์ใช่ไหม? มีหลายคนในโลกที่ร้องออกมาด้วยความทุกข์ ไม่ใช่ลูก ดังนั้นลูกจึงเฉลิมฉลองโฮลีที่คงอยู่ตลอดไป นั่นคือลูกปล่อยให้อดีตเป็นอดีต และกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ลูกได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยสีสันของความเป็นมิตรของพ่อ ดังนั้นลูกมีการเฉลิมฉลองโฮลีใช่ไหม?

พ่อกับลูกอยู่ด้วยกันเสมอ และลูกจะยังคงอยู่ด้วยกันตลอดไปในยุคบรรจบพบกัน ลูกไม่สามารถแยกจากกันได้ ลูกมีความจริงจังและความกระตือรือร้นในหัวใจของลูกใช่ไหมว่ามีแค่ลูกกับบาบาเท่านั้น? หรือมีบุคคลที่สามซ่อนอยู่หลังม่าน? มันไม่ใช่ว่าบางครั้งหนูก็ออกมาหรือในบางครั้งแมวก็ปรากฏออกมาใช่ไหม? ทุกสิ่งจบสิ้นลงแล้วใช่ไหม? เวลานี้ลูกได้พบพ่อแล้ว ลูกก็พบทุกสิ่ง ไม่มีสิ่งอื่นใดหลงเหลืออยู่ ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดเหลืออยู่ ไม่มีสมบัติหรือพลังหรือคุณธรรมหรือความรู้หรือการบรรลุผลอื่นใดเหลืออยู่ ดังนั้นลูกต้องการอะไรอีก? สิ่งนี้เรียกว่าการเฉลิมฉลองโฮลี ลูกเข้าใจไหม?

ลูกเป็นผู้ที่อยู่อย่างมีความสุขมาก ลูกเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวล จักรพรรดิที่ไม่มีแม้แต่เปลือกหอย จักรพรรดิของดินแดนที่เป็นอิสระจากความทุกข์ ไม่มีใครสามารถอยู่ในความสุขเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก บุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่เคยศึกษาพระเวทย์ ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่จริงจัง นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ หรือผู้ที่มีอาชีพใดก็ตาม เขาไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้เช่นนั้นที่ไม่มีความลำบากเลย ไม่มีอะไรเลยนอกจากความรัก ไม่มีความกังวล ลูกมีความคิดที่บริสุทธิ์และในเชิงบวกและลูกเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดี ท่องทัวร์ไปทั้งวงจรและดูซิว่าลูกสามารถพบคนอื่นที่มีชีวิตที่มีความสุขเช่นนี้หรือไม่ ถ้ามีให้นำผู้นั้นมาที่นี่! นี่คือเหตุผลที่ลูกร้องเพลงนี้: ในมธุบัน ในโลกของพ่อ ไม่มีอะไรนอกจากความสุข เมื่อลูกรับประทานก็มีความสุข เมื่อลูกนอนหลับก็มีความสุข ไม่จำเป็นต้องไปนอนด้วยยานอนหลับ ไปนอนกับพ่อแล้วลูกไม่จำเป็นต้องทานยา เมื่อลูกนอนคนเดียวลูกจะบอกว่าลูกมีความดันโลหิตสูงหรือมีความเจ็บปวด ถ้าเป็นอย่างนั้นลูกจะต้องทานยา ให้บาบาอยู่กับลูก เพียงแค่พูดว่า: บาบาตอนนี้ฉันจะนอนกับท่านแล้ว นี่คือยา ช่วงเวลาเช่นนั้นจะมาถึงเหมือนกับในตอนต้นเมื่อไม่มียาอยู่ในนั้น ลูกจำได้ใช่ไหม? ในตอนต้นไม่มียาใดเลยเป็นเวลาที่ยาวนานเช่นนั้น ใช่ลูกอาจจะกินครีมเล็กน้อยที่อยู่ด้านบนของนมหรือเนย ลูกไม่เคยกินยาเลย ลูกถูกฝึกมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม? ร่างกายของลูกแก่แล้ว ในเวลาสุดท้าย วันของการเริ่มต้นเหล่านั้นก็จะกลับมาซ้ำรอยอีก ทุกคนจะได้รับนิมิตที่พิเศษอยู่เรื่อยๆ หลายคนมีความต้องการ: ขอให้ฉันมีนิมิตสักครั้งหนึ่ง! ผู้ที่อยู่อย่างแข็งแกร่งจนกระทั่งเวลาสุดท้ายก็จะได้รับนิมิตและจะมีบัทตีเดียวกันของชุมนุม แล้วงานรับใช้จะสิ้นสุดลง เวลานี้อันเนื่องจากงานรับใช้ลูกจึงแยกย้ายกันไปที่นั่นที่นี่ ในเวลานั้นแม่น้ำทั้งหมดจะรวมกันกับมหาสมุทร อย่างไรก็ตามเวลานั้นจะเปราะบาง แม้ว่าลูกจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดแต่สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นก็จะไม่ทำงาน ด้วยเหตุนี้เส้นของสติปัญญาของลูกจะต้องชัดเจนมากที่พวกเขาสามารถสัมผัสกับสิ่งที่ลูกต้องทำในเวลานั้น หากลูกล่าช้าแม้กระทั่งหนึ่งวินาทีลูกจะสูญหายไป จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนเหล่านั้นล่าช้าแม้กระทั่งหนึ่งวินาทีในการกดปุ่ม? ในทำนองเดียวกันที่นี่เช่นกันหากลูกได้รับการสัมผัสสัญญาณล่าช้าแม้แต่หนึ่งวินาทีมันก็จะยากสำหรับลูกที่จะมาที่นี่ ผู้คนเหล่านั้นยังคงนั่งอยู่ที่นั่นให้ความใส่ใจอย่างมาก ในทำนองเดียวกัน ที่นี่ นี่คือสัมผัสของสติปัญญา ในตอนแรกผู้คนมากมายนั่งอยู่ที่บ้านก็ได้ยินเสียงเรียกพวกเขาว่า: มานี่สิ, และไปที่นั่น! เวลานี้จงมาที่นี่! พวกเขาจากไปในทันทีและก็มา ในทำนองเดียวกันในเวลาสุดท้ายเช่นกัน เสียงของพ่อก็จะมาถึงลูก เช่นเดียวกับที่ลูกทุกคนได้รับการเรียกในรูปที่มีตัวตน ในทำนองเดียวกันท่านก็จะเรียกลูกทุกคนในรูปที่ละเอียดอ่อน:มานี่ มานี่! เท่านั้นเอง! มาและไปกับพ่อ เหตุนี้เองสติปัญญาของลูกจึงต้องชัดเจนเสมอ หากความสนใจของลูกถูกดึงไปที่อื่น ลูกจะพลาดเสียงเรียกของพ่อและการปลุกเรียกลูกจากท่าน ทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้น

ลูกผู้เป็นครูคิดว่าถึงอย่างไรลูกก็จะมาถึงที่นี่อยู่แล้ว ก็อาจเป็นไปได้เช่นกันว่าพ่อจะให้คำแนะนำแก่ลูกว่าลูกจะต้องอยู่ที่ไหนที่อาจมีงานพิเศษอยู่ที่นั่น ลูกอาจต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่น ลูกอาจต้องพาใครสักคนไปด้วย สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้ แต่ต้องเป็นไปตามคำสั่งของพ่อไม่ใช่จากการกำหนดของลูกเองหรือด้วยความผูกพันยึดมั่นของลูก ไม่ใช่ที่ลูกจะจดจำว่า: โอ้ศูนย์ของฉัน! ฉันควรพานักเรียนคนนั้นคนนี้ไปด้วย คนนี้พิเศษ เขาเป็นผู้ช่วย! ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเช่นกัน หากลูกรอใครลูกจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ลูกพร้อมในระดับนั้นใช่ไหม? สิ่งนี้เรียกว่าการพร้อมเสมอ ทุกสิ่งควรจะถูกแพ็คเก็บไว้ในกระเป๋าอยู่เสมอ ลูกไม่ควรจะคิดถึงการเก็บข้าวของสัมภาระในเวลานั้น: ฉันควรทำสิ่งนี้ ฉันควรทำสิ่งนั้น ลูกจำได้ไหมในสมัยสะคาร์ กระเป๋าและสัมภาระของลูกผู้ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้จะพร้อมเสมอ ควรจะมาถึงห้านาทีก่อนที่รถไฟจะมาถึงและพวกเขาจะได้รับคำแนะนำว่า: ลูกต้องไปตอนนี้ ดังนั้นกระเป๋าและสัมภาระของพวกเขาจะคงอยู่อย่างพร้อมเสมอ รถไฟที่พวกเขาต้องขึ้นจะมาถึงที่สถานีก่อนหน้า และพวกเขาจะออกเดินทางไปที่สถานีของเขา ลูกมีประสบการณ์กับสิ่งนั้นใช่ไหม? ที่นี่เช่นกันกระเป๋าและสัมภาระของสภาพของจิตใจของลูกจะต้องพร้อม พ่อเรียกลูกและลูกๆมาอยู่นี่ สิ่งนี้เรียกว่าการพร้อมเสมอ อัจชะ

ถึงผู้ที่ได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยสีสันของมิตรร่วมทางอยู่เสมอ ถึงผู้ที่ปล่อยให้อดีตเป็นอดีตและทำให้ปัจจุบันและอนาคตของพวกเขาสูงส่ง ถึงผู้ที่เฉลิมฉลองการพบปะกับพระเจ้าตลอดเวลา ถึงผู้ที่ทำทุกการกระทำในขณะที่อยู่ในความทรงจำระลึกถึง นั่นคือผู้ที่ทำให้ทุกการกระทำของพวกเขากลายเป็นอนุสรณ์ ถึงผู้ที่ร้องเพลงและร่ายรำอย่างมีความสุขตลอดเวลาและเฉลิมฉลองด้วยความสุขในยุคบรรจบพบกัน ถึงลูกๆที่ทัดเทียมกับพ่อและผู้ที่จับทุกความคิดของท่านได้ ถึงผู้ที่คอยรักษาสติปัญญาของพวกเขาให้สูงส่งและชัดเจนอยู่เสมอ ถึงหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสุขเช่นนี้ ด้วยความรัก ความทรงจำระลึกถึงและนมัสเต จากบัพดาดา

การตอบจดหมายจากลูก ๆ ทุกคน บัพดาดาให้การทักทายสำหรับโฮลี:
บัพดาดาได้รับจดหมายและข้อความทั้งหมดของลูกทุกคนของแผ่นดินนี้และในต่างแดนที่เต็มไปด้วยความรักความจริงจังและความกระตือรือร้นและในบางกรณีสัญญาของพวกเขาสำหรับความพยายามของพวกเขา บัพดาดาเตือนหงส์ที่หงส์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของคติพจน์พิเศษ พ่อเป็นเช่นไร ฉันก็เป็นเช่นนั้น ซึ่งอยู่ในสำนึกรู้ของลูกในรูปแบบของพร ก่อนที่ลูกจะกระทำกรรมใดๆ หรือมีความคิดใด ประการแรกให้ตรวจสอบ: ความคิดนี้เป็นความคิดของพ่อหรือไม่? สิ่งที่เป็นการกระทำของพ่อเป็นการกระทำของฉันหรือไม่? ตรวจสอบในหนึ่งวินาทีแล้วนำไปปฏิบัติ และแล้วลูกจะกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีพลังอย่างสม่ำเสมอที่ทัดเทียมกับพ่อและประสบความสำเร็จ ความสำเร็จคือสิทธิ์โดยกำเนิดของลูก ลูกจะได้สัมผัสกับการบรรลุผลอย่างง่ายดายเช่นนั้น ฉันเองเป็นดวงดาวแห่งความสำเร็จและดังนั้นความสำเร็จจึงไม่สามารถแยกจากฉันได้ ให้ลูกปัดของพวงมาลัยแห่งความสำเร็จร้อยอยู่รอบคอของลูกนั่นคือประสบความสำเร็จในทุกการกระทำอย่างต่อเนื่อง วันนี้ในชุมนุมของโฮลีนี้ บัพดาดาเห็นหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดและเฉลิมฉลองโฮลีกับลูกเป็นส่วนตัว ท่านเห็นทุกคนด้วยความรักและรับกลิ่นหอมของคุณสมบัติพิเศษที่หลากหลายของทุกคน กลิ่นหอมของคุณสมบัติพิเศษของแต่ละคนช่างหวานชื่นเหลือเกิน ในขณะที่เห็นทุกดวงวิญญาณพิเศษด้วยคุณสมบัติพิเศษของเขา พ่อก็ร้องเพลงนี้: ว้า! ลูกโยคีที่ง่ายดายของพ่อ! ว้า! ลูกที่มีโชคหลายล้านเท่าของพ่อ! ดังนั้นลูกทุกคนยอมรับความรักและความทรงจำระลึกถึงเป็นการส่วนตัวตามคุณสมบัติพิเศษและชื่อของลูก และอยู่ภายใต้ร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครองของบัพดาดาและไม่ต้องกลัวมายา มันเป็นเรื่องเล็ก ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร อย่าทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ จงทำให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็ก หากลูกอยู่ข้างบน สิ่งใหญ่ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เล็กมาก หากลูกอยู่ด้านล่างสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็จะดูใหญ่โต เหตุนี้เองที่ลูกมีมิตรร่วมทางของบัพดาดาและมือของท่าน ดังนั้นอย่าได้หวาดกลัว

เฝ้าแต่โบยบินต่อไป ด้วยสภาพที่โบยบิน จงอยู่เหนือทุกสิ่งในหนึ่งวินาที มิตรของพ่อทำให้ลูกปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอและจะทำให้ลูกปลอดภัยต่อไป อัจชะ บัพดาดากล่าวทักทายและให้พรแก่ลูกทุกคนสำหรับโฮลี โดยเรียกลูกๆ แต่ละคนผู้เป็นที่รักที่พิเศษที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พานพบ อัจชะ (จากนั้นลูก ๆ ทุกคนก็เฉลิมฉลองโฮลีกับบัพดาดาและมีปิกนิกด้วยเช่นกัน)

พร:
ขอให้ลูกทัดเทียมกับพ่อและกลับมามีพลังโดยการมีสำนึกรู้ถึงพ่อผู้สูงสุด ตนเองสูงสุด และงานสูงสุด

ในโลกปัจจุบันลูกของ V.I.P (บุคลสำคัญ) จะถือว่าตนเองเป็น V.I.P. เช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่มีใครสูงกว่าพ่อ เราเป็นดวงวิญญาณที่สูงที่สุด ลูกของพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใด สำนึกรู้นี้จะทำให้ลูกมีพลัง ผู้ที่มีสำนึกรู้ในพ่อผู้สูงสุด ตนเองที่สูงสุด และงานสูงสุด จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อ นอกจากลูกดวงวิญญาณแล้วไม่มีใครในทั้งโลกนี้ที่สูงส่งที่สุดและสูงสุดและเหตุนี้เองที่ลูกได้รับการยกย่องและกราบไหว้บูชา

คติพจน์:
ตรวจสอบความผูกพันยึดมั่นของลูกในกระจกของความสมบูรณ์พร้อมและกลายเป็นอิสระ