11.09.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อที่แท้จริงก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะ ลูกได้มาหาพ่อเพื่อรับฟังความรู้ที่แท้จริงถึงวิธีการที่จะกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา

คำถาม:
เหตุใดลูกๆ ต้องอยู่อย่างระมัดระวังอย่างมากๆ ขณะที่มีชีวิตอยู่ในครอบครัวของลูก?

คำตอบ:
เพราะวิธีการและหนทางของลูกนั้นพิเศษสุดไม่เหมือนใคร ความรู้ของลูกนั้นแฝงตัว เหตุนี้เองลูกต้องมีสติปัญญาที่ไม่มีขีดจำกัดเพื่อที่จะทำตามความรับผิดชอบของลูกต่อทุกคน ภายในนั้นมีสำนึกรู้ว่าลูกทั้งหมดคือพี่น้องหรือพี่น้องหญิงชาย อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าภรรยาจะพูดกับสามีของเธอว่า เธอคือพี่น้องชายของฉัน เมื่อผู้อื่นได้ยินสิ่งนี้ พวกเขาก็จะประหลาดใจว่าอะไรได้เกิดขึ้นกับเธอ ลูกต้องมีกลยุทธ์อย่างมาก

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ หากลูกไม่ได้ใช้คำว่า ทางจิต แต่เพียงพูดคำว่า พ่อ ก็ยังคงเข้าใจได้ว่านี่คือพ่อทางจิต พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ลูกทั้งหมดพูดว่าลูกคือพี่น้อง ดังนั้นพ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ท่านไม่ได้อธิบายแก่ทุกคน คำว่า พระเจ้าพูด ได้กล่าวไว้ในกีตะด้วยเช่นกัน พูดกับใคร? ทั้งหมดนั้นคือลูกๆ ของพระเจ้า พระเจ้านั้นคือพ่อ ดังนั้นลูกๆ ทั้งหมดของพระเจ้าจึงเป็นพี่น้อง พระเจ้านั้นได้อธิบายแก่พวกเขาและสอนราชาโยคะแก่พวกเขา ล็อคของสติปัญญาของลูกได้เปิดขึ้นแล้วเวลานี้ ไม่มีใครนอกจากลูกสามารถมีความคิดเช่นนั้น ผู้ที่ได้รับสาสน์ก็จะเฝ้าแต่มาที่โรงเรียนนี้และศึกษาเล่าเรียน จากการได้เห็นนิทรรศการ พวกเขาก็คิดว่าเวลานี้พวกเขาควรจะไปและได้ยินมากขึ้นอีกเล็กน้อย สิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ผู้ประทานความรู้ของกีตะ พระเจ้าชีวาพูด พวกเขาต้องรู้ว่าเป็นผู้ใดที่กำลังสอนและอธิบายแก่ลูก ดวงวิญญาณสูงสุด มหาสมุทรแห่งความรู้นั้นไม่มีตัวตน ท่านคือสัจจะ ท่านบอกสัจจะแก่ลูกเท่านั้น ดังนั้นไม่สามารถมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งนั้น ลูกได้ละทิ้งทุกสิ่งกับสัจจะ ดังนั้นก่อนอื่นใดลูกต้องอธิบายว่าเป็นพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดผู้ที่กำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกผ่านบราห์มา นี่คือสถานภาพที่สูงศักดิ์ ผู้ที่มีศรัทธาว่าผู้เดียวนั้นคือพ่อของทุกคน พ่อจากเหนือโลกนี้ผู้ที่นั่งและอธิบายแก่เราและท่านนั้นคือผู้ทรงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็จะไม่มีคำถามใดๆ ท่านคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เมื่อท่านมาที่นี่อย่างแน่นอนที่ท่านต้องมาในเวลาของท่านเอง ลูกสามารถเห็นว่านี่คือสงครามมหาภารตะเดียวกัน จะมีโลกที่ปราศจากกิเลสหลังจากการทำลาย ผู้คนไม่รู้ว่าบารัตนั้นเคยปราศจากกิเลส สติปัญญาของพวกเขาไม่ทำงาน พวกเขามีล็อคก๊อดเรจล็อคอยู่ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มีกุญแจไขล็อคเหล่านั้น เหตุนี้เองจึงไม่มีใครรู้ว่าเป็นผู้ใดที่กำลังสอนลูก พวกเขาคิดว่าเป็นดาด้านี้และดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มประณามท่านและพูดสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้นก่อนอื่นใดลูกควรจะอธิบายว่ามีการเขียนไว้ที่นี่ว่า: พระเจ้าชีวาพูด ท่านคือสัจจะ พ่อนั้นเต็มไปด้วยความรู้ ท่านอธิบายความลับของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลกแก่ลูก เวลานี้ลูกกำลังได้รับคำสอนเหล่านี้จากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั้น ท่านคือผู้สร้างโลก ผู้เดียวที่ทำให้โลกที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ ดังนั้น ก่อนอื่นใดจงให้คำแนะนำของพ่อและอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดนั้นเป็นเช่นไร ท่านให้ความรู้ที่แท้จริงของการกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา ลูกๆ รู้ว่าพ่อคือสัจจะ พ่อผู้ก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะ ลูกได้มาที่นี่เพื่อกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา เมื่อลูกไปเพื่อศึกษาเล่าเรียนกับนักกฎหมาย ลูกควรจะเข้าใจว่าลูกไปที่นั่นเพื่อกลายเป็นนักกฎหมาย เวลานี้ลูกมีศรัทธาว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก บ้างก็มีศรัทธานี้แต่แล้วพวกเขาก็พัฒนาความสงสัยและดังนั้นทุกคนจึงพูดกับเขา: ท่านเคยพูดว่าพระเจ้ากำลังสอนท่าน แล้วเหตุใดท่านจึงจากพระเจ้าไปเล่า? เมื่อพวกเขามีความสงสัย พวกเขาก็วิ่งหนีไป แล้วพวกเขาก็ทำกรรมที่เป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง พระเจ้าพูด: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยการเอาชนะตัณหาราคะลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ผู้ที่กลับมาบริสุทธิ์จะไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ที่นี่เป็นเรื่องของราชาโยคะ ลูกจะไปและปกครองที่นั่น ดวงวิญญาณที่เหลือทั้งหมดจะชำระสะสางบัญชีกรรมของพวกเขาและกลับบ้าน นี่คือเวลาของการชำระสะสาง เวลานี้สติปัญญาของลูกพูดว่า: แน่นอนที่ต้องมีการสร้างยุคทอง ยุคทองถูกเรียกว่าโลกที่บริสุทธิ์ ที่เหลือทั้งหมดจะไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น และแล้วพวกเขาต้องเล่นซ้ำบทบาทของเขาเอง ลูกเองก็เฝ้าแต่ทำความเพียรพยายามของตนเองที่จะกลับมาบริสุทธิ์และกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ลูกคิดว่าตนเองเป็นนาย ใช่ไหม? แม้แต่ปวงประชาก็เป็นนาย แม้แต่เวลานี้ผู้คนก็พูดว่า: บารัตของเรา! ลูกเข้าใจว่าในปัจจุบัน ทั้งหมดนั้นคือชาวนรก เวลานี้เรากำลังศึกษาราชาโยคะเพื่อจะกลายเป็นชาวสวรรค์ ไม่ใช่ทุกคนจะกลายเป็นชาวสวรรค์ พ่อพูดว่า: เพียงเมื่อหนทางความเลื่อมใสศรัทธามาถึงจุดจบเท่านั้นที่พ่อมา พ่อต้องมาและให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธา ผู้เลื่อมใสศรัทธานั้นคือส่วนใหญ่ ทั้งหมดนั้นเฝ้าแต่เรียกหา: โอ พระเจ้า ผู้เป็นพ่อ! คำว่า โอ พระเจ้า ผู้เป็นพ่อ! โอ พระเจ้า! จะออกมาจากปากของผู้เลื่อมใสศรัทธาอย่างแน่นอน มีความแตกต่างระหว่างความเลื่อมใสศรัทธาและความรู้ ลูกจะไม่มีวันพูดว่า โอ อิศวร! โอ พระเจ้า! มนุษย์ได้พัฒนาการฝึกฝนนี้มากว่าครึ่งหนึ่งของวงจร ลูกรู้ว่าท่านคือพ่อของลูก ลูกไม่ต้องพูดว่า โอ บาบา! ลูกต้องได้รับมรดกของลูกจากพ่อ ก่อนอื่นใด จงมีศรัทธาว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ พ่อทำให้ลูกๆ มีค่าที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก ผู้เดียวนี้คือพ่อที่แท้จริง พ่อรู้ว่าลูกๆ ผู้ที่ท่านให้น้ำทิพย์แห่งความรู้แก่พวกเขาดื่ม ผู้ที่ท่านทำให้นั่งบนกองไฟแห่งความรู้ ผู้ที่ท่านทำให้เป็นเทพ นายของโลก เวลานี้ถูกเผาด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะ เวลานี้พ่อทำให้พวกเขานั่งบนกองไฟของความรู้ ปลุกพวกเขาให้ตื่นจากการหลับใหลที่ลึกล้ำของพวกเขาและพาพวกเขาไปสวรรค์ พ่ออธิบายแล้วว่าลูกๆ ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ที่นั่นในดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ดินแดนแห่งความสุขถูกเรียกว่าโลกที่ปราศจากกิเลส โลกที่ปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ เหล่าเทพอาศัยอยู่ที่นั่น ในขณะที่อีกดินแดนหนึ่งคือบ้านที่แสนหวาน บ้านของดวงวิญญาณ นักแสดงทั้งหมดมาที่นี่จากดินแดนแห่งความสงบนั้นเพื่อที่จะเล่นบทบาทของพวกเขา เราดวงวิญญาณไม่ใช่ผู้อาศัยของสถานที่นี้ นักแสดงเหล่านั้นคือผู้อาศัยของสถานที่นี้ พวกเขาเพียงแต่มาจากบ้านของเขา เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย (เสื้อผ้า)และเล่นบทบาทของเขา ลูกเข้าใจว่าบ้านของลูกคือดินแดนแห่งความสงบที่ซึ่งลูกจะกลับไป เมื่อนักแสดงทั้งหมดได้มาอยู่บนเวที พ่อก็มาและพาทุกคนกลับไป เหตุนี้เองท่านจึงเรียกว่าผู้ปลดปล่อยและผู้นำทาง ท่านคือผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข ดังนั้นมนุษย์ทั้งหมดไปที่ใด? เพียงแต่คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้! เหตุใดลูกจึงเรียกหาผู้ชำระให้บริสุทธิ์ให้มา? เพื่อความตายของลูกเอง! ลูกไม่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกของความทุกข์และเหตุนี้เองลูกจึงขอให้พากลับบ้าน ที่นี่ทุกคนเชื่อในการหลุดพ้น โยคะโบราณของบารัตนั้นโด่งดังมาก ผู้คนไปต่างแดนเพื่อสอนราชาโยคะโบราณ มีชาวคริสต์มากมายผู้ให้ความนับถือต่อซันยาสซี จีวรสีแสดนั้นเป็นเครื่องแต่งกายของหฐโยคี ลูกไม่ต้องละทิ้งบ้านและครอบครัวของลูก ลูกไม่มีแม้แต่การบังคับของการสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว อย่างไรก็ตามสีขาวนั้นดี ลูกเคยอยู่ในบัทตีและดังนั้นสิ่งนี้กลายเป็นชุดของลูก ทุกวันนี้ผู้คนชอบสีขาวอย่างมาก เมื่อใครบางคนตายเขาก็คลุมบุคคลนั้นด้วยผ้าขาว ดังนั้นก่อนอื่นใดให้คำแนะนำของพ่อแก่ใครก็ตามที่มา มีสองพ่อ ใช้เวลาที่จะเข้าใจประเด็นนี้ ลูกไม่สามารถอธิบายให้กับพวกเขามากมายนักที่นิทรรศการ ในยุคทองมีพ่อเดียว ในขณะที่เวลานี้ลูกมีสามพ่อ เพราะว่าพระเจ้าเข้ามาในร่างของประชาบิดาบราห์มา ท่านเองก็เป็นพ่อของทุกคน โอเค ในบรรดาสามพ่อ พ่อใดที่ให้มรดกสูงสุด? พ่อที่ไม่มีตัวตนสามารถให้มรดกได้อย่างไร? ดังนั้นท่านให้มรดกผ่านบราห์มา ท่านทำการสร้างผ่านบราห์มาและท่านก็ให้มรดกผ่านบราห์มาด้วยเช่นกัน ลูกสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนมากด้วยการใช้ภาพนี้ มีชีพบาบาและแล้วก็มีประชาบิดาบราห์มา อดิเทพ และอดิเทวี ผู้นี้คือปู่ทวด พ่อพูดว่า: พ่อชีวาไม่ถูกเรียกว่าปู่ทวด พ่อคือพ่อของทุกคน ผู้นี้คือประชาบิดาบราห์มา ลูกคือพี่น้องหญิงชาย ลูกไม่สามารถทำร้ายกันและกันอย่างเป็นอาชญากร เมื่อสายตาของตัณหาราคะดึงดูดผู้เป็นคู่ พวกเขาก็ล้มลงและลืมพ่อ พ่อพูดว่า: ลูกกลายเป็นลูกของพ่อและแล้วลูกก็ทำให้ใบหน้าของลูกสกปรก! พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังอธิบายแก่ลูกๆ ลูกมีความซาบซึ้งนี้ ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าลูกต้องอยู่ในครอบครัวของลูก ลูกเองต้องทำตามความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ทางโลกของลูกด้วย ลูกแต่ละคนจะเรียกพ่อทางโลกของลูกว่า พ่อ เท่านั้น ลูกไม่สามารถเรียกเขาว่าเป็นพี่ชายของลูก ตามธรรมดา ลูกจะเรียกพ่อของลูกว่าพ่อ ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าผู้นั้นคือพ่อทางร่างของลูก ลูกมีความรู้ ความรู้นี้พิเศษสุด! ในทุกวันนี้พวกเขาเรียกกันและกันด้วยชื่อแรกของพวกเขา อย่างไรก็ตามหากลูกเรียกเขาว่าเป็นพี่ชายของลูกต่อหน้าแขกผู้มาเยือน เขาก็จะคิดว่าลูกเสียสติไปแล้ว ลูกต้องมีกลยุทธ์อย่างมาก ความรู้ของลูกแฝงตัวและความสัมพันธ์ของลูกก็แฝงตัวด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงก็ไม่ได้พูดชื่อของสามีของเธอ สามีของเธอพูดชื่อภรรยาของพวกเขา ลูกต้องปฏิสัมพันธ์กับกันและกันอย่างมีกลยุทธ์อย่างมาก ลูกต้องทำตามความรับผิดชอบของลูกต่อความสัมพันธ์ทางโลกของลูก สติปัญญาของลูกต้องขึ้นไปสู่เบื้องบน เรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากพ่อ แต่ลูกต้องเรียกลุงของลูกว่า ลุง และเรียกพ่อของลูกว่า พ่อ ผู้ที่ไม่กลายเป็นบราห์มากุมารและกุมารีจะไม่คิดว่าตนเองเป็นพี่น้องหญิงชาย เพียงผู้ที่กลายเป็นบีเคเท่านั้นที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆ เหล่านี้ บุคคลภายนอกก็จะประหลาดใจที่ได้ยินสิ่งนี้ สติปัญญาที่ดีมากนั้นเป็นที่ต้องการที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ พ่อได้ทำให้สติปัญญาของลูกๆ กว้างขึ้น เริ่มแรกลูกมีสติปัญญาที่มีขีดจำกัด เวลานี้สติปัญญาของลูกไปสู่ความไม่มีขีดจำกัด ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของเรา ทั้งหมดเหล่านี้คือพี่น้องหญิงชายของเรา ที่บ้านลูกควรจะเรียกแม่สามีของลูกว่าเป็น แม่สามี ไม่ใช่ พี่สาว/น้องสาว ขณะที่อยู่ที่บ้านลูกต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีกลยุทธ์อย่างมาก ไม่เช่นนั้นแล้วหากลูกเรียกสามีของลูกว่า พี่ชาย/น้องชาย และแม่สามีของลูกว่า พี่สาว/น้องสาว ผู้คนก็จะถามว่า นี่คืออะไรกัน เพียงลูกเท่านั้นไม่มีใครอื่นมีความรู้นี้ มีคำกล่าวว่าพระภู่(พระเจ้า) เพียงท่านเท่านั้นที่รู้วิธีการและหนทางของท่าน เวลานี้ลูกกลายเป็นลูกๆ ของท่านและดังนั้นลูกเท่านั้นที่รู้วิธีการและหนทางของลูก ลูกต้องก้าวไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อที่จะไม่มีใครอื่นสับสน ที่นิทรรศการก่อนอื่นใดลูกๆ ต้องอธิบายว่าเป็นพระเจ้าที่กำลังสอนลูก เวลานี้บอกเราว่าใครเป็นพระเจ้า? ชีวาผู้ไม่มีตัวตนหรือศรีกฤษณะที่มีร่างกาย? ได้มีคำกล่าวไว้ในกีตะว่า: พระเจ้าพูด คำพูดเหล่านั้นในกีตะทั้งหมดพูดโดยชีวา ดวงวิญญาณสูงสุด หรือโดยศรีกฤษณะ? กฤษณะคือเจ้าชายแรกของสวรรค์ ลูกไม่สามารถพูดว่าวันเกิดของกฤษณะเป็นวันเกิดของชีวาด้วยเช่นกัน วันเกิดของกฤษณะมาหลังจากวันเกิดของชีวา เขากลายเป็นเจ้าชายศรีกฤษณะหลังจากวันเกิดของชีวาได้อย่างไรนั้นคือสิ่งที่จะต้องเป็นที่เข้าใจ มีวันเกิดของชีวาและแล้วก็วันเกิดของกีตะและทันทีหลังจากนั้นก็เป็นวันเกิดของกฤษณะ เพราะพ่อสอนราชาโยคะ สิ่งนี้ได้เข้าไปสู่สติปัญญาของลูกๆ ลูกไม่สามารถฉลองวันเกิดของชีวาได้จนกว่าดวงวิญญาณสูงสุด ชีวามาที่นี่ จนกว่าชีวาได้มาและสร้างดินแดนของกฤษณะ ไม่เช่นนั้นแล้วจะมีการฉลองวันเกิดของกฤษณะได้อย่างไร? พวกเขาฉลองวันเกิดของกฤษณะแต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด กฤษณะคือเจ้าชายและดังนั้นอย่างแน่นอนที่เขาจะอยู่ในยุคทอง อย่างแน่นอนที่ต้องเป็นอาณาจักรของเหล่าเทพ จะไม่ได้เป็นเพียงกฤษณะเดียวเท่านั้นผู้ที่ได้รับอำนาจในการปกครอง อย่างแน่นอนที่จะมีดินแดนของกฤษณะ พวกเขาพูดถึงดินแดนของกฤษณะและแล้วนี่คือดินแดนของคันส์ปีศาจ ดินแดนของกฤษณะคือโลกใหม่ ในขณะที่ดินแดนของคันส์คือโลกเก่า พวกเขาพูดว่าเคยมีสงครามระหว่างเทพและปีศาจและเหล่าเทพชนะ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นเช่นนั้น ดินแดนของคันส์นั้นถูกทำลายและแล้วได้มีการสร้างดินแดนของกฤษณะขึ้น ดินแดนของคันส์จะอยู่ในโลกเก่า คันส์และปีศาจจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกใหม่ มองดูว่ามีมนุษย์ที่นี่มากมายเพียงใดเวลานี้! ในยุคทองจะมีน้อยนิดมาก ลูกสามารถเข้าใจสิ่งนี้ด้วย เวลานี้สติปัญญาของลูกคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เหล่าเทพไม่ได้รบรา ชุมนุมเทพคงอยู่ในยุคทองเท่านั้นในขณะที่ชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจอยู่ที่นี่ ไม่มีสงครามระหว่างเทพและปีศาจหรือระหว่างฆราวาสและพันดาวาส ลูกกำลังเอาชนะราวัน พ่อพูดว่า: เอาชนะกิเลสเหล่านี้และลูกจะเอาชนะโลก ไม่มีเรื่องของการรบราในสิ่งนี้ หากลูกใช้คำว่า รบรา นั่นก็จะเป็นความรุนแรง ลูกต้องเอาชนะราวันแต่ลูกต้องไม่ก้าวร้าวรุนแรง เพียงด้วยการจดจำพ่อเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกเผาไป ราชาโยคะโบราณของบารัตนั้นโด่งดังอย่างยิ่ง พ่อพูดว่า: เชื่อมโยคะของสติปัญญาของลูกกับพ่อและแล้วบาปของลูกจะถูกเผาไป พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์และดังนั้นสติปัญญาของลูกต้องเชื่อมต่อในโยคะกับพ่อนั้นและแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกกำลังมีโยคะกับท่านในทางปฏิบัติ ไม่มีเรื่องของการรบราในสิ่งนี้ ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและมีโยคะกับพ่อก็จะได้รับมรดกจากพ่อ อย่างแน่นอนที่เขาเคยทำในวงจรที่แล้ว แน่นอนที่โลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลาย พวกเขาทั้งหมดชำระสะสางบัญชีกรรมของเขาและกลับบ้าน ที่นั่นได้มีการโยกย้ายชั้นเรียนและพวกเขาก็ได้ที่นั่งตามลำดับกันไป ลูกเองก็จะไปที่นั่นและปกครองอาณาจักรตามลำดับกันไป เหล่านี้เป็นประเด็นที่มีเหตุผลอย่างยิ่งและต้องเป็นที่เข้าใจ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่แสนหวาน ผู้เป็นที่รัก ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. กำลังมีการก่อตั้งยุคทองในเวลาของการชำระสะสางนี้ ดังนั้นแน่นอนที่ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ อย่าได้มีความสงสัยใดเกี่ยวกับพ่อหรืองานของท่าน

2. ความรู้และความสัมพันธ์นั้นแฝงตัว ดังนั้นจงมีสติปัญญาที่ไม่มีขีดจำกัดและปฏิสัมพันธ์กับทุกคนในครัวเรือนของลูกอย่างมีกลยุทธ์อย่างมาก อย่าได้พูดคำพูดที่ทำให้ผู้ที่รับฟังสับสน

พร:
ขอให้ลูกมีโชคหลายล้านเท่าและหารายได้หลายล้านบนพื้นฐานของศรีมัท โดยการจบสิ้นการทำตามจิตใจของตนเองและการทำตามจิตใจผู้อื่น

ผู้ที่ทำตามศรีมัท ไม่สามารถมีแม้ความคิดเดียวที่จะทำตามจิตใจตนเองหรือทำตามจิตใจผู้อื่น หากความเร็วของสภาพของลูกไม่เร็ว ย่อมมีบางสิ่งที่ลูกทำตามจิตใจตนเองหรือทำตามจิตใจผู้อื่นที่ปะปนกับศรีมัท การทำตามจิตใจคือความคิดที่เกิดขึ้นตามสันสการ์ที่มีขีดจำกัดของดวงวิญญาณซึ่งทำให้ดวงวิญญาณนั้นขึ้นลง ดังนั้นตรวจสอบตนเองหรือให้ผู้อื่นตรวจสอบลูก อย่าก้าวเดินแม้แต่ก้าวเดียวโดยปราศจากศรีมัท เพราะเมื่อนั้นลูกจะสะสมรายได้หลายล้านและสามารถกลับมามีโชคหลายล้านเท่า

คติพจน์:
การมีความรู้สึกให้คุณประโยชน์ต่อทุกคนในจิตใจอยู่เสมอเป็นหน้าที่ของดวงวิญญาณผู้ให้คุณประโยชน์โลก