12.05.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ไม่ว่าจะเป็นคนชราเด็กหรือหนุ่มสาว เวลานี้คือสภาพของการเกษียณสำหรับทุกคน เพราะทุกคนต้องขึ้นไปเหนือเสียงสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น จงแสดงหนทางกลับบ้านให้แก่พวกเขา

คำถาม:
เหตุใดศรีมัทของพ่อจึงแตกต่างกันสำหรับลูกทุกคน? เหตุใดไม่เป็นเช่นเดียวกัน?

คำตอบ:
เพราะพ่อให้ศรีมัทแก่ลูกแต่ละคนในการเห็นชีพจรและสถานการณ์ของแต่ละคน ตัวอย่างเช่นเมื่อใครเป็นอิสระจากบ่วงพันธะและมีค่าต่อการทำงานรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่แก่ชราหรือกุมารี บาบาจะแนะนำเขาให้ผูกมัดตนเองอย่างเต็มที่ในงานรับใช้นี้ แต่ท่านจะไม่บอกทุกคนให้มาและอยู่ที่นี่ ไม่ว่าศรีมัทใดที่ใครได้รับจากพ่อ มีคุณประโยชน์ในนั้น เช่นที่มาม่าและบาบารับมรดกของท่านจากชีพบาบา ดังนั้นจงทำตามท่านทั้งสองและทำงานรับใช้ในหนทางเดียวกันและรับมรดกของลูก

เพลง:
ไม่มีใครพิเศษสุดเช่นเจ้าผู้ไร้เดียงสา...

โอมชานติ
ลูกๆที่สุดแสนหวานที่จากหายไปนานเวลานี้พบกันอีกครั้งได้ยินเพลงนี้ ชีวาเรียกว่าพระเจ้าผู้ไร้เดียงสา ผู้ที่รัวกลองเรียกว่าชางก้า มีอาศรมมากมายที่นี่ที่ซึ่งพวกเขาถ่ายทอดพระเวท คัมภีร์ อุปนิษัท ฯลฯ นั้นเป็นเหมือนการรัวกลอง มีอาศรมมากมายที่ผู้คนไปและอยู่อาศัยด้วยเช่นกันแต่พวกเขาไม่ได้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใดๆ พวกเขาเชื่อว่ากูรูจะพาพวกเขาไปอยู่เหนือเสียงสู่ดินแดนความเงียบสงบ พวกเขาไปด้วยการคิดถึงการละร่างของเขาที่นั่น อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ ผู้คนเหล่านั้นเพียงแต่สอนความเลื่อมใสศรัทธาของพวกเขาเอง ที่นี่ลูกๆรู้ว่านี่คือสภาพของการเกษียณที่แท้จริง ลูกๆ ทั้งผู้ที่แก่ชราและผู้ที่เยาว์วัยทั้งหมดอยู่ในสภาพของการเกษียณ อย่างไรก็ตาม ลูกได้รับแรงบันดาลใจให้เพียรพยายามที่จะไปสู่ดินแดนของการหลุดพ้น ไม่มีใครอื่นที่จะชี้หนทางไปสู่การหลุดพ้นหรือหนทางไปอยู่เหนือเสียง เพียงผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต พ่อไม่สามารถบอกลูกให้ละทิ้งบ้านและครอบครัวของลูกและมาและอยู่ที่นี่ ใช่ผู้ที่มีค่าแก่งานรับใช้ถูกขอร้องให้อยู่ที่นี่ ลูกต้องชี้หนทางแก่ผู้อื่นไปสู่สภาพของการเกษียณเพราะเวลานี้คือเวลาสำหรับทุกคนที่จะไปอยู่เหนือเสียง เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่พาทุกคนไปสู่สภาพของการเกษียณ ไปสู่ดินแดนของการหลุดพ้น ลูกกำลังนั่งอยู่กับพ่อนั้น แม้ผู้คนเหล่านั้นจะไปสู่การเกษียณ ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาสามารถกลับบ้านได้ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่พาทุกคนไปสู่การเกษียณและท่านเท่านั้นที่ให้คำชี้นำที่ดีแก่ลูก บางคนบอกบาบาว่าพวกเขาจะนำครอบครัวมาและอยู่ที่นี่ ไม่ ต้องดูก่อนว่าพวกเขามีค่าควรแก่การทำงานรับใช้หรือไม่ หากใครแก่ชราเป็นอิสระจากบ่วงพันธะและเป็นผู้มีค่าต่องานรับใช้ ท่านจะให้ศรีมัท ลูกๆบางคนพูดว่า: จัดสัมมนาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้วิธีการที่จะทำงานรับใช้ พร้อมกันกับกุมารี ผู้เป็นแม่และผู้ชายจะเรียนรู้ได้ด้วยเช่นกัน นี่คือการสัมมนา ทุกวันบาบาสอนลูกถึงวิธีการอธิบายแก่ผู้อื่น ท่านให้คำแนะนำแก่ลูก ก่อนอื่นใดอธิบายหนึ่งสิ่ง: ลูกจดจำพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ลูกมีความสัมพันธ์ใดกับท่าน? หากท่านเป็นพ่อ ลูกควรได้รับมรดกจากท่าน ลูกไม่รู้จักพ่อ ลูกพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกคน หากพระเจ้าอยู่ในทุกอณูสภาพของลูกจะเป็นเช่นไร? ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบา บาบากำลังทำให้พวกเรามีค่าด้วยการเปลี่ยนเราจากหนามให้เป็นดอกไม้และแล้วท่านจะพาเรากลับไปกับท่าน ผู้อื่นชี้หนทางให้ลูกเข้าป่า พ่อได้แสดงหนทางที่ง่ายดายอย่างมากแก่ลูก การหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที เป็นที่จดจำ นั่นไม่ใช่การพูดเท็จ ทันทีที่ลูกพูดคำว่า บาบา ลูกหลุดพ้นในชีวิต ก่อนอื่นใดบาบาพาลูกไปยังบ้านของท่าน ลูกทั้งหมดได้ลืมบ้านของลูก พวกเขาพูดว่าพระเจ้า ผู้เป็นพ่อ ส่งผู้นำสาสน์ทั้งหลายมาเพื่อก่อตั้งศาสนา ดังนั้นแล้วเหตุใดพวกเขาจึงพูดว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่ง? ท่านส่งทุกคนมาจากเบื้องบน พวกเขาพูดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ได้เชื่อสิ่งนั้น พ่อส่งพวกเขามาเพื่อก่อตั้งศาสนาและดังนั้นองค์กรของพวกเขาติดตามลงมาอย่างต่อเนื่องด้วย ก่อนอื่นใดมีกลุ่มของเหล่าเทพ ก่อนอื่นใดลักษมีและนารายณ์ ผู้ที่เป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปจะมากับผู้คนของพวกเขา ไม่มีใครอื่นใดที่มาพร้อมกับผู้คนของพวกเขา ที่นั่น คนที่หนึ่งมาก่อน และอีกคนมาและแล้วคนที่สาม ที่นี่ลูกทั้งหมดกำลังพร้อมที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ นี่คือโรงเรียน ขณะที่อยู่ที่บ้านลูกจดจำบาบาช่วงเวลาหนึ่ง ครึ่งนาที ครึ่งของครึ่งนาที ลูกได้รับการบอกในเพียงหนึ่งวินาทีว่าความสัมพันธ์ของลูกกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดนั้นคืออะไร พวกเขาแม้พูดว่าท่านคือพ่อสูงสุด ท่านเป็นพ่อของทั้งหมด ท่านคือผู้สร้าง อย่างไรก็ตาม แทนที่เป็นเช่นนั้น ถ้าพวกเขาไม่คิดว่าท่านเป็นพ่อ แล้วลูกจะสามารถพูดอะไรได้? พ่อคือผู้สร้างแห่งสวรรค์ และแน่นอนที่ท่านจะให้อำนาจในการปกครองสวรรค์แก่ลูก ท่านได้ให้สิ่งนั้นกับบารัต ราชาโยคะที่เปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์นั้นโด่งดังอย่างมาก นี่คือเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง เป็นเรื่องราวของความเป็นอมตะและเป็นเรื่องราวของการได้รับดวงตาที่สามเช่นกัน ลูกๆ รู้ว่าบาบากำลังให้มรดกแก่ลูก พ่อให้ศรีมัทแก่ลูก แน่นอนที่จะมีคุณประโยชน์โดยการทำตามการชี้นำของท่านเท่านั้น บาบาจับชีพจรของลูกแต่ละคน: ผู้นี้ไม่มีบ่วงพันธะใดและสามารถทำงานรับใช้ได้ พ่อให้การชี้นำเมื่อท่านเห็นว่าลูกนั้นมีค่า จากการได้เห็นสถานการณ์ของลูก ลูกได้รับการบอก: ลูกสามารถอยู่ที่นี่และเฝ้าแต่ทำงานรับใช้ที่ใดก็ตามที่มีความต้องการ มีความต้องการอย่างมากสำหรับลูกๆมากมายที่นิทรรศการ ผู้ที่อาวุโสเป็นที่ต้องการและกุมารีเองก็เป็นที่ต้องการด้วย ทุกคนเฝ้าแต่ได้รับคำสอน นี่คือการศึกษาเล่าเรียน พระเจ้าพูด ผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนเรียกได้ว่าเป็นพระเจ้า ลูกๆ ดวงวิญญาณคือลูกๆ ของท่าน ผู้คนพูดว่า โอ้พระเจ้า ผู้เป็นพ่อ! ดังนั้นท่านไม่สามารถเรียกได้ว่าอยู่ในทุกหนแห่ง พ่อทางร่างของลูกอยู่ในทุกหนแห่งไหม? ไม่เลย ลูกพูดว่าท่านเป็นพ่อและแล้วลูกร้องเพลง โอ้พ่อ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! ดังนั้นแน่นอนที่ท่านจะมาที่นี่และชำระลูก ลูกๆรู้ว่าลูกกำลังจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: ลูกๆ ของพ่อที่ได้พบพ่ออีกครั้งหลังจาก 5000 ปี ได้มาเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง ลูกรู้ว่าอาณาจักรเทพเดียวกำลังถูกการก่อตั้งขึ้น เช่นที่มาม่าและบาบาประกาศสิทธิ์ในมรดกจากชีพบาบา ลูกเองก็ได้ประกาศสิทธิ์นั้นจากท่าน จงทำตามท่านทั้งสอง จงทำงานรับใช้ในวิธีการเดียวกันที่มาม่าและบาบาทำ มาม่าและบาบาบอกลูกถึงเรื่องราวของการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ ดังนั้นเหตุใดลูกจึงจะรับฟังสิ่งใดที่น้อยกว่านั้นเล่า? ลูกรู้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ ก่อนอื่นลูกจะต้องเข้าไปสู่สุริยวงศ์ ลูกมีความเข้าใจนี้ ไม่มีใครสามารถนั่งอยู่ในโรงเรียนนี้โดยที่ไม่มีความเข้าใจสิ่งนี้ บาบาได้ให้ศรีมัทกับลูก พวกเรารู้ว่าบาบาได้เข้ามาในผู้นี้ ไม่เช่นนั้นแล้วประชาบิดา (พ่อของปวงประชา) จะมาจากที่ใด? บราห์มานั้นคือผู้อาศัยของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน พ่อของปวงประชาเป็นที่ต้องการที่นี่ พ่อพูดว่า: พ่อทำงานก่อตั้งผ่านบราห์มา ก่อตั้งอะไร? ก่อตั้งบราห์มิน พ่อเข้ามาในบราห์มานี้ ลูกๆดวงวิญญาณเองเข้ามาในร่างกายด้วย พ่อเรียกได้ว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ดังนั้นพ่อผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนจะสามารถพูดความรู้ได้อย่างไร? กฤษณะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ดวงวิญญาณกฤษณะได้รับความรู้ในเวลาสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขาและมาเป็นกฤษณะ เขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นในเวลานี้ ลูกรู้ว่าลูกเคยศึกษาราชาโยคะกับพระเจ้าและมาเป็นเทพ นายแห่งสวรรค์ พ่อพูดว่า: พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูกทุกวงจร ลูกได้รับอาณาจักรด้วยการศึกษานี้ ลูกจะกลายเป็นราชาเหนือราชา นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ลูกได้มาที่นี่เพื่อเป็นเทพของสุริยวงศ์อีกครั้งหนึ่ง ศาสนาเทพเดียวกำลังถูกก่อตั้งขึ้น เวลานี้มีศาสนามากมาย กูรูมากมาย พวกเขาทั้งหมดจะจบสิ้น กูรูเหนือกูรูเหล่านั้นทั้งหมด ผู้ประทานการหลุดพ้นคือพ่อผู้เดียว พ่อได้มาเพื่อประทานการหลุดพ้นแก่นักปราชญ์ทั้งหลายด้วย เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป พวกเขาจะก้มลงเบื้องหน้าลูก เช่นที่พวกเขาเคยทำในวงจรที่แล้ว ลูกๆ มีความลับของละครนี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกรู้ว่าบราห์มา วิษณุและชางก้าอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ผู้นี้คือพ่อของปวงประชา พ่อชีวาพูดว่า: พ่อเข้ามาในร่างเก่าของบราห์มา ท่านพูดกับลูกด้วยเช่นกันว่า: โอ ลูกๆ ลูกทั้งหมดคือบราห์มินและพ่อวางไหไว้เหนือลูก ลูกได้รับสิ่งนี้มาแล้วหลายต่อหลายชาติเกิด ในเวลานี้เป็นก้นบึ้งที่สุดของนรก ไม่มีแม่น้ำฯลฯ ใดที่จะสามารถเรียกได้ว่าเป็นนรก พวกเขาได้เขียนเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในการูด้าปูรณา เวลานี้บาบานั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก ผู้นี้ต้องศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกัน พ่อเจ้าผู้ไร้เดียงสา นั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆผู้ไร้เดียงสา ท่านทำให้ลูกๆผู้ไร้เดียงสาและยากจนนั้นมั่งคั่งที่สุด ลูกรู้ว่าลูกจะเป็นนายแห่งสุริยวงศ์ มองดูว่าลูกได้เป็นอะไรในขณะที่ค่อยๆ ตกลงมา! นี่เป็นการละเล่นที่น่าอัศจรรย์อย่างมาก! ลูกเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสวรรค์! แม้กระทั่งเวลานี้ราชามีราชวังที่ใหญ่มาก มีพระราชวังในไจเปอร์ด้วย หากมีพระราชวังเช่นนั้นแม้กระทั่งในเวลานี้ ลูกสามารถจินตนาการได้ว่าราชวังก่อนหน้านั้นจะเป็นเช่นไร รัฐสภาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเช่นนั้น ความตระการตาของพระราชวังราชาเป็นบางสิ่งอื่นอย่างแท้จริง โอเค หากลูกต้องการที่จะเห็นแบบจำลองของสวรรค์ ให้ไปที่อัชเมียร์ พวกเขาได้ทำงานหนักมากที่จะสร้างแบบจำลองเดียวนั้น ลูกมีประสบการณ์ของความสุขมากเพียงด้วยการมองดูสิ่งนั้น ที่นี่บาบาได้ให้นิมิตกับลูกอย่างเร็ว ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ลูกมองเห็นในนิมิต ลูกกำลังจะมองเห็นสิ่งนั้นในทางปฏิบัติ แม้ผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธาเคยได้นิมิตในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาไม่ได้เป็นนายของดินแดนสุขาวดี ลูกกำลังจะเป็นนายในทางปฏิบัติ เวลานี้คือนรก พวกเขาเฝ้าแต่กัดและต่อสู้กับกันและกัน บุตรชายของบางคนไม่ได้ลังเลที่จะฆ่าพ่อและพี่ชายของเขา ไม่มีเรื่องของการต่อสู้ฯลฯ ในยุคทอง ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพถึง 21 ชาติเกิดจากรายได้ที่ลูกหาได้ในเวลานี้ ดังนั้นลูกควรจะมีความสุขอย่างมาก หากพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งแรก ซึ่งคือคำแนะนำของพ่อและชีวประวัติชีวิตของท่าน แล้วจะมีประโยชน์ใดที่พวกเขาจะพูดว่า บาบา? แม้หลังจากที่ได้ทำทานมากมายและทำบุญมากมาย นี้เป็นสภาพของบารัต! อย่างไรก็ตามไม่มีใครเข้าใจสิ่งนี้ พวกเขาพูดว่าพวกเขาจะพบพระเจ้าหลังจากมีการทำความเลื่อมใสศรัทธา แต่ใครเล่าที่จะพบพระเจ้า และเมื่อไหร่? ทุกคนทำความเลื่อมใสศรัทธา แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับอาณาจักร มีความสับสนอย่างมากในความเข้าใจทั้งหมดนี้! ลูกสามารถบอกใครก็ตาม: จงลืมคัมภีร์เหล่านั้นฯลฯ จงตายขณะที่มีชีวิต! บราห์มเป็นเพียงวัตถุธาตุ ลูกไม่สามารถได้รับมรดกจากสิ่งนั้น จากพ่อเท่านั้นที่ลูกจะสามารถได้รับมรดก เราประกาศสิทธิ์มรดกในทุกๆ วงจร นั้นไม่ใช่สิ่งใหม่ การละเล่นนี้กำลังจะจบสิ้นลงในเวลานี้ เราต้องละร่างนี้และกลับบ้าน ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเพียงใดความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางมากตามนั้น นี่เรียกได้ว่าเป็นเวลาของการชำระสะสางด้วย บัญชีกรรมของดวงวิญญาณบาปกำลังจะได้รับการสะสาง เวลานี้ลูกต้องกลับมาเป็นดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะ กองฟางจะถูกจุดไฟและดวงวิญญาณจะกลับบ้าน เมื่อศาสนาหนึ่งถูกก่อตั้งขึ้น ศาสนาอื่นๆจำนวนนับไม่ถ้วน ทั้งหมดก็จะกลับบ้าน พวกเขาจะไม่เอาร่างกายไปกับเขา บ้างพูดว่าพวกเขาต้องการหลุดพ้นนิรันดร์แต่นั่นเป็นไปไม่ได้ เมื่อนี่คือการละเล่นที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและดำเนินไปไม่มีที่สิ้นสุด เวลานี้พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกถึงความลับของวงจรหมุนไปเป็นนิรันดร์อย่างไร สิ่งทั้งหมดนี้ต้องมีการอธิบาย เมื่อพวกเขาเริ่มที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้น จะมีการขยายตัวที่นี่ นี่คือศาสนาที่สูงส่งอย่างมาก นกกินสิ่งนั้น นกไม่ได้กินศาสนาอื่นใด ลูกไม่ควรที่จะมีความสนใจใดในโลกนี้ นี่คือสุสาน เหตุใดลูกจึงมีความผูกพันธ์ยึดมั่นในโลกเก่านี้เล่า? ในอเมริกาผู้ที่รู้คิดรู้สึกว่าใครบางคนกำลังดลใจพวกเขา ความตายอยู่เบื้องหน้าเท่านั้น การทำลายล้างต้องเกิดขึ้น สำนึกของทุกคนจะกัดกร่อน ชะตากรรมของละครถูกสร้างขึ้นมาในหนทางนี้ ชีพบาบาคือผู้ประทาน ท่านไม่ได้ถูกดึงดูดเข้าหาสิ่งใด ท่านไม่มีตัวตน ทั้งหมดนั้นเป็นของลูกๆ โลกใหม่ก็เป็นไปสำหรับลูกๆ ด้วย เรากำลังก่อตั้งอาณาจักรของโลกที่ต่อมาเราจะปกครอง บาบาไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่างมาก! เมื่อลูกจดจำบาบา ล๊อคสติปัญญาของลูกจะเปิดขึ้น ลูกคือผู้ใจบุญทั้งสองทาง(double philanthropists) ลูกให้ร่างกาย จิตใจและทรัพย์สมบัติของลูกแก่บาบา ลูกได้ให้เพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลายด้วย ลูกให้อะไรแก่ชีพบาบา? เมื่อใครตาย เขาให้ของทั้งหมดของเขากับพราหมณ์พิเศษ ลูกพูดว่าเรากำลังเสนอทุกสิ่งให้กับพระเจ้า แต่พระเจ้ามีความละโมบหรือ? พวกเขาแม้พูดว่าพวกเขากำลังเสนอทุกสิ่งให้กับกฤษณะ ผู้คนได้ทำให้พวกเขาเป็นขอทาน อย่างไรก็ตาม ท่านคือผู้ประทาน! อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าได้มีความผูกพันยึดมั่นกับสิ่งใดของโลกเก่า อย่าได้มีความสนใจต่อสิ่งใดของโลกนี้เพราะทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนเป็นสุสาน

2. เวลานี้การละเล่นกำลังจะมาถึงจุดจบ ลูกต้องสะสางบัญชีกรรมของลูกและกลับบ้าน ดังนั้นจงได้รับการปลดปล่อยจากบาปของลูกด้วยพลังโยคะและมาเป็นดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ เป็นผู้ให้ทั้งสองทาง (double donors)

พร:
ขอให้ลูกทำให้จิตใจและสติปัญญาของลูกมีพลังด้วยการบำรุงเลี้ยงของความสุขและกลับมาไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน

"ว้า บาบา! ว้า! ว้า โชคของฉัน ! ว้า!" ร้องเพลงแห่งความสุขนี้อย่างสม่ำเสมอ ความสุขคือการบำรุงเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีการบำรุงเลี้ยงอื่นใดที่เป็นเหมือนการบำรุงเลี้ยงของความสุข ผู้ที่รับประทานการบำรุงเลี้ยงของความสุขทุกวันจะอยู่อย่างมีพลานามัยดีเสมอ พวกเขาไม่เคยกลับมาอ่อนแอเลย ดังนั้นจงทำให้จิตใจและสติปัญญาของลูกแข็งแรงด้วยการบำรุงเลี้ยงของความสุขและสภาพของลูกจะกลับมามีพลัง ผู้ที่มีสภาพที่มีพลังเช่นนี้จะอยู่อย่างไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:
จัดตั้งจิตใจและสติปัญญาของลูกบนที่นั่งของประสบการณ์และลูกจะไม่กลับมาไม่พอใจเลย