11-11-2020 มอร์นิ่ง มูร์ลี โอม ชานติ บัพดาดา มธุบัน


ลูกๆที่แสนหวาน ลูกคือผู้รับใช้โลกในปัจจุบัน ลูกต้องไม่มีสำนึกที่เป็นร่างในแง่ใดๆ

คำถาม:

นิสัยใดที่ขัดต่อกฎทางจิตวิญญาณและก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย?

คำตอบ:

การรับฟังเรื่องราวจากภาพยนตร์หรืออ่านนิยายนั้นเป็นการขัดต่อกฎเกณฑ์โดยสิ้นเชิง การทำเช่นนี้ทำให้เกิดความเสียหายมาก บาบาได้ห้ามลูกๆไม่ให้อ่านหนังสือเช่นนั้น หากบีเคคนใดอ่านหนังสือเช่นนั้น ลูกสามารถเตือนพวกเขาได้

เพลง:

: มองดูที่ใบหน้าของคุณในกระจกหัวใจ โอ้ จิตใจ!

โอมชานติ พ่อทางจิตพูดกับลูกทางจิตที่สุดแสนหวาน: จงตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าลูกได้ก้าวหน้าไปในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงมากแค่ไหนและลูกได้กลับมาสะโตประธานจากตาโมประธานมากแค่ไหน เพราะยิ่งลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากเท่าไหร่ บาปของลูกจะถูกตัดออกไปไปมากเท่านั้น คำพูดเหล่านี้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ใดหรือไม่? คัมภีร์ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่ผู้ก่อตั้งศาสนาอธิบาย แล้วผู้คนก็ศึกษาสิ่งเหล่านั้น พวกเขากราบไหว้บูชาหนังสือเหล่านั้น เนื่องจากมีการเขียนไว้ว่า "ละทิ้งร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมดและคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ” นี่คือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ พ่อเตือนลูกว่าเริ่มแรกลูกมาที่นี่อย่างปราศจากร่าง ที่นั่นลูกอยู่อย่างบริสุทธิ์ ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถไปสู่การหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นในชีวิต นั่นคือโลกที่ไม่มีตัวตนที่ปราศจากกิเลส นี่เรียกว่าโลกที่มีตัวตนและมีกิเลส จากนั้นในยุคทองโลกนี้ก็จะกลับมาปราศจากกิเลส มีคำยกย่องอย่างมากมายของเทพที่อาศัยอยู่ในยุคทอง ลูกๆได้รับการบอกว่า: ซึมซับทั้งหมดนี้เป็นอย่างดีและอธิบายแก่ผู้อื่น ลูกดวงวิญญาณมาจากไหนก็ตามลูกก็บริสุทธิ์! เมื่อลูกมาที่นี่ลูกต้องกลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างแน่นอน ยุคทองนั้นเรียกว่าโลกที่ปราศจากกิเลสและยุคเหล็กเรียกว่าโลกที่มีกิเลส ลูกจดจำพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ลูกพูดว่า :โปรดเข้ามาในโลกที่มีกิเลสในร่างที่มีกิเลสเพื่อทำให้เราบริสุทธิ์และปราศจากกิเลส พ่อเองนั่งที่นี่และอธิบาย ผู้คนสับสนเกี่ยวกับรูปของบราห์มาและถามว่าทำไมเราถึงเก็บรูปนี้ของดาด้าไว้ที่นี่? ลูกต้องอธิบายว่านี่คือ "พาหนะที่โชคดี” พระเจ้าชีวาพูดว่าพ่อได้ใช้พาหนะนี้เพราะพ่อต้องรับการค้ำจุนของวัตถุธาตุ พ่อจะทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์โดยวิธีอื่นได้อย่างไร? พ่อต้องสอนลูกทุกวันอย่างแน่นอน เวลานี้พ่อพูดกับลูกๆว่าพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ ทุกดวงวิญญาณต้องจดจำพ่อของพวกเขา กฤษณะไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นพ่อของทุกดวงวิญญาณ เขามีร่างกายของตนเอง พ่ออธิบายสิ่งนี้แก่ลูกอย่างง่ายมาก: เมื่อใดก็ตามที่ลูกอธิบายแก่ผู้อื่น จงบอกพวกเขาว่า : พ่อพูดว่าลูกได้มาอย่างปราศจากร่างและลูกต้องกลับไปอย่างปราศจากร่าง เพียงดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่มาจากที่นั่น ใครก็ตามที่ลงมาในวันพรุ่งนี้ก็จะบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันและจะได้รับการยกย่องอย่างแน่นอน ซันยาสซีและผู้ครองเรือนที่ชื่อของพวกเขาได้รับการยกย่องจะต้องอยู่ในชาติเกิดแรกของเขาอย่างแน่นอน พวกเขามาเพื่อก่อตั้งศาสนาของเขาเท่านั้น บาบาอธิบายเกี่ยวกับกูรูนานัก ลูกต้องเขียนคำว่า"กูรู”อย่างแน่นอน เพราะผู้คนมากมายมีชื่อนานัก เมื่อบางคนได้รับการยกย่อง คำยกย่องนั้นควรมีความหมาย หากลูกไม่ใช้คำยกย่องที่ถูกต้อง ก็ดูเหมือนจะไม่ถูกต้อง ในความเป็นจริง มีการอธิบายแก่ลูกๆว่าไม่มีกูรูใดนอกจากผู้เดียว เป็นท่านที่ลูกพูดว่าสัตกูรูคือผู้ที่เป็นอมตะ ท่านเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะนั่นคือผู้ที่ไม่มีวันตาย ท่านคือดวงวิญญาณ ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงมานั่งและสร้างเรื่องราวเหล่านั้น ลูกหลายคนยังคงอ่านเรื่องราวภาพยนตร์ และนวนิยาย บาบาเตือนลูกๆว่า : ลูกต้องไม่อ่านนิยาย ฯลฯ บางคนมีนิสัยเช่นนี้ ที่นี่ลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีโชคหนึ่งร้อยเท่า แม้แต่บีเคบางคนก็อ่านนิยาย ด้วยเหตุนี้เองบาบาจึงบอกลูกๆทั้งหมดว่า : เมื่อใดก็ตามที่ลูกเห็นใครบางคนกำลังอ่านนิยาย ให้หยิบมันมาและฉีกทิ้ง! ไม่ใช่ว่าลูกต้องหวาดกลัวในกรณีที่มีใครบางคนสาปแช่งลูกหรือโกรธลูก ไม่มีอะไรที่เป็นเช่นนั้น ลูกมีหน้าที่ที่จะต้องเตือนกันและกัน มันผิดกฎที่จะรับฟังเรื่องราวในภาพยนตร์หรืออ่านสิ่งเหล่านั้น ลูกควรรายงานสิ่งนั้นกับบาบาในทันทีหากพฤติกรรมของใครบางคนนั้นผิดกฎ มิฉะนั้นพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างไร? พวกเขาจะเฝ้าแต่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง หากลูกเองไม่มีพลังโยคะ ลูกจะมานั่งสอนคนอื่นว่าอย่างไร? บาบาห้ามลูกไม่ให้ทำ ถ้ามีใครทำเช่นนี้ สำนึกของเขาจะกัดกร่อนเขาอย่างแน่นอน จะมีความสูญเสียต่อตนเอง ดังนั้นเมื่อลูกมองเห็นความอ่อนแอนี้ในผู้อื่น ลูกต้องเขียนถึงบาบา กิจกรรมของพวกเขาผิดกฎหรือไม่? เวลานี้ลูกบราห์มินคือผู้รับใช้ บาบาพูดด้วยเช่นกันว่า : ลูกๆ นมัสเต! ท่านอธิบายความหมายแก่ลูก ลูกๆผู้ที่สอนผู้อื่นไม่ควรมีสำนึกที่เป็นร่างใดๆ ครูคือผู้รับใช้ของนักเรียน ผู้ว่าราชการ ฯลฯ ลงนามจดหมายของเขาด้วยคำว่า "ฉันเป็นผู้รับใช้ที่เชื่อฟังของท่าน” พวกเขาเพียงแค่เซ็นชื่อของเขาข้างล่างคำนั้น เสมียนจะเขียนจดหมายด้วยมือ เขาจะไม่เขียนคำยกย่องของตนเอง ปัจจุบันกูรูเขียนสมญาของตนเองว่า"ศรีศรี” ที่นี่เช่นกันมีบางคนที่เขียนว่า"ศรีนั้นศรีนี้” อันที่จริงลูกไม่ควรเขียนสิ่งนี้ และผู้หญิงก็ไม่ควรเขียนว่า"ศรีมาติ”สำหรับตัวเธอเอง ต่อเมื่อศรีศรีชีพบาบามาด้วยตัวท่านเองและให้หนทางแก่ลูกที่ลูกสามารถได้รับศรีมัท ลูกสามารถอธิบายว่าพวกเขาได้กลายเป็นเทพด้วยการทำตามคำแนะนำของใครบางคนอย่างแน่นอน ไม่มีใครในบารัตรู้ว่าพวกเขากลายเป็นนายของโลกที่สูงส่งเช่นนั้นได้อย่างไร ความซาบซึ้งนี้ควรจะสูงขึ้นภายในตัวลูก รูปภาพของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกควรจะติดกับหัวใจของลูกเสมอ ลูกสามารถแสดงสิ่งนี้ให้แก่ใครบางคนและบอกพวกเขาว่า: พระเจ้ากำลังสอนเราและทำให้เรากลายเป็นจักรพรรดิของโลก พ่อมาเพื่อก่อตั้งอาณาจักรนี้ การทำลายล้างโลกเก่าเพียงแค่อยู่เบื้องหน้า ลูกสาวที่เยาว์วัยสามารถอธิบายแก่ผู้อื่นด้วยภาษาที่เป็นเช่นเด็กของลูก เมื่อพวกเขาเชื้อเชิญลูกให้ไปที่การประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้น ลูกสามารถนำรูปภาพนี้ไปและนั่งอธิบายแก่พวกเขาว่าอาณาจักรของเขากำลังก่อตั้งขึ้นมาอีกครั้งในบารัต ลูกสามารถอธิบายสิ่งนี้แก่ชุมนุมที่ใหญ่โตใดๆ ลูกควรจะมีความซาบซึ้งของงานรับใช้ตลอดทั้งวัน อาณาจักรของเขากำลังได้รับการก่อตั้งขึ้นในบารัต บาบากำลังสอนราชาโยคะแก่เรา พระเจ้าชีวาพูด : โอ ลูกๆ คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อแล้วลูกจะกลายเป็นเช่นนี้ถึง 21 ชั่วอายุคน ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันทุกคนมีลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจ เพียงศรี ศรี ชีพบาบาผู้เดียวที่ทำให้ลูกสูงส่ง พ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใดนั้นกำลังสอนเรา พระเจ้าชีวาพูด: มานมานะบาฟ! "พาหนะที่โชคดี”นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมาก บราห์มานั้นเรียกว่า"พาหนะที่โชคดี” ท่านเรียกว่า"มหาวีระ”ด้วยเช่นกัน ท่านกำลังนั่งที่นั่นในวัดดิลวาลา ชาวเจนผู้สร้างวัดแห่งนั้นไม่เข้าใจสิ่งนี้ ลูกๆ ลูกสาวที่เยาว์วัยสามารถไปเยี่ยมเยียนพวกเขาได้ เวลานี้ลูกกำลังกลับมาสูงส่งมาก นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบารัต ลูกควรจะมีความซาบซึ้งอย่างมาก! บาบาทำให้ความซาบซึ้งของลูกสูงขึ้นที่นี่ ลูกทั้งหมดพูดว่าลูกจะกลายเป็นลักษมีหรือนารายณ์ ไม่มีลูกคนใดยกมือของลูกที่จะกลายเป็นรามหรือสีดา เวลานี้ลูกคือนักรบที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรง ไม่มีใครรู้จักลูกนักรบที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรง ลูกเข้าใจสิ่งนี้ในเวลานี้ มีคำว่า"มานมานะบาฟ”ในกีตะ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ! นี่เช่นกันเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจ ไม่มีใครอื่นสามารถเข้าใจสิ่งนี้ พ่อนั่งที่นี่และให้คำสอนแก่ลูกว่า : ลูกๆ กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ แล้วนิสัยนี้ของลูกจะดำเนินต่อไปเป็นเวลา 21 ชาติเกิด คำสอนเหล่านี้ที่ลูกกำลังได้รับเป็นไปสำหรับ 21 ชาติเกิด บาบาอธิบายสิ่งหลักแก่ลูกซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า: นั่งที่นี่ขณะที่พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ พ่อ,ดวงวิญญาณสูงสุดนั่งที่นี่และอธิบายแก่พวกเราดวงวิญญาณ ลูกกลับมามีสำนึกที่เป็นร่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าและจดจำบ้านและครอบครัวของลูก สิ่งนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา แม้กระทั่งในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา สติปัญญาของพวกเขาก็เร่ร่อนไปในทิศทางอื่นในขณะที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาของเขา ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงจังเท่านั้นที่สามารถนั่งลงอย่างมีสมาธิ นั่นก็เรียกว่าความเลื่อมใสศรัทธาที่ลึกล้ำเช่นกัน พวกเขาดูดซับอยู่ในความรักอย่างแท้จริง บางครั้งเมื่อลูกนั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกปราศจากร่างอย่างสมบูรณ์ เพียงลูกๆที่ดีเท่านั้นที่จะนั่งในสภาพเช่นนั้น การตระหนักรู้ในร่างกายจะถูกขจัดออกไป จงอยู่อย่างปราศจากร่างและนั่งด้วยความซาบซึ้งนั้น ลูกควรจะปลูกฝังนิสัยนี้ ซันยาสซีมีความรู้ของวัตถุธาตุและธาตุบราห์มแห่งแสง พวกเขาพูดว่า: พวกเราจะหลอมรวมเข้าไปในสิ่งนั้น พวกเราจะละร่างเก่านี้และหลอมรวมกับธาตุบราห์ม ทุกคนมีศาสนาของตนเอง ไม่มีใครเชื่อในศาสนาของผู้อื่น ผู้ที่เป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปจะกลับมาตาโมประธานด้วยเช่นกัน พระเจ้าของกีตะมาเมื่อไหร่? เคยเป็นยุคของกีตะเมื่อไหร่? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ลูกรู้ว่าในยุคบรรจบพบกันเท่านั้นที่พ่อมาและสอนราชาโยคะแก่เรา ท่านทำให้พวกเราสะโตประธานจากตาโมประธาน สิ่งนี้หมายถึงบารัต มีศาสนามากมายนับไม่ถ้วนอย่างแน่นอน ได้มีการจดจำว่ามีการก่อตั้งศาสนาเดียวและการทำลายล้างศาสนามากมายนับไม่ถ้วน ในยุคทองเคยมีเพียงศาสนาเดียว ในเวลานี้ในยุคเหล็กมีศาสนาจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน แล้วก็มีการก่อตั้งศาสนาเดียว เคยมีศาสนาเดียวแต่สิ่งนั้นไม่ได้คงอยู่อีกต่อไป ที่เหลือทั้งหมดยังคงอยู่ที่นี่ ตัวอย่างของต้นไทรนั้นถูกต้องแม่นยำอย่างสมบูรณ์ รากฐานไม่ได้คงอยู่อีกต่อไป แต่ต้นไม้ทั้งต้นยังคงยืนอยู่ ในความเป็นจริงศาสนาเทพไม่ได้คงอยู่อีกต่อไป ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปที่เคยเป็นลำต้นได้หายไปแล้วในเวลานี้ พ่อกำลังทำการก่อตั้งขึ้นอีกครั้ง ศาสนาที่หลากหลายทั้งหมดมาในภายหลัง เพราะวงจรต้องซ้ำรอยอย่างแน่นอน, นั่นคือโลกเก่าจะกลับมาใหม่อีกครั้ง เคยเป็นอาณาจักรของเขาในโลกใหม่ ลูกมีรูปภาพที่ใหญ่พร้อมกับรูปภาพที่เล็ก เมื่อผู้คนมองเห็นลูกกำลังถือบางสิ่งที่มีขนาดใหญ่แล้วพวกเขาก็ถามว่า "คุณถืออะไร?” บอกพวกเขาว่า: เรากำลังถือสิ่งที่สอนมนุษย์ให้เปลี่ยนจากขอทานเป็นเจ้าชาย ควรจะมีความสุขและความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในหัวใจของลูก เราดวงวิญญาณคือลูกๆของพระเจ้า พระเจ้ากำลงสอนเราดวงวิญญาณ! บาบาจะวางเราไว้ในดวงตาของท่านและพาเรากลับบ้าน เราไม่ต้องอยู่ในโลกที่สกปรกนี้อีกต่อไป ขณะที่ลูกก้าวหน้าต่อไป จะมีเสียงร้องของความทุกข์ระทมเช่นนั้น อย่าได้ถามเลย! ผู้คนหลายล้านจะตาย สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ไม่มีสิ่งใดที่ลูกสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของลูกจะยังคงอยู่ มนุษย์ที่นี่เป็นเช่นหนาม ยุคทองคือสวนดอกไม้ ที่นั่นดวงตาของลูกจะเยือกเย็น เมื่อลูกไปที่สวน ดวงตาของลูกจะกลับมาเยือกเย็นอย่างยิ่ง เวลานี้ลูกกำลังกลับมามีโชคหลายล้านเท่า ผู้ที่กลายเป็นบราห์มินมีหลายล้านที่เท้าของเขา ลูกๆ ต้องอธิบายว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรนี้ ด้วยเหตุนี้เองบาบาจึงได้ทำเข็มกลัดขึ้นมา สวมส่าหรีสีขาวและมีเข็มเครื่องหมายของลูกด้วยเช่นกันและสิ่งนี้จะเฝ้าแต่ทำงานรับใช้โดยอัตโนมัติ ผู้คนร้องเพลงว่าดวงวิญญาณได้อยู่อย่างแยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจความหมายของ "ระยะเวลาที่ยาวนาน” พ่อได้บอกลูกว่าลูกพบท่านหลังจากเวลาที่ยาวนาน หลังจาก 5000 ปี ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าเป็นราเด้และกฤษณะที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกนี้ พวกเขาคือเจ้าชายและเจ้าหญิงองค์แรกของยุคทอง มันไม่ได้เข้าไปในจิตใจของใครว่าพวกเขามาที่นี่อย่างไร แน่นอนว่าต้องมียุคเหล็กก่อนยุคทอง พวกเขาได้ทำการกระทำอะไรที่พวกเขากลายเป็นนายของโลก? ผู้คนของบารัตไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นนายของโลก เมื่อเคยเป็นอาณาจักรของพวกเขาในบารัต ไม่ได้มีศาสนาอื่นใด ลูกๆเข้าใจว่าเวลานี้พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูก นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก แม้ว่าจะมีรูปภาพของเขาในวัด พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าการก่อตั้งกำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ ลูกๆเช่นกัน, ลูกเข้าใจสิ่งนี้ตามลำดับกันไป บางคนลืมทั้งหมดนี้อย่างสิ้นเชิง พฤติกรรมของลูกกลายเป็นอย่างที่เคยเป็นมาก่อน ที่นี่พวกเขาเข้าใจทุกสิ่งอย่างดีมาก แต่ทันทีที่พวกเขาออกไปข้างนอก ทุกสิ่งก็จบสิ้น ลูกควรจะใส่ใจในการทำงานรับใช้ สร้างวิธีการที่จะให้สาสน์นี้แก่ทุกคน ลูกต้องทำความเพียรพยายาม ลูกต้องบอกทุกคนด้วยความซาบซึ้งว่า : ชีพบาบาพูดว่า "จดจำพ่อแล้วบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง” พวกเราไม่จดจำใครนอกจากชีพบาบาผู้เดียว อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เก็บภาพของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไว้กับลูกเสมอ มีความซาบซึ้งว่าลูกกำลังกลายเป็นนายของโลกด้วยการทำตามศรีมัท เรากำลังจะไปสวนดอกไม้ซึ่งดวงตาของเราจะเยือกเย็นที่นั่น

2. มีความใส่ใจในการทำงานรับใช้อย่างมาก ทำงานรับใช้ด้วยความกระตือรือร้นอย่างมากและด้วยหัวใจที่กว้างใหญ่โดยใช้รูปภาพขนาดใหญ่ เปลี่ยนขอทานให้เป็นเจ้าชาย

พร:

ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้รอบด้านและรับปราซาดของการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดด้วยการรับใช้ยักย่ะ

การได้รับโอกาสในการรับใช้รอบด้านในยุคบรรจบพบกันนั้นเป็นลิฟต์ในละครด้วยเช่นกัน ผู้ที่รับใช้ยักย่ะรอบด้วยความรักจะได้รับปราซาดของการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดโดยอัตโนมัติ พวกเขาอยู่อย่างปราศจากอุปสรรค พวกเขารับใช้เพียงครั้งเดียวและรับผลของงานรับใช้นั้นถึงหนึ่งพันเท่า "ลังกา”ที่ละเอียดอ่อนและทางกายภาพ (การถวายอาหารอย่างต่อเนื่อง) ควรดำเนินต่อไปตลอดเวลา การทำให้ทุกคนมีความพอใจเป็นงานรับใช้ที่ใหญ่ที่สุด การให้การต้อนรับด้วยความยินดีเป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

คติพจน์:

มีความมั่นคงในการเคารพตนเองและความหยิ่งยโสทุกประเภทจะจบสิ้นลงโดยอัตโนมัติ


*** โอม ชานติ ***