11.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เฝ้าแต่เชื่อมโยงสติปัญญาของลูกในโยคะกับพ่อ และลูกจะเสร็จสิ้นการเดินทางที่ยาวนานด้วยความง่ายดาย

คำถาม:
สิ่งหนึ่งใดที่ลูกต้องละทิ้งเพื่อที่จะสังเวยตนเองต่อพ่อ?

คำตอบ:
: สำนึกที่เป็นร่าง ทันทีที่ลูกกลับมามีสำนึกที่เป็นร่าง ลูกก็ตายและกลับมามีสิ่งเจือปน เหตุนี้เองหัวใจของลูกบางคนจึงห่อเหี่ยวในความคิดของการอุทิศตนเองต่อบาบา เมื่อลูกได้สังเวยตนเองแล้วก็ควรมีการจดจำระลึกถึงผู้เดียวนั้นเท่านั้น ลูกต้องสังเวยตนเองต่อท่านและเพียงทำตามศรีมัทของท่านเท่านั้น

เพลง:
โอ นักเดินทางของเวลากลางคืน อย่าได้เหนื่อยอ่อน! จุดหมายปลายทางของรุ่งอรุณนั้นไม่ไกลเลย

โอมชานติ
พระเจ้าพูด พระเจ้ากำลังสอนราชาโยคะและความรู้แก่ลูกๆ ของท่าน นี่ไม่ใช่มนุษย์ มีการเขียนในกีตะว่าพระเจ้ากฤษณะพูด เวลานี้เป็นไปไม่ได้สำหรับศรีกฤษณะที่จะปลดปล่อยทั้งโลกจากมายา เพียงพ่อเท่านั้นที่จะมาและอธิบายแก่ลูกๆ ผู้ที่ทำให้พ่อเป็นของพวกเขานั้นกำลังนั่งอยู่กับพ่อเบื้องหน้า กฤษณะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นพ่อ พ่อเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุด ดวงวิญญาณจดจำพระเจ้าผ่านร่างกายนี้ พ่อนั่งที่นี่และอธิบายว่า: พ่อคือพ่อของลูก ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุด พ่อคือพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด พ่อมาเมื่อวงจรที่แล้วและสอนลูกให้เชื่อมโยงโยคะของสติปัญญาของลูกกับพ่อ พ่อสูงสุดของลูก ท่านพูดกับดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณไม่สามารถมองเห็นผ่านดวงตาหรือรับฟังผ่านหูจนกระทั่งดวงวิญญาณนั้นเข้ามาในร่างกาย ร่างกายที่ปราศจากดวงวิญญาณนั้นไม่มีชีวิต ดวงวิญญาณคือผู้ที่มีชีวิต เมื่อทารกอยู่ในครรภ์ ทารกไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จนกระทั่งดวงวิญญาณเข้ามา ดังนั้นพ่อพูดกับดวงวิญญาณที่มีชีวิตนั้น ท่านพูดว่า: พ่อได้ยืมร่างกายนี้มาใช้ พ่อมาและพาดวงวิญญาณทั้งหมดกลับไป พ่อสอนราชาโยคะแก่ดวงวิญญาณผู้ที่อยู่เบื้องหน้าพ่อ ทั้งโลกจะไม่ศึกษาราชาโยคะ เพียงผู้ที่มาจากวงจรที่แล้วเท่านั้นที่กำลังศึกษาราชาโยคะ เวลานี้บาบาอธิบายว่า: เฝ้าแต่เชื่อมโยงโยคะของสติปัญญาของลูกกับพ่อจนกระทั่งเวลาสุดท้าย อย่าได้หยุดสิ่งนี้ สามีและภรรยาไม่ได้รู้จักกันและกันก่อนการแต่งงาน อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นบางคนก็อยู่ด้วยกันเป็นเวลา 60-70 ปี และ พวกเขาจดจำแต่ร่างกายเท่านั้นตลอดชีวิตของพวกเขา ภรรยาจะพูดว่า นี่คือสามีของฉัน และสามีจะพูดว่า นี่คือภรรยาของฉัน เวลานี้ลูกได้หมั้นหมายกับผู้ที่ไม่มีตัวตน เป็นพ่อที่ไม่มีตัวตนผู้ที่มาและจัดการหมั้นหมายนี้ ท่านพูดว่า: พ่อได้หมั้นลูกๆ กับพ่อ เช่นที่พ่อเคยทำในวงจรที่แล้ว พ่อที่ไม่มีตัวตนคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ ทุกคนพูดว่าพระเจ้า ผู้เป็นพ่อ สร้างโลกมนุษย์นี้ พ่อของลูกอาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุดเสมอ เวลานี้ท่านพูดว่า จดจำพ่อ เพราะการเดินทางที่ยาวนาน ลูกๆ มากมายก็เหน็ดเหนื่อยและไม่สามารถที่จะรักษาสติปัญญาของเขาให้อยู่ในโยคะอย่างสมบูรณ์ พวกเขาเหน็ดเหนื่อย เพราะมายาทำให้พวกเขาล้มลุกคลุกคลานไปทั่ว บางคนแม้กระทั่งปล่อยมือของบาบาและตายไป สิ่งเดียวกันเคยเกิดขึ้นเมื่อวงจรที่แล้ว ที่นี่ตราบนานเท่าที่ลูกมีชีวิต ลูกต้องเฝ้าแต่อยู่ในการจดจำระลึกถึง เมื่อชายผู้หนึ่งตายแม่หม้ายของเขาก็เฝ้าแต่จดจำระลึกถึงเขา พ่อและสามีนี้จะไม่ทิ้งลูกในวิธีนั้น พ่อพูดว่า: พ่อจะพาลูกผู้เป็นเจ้าสาวกลับไปกับพ่อ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ใช้เวลาดังนั้นอย่าได้เหน็ดเหนื่อย มีภาระที่ใหญ่หลวงของบาปบนศีรษะของลูก และบาปนั้นจะถูกขจัดออกไปด้วยโยคะเท่านั้น โยคะของลูกควรจะเป็นเช่นที่ว่าในเวลาสุดท้ายลูกไม่จดจำผู้ใดนอกจากพ่อ ผู้เป็นเจ้าบ่าว หากลูกจดจำใครอื่นลูกก็มีสิ่งเจือปนและจะมีประสบการณ์ของการถูกลงโทษจากบาปนั้น พ่อนี้พูดว่า โอ นักเดินทางไปสู่อาณาเขตสูงสุด อย่าได้เหนื่อยอ่อน! ลูกเข้าใจว่าพ่อกำลังก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปผ่านบราห์มาและพ่อดลใจการทำลายล้างของศาสนาทั้งหมดผ่านชางก้า เวลานี้พวกเขาเฝ้าแต่จัดการประชุมสำหรับทุกศาสนาให้มาอยู่ด้วยกัน พวกเขาพยายามที่จะค้นหาวิธีที่จะรวมกันและอาศัยอยู่ด้วยกันในความสงบ เป็นไปไม่ได้สำหรับศาสนามากมายที่จะมีการชี้แนะเดียว เป็นไปด้วยการชี้แนะเดียวที่ศาสนาเดียวได้รับการก่อตั้ง หากศาสนาทั้งหมดจะเต็มไปด้วยทุกคุณธรรมที่สูงส่งและปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์พวกเขาจะสามารถอยู่ด้วยกันเช่นน้ำนมและน้ำผึ้ง ในอาณาจักรของรามพวกเขาทั้งหมดเป็นเช่นน้ำนมและน้ำผึ้ง แม้กระทั่งสัตว์ก็ไม่ได้ต่อสู้กัน ที่นี่มีการทะเลาะเบาะแว้งในทุกบ้าน พวกเขาต่อสู้เมื่อพวกเขาไม่ได้เป็นของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย พวกเขาไม่รู้จักแม่และพ่อของพวกเขา พวกเขาแม้กระทั่งร้องเพลงว่า: ท่านคือแม่และพ่อและเราคือลูกๆ ของท่าน ด้วยความเมตตาของท่านเราได้รับสมบัติที่มีค่าของความสุข เพราะไม่มีสมบัติที่มีค่าใดของความสุขในเวลานี้ พวกเขาจึงพูดว่า: เราไม่ได้รับความเมตตาใดจากแม่และพ่อ พวกเขาไม่ได้รู้จักพ่อ ดังนั้น พ่อจะมีความเมตตาต่อพวกเขาได้อย่างไร? เพียงเมื่อพวกเขาทำตามการชี้แนะของครูเท่านั้นที่จะสามารถมีความเมตตา พวกเขาพูดว่า พระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ในกรณีนั้นผู้ใดที่จะให้ความเมตตา? และผู้ใดที่จะได้รับความเมตตา? ทั้งสองนั้นจำเป็น-ผู้เดียวผู้ที่ให้ความเมตตาและผู้ที่ต้องการความเมตตา เริ่มแรกนักเรียนต้องมาและศึกษากับครู ก่อนอื่นเขานั้นต้องมีความเมตตานี้ต่อตนเอง และแล้วต้องทำตามการชี้แนะของครู บางคนนั้นเป็นที่ต้องการเพื่อดลใจลูกให้เพียรพยายาม ผู้เดียวนั้นคือพ่อ ครู และสัตกูรูด้วยเช่นกัน ท่านเรียกว่าพ่อสูงสุด ครูสูงสุดและสัตกูรูสูงสุด พ่อพูดว่า: ทุกวงจร พ่อทำงานของการก่อตั้งนี้และชำระโลกที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ บาบาคือผู้ทรงอำนาจของโลก ดังนั้นอาณาจักรของผู้ทรงอำนาจของโลกจะถูกปกครองอย่างสม่ำเสมอ มีอาณาจักรเดียวของลักษมีและนารายณ์เหนือทั้งโลก ทั้งสองมีอำนาจเช่นกัน ไม่มีใครต่อสู้หรือทะเลาะเบาะแว้งที่นั่น มายาไม่ได้คงอยู่ที่นั่น นั่นเป็นยุคทองและยุคเงิน ทั้งยุคทองและยุคเงินนั้นเรียกว่าสวรรค์ ดินแดนสุขาวดี ทุกคนร้องเพลงว่า: จดจำราเด้และกฤษณะและไปสู่วรินดาวันหรือสวรรค์ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ใดในพวกเขาที่ไป พวกเขาเพียงแต่จดจำสิ่งเหล่านั้น เวลานี้เป็นอาณาจักรของมายาและทุกคนกำลังทำตามการชี้แนะของราวัน บุคคลสำคัญผู้ที่ดีมากได้รับสมญาที่ยิ่งใหญ่ หากพวกเขาแสดงความกล้าหาญทางร่างกายเล็กน้อยหรือทำการกระทำที่ดีพวกเขาก็จะได้รับสมญา บางคนก็ได้รับสมญาของด๊อกเตอร์ทางด้านปรัชญา พวกเขาเฝ้าแต่ให้สมญาอย่างใดอย่างหนึ่ง เวลานี้ลูกคือบราห์มิน อย่างแน่นอนที่ลูกกำลังรับใช้บารัต ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรที่สูงส่ง ลูกได้รับสมญาหลังจากการก่อตั้งนั้นเสร็จสิ้น สมญาเช่นราชาหรือราชินีของสุริยวงศ์ ราชาหรือราชินีของจันทราวงศ์ และแล้วอาณาจักรของลูกก็เริ่มขึ้น ที่นั่นไม่มีผู้ใดได้รับสมญา ไม่มีสิ่งใดที่เป็นเหตุของความทุกข์ที่นั่น ดังนั้นไม่มีผู้ใดจะต้องขจัดความทุกข์หรือต้องแสดงความกล้าหาญแล้วได้รับสมญา ขนบธรรมเนียมที่คงอยู่ที่นี่ไม่สามารถคงอยู่ที่นั่น ไม่ใช่ทั้งลักษมีและนารายณ์ที่จะเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ไม่มีเทพที่บริสุทธิ์ใด นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ โลกที่เป็นเช่นปีศาจ ผู้คนนั้นสับสนจากการชี้แนะและความคิดเห็นที่ต่างกันมากมาย ที่นี่ มีการชี้แนะที่สูงส่งเดียวเท่านั้นที่ซึ่งอาณาจักรเดียวได้รับการก่อตั้ง อย่างไรก็ตามขณะที่ก้าวไป บางคนก็ถูกทิ่มแทงด้วยหนามของมายาและดวงวิญญาณเหล่านั้นก็พิการ เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า: ทำตามศรีมัทอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการทำตามการชี้แนะของจิตใจตนเองลูกก็ถูกหลอกลวง ด้วยการทำตามการชี้แนะของพ่อที่แท้จริงลูกได้รับรายได้ที่แท้จริง ด้วยการทำตามการชี้แนะของตนเอง เรือก็จมลง เนื่องจากการไม่ทำตามศรีมัท มหาวีระมากมายก็ตกต่ำ เวลานี้ลูกต้องได้มาซึ่งการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่ทำตามศรีมัทและตกต่ำนั้นจะต้องเสียใจภายหลังอย่างใหญ่หลวง และแล้วชีพบาบาก็จะนั่งในร่างนี้ในบทบาทของดรามราชและพูดว่า พ่อได้อธิบายอย่างมากมายแก่ลูกผ่านร่างของบราห์มานี้ พ่อได้สอนลูกและทำความเพียรพยายามอย่างมากมายแก่ลูก บางคนแม้กระทั่งเขียนจดหมายด้วยความศรัทธาของพวกเขาและพูดว่า: ฉันจะทำตามศรีมัท อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ทำตามสิ่งนั้น ลูกต้องไม่มีวันหยุดทำตามศรีมัท ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม หากลูกบอกพ่อเกี่ยวกับทุกสิ่ง ลูกจะได้รับการเตือน เพียงเมื่อลูกลืมพ่อเท่านั้นที่หนามทิ่มแทงลูก และแล้วลูกก็วิ่งไปไกลมากจากพ่อผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ พวกเขาร้องเพลงว่า: ฉันจะสังเวยตนเอง ฉันจะอุทิศตน อย่างไรก็ตามพวกเขาทำสิ่งนี้เพื่อใคร? ไม่ได้เขียนไว้ว่า: ฉันอุทิศตนแก่ซานยาสซี หรือ: ฉันอุทิศตนต่อบราห์มา วิษณุหรือชางก้า หรือ: ฉันอุทิศตนต่อกฤษณะ ลูกอุทิศตนเองแก่พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ไม่ใช่แก่มนุษย์ ลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อ พ่ออุทิศตัวท่านเองแก่ลูกๆ ด้วยเช่นกัน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นพูดว่า: พ่อได้มาที่นี่เพื่ออุทิศตนแก่ลูก อย่างไรก็ตามหัวใจของลูกบางคนนั้นก็ห่อเหี่ยวด้วยการคิดถึงการอุทิศตนเองแก่พ่อ หากลูกเข้าไปสู่สำนึกที่เป็นร่าง ลูกก็ตายและมีสิ่งเจือปน ควรมีการจดจำระลึกถึงผู้เดียวนั้น อุทิศตัวลูกเองแก่ท่าน การละเล่นกำลังจะสิ้นสุดลง เวลานี้เราต้องกลับบ้าน เพื่อนฝูงญาติมิตร ฯลฯ ทั้งหมดของลูกจะถูกฝังอยู่ในสุสาน และดังนั้นอะไรคือประโยชน์ของการจดจำพวกเขา? สิ่งนี้อาศัยการฝึกฝนอย่างมากมาย มีคำกล่าวว่า: หากดวงวิญญาณไต่ขึ้นไป เขาก็ได้ลิ้มรสของน้ำทิพย์ แต่ถ้าดวงวิญญาณตกลงมาอย่างแรงเขาก็สูญเสียสถานภาพของเขา สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้ไปสวรรค์ แต่มีความแตกต่างระหว่างการเป็นราชาหรือราชินีและการเป็นปวงประชา มองดูที่คนพื้นเมืองที่นี่และที่รัฐมนตรี มีความแตกต่าง ดังนั้นจงทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ หากบางคนล้มลงเขาก็กลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ หากดวงวิญญาณไม่สามารถทำตามศรีมัท มายาก็จะจับจมูกของดวงวิญญาณนั้นและโยนเขาเข้าไปในท่อน้ำทิ้ง การต่อต้านบัพดาดาหลังจากที่เป็นของท่านหมายถึงการกลายเป็นคนทรยศ เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า: ระมัดระวังในทุกย่างก้าว เวลานี้เวลาของมายากำลังมาถึงจุดจบ ดังนั้นเธอจึงทำให้ลูกๆ มากมายล้มลง ดังนั้นลูกๆ อยู่อย่างตื่นตัวอย่างมาก ถนนนั้นยาวไกลเล็กน้อยแต่สถานภาพนั้นยิ่งใหญ่อย่างมาก หากลูกกลายเป็นคนทรยศ จะมีการลงโทษอย่างรุนแรง เมื่อดรามราชบาบาลงโทษดวงวิญญาณ พวกเขาจะร่ำร้องในความทุกข์ระทม และแล้วสิ่งนั้นก็ถูกกำหนดไว้สำหรับทุกวงจร มายานั้นมีพลังอย่างมาก หากมีแม้กระทั่งความไม่นับถือต่อพ่อเพียงเล็กน้อย ลูกก็ตาย มีคำกล่าวว่าบางคนที่ประณามสัตกูรูนั้นไม่สามารถถึงจุดหมายปลายทาง บางคนทำการกระทำที่ผิดภายใต้อิทธิพลของตัณหาราคะหรือความโกรธจนเป็นเหตุของการประณามพ่อ และดังนั้นพวกเขาจึงมีประสบการณ์ของการลงโทษ เมื่อมีรายได้หลายล้านเท่าในทุกย่างก้าว ก็มีการสูญเสียหลายล้านเท่าด้วยเช่นกัน หากบัญชีเพิ่มขึ้นจากงานรับใช้ และแล้วจากการกระทำที่ผิด เป็นบาปสิ่งนั้นก็ไปสู่การติดลบด้วยเช่นกัน บาบามีบัญชีทั้งหมด เวลานี้บาบากำลังสอนลูกเป็นการส่วนตัว เป็นราวกับว่าบัญชีทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของท่าน พ่อพูดว่า ท่านไม่ต้องการให้ลูกคนใดมีความไม่นับถือต่อชีพบาบา เพราะบาปมากมายจะถูกสร้างขึ้นจากสิ่งนั้น ลูกต้องให้กระดูกของลูกในการรับใช้ยักยะ มีตัวอย่างของดาดิชีริสชี สิ่งนี้เองที่สร้างสถานภาพด้วย มิฉะนั้นจะมีระดับของสถานภาพที่ต่างกันมากมายในบรรดาปวงประชา สาวใช้และคนรับใช้นั้นเป็นที่จำเป็นสำหรับปวงประชาด้วยเช่นกัน จะไม่มีความทุกข์ใดที่นั่นแต่สถานภาพนั้นต่างลำดับกันไป อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าได้เหนื่อยอ่อนในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ฝึกฝนในการมีการทรงจำระลึกถึงที่แท้จริงเพื่อว่าในเวลาสุดท้ายลูกไม่จดจำผู้ใดนอกจากพ่อ

2. ทำตามการชี้แนะของพ่อที่แท้จริงและหารายได้ที่แท้จริง อย่าได้ทำตามการชี้แนะของจิตใจตนเอง อย่าได้เป็นเหตุของการประณามสัตกูรู อย่ากระทำผิดภายใต้อิทธิพลของตัณหาราคะหรือความโกรธ

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นตัวของความสำเร็จด้วยพลังของความคิดของลูกและมีสิทธิ์ที่จะมีความสำเร็จในทุกงานของลูกทั้งหมด

ลูกจะมีประสบการณ์ในความสำเร็จที่ง่ายดายด้วยพลังของความคิดของลูกในงานที่มากมาย เช่นที่ลูกมองเห็นดวงดาวที่หลากหลายในท้องฟ้าที่เป็นกายภาพ ในทำนองเดียวกัน ในท้องฟ้าของบรรยากาศของโลก ลูกจะสามารถมองเห็นดวงดาวของความสำเร็จเปล่งประกายเมื่อความคิดของลูกสูงส่งและมีพลังและลูกหลุดหายอย่างสม่ำเสมอในความลึกล้ำของพ่อผู้เดียว ดวงตาทางจิตวิญญาณของลูกและภาพลักษณ์ทางจิตวิญยาณจะกลายเป็นกระจกที่สูงส่ง กระจกที่สูงส่งนี้กลายเป็นตัวของความสำเร็จที่ทำให้ดวงวิญญาณมากมายมีประสบการณ์ในรูปสำนึกเป็นดวงวิญญาณของพวกเขา

คติพจน์:
ผู้ที่มีประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวล