12-03-2020 มอร์นิ่ง มูร์ลี โอม ชานติ บัพดาดา มธุบัน


ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกจับมือพ่อไว้แล้ว ด้วยการเฝ้าแต่จดจำพ่อในขณะที่อยู่ในครอบครัวของลูก ลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน

คำถาม:

ลูกๆ ควรมีความกระตือรือร้นอะไร? ลูกควรจะใช้วิธีใดในการนั่งบนบัลลังก์?

คำตอบ:

มีความกระตือรือร้นเสมอว่าพ่อมหาสมุทรแห่งความรู้ได้ให้เพชรพลอยแห่งความรู้ที่เต็มถาดแก่ลูกทุกวัน มากเท่าที่ลูกคงอยู่ในโยคะ สติปัญญาของลูกจะกลับมาบริสุทธิ์อยู่เรื่อยๆมากตามนั้น มีเพียงเพชรพลอยแห่งความรู้ที่คงอยู่ตลอดไปเหล่านี้เท่านั้นที่จะไปกับลูก ในการที่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์ จงทำตามแม่และพ่ออย่างสมบูรณ์ จงก้าวไปข้างหน้าตามศรีมัทของท่าน ทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตัวลูกเองด้วยเช่นกัน

โอมชานติ ลูกๆ กำลังนั่งอยู่ที่ไหนในเวลานี้? ลูกจะพูดว่า: พวกเรากำลังนั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนของพ่อทางจิต ในสติปัญญาของเรารู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อทางจิต พ่อนั้นกำลังอธิบายนัยสำคัญของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลก ท่านกำลังแสดงให้เราเห็นความรุ่งเรืองและการล่มสลายของบารัตว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร บารัตซึ่งเคยบริสุทธิ์เวลานี้ไม่บริสุทธิ์ บารัตเคยมีมงกุฎ แล้วใครที่ได้รับชัยชนะเหนือบารัต? ราวัน อาณาจักรได้สูญสิ้นไป ดังนั้น บารัตจึงได้ล่มสลายใช่ไหม? ไม่มีราชา แม้หากมีราชาองค์หนึ่งแต่เขาก็จะไม่บริสุทธิ์ ในบารัตนี้เท่านั้นที่จะมีจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งสุริยะวงศ์ มีจักรพรรดิแห่งสุริยะวงศ์และราชาแห่งจันทราวงศ์ เวลานี้ประเด็นเหล่านี้อยู่ในสติปัญญาของลูก เวลานี้ไม่มีใครในโลกรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ ลูกๆ รู้ว่าพ่อทางจิตของลูกกำลังสอนลูกอยู่ พวกเรากำลังจับมือพ่อทางจิตของเราไว้ แม้ว่าเราอยู่ในบ้านแต่ในสติปัญญาของเรารู้ว่าเวลานี้เรากำลังยืนอยู่ในยุคบรรจบพบกัน เรากำลังจากโลกที่ไม่บริสุทธิ์ไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ยุคเหล็กคือยุคที่ไม่บริสุทธิ์ ยุคทองคือยุคที่บริสุทธิ์ มนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์จะอยู่เบื้องหน้ารูปบูชาของมนุษย์ที่บริสุทธิ์และคารวะพวกเขา ในที่สุดแล้วพวกเขาเองก็เป็นมนุษย์ที่เป็นของบารัต แต่พวกเขามีคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกๆ รู้ว่าพวกเราเองกำลังสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งเช่นนั้นจากพ่อในเวลานี้เช่นกัน พวกเราจะไม่ทำความเพียรพยายามนี้ในยุคทอง ที่นั่นลูกได้รับผล ที่นี่ลูกต้องทำความเพียรพยายามเพื่อสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ตรวจสอบตนเองอย่างสม่ำเสมอ: ฉันกำลังจดจำบาบามากแค่ไหน? และกำลังกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธานมากเพียงไร? มากเท่าที่ลูกจดจำพ่อ ตามนั้นเองที่ลูกจะกลับมาสะโตประธาน พ่อสะโตประธานตลอดไป เวลานี้คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ บารัตที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นบารัตที่บริสุทธิ์ในโลกที่บริสุทธิ์ ผู้คนต่างๆ มากมายมาหาลูกที่นิทรรศการ บางคนพูดว่า เช่นที่อาหารเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นกิเลสเหล่านี้ก็คืออาหาร หากไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะตาย อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งเช่นนั้นเกิดขึ้น ซันยาสซีกลับมาบริสุทธิ์และพวกเขาได้ตายไปจริงๆไหม? สำหรับผู้ที่พูดเช่นนั้นก็เป็นที่เข้าใจว่าพวกเขาต้องเป็นคนบาปอย่างมากเหมือนอัชมิน ลูกควรที่จะบอกผู้คนที่ถามสิ่งนี้แก่ลูกว่าท่านจะตายจริงๆ โดยขาดสิ่งที่ท่านกำลังเปรียบเทียบว่าเป็นอาหารหรือ? ผู้ที่กำลังจะเข้ามาในสวรรค์จะมีความสะโตประธาน และแล้วต่อมาพวกเขาก็จะไปผ่านสภาพสะโต ราโจและตาโม ดวงวิญญาณเหล่านั้นที่มาภายหลังไม่เคยเห็นโลกที่ปราศจากกิเลสเลย ดังนั้นดวงวิญญาณเหล่านั้นจึงพูดว่า: เราไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีกิเลส จะเข้าไปสู่สติปัญญาของผู้ที่เป็นของสุริยวงศ์ในทันทีว่าประเด็นเหล่านี้เป็นจริงแท้ ไม่มีนามหรือร่องรอยของกิเลสในสวรรค์อย่างสิ้นเชิง มนุษย์ที่หลากหลายนั้นก็พูดถึงสิ่งต่างๆหลากหลาย ลูกเข้าใจว่าคนไหนจะกลายเป็นดอกไม้ บางคนก็เพียงแค่คงอยู่อย่างเป็นหนาม ชื่อของสวรรค์คือสวนดอกไม้ นี่คือป่าหนาม มีหนามมากมายหลากหลายประเภท ลูกรู้ว่าในเวลานี้พวกเรากำลังจะกลายเป็นดอกไม้อย่างแท้จริง ลักษมีและนารายณ์คือดอกกุหลาบที่เบ่งบานอยู่เสมออย่างแท้จริง กุหลาบเหล่านั้นจะเรียกได้ว่าเป็นราชาของดอกไม้ เป็นอาณาจักรของดอกไม้ที่สูงส่ง แน่นอนว่าพวกเขาต้องได้เคยทำความเพียรพยายามเช่นกัน พวกเขาได้กลายเป็นเช่นนั้นด้วยการศึกษาเล่าเรียน ลูกรู้ว่าเวลานี้พวกเราเป็นของครอบครัวพระเจ้า ก่อนหน้านี้พวกเราไม่รู้จักพระเจ้า พ่อได้มาและได้สร้างครอบครัวนี้ คนที่เป็นพ่อนำภรรยามาเลี้ยงดูก่อนที่เขาจะสร้างลูกๆ กับเธอ บาบาเองก็ได้นำผู้นี้มาเลี้ยงดูและท่านก็ได้สร้างลูกๆ ผ่านผู้นี้ด้วย ลูกทั้งหมดคือบราห์มากุมารและกุมารี ความสัมพันธ์นี้ได้กลายเป็นความสัมพันธ์ของหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ หนทางของซันยาสซีคือหนทางสันโดษ ไม่มีใครที่นั่นเรียกใครว่า "มาม่า” หรือ "บาบา” ที่นี่ลูกพูดว่า: "มาม่าและบาบา” การชุมนุมอื่นๆ ทั้งหมดเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาหรือสันโดษ นี่คือพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ลูกเรียกท่านว่า: "แม่และพ่อ” พ่อนั่งที่นี่และอธิบาย: หนทางของการครองเรือนที่บริสุทธิ์เคยมีอยู่ในบารัต เวลานี้ได้กลับไม่บริสุทธิ์ อีกครั้งหนึ่งที่พ่อกำลังก่อตั้งหนทางของการครองเรือนที่บริสุทธิ์เดียวกัน ลูกรู้ว่าศาสนาของลูกคือศาสนาที่ให้ความสุขอย่างมากมาย ดังนั้นเหตุใดลูกจึงคบกับผู้ที่เป็นของศาสนาอื่นๆ? ลูกอยู่ในความสุขอย่างยิ่งในสวรรค์ มีปราสาทราชวังเพชรพลอยที่มีค่า ที่นี่ไม่ว่าพวกเขาจะมั่งคั่งเพียงไรก็ตามในอเมริกา รัสเซีย ฯลฯ ก็ไม่สามารถมีความสุขของสวรรค์ได้ ไม่มีใครสามารถสร้างปราสาทราชวังด้วยการใช้อิฐและทองคำ ในที่สุดแล้วปราสาทราชวังทองคำก็คงอยู่ในยุคทองเท่านั้น ที่นี่ทองคำอยู่ที่ไหน? ที่นั่นเพชรพลอยที่มีค่าจะถูกประดับประดาอยู่ทุกหนแห่ง เพชรก็ได้กลายเป็นสิ่งที่มีราคาแพงอย่างมากด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้กำลังจะกลายเป็นฝุ่น บาบาได้อธิบายแล้วว่า: ในโลกใหม่ เหมืองใหม่ทั้งหมดจะเต็มเปี่ยมอีกครั้ง ในเวลานี้เหมืองเหล่านั้นทั้งหมดยังคงว่างเปล่าต่อไป พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่ามหาสมุทรได้ให้เพชรพลอยที่มีคุณค่าที่เต็มถาด ที่นั่นลูกจะได้รับเพชรและเพชรพลอยที่มีคุณค่าที่ไม่มีขีดจำกัด พวกเขาคิดว่าแม้แต่มหาสมุทรก็เป็นรูปหนึ่งของเทพ ลูกเข้าใจว่าพ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ขอให้มีความกระตือรือร้นอย่างสม่ำเสมอว่าทุกวัน พ่อมหาสมุทรแห่งความรู้ได้ให้เพชรพลอยแห่งความรู้และเครื่องประดับแก่พวกเราเต็มถาด นั่นคือมหาสมุทรที่เป็นน้ำ พ่อได้ให้เพชรพลอยแห่งความรู้กับลูกๆ ที่ลูกจะเติมสติปัญญาของลูก ลูกอยู่ในโยคะมากเท่าใด สติปัญญาของลูกก็จะกลับมาบริสุทธิ์มากเท่านั้น ลูกรับเพชรพลอยแห่งความรู้ที่คงอยู่ตลอดไปของลูกไปกับลูก ประเด็นหลักคือการจดจำระลึกถึงพ่อและความรู้นี้ ลูกๆควรจะมีความกระตือรือร้นอยู่ภายในเป็นอย่างมาก พ่อนั้นแฝงตัว ลูกนั้นคือกองทัพที่แฝงตัวด้วยเช่นกัน พวกเขาพูดว่า: นักรบนิรนามที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรง ผู้นั้นผู้นี้คือนักรบที่แข็งแกร่งมาก อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้จักชื่อ รัฐบาลก็มีชื่อเต็มและที่อยู่ของแต่ละคนและทุกคน ชื่อเหล่านี้คือชื่อของลูกๆ นักรบนิรนามที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรง ความก้าวร้าวรุนแรงอันดับแรกคือกิเลส สิ่งนี้สร้างความทุกข์อย่างแน่นอนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนกลางและตอนจบ เหตุนี้เองพวกเขาจึงพูดว่า: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมาและชำระพวกเราผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ด้วย ในโลกที่บริสุทธิ์นี้ไม่สามารถมีแม้แต่คนเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้เท่านั้นที่ลูกได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกจากท่าน อย่างไรก็ตามมายาก็ไม่ยิ่งหย่อนเช่นกัน การตบครั้งเดียวจากมายานั้นแรงมากที่ทำให้ลูกตกลงไปในท่อน้ำทิ้งอย่างสมบูรณ์ สติปัญญาของผู้ที่ตกลงไปสู่กิเลสก็ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง พ่อบอกลูกอย่างมากมาย: ในบรรดาลูกๆไม่ควรมีใครมีความรักต่อผู้ที่มีร่างกายใดๆ ลูกต้องเก็บความรักของลูกไว้เพื่อพ่อผู้เดียวเท่านั้น อย่าได้ตกหลุมรักผู้ที่มีร่างกาย อย่าได้มีความรักต่อผู้ที่มีร่างกายใดๆ มีความรักต่อพ่อที่ปราศจากร่าง ผู้เดียวที่ปราศจากภาพลักษณ์ พ่อเฝ้าแต่อธิบายเป็นอย่างมาก ทั้งที่เป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่เข้าใจ หากไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา พวกเขาก็ติดกับอยู่ในร่างกายของกันและกัน พ่อบอกลูกอย่างมากว่าลูกมีรูปที่เป็นจุดด้วยเช่นกัน รูปของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดเป็นเช่นเดียวกันอย่างแน่นอน ดวงวิญญาณไม่สามารถใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ากันได้ ดวงวิญญาณคงอยู่ตลอดไป บทบาทของแต่ละคนถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ในเวลานี้มีมนุษย์มากมาย จากนั้นก็จะมีเก้าแสนถึงหนึ่งล้านคน ในตอนเริ่มต้นของยุคทองต้นไม้เล็กมาก การทำลายล้างอย่างสิ้นซากจะไม่เคยเกิดขึ้น ลูกรู้ว่าดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหมดอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน พวกเขามีต้นไม้ด้วย ได้มีการหว่านเมล็ดและทั้งต้นไม้ก็ปรากฏขึ้นมาจากสิ่งนั้น ในตอนเริ่มแรกมีสองใบปรากฏออกมา สิ่งนี้คือต้นไม้ที่ไม่มีขีดจำกัด เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างยิ่งที่จะอธิบายภาพวงจร จงไตร่ตรองสิ่งนี้ เวลานี้คือยุคเหล็ก มีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่เคยคงอยู่ในยุคทอง ดังนั้นต้องมีมนุษย์เพียงน้อยนิด เวลานี้มีมนุษย์และศาสนาจำนวนมากมาย มนุษย์มากมายที่ไม่ได้อยู่ที่นี่มาก่อนหน้านี้จะไปที่ไหน? ดวงวิญญาณทั้งหมดกลับไปยังอาณาเขตสูงสุด ความรู้ทั้งหมดนี้อยู่ในสติปัญญาของลูก เช่นที่พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ดังนั้นท่านก็ทำให้ลูกเป็นเช่นเดียวกันด้วย ลูกศึกษาเล่าเรียนและได้รับสถานภาพนั้น พ่อคือผู้สร้างสวรรค์ ดังนั้นท่านจะให้มรดกแห่งสวรรค์แก่ชาวบารัตอย่างแน่นอน ท่านพาที่เหลือทั้งหมดกลับบ้าน พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อสอนลูกๆ มากเท่าที่ลูกทำความเพียรพยายาม ลูกจะได้รับสถานภาพมากตามนั้น ลูกจะกลับมาสูงส่งมากเท่าที่ลูกทำตามศรีมัท ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความเพียรพยายาม หากลูกปรารถนาที่จะนั่งบนบัลลังก์หัวใจของมาม่าและบาบาแล้วจงทำตามแม่และพ่ออย่างเต็มที่ ในการที่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์ มีชีวิตอยู่ตามกิจกรรมของท่านทั้งสอง และทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตัวลูกเองเช่นกัน บาบาได้ชี้วิธีที่แตกต่างกันมากมายแก่ลูก นั่งกับใครบางคนและอธิบายเกี่ยวกับแบดจ์/เข็มกลัดเป็นอย่างดี เมื่อเป็นเดือนที่เป็นสิริมงคล(เดือนก้าวกระโดดสำหรับกราบไหว้บูชา, ตาปาเซียและการถืออด) บาบาพูดว่า: จงแจกภาพฟรี บาบาให้ของขวัญ เมื่อลูกๆ ได้รับเงินในมือของเขา พวกเขาจะคิดอย่างแน่นอนว่า บาบามีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกันใช่ไหม? ดังนั้นพวกเขาก็จะส่งเงินให้แก่บาบาอย่างรวดเร็ว นี่เป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อลูกสร้างนิทรรศการของภาพเหล่านี้ด้วยทรานสไลท์ ผู้คนมากมายก็จะมาชม เป็นการกระทำที่เป็นบุญ การเปลี่ยนมนุษย์จากหนามให้กลายเป็นดอกไม้ จากดวงวิญญาณบาปให้กลายเป็นดวงวิญญาณบุญ สิ่งนั้นเรียกว่าหนทางของงานรับใช้ที่รวดเร็ว ผู้คนมากมายก็มาเมื่อลูกเช่าร้านที่งานนิทรรศการ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ลูกมาที่นี่เพื่อที่จะซื้ออาณาจักรแห่งสวรรค์จากพ่อ ดังนั้นพวกเขาก็จะมายังนิทรรศการเพื่อที่จะซื้ออาณาจักรแห่งสวรรค์ด้วยเช่นกัน นี่คือร้านค้า พ่อพูดว่า: ลูกจะได้รับความสุขมากมายด้วยความรู้นี้ ดังนั้นจงศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ทำความเพียรพยายามและสอบผ่านอย่างเต็มที่ เพียงพ่อเท่านั้นที่นั่งและให้คำแนะนำของตัวท่านเองและตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง ไม่มีใครอื่นสามารถให้ได้ ลูกได้กลายเป็นผู้ล่วงรู้รูปกาลเวลาทั้งสามจากพ่อในเวลานี้ พ่อพูดว่า: ไม่มีใครรู้จักพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำเช่นที่พ่อเป็นหรือสิ่งที่พ่อเป็น ลูกตามลำดับกันไปด้วยเช่นกัน หากพวกเขารู้อย่างถูกต้องแม่นยำ พวกเขาก็จะไม่มีวันจากไป นี่คือการศึกษาเล่าเรียน พระเจ้านั่งที่นี่และสอน ท่านพูดว่า: พ่อคือผู้รับใช้ที่เชื่อฟังของลูก ทั้งพ่อและครูคือผู้รับใช้ที่เชื่อฟัง ในละครบทบาทของพ่อเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน และแล้วพ่อก็จะพาทุกคนกลับไปกับท่าน ทำตามศรีมัทและสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม การศึกษาในที่สุดแล้วง่ายดายอย่างมาก ผู้เดียวที่กำลังสอนก็เก่าแก่ที่สุด ชีพบาบาพูดว่าพ่อไม่แก่ ดวงวิญญาณไม่เคยแก่ แต่สติปัญญาของเขาได้กลายเป็นหิน อย่างไรก็ตามสติปัญญาของพ่อคือสติปัญญาที่สูงส่ง เหตุนี้เองพ่อจึงมาเพื่อทำให้สติปัญญาของลูกสูงส่ง พ่อมาวงจรแล้ววงจรเล่า พ่อสอนลูกมานับครั้งไม่ถ้วน กระนั้นก็ตามลูกก็ลืม ไม่มีความจำเป็นสำหรับความรู้นี้ในยุคทอง พ่ออธิบายอย่างดีมาก จากนั้นพวกเขาก็หย่าขาดจากพ่อไป เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่า หากลูกต้องการที่จะเห็นคนโง่เขลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด? โปรดมาดูพวกเขาที่นี่ พวกเขาแม้กระทั่งจากพ่อเช่นนั้นไปที่พวกเขาได้รับมรดกแห่งสวรรค์จากท่าน พ่อพูดว่า: หากลูกทำตามคำแนะนำและหนทางของพ่อ ลูกจะกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีของโลกในดินแดนแห่งความเป็นอมตะ นี่คือดินแดนแห่งความตาย ลูกๆ รู้ว่าเราเคยเป็นเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาผู้เดียวกันนั้น เวลานี้พวกเรากลายเป็นอะไร? ขอทานที่ไม่บริสุทธิ์ เวลานี้พ่อจะกลายเป็นเจ้าชายเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่ความเพียรพยายามของทุกคนจะเป็นเช่นเดียวกัน บางคนก็พ่ายแพ้และพังทลาย บางคนก็กลายเป็นคนทรยศ มีคนทรยศเช่นนั้นอยู่มากมาย ลูกจะไม่แม้แต่พูดถึงพวกเขา หากใครบางคนถามถึงสิ่งใดอื่นนอกจากประเด็นของความรู้ ลูกสามารถเข้าใจว่าผู้นั้นเป็นเช่นปีศาจ มิตรที่ดีพาลูกข้ามฟาก ในขณะที่มิตรที่ไม่ดีทำให้ลูกจมน้ำ มีความเป็นมิตรกับผู้ที่มีความฉลาดในความรู้และผู้ที่นั่งในหัวใจของบาบา พวกเขาจะถ่ายทอดประเด็นที่สุดแสนหวานของความรู้แก่ลูก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน และเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ผู้ที่มีค่าต่องานรับใช้ สวามิภักดิ์และเป็นลูกๆ ที่เชื่อฟัง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. มีความรักต่อพ่อผู้เดียวที่ปราศจากร่างและไม่มีภาพลักษณ์ อย่าปล่อยให้สติปัญญาของลูกติดกับในนามและรูปของผู้มีร่างกายใดๆ ระมัดระวังที่ลูกจะไม่ถูกตบตีโดยมายา

2. อย่าได้คบมิตรกับผู้ที่ถ่ายทอดสิ่งอื่นนอกจากประเด็นของความรู้ ทำความเพียรพยายามที่จะสอบผ่านอย่างเต็มที่ ทำงานรับใช้ของการเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้

พร:

พร: ขอให้ลูกเป็นนายผู้ทรงอำนาจที่พบวิธีแก้ปัญหาต่อทุกเหตุผลและอยู่อย่างเป็นอิสระจากความกลัว

ในปัจจุบันพร้อมกับความสุขชั่วคราวแล้วยังอีกมีสองสิ่งเช่นกันนั่นคือความกังวลและความกลัว ที่ใดมีความกลัว ที่นั่นจะไม่สามารถมีความสงบในจิตใจได้ ที่ใดมีความกลัวที่นั่นจะไม่สามารถมีความสงบได้ ดังนั้นพร้อมกับความสุขยังมีเหตุผลของความทุกข์และความไม่สงบเช่นกัน อย่างไรก็ตามลูกเป็นนายผู้ทรงอำนาจที่เต็มไปด้วยสมบัติของพลังทั้งหมด ผู้ที่พบวิธีแก้ปัญหาต่อเหตุผลทั้งหมด ผู้ที่เป็นตัวของการแก้ปัญหาที่หาวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมด และลูกจะเป็นอิสระจากความกังวลและความกลัว ปัญหาใดๆ ที่มาอยู่เบื้องหน้าลูกจะมาเพื่อเล่นกับลูกและไม่ทำให้ลูกหวาดกลัว

คติพจน์:

ทำให้ทัศนคติของลูก (vruti) สูงส่งและบ้านและครอบครัวของลูก (pravruti) จะกลับมาสูงส่งโดยอัตโนมัติ


*** โอม ชานติ ***