12.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อ ผู้เป็นครู ได้สอนศิลปะของการเปลี่ยนแปลงตนเองจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพแก่ลูก ดังนั้น บนพื้นฐานของศรีมัท รับใช้ผู้อื่นเพื่อที่พวกเขาเองก็สามารถเปลี่ยนเป็นเทพได้

คำถาม:
การกระทำที่สูงส่งใดที่ลูกๆ ทำในเวลานี้ การกระทำที่กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา?

คำตอบ:
บนพื้นฐานของศรีมัท ลูกอุทิศจิตใจ ร่างกายและทรัพย์สมบัติของลูก ไม่เพียงแต่เพื่อให้ประโยชน์แก่บารัต แต่ให้กับทั้งโลก มนุษย์ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธามีขนบธรรมเนียมประเพณีของการให้ทานในนามของพระเจ้า พวกเขาใช้ชาติเกิดถัดไปของเขาในราชนิกูล เป็นสิ่งตอบแทน อย่างไรก็ตาม ลูกๆ กลายเป็นผู้ช่วยของพ่อในยุคแห่งการบรรจบพบกันและเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพ

เพลง:
ลูกได้ใช้เวลากลางคืนในการหลับนอน และกลางวันในการรับประทาน

โอมชานติ
พ่ออธิบายแก่ลูกๆ และเมื่อลูกๆ เข้าใจ ลูกก็สามารถอธิบายแก่ผู้อื่น หากลูกไม่เข้าใจ ลูกก็ไม่สามารถอธิบายแก่ผู้อื่นได้ หากลูกพูดว่าลูกเข้าใจแต่ไม่สามารถที่จะอธิบายแก่ผู้อื่น นั่นหมายความว่าลูกไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เมื่อผู้คนเรียนรู้ศิลปะบางอย่าง พวกเขาก็สามารถแสดงแก่ผู้อื่นได้ ลูกเรียนรู้ศิลปะของการเปลี่ยนมนุษย์เป็นเทพนี้จากพ่อผู้เป็นครู มีสัญลักษณ์ของเหล่าเทพ พระเจ้าเปลี่ยนมนุษย์เป็นเทพ นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ เหล่าเทพได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมที่สูงส่งทั้งหมด ไม่มีมนุษย์ใดที่นี่สามารถได้รับการยกย่องเช่นนั้น ผู้คนไปที่วัดและร้องสรรเสริญเหล่าเทพ ถึงแม้ว่าซานยาสซีอยู่อย่างบริสุทธิ์ ผู้คนก็ไม่ได้นั่งและร้องสรรเสริญพวกเขาในวิธีการเดียวกัน ซานยาสซีเหล่านั้น ฯลฯ แม้กระทั่งพร่ำสวดคัมภีร์ เหล่าเทพไม่ได้ถ่ายทอดสิ่งใดในวิธีนั้น พวกเขามีประสบการณ์ของผลรางวัล พวกเขาได้ทำความเพียรพยายามในชาติเกิดก่อนหน้านี้ของพวกเขาและได้เปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพ ซานยาสซีไม่มีคุณธรรมที่เหล่าเทพมี ที่ที่ไม่มีคุณธรรม อย่างแน่นอนที่จะต้องมีข้อบกพร่อง ในยุคทอง ในบารัตเดียวกันนี้ ราชา ราชินีและปวงประชาทั้งหมดเต็มไปด้วยคุณธรรมที่สูงส่ง พวกเขามีทุกคุณธรรม คุณธรรมของเทพเหล่านั้นได้รับการยกย่อง ในเวลานั้น ไม่มีศาสนาอื่นใด เหล่าเทพที่มีคุณธรรมมีชีวิตอยู่ในยุคทอง ในขณะที่มนุษย์ซึ่งมีข้อบกพร่องมีชีวิตอยู่ในยุคเหล็ก เวลานี้ ใครจะสามารถเปลี่ยนมนุษย์ที่มีข้อบกพร่องเช่นนั้นให้เป็นเทพ? ได้มีการจดจำกันว่าไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่พระเจ้าจะเปลี่ยนมนุษย์เป็นเทพ คำยกย่องนี้ให้ไว้กับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้น แม้ว่าเทพเองนั้นเป็นมนุษย์ พวกเขาก็มีคุณธรรม ในขณะที่มนุษย์ที่นี่มีข้อบกพร่อง คุณธรรมได้รับมาจากพ่อ ผู้เดียวที่รู้ว่าเป็นสัตกูรู ข้อบกพร่องได้รับจากมายา ราวัน หลังจากที่เป็นผู้มีคุณธรรมอย่างมาก พวกเขาพัฒนาข้อบกพร่องได้อย่างไร? ผู้ที่เคยเต็มไปด้วยคุณธรรมที่สูงส่งทั้งหมดกลายเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องทั้งหมดได้อย่างไร? เพียงลูกๆ เท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ ผู้คนร้องเพลง: เรานั้นไร้คุณธรรม เราไม่มีคุณธรรมเลย พวกเขาร้องสรรเสริญเหล่าเทพ ไม่มีใครในเวลานี้มีคุณสมบัติเหล่านั้น อาหารและเครื่องดื่มของพวกเขา ฯลฯ สกปรกอย่างมาก เหล่าเทพเคยเป็นของชุมนุมไวยชนาฟ (บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์และเป็นมังสวิรัติ) ในขณะที่มนุษย์ของเวลานี้เป็นของชุมนุมราวัน อาหารและเครื่องดื่มของพวกเขา ฯลฯได้เปลี่ยนไปอย่างมาก ไม่ได้เป็นเพียงแค่วิธีการแต่งตัวของพวกเขาเท่านั้นที่จะต้องมีการพิจารณา อาหารของพวกเขาและความมีกิเลสของพวกเขาจะต้องถูกนำไปพิจารณาด้วยเช่นกัน พ่อเองนั้นพูดว่า: พ่อต้องมาในบารัตเพื่อนำมาซึ่งการก่อตั้งด้วยบราห์มิน สิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มา นี่เป็นไฟบูชายัญ (ยักยะ) ของบราห์มิน พราหมณ์เหล่านั้นถือกำเนิดจากบาป ในขณะที่ลูกคือสิ่งสร้างที่เกิดจากปาก มีความแตกต่างอย่างมากมาย ผู้ที่มั่งคั่งก็สร้างไฟบูชายัญและเชิญพราหมณ์ นี่คือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้ที่มั่งคั่งที่สุดเหนือผู้มั่งคั่งทั้งหมดและเป็นราชาเหนือราชา เหตุใดท่านจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มั่งคั่งที่สุดเหนือผู้มั่งคั่งทั้งหมด? เพราะแม้กระทั่งผู้ที่มั่งคั่งก็พูดว่าพระเจ้าให้ทรัพย์สมบัติแก่พวกเขา พวกเขาให้ทานในนามของพระเจ้าและเหตุนั้นเองจึงกลายเป็นผู้ที่มั่งคั่งในชาติเกิดถัดไปของเขา เวลานี้ ลูกอุทิศทุกสิ่ง ร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของลูกให้กับชีพบาบา และดังนั้นลูกจึงประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง บนพื้นฐานของศรีมัท ลูกกำลังเรียนรู้ที่จะทำการกระทำที่สูงส่ง ดังนั้นอย่างแน่นอนที่ลูกต้องได้รับผลของสิ่งนั้น ลูกอุทิศจิตใจ ร่างกายและทรัพย์สมบัติของลูก ผู้คนเหล่านั้นเองก็ให้ผ่านใครบางคนในนามของพระเจ้าด้วย ระบบนี้คงอยู่ในบารัตเท่านั้น และดังนั้นพ่อจึงสอนการกระทำที่ดีมากแก่ลูก ลูกทำการกระทำนี้ ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์แก่บารัต แต่ให้ประโยชน์แก่ทั้งโลกด้วย และแล้วลูกก็ได้รับผลตอบแทนของสิ่งนั้นด้วยการเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพ ไม่ว่าการกระทำใดก็ตามที่ลูกทำบนฐานของศรีมัท ลูกได้รับผลของสิ่งเหล่านั้นตามนั้น บาบากลายเป็นผู้สังเกตการณ์และสังเกตผู้ที่ได้รับใช้เพื่อเปลี่ยนมนุษย์เป็นเทพบนฐานของศรีมัท และมากเพียงไรที่พวกเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา บราห์มินคือผู้ที่ทำตามศรีมัท พ่อพูดว่า: พ่อสอนราชาโยคะแก่ศูทรผ่านลูกๆ บราห์มิน เป็นเรื่องของห้าพันปี อาณาจักรของเทพเคยคงอยู่ในบารัต ลูกควรจะแสดงภาพเหล่านี้แก่ผู้คน ถ้าพวกเขาไม่เห็นรูปภาพ พวกเขาจะประหลาดใจว่านี้เป็นศาสนาใหม่ใดกัน และคิดว่าบางทีลูกมาจากต่างแดน เพียงแต่ด้วยการแสดงภาพที่พวกเขาจะเข้าใจว่าลูกๆ มีความเชื่อในเหล่าเทพ ดังนั้น ลูกควรจะอธิบายแก่พวกเขาว่า ในเวลาของชาติเกิดสุดท้ายของศรีนารายณ์ ชาติเกิดที่ 84 พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ได้เข้ามาในผู้นี้และสอนราชาโยคะ ในวิธีนี้ ประเด็นของกฤษณะจะหมดไป นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของ 84 ชาติเกิด เหล่าเทพ ผู้ที่เคยเป็นของสุริยวงศ์ ต้องมาอีกครั้งหนึ่งและศึกษาราชาโยคะ ตามละคร อย่างแน่นอนที่พวกเขาจะทำความเพียรพยายาม เวลานี้ลูกๆ กำลังรับฟังเป็นการส่วนตัวอยู่เบื้องหน้า ลูกๆ บางคนรับฟังเทปด้วยเช่นกันและในเวลานั้นพวกเขาก็มีสำนึกว่าพวกเขาเองกำลังเปลี่ยนเป็นเทพอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันกับแม่และพ่อ เวลานี้ ในระหว่างชาติเกิดที่ 84 ของลูก ลูกต้องกลายเป็นขอทานที่สมบูรณ์ ดวงวิญญาณอุทิศทุกสิ่งแก่พ่อ ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับม้าซึ่งต้องมีการสังเวย ดวงวิญญาณของเขาเองนั้นก็พูดว่า: ฉันเป็นของพ่อและไม่เป็นของใครอื่น ฉัน ดวงวิญญาณ กำลังทำงานรับใช้ด้วยร่างนี้ตามการชี้แนะของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด พ่อพูดว่า: จงสอนโยคะและอธิบายถึงวิธีการที่วงจรโลกหมุนไปด้วยเช่นกัน ผู้ที่ได้ไปรอบทั้งวงจรก็จะเข้าใจประเด็นเหล่านี้อย่างเร็ว ผู้ที่ไม่ได้ไปรอบวงจรก็จะไม่อยู่ที่นี่ ไม่ใช่ว่าทั้งโลกจะมา ปวงประชามากมายจะมา แต่จะมีเพียงราชาราชินีเดียวเท่านั้น จะมีลักษมีและนารายณ์เดียวเท่านั้น จะมีรามและสีดาเดียวเท่านั้น จะมีเจ้าชาย เจ้าหญิงอื่นๆ แต่บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลหลัก ดังนั้น ในการที่จะกลายเป็นราชาราชินีเช่นนั้น ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก ด้วยการเป็นผู้สังเกตการณ์ลูกสามารถเข้าใจได้ว่าใครบางคนเป็นของครอบครัวที่มั่งคั่งหรือของราชนิกูลหรือเป็นครอบครัวที่ยากจน บ้างก็พ่ายแพ้มายาแล้ววิ่งหนีไป มายากลืนพวกเขาทั้งเป็น เหตุนี้เองบาบาจึงเฝ้าแต่ถาม: ลูกมีความสุขไหม? ลูกพอใจไหม? ลูกไม่ได้ถูกมายาตบตีและอยู่อย่างสิ้นสติหรือล้มป่วยใช่ไหม? ลูกๆ เมื่อใครล้มป่วย ไปและให้สมุนไพรชุบชีวิตของความรู้และโยคะและชุบชีวิตของพวกเขาขึ้นมา เป็นเพราะดวงวิญญาณไม่ได้อยู่ในความรู้และโยคะ มายาจึงทำลายทุกสิ่ง พวกเขาหยุดทำตามศรีมัทและเริ่มทำตามการชี้แนะจิตใจของพวกเขาเอง มายาทำให้พวกเขาสิ้นสติอย่างสมบูรณ์ ในความเป็นจริง สมุนไพรชุบชีวิตคือความรู้ สิ่งนี้จะขจัดการสิ้นสติของมายา ประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดใช้กับเวลานี้ ลูกคือผู้ที่เป็นสีดา รามมาและปลดปล่อยลูกจากกรงขังของราวัน เช่นที่ลูกๆ ในซินด์นั้นได้รับการปลดปล่อย ต่อมาผู้คนของราวันก็ได้ลักพาตัวพวกเขาไปอีกครั้งหนึ่ง เวลานี้ลูกต้องปลดปล่อยทุกคนจากการกำมือของมายา บาบามีความเมตตา ได้มีการเห็นแล้วว่ามายาตบตีดวงวิญญาณและหันเหสติปัญญาไปสู่ทิศทางอื่นอย่างสมบูรณ์ เธอหันเหสติปัญญาออกไปจากรามและหันพวกเขาไปหาราวัน มีของเล่นที่มีราวันอยู่ด้านหนึ่งและรามอยู่อีกด้านหนึ่ง ดวงวิญญาณเหล่านี้รู้ได้ว่าเป็นผู้ที่เคยประหลาดใจและเป็นของพ่อและแล้วก็เป็นของราวันอีกครั้ง มายามีพลังอย่างมาก เธอกัดลูกเหมือนกับหนูแล้วทำลายรายได้ทั้งหมดของลูก เหตุนี้เองลูกต้องไม่มีวันหยุดทำตามศรีมัท การไต่เต้านั้นสูงชันอย่างมาก การทำตามการชี้แนะของลูกเองหมายถึงการทำตามการชี้แนะของราวัน หากลูกทำตามการชี้แนะเหล่านั้น ลูกก็จะสำลักอย่างมากและนี่จะเป็นเหตุของการประณาม มีดวงวิญญาณเช่นนั้นในทุกศูนย์ผู้ที่เป็นเหตุของความเสียหายแก่พวกเขาเอง ผู้ที่ทำงานรับใช้ ผู้ที่เป็นรูปบาซาน (Rup Basant: ตัวของโยคะที่ประพรมความรู้) ไม่สามารถอยู่อย่างซ่อนเร้นได้ อาณาจักรที่สูงส่งกำลังมีการก่อตั้งขึ้นในเวลานี้ และทุกคนจะเล่นบทบาทของแต่ละคนของพวกเขาในอาณาจักรนั้นอย่างแน่นอน หากลูกแข่งไปล้ำหน้า ลูกก็ให้ประโยชน์แก่ตนเอง การให้ประโยชน์แก่ตัวเองหมายถึงการเป็นนายแห่งสวรรค์ เช่นที่แม่และพ่อนั่งบนบัลลังก์ ดังนั้นลูกๆ ต้องกลายเป็นเช่นเดียวกันด้วย ทำตามพ่อ ไม่เช่นนั้นสถานภาพของลูกจะถูกลดลงไป บาบานั้นไม่ได้ให้ทำรูปภาพเหล่านี้ขึ้นมาเพียงเพื่อจะเก็บเอาไว้ ลูกต้องทำงานรับใช้อย่างมากมายด้วยรูปภาพเหล่านี้ ผู้คนที่มั่งคั่งหลายคนสร้างวัดให้กับลักษมีและนารายณ์ แต่ไม่มีใครในผู้ที่สร้างวัดนั้นรู้ว่าเมื่อใดที่พวกเขามาหรือทั้งสองทำให้บารัตมีความสุขอย่างไร ที่ทำให้ทุกคนจดจำพวกเขา ลูกเข้าใจว่าจะต้องมีวัดดิลวาลา (ผู้เอาชนะหัวใจของลูก) วัดเดียวนี้ก็เพียงพอ อะไรจะเกิดขึ้นเพราะด้วยวัดลักษมีและนารายณ์? พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ให้คุณประโยชน์ เมื่อผู้คนสร้างวัดแก่ชีวา นั่นก็ปราศจากความหมายด้วย ไม่มีใครรู้หน้าที่การงานของท่าน จะกล่าวกันอย่างไรหากลูกสร้างวัดแก่ใครบางคนผู้ที่ลูกไม่รู้ถึงหน้าที่การงานของเขา? เมื่อเหล่าเทพเคยมีชีวิตอยู่ในสวรรค์ ไม่มีวัดใดๆ ลูกควรจะถามผู้ที่สร้างวัด: เมื่อใดที่ลักษมีและนารายณ์มา? พวกเขาได้ให้ความสุขอะไรแก่พวกท่าน? พวกเขาก็จะไม่สามารถอธิบายสิ่งใดได้ สิ่งนี้พิสูจน์ว่าบุคคลเหล่านั้นผู้ที่ไร้คุณธรรมสร้างวัดให้แก่ผู้ที่มีคุณธรรม ดังนั้น ลูกๆ ควรจะใส่ใจอย่างมากในการรับใช้ บาบานั้นใส่ใจอย่างมากในงานรับใช้ เพราะเหตุนี้ท่านจึงสร้างรูปภาพเหล่านี้ แม้ว่าเป็นชีพบาบาผู้ที่ให้ทำรูปภาพเหล่านี้ขึ้นมา สติปัญญาทั้งสองกำลังทำงานอยู่ อัจชะ

คลาสกลางคืน: 28/06/1968

ลูกๆ ทั้งหมดที่นั่งที่นี่เข้าใจว่าลูกเป็นดวงวิญญาณ และพ่อกำลังนั่งอยู่ที่นี่ นี้เรียกได้ว่าการนั่งในสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ไม่ใช่ทุกคนกำลังนั่งพร้อมการตระหนักรู้ว่าพวกเราเป็นดวงวิญญาณและกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบา เวลานี้บาบาได้เตือนความทรงจำลูกแล้วและดังนั้นลูกจะมีการตระหนักรู้นั้นและจะมีความใส่ใจ (attention) มีมากมายที่สติปัญญาของพวกเขาล้มลุกคลุกคลานออกไปภายนอก ขณะที่นั่งอยู่ที่นี่ เป็นราวกับว่าหูของพวกเขาปิด สติปัญญาของพวกเขาล้มลุกคลุกคลานไปภายนอกที่ไหนที่หนึ่ง ลูกๆ ผู้ที่กำลังนั่งในการจดจำระลึกถึงพ่อกำลังหารายได้ โยคะของสติปัญญาของมากมายอยู่ภายนอก เป็นราวกับว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในการจาริกแสวงบุญ เวลาก็สูญเปล่าไป ลูกจดจำบาบาเมื่อลูกเห็นพ่อ (บราห์มา) แน่นอน ที่สิ่งนี้ต่างลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของลูก บ้างพัฒนานิสัยที่มั่นคง: ฉันเป็นดวงวิญญาณ ไม่ใช่ร่างกาย พ่อมีความรู้เต็มเปี่ยมและดังนั้นลูกๆ ก็พัฒนาความรู้นั้นด้วย เวลานี้พวกเราต้องกลับบ้าน วงจรกำลังสิ้นสุดและขณะนี้เราต้องทำความเพียรพยายาม เวลามากมายได้ผ่านไปแล้วและเหลืออีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น....มากมายศึกษาอย่างหนักมากในวันของการสอบของพวกเขา พวกเขารู้สึกว่ามิฉะนั้นพวกเขาจะสอบตกและได้รับสถานภาพที่ต่ำ ลูกๆ เฝ้าแต่ทำความเพียรพยายามต่อไป เพราะด้วยสำนึกที่เป็นร่าง มีการกระทำบาป สิ่งนี้จะนำมาซึ่งการลงโทษหนึ่งร้อยเท่าเพราะลูกประณามพ่อ ลูกต้องไม่มีการกระทำใดๆที่จะประณามชื่อของพ่อและเหตุนี้เองจึงมีการร้องเพลงว่า: ผู้ที่ประณามสัตกูรูไม่สามารถได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ได้ การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์หมายถึงอำนาจในการปกครอง เป็นพ่อผู้ที่กำลังสอนลูกอยู่ ไม่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใดในการชุมนุมทางจิตอื่นๆ ใด นี้คือราชา โยคะของพวกเรา ไม่มีใครอื่นสามารถพูดได้ว่าพวกเขากำลังสอนราชา โยคะ พวกเขารู้สึกว่ามีความสุขในความสงบ ที่นั่นไม่มีเรื่องของความทุกข์หรือความสุข มีเพียงความสงบและความสงบ และแล้วเป็นที่เข้าใจว่าผู้นั้นมีเพียงเล็กน้อยมากในโชคของเขา โชคที่สูงส่งที่สุดคือโชคของผู้ที่เล่นบทบาทของพวกเขาตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ที่นั่น พวกเขาไม่มีความรู้นี้ ที่นั่น จะไม่มีความคิดใดเลย ลูกๆ รู้ว่าลูกทั้งหมดจุติมา ลูกใช้นามและรูปที่แตกต่างกัน นี่คือละคร พวกเราดวงวิญญาณนำร่างกายมาใช้และเล่นบทบาทของเราผ่านร่างกายเหล่านั้น พ่อนั่งและอธิบายความลับทั้งหมดเหล่านี้ ลูกๆ มีประสบการณ์ของความสุขเหนือประสาทสัมผัสภายในตนเอง ลูกมีความสุขภายใน มีการกล่าวว่า: ผู้นี้มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พ่ออธิบายว่าลูกเป็นนักเรียน ลูกรู้ว่าลูกกำลังจะกลายเป็นเทพ ผู้เป็นนายแห่งสวรรค์ ไม่ใช่เป็นเพียงเทพเท่านั้น ลูกก็กำลังจะกลายเป็นนายของโลก สภาพนี้จะอยู่อย่างถาวรเมื่อลูกถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตามแผนของละคร ลูกเข้าใจว่าลูกอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า ลูกกำลังจะได้รับอำนาจในการปกครองสวรรค์อย่างแน่นอน ผู้ที่ทำงานรับใช้มากมายและนำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากมายจะได้รับสถานภาพที่สูงอย่างแน่นอน บาบาได้อธิบายแล้วว่าลูกสามารถนั่งในโยคะที่นี่ นี้เป็นไปไม่ได้เช่นนั้นที่ศูนย์ต่างๆ ข้างนอก การมาในเวลาตีสี่และนั่งในสมาธิ: จะเป็นไปได้อย่างไรที่นั่น? ไม่เลย ผู้ที่อยู่ที่ศูนย์สามารถอยู่ได้ ลูกต้องไม่บอกสิ่งนี้แก่คนข้างนอกแม้โดยสำคัญผิด นี้ไม่ใช่เวลานั้น ที่นี่ลูกทำได้อย่างดี ที่นี่ลูกกำลังนั่งอยู่ที่บ้าน ที่นั่น ลูกต้องมาจากข้างนอก นี้เป็นไปสำหรับเพียงผู้ที่อยู่ที่นี่เท่านั้น ลูกควรสร้างสมความรู้นี้ในสติปัญญาของลูก พวกเราคือดวงวิญญาณ นี้คือบัลลังก์อมตะของผู้นั้น ลูกควรพัฒนานิสัยนี้ พวกเราเป็นพี่น้อง: พวกเรากำลังพูดกับพี่น้องของพวกเรา จงพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลี้องไป อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ปกป้องตนเองจากการสิ้นสติของมายาด้วยสมุนไพรชุบชีวิตของความรู้และโยคะ อย่าได้ทำตามการกำหนดของจิตใจตนเอง

2. กลายเป็นรูปบาซานและทำงานรับใช้ ทำตามแม่และพ่อและกลับมามีค่าควรแก่การนั่งบนบัลลังก์

พร:
ขอให้ลูกกลับมามีค่าควรแก่การกราบไหว้และมีค่าควรแก่การยกย่องสรรเสริญด้วยการให้ทานและการทำบุญในสภาพที่มีพลังของลูก

ในเวลาสุดท้ายเมื่อดวงวิญญาณที่อ่อนแอมีแม้ประสบการณ์เล็กน้อยของการบรรลุผลผ่านลูกดวงวิญญาณที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ พวกเขาจะนำเอาสันสการ์ของประสบการณ์สุดท้ายนั้นไปและพักอยู่ในบ้านของพวกเขาเป็นเวลาครึ่งวงจร และแล้วพวกเขา จะกลายเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาของลูกในยุคทองแดงและกราบไหว้บูชาและยกย่องสรรเสริญลูก ดังนั้นจงเป็นผู้ประทานที่ยิ่งใหญ่และผู้ประทานพรสำหรับดวงวิญญาณที่อ่อนแอเช่นนี้และให้ทานและทำบุญแห่งประสบการณ์แก่พวกเขา การให้ทานและทำบุญของ 1 วินาทีนี้ที่ทำในสภาพที่มีพลังนี้จะทำให้ลูกมีค่าควรแก่การกราบไหว้และมีค่าควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นเวลาครึ่งวงจร

คติพจน์:
แทนการอยู่อย่างหวาดกลัวในสถานการณ์ที่เลวร้าย จงกลายเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางและลูกจะมีชัยชนะ