11.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน มีความใส่ใจเดียวที่จะศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีอย่างสม่ำเสมอ และให้ติลัคของอำนาจในการปกครองตนเองแก่ตัวลูกเอง ด้วยการศึกษานี้ที่ลูกได้รับอาณาจักร

คำถาม:
ลูกๆ ควรมีความกระตือรือร้นและไม่ท้อใจเกี่ยวกับสิ่งใด?

คำตอบ:
อยู่อย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับการเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์อย่างสม่ำเสมอ ทำความเพียรพยายามสำหรับสิ่งนี้และอย่าได้ท้อใจ การศึกษาสำหรับสิ่งนี้ง่ายดายอย่างมาก ลูกสามารถศึกษาสิ่งนี้แม้ในขณะที่อยู่ที่บ้าน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งนี้ แต่ลูกต้องมีความกล้าหาญอย่างแน่นอน

เพลง:
ท่านคือแม่ ท่านคือพ่อ...

โอมชานติ
ลูกๆ ได้ยินคำยกย่องของพ่อของลูกแล้ว มีการยกย่องของเพียงผู้เดียวเท่านั้น เนื่องจากไม่มีคำยกย่องแม้แต่ของบราห์มา วิษณุ หรือชังการ์ จึงไม่สามารถมีการร้องเพลงยกย่องผู้อื่นได้ การสร้างดำเนินโดยบราห์มา การทำลายล้างโดยชังการ์ และการบำรุงรักษาโดยวิษณุ ลักษมีและนารายณ์ถูกทำให้มีค่าโดยชีพบาบา เพียงท่านเท่านั้นที่ได้รับการยกย่อง จะมีใครอีกนอกจากท่านที่ได้รับการยกย่อง? หากไม่มีครูที่ทำให้พวกเขาเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็จะไม่เป็นอย่างที่พวกเขาเคยเป็น และจากนั้นก็มีคำยกย่องของสุริยวงศ์ ผู้ปกครองอาณาจักร หากพ่อไม่ได้มาในยุคบรรจบพบกัน พวกเขาก็จะไม่ได้รับอาณาจักรของพวกเขา ไม่มีคำยกย่องของคนอื่น ไม่จำเป็นต้องยกย่องชาวต่างชาติ ฯลฯ มีการกย่องเพียงผู้เดียวเท่านั้นและไม่ใช่คนอื่น ชีพบาบาคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด โดยผ่านท่านที่ลูกได้รับสถานภาพที่สูง ดังนั้นท่านควรได้รับการจดจำอย่างดีมาก เพื่อที่จะทำให้ตัวลูกเองกลายเป็นราชา ลูกต้องศึกษาเล่าเรียน เช่นที่ใครบางคนศึกษาเล่าเรียนเพื่อกลายเป็นทนายความและศึกษาด้วยตัวเขาเอง ลูกๆ รู้ว่าชีพบาบากำลังสอนลูก ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ผู้ที่ไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพได้ ลูกได้รับศรีมัทเพื่อที่จะศึกษาเล่าเรียน สิ่งหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์ซึ่งลูกต้องศึกษานี้ ลูกรู้ว่าทุกคนตาโมประธานและไม่บริสุทธิ์ในเวลานี้ มีมนุษย์ที่ดีและไม่ดีอยู่ ผู้ที่คงอยู่อย่างบริสุทธิ์กล่าวได้ว่าเป็นคนดี เมื่อใครบางคนศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและกลายเป็นบุคคลสำคัญเขาก็ได้รับการยกย่อง อย่างไรก็ตามทุกคนไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ยกย่องผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ในยุคทองพวกเขาทั้งหมดบริสุทธิ์ ไม่มีใครยกย่องใครที่นั่น ที่นี่มีซันยาสซีที่บริสุทธิ์และผู้ครองเรือนที่ไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นผู้ที่บริสุทธิ์จึงได้รับการยกย่อง ที่นั่นราชาและราชินีเป็นเช่นไร ปวงประชาก็เป็นเช่นนั้น ไม่มีศาสนาอื่นใดที่จะกล่าวได้ว่า: บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ ที่นี่บางคนแม้กระทั่งเฝ้าแร้องเพลงยกย่องผู้ครองเรือน มีความมืดสนิทในโลก เวลานี้ลูกเข้าใจสิ่งนี้ ดังนั้นลูกๆ ควรมีความใส่ใจกับการศึกษาเล่าเรียนและทำให้ตนเองกลายเป็นราชา ผู้ที่ทำความเพียรพยายามอย่างดีจะได้รับติลัคของอำนาจในการปกครองตนเอง ลูกๆ ควรอยู่อย่างกระตือรือร้นที่จะเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ ไม่จำเป็นต้องสับสนเกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกควรทำความเพียรพยายามและอย่าได้ท้อแท้ใจ การศึกษานี้เป็นเช่นนั้นที่ลูกสามารถศึกษาได้แม้กระทั่งในขณะที่นอนอยู่บนเตียง ลูกสามารถศึกษาในขณะที่อยู่ต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน ลูกสามารถศึกษาที่บ้าน นี่เป็นการศึกษาที่ง่ายมาก! ทำความเพียรพยายามที่จะตัดบาปของลูกและอธิบายแก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน ลูกสามารถอธิบายให้กับผู้คนของศาสนาอื่นๆด้วยเช่นกัน ลูกสามารถบอกใครก็ตามว่า: ท่านคือดวงวิญญาณ ศาสนาดั้งเดิมของทุกดวงวิญญาณนั้นเหมือนกัน ไม่ได้มีความแตกต่างใดในสิ่งนั้น เป็นเพราะร่างกายที่มีศาสนานับไม่ถ้วน แต่ดวงวิญญาณนั้นเหมือนกัน พวกเขาทั้งหมดคือลูกของพ่อ บาบาได้นำลูกดวงวิญญาณมาเลี้ยงดู เหตุนี้เองสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มาจึงได้รับการจดจำ ลูกสามารถอธิบายให้กับใครก็ตามว่าพ่อของดวงวิญญาณคือใคร แบบฟอร์มที่ลูกให้พวกเขากรอกมีความหมายมาก แน่นอนว่ามีพ่อผู้ที่ได้รับการจดจำโดยทุกคน ดวงวิญญาณจดจำพ่อของพวกเขา ทุกวันนี้ในบารัตพวกเขาเรียกใครก็ได้ว่า พ่อ พวกเขาแม้กระทั่งเรียกนายกเทศมนตรีท้องถิ่นว่า พ่อ! อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าพ่อของดวงวิญญาณคือใคร พวกเขาร้องเพลง ท่านคือแม่และพ่อ แต่ไม่มีใครรู้ว่าท่านคือใครและท่านเป็นเช่นไร เป็นเพียงในบารัตเท่านั้นที่ลูกเรียกท่าน แม่และพ่อ พ่อมาที่นี่และสร้างลูกที่เกิดจากปาก บารัตนั้นถูกเรียกว่าเป็นประเทศแม่เพราะที่นี่ที่ชีพบาบาเล่นบทบาทของแม่และพ่อ เป็นที่นี่ที่พระเจ้าได้รับการจดจำในฐานะเป็นแม่และพ่อ ในต่างประเทศพวกเขาเรียกท่านว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อเท่านั้น แต่ท่านต้องมีผู้เป็นแม่ที่ท่านสามารถนำลูกๆ มาเลี้ยงได้ด้วยเช่นกัน ผู้ชายรับภรรยามาเลี้ยงดูแล้วก็สร้างลูกกับเธอ สิ่งสร้างได้ถูกสร้างขึ้น ที่นี่เช่นกันพ่อ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเข้ามาในผู้นี้และนำท่านมาเลี้ยง ลูกๆ ได้ถูกสร้างขึ้นมา ด้วยเหตุนี้เอง ท่านจึงเรียกได้ว่าเป็นแม่และพ่อ ท่านคือ พ่อของดวงวิญญาณ และแล้วท่านมาที่นี่และสร้างสิ่งสร้าง ที่นี่ลูกกลายเป็นลูกของท่านและเหตุนี้เองลูกจึงเรียกท่านว่าเป็นพ่อและแม่ นั่นคือบ้านที่แสนหวานที่ซึ่งดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่ ไม่มีใครนอกจากพ่อที่พาลูกกลับไปที่นั่น ถามใครก็ตามที่ลูกพบว่า: ท่านต้องการกลับไปบ้านที่แสนหวานของท่านหรือไม่? ในกรณีนี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน! ตอนนี้ลูกไม่บริสุทธิ์ นี่คือโลกยุคเหล็กที่ตาโมประธาน เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ดวงวิญญาณของยุคเหล็กไม่สามารถกลับบ้านได้ ดวงวิญญาณนั้นบริสุทธิ์เมื่อพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านที่แสนหวาน ในเวลานี้พ่ออธิบาย: เพียงด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง อย่าได้จดจำผู้ที่มีร่างกาย ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งกลับมาบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น และลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงตามลำดับกันไปเช่นกัน เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะอธิบายรูปภาพของลักษมีและนารายณ์ให้แก่ใคร เคยมีอาณาจักรของพวกเขาในบารัต เมื่อพวกเขาปกครองอาณาจักรของพวกเขาก็มีความสงบในโลก เพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถนำความสงบมายังโลก ไม่มีใครอื่นมีพลังที่จะทำเช่นนั้น ในเวลานี้พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่เราเพื่อโลกใหม่ ท่านกำลังบอกลูกว่าเราจะกลายเป็นราชาเหนือราชาอย่างไร เพียงพ่อเท่านั้นที่เต็มไปด้วยความรู้และไม่มีใครอื่นรู้ว่าท่านมีความรู้อะไร เพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นที่บอกเราถึงภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลก บางครั้งมนุษย์พูดว่าพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันและบางครั้งพูดว่าท่านรู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในของทุกคน ในกรณีนั้นพวกเขาไม่ควรเรียกตนเองว่าพระเจ้า! พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ จงซึมซับทั้งหมดนี้เป็นอย่างดีและอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส รูปภาพของลักษมีและนารายณ์มักแสดงให้เห็นใบหน้าที่สดชื่นแจ่มใสของพวกเขาเสมอ ในโรงเรียนผู้ที่ไปศึกษาในชั้นเรียนที่สูงกว่าก็จะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส ผู้อื่นจะเข้าใจว่าพวกเขากำลังจะผ่านการสอบที่สำคัญมากเช่นกัน นี่เป็นการศึกษาที่สูงส่งมากด้วยเช่นกัน ไม่ได้มีเรื่องของค่าธรรมเนียมใดๆฯลฯที่นี่ มีเพียงจำเป็นต้องมีความกล้าหาญ คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำระลึกถึงพ่อ! ในสิ่งนี้ที่มายาทำให้เกิดอุปสรรค พ่อพูดว่า: กลับมาบริสุทธิ์! บางคนสัญญาสิ่งนี้กับพ่อและจากนั้นเขาก็ทำให้ใบหน้าของเขาสกปรก มายามีพลังมาก เมื่อพวกเขาสอบตก ชื่อของพวกเขาจะไม่ได้รับการจดจำ สำหรับผู้อื่นก็กล่าวได้ว่า: ผู้นั้นผู้นี้ทำความก้าวหน้าเป็นอย่างดีอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตอนเริ่มต้น พวกเขาได้รับคำยกย่อง พ่อพูดว่า: ทำความเพียรพยายามสำหรับตัวลูกเองและประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงด้วยการศึกษานี้ นี่คือราชาโยคะ ไม่ใช่ประชาโยคะ (โยคะเพื่อกลายเป็นปวงประชา) อย่างไรก็ตามปวงประชาต้องถูกสร้างขึ้นด้วยเช่นกัน ลูกสามารถบอกได้จากใบหน้าของใครบางคนและงานรับใช้ที่พวกเขาทำว่าพวกเขามีค่าที่จะกลายเป็นอะไร จากพฤติกรรมของนักเรียนที่บ้าน ลูกจะสามารถเข้าใจได้ว่าเขาจะประกาศสิทธิ์เป็นอันดับแรกหรืออับดับสาม ก็เหมือนกับที่นี่ในตอนสุดท้ายเมื่อการสอบเสร็จสิ้นลูกจะเห็นนิมิตของทุกสิ่ง ไม่ได้ใช้เวลานานที่จะได้รับนิมิต แล้วลูกก็จะละอายที่ลูกสอบตก ใครจะรักผู้ที่สอบตกเล่า? ผู้คนมีความสุขอย่างมากเมื่อพวกเขาดูภาพยนตร์ แต่พ่อพูดว่า: ภาพยนตร์คืออันดับหนึ่งที่ทำให้ลูกสกปรก โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ไปดูภาพยนตร์สอบตกแล้วก็ตกต่ำลงมา มีแม้กระทั่งผู้หญิงบางคนไม่สามารถนอนหลับได้ถ้าไม่ได้ดูภาพยนตร์ ผู้ที่ดูภาพยนตร์จะทำความเพียรพยายามที่จะกลับมาสกปรกอย่างแน่นอน ทุกสิ่งเกิดขึ้นที่นี่ในเวลานี้ ทุกสิ่งที่ผู้คนคิดว่าเป็นไปเพื่อความสุขของพวกเขาแท้จริงแล้วเป็นเหตุที่ทำให้พวกเขามีความทุกข์ ความสุขนั้นคือสิ่งที่สูญสลาย ลูกได้รับความสุขที่ไม่สูญสลายจากพ่อที่คงอยู่ตลอดไปเท่านั้น ลูกเข้าใจว่าบาบาทำให้ลูกกลายเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ ก่อนหน้านี้ลูกเคยเขียนเกี่ยวกับ 21 ชาติเกิด เวลานี้บาบาพูดถึง 50-60 ชาติเกิด เพราะว่าแม้แต่ในยุคทองแดงลูกยังคงอยู่อย่างมั่งคั่งและมีความสุขมาก แม้ว่าลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกก็ยังคงมีทรัพย์สมบัติมากมาย เป็นเมื่อลูกกลับมาตาโมประธานอย่างสมบูรณ์ที่ความทุกข์ได้เริ่มขึ้น ในตอนแรกลูกอยู่อย่างมีความสุข เมื่อลูกกลับมาไม่มีความสุขอย่างมากพ่อจึงมา ท่านยกระดับแม้กระทั่งคนบาปอย่างมากเช่นอาชมิล พ่อพูดว่า: พ่อจะพาทุกคนกลับไปยังดินแดนแห่งการหลุดพ้น จากนั้นพ่อจะให้อาณาจักรยุคทองแก่ลูก ทุกคนได้รับคุณประโยชน์ พ่อพาทุกคนไปยังจุดหมายปลายทางของความสงบหรือความสุขของพวกเขา ทุกคนในยุคทองมีความสุข แม้แต่ในดินแดนแห่งความสงบทุกคนก็มีความสุข ผู้คนร้องขอความสงบในโลก บอกพวกเขา: เมื่อมันเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ก็เคยมีความสงบในโลก ไม่สามารถมีความทุกข์ที่นั่น ไม่มีทั้งความทุกข์และความไม่สงบ ที่นี่มีความไม่สงบในทุกบ้าน มีความไม่สงบในทุกประเทศ มีความไม่สงบทั่วทั้งโลก มันถูกแบ่งออกเป็นหลายชิ้น มีการแตกแยกออกเป็นส่วนๆอย่างมากมาย มีภาษาที่แตกต่างกันในทุกๆหนึ่งร้อยไมล์ พวกเขาพูดว่าภาษาโบราณของบารัตคือสันสกฤต แต่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ดังนั้นพวกเขาจะสามารถบอกได้อย่างไรว่านั่นคือภาษาโบราณ? ลูกสามารถบอกพวกเขาว่าเมื่อไรที่ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปได้เคยมีอยู่ มันก็ตามลำดับกันไปในบรรดาลูกเองด้วยเช่นกัน บางคนก็มีหัวทึบ สามารถเห็นได้เมื่อบางคนมีสติปัญญาเป็นหิน บนหนทางของความไม่รู้ พวกเขาพูดว่า: พระเจ้าที่รักจงเปิดล็อคของสติปัญญาของผู้นี้! พ่อให้การรู้แจ้งในความรู้แก่ลูกทั้งหมดเพื่อให้ล็อคนั้นเปิดออก อย่างไรก็ตามถึงอย่างนั้นสติปัญญาของบางคนก็ยังไม่ได้เปิดเลย ลูกพูดว่า: บาบา ท่านคือผู้ที่มีสติปัญญาของผู้ที่มีปัญญา ได้โปรดเปิดล็อคสติปัญญาของสามีของฉันด้วย พ่อพูดว่า: นั่นไม่ใช่เหตุผลที่พ่อได้มา พ่อจะไม่นั่งอยู่ที่นี่และเปิดล็อคสติปัญญาของแต่ละคน ในกรณีนั้นสติปัญญาของทุกคนก็จะเปิดออกและทุกคนจะกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินี พ่อจะสามารถเปิดล็อคสติปัญญาของทุกคนได้อย่างไร? พ่อจะสามารถเปิดล็อคของพวกเขาได้อย่างไรหากพวกเขาไม่ได้ไปสู่ยุคทอง? ตามละครสติปัญญาของเขาจะเปิดในเวลาที่ถูกต้อง พ่อจะสามารถเปิดได้อย่างไร? นั่นก็ขึ้นอยู่กับละครด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถผ่านไปได้อย่างเต็มที่ มันเป็นไปตามลำดับกันในโรงเรียน นี่คือการศึกษาด้วยเช่นกัน ปวงประชาก็ต้องมีการสร้างขึ้นด้วยเช่นกัน หากล็อคของทุกคนถูกเปิดแล้วปวงประชาจะมาจากที่ใด? นั่นไม่ใช่กฎ ลูกๆ ต้องทำความเพียรพยายาม ลูกสามารถบอกได้จากความเพียรพยายามของแต่ละคน ผู้ที่ศึกษาอย่างดีจะถูกรับเชิญให้ไปทุกหนแห่ง บาบารู้ว่าใครกำลังทำงานรับใช้เป็นอย่างดี ลูกๆ ต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างดีมาก เมื่อลูกศึกษาเล่าเรียนอย่างดีมาก พ่อจะพาลูกกลับบ้านแล้วก็ส่งลูกไปสวรรค์ หรือมิฉะนั้นการลงโทษก็จะรุนแรงมากและสถานภาพก็จะถูกทำลายด้วยเช่นกัน นักเรียนควรประกาศเกียรติคุณครูของเขา เมื่อลูกอยู่ในยุคทอง ลูกมีสติปัญญาที่สูงส่ง ในเวลานี้เป็นยุคเหล็ก ดังนั้นใครจะสามารถมีสติปัญญาของยุคทองได้? เคยมีความสงบในโลก เมื่อมีอาณาจักรเดียวและศาสนาเดียว ลูกสามารถแม้กระทั่งพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ว่าเมื่อมันเป็นอาณาจักรของพวกเขาในบารัตมีความสงบในโลก ในที่สุดทุกคนจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างแน่นอน ชื่อของลูกๆจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ ผู้คนศึกษาหนังสือมากมาย ฯลฯ ในการศึกษาอื่นๆ ที่นี่ลูกไม่ได้มีสิ่งใดที่เป็นเช่นนั้น การศึกษานี้ง่ายมาก อย่างไรก็ตามแม้กระทั่งมหารตีที่ดีก็ยังสอบตกในการจดจำระลึกถึง เมื่อไม่มีพลังของการจดจำระลึกถึง ดาบของความรู้จะไม่ทำงาน นั่นคือเมื่อลูกมีการจดจำอย่างมากมายที่ลูกสามารถมีพลังนั้นได้ แม้ว่าบางคนอาจจะอยู่ในบ่วงพันธะ หากเขาหรือเธอเฝ้าแต่จดจำบาบาก็จะมีประโยชน์อย่างมาก บางคนไม่เคยเห็นบาบาเลยแต่เขาก็ยังออกจากร่างในการจดจำระลึกถึงบาบา ดังนั้นเนื่องจากพวกเขามีการจดจำบาบาอย่างมากพวกเขาจึงประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ดีมาก พวกเขาหลั่งน้ำตาแห่งความรักในการจดจำระลึกถึงบาบา น้ำตาเหล่านั้นก็กลายเป็นไข่มุก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงทำความเพียรพยายามด้วยตัวลูกเอง ศึกษาการศึกษานี้และให้ติลัคของอำนาจในการปกครองตนเอง ซึมซับความรู้นี้อย่างดีมากและอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ

2. เติมดาบของความรู้ด้วยพลังของการจดจำระลึกถึง ตัดบ่วงพันธะทั้งหมดออกไปด้วยการจดจำระลึกถึง อย่าได้ดูภาพยนตร์ที่สกปรกหรือที่ทำให้ความคิดของลูกไม่บริสุทธิ์

พร:
ขอให้ลูกอยู่ในสภาพที่ปลดเกษียณที่ไม่มีขีดจำกัด และข้องแวะในการอยู่อย่างสันโดษและการจดจำระลึกถึง

ตามเวลาปัจจุบันลูกทุกคนใกล้จะถึงสภาพที่ปลดเกษียณแล้ว ผู้ที่อยู่ในสภาพเกษียณจะไม่เล่นเกมในวัยเด็ก พวกเขายังคงอยู่อย่างสันโดษและการจดจำระลึกถึงอย่างสม่ำเสมอ ลูกทุกคนที่อยู่ในสภาพของการปลดเกษียณที่ไม่มีขีดจำกัดจะอยู่ในความลึกล้ำของผู้เดียว นั่นคือลูกอยู่ในความสันโดษตลอดเวลา พร้อมกับสิ่งนั้นลูกจะต้องเฝ้าแต่จดจำผู้เดียวอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นตัวของการจดจำระลึกถึง ความหวังอันบริสุทธิ์ของบัพดาดาสำหรับลูกทุกคนคือเวลานี้ลูก ๆ และพ่อจะทัดเทียมกัน อยู่อย่างหลอมรวมในการจดจำระลึกถึงเสมอ ความทัดเทียมคือการหลอมรวม: นี่คือสิ่งบ่งบอกของการอยู่ในสภาพที่ปลดเกษียณ

คติพจน์:
หนึ่งก้าวของความกล้าหาญและพ่อจะช่วยเหลือเป็นพันก้าว