11.01.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ชีพบาบาผู้เป็นที่รักที่สุดได้มาเพื่อทำให้ลูกๆ เป็นนายของโลก ดังนั้นทำตามศรีมัทของท่าน

คำถาม:
มีสองสิ่งที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงที่เกี่ยวข้องกับพ่อสูงสุดที่ผู้คนบอกกันและกันคืออะไร?

คำตอบ:
ในด้านหนึ่งพวกเขาพูดว่าท่านเป็นแสงที่เป็นนิรันดร์และในอีกด้านหนึ่งพวกเขาพูดว่าท่านอยู่เหนือรูปและนาม สองประเด็นนี้ขัดแย้งกัน เนื่องจากไม่รู้จักท่านอย่างถูกต้องพวกเขาจึงกลับมาไม่บริสุทธิ์ต่อไป เมื่อพ่อมาท่านก็ให้คำแนะนำที่แท้จริงของท่าน

เพลง:
มีชีวิตอยู่ในหนทางของท่านและตายในหนทางของท่าน...

โอมชานติ
ลูกๆ ได้ยินเพลงแล้ว เมื่อใครบางคนตายเขาก็ถือกำเนิดกับพ่อ มีคำกล่าวว่าเขาได้ถือกำเนิดกับพ่อของเขา พวกเขาไม่ได้กล่าวถึงชื่อของแม่ การแสดงความยินดีนั้นให้กับพ่อ เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าลูกๆ คือดวงวิญญาณ นั่นคือประเด็นของร่างกาย ดวงวิญญาณละร่างของเขาและไปหาพ่อคนต่อไปของเขา ใน 84 ชาติเกิดลูกก็มีพ่อทางร่าง 84 คน ในความเป็นจริงลูกคือลูกๆ ของพ่อดั้งเดิมที่ไม่มีตัวตน ลูกดวงวิญญาณเป็นลูกของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ในความเป็นจริงลูกคือผู้อาศัยของสถานที่ซึ่งเรียกว่าดินแดนนิพพานและดินแดนแห่งความสงบ ดั้งเดิมลูกคือผู้อาศัยของสถานที่นั้น พ่อก็อาศัยอยู่ที่นั่นด้วย ลูกมาที่นี่และกลายเป็นลูกของพ่อทางร่างและลูกก็ลืมพ่อนั้น ในยุคทองที่ลูกมีความสุขลูกก็ลืมพ่อเหนือโลก ไม่มีใครจดจำพ่อเมื่อพวกเขามีความสุข พวกเขาจดจำท่านเมื่อพวกเขาไม่มีความสุขและเป็นดวงวิญญาณที่จดจำท่าน เมื่อมีการจดจำพ่อทางร่างสติปัญญาก็ตรงไปที่ร่างกาย เมื่อบาบานี้ (บราห์มาบาบา) จดจำบาบานั้นท่านก็พูดว่า โอบาบา ทั้งสองคือบาบา คำพูดที่ถูกต้องคือบาบา ผู้เดียวนั้นคือพ่อและผู้นี้ก็เป็นพ่อด้วยเช่นกัน เมื่อดวงวิญญาณจดจำพ่อทางจิตนั้น สติปัญญาของเขาก็ไปที่นั่น พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าบาบาได้มาแล้วและทำให้ลูกเป็นของท่าน พ่อพูดว่า: เมื่อพ่อส่งลูกไปสวรรค์ในตอนแรกลูกมีพลานามัยดีมาก ในขณะที่เวลานี้หลังจากที่ใช้ 84 ชาติเกิดตามแผนของละคร ลูกก็ไม่มีความสุข เวลานี้ตามแผนของละครโลกเก่าต้องจบสิ้นลง ลูกดวงวิญญาณและเครื่องแต่งกายทางร่างกายของลูกเคยสะโตประธาน แล้วลูกดวงวิญญาณก็ไปจากยุคทองสู่ยุคเงินและดังนั้นร่างกายของลูกจึงกลายเป็นยุคเงิน จากนั้นลูกก็ไปสู่ยุคทองแดง เวลานี้ลูกดวงวิญญาณกลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์และดังนั้นร่างของลูกจึงไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน เช่นที่ไม่มีใครชอบทอง 14 กระรัตเพราะทองจะมัวหมอง ดังนั้นเวลานี้ลูกก็กลับมามัวหมองและเป็นยุคเหล็กด้วย เวลานี้ดวงวิญญาณและร่างกายที่น่าเกลียดมากจะกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งได้อย่างไร? เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์พวกเขาก็ได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ ลูกจะกลายเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร? โดยการอาบน้ำในคงคาหรือ? ไม่เลย! ลูกเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! เป็นดวงวิญญาณที่พูดเช่นนี้ สติปัญญานั้นก็ตรงไปหาพ่อเหนือโลก โอบาบา! ดูสิว่าคำว่า บาบา นั้นหวานชื่นแค่ไหน เป็นเพียงในบารัตเท่านั้นที่ลูกพูดว่า บาบา บาบา! เวลานี้ลูกเป็นของบาบาและกำลังจะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พ่อพูดว่า: พ่อส่งลูกไปสวรรค์ ลูกได้นำร่างใหม่มาใช้ ตอนนี้ลูกกลายเป็นอะไร? ลูกควรที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ภายในตัวลูกเสมอ ลูกควรจะจดจำพ่อเท่านั้น ลูกจดจำท่าน: โอบาบา เราดวงวิญญาณกลับมาไม่บริสุทธิ์! เวลานี้ได้โปรดมาและชำระพวกเราให้บริสุทธิ์ด้วย! บทบาทนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร และด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงร้องเรียกหา ตามแผนของละครท่านจะมาที่นี่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อโลกเก่าต้องกลับมาใหม่อีกครั้ง ดังนั้นท่านต้องมาในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน ลูกๆมีศรัทธาว่าบาบาเป็นที่รักที่สุด มีคำกล่าวว่า: อ่อนหวาน อ่อนหวานกว่า และอ่อนหวานที่สุด! เวลานี้ใครอ่อนหวาน? ในความสัมพันธ์ทางโลก ประการแรกเป็นพ่อที่ให้กำเนิดลูก แล้วก็มีครู เขาเป็นคนดี ลูกศึกษาเล่าเรียนกับเขาและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพ มีคำกล่าวว่า: ความรู้คือแหล่งแห่งรายได้ ญาณคือความรู้และโยคะคือการจดจำระลึกถึง แล้วลูกก็ลืมพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้ที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ไม่มีใครรู้ว่าชีพบาบามาอย่างไร ได้มีการแสดงไว้อย่างชัดเจนในภาพว่าชีพบาบาได้ทำการก่อตั้งด้วยบราห์มา กฤษณะจะสามารถสอนราชาโยคะได้อย่างไร? การสอนราชาโยคะสำหรับยุคทอง ดังนั้นพ่อจะสอนสิ่งนี้ในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน เป็นบาบาที่ก่อตั้งยุคทอง ชีพบาบาดำเนินการด้วยผู้นี้ ท่านคือคารันคาราวันฮา (ผู้ที่กระทำและกระทำผ่านผู้อื่น) ผู้คนเหล่านั้นกล่าวถึงตรีมูรติบราห์มา ชีวานั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด ผู้นี้มีตัวตน ในขณะที่ผู้เดียวนั้นไม่มีตัวตน โลกมีอยู่ที่นี่ วงจรของโลกนี้ยังคงหมุนไป วงจรนั้นเฝ้าแต่ซ้ำรอย ไม่มีการกล่าวถึงวงจรของโลกในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน เป็นประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลกของมนุษย์ที่ซ้ำรอย ไม่มีวงจรในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน พวกเขาพูดถึงการซ้ำรอยของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก สิ่งนั้นหมายถึงเวลานี้ มียุคทอง ยุคเงิน ยุคทองแดง และยุคเหล็ก ยุคบรรจบพบกันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างแน่นอนในระหว่างนั้น ไม่เช่นนั้นใครจะทำให้ยุคเหล็กกลายเป็นยุคทอง? พ่อมาในยุคบรรจบพบกันเพื่อเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยของนรกให้เป็นผู้อยู่อาศัยในสวรรค์ นี่คือรัฐบาลของพระเจ้าผู้เป็นพ่อที่ทรงอำนาจสูงสุดและดารามราชก็อยู่กับท่านด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันปราศจากคุณธรรม ฉันไม่มีคุณธรรม! ผู้คนพูดเช่นนี้เมื่อพวกเขาไปอยู่เบื้องหน้ารูปบูชาของเทพในวัด พวกเขาควรจะพูดสิ่งนี้กับพ่อ พวกเขาวางท่านไว้ก่อนแล้วก็ไปพูดสิ่งนี้กับพี่น้อง เทพเหล่านั้นคือพี่น้องกัน ลูกไม่ได้รับสิ่งใดจากพี่น้อง (เทพ) ในขณะที่กำลังกราบไหว้บูชาพี่น้อง ลูกก็ลงมาเรื่อยๆ เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าบาบามาแล้วและลูกได้รับมรดกจากท่าน ผู้คนไม่รู้จักแม้กระทั่งพ่อและพูดว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน บางคนพูดว่าท่านคือธาตุแสงที่เป็นนิรันดร์ ผู้อื่นก็พูดว่าท่านอยู่เหนือรูปและนาม ในเมื่อท่านคือรูปของแสงที่เป็นนิรันดร์ท่านจะสามารถอยู่เหนือรูปและนามได้อย่างไร? เนื่องจากการไม่รู้จักพ่อผู้คนจึงกลับมาไม่บริสุทธิ์ ทุกคนต้องกลับมาตาโมประธาน และเมื่อพ่อมาท่านก็ทำให้ทุกคนสะโตประธาน ดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่กับพ่อในโลกที่ไม่มีตัวตนแล้วพวกเขาก็มาที่นี่และเล่นบทบาทของพวกเขาผ่านสภาพสะโต ราโจ และตาโมของพวกเขา ดวงวิญญาณจดจำพ่อ พ่อมาและพูดว่า: พ่อรับการค้ำจุนของร่างกายของบราห์มา นี่คือพาหนะที่โชคดี ไม่สามารถมีพาหนะโดยที่ไม่มีดวงวิญญาณ มีการอธิบายแก่ลูกๆ แล้วว่านี่คือสายฝนแห่งความรู้ นี่คือความรู้ อะไรเกิดขึ้นผ่านสิ่งนี้? โลกที่ไม่บริสุทธิ์ก็กลับมาบริสุทธิ์ แม่น้ำคงคาและแม่น้ำยมนาจะมีอยู่ในยุคทองด้วยเช่นกัน พวกเขาพูดว่ากฤษณะเล่นอยู่บนฝั่งแม่น้ำคงคา ไม่มีอะไรเช่นนั้น เขาเป็นเจ้าชายของยุคทองและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมากเพราะเขาเป็นดอกไม้ ดอกไม้เป็นสิ่งที่ดีและสวยงาม ทุกคนมาและดมกลิ่นหอมจากดอกไม้ ไม่มีใครดมกลิ่นหอมจากหนาม เวลานี้เป็นป่าหนาม พ่อมาและทำให้ป่าหนามนี้กลายเป็นสวนดอกไม้และด้วยเหตุนี้เองท่านจึงเรียกว่าเป็นบาบูลนาถ (เจ้าแห่งหนาม) เนื่องจากท่านนั่งที่นี่และเปลี่ยนหนามเป็นดอกไม้ท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบาบาผู้ที่เปลี่ยนหนามเป็นดอกไม้ เวลานี้ลูกๆ ควรจะมีความรักต่อพ่ออย่างมาก! พ่อทางร่างนั้นก็โยนลูกลงไปสู่ท่อน้ำทิ้ง! พ่อนี้ชำระลูกให้บริสุทธิ์และนำลูกออกมาจากท่อน้ำทิ้งเป็นเวลา 21 ชาติเกิด พวกเขาทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์และเหตุนั้นเองดวงวิญญาณจึงจดจำพ่อที่อยู่เหนือโลกนี้แม้กระทั่งขณะที่มีพ่อทางโลก เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกยังคงจดจำพ่อมาถึงครึ่งวงจร พ่อมา อย่างแน่นอน ผู้คนฉลองวันเกิดของชีวา ลูกรู้ว่าลูกเป็นของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้ลูกมีความสัมพันธ์กับท่านและกับพ่อทางโลกของลูกด้วยเช่นกัน โดยการจดจำพ่อที่อยู่เหนือทุกสิ่งลูกก็จะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกๆ ดวงวิญญาณเข้าใจว่าพ่อเหล่านั้นคือพ่อทางโลกของลูกและผู้เดียวนี้คือพ่อจากเหนือโลก แม้กระทั่งในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาดวงวิญญาณก็เข้าใจสิ่งนี้ ด้วยเหตุนี้ดวงวิญญาณจึงร้องเรียกหา: โอพระเจ้า! โอพระเจ้าผู้เป็นพ่อ! ดวงวิญญาณจดจำพ่อที่ไม่สูญสลายแต่ไม่มีใครเข้าใจว่าพ่อมาและก่อตั้งสวรรค์ ในคัมภีร์พวกเขาก็ได้ให้ระยะเวลาที่ยาวนานกับทุกยุค ไม่เข้าไปสู่ความคิดของใครว่าพ่อมาเพื่อชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์และท่านจะต้องมาในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน พวกเขาได้เขียนว่าระยะเวลาของวงจรนั้นยาวนานหลายแสนปีและโยนผู้คนเข้าไปสู่ความมืดมิดอย่างสมบูรณ์! พวกเขาเฝ้าแต่ล้มลุกคลุกคลานไปทั่วเพื่อจะบรรลุถึงพระเจ้า พวกเขาพูดว่า: ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามาอย่างมากมายย่อมบรรลุถึงพระเจ้าอย่างแน่นอน ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดควรจะพบท่านก่อนอย่างแน่นอน พ่อได้แสดงบัญชีที่ชัดเจนแก่ลูก ลูกเป็นผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาก่อน ดังนั้นลูกควรจะได้รับความรู้จากพระเจ้าก่อนเพื่อที่ลูกจะสามารถไปและปกครองในโลกใหม่ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังให้ความรู้แก่ลูกๆ ไม่มีเรื่องของความยากลำบากเกี่ยวกับสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: ลูกจดจำพ่อมาถึงครึ่งวงจร ไม่มีใครจดจำพ่อเมื่อพวกเขาอยู่ในความสุข เป็นเพียงเมื่อทุกคนไม่มีความสุขในตอนท้ายที่พ่อมาและทำให้ลูกมีความสุข เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ ดูสิว่าบังกะโลชั้นหนึ่งของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นอย่างไร ที่นั่นวัวและเฟอร์นิเจอร์ฯลฯ ทั้งหมดจะชั้นหนึ่ง ลูกกำลังจะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ (เทพ)! ลูกกำลังกลายเป็นเทพที่มีคุณธรรมที่สูงส่ง เป็นนายแห่งสวรรค์ ที่นั่นพระราชวังของลูกจะประดับด้วยเพชรพลอย ที่นั่นเฟอร์นิเจอร์ของลูกจะชั้นหนึ่งและประดับด้วยทองคำ ที่นี่แม้กระทั่งชิงช้าฯลฯ ก็มีคุณภาพต่ำมาก ที่นั่นทุกสิ่งจะชั้นหนึ่งและประดับด้วยเพชรพลอย นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า ชีวาก็เรียกว่ารูดร้าด้วยเช่นกัน เมื่อความเลื่อมใสศรัทธามาถึงจุดสิ้นสุดพระเจ้าก็สร้างไฟบูชายัญของรูดร้า ในยุคทองไม่มีเรื่องของไฟบูชายัญหรือความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้พ่อสร้างไฟบูชายัญที่ไม่มีวันสูญสลายของรูดร้าซึ่งได้รับการจดจำในเวลาต่อมา ความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้ดำเนินไปตลอดเวลา มีความเลื่อมใสศรัทธาและความรู้ ความเลื่อมใสศรัทธาคือกลางคืนและความรู้คือกลางวัน พ่อมาและนำกลางวันมา ดังนั้นลูกๆ ควรมีความรักต่อพ่อมากมาย บาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก! ท่านคือบาบาที่เป็นที่รักที่สุด ไม่สามารถมีใครน่ารักไปกว่าท่านอีกแล้ว ลูกจดจำระลึกถึงท่านมาถึงครึ่งวงจรแล้ว: บาบามาและขจัดความทุกข์ของเราด้วย! เวลานี้พ่อมาแล้วและอธิบายว่า: ลูกต้องอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ลูกจะอยู่ที่นี่กับบาบาได้เป็นเวลานานแค่ไหน? ลูกสามารถอยู่กับบาบาในอาณาเขตสูงสุดเท่านั้น ลูกๆ มากมายไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ ครูจะสามารถถามคำถามได้อย่างไร? ลูกจะสามารถตอบคำถามกับลำโพงหรือ? ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงสอนกับนักเรียนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นต่อหนึ่งครั้ง มีวิทยาลัยมากมายและจากนั้นทุกคนต้องทำการสอบ ได้มีการทำบัญชีรายชื่อ ที่นี่มีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่กำลังสอนลูก ลูกต้องอธิบายว่าทุกคนนั้นจดจำพ่อจากเหนือโลกนี้ในเวลาแห่งความทุกข์ เวลานี้พ่อมาที่นี่ สงครามมหาภารตะที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหน้าลูก ผู้คนเหล่านั้นคิดว่ากฤษณะมาในเวลาของสงครามมหาภารตะ สิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้! ผู้คนนั้นสับสนอย่างแท้จริง ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงจดจำกฤษณะต่อไป เวลานี้เช่นเดียวกับชีวา กฤษณะก็เป็นที่รักมากที่สุด อย่างไรก็ตามเขามีตัวตนในขณะที่ผู้เดียวนี้ไม่มีตัวตน พ่อที่ไม่มีตัวตนคือพ่อของทุกดวงวิญญาณ ทั้งสองนั้นเป็นที่รักที่สุด กฤษณะคือนายของโลกเช่นกัน เวลานี้ลูกสามารถตัดสินด้วยตนเองว่าใครน่ารักกว่ากัน มีเพียงชีพบาบาเท่านั้นที่ทำให้ลูกมีค่าเช่นนั้น กฤษณะทำอะไร? มีเพียงพ่อเท่านั้นที่ทำให้เขากลายเป็นเช่นนั้นและดังนั้นพ่อนั้นควรได้รับการยกย่องมากกว่า พวกเขาได้แสดงการร่ายรำของชางก้าร์ ในความเป็นจริงไม่มีเรื่องของการร่ายรำฯลฯ พ่อได้อธิบายแก่ลูกแล้ว: ลูกทั้งหมดคือปารวตี ชีวาเจ้าแห่งความเป็นอมตะกำลังบอกเรื่องราวแก่ลูก นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส ไม่มีเรื่องของกิเลสที่นั่น พ่อจะสร้างโลกที่มีกิเลสหรือ? มีความทุกข์ในกิเลส ผู้คนก็เรียนรู้หฐโยคะหลายประเภท พวกเขาไปและนั่งอยู่ในถ้ำ พวกเขาแม้กระทั่งเดินลุยไฟ มีพลังลี้ลับมากมาย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยผ่านเวทมนตร์ พระเจ้านั้นเรียกได้ว่าเป็นนักมายากล พ่อค้าเพชรและนักธุรกิจเช่นกัน ดังนั้นท่านต้องมีชีวิตอย่างแน่นอน ท่านพูดว่า: พ่อจะมา ท่านเป็นนักมายากล ท่านเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพและขอทานเป็นเจ้าชาย ลูกเคยเห็นเวทย์มนต์เช่นนี้หรือไม่? อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกต้องไปยังสวนดอกไม้ ดังนั้นจงกลายเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม อย่าได้ทำให้ใครมีความทุกข์ มีทุกความสัมพันธ์กับพ่อเหนือโลกผู้เดียว

2. ชีพบาบาคือผู้ที่น่ารักที่สุด มีความรักต่อท่านผู้เดียวเท่านั้น จดจำระลึกถึงพ่อผู้ประทานความสุข

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นนกที่โบยบิน เป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่นกับโลกนี้และท่องไปในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน

เพื่อที่จะท่องไปในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและโลกที่ไม่มีตัวตนด้วยเครื่องบินแห่งสติปัญญาของลูก จงกลายเป็นนกที่โบยบิน ไปทุกที่ที่ลูกต้องการ ทุกเมื่อที่ลูกต้องการด้วยสติปัญญาของลูก สิ่งนี้เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อลูกเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่นกับโลกนี้ โลกนี้ช่างไร้รสชาติและเมื่อลูกไม่มีอะไรจะทำกับโลกที่ไร้รสชาตินี้ที่ไม่มีการบรรลุผลลูกควรหยุดไปที่นั่นด้วยสติปัญญาของลูก นี่คือก้นบึ้งของนรก และดังนั้นอย่าให้มีความคิดหรือความฝันที่จะเข้ามาในโลกนี้

คติพจน์:
การให้ประสบการณ์ของสัจจะและมารยาทโดยผ่านใบหน้าและกิจกรรมของลูกคือความยิ่งใหญ่