11.10.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ให้บาปของลูกถูกเผาด้วยไฟของโยคะ และกลับมาสะโตประธานอย่างสมบูรณ์ อย่าได้กระทำบาปใดๆ

คำถาม:
ลูกได้รับสถานภาพที่สูงส่งในยุคทองบนพื้นฐานของอะไร? ลูกควรบอกทุกคนเกี่ยวกับระบบใดเกี่ยวกับสถานที่นี้?

คำตอบ:
สถานภาพที่สูงส่งที่ได้รับในยุคทองอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ของลูก ผู้ที่ซึมซับความบริสุทธิ์ในระดับที่น้อยกว่าไปสู่ยุคทองในภายหลังและได้รับสถานภาพที่ต่ำ เมื่อใครก็ตามมาที่นี่ บอกพวกเขาเกี่ยวกับระบบว่า: เมื่อคุณให้ทาน ลางแห่งเงามืดสามารถขจัดออกไปได้ ให้ทานกิเลสทั้งห้าและจะกลับมา 16 องศาสมบูรณ์พร้อม ลูกๆ ควรถามหัวใจของลูกว่า: ฉันมีกิเลสใดๆ หรือไม่?

โอมชานติ
พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิตว่า ลูกควรอธิบายแก่มนุษย์อย่างไรว่าสวรรค์กำลังได้รับการก่อตั้งเวลานี้ สวรรค์คงอยู่ในบารัตเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว บารัตเคยเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ลูกควรคิดว่ามีมนุษย์มากแค่ไหนในเวลานั้น ในตอนต้นของยุคทองจะมีมากที่สุด 900,000 ถึงหนึ่งล้านคน ต้นไม้มีขนาดเล็กในตอนเริ่มต้น ในเวลานี้เมื่อเป็นตอนสิ้นสุดของยุคเหล็ก ต้นไม้ก็ใหญ่โตขึ้นมาก เวลานี้ต้นไม้ต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน ลูกๆ เข้าใจว่านี่คือสงครามมหาภารตะเดียวกัน เป็นในเวลานี้ที่พระเจ้าแห่งกีตะได้สอนราชาโยคะและก่อตั้งศาสนาเทพ ในยุคบรรจบพบกันที่ศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วนถูกทำลาย และศาสนาเดียวได้รับการก่อตั้ง ลูกๆรู้ว่าเมื่อ 5 พันปีที่แล้วบารัตเป็นสวรรค์และไม่มีศาสนาอื่นใด พ่อมาในยุคบรรจบพบกันเพื่อก่อตั้งโลกใหม่นี้ เวลานี้โลกใหม่กำลังได้รับการก่อตั้ง และโลกเก่าจะต้องถูกทำลาย ในยุคทองมีเพียงบารัตเดียวเท่านั้นและไม่มีดินแดนอื่นใด เวลานี้มีดินแดนมากมาย ดินแดนของบารัตก็คงอยู่เช่นกัน แต่ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปไม่ได้คงอยู่ มันหายไปแล้ว พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เวลานี้กำลังก่อตั้งอีกครั้งโดยผ่านบราห์มา ศาสนาอื่นทั้งหมดกำลังจะถูกทำลาย ลูกต้องจดจำว่าไม่มีอาณาจักรอื่นใดเลยในยุคทองและยุคเงิน ศาสนาอื่นทั้งหมดมาในภายหลังเช่นกัน มีความทุกข์ ความไม่สงบ และความรุนแรงอย่างมากมาย นี่เป็นสงครามมหาภารตะที่ยิ่งใหญ่เดียวกัน ในด้านหนึ่งมียาดาวาสซึ่งเป็นชาวยุโรป พวกเขาได้สร้างจรวดขีปนาวุธเมื่อ 5 พันปีที่แล้วด้วยเช่นกัน มีฆราวาสและพันดาวาสด้วย พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเป็นผู้ช่วยของพันดาวาส ท่านได้บอกกับทุกคนว่า: โดยการอาศัยอยู่ที่บ้านและโดยการจดจำพ่อ บาปของลูกจะไม่เพิ่มขึ้นและบาปในอดีตจะถูกปลดเปลื้อง แม้เวลานี้พ่ออธิบายว่า: ลูกชาวบารัตซึ่งเคยสะโตประธานในยุคทอง ลูก, ดวงวิญญาณเวลานี้ได้กลับมาตาโมประธานขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิด เวลานี้ลูกสามารถกลับมาสะโตประธานได้อย่างไร? เมื่อลูกจดจำระลึถึงพ่อ พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ลูกจะกลับมาสะโตประธาน เพียงด้วยไฟโยคะนี้ที่บาปของลูกจะถูกเผาและดวงวิญญาณจะกลับมาสะโตประธาน และจากนั้นลูกจะได้รับมรดกของลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิดในสวรรค์ อย่างไรก็ตามโลกเก่านี้จะต้องถูกทำลาย บารัตสูงส่งในยุคทอง และมีมนุษย์จำนวนน้อยมากในตอนต้นของโลกใหม่ บารัตเป็นสวรรค์และไม่มีดินแดนอื่นใด เวลานี้ศาสนาอื่นทั้งหมดได้เพิ่มขึ้น และต้นไม้ได้ก็ใหญ่โตและตะโมประธานเป็นอย่างมากและถึงสภาพของการเสื่อมโทรมอย่างสิ้นเชิง เวลานี้จะต้องมีการทำลายของต้นไม้ที่ตาโมประธานนี้ และมีการก่อตั้งต้นไม้ใหม่ของศาสนาเทพ สิ่งนี้เกิดขึ้นในยุคบรรจบพบกันเท่านั้น เวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน เวลานี้กำลังถูกปลูกต้นอ่อนของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป มนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์กำลังได้รับการชำระโดยพ่อ แล้วพวกเขาจะกลายเป็นเทพ ผู้ที่เป็นดวงวิญญาณอันดับหนึ่งและได้ใช้ 84 ชาติเกิด จะกลายเป็นดวงวิญญาณอันดับหนึ่งอีกครั้ง ประการแรกมีบทบาทของเทพ พวกเขาเป็นผู้ที่แยกจากกันก่อนเป็นอันดับแรก บทบาทของพวกเขาต้องมาอีกครั้ง ในยุคทองพวกเขาเต็มไปด้วยทุกคุณธรรม เวลานี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยกิเลส มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ใครจะทำให้โลกที่ชั่วร้ายนี้ปราศจากกิเลส? ผู้คนร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! เวลานี้ท่านได้มาแล้ว พ่อพูดว่า: พ่อกำลังทำให้ลูกปราศจากกิเลส สงครามต้องเกิดขึ้นเพื่อการทำลายล้างโลกที่ชั่วร้ายนี้ พวกเขาถามว่าจะสามารถมีความเชื่อเดียวได้อย่างไร เพราะเวลานี้มีความเชื่อมากมายนับไม่ถ้วน ใครสามารถสร้างความเชื่อในศาสนาเดียวได้เมื่อมีความเชื่อที่แตกต่างกันมากมาย? พ่ออธิบายว่า: ความเชื่อเดียวกำลังได้รับการก่อตั้งในขณะนี้ และส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถูกทำลาย ผู้ที่เคยบริสุทธิ์และเป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปได้ใช้ 84 ชาติเกิดและกลับมาไม่บริสุทธิ์ พ่อมาและให้มรดกแห่งสวรรค์แก่ชาวบารัตอีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือท่านกำลังทำให้ปีศาจกลายเป็นเทพ ลูกสามารถอธิบายให้กับใครก็ได้ว่า: พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่บนกองไฟของความรู้ โดยการนั่งอยู่บนกองไฟนี้ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ในยุคทองแดง เมื่อมันกลายเป็นอาณาจักรของราวัน ลูกนั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาราคะและโลกก็กลับมาตกต่ำ เทพคงอยู่เมื่อ 5000 ปีที่แล้วและมีผู้คนเพียงเล็กน้อย เวลานี้พวกเขาชั่วร้ายเช่นปีศาจมาก ศาสนาอื่นๆได้เพิ่มขึ้นและต้นไม้ก็เติบโตขึ้น พ่ออธิบายว่า: ต้นไม้ได้ถึงสภาพที่ทรุดโทรมอย่างสิ้นเชิง เวลานี้พ่อต้องก่อตั้งอาณาจักรแห่งความเชื่อเดียว ผู้คนของบารัตกล่าวว่าควรมีความเชื่อเดียวในศาสนาเดียว พวกเขาได้ลืมไปว่ามีเพียงศาสนาเดียวในยุคทอง ที่นี่มีศาสนามากมายนับไม่ถ้วน พ่อมาและกำลังก่อตั้งศาสนาเดียวอีกครั้ง เวลานี้ลูกๆกำลังศึกษาราชาโยคะ แน่นอนเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สอนราชาโยคะ ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ เมื่อบางคนมาเปิดนิทรรศการ ลูกควรอธิบายแก่เขาว่าเขากำลังทำพิธีเปิดอะไร: พ่อกำลังทำให้บารัตนี้เป็นสวรรค์ ผู้อาศัยอยู่ในนรกทั้งหมดจะต้องจะถูกทำลาย ผู้ที่ต้องการประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขาจากพ่อก่อนที่การทำลายล้างจะเกิดขึ้นควรมาและทำเข้าใจ อาศรมของบีเคคือชั้นเรียนที่เป็นด่านกักกัน ลูกจะต้องเรียนที่นี่เป็นเวลา 7 วัน เพื่อที่กิเลสทั้งห้าสามารถถูกขจัดออกไปได้ เทพไม่มีกิเลสทั้งห้านี้ เวลานี้ลูกต้องให้ทานกิเลสทั้งห้าที่นี่ แล้วเมื่อนั้นที่เงามืดจะถูกขจัดออกไปได้ จงให้ทานนั้นและลางร้ายของเงามืดจะถูกขจัดออกไป แล้วลูกจะกลับมา 16 องศาสมบูรณ์เต็ม บารัต 16 องศาสมบูรณ์เต็มในยุคทอง เวลานี้ไม่มีองศาหลงเหลืออยู่เลย ผู้คนกลับมายากจน เมื่อใครบางคนมาทำพิธีเปิดงาน จงบอกพวกเขาว่า: ระบบของที่นี่คือพ่อพูดว่า: ให้ทานของกิเลสทั้งห้าและลางร้ายจะถูกขจัดออกไป ลูกจะกลายเป็นเทพ 16 องศาสมบูรณ์เต็ม ลูกจะได้รับสถานภาพตามความบริสุทธิ์ของลูก โดยการมีองศาที่น้อยกว่าลูกจะใช้ชาติเกิดในภายหลัง เป็นการดีที่ให้ทานกิเลสใช่ไหม? ก่อนหน้านี้เมื่อมีจันทรคราส บราห์มิน(พราห์มทางโลก)เคยยอมรับการบริจาคทาน เวลานี้บราห์มินกลายเป็นบุคคลสำคัญ คนที่ยากจนเริ่มร้องขอ พวกเขายอมรับแม้กระทั่งเสื้อผ้าเก่าๆฯลฯ อันที่จริงแล้วบราห์มินไม่รับเสื้อผ้าเก่าๆ พวกเขาได้รับเสื้อผ้าใหม่ เวลานี้ลูกอธิบายว่าบารัตเคย 16 องศาสมบูรณ์เต็ม เวลานี้ได้กลายเป็นยุคเหล็ก เป็นเงามืดที่เกิดจากกิเลส ถ้าเวลานี้ลูกให้ทานกิเลสทั้งห้าและกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ ลูกจะกลายเป็นนายของโลกใหม่ มีผู้คนเพียงเล็กน้อยในยุคทอง จำนวนของพวกเขาเพิ่มขึ้นในภายหลัง การทำลายล้างเพียงแค่อยู่เบื้องหน้า พ่อพูดว่า: จงให้ทานของกิเลสทั้งห้าและเงามืดจะถูกขจัดออกไป เวลานี้ลูกต้องกลับมาสูงส่ง และประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรแห่งสวรรค์แห่งสุริยวงศ์ ลูกต้องทิ้งความคดโกงไป ให้ทานกิเลสทั้งห้า ถามหัวใจของลูกเองว่าลูกได้กลับมาเต็มไปด้วยคุณธรรมและปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงหรือไม่ มีตัวอย่างของนาราด ลูกจะสามารถแต่งงานกับลักษมีได้อย่างไรหากถูกยังมีแม้กระทั่งกิเลสเดียว? เฝ้าแต่เพียรพยายามและเผาอัลลอย เมื่อช่างทองหลอมทอง ถ้าไฟเย็นลงในระหว่างหลอม อัลลอยก็ไม่สามารถเอาออกไปได้ เหตุนี้เองช่างทองจึงหลอมทองบนไฟที่ร้อนจัดมาก และเมื่อพวกเขาเห็นว่าทองได้แยกออกจากอัลลอยแล้ว พวกเขาเททองลงในเบ้าหลอม พ่อเองพูดว่า: อย่าได้ข้องแวะในกิเลสใดๆ จงเพียรพยายามด้วยความเร็วสูง ก่อนอื่นให้ทำสัญญาที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ บาบา ท่านมาเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ ลูกจะไม่ข้องแวะในกิเลสเลย กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ! พ่อกำลังอธิบายให้แก่เราดวงวิญญาณ ท่านเป็นดวงวิญญาณสูงสุด ลูกรู้ว่าลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ ซันสการ์อยู่ในดวงวิญญาณ ฉัน พ่อของลูกกำลังพูดกับลูกดวงวิญญาณ ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่า: ฉันเป็นพ่อของลูก ดวงวิญญาณสูงสุด พ่อมาเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ ลูกสะโตประธานในตอนแรก และจากนั้นลูกได้เข้าสู่สภาพสะโต ราโจ และตาโม ลูกได้กลับมาตาโมประธาน แม้แต่วัตถุธาตุทั้งห้าเวลานี้ก็ตาโมประธาน และเหตุนี้เองวัตถุธาตุจึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ ทุกสิ่งทำให้เกิดความทุกข์ เมื่อวัตถุธาตุเดียวกันนี้สะโตประธานวัตถุธาตุก็ให้ความสุข นั่นเรียกว่าดินแดนแห่งความสุข นี่เรียกว่าดินแดนแห่งความทุกข์ ดินแดนแห่งความสุขคือมรดกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ดินแดนแห่งความทุกข์คือมรดกของราวัน ยิ่งลูกทำตามศรีมัทมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งกลับมาสูงส่งมากเท่านั้น และแล้วลูกจะเป็นที่รู้จักได้อย่างดีว่าเป็นผู้ที่ทำความเพียรพยายามในรูปแบบนี้ทุกวงจร นี่คือเกมของทุกวงจร ผู้ที่เพียรพยายามมากกว่าจะประกาศสิทธิ์ในโชคแห่งอาณาจักรนี้ บางคนที่ไม่ได้เพียรพยายามอย่างดีจะเข้าไปสู่ชั้นสาม จะไม่เป็นที่รู้ว่าพวกเขาจะมาที่ใดในหมู่ปวงประชา พ่อทางร่างกายพูดว่า: ลูกกำลังประณามชื่อของพ่อ จงออกไปจากบ้านนี้! พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดเช่นกันว่า: ลูกจะถูกตบตีโดยมายาในลักษณะที่ลูกจะไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ได้ ลูกตบตีตนเอง พ่อพูดว่า: จงกลับมาเป็นทายาท ถ้าลูกปรารถนาที่จะประกาศสิทธิ์ในติลัคแห่งอำนาจของการปกครอง จดจำพ่อและเตือนผู้อื่นด้วยเช่นกันและลูกจะกลายเป็นราชา สิ่งนี้ตามลำดับกันไป นักกฎหมายบางคนหารายได้เป็นแสนจากคดีเดียว ในขณะคนอื่นไม่มีแม้แต่รายได้เพียงพอที่จะจ่าค่าเสื้อโค๊ทเพื่อสวมใส่ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความเพียรพยายาม ถ้าลูกเพียรพยายามลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ไม่ว่าลูกจะกลายเป็นนายหรือปวงประชาลูกต้องเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ จะมีสาวใช้และคนใช้ในหมู่ปวงประชาเช่นกัน ครูสามารถเข้าใจได้จากกิจกรรมของนักเรียน เป็นความอัศจรรย์ใจที่ผู้ที่มาภายหลังไปข้างหน้าผู้ที่มาก่อน เพราะในแต่ละวันลูกยังคงได้รับประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นเรื่อยๆ ลูกยังคงปลูกต้นอ่อนไปเรื่อยๆ บางคนที่มาก่อนหน้านี้ได้จากไปแล้ว และคนใหม่ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ลูกเฝ้าแต่ได้รับประเด็นใหม่ๆ เป็นการอธิบายด้วยวิธีที่ดีมาก บาบาพูดว่า: พ่อบอกลูกถึงสิ่งที่น่าสนุกสนานอย่างลึกล้ำมากซึ่งสติปัญญาของลูกสามารถมีศรัทธาได้ทันที พ่อจะสอนลูกต่อไปตราบเท่าที่พ่อมีบทบาทนี้ สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครเช่นกัน การศึกษาของลูกจะสมบูรณ์เมื่อลูกไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก ลูกจะเข้าใจ ลูกจะรู้ผลของการสอบในเวลาสุดท้ายด้วยเช่นกัน วิชาอันดับหนึ่งในการศึกษาคือความบริสุทธิ์ เมื่อลูกไม่จดจำบาบาและไม่ทำงานรับใช้ของท่าน ลูกไม่ควรจะพักผ่อน สงครามของลูกอยู่กับมายา แม้ว่าผู้คนจะเผาหุ่นของราวัน พวกเขาไม่รู้ว่าราวันเป็นใคร พวกเขาเฉลิมฉลองดาเซร่าอย่างมาก เวลานี้ลูกประหลาดใจว่าเทวีสีดาของพระเจ้ารามถูกลักพาตัวไปอย่างไร จากนั้นรามก็ได้นำกองทัพลิงไป สิ่งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่? พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย! เมื่อพวกเขามาที่นิทรรศการ ลูกควรถามพวกเขาก่อนว่าว่า: เมื่อเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์มีผู้คนมากแค่ไหนในบารัต? นี่เป็นเรื่องของ 5000 ปีก่อน ก่อนหน้านี้เป็นยุคเหล็ก และเวลานี้เป็นยุคเหล็กและมีสงครามมหาภารตะที่ยิ่งใหญ่เดียวกัน พ่อมาและสอนราชาโยคะแก่ลูก การทำลายล้างจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน จะสามารถมีศาสนาเดียวและความเชื่อเดียวที่นี่ได้อย่างไร นั่นคือจะสามารถมีความสงบที่นี่ได้อย่างไร? พวกเขาพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อก่อตั้งความเชื่อเดียวแต่พวกเขาก็ต่อสู้รบรากันมากถึงเพียงนั้น พ่อพูดว่า: เวลานี้พ่อดลใจให้พวกเขาต่อสู้รบราในหมู่พวกเขาเองและให้เนยแก่ลูก พ่ออธิบายว่า: ผู้ที่กระทำจะเป็นผู้ได้รับ ลูกบางคนไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าพ่อของเขา ลูกจะมั่งคั่งมากกว่าพ่อและกลายเป็นนายของโลก พ่อไม่กลายเป็นเช่นนั้น พ่อรับใช้ลูกๆโดยที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น พ่อเป็นผู้ประทาน ไม่ควรมีลูกคนใดคิดว่าลูกกำลังให้ห้ารูปีแก่ชีพบาบา เพราะลูกจะได้รับห้าล้านเท่าจากพ่อในสวรรค์ ดังนั้นนี่คือการให้หรือ? ถ้าลูกคิดว่าลูกกำลังให้ชีพบาบา นั่นถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทต่อชีพบาบาอย่างมาก พ่อกำลังทำให้ลูกสูงส่งอย่างยิ่ง ลูกกำลังใส่ห้ารูปีในคลังสมบัติของชีพบาบา แล้วบาบาก็ให้ลูกห้าล้าน ท่านเปลี่ยนลูกจากเปลือกหอยเป็นเพชร อย่าได้คิดว่าลูกได้ให้แก่ชีพบาบา! ท่านเป็นพระเจ้าผู้ไร้เดียงสา! ลูกไม่ควรคิดเลยว่าลูกให้แก่บาบา ไม่เลย ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากชีพบาบาเป็นเวลา 21 ชาติเกิด จะสามารถเป็นที่ยอมรับได้อย่างไรถ้าลูกไม่ได้ให้ด้วยแรงจูงใจที่บริสุทธิ์? ลูกควรมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในสติปัญญาของลูก ผู้คนพูดว่าพวกเขาให้ทานในนามของพระเจ้า ท่านมีต้องการหรือ? ไม่เลย เป็นเพียงแค่พวกเขาเชื่อว่าจะได้รับการตอบแทนจากสิ่งนั้นในชาติเกิดต่อไป เวลานี้พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกถึงปรัชญาของการกระทำ การกระทำที่เป็นกลาง และการกระทำที่เป็นบาป การกระทำอะไรก็ตามที่ทำที่นี่เป็นบาป เพราะนี่เป็นอาณาจักรของราวัน ในยุคทองการกระทำเป็นกลาง เวลานี้พ่อกำลังถ่ายโอนลูกไปยังโลกนั้นที่ซึ่งลูกจะไม่ทำบาปใดๆ บาบาจะทำอะไรกับเงินทั้งหมดของลูกเมื่อท่านมีลูกๆมากมาย? พ่อไม่ได้เป็นนายหน้าค้าหุ้นที่ขาดประสบการณ์ซึ่งนำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาให้กับพ่อและพ่อจะต้องให้ตอบแทนสำหรับสิ่งนั้น พ่อเป็นนายหน้าค้าหุ้นที่ดีมาก พ่อบอกลูกว่า: พ่อไม่ต้องการสิ่งใดเลย อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รัก ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพียรพยายามอย่างจริงจังและละลายอัลลอยของกิเลสให้หายไปในไฟของโยคะ ให้คำมั่นสัญญาอย่างเหนียวแน่นว่าจะอยู่อย่างบริสุทธิ์

2. ในขณะที่รักษาปรัชญาของการกระทำ การกระทำที่เป็นกลาง และการกระทำที่เป็นบาปไว้ในสติปัญญาของลูก ให้ถ่ายโอนทุกสิ่งที่ลูกมีไปยังโลกใหม่

พร:
ขอให้ลูกเป็นนายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และทรงพลังโดยทำให้สายตาของสติปัญญาของลูกชัดเจนและระมัดระวัง

นักโหราศาสตร์สามารถรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะมาด้วยความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์และลางบอกเหตุ ในทำนองเดียวกันลูกๆสามารถรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อสอบที่มาจากมายา ดังนั้น ในการที่จะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม จงทำให้ดวงตาแห่งสติปัญญาของลูกชัดเจนและระมัดระวัง ในแต่ละวันเพิ่มพลังแห่งการจดจำระลึกถึงและความเงียบ แล้วลูกจะรู้ล่วงหน้าว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นวันไหน จงเป็นนายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และทรงพลังและลูกจะไม่มีวันพ่ายแพ้

คติพจน์:
ความบริสุทธิ์คือความใหม่ และเป็นรากฐานของความรู้