10.11.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกที่แสนหวาน มีความใส่ใจที่จะทำให้ดวงวิญญาณสะโตประธาน ทำให้แน่ใจว่าไม่มีความอ่อนแอใดๆหลงเหลืออยู่และมายาไม่ได้ทำให้ลูกกระทำความผิดใดๆ

คำถาม:
คำพูดที่เป็นสิริมงคลใดที่ควรออกมาจากปากของลูกอย่างสม่ำเสมอ?

คำตอบ:
พูดคำพูดที่เป็นสิริมงคลเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอว่า: เราจะเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ไม่น้อยไปกว่านี้ เราเคยเป็นนายของโลกและกำลังจะกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางนี้สูงมาก ดังนั้นลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวังอย่างยิ่ง ตรวจสอบชาร์ตของลูก เก็บรักษาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไว้เบื้องหน้าลูก เฝ้าแต่ทำความเพียรพยายามต่อไปและอย่าได้ท้อแท้

โอมชานติ
พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต เมื่อลูกนั่งที่นี่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง อธิบายแก่พี่น้องชายหญิงว่า: นั่งที่นี่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ. ลูกต้องเตือนพวกเขาในสิ่งนี้ เวลานี้ลูกได้รับการตระหนักรู้นี้ ฉันเป็นดวงวิญญาณและพ่อของฉันมาเพื่อสอนฉัน ฉันศึกษาผ่านอวัยวะทางร่างกาย พ่อรับการค้ำจุนจากอวัยวะทางร่างกายเช่นกันและก่อนอื่นใดท่านพูดโดยผ่านผู้นี้ว่า: จดจำพ่อ! มีการอธิบายแก่ลูกๆ แล้วว่านี่คือหนทางของความรู้ สิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เพียงมหาสมุทรแห่งความรู้ผู้ชำระให้บริสุทธิ์เดียวเท่านั้นที่ให้ความรู้ บทเรียนอันดับหนึ่งที่สอนลูกคือ: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ สิ่งนี้สำคัญที่สุด ไม่มีในสัตซังอื่นที่พวกเขาจะรู้วิธีพูดสิ่งนี้ ทุกวันนี้มีสถาบันที่ปลอมมากมายที่พวกเขาอาจพูดสิ่งนี้ซ้ำๆ หลังจากได้ยินจากลูก แต่พวกเขาจะไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนี้อย่างแท้จริง พวกเขาไม่มีปัญญาที่จะอธิบายสิ่งนี้ พ่อเพียงบอกลูกๆ ว่า: จดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนี้และบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง เหตุผลก็บอกด้วยเช่นกันว่านี่คือโลกเก่า มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างโลกใหม่และโลกเก่า นั่นคือโลกที่บริสุทธิ์และนี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกร้องเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! มาและชำระเราให้บริสุทธิ์! มีถ้อยคำในกีตะว่า: จดจำฉันเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ละทิ้งความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดและพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณ ในตอนแรกลูกไม่มีความสัมพันธ์ใดกับร่างกาย ลูกดวงวิญญาณมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก มีการจดจำว่า: ลูกมาเพียงลำพังและลูกต้องกลับไปเพียงลำพัง ผู้คนไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนี้ เวลานี้ลูกเข้าใจสิ่งนี้ในทางปฏิบัติจริง เวลานี้เรากำลังกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงและพลังโยคะ นี่คือพลังของราชาโยคะ อีกอย่างหนึ่งคือหฐโยคะซึ่งมนุษย์มีสุขภาพพลานามัยดีในช่วงเวลาสั้นๆ ในยุคทองลูกอยู่อย่างมีพลานามัยดีอย่างมากจนไม่จำเป็นต้องมีหฐโยคะที่นั่น เป็นที่นี่ในโลกที่สกปรกนี้ที่ลูกทำสิ่งนั้น นี่คือโลกเก่า ยุคทองโลกใหม่ที่ผ่านมาแล้วเวลานี้เคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ที่นั่น, ทุกสิ่งใหม่ มีเพลงที่ร้องว่า: ตื่นเถิด โอ้เจ้าสาว ตื่นเถิด! ยุคใหม่คือยุคทอง; ยุคเก่าคือยุคเหล็ก; ไม่มีใครจะเรียกสิ่งนี้ว่าสัตซัง (การชุมนุมทางจิต) พ่อได้เตือนลูกว่าเวลานี้เป็นยุคเหล็ก เวลานี้ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนสำหรับยุคทอง ไม่มีครูอื่นใดจะบอกลูกว่า ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงศักดิ์ในโลกใหม่ด้วยการศึกษา ไม่มีใครอื่นสามารถพูดสิ่งนี้ ลูกๆ ได้รับการเตือนในทุกสิ่ง อย่าได้ไม่ระมัดระวัง บาบาเฝ้าแต่อธิบายแก่ทุกคน: ไม่ว่าลูกจะนั่งอยู่ที่ไหนหรือทำธุรกิจอะไรก็ตามให้ทำสิ่งนั้นโดยพิจารณาว่าตัวเองเป็นดวงวิญญาณ เมื่อใดก็ตามที่มีความยากลำบากหรือความซบเซาในธุรกิจของลูก ให้หาเวลาให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ในการนั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึง เพราะสิ่งนี้เท่านั้นที่ดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ ไม่มีวิธีอื่นใด ลูกกำลังศึกษาราชาโยคะสำหรับโลกใหม่ ดวงวิญญาณของยุคเหล็กไม่สามารถไปที่นั่นได้ มายาได้ทำให้ปีกของดวงวิญญาณหัก ดวงวิญญาณโบยบินได้ใช่ไหม? ดวงวิญญาณสลัดร่างกายของพวกเขาและรับอีกร่างหนึ่ง ดวงวิญญาณเป็นจรวดที่เร็วที่สุด ลูกๆอัศจรรย์ใจเมื่อลูกได้ยินสิ่งใหม่เหล่านี้ ลูกดวงวิญญาณเป็นจรวดที่สุดแสนเล็ก! บทบาทของ 84 ชาติเกิดถูกบันทึกไว้ในลูกแต่ละดวงวิญญาณ ด้วยการเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในหัวใจของลูก ลูกจะรู้สึกกระตือรือร้น นักเรียนในโรงเรียนจดจำการศึกษาของพวกเขาได้ เวลานี้อะไรอยู่ในสติปัญญาของลูก? สติปัญญาไม่ได้อยู่ในร่างกาย จิตใจและสติปัญญาอยู่ในดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณที่ศึกษาเล่าเรียน เป็นดวงวิญญาณที่ทำงาน ชีพบาบาเช่นกันเป็นดวงวิญญาณ แต่ท่านถูกเรียกว่า สิ่งสูงสุด ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านเป็นจุดที่สุดแสนเล็ก ไม่มีใครรู้ว่าลูกๆ ได้รับการเติมเต็มด้วยซันสการ์ของพ่อ เวลานี้ลูกกำลังกลับมาบริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะ สำหรับสิ่งนั้นลูกต้องทำความเพียรพยายาม ลูกต้องใส่ใจว่าจะไม่สอบตกในการศึกษาของลูก วิชาอันดับหนึ่งในสิ่งนี้คือ: ฉัน, ดวงวิญญาณนี้ต้องกลับมาสะโตประธาน ไม่ควรมีความอ่อนแอใดหลงเหลืออยู่ มิฉะนั้นลูกจะสอบตก มายาทำให้ลูกลืมทุกสิ่ง ลูกดวงวิญญาณปรารถนาที่จะรักษาชาร์ตเพื่อที่ลูกนั้นจะไม่ทำการกระทำใดที่เป็นบาปตลอดทั้งวัน แต่มายาก็ไม่ปล่อยให้ลูกรักษาชาร์ท ลูกติดกับอยู่ในอุ้งเล็บของมายา หัวใจของลูกพูดว่า: ฉันจะรักษาชาร์ท นักธุรกิจจะทำบัญชีกำไรขาดทุนของพวกเขาเสมอ นี่คือบัญชีที่ใหญ่มากของลูก นี่คือรายได้สำหรับ 21 ชาติเกิด และดังนั้นลูกต้องไม่ทำความผิดใดๆ ลูกบางคนทำความผิดมากมาย ลูกบางคนเห็นบาบานี้ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและในสวรรค์ด้วย บาบาคนนี้เช่นกันก็ทำความเพียรพยายามอย่างมาก และเขาก็ประหลาดใจอยู่เรื่อยๆว่า ฉันอาบน้ำ, ฉันรับประทานอาหารในการจดจำระลึกถึงบาบา แต่ฉันก็ยังลืมท่าน! แล้วฉันก็เริ่มจดจำท่านอีกครั้ง นี่เป็นวิชาที่ใหญ่มาก ต้องไม่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้ มันกล่าวไว้ในกีตะว่า: สละละทิ้งร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมด จากนั้นเพียงดวงวิญญาณเท่านั้นที่ยังคงอยู่ ลืมร่างกายและพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ! เป็นดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์และตาโมประธาน อย่างไรก็ตามมนุษย์พูดว่าดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ พวกเขาพูดว่าแต่ละดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณสูงสุดและเนื่องจากว่าท่านก็เป็นดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน พวกเขาพูดว่าดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ มนุษย์ที่ตาโมกุนีให้การสอนที่ตาโมกุนี พวกเขาไม่สามารถทำให้ลูกสะโตกุนีได้ ลูกกลับมาตาโมประธานในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ทุกสิ่งในตอนแรกสะโตประธานแล้วไปสู่สภาพที่ราโจและตาโม มีการสร้างและการทำลายล้าง พ่อดลใจให้เกิดการสร้างของโลกใหม่ แล้วก็มีการทำลายโลกเก่านี้ พระเจ้าคือผู้สร้างโลกใหม่ โลกเก่านี้จะเปลี่ยนและกลับมาใหม่ สิ่งชี้บอกของโลกใหม่คือลักษมีและนารายณ์นี้ ทั้งสองเป็นนายของโลกใหม่ แม้แต่ยุคเงินก็ไม่ถูกเรียกว่าโลกใหม่ ยุคเหล็กคือโลกเก่าและยุคทองคือโลกใหม่ ระหว่างตอนสิ้นสุดของยุคเหล็กและตอนเริ่มต้นของยุคทองมียุคบรรจบพบกันนี้ เมื่อใครบางคนศึกษาเพื่อปริญญาโทหรือปริญญาตรี พวกเขาก็กลับมาสูงส่งอย่างมาก ลูกกลับมาสูงส่งอย่างมากด้วยการศึกษานี้ ไม่มีใครในโลกรู้ว่าใครคือผู้ทำให้พวกเขาสูงส่งมาก เวลานี้ลูกรู้ตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบ ลูกรู้เรื่องราวชีวิตของทุกคน นี่คือความรู้ ไม่มีความรู้บนหนทางความเลื่อมใสศรัทธา: พวกเขาเพียงแค่สอนพิธีกรรมทางศาสนาทางร่างแก่ลูก มีความเลื่อมใสศรัทธามากมาย พวกเขาพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้มาก ที่ปรากฏออกมาสวยงามมาก มีความงามใดอยู่ในเมล็ด? เมล็ดที่เล็กเช่นนี้กลับมาใหญ่มาก นั่นคือต้นไม้ของความเลื่อมใสศรัทธา; มีพิธีกรรมทางกายมากมาย ในความรู้มีเพียงคำเดียวเท่านั้นคือ มานมานะบาฟ! พ่อพูดว่า: ในการที่จะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน จงจดจำฉัน ลูกพูดว่า: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ มาและทำให้เราบริสุทธิ์! ทุกคนในอาณาจักรของราวันไม่บริสุทธิ์และไม่มีความสุข ในอาณาจักรของรามทุกคนบริสุทธิ์และมีความสุข มีคำว่า: อาณาจักรของรามและอาณาจักรของราวัน ไม่มีใครนอกจากลูกที่รู้จักอาณาจักรของราม เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายาม ไม่มีใครนอกจากลูกที่รู้ความลับของ 84 ชาติเกิด แม้ว่าคนอื่นจะพูดว่า; พระเจ้าพูด: จดจำฉันอย่างสม่ำเสมอ! แล้วยังไงล่ะ? พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิดครบได้อย่างไร เวลานี้วงจรกำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว ไปและฟังผู้ที่ถ่ายทอดกีตะและฟังสิ่งที่พวกเขาพูด! เวลานี้ความรู้ทั้งหมดเข้าไปในสติปัญญาของลูก บาบาถามลูกว่า: เราเคยพบกันมาก่อนหน้านี้หรือไม่? ลูกตอบว่า: ใช่ บาบา, เราพบกันในวงจรที่แล้ว บาบาถามและลูกให้คำตอบที่ถูกต้องและมีความหมาย ลูกไม่เพียงแค่พูดเหมือนกับนกแก้ว จากนั้นบาบาถามว่า: เหตุใดเราถึงได้พบกัน? และลูกได้รับอะไร? แล้วลูกตอบว่า: เราได้รับอาณาจักรของโลกและทุกสิ่งถูกรวมอยู่ในนั้น แม้ว่าลูกจะบอกว่าลูกเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ แต่การจะกลายเป็นนายของโลกนั้นรวมถึงราชาราชินีและราชวงศ์เทพด้วย ราชาราชินี และปวงประชาทั้งหมดจะกลายเป็นนายของโลก สิ่งนี้เป็นที่รู้ว่าเป็นการพูดด้วยคำพูดที่เป็นสิริมงคล ฉันจะเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ และไม่มีอะไรน้อยไปกว่านั้น พ่อพูดว่า: ใช่ ลูกๆ! จงทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่! ดูที่ชาร์ทของลูกและถามตัวเองว่า: ฉันจะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในสภาวะนี้ได้หรือไม่? ฉันได้แสดงหนทางให้แก่ผู้คนมากมายเพียงใด? ฉันได้กลายเป็นไม้เท้าให้กับคนตาบอดมากแค่ไหน? ถ้าลูกไม่ทำงานรับใช้ใดๆลูกก็ควรเข้าใจได้ว่าลูกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา ถามหัวใจของลูกว่า: ถ้าฉันต้องออกจากร่างของฉันในตอนนี้ ฉันจะได้รับสถานภาพอะไร? จุดหมายปลายทางนั้นสูงมาก ดังนั้นลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวัง เพราะลูกบางคนเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในการจดจำระลึกถึงที่แท้จริง พวกเขาจึงสงสัยว่าอะไรคือจุดสำคัญของการเขียนชาร์ท สิ่งนั้นเรียกได้ว่าเป็นความท้อแท้ พวกเขาศึกษาในลักษณะนั้นเช่นกัน พวกเขาไม่ได้ให้ความใส่ใจ อย่าเพียงแค่นั่งลงและพิจารณาตัวลูกเองว่าฉลาดมากมิฉะนั้นลูกจะสอบตกในเวลาสุดท้าย ลูกต้องให้คุณประโยชน์แก่ตนเอง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้าลูก ฉันต้องศึกษาและกลายเป็นสิ่งนี้ นี่ก็เป็นความอัศจรรย์เช่นกัน ไม่มีอาณาจักรของพวกเขาในยุคเหล็ก อาณาจักรของพวกเขามาจากไหนในยุคทอง? ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการศึกษานี้ ไม่ใช่ว่ามีสงครามระหว่างเทพและปีศาจและเทพได้รับชัยชนะและได้รับอาณาจักร จะมีสงครามระหว่างเทพและปีศาจได้อย่างไร? และไม่มีทั้งสงครามระหว่างฆราวาสและพันดาวาสด้วย ประเด็นของสงครามไม่มีความหมาย ก่อนอื่นใดบอกพวกเขาว่าพ่อพูดว่า: จงละทิ้งความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมดและพิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นดวงวิญญาณ ลูกดวงวิญญาณมาอย่างปราศจากร่าง และเวลานี้ลูกต้องกลับบ้านอย่างปราศจากร่าง เพียงดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถกลับบ้านได้ ดวงวิญญาณที่ตาโมประธานไม่สามารถกลับได้ ปีกของดวงวิญญาณถูกตัดไป มายาทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์ เป็นเพราะลูกตาโมประธาน, ลูกจึงไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห่างไกลเช่นนั้นได้ ลูกดวงวิญญาณพูดว่า ดั้งเดิมนั้นลูกเป็นผู้อาศัยในอาณาเขตสูงสุด ลูกแต่ละคนได้รับหุ่นกระบอก(ร่างกาย)ของวัตถุธาตุทั้งห้าที่นี่มาใช้เพื่อเล่นบทบาท เมื่อมีบางคนตาย, ผู้คนก็บอกว่าเขาได้กลายเป็นชาวสวรรค์ ใครเป็น? ร่างกายไปที่นั่นหรือดวงวิญญาณไปที่นั่น? ร่างกายถูกเผาและเหลือเพียงดวงวิญญาณเท่านั้น ดวงวิญญาณไม่สามารถไปสวรรค์ได้ ผู้คนเพียงแค่พูดซ้ำในสิ่งที่ผู้อื่นบอกพวกเขา ผู้ที่อยู่ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาสอนเพียงความเลื่อมใสศรัทธาเท่านั้น พวกเขาไม่รู้จักอาชีพของผู้ใด พวกเขาพูดว่า: การกราบไหว้ชีวานั้นเป็นสิ่งที่สูงสุด ชีวาคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ดังนั้นจดจำท่านเท่านั้น! พวกเขาให้ลูกประคำด้วยเช่นกัน พวกเขาบอกลูกให้พูด ชีวา, ชีวา และให้นับลูกปัด พวกเขาหยิบลูกประคำและเฝ้าแต่พูดซ้ำๆว่า ชีวา ชีวา โดยไม่เข้าใจอะไร กูรูให้คำสอนมากมายหลายประเภท ที่นี่ มีเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น พ่อเองพูดว่า: ด้วยการจดจำพ่อ บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ปากของลูกไม่ต้องพูดซ้ำว่า ชีวา ชีวา! เด็กต้องสวดชื่อพ่อของเขาหรือไม่? ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องที่แฝงตัว ไม่มีใครรู้ว่าลูกกำลังทำอะไร ผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้ในวงจรที่แล้วจะเข้าใจอีกครั้ง ลูกใหม่ก็ยังคงมาอย่างต่อเนื่องและยังคงมีการขยายตัวต่อไป เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกจะดูทุกฉากที่ละครแสดงให้ลูกเห็นอย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง บาบาจะไม่ให้นิมิตแก่ลูกล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มิฉะนั้นสิ่งนั้นก็จะเป็นของไม่จริงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เรื่องเหล่านี้จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนมาก เวลานี้ลูกได้รับความเข้าใจแล้ว ในขณะที่ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกไม่รู้คิด ลูกรู้ว่าความเลื่อมใสศรัทธาถูกกำหนดไว้ในละครด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกจะไม่อยู่ในโลกเก่านี้ นักเรียนมีการศึกษาในสติปัญญาของพวกเขา สติปัญญาของลูกก็ต้องซึมซับประเด็นหลักด้วย ต่อเมื่อประเด็นอันดับหนึ่งของอัลฟ่านั้นมั่นคงแล้วลูกควรก้าวหน้าต่อไป มิฉะนั้นพวกเขาจะถามคำถามที่ไร้ประโยชน์อยู่เรื่อยๆ ลูกบางคนเขียนและพูดว่า: ผู้นั้นผู้นี้พูดกันในการเขียนว่าพระเจ้าของกีตะคือชีวา และนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างแน่นอน แม้ว่าพวกเขาจะพูดสิ่งนี้ แต่ก็ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของพวกเขา หากพวกเขาเข้าใจว่าพ่อได้มาแล้ว พวกเขาจะพูดว่าพวกเขาต้องการจะมาและพบพ่อเช่นนี้และประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขา ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่มีศรัทธานั้น ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เขียนจดหมายเช่นนี้ในทันที! แม้ว่าพวกเขาจะเขียนว่าความรู้นี้ดีมาก แต่พวกเขาก็ไม่มีความกล้าที่จะวิ่งมาหาพ่อที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ซึ่งพวกเขาได้อยู่อย่างห่างไกลกันมากมาเป็นเวลานาน และพวกเขาได้ล้มลุกคลุกคลานในหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธา และเวลานี้ใครที่มาเพื่อทำให้พวกเขากลายเป็นนายของโลก! พวกเขาจะปรากฏขึ้นมาในภายหลัง ถ้าพวกเขามีการตระหนักรู้ว่าพ่อคือพระเจ้า ผู้สูงสุดเหนือสิ่งใดแล้วพวกเขาควรจะเป็นของท่าน ลูกควรอธิบายเช่นนี้ให้แก่พวกเขาที่จะทำให้หัวของพวกเขานั้นเปิดออก(ทำให้เขาเปิดใจยอมรับ) อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในขณะที่ดำเนินธุรกิจของลูก หาเวลาที่จะทำให้ดวงวิญญาณลูกเองบริสุทธิ์ และทำความเพียรพยายามที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึง อย่าได้กระทำการที่ชั่วร้ายใดๆ

2. นำคุณประโยชน์มาสู่ตนเองและผู้อื่น ศึกษาและสอนผู้อื่น อย่าได้คิดว่าตนเองนั้นฉลาดมาก สะสมพลังแห่งการจดจำระลึกถึง

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นเทวดานางฟ้าที่สมบูรณ์และประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่งโดยการทำตามสะคาร์บาบา

วิธีง่ายๆในการประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่งคือดูพ่อบราห์มาที่เป็นอันดับหนึ่ง แทนที่จะมองไปดูผู้อื่น ให้มองไปที่ผู้เดียวและทำตามผู้เดียว ทำให้มนตราของ ฉันคือเทวดานางฟ้า หนักแน่นและความแตกต่างจะจบสิ้น แล้วเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จะเริ่มทำงานและลูกจะกลายเป็นเทวดานางฟ้าที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นเทพและจุติในโลกใหม่ ดังนั้นการกลายเป็นเทวดานางฟ้าที่สมบูรณ์หมายถึงการทำตามสะคาร์บาบา

คติพจน์:
เนยแห่งความสุขที่สกัดจากการไตร่ตรองของลูกทำให้ชีวิตของลูกเข้มแข็ง