12.01.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:

ลูกๆ ที่แสนหวาน งานของลูกๆของพ่อผู้ให้คุณประโยชน์คือการให้ประโยชน์แก่ทุกคน เตือนทุกคนให้จดจำพ่อและให้ทานความรู้แก่พวกเขา

คำถาม:
ลูกคนไหนที่บาบาเรียกว่ามหาระตี อะไรคือสิ่งชี้บอกของพวกเขา

คำตอบ:

ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและสอนผู้อื่น ผู้ที่มีเคราะห์ดีของดาวพฤหัสอยู่เหนือพวกเขาอยู่เสมอ, ผู้ที่ใส่ใจต่อความก้าวหน้าของตนเองอยู่เสมอพร้อมกับความก้าวหน้าของผู้อื่น, ผู้ที่ให้กระดูกของพวกเขาในการรับใช้ยักยะ และผู้ที่เป็นผู้ช่วยในงานของบาบาคือมหาระตี บาบาพูดถึงลูกมหาระตีเช่นนั้นว่า ลูกๆเหล่านี้เป็นลูกที่มีค่าของพ่อ

โอมชานติ
ทุกวันนี้, ลูกๆ กำลังทำการเตรียมการสำหรับชีพชยันตี การ์ด ฯลฯ กำลังถูกจัดพิมพ์ขึ้นมา พ่อได้อธิบายหลายต่อหลายครั้งแล้ว ทุกสิ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกีตะ ด้วยการศึกษากีตะที่เขียนโดยมนุษย์, ลูกจะเฝ้าแต่ลงมาเรื่อยๆถึงครึ่งวงจร เพียงลูกๆ เท่านั้นที่เข้าใจว่าครึ่งหนึ่งของวงจรเป็นกลางวันและอีกครึ่งหนึ่งของวงจรเป็นกลางคืน เวลานี้บาบากำลังให้หัวข้อแก่ลูกซึ่งลูกต้องไตร่ตรอง ลูกสามารถเขียนว่า พี่น้องหญิงชายมาและทำความเข้าใจ! คัมภีร์กีตะเดียวคือคัมภีร์ของความรู้ ในขณะที่ที่เหลือทั้งหมดเป็นคัมภีร์ของความเลื่อมใสศรัทธา มีเพียงคัมภีร์เดียวของความรู้ซึ่งพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ตรีมูรติชีวาพูดในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด หรือลูกจะเขียนว่า ท่านได้ถ่ายทอดผ่านบราห์มาซึ่งมีการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ด้วยกีตะของความรู้ลูกได้รับมรดกถึง 21 ชาติเกิด และแล้วกีตะของความเลื่อมใสศรัทธา ที่พูดโดยมนุษย์ก็ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลา 63 ชาติเกิด พ่อสอนราชาโยคะและให้การหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ลูก จึงไม่มีความจำเป็นที่จะรับฟังสิ่งนั้นอีกครั้ง ด้วยกีตะของความรู้จึงกลายเป็นกลางวัน เพียงพ่อ มหาสมุทรแห่งความรู้เท่านั้นที่พูดสิ่งนี้ และด้วยสิ่งนั้นจึงมีการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสและการหลุดพ้นในชีวิตถึง 21 ชาติเกิด นั่นคือลูกได้รับความบริสุทธิ์ ความสุข และความสงบ 100% ในอำนาจการปกครองของเหล่าเทพในยุคทองที่ไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน มีสภาพของการขึ้นเป็นเวลา 21 ชาติเกิด มีสภาพของการลงด้วยกีตะที่เขียนขึ้นโดยมนุษย์ ลูกต้องไตร่ตรองอย่างดีมากถึงความแตกต่างระหว่างกีตะของความเลื่อมใสศรัทธาและกีตะของความรู้ นี่คือสิ่งหลักที่ผู้คนไม่รู้ ลูกเขียนว่า ตรีมูรติ ชีวาชยันตี คือศรีมัทภควัทคีตาด้วยเช่นกัน และชยันตีของการหลุดพ้นของทุกคนด้วยเช่นกัน ลูกสามารถบอกพวกเขาด้วยเช่นกันว่า ชีพชยันตีนำความสงบมาสู่ทั้งโลก คำพูดหลักมีความสำคัญมากและทุกสิ่งขึ้นอยู่กับคำนี้ ลูกสามารถบอกทุกคนว่ามนุษย์ไม่สามารถให้การหลุดพ้นแก่มนุษย์ได้ พระเจ้ามาเพื่อประทานการหลุดพ้นในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดและสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ เหล่านี้คือสองหรือสามประเด็นหลัก แน่นอนว่ามีความแตกต่างระหว่างกีตะของชีวาและกีตะของกฤษณะ ด้วยการรับฟังกีตะจากตรีมูรติพระเจ้าชีวาในยุคบรรจบพบกันจึงมีการหลุดพ้น เมื่อใครบางคนไตร่ตรองประเด็นเช่นนั้นก็จะมีผลกระทบกับผู้อื่น มนุษย์ไม่มีวันให้การหลุดพ้นแก่มนุษย์ได้ เพียงตรีมูรติ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา ผู้ที่เป็นครูและสัทกูรูด้วย ที่ประทานการหลุดพ้นแก่ทุกคนในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดนี้ ขอให้มีการเขียนบนการ์ดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เขียนบนการ์ดว่า การเชื้อเชิญของพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ยุคเหล็กที่ไม่บริสุทธิ์เช่นเปลือกหอยให้กลายเป็นเทพที่บริสุทธิ์เช่นเพชรในยุคทอง เมื่อลูกเขียนเช่นนี้ ผู้คนจะมาเข้าใจด้วยความสุขว่าชีพชยันตีของพ่อ ผู้ประทานการหลุดพ้นที่มีการเฉลิมฉลอง การเขียนนั้นควรจะเป็นคำพูดที่ชัดเจนมาก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาผู้คนศึกษาคัมภีร์มากมายและเพียรพยายามอย่างหนัก ที่นี่ ลูกได้รับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสจากพ่อในหนึ่งวินาที เมื่อลูกเป็นของพ่อและรับความรู้จากพ่อ ลูกได้รับการหลุดพ้นในชีวิตอย่างแน่นอน ประการแรกลูกจะไปสู่การหลุดพ้นก่อน และหลังจากนั้นไม่ว่าลูกจะทำความเพียรพยายามมากแค่ไหนลูกก็จะไปสู่การหลุดพ้นในชีวิตตามนั้น ลูกได้รับการหลุดพ้นในชีวิตอย่างแน่นอน แต่ไม่ว่าลูกจะมาในตอนต้นหรือตอนสุดท้ายก็ตาม ประการแรกลูกไปสู่การหลุดพ้นในชีวิตก่อนแล้วหลังจากนั้นลูกจึงมีบ่วงพันธะในชีวิต หากลูกซึมซับประเด็นหลักเช่นนั้น ลูกสามารถทำงานรับใช้ได้มากมาย หากลูกรู้จักพ่อ ให้คำแนะนำของพ่อแก่ผู้อื่นด้วย เมื่อลูกไม่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นนั่นก็หมายความว่าลูกไม่มีความรู้ใดๆ ลูกให้การอธิบาย แต่สิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา ลูกเป็นลูกของพ่อผู้ให้คุณประโยชน์และดังนั้นลูกต้องให้คุณประโยชน์ มิฉะนั้นพ่อก็จะคิดว่าลูกก็ได้แต่พูดเกี่ยวกับสิ่งนั้นที่ลูกเป็นลูกของชีพบาบาบา แต่ลูกไม่ได้นำคุณประโยชน์มาให้แก่ใครเลย ไม่ว่าพวกเขาจะมั่งคั่งหรือยากจน ลูกต้องให้คุณประโยชน์แก่ทุกคน อย่างไรก็ตาม คนจนจะรับความรู้นี้ก่อน เพราะพวกเขามีเวลา เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วเช่นนั้นในละคร หากผู้ที่มั่งคั่งนั้นจะมาในเวลานี้ ผู้อื่นมากมายก็จะตามเขามา หากคำยกย่องเช่นนั้นจะปรากฏขึ้นในเวลานี้ ผู้คนมากมายจะมาที่นี่ ของลูกคือสถานภาพของพระเจ้า ลูกให้คุณประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นด้วย ผู้ที่ไม่ได้ให้คุณประโยชน์กับตนเองก็ไม่สามารถให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ พ่อเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ พ่อเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ทุกคน ลูกเป็นผู้ช่วยของพ่อด้วยเช่นกัน ลูกรู้ว่านั่นเป็นลางบอกเหตุของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา มีลางประเภทเดียวเท่านั้นสำหรับหนทางของการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลส มีลางดีของดาวพฤหัสอยู่เหนือผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและสอนผู้อื่น บุคคลเช่นนั้นเรียกว่าเป็นมหาระตี ถามหัวใจของลูกเองว่า ฉันเป็นมหาระตีหรือไม่ ฉันกำลังทำงานรับใช้เหมือนผู้นั้นผู้นี้หรือไม่ กองทัพเท้าไม่มีวันให้ความรู้แก่ใคร หากลูกไม่ได้ให้ประโยชน์ผู้ใด เหตุใดลูกจึงเรียกตนเองว่าเป็นลูกของพ่อผู้ให้คุณประโยชน์? พ่อจะให้แรงบันดาลใจแก่ลูกเพื่อเพียรพยายาม ลูกควรจะให้กระดูกของลูกในการทำงานรับใช้ยักยะนี้ อย่างไรก็ตามเพียงแต่รับประทาน ดื่มและนอนนั้นเป็นการทำงานรับใช้หรือ? บุคคลเช่นนั้นจะกลายเป็นสาวใช้และคนใช้ของปวงประชา พ่อพูดว่า จงเพียรพยายามและกลายเป็นนารายณ์จานายธรรมดา พ่อมีความพอใจที่ได้เห็นลูกที่เชื่อฟังและมีค่า เมื่อพ่อทางโลกเห็นว่าลูกของเขากำลังได้รับสถานภาพที่ดีมาก เขาก็มีความพอใจอย่างมาก พ่อเหนือโลกก็พูดสิ่งเดียวกันด้วย พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า พ่อมาเพื่อทำให้ลูกเป็นนายของโลก เวลานี้ลูกต้องทำให้ผู้อื่นเป็นสิ่งนั้นเช่นกัน จะมีประโยชน์อะไรกับการเพียงแค่ดูแลตนเอง? บอกทุกคนว่า จดจำชีพบาบาบา ในเวลาอาหารเตือนกันและกันให้จดจำพ่อและทุกคนจะพูดว่าผู้นี้มีความรักต่อชีพบาบาบาอย่างมาก สิ่งนี้ง่ายดายใช่หรือไม่ มีการสูญเสียอะไรในสิ่งนี้หรือไม่ เมื่อลูกได้ปลูกฝังนิสัยนี้ ลูกจะเฝ้าแต่จดจำบาบาแม้กระทั่งตอนที่ลูกรับประทาน ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งอย่างแน่นอน เวลานี้ทุกคนเรียกหา โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์, ได้โปรดมา! ดังนั้นแน่นอนที่พวกเขาไม่บริสุทธิ์ แม้กระทั่งสังขราจารย์ก็จดจำชีวาเพราะท่านเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้คนทำพิธีแสดงความเลื่อมใสศรัทธามาถึงครึ่งหนึ่งของวงจรแล้วพระเจ้าก็มา ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับบัญชีนี้ พ่ออธิบายว่า ไม่มีใครสามารถพบพ่อได้ด้วยไฟบูชายัญ, ทาปาเซีย, การให้ทาน ฯลฯ กีตะรวมอยู่ในสิ่งนั้นเช่นกัน ไม่มีใครได้รับการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสด้วยการอ่านคัมภีร์เหล่านั้น กีตะ, พระเวทย์, อุปนิษัททั้งหมดเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อกำลังสอนราชาโยคะที่ง่ายดายและความรู้แก่ลูกๆซึ่งท่านจะทำให้ลูกสามารถได้มาซึ่งอาณาจักร นี่เรียกว่าราชาโยคะ ไม่มีเรื่องของหนังสือทางศาสนาในสิ่งนี้ ครูเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศึกษาเล่าเรียนและทำให้ลูกสามารถได้มาซึ่งสถานะภาพและดังนั้นลูกควรทำตามท่าน จงบอกทุกคนว่า จดจำชีพบาบาบา ท่านคือพ่อของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหมด ด้วยการจดจำชีพบาบาบาบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง เฝ้าแต่เตือนกันและกันและสร้างความก้าวหน้า ยิ่งลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากเท่าไร ลูกจะให้ประโยชน์แก่ตนเองมากขึ้นตามนั้น ลูกก็จะทำให้ทั้งโลกบริสุทธิ์ด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง เตรียมอาหารขณะที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงและอาหารนั้นจะเต็มไปด้วยพลัง เหตุนี้เองจึงมีคำยกย่องบราห์มาโบเจ้นของลูกอย่างมากมาย เมื่อผู้เลื่อมใสศรัทธาเหล่านั้นออฟเฟอร์โบ๊ค พวกเขาก็เฝ้าแต่พร่ำสวดชื่อของราม พวกเขาทำทานในนามของราม ลูกควรที่จะมีการจดจำระลึกถึงพ่อในสติปัญญาของลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความรู้ควรจะคงอยู่ในสติปัญญาของลูกตลอดทั้งวัน พ่อมีความรู้ของตอนเริ่ม, ตอนกลาง และตอนจบของทั้งสิ่งสร้าง พระเจ้าสูงสุดเหนือสิ่งใด เมื่อลูกจดจำท่าน, ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ดังนั้นเหตุใดลูกจึงจดจำคนอื่นเล่า พ่อพูดว่า เพียงแต่จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น ดังนั้นลูกต้องละทิ้งคนอื่นๆ นี่คือการจดจำระลึกถึงที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน หากลูกไม่สามารถจดจำแล้วจงผูกเงื่อน ลูกต้องทำความเพียรพยายามเพื่อความก้าวหน้าของลูกเองอย่างแน่นอน และเพื่อบรรลุถึงสถานภาพที่สูง ชีพบาบาบาเป็นครูของเราผู้ที่ทำให้เรากลายเป็นครู ลูกทุกคนเป็นผู้นำทาง(ไกด์) หน้าที่ของผู้นำทางคือชี้หนทาง ลูกไม่มีความรู้นี้ในตัวลูกมาก่อน ทุกคนพูดว่า ก่อนหน้านั้น, การศึกษาเล่าเรียนมีค่าเพียงไม่กี่สตางค์เท่านั้น แน่นอนที่จะเป็นเช่นนั้น ตามละคร, ลูกเฝ้าแต่ศึกษาเล่าเรียนเช่นที่ลูกเคยทำในวงจรที่แล้ว และลูกจะทำเช่นเดียวกันหลังจากหนึ่งวงจร ในเวลาสุดท้าย, ลูกจะได้นิมิตของทุกสิ่ง ไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่จะได้นิมิต บาบาได้รับนิมิตอย่างเร็วมาก ผู้นั้นผู้นี้จะกลายเป็นราชาและจะกลายเป็นเครื่องแต่งกายของเขา ในตอนเริ่มต้นลูกได้รับนิมิตมากมายและในเวลาสุดท้ายลูกจะได้นิมิตมากมายเช่นกัน และแล้วลูกจะจดจำ อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต


สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เตือนกันและกันให้จดจำพ่อในเวลาอาหาร รับประทานอาหารในขณะที่อยู่ในการจดจำระลึกถึง มีความรักที่แท้จริงต่อชีพบาบาบาผู้เดียวเท่านั้น

2. ให้กระดูกของลูกในการรับใช้ยักยะ ให้กลายเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์ของพ่อ


พร:
ขอให้ลูกเต็มไปด้วยความสำเร็จโดยการมีศรัทธาในสติปัญญาและจบสิ้นใยแมงมุมของความคิดที่อ่อนแอ

จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้, ความคิดที่อ่อนแอปรากฏขึ้นมาในลูกๆส่วนใหญ่ พวกเขาคิดว่า ฉันไม่รู้ว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่, หรืออะไรจะเกิดขึ้น ความคิดที่อ่อนแอเหล่านี้กลายเป็นกำแพง และความสำเร็จก็ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังกำแพงนี้ มายาถักใยแมงมุมของความคิดที่อ่อนแอและลูกก็ติดกับอยู่ในใยแมงมุมนั้น ดังนั้นด้วยการตระหนักรู้ของการมีศรัทธาในสติปัญญา, เป็นผู้ที่มีชัยชนะและมีสิทธิ์โดยกำเนิดของความสำเร็จ, ให้จบสิ้นความคิดที่อ่อนแอ

คติพจน์:
ให้เปิดตาที่สาม, ตาภูเขาไฟของลูก และมายาจะกลับมาไร้พลัง


จดหมายในความทรงจำระลึกถึงโก๊ปและโกปี้ทั้งหมด เขียนโดยมาเตชวารี (1961)

ความรักที่ลึกล้ำและความทรงจำระลึกถึงโก๊ปและโกปี้ทั้งหมด

ขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัว ที่นำพาชีวิตให้เป็นเหมือนดอกบัว ลูกจะเฝ้าแต่เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความสำเร็จใช่หรือไม่ โก๊ปผู้เป็นที่รักกำลังข้องแวะอยู่ในความพยายามที่จะยกระดับงานรับใช้อย่างดีมาก นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก ในที่สุดทุกคนก็จะได้รับคำแนะนำของพ่อที่มีค่าแก่การกราบไหว้บูชาสูงสุดของเราอย่างแน่นอน ลูกรู้ว่าเพียงหนึ่งกำมือจากหลายๆล้านเท่านั้นที่จะสามารถได้มาซึ่งการบรรลุผลที่สูงส่งนี้ อย่างไรก็ตามดอกไม้เช่นนั้นจะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนใช่หรือไม่ อัจชะ จงเฝ้าแต่เพิ่มงานรับใช้ต่อไปด้วยความเร็วอย่างมาก สมบัติที่มีค่าของความมั่งคั่งของความรู้ที่ไม่สูญสลายมีความพิเศษสุดและไม่มีที่สิ้นสุด และลูกทุกคนจะได้รับจากพ่ออยู่เรื่อยๆ เมื่อใครบางคนได้มาซึ่งสิ่งนี้ เขาจะกลับมาเต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมดชาติแล้วชาติเล่า สิ่งนี้ก็เป็นเช่นนั้น บอกฉันที โก๊ปและโกปี้ที่รัก สิ่งนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหม?

ลูกโก๊ปและโกปี้ทั้งหมดจะเฝ้าแต่เคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกับประสบการณ์ของชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส ดูโก๊ปและโกปี้ผู้เป็นที่รัก เมื่อสกุลบราห์มินเติบโตขึ้นก็จะมีคุณประโยชน์สำหรับทุกคน และแล้วลูกบราห์มินจะกลายเป็นเทพอย่างแน่นอน บางคนเคลื่อนไปในชีวิตครอบครัวของพวกเขา และเคลื่อนไปอย่างเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสกุลบราห์มิน นั่นคือ ในขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัว พวกเขาจะดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ ทั้งสามีและภรรยาเป็นลูกของพ่อผู้เดียวและพวกเขาก็รักษาคุณธรรมที่บริสุทธิ์เช่นนั้นไว้ อย่างไรก็ตามทุกคนต้องทำตามการกำหนดของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด สิ่งนี้เรียกว่าการทำตามศรีมัท ผู้ที่มีการสร้างสมคุณธรรมและความรู้เช่นนั้นกล่าวได้ว่าเป็นสมาชิกของสกุลบราห์มิน ในเมื่อเวลานี้ท่านได้กลายเป็นพ่อ ครู และซัทกูรูของเรา และเป็นดรามราชด้วยเช่นกัน แล้วเหตุใดเราไม่กลายเป็นลูกบุญธรรมของท่านและประกาศสิทธิ์ในความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ ซึ่งเราจะสามารถได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ของความสงบและความสุขในอนาคตเล่า

บอกฉัน โก๊ปและโกปี้ที่รัก ลูกเข้าใจความลับนี้อย่างง่ายดายใช่ไหม? ลูกไม่หวาดกลัวการตายในขณะที่มีชีวิตใช่ไหม? ลูกแต่ละคนโปรดรับจดหมายนี้เป็นการส่วนตัวด้วยชื่อของลูก และอ่านหรือฟังโดยพิจารณาว่าเป็นจดหมายถึงลูก เพราะสำหรับแต่ละคนควรได้รับความรักของแม่เป็นการส่วนตัวด้วยชื่อของลูก ความรักที่ลึกซึ้งที่ไม่มีวันจบสิ้นของแม่นั้นเป็นชื่อของโก๊ปและโกปี้แต่ละคน อัจชะ การอยู่อย่างข้องแวะในความเพียรพยายามของการสร้างโชคที่สูงของลูกด้วยความเร็วเป็นอย่างมาก คือการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก ในเมื่อเวลานี้ลูกรู้ว่าพ่อสูงสุดเองได้มาเพื่อให้มรดกสูงสุดแก่ลูก แน่นอนลูกต้องรับเอาไว้ อัจชะ เวลานี้ฉันกำลังจะจากไป โอม ชานติ
 


ความเพียรพยายามพิเศษที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อบราห์มา
พ่อบราห์มาได้หลอมรวม ของฉัน, ของฉัน ทั้งหมดไว้ในหนึ่ง ของฉัน ของฉันคือพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่น ทำตามพ่อในลักษณะนี้และด้วยวิธีนี้ แล้วพลังของสมาธิของลูกจะเพิ่มขึ้น จากนั้นจิตใจของลูกก็จะมีสมาธิที่ไหนก็ตามที่ลูกต้องการ นานเท่าใดก็ตามที่ลูกต้องการในทางใดทางหนึ่ง ด้วยพลังสมาธินี้ลูกจะสัมผัสกับสภาพที่เป็นเทวดานางฟ้าที่มั่นคงและสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ