11.05.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เพียงลูกเท่านั้นที่ได้แยกห่างมาเป็นเวลายาวนาน และได้มาเล่นบทบาทของ 84 ชาติเกิดเต็ม เวลานี้ลูกต้องไปจากพันธะของความทุกข์สู่ความสัมพันธ์ของความสุข ดังนั้นคงอยู่ในความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด

คำถาม:
ลูกๆ ใดที่สามารถมีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดได้เสมอ?

คำตอบ:
ผู้ที่มีศรัทธาว่า 1. บาบาได้มาเพื่อทำให้พวกเรากลายเป็นนายของโลก 2. บาบาที่แท้จริงของเราได้มาเพื่อให้ความรู้ที่แท้จริงของกีตะเดียวกันนั้นแก่เรา 3.เวลานี้พวกเราดวงวิญญาณกำลังนั่งอยู่ในตักของพระเจ้า เวลานี้พวกเราดวงวิญญาณเป็นของพ่อผ่านร่างกายของเรา 4.บาบาได้มาเพื่อให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่เราซึ่งเป็นผลของความเลื่อมใสศรัทธาของเรา 5. บาบาได้ทำให้พวกเราเป็นผู้มองเห็นรูปกาลเวลาทั้งสาม (ตรีกาลดาร์ชิ) 6.พระเจ้าได้กลายเป็นแม่ของเราและนำเรามาเลี้ยงดู เราคือนักเรียนของพระเจ้า ผู้ที่อยู่ในสำนึกรู้และศรัทธานี้จะมีประสบการณ์ของความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด

โอมชานติ
ลูกๆ มีศรัทธาว่าลูกคือ ดวงวิญญาณ บาบาพระเจ้ากำลังสอนพวกเรา ดังนั้นลูกๆ ควรจะมีความสุขอย่างมากมาย ด้วยการมาอยู่เบื้องหน้าบาบาเป็นการส่วนตัว ดวงวิญญาณเข้าใจว่าบาบาได้มาเพื่อประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ท่านคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทั้งหมดและเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นในชีวิต ลูกๆ รู้ว่ามายาทำให้ลูกลืมท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่างไรก็ตามลูกเข้าใจว่าลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบา บาบาที่ไม่มีตัวตนกำลังนั่งอยู่ในพาหนะนี้ เช่นที่ชาวมุสลิมวางสายสะพายบนม้าและพวกเขาพูดว่าโมฮัมหมัดเคยขี่ม้านั้น พวกเขาใช้สัญลักษณ์นั้น ที่นี่บาบาที่ไม่มีตัวตนนั้นได้อวตารลงมาในผู้นี้ ลูกๆ ควรจะมีประสบการณ์ของความสุขอย่างมาก บาบาผู้ทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์และเป็นนายของโลกได้มาแล้ว บาบาคือพระเจ้าที่แท้จริงของกีตะ สติปัญญาของดวงวิญญาณไปหาพ่อ นี่คือความรักของดวงวิญญาณทั้งหลายต่อพ่อ ลูกๆ ใดที่มีประสบการณ์ของความสุขนี้? ผู้ที่ได้อยู่อย่างแยกห่างมาเป็นเวลายาวนาน บาบาตัวท่านเองพูดว่า:พ่อได้ส่งลูกเข้าไปสู่ความสัมพันธ์แห่งความสุขและเวลานี้ลูกอยู่ในบ่วงพันธะของความทุกข์ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนใช้ 84ชาติเกิด วงจรของ8.4ล้านชาติเกิดไม่สามารถนั่งในสติปัญญาของใครได้ บาบาได้อธิบายแก่ลูกแล้วอย่างถูกต้องแม่นยำอย่างมากถึงวงจรของ 84 ชาติเกิด ลูกๆ ของบาบาก็เฝ้าแต่ใช้ 84 ชาติเกิด เวลานี้ลูกๆ รู้ว่าลูกๆ ดวงวิญญาณ กำลังรับฟังด้วยอวัยวะเหล่านี้ บาบากำลังพูดให้พวกเราฟังด้วยปากนี้ ท่านเองนั้นพูดว่า: พ่อต้องรับการค้ำจุนของอวัยวะเหล่านี้ ผู้นี้ต้องได้รับชื่อว่าบราห์มา ประชาบิดาบราห์มาต้องเป็นมนุษย์ใช่ไหม ลูกไม่สามารถพูดว่าประชาบิดาบราห์มา (พ่อของปวงประชา)คงอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน พระเจ้าเข้ามาสู่โลกที่มีตัวตนและพูดว่า: พ่อเข้ามาในร่างของบราห์มาและนำลูกมาเลี้ยงดู ลูกรู้ว่าลูกๆ ดวงวิญญาณนั้นเข้าไปอยู่ในตักของพระเจ้า ไม่สามารถนำลูกมาเลี้ยงดูได้หากไม่มีร่างกาย ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันเป็นของท่านโดยผ่านร่างกายนี้ ผู้เดียวนั้นได้ยืมร่างนี้มาใช้ ร่างนี้ไม่ได้เป็นของท่าน ดวงวิญญาณได้เข้ามาในร่างกายนี้ ดวงวิญญาณของลูกเองก็ได้เข้ามาในร่างกายเช่นกัน บาบาพูดว่า:พ่อได้เข้ามาในผู้นี้แล้ว บางครั้งพ่อกลายเป็นลูกและบางครั้งพ่อก็กลายเป็นแม่ ท่านคือนักมายากล บางคนคิดว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเวทย์มนต์ มีอำนาจลึกลับมากมายในโลก พวกเขาแม้กระทั่งกลายเป็นกฤษณะ ผู้ที่มีศรัทธาในกฤษณะจะสามารถเห็นกฤษณะได้อย่างรวดเร็วและมีความเชื่อในท่านและกลายเป็นสาวกของเขาด้วย ที่นี่ทุกสิ่งเป็นเรื่องของความรู้ ก่อนอื่นใดต้องมีศรัทธาที่มั่นคงว่าลูกคือ ดวงวิญญาณ บาบาพูดว่า: พ่อคือพ่อของลูก พ่อทำให้ลูกๆ เป็นตรีกาลดาร์ชิ(ผู้มองเห็นรูปกาลเวลาทั้งสาม) ไม่มีใครอื่นสามารถให้ความรู้เช่นนั้นได้ เมื่อเป็นตอนสิ้นสุดของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา และแล้วที่พ่อนั้นจะต้องมา ผู้คนมากมายได้นิมิตของชีวาลิงกัมหรือรูปแสงที่คงอยู่ตลอดไปที่สม่ำเสมอ พ่อได้เติมเต็มความเลื่อมใสศรัทธาและศรัทธาที่บางคนมี อย่างไรก็ตามไม่มีใครในบรรดาพวกเขาสามารถพบพ่อได้ พวกเขาไม่ตระหนักรู้จักพ่อเลย เวลานี้ลูกเข้าใจว่าบาบาคือจุดและเราก็เป็นจุดด้วย พ่อดวงวิญญาณมีความรู้นี้อยู่ภายในพ่อ ลูกๆ ดวงวิญญาณเองก็มีความรู้นี้อยู่ภายในลูกด้วย ไม่มีใครรู้ว่าพ่อ ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุด เมื่อลูกมาและนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบา ลูกก็ขนลุกด้วยความสุข โอ ชีพ บาบา ผู้ที่เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้กำลังนั่งอยู่ในผู้นี้และกำลังสอนเราอยู่! ไม่มีเรื่องของกฤษณะหรือโก๊ปปี้ ไม่ใช่ที่นี่หรือในยุคทอง ที่นั่นเจ้าชายทุกองค์จะมีชีวิตอยู่ในพระราชวังของเขาเอง เพียงผู้ที่มาและประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาจากพ่อเท่านั้นจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ลูกควรจะมีความสุขนี้อยู่ภายในตัวลูก พวกเขาพูดว่า ท่านคือแม่และพ่อ แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ท่านคือพ่อ นั้นถูกต้อง ดังนั้นแล้วใครคือแม่? แน่นอนที่แม่(Mother)เป็นที่ต้องการ แม่ (The Mother) ไม่สามารถมีแม่ได้ ความลับนี้ต้องเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนมาก ลูกเองต้องจดจำพ่อด้วย พ่อพูดว่า: ลูกไม่ควรจะมีข้อบกพร่องใด พวกเขาร้องเพลงว่า: ฉันนั้นปราศจากคุณธรรม ฉันไม่มีคุณธรรมใดเลย เวลานี้ลูกๆ ต้องกลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ลูกต้องไม่มีตัณหาราคะ ความโกรธ หรือ ความหยิ่งยะโส ใดๆ ของร่างกาย เวลานี้ลูกนั่งอยู่ที่นี่ ลูกรู้ว่าลูกอยู่ที่นี่และดังนั้นเหตุใดลูกจึงเหี่ยวเฉา? อย่างไรก็ตามเพียงในเวลาสุดท้ายเท่านั้นที่สภาพของลูกจะกลับมามั่นคง ได้มีการจดจำกันว่าหากลูกต้องการที่จะล่วงรู้เกี่ยวกับความสุขเหนือประสาทสัมผัสให้ถามโก๊ปและโก๊ปี้ สิ่งนี้จะเป็นไปในเวลาสุดท้าย จะไม่สามารถมีใครพูดว่าพวกเขาอยู่ในความสุขเหนือประสาทสัมผัสถึง 75 % ของเวลา ในเวลานี้มีภาระที่ใหญ่หลวงของบาปกรรม บาปไม่สามารถที่จะได้รับการปลดเปลี้องโดยพรของกูรูหรือด้วยการอาบในคงคา เป็นเพียงในเวลาสุดท้ายเท่านั้นที่พ่อมาและให้ความรู้แก่ลูก พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่ากุมารีได้ยิงธนู และเขา(ปิชัมบิตาเม)ตาย เขาได้รับน้ำของแม่น้ำคงคาเพื่อดื่มเมื่อเขากำลังตาย เมื่อลูกอยู่อย่างสิ้นสติที่นี่ ได้มีการเตือนลูกให้จดจำบาบา: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นสม่ำเสมอ ลูกๆลูกควรจะปลูกฝังนิสัยนี้ ลูกไม่ควรจะต้องพึ่งพิงใครบางคนให้เตือนลูก ในเวลาของการจากร่างของลูก ลูกควรจะจดจำบาบาโดยอัตโนมัติ ลูกต้องจดจำพ่อโดยที่ไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากใคร ผู้คนเหล่านั้นให้มนตรา แต่นั่นเป็นสิ่งธรรมดา เวลานั้นจะมีการต่อสู้และความรุนแรงอย่างมากมายฯลฯ ลูกอยู่ในสถานที่ต่างๆ ในเวลานั้นลูกจะไม่สามารถได้รับการบอกให้พูดว่า ชีวา ชีวา ในเวลานั้นลูกจะต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึงที่สมบูรณ์และมีความรักต่อท่านเท่านั้นด้วยเช่นกัน และแล้วเมื่อนั้นที่ลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพอันดับหนึ่ง ลูกๆ รู้ว่าพ่อคือพ่อของลูก พ่อได้ทำให้ลูกๆ กลายเป็นดอกไม้ที่สวยงาม แม้กระทั่งในวงจรที่แล้ว ในยุคทองลูกๆจะเป็นเหมือนดอกไม้และเกิดมาด้วยพลังโยคะ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นเหตุของความทุกข์จะคงอยู่ที่นั่น ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ อย่างไรก็ตามชาวบารัตไม่รู้ว่าใครอาศัยอยู่ที่นั่น พวกเขาได้เขียนเรื่องราวมากมายในคัมภีร์ เช่น เฮอร์นาคาฉับฯลฯ เคยมีชีวิตอยู่ที่นั่น ทั้งหมดนั้นคือเครื่องประกอบของความเลื่อมใสศรัทธา ความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มแรกนั้นก็สาโทประธาน แล้วภายหลังก็ได้อยู่อย่างทาโมประธานทีละน้อย พ่อพูดว่า: พ่อพาลูกขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแต่แล้วลูกก็ลงมาทีละน้อยละน้อยในเวลาต่อมา ไม่มีการยกย่องใดสำหรับมนุษย์ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทั้งหมด กูรูเหล่านั้นสอนลูกถึงวิธีการที่จะไปในการจาริกแสวงบุญประเภทต่างๆ ฯลฯ ทั้งที่เป็นเช่นนั้นลูกก็เฝ้าแต่ตกลงมา ถึงแม้ว่ามีร่าเคยได้รับนิมิตในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาเธอก็ไม่ได้กลายเป็นนายของโลก บาบาบอกลูกให้กลายเป็นจินนี่ พ่อให้งานแก่ลูกทำ คือ เพียงเฝ้าแต่จดจำอัลฟ่าและเบต้า หากลูกอยู่อย่างเหน็ดเหนื่อยและไม่จดจำพ่อ, มายาจะกินลูกทั้งเป็น มีเรื่องราวของจินนี่ ที่กินใครบางคนทั้งเป็นด้วยเช่นกัน บาบาพูดว่า: หากลูกไม่จดจำพ่อมายาจะกินลูกทั้งเป็น เมื่อลูกนั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกมีประสบการณ์ของความสุข บาบาทำให้เรากลายเป็นนายของโลก บาบากำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าเรา ลูกๆ ดวงวิญญาณทั้งหลาย กำลังรับฟังท่าน ลูกๆ ผู้เป็นที่รักที่สุดแสนหวานพ่อได้มาเพื่อพาลูกไปสู่ดินแดนของการหลุดพ้น แม้ว่าผู้คนมากมายพยายามที่จะกลับบ้าน ไม่มีใครสามารถทำเช่นนั้นได้ ยุคทองต้องมาภายหลังจากยุคเหล็ก กลางวันต้องติดตามกลางคืนมา ลูกรู้ว่าเพียงพวกเราเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่ในยุคทอง บาบาให้โชคของอาณาจักรของเราแก่เราอีกครั้ง ปรอทของความสุขจะสูงขึ้นในเวลาสุดท้าย การทำลายล้างจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสุดท้าย ลูกจะเฝ้าแต่ได้เห็นทุกสิ่งอย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง จะมีการนองเลือดโดยไม่จำเป็น ผู้คนได้ทำอาชญากรรมใดหรือ ที่ได้มีการผลิตระเบิดเพื่อที่จะฆ่าทุกคน? แน่นอนที่ทุกคนจะตาย พวกเขาเชื่อว่าใครบางคนกำลังดลใจพวกเขาให้ทำระเบิดเหล่านั้น ทั้งๆ ที่พวกเขานั้นไม่ปรารถนา มีค่าใช้จ่ายมากมาย สิ่งนั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้วในละครที่การทำลายล้างต้องเกิดขึ้นด้วยสิ่งเหล่านั้น หนึ่งศาสนาไม่สามารถปกครองท่ามกลางศาสนาอื่นๆ มากมาย เวลานี้ศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังจะถูกทำลายและศาสนาเดียวนั้นกำลังมีการสร้างขึ้น ลูกรู้ว่าเรากำลังสถาปณาอาณาจักรด้วยการทำตามศรีมัทของบาบา ผู้คนเหล่านั้นได้ไปเพื่อจะเรียนการฝึกฝนในภาคสนาม พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาต้องฆ่าหรือถูกฆ่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่นี่ ลูกควรจะมีความสุขมากมายที่บาบาได้มา เคยเป็นพระเจ้าที่ไม่มีตัวตนที่ได้สอนราชาโยคะโบราณของบารัต พวกเขาได้เปลี่ยนชื่อและและเอ่ยชื่อของกฤษณะ ซานยาสซีเชื่อว่าโยคะของพวกเขานั้นเป็นโยคะโบราณ ได้มีการอธิบายทุกสิ่งแก่ลูกแล้วอย่างชัดเจนมาก ลูกๆ ลูกตระหนักรู้จักพ่อไหม? พ่อคือพ่อของลูก พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์และมหาสมุทรแห่งความรู้ กฤษณะไม่สามารถเข้ามาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์ได้ พวกเขาได้มีการแสดงกฤษณะไว้ในยุคทองแดง นั่นเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่อย่างมาก พวกเขาได้กลายเป็นผู้ที่ทาโมประธานอย่างแท้จริง พ่อมาเมื่อต้องมีการนำทุกคนไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น ลูกรู้ว่าลูกกำลังศึกษาเล่าเรียน เราคือนักเรียนของพระเจ้า เฝ้าแต่ไตร่ตรองสิ่งนี้และลูกจะขนลุกด้วยความสุข บาบากำลังทำให้ลูกๆ เข้าใจแนวคิดของความรู้ ดังนั้นเหตุใดลูกจึงลืมสิ่งเหล่านี้เล่า? ทันทีที่เด็กถือกำเนิดขึ้นมาเขาก็เริ่มที่จะพูดคำว่า บาบา ลูกเข้าใจว่าลูกคือทายาท ดังนั้นจงจดจำปู่อย่างสม่ำเสมอบาบากำลังให้คำสั่ง: ลูกๆ ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ ที่เป็นเหตุของความทุกข์มากมายแก่ลูกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนกลางและตอนจบ นี่คือดินแดนของความตาย เป็นโรงค้าประเวณี รามกำลังสร้างชีวาลายา วัด ซึ่งมีอาณาจักรของเหล่าเทพ อย่างไรก็ตาม อย่างไรและเมื่อใดที่พวกเขาได้ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของเขา? เวลานี้ลูกรู้สิ่งนี้ ผู้คนเหล่านั้นคิดว่าเทวา เทวี ไม่เคยกลับมาใช้ชาติเกิด หากบุคคลสำคัญหนึ่งคนจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้, เสียงก็จะกระจายออกไป ไม่มีใครรับฟังคนจน ในบรรดาลูกด้วย มีผู้ที่เข้าถึงสิ่งนี้ตามลำดับกันไป มีเพียงโรงเรียนเดียวและครูเดียวแต่นักเรียนทั้งหมดนั้นต่างลำดับกันไป อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในการที่จะได้รับการปกป้องจากการจู่โจมใดก็ตามของมายา จงกลายเป็นจินนี่และเฝ้าแต่จดจำอัลฟาและเบต้า ขจัดภาระของบาปบนศีรษะของลูกด้วยพลังโยคะ อยู่ในความสุขเหนือประสาทสัมผัส

2. อย่าได้เพียงแต่พร่ำชื่อชีวาด้วยปากของลูก แต่จงมีความรักที่แท้จริงสำหรับพ่อ อยู่อย่างไม่ว่างเว้นในงานรับใช้ของการเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้

พร:
ขอให้ลูกทำการตัดสินที่ถูกต้องแม่นยำด้วยสภาพที่ไร้กังวลของลูกและกลายเป็นเพชรพลอยที่มีชัยชนะด้วยศรัทธาในสติปัญญาของลูก

วิธีที่ง่ายดายที่จะกลับมามีชัยชนะอย่างสม่ำเสมอคือการมีพละกำลังเดียวและการค้ำจุนเดียว เมื่อลูกมีศรัทธาในผู้เดียว ลูกได้รับพลัง ศรัทธาทำให้ลูกไร้กังวลเสมอ และผู้ที่มีสภาพที่ไร้กังวลมีความสำเร็จในทุกงานที่พวกเขากระทำ ด้วยการอยู่อย่างไร้กังวล สติปัญญาของลูกสามารถทำการตัดสินที่ถูกต้องแม่นยำได้ ดังนั้นพื้นฐานของการทำการตัดสินที่ถูกต้องแม่นยำคือการมีสติปัญญาที่มีศรัทธาและอยู่อย่างไร้กังวล ลูกไม่ต้องคิดเพราะลูกเพียงแต่ต้องทำตามพ่อ วางย่างก้าวของลูกในรอยเท้าของท่านและเคลื่อนไปตามศรีมัทที่ลูกได้รับ เพียงเฝ้าแต่วางย่างก้าวของลูกในย่างก้าวของศรีมัทและลูกจะกลายเป็นเพชรพลอยที่มีชัยชนะ

คติพจน์:
การที่จิตใจของลูกมีความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์สำหรับทุกคน คือการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก

คำพูดที่สูงส่งที่ประมาณค่ามิได้โดยมาเตชวารีจี

เราจะได้รับความรู้ของพระเจ้าที่เรากำลังได้รับในขณะนี้ในยุคแห่งการบรรจบกันในยุคทองด้วยหรือไม่ สำหรับสิ่งนี้ ได้มีการอธิบายว่าในยุคทอง เราเองจะเป็นตัวของความรู้ เราจะมีประสบการณ์ของรางวัลของเทพของเรา ไม่มีการแลกเปลี่ยนของความรู้ใดเลย ณ ที่นั่น ผู้ที่ไม่มีความรู้จะต้องการความรู้ ในยุคทอง ทั้งหมดเป็นตัวของความรู้ ไม่มีผู้ใดที่โง่เขลาที่นั่นที่มีความจำเป็นต้องให้ความรู้แก่พวกเขา ในเวลานี้เรารู้ตอนเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบของละครที่ไม่มีขีดจำกัดทั้งหมด เราเป็นใครในการเริ่มต้น เราได้มาจากที่ใด เราได้ติดกับในบ่วงกรรมในตอนกลางอย่างไร และเราได้ตกต่ำลงไปอย่างไร ในตอนจบเราต้องไปอยู่เหนือบ่วงกรรมและกลายเป็นเทพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม ด้วยความเพียรพยายามที่เรากำลังทำในขณะนี้เราจะมีรางวัลของอนาคต นั่นคือของการเป็นเทพของยุคทอง ถ้าเรามีความรู้ที่นั่นว่าเราเหล่าเทพจะตกต่ำ ความสุขของเราจะหายไป ด้วยความคิดนั้น ดังนั้นเราไม่มีความรู้ของการตกต่ำของเราที่นั่น เราไม่มีความคิดเหล่านี้ ณ ที่นั่น ด้วยความรู้นี้ ขณะนี้เรารู้ว่าเราจะต้องไต่เต้าพัฒนาและสร้างชีวิตของความสุขของพวกเรา เราจะมีประสบการณ์ของรางวัลของพวกเราเป็นเวลาครึ่งวงจรแล้วเราก็ลืมตัวเอง เราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมายาและตกต่ำลง การไต่เต้าพัฒนาและการตกต่ำลงนี้คือการละเล่นที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วให้คงอยู่ตลอดไป พวกเรามีความรู้ทั้งหมดนี้ในสติปัญญาของพวกเราในขณะนี้ สิ่งนี้ไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง อัจชะ