11.10.20    Avyakt Bapdada     Thai Murli     31.03.86     Om Shanti     Madhuban


ปีแห่งการกลับมาเต็มไปด้วยพลังทั้งหมดและได้รับพร


วันนี้ นายแห่งสมบัติที่มีค่าทั้งหมดกำลังมองดูลูกๆ ผู้เป็นนายของท่าน ท่านกำลังมองดูว่าลูกๆ ได้กลายเป็นนายมากแค่ ไหน ซันสการ์ของความเป็นนายในเวลานี้ทำให้ดวงวิญญาณที่สูงส่งซึ่งในขณะนี้เป็นนายของสมบัติที่มีค่าทั้งหมดและพลังทั้งหมดกลายเป็นนายของโลกในอนาคต ดังนั้นบาบาเห็นอะไร? เห็นว่าทุกคนคือลูกๆ และเห็นว่าลูกทุกคนมีความรักที่ลึกซึ้งมากเพียงแค่อยู่ในความเป็น บาบากับฉัน ทุกคนมีความซาบซึ้งของการเป็นลูก แต่การเป็นนายและลูกหมายถึงการกลับมาเพียบพร้อมและทัดเทียมกับผู้เป็นพ่อ ดังนั้นพ่อได้เห็นความแตกต่างระหว่างสภาพของการเป็นลูกและสภาพของการเป็นนาย การเป็นนายหมายถึงทุกย่างก้าวที่ลูกก้าวเพื่อตนเองและผู้อื่นจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้เรียกว่าการเป็นนาย นั่นคือเป็นลูกและเป็นนาย คุณสมบัติของการเป็นนายคือยิ่งลูกมีความซาบซึ้งของการเป็นนายมากแค่ไหน ซันสการ์ของผู้รับใช้โลกก็จะยิ่งมองเห็นได้ในตัวลูกในรูปที่ปรากฏออกมาอย่างสม่ำเสมอมากเท่านั้น ยิ่งลูกมีความซาบซึ้งของการเป็นนายมากแค่ไหน ลูกก็จะยิ่งมีความซาบซึ้งในการเป็นผู้รับใช้โลกในเวลาเดียวกันมากเท่านั้นเช่นกัน ทั้งสองจะเท่าเทียมกัน นี่คือความหมายของการเป็นนาย ที่ทัดเทียมกับพ่อ ดังนั้นบาบาจึงเห็นผลลัพธ์ว่าในทั้งสองรูปของการเป็นลูกและเป็นนายปรากฏให้เห็นในการกระทำอย่างสม่ำเสมอหรือเป็นเพียงความรู้เท่านั้น มีความแตกต่างระหว่างความรู้และสิ่งที่นำไปปฏิบัติ บาบาได้เห็นลูกๆ ที่ดีบางคนในรูปทัดเทียมกับพ่ออย่างไรในการกระทำในทางปฏิบัติของพวกเขา แม้กระทั้งเวลานี้ลูกบางคนยังอยู่ในสภาพที่เป็นวัยเด็กของพวกเขา ด้วยความซาบซึ้งทางจิตของการเป็นนาย บางครั้งพวกเขาก็มั่นคงอยู่ในสภาพที่มีพลังในการทัดเทียมกับพ่อ อย่างไรก็ตามในเวลาอื่นพวกเขาผ่านช่วงเวลาที่พยายามรักษาความมั่นคงในสภาพนั้น

ลูกๆ ทั้งหมดมีเป้าหมายที่สูงส่งเหมือนกันของการกลับมาทัดเทียมกับพ่อ เป้าหมายมีพลัง แต่เวลานี้ต้องใส่เป้าหมายนั้นเข้าไปในความคิด คำพูด การกระทำ ความสัมพันธ์และสายใย มีความแตกต่างในสิ่งนี้ ลูกบางคนอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่ทัดเทียมถึงระดับที่เท่ากับความคิดของพวกเขา บางคนแม้กระทั่งคงอยู่ในสภาพนั้นในความคิดและคำพูดของพวกเขา บางครั้งพวกเขาแม้กระทั่งถึงระดับของการกระทำ อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเข้ามาในความสัมพันธ์และสายใยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในงานรับใช้หรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับครอบครัวเปอร์เซ็นต์นั้นจะลดลง การที่จะมีความทัดเทียมกับพ่อหมายถึงการอยู่ในสภาพที่ทัดเทียมกับพ่อในความคิด คำพูด การกระทำ และความสัมพันธ์ในเวลาเดียวกัน บางคนยังคงอยู่ในสภาพนี้ในสองวิชาและบางวิชาในสามวิชา แต่เมื่อต้องอยู่ในสภาพนี้ในทั้งสี่วิชาที่บาบาพูดถึงบางครั้งก็เป็นเรื่องหนึ่งและบางครั้งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นบัพดาดาจึงมีความรักต่อลูกๆเป็นอย่างมาก รูปแบบของความรักไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้ลูกได้พบกับรูปที่อะแวคในรูปที่มีตัวตน แต่รูปแบบของความรักคือการทำให้ลูกทัดเทียม ลูกบางคนคิดว่าบัพดาดากลายเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่น (ละวาง) แต่สิ่งนี้จะไม่กลายเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่น นี่คือรูปพิเศษของความรัก

บัพดาดาบอกลูกก่อนหน้านี้แล้วว่าตอนนี้เหลือเวลาน้อยมากในแง่ของการบรรลุผลในช่วงระยะเวลาอันยาวนาน เหตุนี้เองสำหรับ"ระยะเวลาที่ยาวนาน" บัพดาดาจึงให้เวลากับลูก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อทำให้ลูกอบอุ่นขึ้นหรือลูกอุ่นเครื่อง(เตรียมความพร้อม)ด้วยตาปาเซียแห่งความมุ่งมั่นนั่นคือการทำให้ลูกเข้มแข็งและเป็นผู้ใหญ่ ในความเป็นจริงลูกทุกคนมีความคิดเกี่ยวกับโกลเด้น จูบีลี่ ว่าลูกจะกลับมาทัดเทียม เอาชนะอุปสรรค และเป็นตัวของการแก้ปัญหา สัญญาทั้งหมดเหล่านั้นบันทึกไว้ในรูปจิตราคุปต์ของพ่อ (ผู้ที่เก็บทุกบัญชี) ไว้ในสมุดบัญชีของท่าน วันนี้เช่นกันลูกบางคนมีความคิดที่มุ่งมั่น การอุทิศตนหมายถึงการทำให้ตนเองเป็นผู้ใหญ่พร้อมกับการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด การอุทิศตนหมายถึงการกลับมาทัดเทียมกับพ่อในทั้ง 4 ประการ คือ ความคิด คำพูด การกระทำ และความสัมพันธ์ จดหมายที่ลูกให้และความคิดที่ลูกมีได้รับการบันทึกไว้กับบัพดาดาตลอดเวลาในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ไฟล์ของทุกคนอยู่ที่นั่นในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ความคิดนี้ของลูกแต่ละคนกลายเป็นนิรันดร์

ปีนี้บัพดาดาให้เวลาลูกในการทำให้ทุกความคิดของลูกเป็นอมตะและเป็นนิรันดร์ด้วยตาปาเซียแห่งความมุ่งมั่น ในการมีการสนทนาทางจิตวิญญาณกับตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยการฝึกฝนความมุ่งมั่น เพื่อทำให้ลูกมีการตระหนักรู้และลงมือกระทำในรูปของการเกิดใหม่ของลูกและทำให้สภาพเหล่านี้ถาวรและแข็งแกร่ง นอกจากนั้นลูกต้องเพิ่มบัญชีของลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสะสมพลังแห่งความคิดที่บริสุทธิ์ ตอนนี้มีความจำเป็นมากขึ้นที่จะต้องสัมผัสกับพลังของความคิดที่บริสุทธิ์โดยการสำรวจตนมากขึ้น ด้วยพลังแห่งความคิดที่บริสุทธิ์ลูกสามารถจบสิ้นความคิดที่ไร้ประโยชน์ของลูกได้อย่างง่ายดาย และด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของลูกลูกสามารถทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงได้ ประสบการณ์พิเศษของพลังแห่งความคิดที่บริสุทธิ์เวลานี้จะทำให้ความคิดที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดจบลงได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแค่จบสิ้นความคิดที่ไร้ประโยชน์เท่านั้น แต่ด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของลูก ความคิดที่บริสุทธิ์ของลูกสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้อื่นได้ ขณะนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะสมสต็อกของความคิดที่บริสุทธิ์เหล่านี้เพื่อตัวลูกเอง ลูกรักที่จะได้ยินเมอร์ลีเป็นอย่างมาก เมอร์ลีหมายถึงสมบัติที่มีค่า ในการสะสมทุกจุดของเมอร์ลีอย่างเป็นพลังคือการเพิ่มพลังของความคิดที่บริสุทธิ์ ใช้สิ่งนี้ในทุกขณะอย่างเป็นพลัง เวลานี้ลูกต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสิ่งนี้ ยิ่งตอนนี้ลูกมีประสบการณ์อยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับความสำคัญของความคิดที่บริสุทธิ์มากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งมีประสบการณ์ในการรับใช้ด้วยจิตใจของลูกได้ง่ายขึ้นมากเท่านั้น ก่อนอื่นลูกต้องสะสมพลังของความคิดที่บริสุทธิ์เพื่อตัวลูกเองและจากนั้นลูกก็จะกลายเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลกและเป็นดวงวิญญาณผู้เปลี่ยนแปลงโลกร่วมกับพ่อ ภารกิจใหญ่หลวงในการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยพลังของความคิดที่บริสุทธิ์ยังคงต้องทำ ปัจจุบันพ่อบราห์มาได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับรูปที่อะแวคแล้วขณะนี้กำลังหล่อเลี้ยงลูกทั้งหมดด้วยพลังแห่งความคิดที่บริสุทธิ์ ท่านร่วมมือกับลูกเพื่อการเติบโตของงานรับใช้และทำให้ลูกก้าวไปข้างหน้า นี่คืองานรับใช้พิเศษที่เกิดขึ้นด้วยพลังของความคิดที่บริสุทธิ์ ดังนั้นจงกลายเป็นเหมือนพ่อบราห์มาและเพิ่มคุณสมบัติพิเศษในตนเอง เพราะเวลานี้ลูกต้องฝึกฝนสิ่งนี้ในรูปของตาปาเซีย ตาปาเซียหมายถึงการฝึกฝนด้วยความมุ่งมั่น อะไรที่ธรรมดา ๆ จะไม่เรียกว่าตาปาเซีย และดังนั้นตอนนี้บาบาจึงให้เวลากับลูกเพื่อทำตาปาเซีย เหตุใดท่านถึงให้สิ่งนั้นในเวลานี้? เนื่องจากเวลานี้จะถูกสะสมไว้ในบัญชีของลูก เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน บัพดาดาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนได้สัมผัสกับการได้มาซึ่งการบรรลุผลเป็นระยะเวลาอันยาวนาน บัพดาดาต้องการทำให้ลูก ๆ ทุกคนมีสิทธิ์ในโชคของอาณาจักรเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ดังนั้นระยะเวลาที่ยาวนานจึงสั้นมาก ดังนั้นเพื่อให้ลูกได้ฝึกฝนทุกสิ่งในรูปของตาปาเซีย บาบาจึงให้ช่วงเวลาพิเศษนี้ให้กับลูก เพราะเวลาเช่นนั้นกำลังจะมาถึงเมื่อลูกทุกคนจะต้องกลายเป็นผู้ประทานและประทานพร และให้สิ่งเหล่านี้ให้กับทุกคนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นบาบาจึงให้เวลากับลูกเพื่อทำให้บัญชีของสมบัติที่มีค่าทั้งหมดของลูกเต็มเปี่ยม

อีกประการหนึ่ง: ลูกสัญญาว่าจะกลายเป็นผู้ทำลายอุปสรรคและเป็นตัวของการแก้ไขปัญหา ดังนั้นขอให้มีความคิดที่มุ่งมั่นเป็นพิเศษและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ทำลายอุปสรรคเพื่อตัวลูกเองและเพื่อผู้อื่น อย่าให้มันอยู่ในความคิดเท่านั้น แต่กลายเป็นสิ่งนั้นในทางปฏิบัติด้วย ดังนั้นในปีนี้บัพดาดาจึงให้โอกาสพิเศษ ใครก็ตามที่ต้องการที่จะประกาศสิทธิ์ในโอกาสพิเศษที่นี้ที่จะกลายเป็นผู้ทำลายอุปสรรคสามารถรับสิ่งนั้นได้ในปีนี้ ปีนี้มีพรพิเศษ อย่างไรก็ตามในการที่จะประกาศสิทธิ์ในพรนี้ลูกจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสองสิ่ง ประการแรกจงกลายเป็นผู้ประทานและทัดเทียมกับพ่อ และอย่าได้มีความคาดหวังที่จะได้รับ อย่าให้เป็นอย่างนั้นที่ลูกรู้สึกว่าลูกจะมีความรักเมื่อลูกได้รับความเคารพหรือความรัก หรือลูกจะให้ความเคารพเมื่อลูกได้รับความเคารพ ไม่เลย ฉันต้องเป็นลูกของผู้ประทานและให้ ฉันต้องไม่มีความคาดหวังของการได้รับ ในขณะที่ดำเนินการกระทำที่สูงส่ง ฉันต้องไม่มีความคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งใดตอบแทน ผลของการกระทำที่สูงส่งก็สูงส่งอยู่ดี ลูกมีความรู้นี้ แต่ไม่มีความคิดนี้ในขณะที่ทำ ดังนั้นประการแรกเพื่อที่จะมีค่าควรแก่การได้รับพรจงเป็นผู้ประทานพรอย่างสม่ำเสมอ ประการที่สองจงเป็นผู้ทำลายอุปสรรค ดังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสนใจกับพลังในการยอมรับปรับตัว พลังในการยอมรับปรับตัวก็จำเป็นสำหรับตนเองเช่นกัน ลูกเป็นลูกของมหาสมุทรและคุณสมบัติพิเศษของมหาสมุทรคือการในการยอมรับปรับตัว เพียงผู้ที่มีพลังในการในการยอมรับปรับตัวเท่านั้นที่จะสามารถมีความปรารถนาดีและความรู้สึกเมตตากรุณาที่จะให้คุณประโยชน์ ดังนั้นจงเป็นผู้ประทาน เป็นมหาสมุทร เป็นตัวของพลังที่จะในการยอมรับปรับตัว นำคุณสมบัติพิเศษทั้งสองนี้เข้ามาในทุกการกระทำเสมอ บางครั้งลูกบางคนบอกว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะทำอย่างนั้น แต่เมื่อถึงเวลาต้องทำสิ่งนั้นบางอย่างก็เปลี่ยนไป ดังนั้นในปีนี้ลูกต้องฝึกฝนเรื่องความทัดเทียมกันในทั้งสี่วิชาไปพร้อม ๆ กันโดยเฉพาะ ลูกเข้าใจไหม? ดังนั้นลูกจะได้รับเวลาในการดูดซับซันสการ์ของการสะสมสมบัติที่มีค่าและกลายเป็นผู้ประทานพรและให้อย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นลูกจึงได้รับโอกาสในการกำหนดอันดับของลูกตลอดเวลาในการกลายเป็นผู้ทำลายอุปสรรคและทำให้คนอื่นๆทำสิ่งนี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงทำตาปาเซียด้วยตนเองและร่วมมือกันเพื่อจบสิ้นอุปสรรคของผู้อื่น ไม่ว่าลูกจะต้องก้มลงมากแค่ไหน การก้มลงนี้คือการแกว่งไกวอยู่ในชิงช้าอย่างสม่ำเสมอ ผู้คนยังคงแกว่งไกวกฤษณะด้วยความรักมากมาย ในทำนองเดียวกันพ่อแกว่งไกวลูกๆในเปลบนตักของท่าน ในอนาคตลูกจะแกว่งชิงช้าที่ประดับด้วยเพชรพลอยและลูกจะมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและถูกแกว่งไกวในชิงช้าในหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ดังนั้นการก้มลงและการตายคือความยิ่งใหญ่ "ทำไมฉันจึงควรก้มลง? อีกคนควรจะก้มลง อย่าคิดว่าตนเองด้อยกว่าในสิ่งนี้ การก้มลงนี้เป็นความยิ่งใหญ่ การตายนี้ไม่ใช่การตาย แต่มีชีวิตอยู่ด้วยการได้มาซึ่งบรรลุผลอันเป็นนิรันดร์ ดังนั้นจงเป็นผู้ทำลายอุปสรรคและทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นนี้อยู่เสมอ ใครก็ตามที่ต้องการประกาศสิทธิ์ในโอกาสที่จะเข้ามาในดิวิชั่นแรก(กลุ่มแรก)ก็สามารถทำได้ บัพดาดากำลังบอกลูกถึงความสำคัญของช่วงเวลาพิเศษในการรับโอกาสนี้ ดังนั้นจงทำตาปาเซีย รู้ถึงความสำคัญของเวลานี้

ประการที่สาม ตามเวลาแล้วบรรยากาศของความไม่สงบและความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้นมากแค่ไหน เส้นของสติปัญญาของลูกจะต้องชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น เพราะพลังทั้งสองในการสัมผัส(touching) และจับ(catching) เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ประการแรกลูกต้องสามารถจับทิศทางของบัพดาดาได้ด้วยสติปัญญาของลูก ถ้าเส้นไม่ชัดเจนแล้วการกำหนดของจิตใจของลูกเองก็จะถูกปะปนเข้ากับทิศทางของบัพดาดาด้วย จากนั้นเนื่องจากมีการผสมปะปนกันลูกจะถูกหลอกในเวลานั้น ยิ่งสติปัญญาของลูกชัดเจนมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งสามารถจับทิศทางของบัพดาดาได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเส้นทางของสติปัญญาของลูกชัดเจนขึ้นเท่าไหร่ พลังสำหรับตัวลูกเอง,สำหรับการเติบโตในการรับใช้และสำหรับการเป็นผู้ประทานและการให้กับผู้อื่นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างง่ายดายมากเท่านั้น ลูกจะมีสัมผัส(touching)ในเวลานั้น นี่คือวิธีการที่ถูกต้องในการรับใช้ดวงวิญญาณโดยเฉพาะและวิธีการที่ถูกต้องสำหรับการพัฒนาตนเอง ดังนั้นในปัจจุบันพลังทั้งสองนี้มีความสำคัญมากที่สุด เพื่อเพิ่มสิ่งเหล่านี้ลูกต้องกลายเป็นผู้ที่ประหยัด (economical) และเป็นของหนึ่งเดียว (เอกนามิ) ดังนั้นลูกจึงเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่น การผูกพันยึดมั่นกับผู้อื่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ความผูกพันยึดมั่นนั้นไม่ถูกต้อง แต่อิทธิพลของธรรมชาติของผู้อื่นก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนในสภาพของลูกเอง ซันสการ์ของผู้อื่นสร้างความขัดแย้งในสติปัญญาของลูก ในเวลานั้นลูกมีพ่อหรือบางซันสการ์อยู่ในสติปัญญาของลูกหรือไม่? แม้ว่าสติปัญญาจะได้รับอิทธิพลจากความผูกพันยึดมั่นหรือความขัดแย้ง แต่เส้นของสติปัญญาจะต้องชัดเจนอยู่ตลอดเวลา การเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่นใดคือการต้องอยู่กับท่านผู้เดียว (เอกนามิ) ตลอดไป การประหยัดคืออะไร? เพียงแค่การประหยัดความมั่งคั่งทางกายภาพไม่ใช่การประหยัด สิ่งนี้ก็จำเป็นเช่นกัน แต่เวลา ความคิด และพลังก็เป็นความมั่งคั่งเช่นกันและจะต้องมีการประหยัดในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด อย่าได้สูญเสียสิ่งเหล่านี้ การประหยัดหมายถึงการเพิ่มบัญชีสะสมของลูก ผู้ที่มีซันสการ์เอกนามิและการประหยัดจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังทั้งสองของการสัมผัส(touching) และการจับ(catching)ได้ ลูกจะไม่สามารถมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้ได้ในช่วงเวลาของการทำลายล้าง โดยการการฝึกฝนนี้ที่ลูกจะสามารถได้รับทิศทางที่สูงส่งและการหลุดพ้นในเวลาที่ถูกต้องเท่านั้น ลูกอาจคิดว่ายังมีเวลาอีกพอสมควรก่อนที่จะมีการทำลายล้าง โอเคมันอาจจะมีสิบปี แต่ถ้าลูกพยายามที่จะทำความพยายามนี้หลังจากสิบปีลูกจะไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าลูกจะเพียรพยายามแค่ไหนลูกก็ไม่สามารถทำได้ ลูกจะกลับมาอ่อนแอและจุดจบของลูกจะผ่านไปกับการต่อสู้ไม่ใช่ในการประสบความสำเร็จ ลูกจะไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของยุคเงินใช่ไหม? การทำงานหนักหรือลำบากตรากตรำหมายถึงการมีคันธนูและลูกศร การหลุดหายไปในความรักและความสุขอยู่ตลอดเวลาหมายถึงการเป็นมุรลีดาร์(ผู้ที่มีขลุ่ย)และการเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์ เมอร์ลีทำให้ลูกร่ายรำ ในขณะที่ธนูและลูกศรทำให้ลูกทำงานหนักในการเพียรพยายามเข้าสู่เป้าหมาย ดังนั้นลูกต้องไม่กลายเป็นผู้ที่มีคันธนูและลูกศร แต่เป็นผู้ที่มีขลุ่ย ดังนั้นอย่าบ่นในเวลาสุดท้ายและขอเวลาเพิ่มพิเศษอีกหน่อย "ให้โอกาสเราและมีความเมตตา!" จะต้องไม่ทำสิ่งนี้ เหตุนี้เองที่บาบาบอกลูกล่วงหน้า ไม่ว่าลูกจะมาในตอนท้ายหรือในตอนแรก ตามเวลาก็จะเป็นเวลาสำหรับทุกคนที่จะต้องไปถึงสภาพสุดท้าย ดังนั้นลูกต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่รวดเร็ว ลูกเข้าใจไหม? อัจชะ

ถึงลูก ๆ ที่รักทุกคนในทุกหนแห่ง ถึงลูกที่นั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของบาบา ถึงลูกที่แสดงความพอใจ ถึงลูกๆที่มีบุคลิกภาพแห่งความสุขอยู่เสมอ ถึงผู้ที่มีหัวใจที่กว้างใหญ่และไม่มีขีดจำกัดอยู่เสมอ ถึงผู้ที่ซึมซับด้วยสติปัญญาที่ไม่มีขีดจำกัดและกว้างไกล ถึงดวงวิญญาณที่ไม่มีขีดจำกัด ด้วยการจดจำระลึกถึงที่เต็มไปด้วยความรักของบัพดาดาและนมัสเต

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้เอาชนะมายาและผู้เอาชนะโลกและเปลี่ยนศัตรูของลูกกิเลสทั้งห้าและทำให้พวกเขาร่วมมือ

บุคคลที่มีชัยชนะจะเปลี่ยนรูปแบบของศัตรูของเขาได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลูกเปลี่ยนศัตรูซึ่งคือกิเลสของลูกและลูกทำให้พวกเขากลายเป็นรูปที่ให้ความร่วมมือ เพื่อที่พวกเขาจะเฝ้าแต่ก้มลงให้กับลูกอยู่เสมอ จงเปลี่ยนตัณหาราคะให้เป็นความปรารถนาดี ความโกรธเป็นความซาบซึ้งทางจิต ความโลภเป็นการอยู่เหนือการล่อลวง ความผูกพันยึดมั่นเป็นความรัก และความหยิ่งยโสของร่างกายเป็นความเคารพตนเอง และลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะมายาและเป็นผู้เอาชนะโลก

คติพจน์:
จิตสำนึกของ ของฉัน คืออัลลอยที่ผสมลงในทองคำแท้ซึ่งจะลดคุณค่าลง ดังนั้นจงจบสิ้นจิตสำนึกของ ของฉัน