11.03.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกควรมีความสุขที่แฝงตัวที่ลูกคือนักเรียนในมหาวิทยาลัยของพ่อสูงสุดและลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของโลกใหม่ในอนาคตของลูก

คำถาม:
สำนึกใดที่ลูกควรมีอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ลูกจะสามารถสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง?

คำตอบ:
เราดวงวิญญาณคือลูกของชีพบาบา พ่อได้มาเพื่อเปลี่ยนเราจากหนามให้เป็นดอกไม้ ให้รักษาสำนึกรู้นี้ไว้อย่างสม่ำเสมอและลูกจะสามารถสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษาเล่าเรียนและโยคะ เมื่อลูกมีความระอาต่อกิเลสลูกจะสามารถสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งได้ เมื่อใดที่กิเลสจู่โจมลูก จำไว้ว่าลูกคือหนามและลูกต้องกลายเป็นดอกไม้

โอมชานติ
อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกกำลังนั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยทางจิต ลูกควรมีความซาบซึ้งนี้ ลูกไม่ควรนั่งที่นี่เหมือนคนโง่เขลา อย่างที่ลูกจะนั่งเป็นปกติในโรงเรียน ลูกมากมายนั่งที่นี่เหมือนคนที่โง่เขลา ลูกควรจดจำว่านี่คือมหาวิทยาลัยของพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุด, ผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด และเราคือนักเรียนของท่าน ดังนั้นลูกควรมีความซาบซึ้งทางจิตอย่างมาก นี่คือความสุขที่แฝงตัว ความรู้ที่แฝงตัว ทุกประเด็นนั้นแฝงตัว ลูกมากมายแม้ขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ก็มีความคิดที่สกปรกเกี่ยวกับสิ่งภายนอก ลูกกำลังศึกษาที่นี่เพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของโลกใหม่ในอนาคตของลูก ดังนั้นลูกควรจะมีความสุขอย่างมากและมีคุณธรรมที่สูงส่งเช่นกัน เพียงบราห์มินเท่านั้นที่มาที่นี่ ลูกได้ทิ้งขยะที่สกปรกทั้งหมดไว้ข้างนอกและมาที่นี่ ดังนั้นลูกควรคงอยู่ในความสุขอย่างยิ่ง ในเวลานี้ทั้งโลกกำลังนั่งอยู่ในขยะ มีความแตกต่างระหว่างขยะของยุคเหล็กและสวนดอกไม้ของยุคทอง ในยุคเหล็กพวกเขาเฝ้าแต่ทิ่มแทงกันและกัน ในเวลานี้ลูกต้องกลายเป็นดอกไม้ ดังนั้นลูกควรมีความสุขเป็นอย่างยิ่ง เวลานี้เรากำลังกลายเป็นดอกไม้ นี่คือสวนดอกไม้ พ่อเรียกว่าเป็นนายของสวนดอกไม้ นายของสวนดอกไม้มาและเปลี่ยนเราซึ่งเป็นหนามให้เป็นดอกไม้ ลูกควรมีความเข้าใจว่าลูกกำลังกลายเป็นดอกไม้ชนิดใด ที่นี่มีสวนดอกไม้ด้วยเช่นกัน หลังจากได้ยินมุรลี, จงเข้าไปในสวนดอกไม้และเปรียบเทียบตนเองกับดอกไม้และถามตนเองว่าลูกคือดอกไม้ชนิดใดหรือลูกยังคงเป็นหนามหรือไม่ เมื่อลูกโกรธ ลูกควรตระหนักว่าลูกคือหนามและลูกยังคงมีวิญญาณปีศาจร้ายนั้นในตัวลูก ลูกควรมีความระอาอย่างมาก ความโกรธสามารถแสดงตัวมันเองต่อหน้าผู้คนมากมาย แต่คนเราไม่สามารถข้องแวะในกิเลสต่อหน้าทุกคนได้ เพราะสิ่งนั้นกระทำอย่างลับๆ ความโกรธปรากฏออกมาภายนอก เมื่อบางคนโกรธ ผลกระทบของสิ่งนั้นคงอยู่เป็นเวลา 2-3 วัน มีอิทธิพลของความโกรธและมีอิทธิพลของความละโมบด้วยเช่นกัน ลูกควรมีความระอาต่อตนเอง ลูกเข้าใจว่าบาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นดอกไม้ ตัณหาราคะและความโกรธนั้นสกปรกมาก สิ่งเหล่านี้ทำลายความงามทั้งหมดของมนุษย์ เมื่อลูกแสดงให้เห็นถึงความงดงามที่นี่เท่านั้นที่ลูกจะได้มาซึ่งความงดงามที่นั่น พ่ออธิบายแก่ลูกทุกวันที่ลูกควรสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งเพราะลูกจะไปสวรรค์ มองดูซิว่าลักษมีและนารายณ์เต็มไปด้วยคุณธรรมอย่างไร ผู้คนไปอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและร้องเพลงสรรเสริญว่า เราคือคนบาปที่ตกต่ำและท่านคือผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทุกคุณธรรม ลูกอธิบายด้วยเช่นกันว่าสวรรค์คือสวนดอกไม้ในขณะที่นรกคือป่าหนาม ชีพบาบาก่อตั้งสวรรค์ขณะที่ราวันสร้างนรก ลูกควรคิดว่า ฉันคือลูกของพ่อ,แล้วขยะเข้ามาในตัวฉันได้อย่างไร? หากลูกมีขยะอยู่ภายในตัวลูก ลูกก็ประณามชื่อเสียงของพ่อ หากลูกโกรธ นั่นก็หมายความว่าลูกประณามพ่อ เมื่อวิญญาณปีศาจร้ายของความโกรธเข้ามาในตัวลูก ลูกก็ลืมพ่อ เมื่อลูกจดจำพ่อ วิญญาณปีศาจร้ายก็ไม่สามารถเข้ามาในตัวลูกได้ หากลูกทำร้ายหัวใจของใครบางคน, ผลลัพธ์นั้นก็ยังคงอยู่ด้วยเช่นกัน หากลูกโกรธแม้กระทั่งครั้งเดียว สิ่งนี้ก็จะคงอยู่ในสติปัญญาของผู้อื่นเป็นเวลาถึงหกเดือนที่ลูกเป็นคนที่มีความโกรธ แล้วพวกเขาก็ลงมาจากหัวใจของเขา ดวงวิญญาณนั้นลงมาจากบัลลังก์หัวใจของบัพดาดาด้วยเช่นกัน ดาด้านี้กลายเป็นนายของโลก แน่นอนท่านต้องมีคุณสมบัติพิเศษมากมายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากสิ่งนี้ไม่อยู่ในโชคของใคร เขาก็ไม่ทำความเพียรพยายาม นี่เป็นความเพียรพยายามที่ง่ายดายเช่นนั้น เพียงแต่จดจำพ่อและดวงวิญญาณจะกลับมาสะอาด ไม่มีวิธีอื่นใด ในเวลานี้ไม่มีราชริชีใดๆ มีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สอนราชาโยคะแก่ลูก มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้ พ่อมาและเปลี่ยนแปลงทุกคน ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์เป็นคนแรกที่จะเข้าไปสู่ยุคทอง หากลูกมีนิสัยที่สกปรกใดๆลูกควรละทิ้งนิสัยเหล่านั้นไป ลูกควรใส่ใจอย่างเต็มที่กับการศึกษาเล่าเรียนและโยคะนี้ ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าไม่ใช่ลูกทุกคนจะสามารถกลับมาสูงส่งได้มากเท่ากัน อย่างไรก็ตาม, พ่อให้แรงบันดาลใจกับลูกที่จะทำความเพียรพยายาม จงเพียรพยายามให้มากเท่าที่ลูกสามารถทำได้และประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง มิฉะนั้นลูกจะไม่สามารถได้มาซึ่งสถานภาพนั้นวงจรแล้ววงจรเล่า บาบาอธิบายแก่ลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า จดจำพ่อและขยะของลูกจะถูกขจัดออกไป ซันยาสซีเหล่านั้นสอนหัตถะโยคะ อย่าคิดว่าลูกสามารถทำให้สุขภาพของลูกดีขึ้นด้วยหัตถะโยคะหรือที่ลูกจะไม่ล้มป่วย ไม่เลย พวกเขาก็ล้มป่วยด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในบารัต ทุกคนมีช่วงชีวิตที่ยาวนานและพวกเขาเคยมีพลานามัยที่ดีและมั่งคั่ง อย่างไรก็ตามช่วงชีวิตของทุกคนในเวลานี้สั้นมาก ไม่มีใครรู้ว่าใครทำให้บารัตเป็นเช่นนั้น ผู้คนอยู่ในความมืดมิดอย่างมาก ไม่ว่าลูกจะอธิบายมากเท่าใด ก็เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับพวกเขาที่จะเข้าใจ เป็นคนยากจนและคนธรรมดาที่พยายามจะเข้าใจ มีใครที่นี่ที่เป็นเศรษฐีเงินล้านหรือไม่? วันนี้ เงินล้านไม่ใช่เรื่องใหญ่ มีเศรษฐีเงินล้านมากมายในเวลานี้ บาบาเรียกพวกเขาว่าธรรมดาด้วยเช่นกัน วันนี้เป็นเรื่องของมหาเศรษฐีพันล้าน พวกเขาใช้เงินจำนวนมากมายในงานแต่งงาน ลูกต้องอธิบายในวิธีที่ฉลาดเช่นนั้นที่ว่าลูกศรจะยิงตรงเป้า เมื่อนายกรัฐมนตรีที่สำคัญมาฯลฯ พวกเขามีความพอใจอย่างมาก แต่ก็ยังไม่มีแม้แต่คนเดียวที่มีพลังที่จะทำให้เสียงดังได้ แม้ว่าลูกจะอธิบายแก่พวกเขา พวกเขาก็ไม่เข้าใจทุกสิ่งอย่างเต็มที่ พระเจ้าคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดและนี่คือมรดกที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ผู้คนมากมายไม่รู้ว่าใครให้มรดกของสวรรค์นี้แก่ลักษมีหรือนารายณ์หรือพวกเขาอาศัยอยู่ที่ใด ผู้คนมากมายไปพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะทำความเข้าใจ มีโอกาสที่ดีมากสำหรับงานรับใช้ แต่พวกเขาไม่มีโยคะ หากลูกจดจำพ่อ ลูกก็จะสดชื่นแจ่มใส ฉันเป็นลูกของใคร? ลูกมากมายไม่ได้ศึกษาอย่างมีระเบียบวินัย พวกเขาไม่มีโยคะกับพ่อ ยังไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม พวกเขาตามลำดับกันไป ลูกควรนั่งอยู่ในสันโดษและจดจำพ่อ เรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของสวรรค์จากพ่อเช่นนั้น เราคือผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกนี้และเราคือผู้ที่ต้องกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง จดจำสิ่งนี้เป็นอย่างดี พ่อเฝ้าแต่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมากมาย ทำสิ่งนี้และสิ่งนี้ ที่ปรึกษาของราชินีวิคตอเรียนั้นเคยยากจน เขาศึกษาเล่าเรียนอย่างหนักมากภายใต้แสงไฟบนถนนและได้มาซึ่งสถานภาพที่สูง เขามีความสนใจ สิ่งนี้เป็นไปสำหรับผู้ที่ยากจนเช่นกัน พ่อคือจ้าวแห่งคนจน ผู้ที่มั่งคั่งจะจดจำพระเจ้าได้อย่างไร? พวกเขาพูดว่า สำหรับเราที่นี่คือสวรรค์ โอ้ จริงหรือ? แต่บาบายังไม่ได้ก่อตั้งสวรรค์เลย ท่านกำลังทำสวรรค์ในเวลานี้ ดังนั้นลูกต้องจดจำพ่อ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ลูกควรคิดหาวิธีการที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจว่าไม่มีใครนอกจากพ่อสูงสุด,ดวงวิญญาณสูงสุดสามารถสอนโยคะโบราณของบารัตได้ หัตถะโยคะเป็นไปสำหรับผู้คนที่อยู่ในหนทางสันโดษ บาบายังคงอธิบายต่อไปว่าเมื่อมีบางคนต้องได้รับประโยชน์ เขาจะเขียนความคิดเห็นของเขาตามนั้น อย่างไรก็ตาม หากยังไม่ถึงเวลาสำหรับการยกระดับของเขา สิ่งนั้นก็จะไม่เข้าไปในสติปัญญาของเขา ภารกิจของลูกคือภารกิจของพระเจ้า ลูกต้องทำงานรับใช้ของการทำให้มนุษย์กลายเป็นเทพ ความคิดเห็นต่างๆมากมายปรากฏขึ้นมาในโลกอย่างต่อเนื่องและมีการแสดงให้เห็นเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นมากมาย มีศรัทธาที่งมงายมากมาย! มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน แม้กระทั่งในบันดาลูกบราห์มิน มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ลูกบางคนไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เป็นสิ่งที่ง่ายดายมากหากลูกเพียงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อแล้วบาปของลูกจะถูกตัดออกไป สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งและลูกจะกลายเป็นเทพ เฝ้าแต่กระจายเสียงนี้ออกไป หากลูกไม่มีจิตสำนึกที่เป็นร่าง ลูกสามารถแบกกลองไว้รอบคอของลูก ลูกสามารถตีกลองและบอกทุกคนว่าพ่อมาแล้วและพ่อพูดว่า จดจำพ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้นและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ลูกควรให้สาสน์นี้กับทุกบ้าน ทุกคนกลับมามีสนิม ทั้งโลกนี้ตาโมประธาน ลูกต้องให้สาสน์ของพ่อแก่ทุกคนแน่นอน ในเวลาสุดท้ายชื่อของลูกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ พวกเขาจะพูดว่า นี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ว่าพวกเขาพยายามที่จะปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาแต่เราไม่ตื่น ผู้ที่ยังคงหลับอยู่ก็สูญเสียและผู้ที่ตื่นขึ้นมาก็จะได้รับ พ่อมาเพื่อให้อาณาจักรแก่ลูกและลูกก็ยังสูญเสียมันไป ลูกควรคิดค้นวิธีการที่จะทำงานรับใช้ ในเวลานี้พ่อมาแล้วและพ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง กลับมาบริสุทธิ์และลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ หากลูกไม่มีการจดจำระลึกถึง บาปของลูกจะไม่สามารถถูกตัดไปได้ เมื่อไม่มีสนิมใดหลงเหลืออยู่เท่านั้นที่ลูกจะสามารถได้มาซึ่งสถานภาพที่สูง มิฉะนั้นลูกจะต้องได้รับประสบการณ์ของการลงโทษและได้มาซึ่งสถานภาพที่ต่ำ มีพื้นที่ชายขอบมากมายที่จะทำงานรับใช้ พกพาโปสเตอร์ติดตัวไปกับลูกเพื่องานรับใช้ ลูกควรทำรูปภาพในลักษณะเช่นนั้นที่ภาพเหล่านั้นจะไม่เสียหาย รูปภาพเหล่านี้ดีมากในขณะที่แบบจำลองเป็นเหมือนของเล่น มีภาพของบุคคลสำคัญมากมาย ภาพเหล่านั้นคงอยู่มาเป็นพันปี ในความเป็นจริงสำหรับลูก, มีภาพโปสเตอร์เพียงหกภาพก็เพียงพอ ไปและอธิบายให้พวกเขาฟังว่าวงจรโลกหมุนไปอย่างไรและด้วยการจดจำวงจร, ลูกกลายเป็นผู้ปกครองโลกอย่างไร เข็มกลัดติดหน้าอกนี้ก็ดีมากเช่นกัน แต่ลูกไม่ได้เห็นคุณค่าของเข็มกลัดนั้น อธิบายสิ่งนี้ต่อไปและลูกจะสามารถหารายได้อย่างมาก เข็มกลัดนี้เป็นเช่นนั้นที่ลูกสามารถกลัดไว้ที่หน้าอกและอธิบายว่า นี่คือบาบาและท่านให้มรดกแก่คุณโดยผ่านบราห์มานี้ ลูกสามารถทำงานรับใช้ได้แม้กระทั่งบนรถไฟ แม้กระทั่งเด็กเล็กๆก็สามารถทำสิ่งนี้ ไม่มีใครจะคัดค้าน เข็มกลัดนี้เป็นเช่นนั้นที่ทุกสิ่งถูกหลอมรวมอยู่ในเข็มนี้ นั่นคือ เพชร, ไข่มุก, ดอกไม้, ผลไม้ และปราสาทราชวัง อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของลูก บาบาได้บอกลูกหลายครั้งแล้วว่าลูกต้องนำภาพติดตัวไปกับลูก ใช่ ผู้คนจะวิพากษ์วิจารณ์ลูก กฤษณะได้รับการดูหมิ่นเช่นกัน มีคำกล่าวว่าเขาลักพาผู้หญิง แต่เขาทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นกลายเป็นจักรพรรดินีใช่หรือไม่? คนที่จะกลายเป็นนายของโลกจะทำสิ่งเช่นนั้นได้อย่างไร? ลูกควรมีความซาบซึ้งอย่างมากในหนทางของความรู้นี้ เราต้องการให้การทำลายล้างเกิดขึ้นเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตาม แล้วลูกก็พูดว่า โอ้! บาบาของเราอยู่กับเรา หากเราจากบาบาในเวลานี้ จะเป็นหลังจาก 5000 ปีเท่านั้นที่เราจะพบบาบาอีกครั้ง เราจะจากบาบาเช่นนั้นได้อย่างไร? เวลานี้เรากำลังศึกษาเล่าเรียนกับบาบา ชาติเกิดบราห์มินนี้คือชาติเกิดที่สูงส่งที่สุดของลูก ท่านคือพ่อเช่นนั้นที่ท่านกำลังให้อาณาจักรแก่เรา เราจะไม่พบท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ตามมีคำกล่าวว่าผู้ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นมากเท่ากับผู้ที่อาศัยอยู่ที่อื่น ผู้อื่นให้ความสำคัญอย่างมากกับสิ่งนี้ ที่นี่เช่นกันคนภายนอกสังเวยตนเองแก่บาบา อย่างไรก็ตามหากลูกไม่มีพลังของโยคะ และไม่ว่าลูกจะอธิบายอะไรแก่ผู้อื่นก็จะไม่มีผลกระทบเลย พวกเขาจะไม่เข้าใจสิ่งใด ลูกมากมายมาที่นี่หรือพวกเขาเขียนและพูดว่าพวกเขาอธิบายแก่ผู้อื่นในลักษณะนี้และพวกเขาพูดว่าสิ่งนี้ดีมาก อย่างไรก็ตามบาบาเข้าใจว่า แม้ว่าผู้คนเหล่านั้นจะรับฟัง พวกเขาก็ไม่ได้ยินสิ่งใด พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย! พวกเขาไม่แม้กระทั่งตระหนักรู้จักพ่อ หากพวกเขาเข้าใจบางสิ่ง พวกเขาจะรักษาสายใยกับพ่อไว้และอย่างน้อยก็เขียนจดหมาย พวกเขาจะถามลูกในทันทีว่า บอกฉันว่าจะเขียนจดหมายถึงพ่อเช่นนั้นอย่างไร จดหมายควรจะเขียนถึงชีพบาบาและส่งสำเนาบราห์มา พวกเขาจะเขียนถึงบาบาในทันที ผู้นี้, บราห์มาคือพาหนะของชีพบาบา ผู้ที่ค่ามากที่สุดคือผู้ที่พ่อเข้ามาในผู้นี้ คอของลูกหลายคนนั้นเหนื่อยล้าเมื่อพวกเขาทำงานรับใช้ เพราะพวกเขาไม่มีโยคะ ลูกศรของเขาจึงยิงไม่ถูกผู้ใด สิ่งนี้เรียกว่าละคร หากพวกเขาเข้าใจว่าบาบาคือใคร พวกเขาจะไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่พบท่าน ลูกสามารถเดินทางโดยรถไฟขณะที่อยู่อย่างโยกยุกต์ว่า ฉันกำลังจะไปหาบาบา เมื่อผู้คนกลับบ้านจากต่างประเทศ พวกเขาก็นึกถึงภรรยาและลูกของเขา ดังนั้นลูกมาที่นี่เพื่อที่จะพบใคร? ในระหว่างทางที่นี่ลูกควรมีความสุขอย่างมาก ทำงานรับใช้ระหว่างทาง บาบาคือมหาสมุทร เมื่อท่านเห็นว่าลูกกำลังทำตามท่านและคลื่นของความรู้กำลังปรากฏอยู่ในตัวลูก ท่านก็มีความพอใจอย่างมาก ท่านคิดว่า คนนี้คือลูกที่มีค่าที่ดีมาก ลูกสามารถได้รับคุณประโยชน์อย่างมากในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงนี้ในตอนเช้าตรู่ ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่ลูกจดจำบาบาในตอนเช้าเท่านั้น หากลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงและทำงานรับใช้ขณะที่เดินเหินพูดคุยและรับประทาน แล้วลูกก็อยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าทำร้ายหัวใจของใคร ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีวิญญาณปีศาจร้ายภายในตัวลูกหรือไม่และขจัดสิ่งนั้นออกไปถ้าหากมี กลายเป็นดอกไม้และให้ความสุขแก่ทุกคน

2. ลูกคือลูกของมหาสมุทรของความรู้ และดังนั้นคลื่นของความรู้ควรปรากฏขึ้นมาในลูกอย่างสม่ำเสมอ คิดค้นวิธีที่จะทำงานรับใช้ ลูกต้องรับใช้บนรถไฟและอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงเพื่อกลับมาบริสุทธิ์

พร:
ขอให้ลูกได้รับชัยชนะอย่างสม่ำเสมอและได้รับชัยชนะเหนือพลังของมายาด้วยพลังของโยคะ

พลังของโยคะและพลังของความรู้เป็นพลังที่สูงส่งที่สุด เช่นเดียวกับที่พลังทางวิทยาศาสตร์ทำให้ลูกได้รับชัยชนะเหนือความมืดและนำมาซึ่งความสว่าง ในทำนองเดียวกัน พลังของโยคะทำให้ลูกได้รับชัยชนะเหนือพลังของมายาตลอดไป พลังของโยคะคือพลังพลังที่สูงส่งเช่นนั้นที่พลังของมายาไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบเทียบได้เลย ดวงวิญญาณผู้ที่มีพลังของโยคะไม่สามารถจะพ่ายแพ้ต่อมายาแม้กระทั่งในความฝันของพวกเขา พวกเขาไม่สามารถมีความอ่อนแอใดๆแม้กระทั่งในความฝันของเขา ลูกมีติลักของชัยชนะเช่นนั้นแต้มอยู่บนหน้าผากของลูกเสมอ

คติพจน์:
เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่ง เปลี่ยนสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้เป็นสิ่งที่มีพลัง