11.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน หลังจากที่กลายเป็นบราห์มิน อย่าได้มีพฤติกรรมใดที่จะทำให้ชื่อของพ่อนั้นถูกประณาม ขณะที่ทำธุรกิจฯลฯ เพียงเฝ้าแต่ทำตามศรีมัท

คำถาม:
คำพูดใดที่ไม่ควรออกมาจากปากของนักเรียนของพระเจ้า?

คำตอบ:
เราไม่มีเวลาที่จะศึกษาเล่าเรียน คำพูดนี้ไม่ควรจะออกมาจากปากของลูก พ่อไม่ได้วางความยากลำบากใดๆไว้บนศีรษะของลูกเลย ท่านเพียงแต่พูดว่า: ตื่นแต่เช้าตรู่และจดจำพ่อและศึกษาเล่าเรียนเป็นเวลา 1 หรือ 1/2 ชั่วโมง

คำถาม:
อะไรคือแผนการของมนุษย์? และอะไรคือแผนการของพ่อ?

คำตอบ:
แผนการของมนุษย์คือการรวมทุกคนและกลายเป็นหนึ่ง มนุษย์ปรารถนาสิ่งหนึ่ง แต่แผนการของพ่อคือการเปลี่ยนดินแดนของความหลอกลวงให้กลายเป็นดินแดนแห่งสัจจะ ดังนั้นเพื่อที่จะไปสู่ดินแดนของสัจจะ แน่นอนที่ลูกต้องกลับมาเต็มไปด้วยสัจจะ

เพลง :
อะไรได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ในทุกวันนี้...?

โอมชานติ
ลูกๆก็พูดด้วยเช่นกันว่า โอม ชานติ ดวงวิญญาณสามารถพูดว่า โอม ชานติ ด้วยร่างกายของพวกเขา ศาสนาดั้งเดิมของฉัน ดวงวิญญาณ คือความสงบ ลูกต้องไม่ลืมสิ่งนี้ พ่อมาและพูด โอม ชานติ ด้วยเช่นกัน สถานที่ซึ่งลูกๆคงอยู่อย่างสงบคือสถานที่ที่พ่ออาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน นั่นคือดินแดนแห่งความสงบของเราและเป็นบ้านของเรา ไม่มีนักปราชญ์หรือบัณฑิตใดในโลกภายนอกรู้สิ่งนี้ พวกเขาเพียงแต่พูดว่าดวงวิญญาณนั้นเป็นเช่นเดียวกันกับดวงวิญญาณสูงสุด ไม่มีใครมีความรู้ของดวงวิญญาณ พวกเขาไม่รู้ว่าดวงวิญญาณ คืออะไร ดวงวิญญาณนับพันๆล้านนั้นเป็นเหมือนกับดวงดาว บทบาทที่ไม่สูญสลายถูกกำหนดไว้ในแต่ละดวงวิญญาณและจะปรากฏขึ้นมาในเวลาของตนเอง พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งนี้ พ่อไม่สามารถอธิบายแก่มนุษย์โดยที่ไม่ได้เข้าไปในร่างมนุษย์และกลายเป็นมนุษย์ พ่อเองนั้นก็ต้องการร่างกายด้วยเช่นกัน ร่างกายถูกนำมาใช้เมื่อต้องมีการสร้างสิ่งสร้าง สิ่งสร้างเกิดขึ้นด้วยประชาบิดาบราห์มา ชีวาที่ไม่มีตัวตนคือผู้สร้าง ท่านอธิบายแก่บราห์มากุมารและกุมารีผ่านประชาบิดาบราห์มา ไม่ได้อธิบายให้กับศูทร นี้คือวรรณะบราห์มินของเราในเวลานี้ ก่อนหน้านั้นเราเคยอยู่ในวรรณะศูทรและก่อนนั้นเราเคยเป็นของวรรณะพ่อค้าและนักรบ ผู้คนของโลกไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ แน่นอนที่บราห์มินกลายเป็นเทพผู้ที่ภายหลังกลายเป็นนักรบ พ่อค้าและศูทร บราห์มินคือจุก ก่อนหน้านั้นบราห์มินเคยไว้จุกเหมือนกับกีบเท้าวัว ลูกเล่นเกมตีลังกา พ่อไม่ได้เล่นเกมนั้น ลูกเข้ามาสู่วงจรของวรรณะเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก! ชื่อที่แท้จริงของลูกคือสวาดาร์ชันจักรดารี แต่ผู้คนได้เขียนสิ่งต่างๆ ทุกรูปแบบไว้ในคัมภีร์ ลูกเข้าใจว่าเพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่กลายเป็นสวาดาร์ชันจักรดารี อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ของเครื่องประดับเหล่านี้ได้มีการให้ไว้กับเหล่าเทพเพราะพวกเขานั้นเพียบพร้อม สัญลักษณ์นั้นเหมาะสมกับพวกเขาเท่านั้น ด้วยการเข้าถึงความรู้นี้ลูกกลายเป็นผู้ปกครองโลกอีกครั้ง เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี่ด้วยตัวเอง นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า แน่นอนที่บราห์มินเป็นที่ต้องการสำหรับยักยะ ศูทรไม่สามารถสร้างยักยะ รูดร้าชีพบาบาได้สร้างไฟบูชายัญนี้และดังนั้นบราห์มินเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน พ่อพูดว่า: พ่อพูดกับลูกๆ บราห์มินเท่านั้น นี่คือไฟบูชายัญที่ใหญ่โตมาก ทันทีที่พ่อมา ท่านก็สร้างไฟบูชายัญนี้ขึ้น สิ่งนี้เรียกว่าเป็นไฟบูชายัญที่ได้มีการสังเวยม้า นั่นคือเป็นไฟบูชายัญเพื่อก่อตั้งอำนาจในการปกครองตนเอง ที่ใด? ในบารัต บาบาได้สร้างอำนาจในการปกครองตนเองของยุคทอง ดังนั้นลูกสามารถเรียกสิ่งนี้ว่า ชีวาญาณยักยะ หรือรูดร้าญาณยักยะ วัดโสมนาถนั้นก็เป็นของท่านด้วย ผู้เดียวนั้นได้รับชื่อมากมาย สิ่งนี้เรียกว่ายักยะ ไม่ได้เรียกว่าเป็นโรงเรียน พ่อได้สร้างรูดร้าญาณยักยะ ยักยะ(ไฟบูชายัญ)ไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นโรงเรียน ยักยะนั้นถูกสร้างขึ้นโดยบราห์มิน ผู้ประทาน โบลานาถ(เจ้าผู้ไร้เดียงสา)คือผู้เดียวผู้ที่ให้ทานแก่บราห์มิน ท่านนั้นมีชื่อว่าชีวา เจ้าผู้ไร้เดียงสา นายของสมบัติที่มีค่าทั้งหมด เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าท่านด้วยตัวเอง บัพดาดาได้นำลูกๆมาเลี้ยงดู ผู้นี้คือแม่อาวุโส อย่างไรก็ตามมาม่านั้นถูกกำหนดไว้ให้ดูแลผู้เป็นแม่ เธอนั้นฉลาดที่สุด บทบาทของเธอคือบทบาทหลัก เธอคือจากัดอัมบา เทวีแห่งความรู้ มหาลักษมีไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นเทวีแห่งความรู้ คำว่า ลักษมี หมายถึงเทวีแห่งทรัพย์สมบัติ พวกเขาพูดว่า ผู้นั้นผู้นี้มีลักษมีไว้ในบ้านของพวกเขา นั่นคือพวกเขามีทรัพย์สมบัติมากมาย พวกเขาร้องขอลักษมีเฉพาะเรื่องทรัพย์สมบัติ ในเวลาสิ้นสุดของทุก 12 เดือน พวกเขาก็ปลุกเรียกลักษมี จากัดอัมบาเติมเต็มความปรารถนาของทุกคน ลูกๆเข้าใจว่าจากัดอัมบาคือลูกสาวของประชาบิดาบราห์มา ชื่อของเธอคือสรัสวตี เพียงชื่อเดียวนั้นก็เพียงพอ มีแม่และลูกๆ ลูกกำลังรับฟังความรู้จากชีพบาบา พ่อได้มาและนำผู้นี้มาเลี้ยงดูและให้ชื่อเขาว่าบราห์มา ท่านยังพูดอีกว่า: พ่อเข้ามาในร่างที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเหล่านี้เขียนไว้ในคัมภีร์ ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อโลกใหม่ ลูกกำลังจะกลายเป็นดอกไม้จากหนาม ตอนที่ลูกเป็นศูทร ลูกก็คือหนาม เวลานี้ลูกได้กลายเป็นบราห์มิน,ดอกไม้ พ่อเปลี่ยนบราห์มินเป็นดอกไม้ ท่านคือนายของสวนและลูกทั้งหมดคือคนสวนที่ต่างลำดับกันไป ผู้ที่เป็นคนสวนที่ดีจะทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกันกับพวกเขาเอง พวกเขาเฝ้าแต่เพาะหว่านต้นอ่อน ทั้งหมดนั้นต่างลำดับกันไป สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นความรู้ทางจิต พระเจ้าคือผู้ที่ให้ความรู้ เป็นมนุษย์ที่พูดคัมภีร์ทั้งหมดฯลฯ ความรู้ทางจิตนี้ได้ให้ไว้โดยจิตวิญญาณสูงสุดแก่จิตวิญญาณทั้งหลาย ไม่มีใครอื่นได้รับความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้างของท่าน พวกเขาเพียงแต่บอกเรื่องเล่า นี่คือโลกของความหลอกลวงที่ซึ่งทุกสิ่งนั้นหลอกลวง ในตอนเริ่มต้น ไม่มีเครื่องประดับปลอมๆใด แต่เวลานี้ได้กลายเป็นสิ่งที่ปลอม เวลานี้ได้มีเครื่องประดับปลอมๆมากมายอย่างมาก ไม่มีใครสามารถสะสมเครื่องประดับที่แท้จริงไว้ได้ อาณาจักรของราวันเป็นดินแดนแห่งความหลอกลวง ดินแดนแห่งสัจจะคืออาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นโดยราม(พระเจ้า) นี่คือไฟบูชายัญที่สร้างขึ้นโดยชีพบาบา นี้เป็นโรงเรียน ไฟบูชายัญ และบ้าน ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อเหนือโลกและประชาบิดาบราห์มาด้วยตัวเอง มรดกจะสามารถได้รับมาได้อย่างไร หากลูกไม่ได้กลายเป็นบราห์มิน? บราห์มินที่แท้จริงนั้นเป็นที่ต้องการเพื่อดูแลยักยะ ผู้ที่ข้องแวะในกิเลสจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นบราห์มิน ผลลัพธ์นั้นจะเป็นเช่นไรหากเท้าหนึ่งนั้นอยู่ในเรือของราวันและอีกข้างหนึ่งอยู่ในเรือของราม? ลูกก็จะถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน และด้วยการทำการกระทำเช่นนั้น ลูกจะประณามชื่อเสียงของพ่อ ลูกเรียกตนเองว่าเป็นลูกๆของประชาบิดาบราห์มาแต่ลูกทำการกระทำที่เป็นศูทร! พ่อพูดว่า: แน่นอน ดำเนินธุรกิจฯลฯของลูกต่อไป แต่หากลูกทำทุกสิ่งตามศรีมัท นั่นก็จะเป็นความรับผิดชอบของบาบา ลูกได้มาที่นี่เพื่อได้รับการชี้แนะของพระเจ้า คำแนะนำเหล่านั้นเป็นเช่นปีศาจ ในขณะที่ลูกทำตามศรีมัทเพื่อที่จะกลับมาสูงส่ง พ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใดได้ให้หนทางที่สูงสุด ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังได้รับการชี้แนะที่สูงส่งเพื่อที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ลูกแม้กระทั่งพูดว่า: เราจะกลายเป็นผู้ปกครองแห่งสุริยวงศ์ ยักยะนี้เป็นไปเพื่อกลายเป็นผู้ปกครอง ไม่ใช่ปวงประชา ลูกกลายเป็นราชา และราชินี และดังนั้นปวงประชาก็จะถูกสร้างขึ้นด้วย เช่นที่มาม่าและบาบาได้ทำความเพียรพยายามและกลายเป็นเช่นนี้ ดังนั้นลูกๆก็ควรจะกลายเป็นเช่นเดียวกัน ลูกๆควรจะมีความสุขแบบเดียวกันนั้นในการเป็นบราห์มากุมารและกุมารี หลานของชีพบาบา ชีวาไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นประชาบิดา ท่านคือผู้สร้าง ในขณะที่เหล่าเทพคือผู้ที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ พ่อคือผู้ที่เปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ร่างกายของลูกนั้นกำลังได้รับการทำให้มีกำลังวังชาใหม่เช่นหนุ่มสาวเหมือนกันกับต้นกัลปะ ท่านทำให้ลูกๆดวงวิญญาณผู้ที่เคยอยู่อย่างน่าเกลียดให้กลับมาสวยงามและบริสุทธิ์ ร่างกายนั้นจะไม่หลงเหลืออยู่เมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ เหตุนี้เองกองฟางที่ซึ่งทุกคนจะถูกทำลายในนั้นจึงถูกจุดให้ลุกเป็นไฟ เหล่านี้คือสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัด นี่คือเกาะที่ไม่มีขีดจำกัด ที่อื่นๆมีขีดจำกัด มีภาษามากมายเท่ากันกับการมีชื่อต่างๆ มีเกาะมากมายแต่ทั้งโลกนี้ก็คือเกาะ(ลังกา) อาณาจักรของราวันครอบคลุมทั่วทั้งโลก ลูกได้ยินในเพลงด้วยเช่นกันว่า: สภาพของมนุษย์ได้กลายเป็นเช่นไร? ที่นั่นพวกเขาไม่ได้ฆ่ากันเอง มีคำกล่าวว่ารามเป็นเช่นไร ปวงประชาของเขาก็เป็นเช่นนั้น ผู้ที่ทำตามระเบียบวินัยของการใช้ชีวิตที่สูงสุด ไม่มีเรื่องของความทุกข์เลย การสร้างความทุกข์แก่ใครก็ตามถือเป็นบาป จะสามารถมีราวันและหนุมานฯลฯนั้นได้อย่างไร? ลูกสามารถบอกผู้คนถึงสิ่งหลักแรก: ในเมื่อพวกท่าน เรียกท่านว่า พระเจ้าผู้เป็นพ่อ ท่านจะสามารถอยู่ในทุกหนแห่งได้อย่างไร? ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นความเป็นพ่อ (Fatherhood) ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็นพ่อได้ เวลานี้ลูกๆต้องอธิบายว่า ถึงครึ่งหนึ่งของวงจรที่ลูกเคยหารายได้ที่ผิดๆ เวลานี้เพื่อที่จะไปสู่ดินแดนของสัจจะลูกต้องหารายได้ที่แท้จริง คัมภีร์ที่พวกเขาถ่ายทอดนั้น ก็เป็นไปเพื่อหารายได้ด้วย ชีพบาบาไม่ได้ศึกษาคัมภีร์เหล่านั้นฯลฯ ท่านนั้นเต็มไปด้วยความรู้ เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านคือสัจจะและผู้มีชีวิต เวลานี้ลูกๆเข้าใจว่าลูกกำลังหารายได้ที่แท้จริงจากบาบาเพื่อไปสู่ดินแดนแห่งสัจจะ เมื่อดินแดนของความหลอกลวงถูกทำลาย ทุกสิ่งก็จะถูกทำลายไปพร้อมกันกับร่างกาย ลูกทั้งหมดจะได้เห็นว่าสงครามเกิดขึ้นอย่างไร พวกเขาคิดว่าทุกคนควรจะมารวมกัน แต่พวกเขานั้นได้กลับมาแบ่งแยก มนุษย์ปรารถนาสิ่งหนึ่งและพระเจ้าปรารถนาซึ่งสิ่งอื่น แผนการทั้งหมดของพวกเขาเป็นไปเพื่อการทำลายล้าง อะไรคือแผนการของพระเจ้า? เวลานี้ลูกรู้สิ่งนั้น พ่อได้มาเพื่อเปลี่ยนดินแดนของความหลอกลวงให้กลายเป็นดินแดนแห่งสัจจะ เพื่อเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ด้วยพ่อที่เต็มไปด้วยสัจจะ ลูกจะกลับมามีสัจจะและด้วยราวันลูกจะอยู่อย่างหลอกลวง พ่อคือผู้ที่ให้ความรู้ที่แท้จริง ลูกๆบราห์มินจะกลับไปด้วยมือที่เต็มเปี่ยมของลูก ในขณะที่มือของศูทรนั้นยังคงอยู่อย่างว่างเปล่า ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังจะกลายเป็นเทพ เวลานี้พ่อเพียงแต่พูดว่า: อยู่ในครอบครัวของลูก กลายเป็นเช่นดอกบัวและจดจำพ่อ เหตุใดลูกจึงลืมที่จะจดจำบาบาเล่า? ลูกลืมพ่อผู้ที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์! นี่คือสิ่งใหม่ ลูกต้องมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณที่นี่ ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย เขาละร่างหนึ่งและใช้อีกร่างหนึ่ง พ่อพูดว่า: มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เพราะลูกกำลังจะกลับบ้าน ทิ้งสำนึกที่เป็นร่าง นี่คือรองเท้าเก่าที่ผุพังของ 84 ชาติเกิด เมื่อใช้เสื้อผ้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเก่าขาดไป ลูกต้องทิ้งร่างกายเก่านั้น เวลานี้จงลงมาจากกองไฟของตัณหาราคะและนั่งบนกองไฟของความรู้ มีลูกๆมากมายที่ไม่สามารถที่จะละเว้นจากกิเลสได้ พ่อพูดว่า: ตั้งแต่ยุคทองแดงเป็นต้นมา ลูกได้กลายเป็นผู้ที่มีโรคภัยมากมายอย่างมากเนื่องจากกิเลสเหล่านี้ เวลานี้จงเอาชนะกิเลสเหล่านี้ อย่าได้ข้องแวะในกิเลสของตัณหาราคะ กลับมาบริสุทธิ์ นี่คือร่างที่ไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์! ทุกคนที่นี่เกิดด้วยกิเลส กิเลสไม่ได้มีอยู่ในยุคทองและยุคเงิน หากสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ที่นั่น เหตุใดที่นั่นจึงเรียกว่าสวรรค์และที่นี่ถูกเรียกว่าเป็นนรก? พ่อพูดว่า: ไม่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใดอยู่ในคัมภีร์ ที่นี่ลูกมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในเวลานี้เรากำลังเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพ พ่อพูดว่า: ลืมทั้งหมดที่ลูกเคยศึกษาเล่าเรียนมา ไม่มีแก่นสารสาระใดในนั้น สภาพของการไต่เต้าของลูกเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะเป็นสภาพของการตกต่ำ ไม่ว่าลูกจะเพียรพยายามอย่างหนักมากเพียงใด ลูกก็ต้องลงมาและอยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ นี่คือโลกที่สกปรก ลูกๆเข้าใจว่าบารัตของเราเคยเป็นสวรรค์และเวลานี้เป็นนรก เริ่มแรกมีเพียงแค่ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปศาสนาเดียวเท่านั้น แต่สิ่งนั้นไม่ได้มีอยู่อีกต่อไป ศาสนานั้นกำลังมีการก่อตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง บาบามาและทำการก่อตั้งอีกครั้งด้วยบราห์มา ลูกพูดด้วยเช่นกันว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรอีกครั้ง หลังจากที่ลูกได้ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรแล้ว ความรู้นี้จะหายไป เพียงผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นที่ได้รับความรู้นี้เพื่อจะกลับมาบริสุทธิ์ ดังนั้นเหตุใดความรู้นี้จะยังอยู่ในโลกที่บริสุทธิ์เล่า? ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่า เป็นเวลากี่ปีนับตั้งแต่เป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ลูกพูดว่า: บาบา เราได้มาอีกครั้งหนึ่งหลังจาก 5,000 ปีเพื่อประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ฉัน ดวงวิญญาณนี้ เป็นลูกของพ่อ มีตัวอย่างของผู้ที่ได้เรียกตนเองว่าเป็นควาย: เขาเฝ้าย้ำสิ่งนั้นกับตนเองและเหตุนั้นเองจึงเกิดศรัทธานั้นว่าเขาเป็นควายและเชื่อว่าเขาไม่สามารถที่จะออกไปทางหน้าต่างได้เนื่องจากมีเขา! ตัวอย่างนี้ใช้ได้กับลูกด้วย ลูกมีศรัทธาว่าลูกคือลูกๆของบาบา ไม่ได้เป็นไปด้วยการพูดว่า ฉันคือจตุรพัจ (Chaturbhuj) (สัญลักษณ์ของวิษณุที่มีสี่มือ)และลูกก็จะกลายเป็นเช่นนั้น ไม่เลย ผู้ที่สามารถทำให้ลูกเป็นเช่นนั้นเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน นี่คือความรู้ที่จะเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นนารายณ์ ผู้ที่สร้างสมได้เป็นอย่างดีและดลใจผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกันคือ ผู้ที่ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง นักเรียนไม่สามารถพูดว่า พวกเขาไม่มีเวลาศึกษาเล่าเรียน ในกรณีนั้นลูกสามารถไปและนั่งอยู่ที่บ้าน มรดกจะไม่สามารถได้รับมาได้โดยไม่ศึกษาเล่าเรียน ลูกคือนักเรียนของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ แต่กระนั้นลูกก็พูดว่าลูกไม่มีเวลา! หากหลังจากเป็นของพ่อ ลูกหย่าขาดจากท่าน ท่านก็จะพูดว่าลูกเป็นคนโง่อย่างมาก ลูกไม่มีเวลาแม้ 1 ชั่วโมงหรือ1/2 ชั่วโมงเลยหรือ? นั่งในเวลาเช้าตรู่และจดจำบาบา ไม่ได้มีความยากลำบากใดวางไว้บนศีรษะของลูกสำหรับสิ่งนี้ ตื่นในตอนเช้าตรู่และเพียงแต่จดจำพ่อและควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง อย่างน้อยควรให้ประโยชน์แก่ตนเอง หากไม่ได้ให้แก่ผู้อื่น! ยิ่งลูกนั้นมีความเมตตามากเพียงใด และยิ่งลูกนำคุณประโยชน์มาให้กับตนเองและให้กับผู้อื่นได้มากเพียงใด ลูกก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงขึ้นตามนั้น นี่คือรายได้ที่ยิ่งใหญ่มาก ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากมายพูดว่าพวกเขาไม่มีเวลา ผู้ที่ร่ำรวยก็จะยากจนที่นั่นและผู้ที่ยากจนก็จะมั่งคั่ง ผู้เป็นแม่นั้นร้องไห้มากที่สุด ลูกต้องทำให้พวกเธอหัวเราะ อยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงอยู่เสมอ มีความสงบในมธุบัน ดังนั้นลูกสามารถหารายได้อย่างใหญ่หลวง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. หารายได้ที่แท้จริงเพื่อจะไปสู่ดินแดนแห่งสัจจะ มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ทิ้งความหยิ่งยะโสของรองเท้าเก่า(ร่างกาย)ที่พุพังนี้

2. มีความเมตตาและนำคุณประโยชน์มาให้กับตนเองและผู้อื่น ตื่นแต่เช้าตรู่ จดจำพ่อและควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง

พร:
ขอให้ลูกเป็นหงส์ที่สูงส่งผู้ที่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์ให้มีพลัง ด้วยความปรารถนาดีของลูก

หงส์ที่สูงส่งคือผู้ที่กันบางสิ่งที่เป็นลบออกไปและซึมซับความเป็นบวก ขณะเห็นหรือได้ยิน อย่ามองหรือฟัง ความเป็นลบหมายถึงสิ่งที่สูญเปล่า ดังนั้นอย่าได้ฟัง กระทำหรือพูดสิ่งที่ไร้สูญเปล่า เปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ไร้สาระให้มีพลัง สำหรับสิ่งนี้ลูกต้องมีความปรารถนาดีสำหรับทุกดวงวิญญาณ ด้วยความปรารถนาดี แม้บางสิ่งที่ผิดก็กลับมาถูกต้อง ดังนั้น ไม่สำคัญหรอก ว่าใครคนนั้นจะเป็นอย่างไร เพียงเฝ้าแต่ให้ความปรารถนาดี ความปรารถนาดีจะเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นน้ำและสิ่งใดที่ไร้สาระจะถูกเปลี่ยนให้เป็นบางสิ่งที่มีพลัง

คติพจน์:
เพื่อที่จะมีประสบการณ์ของความสุขเหนือประสาทสัมผัส จงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพของการเป็นรูปของความสงบ