12.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกที่แสนหวาน มีความสนใจในการหารายได้อย่างมาก มีการหารายได้ผ่านการศึกษานี้

คำถาม:
อะไรที่นำมาซึ่งความสุข แต่กลายเป็นอุปสรรคเมื่อไม่มีความรู้?

คำตอบ:
การมีนิมิตเป็นเรื่องของความสุขอย่างยิ่ง แต่ถ้าลูกไม่มีความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ ลูกก็จะยิ่งสับสนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าใครบางคนมีนิมิตของพ่อ เขาเห็นรูปของจุด เขาจะเข้าใจอะไรด้วยการเห็นจุดนั้น? เขาจะยิ่งมีความสับสนมากขึ้น เหตุนี้เองจึงไม่มีประโยชน์ในการมีนิมิตเมื่อลูกไม่มีความรู้ จะมีอุปสรรคของมายามากยิ่งขึ้นในสิ่งนั้น หลายคนมีความซาบซึ้งผิดๆ โดยมีนิมิตเหล่านั้น

เพลง:
ฉันได้มาเพื่อปลุกโชคของฉัน

โอมชานติ
ลูกๆ ทางจิตที่อ่อนหวานที่สุดได้ยินเพลงแล้ว ลูกคนใหม่ได้ยินเพลงและลูกคนเก่าก็ได้ยินเพลงนั้นเช่นกัน กุมารีก็ยังได้ยินว่า นี่คือโรงเรียน โชครูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถูกสร้างขึ้นในโรงเรียน มีโชคทุกรูปแบบที่นั่น บางคนสร้างโชคด้วยการกลายเป็นศัลยแพทย์ และคนอื่นๆสร้างโชคด้วยการกลายเป็นทนายความ โชคกล่าวได้ว่าเป็นทั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ลูกจะศึกษาอะไรในโรงเรียนอื่นๆ มากไปกว่าวิธีการสร้างโชคของตัวเอง? ที่นี่ลูกรู้ว่าลูกมาเพื่อสร้างโชคของลูก ลูกมาที่นี่เพื่อประกาศสิทธิ์ในโชคแห่งอาณาจักรของโลกใหม่ของลูก นี่คือราชาโยคะสำหรับโลกใหม่ ของพวกเขาเป็นไปเพื่อโลกเก่า พวกเขากลายเป็นศัลยแพทย์ ทนายความหรือวิศวกรฯลฯ ของโลกเก่า ขณะนี้มีเวลาเหลือน้อยมากในโลกเก่าที่จะกลายเป็นเช่นนั้น พวกเขาทั้งหมดจะถูกทำลาย โชคนั้นเป็นไปสำหรับดินแดนแห่งความตายนี้ นั่นคือสำหรับชาติเกิดนี้ การศึกษานี้ของลูกเป็นไปสำหรับโลกใหม่ ลูกมาที่นี่เพื่อสร้างโชคของลูกสำหรับโลกใหม่ ลูกจะได้รับโชคของอาณาจักรในโลกใหม่ ใครกำลังสอนลูก? พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดที่ลูกได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากท่าน เมื่อใครบางคนได้รับมรดกจากหมอของการกลายเป็นหมอ นั่นคือมรดกของชาติเกิดนี้ ผู้คนได้รับมรดกจากพ่อของเขาและได้มรดกอื่นๆจากการศึกษาของพวกเขา จากนั้นเมื่อพวกเขาแก่ชรา พวกเขาก็ไปหากูรูของพวกเขา พวกเขาต้องการอะไร? พวกเขาพูดว่า: โปรดให้คำสอนแก่เราเพื่อไปสู่ดินแดนแห่งความสงบด้วย! ให้การหลุดพ้นแก่เราด้วย! พาเราออกจากที่นี่ไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ พวกเขาได้รับมรดกจากพ่อของเขา และยังได้รับอีกมรดกอีกหนึ่งอย่างจากครูของเขาสำหรับชาติเกิดนี้ แต่พวกเขาไม่ได้รับอะไรจากกูรู พวกเขาศึกษากับครูและได้รับมรดกเพียงเล็กน้อย พวกเขาจะกลายเป็นครู ครูสอนเย็บผ้าฯลฯ เพราะพวกเขาต้องการหารายได้ แม้ว่าพวกเขาจะมีมรดกของพ่อ พวกเขาก็ศึกษาเล่าเรียนเพื่อหารายได้ของตนเอง ไม่มีรายได้ที่ได้รับจากกูรู ใช่ บางคนศึกษากีตะฯลฯ เป็นอย่างดีแล้วให้การบรรยายบนพื้นฐานของการศึกษานั้นฯลฯ ทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อความสุขชั่วคราวเท่านั้น เวลานี้ลูกอยู่ในดินแดนแห่งความตายนี้อีกไม่นาน โลกเก่าจะต้องถูกทำลาย ลูกเข้าใจว่าลูกมาที่นี่เพื่อสร้างโชคของลูกเพื่อโลกใหม่ โลกเก่านี้จะถูกทำลาย ทรัพย์สมบัติของลูกและทรัพย์สมบัติของพ่อของลูกก็จะถูกเผาไหม้ ลูกจะสิ้นเนื้อประดาตัว รายได้ที่ลูกต้องการเวลานี้สำหรับโลกใหม่ ผู้คนของโลกเก่าไม่สามารถช่วยให้ลูกหารายได้นั้น ชีพบาบาคือผู้ที่ทำให้ลูกหารายได้สำหรับโลกใหม่ ลูกมาที่นี่เพื่อสร้างโชคสำหรับโลกใหม่ให้กับตนเอง พ่อคือพ่อของลูก ครูของลูกและกูรูของลูก ท่านมาในยุคบรรจบพบกัน ท่านสอนลูกถึงวิธีที่จะหารายได้สำหรับอนาคต ตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันของโลกเก่านี้ ผู้คนในโลกไม่เข้าใจสิ่งนี้ พวกเขาถามว่า: เมื่อไหร่โลกใหม่จะมา? หลายคนพูดว่าผู้คนเหล่านี้ที่พูดโกหก! พ่อพูดว่า: โลกใหม่กำลังถูกก่อตั้ง เด็กจะพูดว่าเหล่านี้เป็นเรื่องโกหก ลูกๆ เข้าใจว่าผู้เดียวนั้นคือ พ่อ ครู และสัตกูรูของลูกสำหรับโลกใหม่ พ่อมาเพื่อพาลูกไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข เมื่อบางคนไม่ได้สร้างโชคของพวกเขานั่นก็หมายความว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเลย ในบ้านเดียวกันภรรยาอาจจะเรียนการศึกษานี้แต่สามีไม่ หรือลูกจะศึกษาการศึกษานี้แต่พ่อแม่ไม่ สิ่งนี้ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลา ในตอนเริ่มต้นมีหลายครอบครัวมา อย่างไรก็ตามเมื่อพายุของมายามา ผู้ที่ประหลาดใจเมื่อได้ยินความรู้นี้ ผู้ที่ถ่ายทอดสิ่งนี้ให้แก่ผู้อื่น และจากนั้นก็ได้จากพ่อไป เป็นที่จดจำว่า ผู้ที่ประหลาดใจเมื่อได้ยินความรู้นี้จะเป็นของพ่อ พวกเขาจะศึกษาสิ่งนี้ และแล้ว... มันเป็นความมหัศจรรย์ของละคร! พ่อเองพูดว่า: เป็นความมหัศจรรย์ของละครและมายา! นี่คือประเด็นของละคร สามีและภรรยาหย่าร้างกันและลูกได้หย่าขาดจากพ่อของเขา มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่นี่ ลูกไม่สามารถหย่าขาดจากใครได้ที่นี่ พ่อมาเพื่อทำให้ลูกๆหารายได้ที่แท้จริง พ่อไม่ทำให้ใครตกอยู่ในหลุมพราง! พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ที่มีเมตตา พ่อมาและปลดปล่อยลูกจากความทุกข์ ท่านยังเป็นผู้นำทางและพาลูกกลับไปกับท่านด้วยเช่นกัน กูรูทางโลกไม่ได้พูดว่า เขาจะพาลูกกลับไปกับเขา ลูกเคยเห็นหรือได้ยินสิ่งนี้จากกูรูหรือไม่? ลูกสามารถถามกูรูเหล่านั้นว่า: ท่านมีสาวกมากมาย! เมื่อท่านจากร่าง ท่านจะพาสาวกของท่านไปด้วยหรือไม่? ไม่มีใครในพวกเขาจะพูดว่า เขาจะพาสาวกของเขาไปกับเขาด้วย นั่นเป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครจะพูดว่าเขาสามารถพาทุกคนไปสู่ดินแดนนิพพานหรือดินแดนแห่งการหลุดพ้นได้ ไม่มีใครถามคำถามเช่นนี้ว่า: ท่านจะพาเราไปกับท่านด้วยไหม? ในคัมภีร์มีคำพูดของพระเจ้ากล่าวไว้ว่า: ฉันจะพาทุกคนกลับไป ทุกคนจะกลับไปเหมือนฝูงยุง มีมนุษย์เพียงเล็กน้อยในยุคทอง แต่มีมนุษย์มากมายในยุคเหล็ก ดวงวิญญาณจะละร่างกายของเขา ชำระสะสางบัญชีกรรมของพวกเขาและกลับบ้าน พวกเขาต้องวิ่งแข่งกลับไปอย่างแน่นอน หลายคนไม่สามารถพักอาศัยที่นี่ได้ ลูกๆ เข้าใจอย่างชัดเจนมากว่าเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ลูกต้องละร่างกายของลูก เมื่อลูกตาย โลกก็ตายไปสำหรับลูก เพียงพิจารณาว่าตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ลูกต้องละร่างเก่าๆของลูกนี้ โลกนี้ก็เก่าด้วยเช่นกัน เมื่อลูกนั่งอยู่ในบ้านหลังเก่าและบ้านใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นมา ลูกเข้าใจว่าบ้านใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลูก สติปัญญาของลูกก็จะไปสู่บ้านใหม่ จงทำสิ่งนี้ในบ้านนี้ ทำสิ่งนี้ที่นี่ ความผูกพันทั้งหมดถูกตัดขาดจากบ้านเก่า และสายใยของลูกก็อยู่กับบ้านใหม่ นั่นเป็นประเด็นที่มีขีดจำกัด ในขณะที่ประเด็นนี้เป็นเรื่องของโลกที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกต้องทำลายความผูกพันยึดมั่นของลูกไปจากโลกเก่าและเชื่อมโยงกับโลกใหม่ ลูกรู้ว่าโลกเก่านี้จะถูกทำลาย โลกใหม่คือสวรรค์ เราจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่งที่นั่น ยิ่งลูกอยู่ในโยคะมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งสามารถซึมซับความรู้และอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้มากเท่านั้น และปรอทความสุขของลูกก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้น นี่คือการสอบที่สำคัญมาก เรากำลังได้รับมรดกแห่งสวรรค์ของเราเป็นเวลา 21 ชาติเกิด เป็นการดีที่จะกลายเป็นผู้มั่งคั่งใช่ไหม? หากลูกมีอายุขัยที่ยาวนาน นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหม? หากลูกจดจำวงจรโลกและทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับตนเองแล้ว ลูกจะให้คุณประโยชน์ได้มากตามนั้น หากลูกต้องการกลายเป็นราชา ลูกต้องสร้างปวงประชาของลูกด้วยเช่นกัน หลายคนมาที่นิทรรศการ พวกเขาทั้งหมดจะกลายเป็นปวงประชาต่อไป เพราะความรู้ที่ไม่มีวันสูญสลายนี้จะไม่เคยถูกทำลาย สิ่งนี้เข้าไปอยู่ในสติปัญญาของลูกว่า ลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์และกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ หากลูกทำความเพียรพยายามอย่างมาก ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในหมู่ปวงประชาได้ มิฉะนั้นลูกจะกลายเป็นปวงประชาระดับล่าง ทุกสิ่งตามลำดับกันไป อาณาจักรของรามกำลังได้รับการก่อตั้ง แล้วอาณาจักรของราวันจะถูกทำลาย ในยุคทองจะมีเพียงเทพเท่านั้น บาบาได้อธิบายว่า: ด้วยการอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่สะโตประธาน ปวงประชาทั้งหมดและราชาทั้งหมดเป็นนาย แม้แต่ปวงประชาก็พูดว่า: บารัตของเราสูงส่งที่สุด บารัตสูงสุดอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นเช่นนั้นในเวลานี้: เคยเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน เวลานี้ที่กลับมายากจนแสนเข็ญ บารัตเก่าแก่โบราณเคยมั่งคั่งที่สุดเหนือสิ่งใด ลูกรู้ว่าเราชาวบารัตแท้จริงแล้วเป็นของสกุลเทพที่สูงส่งที่สุด ไม่มีใครอื่นสามารถเรียกได้ว่าเป็นเทพ ลูกสาวศึกษาสิ่งนี้แล้วลูกต้องอธิบายให้แก่ผู้อื่น ลูกต้องอธิบายแก่มนุษย์ ลูกก็มีรูปภาพเช่นกันที่สามารถแสดงให้ผู้คนเห็นว่าพวกเขา(ลักษมีและนารายัน)ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของพวกเขาอย่างไร ลูกสามารถแสดงให้พวกเขาเห็นทุกสิ่งโดยรายละเอียดโดยให้เวลาและวันที่ที่แน่นอนและถูกต้อง พวกเขากำลังประกาศสิทธ์ในสถานภาพของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งจากชีพบาบา ภาพลักษณ์ของพวกเขาคงอยู่ด้วยเช่นกัน ชีวาคือ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด พ่อพูดว่า: ด้วยพลังโยคะลูกจะได้รับมรดกของลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิดผ่านบราห์มา ลูกสามารถกลายเป็นเทพของสุริยะวงศ์ ผู้เป็นนายแห่งดินแดนวิษณุ ชีพบาบากำลังให้มรดกนี้แก่ลูกโดยผ่านดาด้า(พี่ชายอาวุโส)บราห์มา ดวงวิญญาณของผู้นี้ได้ยินทุกสิ่งก่อน ดวงวิญญาณคือผู้ที่ดูดซับทุกสิ่ง นี่คือประเด็นหลัก พวกเขาแสดงภาพลักษณ์ของชีวา ภาพลักษณ์นั้นคือภาพลักษณ์ของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดชีวา บราห์มา,วิษณุและชางก้าเป็นเทพของดินแดนที่ละเอียดอ่อน ประชาบิดาบราห์มาต้องอยู่ที่นี่แน่นอน มีบราห์มากุมารและกุมารี ลูกๆ ของประชาบิดาบราห์มามากมาย ถ้าลูกไม่ได้กลายเป็นลูกของประชาบิดาบราห์มา และเป็นบราห์มินลูกจะได้รับมรดกของลูกจากชีพบาบาได้อย่างไร? สิ่งนี้ไม่สามารถเป็นการสร้างทางกายภาพ สิ่งสร้างที่เกิดจากปาก ได้รับการจดจำ ลูกพูดว่าลูกเป็นสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของประชาบิดาบราห์มา พวกเขาเป็นสาวกของกูรู ที่นี่ลูกเรียกผู้เดียวนั้นว่าพ่อ ครูและสัตกูรู ลูกไม่ได้เรียกผู้นี้ว่าเป็นสิ่งนั้น มีชีพบาบาผู้ที่ไม่มีตัวตน ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกัน ท่านให้ความรู้ของตอนเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนจบของโลกแก่ลูก ผู้ที่ไม่มีตัวตนก็เป็นครูด้วยเช่นกันและท่านให้ความรู้นี้แก่ลูกโดยผ่านผู้ที่มีตัวตนนี้ มันคือดวงวิญญาณที่พูด ดวงวิญญาณพูดว่า: อย่าทำร้ายร่างกายฉัน เมื่อดวงวิญญาณกลับมาไม่มีความสุข พวกเขาก็ได้รับคำอธิบาย การทำลายล้างอยู่เบื้องหน้า และพ่อเหนือโลกมาในตอนท้ายเพื่อพาทุกคนกลับบ้าน ทุกสิ่งที่มีอยู่จะถูกทำลาย นี่เรียกว่าดินแดนแห่งความตาย สวรรค์มีอยู่ที่นี่บนพื้นโลกนี้ วัดดิลวาลาถูกสร้างขึ้น พวกเขาแสดงการทำทาปาเซียบนพื้นดิน และสวรรค์ก็ถูกแสดงไว้ข้างบนเหนือพวกเขา พวกเขาจะแสดงที่ไหนอีก? พวกเขาได้แสดงภาพลักษณ์ของเทพไว้ด้านบน พวกเขาก็คงอยู่ที่นี่เช่นกัน ลูกต้องอธิบายด้วยยุทธวิธี ลูกควรไปที่วัดและอธิบายให้แก่พวกเขา: นี่คืออนุสรณ์ของชีพบาบาที่กำลังสอนเรา แท้จริงแล้วชีวาเป็นเพียงจุด แต่จะกราบไหว้บูชาจุดได้อย่างไร? จะมีการถวายดอกไม้ให้กับจุดได้อย่างไร? ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงได้ทำภาพลักษณ์ที่ใหญ่โตให้กับท่าน ท่านไม่ได้ใหญ่โตเช่นนั้น! มีการจดจำว่าดวงดาวที่น่าอัศจรรย์เปล่งประกายตรงกลางหน้าผาก เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุด เป็นเพียงจุด หากเป็นสิ่งที่ใหญ่นักวิทยาศาสตร์จะสามารถจับสิ่งนั้นได้อย่างรวดเร็ว ท่านไม่ได้สว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์พันดวง ไม่มีอะไรเป็นเช่นนั้น! ผู้เลื่อมใสศรัทธาบางคนที่มาที่นี่พูดว่า: เราได้เห็นเพียงใบหน้านี้เท่านั้น บาบาเข้าใจว่าพวกเขายังไม่ได้รับคำแนะนำอย่างเต็มที่ของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด โชคของพวกเขายังไม่เปิด จนกว่าพวกเขาจะได้รู้จักพ่อ พวกเขาจะไม่รู้เลยว่าดวงวิญญาณเป็นจุดและชีพบาบาก็เป็นจุดเช่นกัน และพวกเขาต้องจดจำท่านด้วย เมื่อพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้และจดจำระลึกถึงท่านเท่านั้นที่บาปของพวกเขาจะได้รับการปลดเปลื้อง อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาพูดว่า ฉันเห็นท่าน ฉันเห็นท่านเป็นเช่นนี้ นั่นกล่าวได้ว่าเป็นอุปสรรคของมายา เวลานี้ลูกมีความสุขที่ลูกได้พบพ่อแล้ว พ่อพูดว่า: เมื่อพวกเขามีนิมิตของกฤษณะ พวกเขาก็ร่ายรำฯลฯด้วยความสุขเป็นอย่างมาก แต่ไม่มีใครได้รับการหลุดพ้นจากสิ่งนั้น พวกเขามีนิมิตโดยบังเอิญ ถ้าลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ลูกจะเข้าไปสู่ปวงประชา เราควรได้รับประโยชน์โดยผ่านนิมิต ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธามีนิมิตเมื่อพวกเขาเพียรพยายามอย่างมาก ที่นี่พวกเขามีนิมิตด้วยการเพียรพยายามเพียงเล็กน้อย แต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยในสิ่งนั้น พวกเขาจะไปและกลายเป็นปวงประชาธรรมดาฯลฯในดินแดนของกฤษณะ เวลานี้ลูกๆเข้าใจแล้วว่าชีพบาบาคือผู้ที่ให้ความรู้นี้แก่ลูก คำสั่งของพ่อก็คือ: จงกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามบางคนไม่สามารถอยู่อย่างบริสุทธิ์ได้ บางครั้งแม้แต่คนที่ไม่บริสุทธิ์ก็แอบมาที่นี่อย่างลับๆ พวกเขาสร้างความเสียหายให้แก่ตนเองเท่านั้น พวกเขาหลอกลวงตนเอง ไม่มีเรื่องของการหลอกลวงพ่อเลย ลูกจะได้รับความมั่งคั่งโดยการหลอกลวงพ่อหรือ? สถานภาพของลูกจะเป็นอย่างไรหากลูกไม่ทำตามศรีมัทของชีพบาบาอย่างถูกต้องแม่นยำ? เป็นที่เข้าใจได้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในโชคของลูก หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนแต่ยังคงสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆแล้ว ลูกจะต้องได้รับการลงโทษอย่างมาก และประการที่สองสถานภาพของลูกจะถูกทำลาย อย่าทำสิ่งใดที่ผิดต่อกฎเกณฑ์! พ่ออธิบายว่ากิจกรรมของลูกไม่ดี พ่อแสดงให้ลูกเห็นวิธีที่จะหารายได้ แต่ไม่ว่าลูกจะทำตามสิ่งนั้นหรือไม่ ก็อยู่ในโชคของลูก! หลังจากประสบกับการถูกลงโทษแล้ว ทุกคนต้องกลับไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ สถานภาพจะถูกทำลายและลูกจะไม่ได้รับสิ่งใดเลย ผู้คนจำนวนมากมาที่นี่ แต่เป็นเรื่องของการประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อ ลูกพูดว่า: บาบา ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของสุริยะวงศ์แห่งสวรรค์ นี่คือราชาโยคะ นักเรียนประกาศสิทธิ์ในทุนการศึกษา ผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับทุนการศึกษา ลูกประคำนี้ถูกสร้างขึ้นจากผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา บางคนสอบผ่านได้มากแค่ไหน เขาก็จะได้รับทุนการศึกษามากเท่านั้น ลูกประคำนี้ถูกสร้างขึ้น จำนวนของผู้ที่ประกาศสิทธิ์ในทุนการศึกษาจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขามีจำนวนนับพัน สถานภาพที่สูงส่งคือ ทุนการศึกษา ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีไม่สามารถอยู่อย่างแฝงตัวได้ คนใหม่มากมายก้าวหน้ากว่าคนเก่า ลูกสาวหลายคนมาและบอกว่าพวกเขาชอบการศึกษานี้อย่างมากและพวกเขาสัญญาว่าหลังจากที่พวกเขาจบการศึกษาทางโลกแล้ว พวกเขาจะข้องแวะอยู่ในการศึกษานี้และจะทำให้ชีวิตเป็นเช่นเพชร พวกเขากล่าวว่า: เราจะหารายได้ที่แท้จริงของเราและประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราเป็นเวลา 21 ชาติเกิด พวกเขามีความสุขอย่างมาก! พวกเขาเข้าใจว่าถ้าพวกเขาไม่ประกาศสิทธิ์ในมรดกนี้ในเวลานี้ พวกเขาก็จะไม่มีวันประกาศสิทธิ์ในสิ่งนี้ได้อีกเลย พวกเขามีความสนใจในการศึกษา างคนไม่มีความสนใจในการทำความเข้าใจอะไรเลยแม้แต่น้อย แม้แต่คนเก่าบางคนก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าคนใหม่ นี่เป็นเรื่องแปลก จะว่าไปแล้วตามละครมันไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา แล้วพระเจ้าจะทำอะไรได้? ครูจะยังคงสอนลูกต่อไป อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ใด้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. การซ่อนความอ่อนแอคือการหลอกลวงตนเอง ดังนั้นอย่าได้หลอกลวงตนเอง

2. เพื่อที่จะทำให้โชคของลูกสูงส่ง อย่าทำสิ่งใดที่ผิดกฎ จงใส่ใจต่อการศึกษาเล่าเรียน ทำงานรับใช้เพื่อทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนกับตัวลูกเอง

พร:
ขอให้ลูกเป็นโยคีที่ง่ายดายโดยใช้ทุกย่างก้าวตามทิศทางที่กำหนดและทำให้มายาอุทิศตัวเธอเองต่อลูก

ลูกๆ ที่ใช้ทุกย่างก้าวตามทิศทางที่กำหนดที่ทำให้คนทั้งโลกอุทิศตนต่อพวกเขา พร้อมกันนั้นมายาก็อุทิศตัวเธอเองให้กับลูกหลานทั้งหมดของเธอ ก่อนอื่นลูกอุทิศตนต่อพ่อแล้วมายาจะอุทิศตัวเธอเองต่อลูก ในขณะที่รักษาความเคารพตนเองที่สูงส่งของลูกจงเฝ้าแต่ทำตามทุกคำสั่งอย่างต่อเนื่องและลูกจะได้รับการหลุดพ้นจากความยากลำบากทั้งหมดชาติแล้วชาติเล่า เวลานี้ลูกเป็นโยคีที่ง่ายดายและในอนาคตลูกจะมีชีวิตที่ง่ายดาย ดังนั้นทำให้ชีวิตของลูกง่ายมาก

คติพจน์:
การเปลี่ยนแปลงดวงวิญญาณมากมายด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองคือการให้ทานชีวิตแก่พวกเขา