12.01.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน เก็บทะเบียนประวัติของทั้งการศึกษาของลูกและอุปนิสัยที่สูงส่งของลูกไว้ ตรวจสอบทุกวันว่าลูกได้ทำความผิดหรือไม่

คำถาม:
โดยการทำความเพียรพยายามใดที่ลูกๆ ได้รับติลัคสำหรับอาณาจักร?

คำตอบ:
1. เพียรพยายามที่จะอยู่อย่างเชื่อฟังอย่างสม่ำเสมอ ในยุคบรรจบพบกัน ถ้าลูกให้ติลัคของการเป็นผู้ที่เชื่อฟังคำสั่ง ลูกจะได้รับติลัคสำหรับอาณาจักร การไม่ซื่อสัตย์หมายถึงการเป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังคำสั่ง คนเช่นนั้นไม่สามารถได้รับติลัคสำหรับอาณาจักร 2. อย่าปิดบังซ่อนเร้นความเจ็บป่วยใดๆ จากศัลแพทย์ ถ้าลูกซ่อนเร้นสิ่งใด สถานภาพของลูกจะลดลง จงกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักเช่นเดียวกับพ่อ และลูกจะได้รับติลัคสำหรับอาณาจักรนั้น

โอมชานติ
พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต: การศึกษาหมายถึงการเข้าใจ ลูกๆเข้าใจว่าการศึกษานี้ง่ายดายมาก สูงมาก และให้สถานภาพที่สูงแก่ลูก เพียงลูกๆเท่านั้นที่รู้ว่าลูกกำลังศึกษาการศึกษานี้เพื่อกลายเป็นนายของโลก ดังนั้นผู้ที่กำลังศึกษาควรมีความสุขอย่างมาก นี่เป็นการศึกษาที่สูงส่งเช่นนี้ นี่คือบทตอนเดียวกันของกีตะ นี่เป็นยุคบรรจบพบกันด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกๆ ได้ตื่นขึ้นแล้ว ในขณะที่ทุกคนที่เหลือทั้งหมดยังคงหลับอยู่ มีคำยกย่องว่า ผู้คนยังคงหลับในการหลับของมายา บาบาได้มาแล้วและปลุกลูกให้ตื่นขึ้น ท่านอธิบายเพียงหนึ่งสิ่งแก่ลูกว่า: ลูกๆที่แสนหวาน ด้วยพลังของการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ลูกสามารถปกครองทั้งโลก เช่นเดียวกับที่ลูกได้ทำเมื่อวงจรที่แล้ว พ่อเตือนลูกถึงสิ่งนี้ ลูกๆ เข้าใจว่าเวลานี้ลูกได้จดจำว่า: ทุกวงจรเรากลายเป็นนายของโลกด้วยพลังโยคะนี้ และเรายังได้สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน ลูกต้องใส่ใจกับโยคะอย่างเต็มที่ ด้วยพลังโยคะนี้ลูกๆจะพัฒนาคุณธรรมที่สูงส่งโดยอัตโนมัติ นี่คือการสอบที่แท้จริงเพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพ ลูกมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพด้วยพลังโยคะ ลูกก็รู้ด้วยว่าทั้งโลกจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะของลูก โลกเคยบริสุทธิ์และเวลานี้ได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกๆเข้าใจความลับของทั้งวงจร และสิ่งนี้ก็อยู่ในหัวใจของลูก แม้ว่าจะมีคนใหม่เข้ามาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมาก ลูกผู้เป็นเทพมีค่าควรแก่การกราบไหว้แล้วลูกก็กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาที่ตาโมประธาน ไม่มีใครอื่นสามารถบอกสิ่งนี้แก่ลูกได้ พ่อบอกลูกอย่างชัดเจนว่า: นั่นคือหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธา และนี่คือหนทางแห่งความรู้ เวลานี้ความเลื่อมใสศรัทธาอยู่ในอดีต อย่าได้จดจำสิ่งที่ผ่านมาในอดีต เหล่านั้นคือสิ่งที่ทำให้ลูกตกต่ำลง เวลานี้พ่อกำลังบอกลูกถึงสิ่งที่ทำให้ลูกสูงขึ้น ลูกๆรู้ว่าลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งอย่างแน่นอน ลูกควรเขียนชาร์ทของลูกทุกวัน: ฉันอยู่ในการจดจำระลึกถึงนานแค่ไหน? ฉันทำความผิดอะไร? ใครก็ตามจะได้รับความเจ็บปวดอย่างมากจากความผิดที่เขาทำ ในการศึกษาเหล่านั้นมีการพิจารณาลักษณะนิสัยของแต่ละคนด้วยเช่นกัน ที่นี่เช่นกันลักษณะนิสัยของลูกมองเห็นได้ พ่อกำลังบอกสิ่งนี้กับลูกเพื่อประโยชน์ของลูกเท่านั้น ที่นี่เช่นกันมีการเก็บทะเบียนประวัติของการศึกษาและลักษณะนิสัยของลูกไว้ ที่นี่เช่นกัน ลักษณะนิสัยของลูกๆ ต้องได้รับการทำให้สูงส่ง ลูกต้องระมัดระวังว่าลูกจะไม่ทำความผิด ฉันไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยใช่ไหม? ด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งศาล ไม่มีการตั้งศาลในโรงเรียนอื่นๆ ลูกต้องถามหัวใจของลูก พ่อได้อธิบายแล้วว่า เป็นเพราะมายาจึงมีรูปแบบของความไม่เชื่อฟังอย่างใดอย่างหนึ่ง เคยมีการตั้งศาลในตอนเริ่มต้นด้วยเช่นกัน เด็กๆจะบอกความจริง พ่อเฝ้าแต่อธิบายแก่ลูกอย่างต่อเนื่อง: ถ้าลูกไม่บอกความจริง ความผิดเหล่านั้นก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และลูกจะได้รับการลงโทษมากขึ้นสำหรับความผิดของลูกโดยไม่มีเหตุผล โดยการไม่บอกความผิดของลูกแก่บาบา ลูกจะได้รับติลัคของการไม่เชื่อฟัง แล้วลูกจะไม่สามารถได้รับติลัคสำหรับอาณาจักรได้ ถ้าลูกไม่เชื่อฟังคำสั่งและลูกไม่ซื่อสัตย์ ลูกไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรได้ ศัลยแพทย์ยังคงอธิบายกับลูกต่อไปในรูปแบบต่างๆ ถ้าลูกซ่อนความเจ็บป่วยของลูกจากศัลยแพทย์สถานภาพของลูกจะลดลง ลูกจะไม่ถูกตีด้วยการบอกศัลยแพทย์ พ่อจะพูดเพียงแค่ว่า ระวัง! ถ้าลูกทำความผิดเช่นนั้นอีกครั้งลูกจะต้องสูญเสีย สถานภาพของลูกจะต่ำมาก ที่นั่นพวกเขาจะมีกิจกรรมที่สูงส่งอย่างเป็นธรรมชาติ ที่นี่ลูกต้องทำความเพียรพยายาม ลูกต้องไม่สอบตกซ้ำๆ พ่อพูดว่า: ลูกๆ อย่าได้ทำผิดใดๆ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรักมากมาย ลูกๆต้องกลายเป็นเช่นนั้นเช่นกัน พ่อเป็นเช่นใด ลูกก็เป็นเช่นนั้น ราชาและราชินีเป็นเช่นใดปวงประชาก็เป็นเช่นนั้น บาบาไม่ใช่ราชา ลูกรู้ว่าบาบากำลังทำให้ลูกเป็นเช่นเดียวกันกับที่ท่านเป็น คำสรรเสริญที่มีการร้องให้แก่พ่อก็ควรเป็นคำสรรเสริญของลูกด้วย ลูกต้องกลับมาทัดเทียมกับบาบา มายามีพลังมาก เธอไม่ปล่อยให้ลูกเก็บทะเบียนประวัติของลูก ลูกติดกับอยู่ในกรงเล็บของมายาอย่างสมบูรณ์ ลูกไม่สามารถออกมาจากกรงขังของมายาได้ ลูกไม่ได้บอกความจริง ดังนั้น พ่อพูดว่า: จงรักษาชาร์ทแห่งการจดจำระลึกถึงที่ถูกต้องแม่นยำ ตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่และจดจำบาบา สรรเสริญเพียงพ่อเท่านั้น บาบา ท่านทำให้เราเป็นนายของโลก และดังนั้นพวกเราจะยกย่องท่าน ผู้คนร้องเพลงสรรเสริญอย่างมากในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย ไม่มีการยกย่องเทพ คำยกย่องเป็นของลูกบราห์มิน เป็นพ่อผู้เดียวที่ประทานการหลุดพ้นแก่ทุกคน ท่านคือผู้สร้างและเป็นผู้อำนวยการด้วยเช่นกัน ท่านทำงานรับใช้และอธิบายแก่ลูกๆ ด้วย ท่านบอกทุกสิ่งแก่ลูกในทางปฏิบัติ ผู้คนเหล่านั้นเพียงแต่ฟังคำพูดในแบบฉบับของพระเจ้าจากคัมภีร์ พวกเขาได้อ่านกีตะ แต่พวกเขาได้รับอะไรจากสิ่งนั้น? พวกเขานั่งและศึกษาสิ่งนั้นด้วยความรักอย่างมาก พวกเขาแสดงความเลื่อมใสศรัทธา แต่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้รับอะไรจากสิ่งนั้น พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขายังคงลงบันไดมาเรื่อยๆ วันแล้ววันเล่าพวกเขาจะต้องกลับมาตาโมประธาน สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ไม่มีใครนอกจาพ่อสามารถบอกความลับของบันไดนี้ให้แก่ลูกได้ เพียงชีพบาบาเท่านั้นที่อธิบายแก่ลูกโดยผ่านบราห์มา ผู้นี้ก็เข้าใจเช่นกันจากผู้เดียวนั้นแล้วท่านก็อธิบายแก่ลูก พ่อคือครูอาวุโสหลักและศัลยแพทย์ ลูกต้องจดจำท่านเท่านั้น ท่านไม่ได้บอกลูกให้จดจำครูบราห์มินของลูก ลูกต้องจดจำเพียงผู้เดียวเท่านั้น อย่ามีความผูกพันยึดมั่นกับใคร รับคำสอนจากพ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกต้องเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่น สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก ลูกมีการวางเฉยในโลกเก่า โลกนี้จบสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ลูกไม่มีความรักหรือแรงดึงดูดใดๆต่อโลกเก่านี้ พวกเขายังคงสร้างอาคารใหญ่โตมากมาย ฯลฯ ต่อไป พวกเขาไม่รู้ว่าโลกเก่านี้จะคงอยู่อีกนานแค่ไหน เวลานี้ลูกๆ ได้ตื่นขึ้นแล้ว และลูกต้องปลุกผู้อื่นด้วยเช่นกัน พ่อแค่ปลุกดวงวิญญาณให้ตื่น พ่อบอกลูกซ้ำๆว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ โดยการพิจารณาว่าตนเองเป็นร่างกายก็เหมือนราวกับว่าลูกยังคงหลับอยู่ พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจดพ่อด้วยเช่นกัน เมื่อดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์เขาได้รับร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์ เมื่อดวงวิญญาณบริสุทธิ์เขาได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ พ่ออธิบายว่า: ลูกเป็นของสกุลเทพนั้นแล้วลูกจะกลายเป็นสิ่งนั้นอีกครั้ง สิ่งนี้ง่ายดายมาก ทำไมเราไม่จดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเช่นนี้? ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและจดจำพ่อ บาบานี่เป็นความอัศจรรย์ของท่าน ท่านทำให้เราเป็นเทพที่สูงส่งมาก และจากนั้นท่านก็ไปและนั่งในดินแดนนิพพาน ไม่มีใครอื่นสามารถทำให้เราสูงส่ง ท่านบอกทุกสิ่งกับเราอย่างง่ายดายมาก พ่อพูดว่า: ไม่ว่าลูกจะมีเวลาใดแม้ขณะทำงานของลูก ลูกสามารถจดจำระลึกถึงพ่อได้ เป็นเพียงการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ทำให้เรือของลูกข้ามฟากไป นั่นคือการจดจำระลึกถึงจะพาลูกจากยุคเหล็กไปสู่ดินแดนของชีวา ลูกต้องจดจำดินแดนของชีวาซึ่งเป็นสวรรค์ที่ชีพบาบาได้ก่อตั้ง ดังนั้นลูกจดจำทั้งสองอย่าง เราจะกลายเป็นนายของสวรรค์โดยการจดจำชีพบาบา การศึกษานี้สำหรับโลกใหม่ พ่อมาที่นี่เพื่อก่อตั้งโลกใหม่ พ่อจะมาและทำงานบางอย่างอย่างแน่นอนด้วยเช่นกัน ลูกสามารถเห็นว่าพ่อกำลังเล่นบทบาทของพ่อตามแผนของละคร พ่อกำลังบอกลูกๆถึงความลับของการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงและตอนเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบของ 5000 ปี ลูกรู้ว่าบาบามาเป็นการส่วนตัวเบื้องหน้าลูกทุก 5000 ปี เป็นดวงวิญญาณที่พูด ร่างกายไม่ได้พูด พ่อให้คำสอนแก่ลูกๆ: เป็นดวงวิญญาณที่ต้องทำให้บริสุทธิ์ เป็นเพียงครั้งเดียวที่ดวงวิญญาณจะต้องกลับมาบริสุทธิ์ บาบาพูดว่า: พ่อสอนลูกหลายครั้งและจะสอนลูกอีกครั้ง ไม่มีซานยาสซีใดสามารถพูดสิ่งนี้ เพียงพ่อเท่านั้นที่พูดว่า: ลูกๆ พ่อมาเพื่อสอนลูกตามแผนของละคร แล้วพ่อจะมาและสอนลูกในแบบเดียวกันในเวลา 5000 ปี เช่นเดียวกับที่พ่อได้สอนลูกในวงจรก่อนหน้านี้และก่อตั้งอาณาจักร พ่อได้สอนลูกหลายครั้งและก่อตั้งอาณาจักร สิ่งเหล่านี้ซึ่งพ่ออธิบายนั้นน่าอัศจรรย์ยิ่ง ศรีมัทสูงส่งมาก เป็นด้วยศรีมัทเท่านั้นที่ลูกกลายเป็นนายของโลก นี่เป็นสถานภาพที่สูงมาก เมื่อใครบางคนถูกล็อตเตอรี่รางวัลใหญ่ หัวของเขาก็เสีย บางคนสิ้นหวังในขณะที่ก้าวไป: ฉันไม่สามารถศึกษาได้อีกต่อไป: ฉันจะสามารถประกาศสิทธิ์ในอำนาจของการปกครองโลกได้อย่างไร? ลูกๆ ควรมีความสุขอย่างมาก บาบาพูด: ถามลูกๆของพ่อเกี่ยวกับความสุขเหนือประสาทสัมผัสและความสุข! ลูกไปบอกเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆของความสุขให้กับทุกคน ลูกเคยเป็นนายของโลก และจากนั้นหลังจากการใช้ 84 ชาติเกิด ลูกก็กลายเป็นทาส พวกเขาร้องเพลงว่า ฉันเป็นทาสของท่าน ฉันเป็นทาสของท่าน พวกเขาเชื่อว่าการเรียกตนเองว่าต่ำต้อยและพิจารณาว่าตนเองนั้นเล็กน้อยไม่สำคัญนั้นเป็นสิ่งที่ดี ดูสิว่าพ่อคือใคร ไม่มีใครรู้จักท่าน เวลานี้เพียงลูกเท่านั้นที่รู้จักท่าน บาบามาและอธิบายแก่ลูกๆ ทั้งหมด และเรียกลูกว่า ลูก ลูก! นี่คือการพบปะของดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณสูงสุด เราได้รับอำนาจการปกครองสวรรค์จากท่าน ไม่มีใครสามารถได้รับอาณาจักรแห่งสวรรค์โดยการอาบน้ำในแม่น้ำคงคา ลูกได้อาบน้ำในแม่น้ำคงคามามากมายหลายครั้ง ในความเป็นจริงน้ำมาจากมหาสมุทร แต่ฝนที่ตกลงมาอย่างไรนี้ก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติเช่นกัน เวลานี้พ่ออธิบายทุกสิ่งแก่ลูก เป็นดวงวิญญาณที่ซึมซับ ไม่ใช่ร่างกาย ลูกสามารถรู้สึกว่า ที่จริงแล้วดูซิว่าบาบาได้ทำให้ฉันเป็นอะไรจากสิ่งที่ฉันเคยเป็น! เวลานี้พ่อพูดว่า: ลูกๆ จงเมตตาต่อตนเอง อย่าไม่เชื่อฟัง อย่ามีสำนึกเป็นร่าง ลูกจะสูญเสียสถานภาพของลูกโดยไม่มีเหตุผล ครูจะอธิบายแก่ลูก ลูกรู้ว่าพ่อคือครูที่ไม่มีขีดจำกัด มีหลายภาษาในโลก ถ้ามีการพิมพ์อะไรควรพิมพ์สิ่งนั้นในทุกภาษา เมื่อลูกมีการตีพิมพ์เอกสารจงส่งสำเนาให้ทุกคน ควรส่งสำเนาหนึ่งชุดให้กับห้องสมุดด้วยเช่นกัน ไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในสิ่งนี้ กล่องทรัพย์ของบาบาจะเต็มเปี่ยมมาก ลูกจะทำอะไรโดยเก็บเงินไว้กับตัวลูกเอง? ลูกจะไม่นำเงินนั้นติดตัวไปที่บ้านของลูก หากลูกนำสิ่งใดกลับบ้านไป นั่นจะเป็นการขโมยจากไฟบูชายัญของชีพบาบา นั่นจะเป็นความผิดอย่างยิ่ง อย่าให้ใครมีสติปัญญาเช่นนั้น ไม่สามารถมีดวงวิญญาณบาปใดที่บาปยิ่งกว่าผู้ที่ขโมยจากไฟบูชายัญของพระเจ้า เขาจะไปถึงสภาพที่ตกต่ำอย่างสมบูรณ์ พ่อพูดว่า: ทั้งหมดนี้เป็นบทบาทของละคร และแล้วลูกจะปกครอง และพวกเขาจะกลายเป็นคนรับใช้ อาณาจักรจะดำเนินต่อไปอย่างไรโดยไม่มีคนรับใช้? การก่อตั้งได้เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน เวลานี้พ่อพูดว่า: ถ้าลูกต้องการให้คุณประโยชน์ต่อตนเอง จงทำตามศรีมัท! สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง การโกรธไม่ใช่คุณธรรมที่สูงส่ง นั่นเป็นลักษณะนิสัยที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจร้าย ถ้าใครบางคนกำลังโกรธ ลูกควรทำให้เขาคนนั้นเงียบลง ลูกไม่ควรตอบสนองต่อผู้นั้น ลูกสามารถเข้าใจได้จากกิจกรรมของแต่ละคน ทุกคนมีลักษณะนิสัยที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจร้าย เมื่อบางคนโกรธ ใบหน้าของเขาแดงกร่ำราวกับทองแดง พวกเขาทิ้งระเบิดด้วยคำพูดของพวกเขา พวกเขาสร้างความสูญเสียให้กับตนเองและสถานภาพของพวกเขาถูกทำลาย ลูกควรมีความเข้าใจ พ่อพูดว่า: จงเขียนบาปที่ลูกได้กระทำไว้ โดยการบอกบาบาเกี่ยวกับบาปเหล่านั้น ลูกจะได้รับการอภัยและภาระของลูกจะเบาบางลง ลูกได้ข้องแวะในกิเลสมาชาติแล้วชาติเล่า ถ้าลูกทำบาปใดๆในเวลานี้จะมีสะสมการลงโทษถึงหนึ่งร้อยเท่า ถ้าลูกทำผิดเบื้องหน้าพ่อจะมีการลงโทษหนึ่งร้อยเท่า ถ้าลูกทำอะไรบางอย่างและไม่บอกบาบาเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้น พ่ออธิบายว่า: อย่าได้สร้างความสูญเสียให้แก่ตนเอง พ่อได้มาแล้วเพื่อทำให้สติปัญญาของลูกๆ ดีมาก ท่านรู้ว่าลูกจะได้รับสถานภาพอะไร และนั่นก็เป็นเรื่องของ 21 ชาติเกิดด้วยเช่นกัน ธรรมชาติของลูกที่เป็นประโยชน์ในงานรับใช้จะต้องมีความอ่อนหวานมาก บางคนบอกพ่อทันที: บาบา ฉันทำความผิดนี้ บาบาพอใจกับพวกเขา ผู้เดียวนั้นคือพ่อ ครู และกูรู รวมทั้งสาม เมื่อพระเจ้ามีความสุขกับลูก ลูกต้องการอะไรอีก? มิฉะนั้นทั้งสามจะไม่พอใจ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ทำตามศรีมัทและให้สติปัญญาของลูกอยู่อย่างดี อย่าได้ไม่เชื่อฟังคำสั่งใดๆ อย่าโกรธ และทิ้งระเบิดผ่านคำพูดของลูก อยู่อย่างเงียบสงบ

2. สรรเสริญพ่อผู้เดียวจากหัวใจของลูก อย่าได้มีแรงดึงดูดหรือความรักใดๆสำหรับโลกเก่านี้ จงเป็นผู้ที่มีการวางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัด และอยู่อย่างเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่น

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิตที่ทำให้บรรยากาศอะแวค(ละเอียดอ่อน)ด้วยรูปที่อะแวคและสงบของลูก

เช่นเดียวกับที่ลูกจัดทำโปรแกรมอื่น ๆ สำหรับงานรับใช้ ในทำนองเดียวกันจัดทำโปรแกรมสำหรับการอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึงตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำและทุก ๆ ครั้งหยุดการจราจรในความคิดของลูกเป็นเวลาสองถึงสามนาที เมื่อมองเห็นใครบางคนมีจิตสำนึกที่หยาบอย่างมาก ดังนั้นโดยไม่ต้องพูดอะไรกับคนนั้นจงนำเอารูปแบบที่อะแวคและสงบมาใช้ ซึ่งคนนั้นจะเข้าใจได้จากสัญญาณ เมื่อลูกทำเช่นนี้บรรยากาศจะยังคงอยู่อย่างอะแวค สิ่งที่พิเศษสุดจะปรากฏให้เห็นและลูกจะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิต

คติพจน์:
สัจจะที่สมบูรณ์เป็นพื้นฐานของความบริสุทธิ์