12.07.20    Avyakt Bapdada     Thai Murli     22.02.86     Om Shanti     Madhuban


งานรับใช้ทางจิตวิญญาณ งานรับใช้ที่ที่เห็นแก่ผู้อื่น


วันนี้ พ่อผู้ให้คุณประโยชน์โลกของทุกดวงวิญญาณกำลังมองดูลูกๆ ผู้รับใช้ของท่าน ผู้ที่เป็นมิตรร่วมทางของท่านในงานรับใช้ ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ลูกๆ ผู้รับใช้ได้กลายเป็นมิตรของบัพดาดา บัพดาดาได้ทำให้ลูกกลายเป็นเครื่องมืออย่างแฝงตัว และเวลานี้ได้เปิดเผยพวกเขาที่จะทำงานรับใช้โลกจนกระทั่งเวลาสุดท้าย ในตอนแรกเริ่มพ่อบราห์มาและลูกบราห์มินได้กลายเป็นเครื่องมืออย่างแฝงตัวสำหรับงานรับใช้ ขณะนี้กองทัพชัคตีและกองทัพพันดาวาสของลูกๆผู้รับใช้กำลังดำเนินงานอยู่เบื้องหน้าโลกอย่างเห็นได้ชัดมาก ความจริงจังและกระตือรือร้นที่ดีมากต่องานรับใช้ปรากฏให้เห็นในลูกๆ ส่วนมาก มีความรักในงานรับใช้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นและสิ่งนี้จะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงเวลาสุดท้าย ชีวิตบราห์มินคือชีวิตของงานรับใช้ ดวงวิญญาณบราห์มินไม่สามารถจะอยู่รอดได้หากปราศจากงานรับใช้ วิธีการที่สูงส่งสำหรับการปกป้องตัวเองจากมายาและการมีชีวิตอยู่คืองานรับใช้เท่านั้น งานรับใช้ยังทำให้ลูกๆโยคยุกต์ด้วยเช่นกัน แต่งานรับใช้ไหน? หนึ่งคือการรับใช้ด้วยการใช้ปาก งานรับใช้ของการถ่ายทอดสิ่งที่ลูกได้ยินมา อีกประการหนึ่งคืองานรับใช้ของการพูดผ่านจิตใจของลูก การเป็นตัวของคำพูดที่แสนหวานที่ลูกได้ยิน การรับใช้ผ่านรูปแบบของลูก งานรับใช้ที่เห็นแก่ผู้อื่น งานรับใช้ผ่านรูปของการสละละทิ้งและทาปาเซีย งานรับใช้ที่เห็นแก่ผู้อื่นที่อยู่เหนือความปรารถนาที่มีขีดจำกัด สิ่งนี้เรียกว่างานรับใช้ของพระเจ้า งานรับใช้ทางจิต งานรับใช้เพียงแค่รับใช้ด้วยปากนั้นเรียกว่างานรับใช้เพียงเพื่อที่ที่เอาใจตนเอง เพื่อที่จะทำให้ทุกคนพอใจ งานรับใช้ด้วยจิตใจและปากควรจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน การรับใช้ด้วยจิตใจหมายถึงการรับใช้ด้วยคำพูดในขณะที่อยู่ในสภาพของ “มานมานะบาฟ”

วันนี้ บัพดาดาได้เห็นลูกๆ ผู้รับใช้ที่เป็นมือขวาของท่าน และลูกๆ ผู้รับใช้ที่เป็นมือซ้ายของท่าน ทั้งสองประเภทเป็นผู้รับใช้ แต่มีความแตกต่างระหว่างขวาและซ้าย มือขวานั้นจะเป็นผู้รับใช้ที่เห็นแก่ผู้อื่นเสมอ มือซ้ายกลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ด้วยความปรารถนาที่จะรับประทานผลที่มีขีดจำกัดของงานรับใช้ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งในชาติเกิดนี้ หนึ่งนั้นคือผู้รับใช้ที่แฝงตัวและอีกหนึ่งเป็นผู้รับใช้เพื่อชื่อเสียง ช่วงขณะหนึ่งเขาทำงานรับใช้และช่วงเวลาต่อมาก็หาชื่อเสียง: ดีมาก! ดีมาก! อย่างไรก็ตาม ลูกทำบางสิ่งในเวลานี้และลูกรับประทานผลไม้ทันที ลูกไม่ได้สะสมในบัญชีของลูก ผู้รับใช้ที่แฝงตัวหมายถึงผู้รับใช้ที่เห็นแก่ผู้อื่น หนึ่งคือผู้รับใช้ที่เห็นแก่ผู้อื่น อีกหนึ่งคือผู้รับใช้เพื่อชื่อเสียง แม้ว่าผู้รับใช้ที่แฝงตัวจะแฝงตัวในเวลานี้ เขาก็อยู่อย่างเต็มเปี่ยมด้วยความสุขของความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ ลูกบางคนคิดว่า: ฉันทำทุกสิ่ง แต่ไม่มีการกล่าวถึงชื่อของฉัน ในขณะที่ชื่อของผู้ที่ได้รับชื่อเสียงในงานรับใช้ด้วยการแสดงภายนอกได้รับการกล่าวถึงอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นเช่นนั้น เสียงจากหัวใจของผู้ที่ได้รับชื่อเสียงที่ไม่สูญสลายและที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นนั้นได้ไปถึงหัวใจ สิ่งสิ่งไม่สามารถซ่อนเร้นได้ ประกายของการเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนบนใบหน้าของเขาและในรูปของเขาด้วย ถ้าผู้รับใช้เพื่อชื่อเสียงได้ชื่อเสียงของเขาที่นี่แล้วถึงแม้ว่าสิ่งนั่นจะถูกทำเพื่ออนาคต, เขาก็รับประทานผลและจบสิ้นสิ่งนั้นแล้ว ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ทำให้อนาคตสูงส่งหรือไม่สูญสลาย ด้วยเหตุนี้บัพดาดาได้มีรายงานที่สมบูรณ์ของผู้รับใช้ทั้งหมด จงเฝ้าแต่ทำงานรับใช้ อย่าได้คิดที่จะได้ชื่อเสียง คิดเกี่ยวกับการสะสม ประกาศสิทธิ์ในผลที่ไม่สูญสลาย ลูกแต่ละคนมาที่นี่เพื่อมรดกที่ไม่สูญสลาย ถ้าลูกรับประทานผลของงานรับใช้ในช่วงเวลาอันชั่วคราวแล้วสิทธิในมรดกที่ไม่สูญสลายก็จะลดน้อยลง ดังนั้นจงอยู่อย่างเป็นผู้รับใช้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นที่เป็นอิสระจากความปรารถนาที่สูญสลาย กลายเป็นมือขวาและเฝ้าแต่เคลื่อนไปข้างหน้าในงานรับใช้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้ทานอย่างแฝงตัวและทำงานรับใช้ที่แฝงตัว ดวงวิญญาณเช่นนั้นจะอยู่อย่างเต็มเปี่ยมภายในตนเองเสมอ; เขาจะเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวล และจะไม่ใส่ใจเกี่ยวกับชื่อเสียง เขาจะเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวลในสิ่งนี้, นั่นคือ, เขาจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ของความเคารพในตนเองเสมอ ไม่ใช่บนบัลลังก์ของความเคารพที่มีขีดจำกัด เขาจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ของความเคารพในตนเองและจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ไม่สูญสลาย

เขาจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ของการได้มาซึ่งการบรรลุผลที่คงอยู่ตลอดไปและไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งนี้เรียกว่าการเป็นผู้รับใช้ที่ให้คุณประโยชน์โลก อย่าได้ก้าวถอยหลังในการได้รับความสำเร็จโดยการมีความคิดที่ธรรมดาในงานรับใช้โลก จงได้รับความสำเร็จผ่านการสละละทิ้งและงานรับใช้อย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าแต่เคลื่อนไปข้างหน้า ลูกเข้าใจหรือไม่?

ใครที่เรียกว่าเป็นผู้รับใช้? ดังนั้นลูกทั้งหมดเป็นผู้รับใช้หรือไม่? งานรับใช้ใดที่ทำให้สภาพของลูกขึ้นลงนั่นไม่ใช่งานรับใช้ บางคนคิดว่ามีการขึ้นลงอย่างมากในงานรับใช้ มีอุปสรรคในงานรับใช้และเป็นงานรับใช้ที่ทำให้ลูกเป็นอิสระจากอุปสรรค อย่างไรก็ตามงานรับใช้ใดที่เกิดขึ้นในรูปของอุปสรรคไม่ใช่งานรับใช้ งานรับใช้นั้นจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นงานรับใช้ที่แท้จริง สิ่งนั้นเรียกว่างานรับใช้แต่เพียงในนามเท่านั้น งานรับใช้ที่แท้จริงคือเพชรแท้ เช่นที่ประกายของเพชรแท้ไม่สามารถจะซ่อนเร้นได้ ในทำนองเดียวกันผู้รับใช้ที่แท้จริงคือเพชรแท้ ไม่ว่าประกายของเพชรปลอมจะสวยงามเพียงใด แต่อันไหนมีคุณค่ามากกว่ากัน? เป็นเพชรแท้ที่มีคุณค่า เพชรปลอมนั้นไม่มีคุณค่านั้น ผู้รับใช้ที่แท้จริงคือเพชรพลอยที่มีคุณค่า ผู้รับใช้ที่แท้จริงมีคุณค่าหลายชาติเกิด งานรับใช้แต่เพียงในนามจะมีประกายเพียงชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้นจงกลายเป็นผู้รับใช้ที่สม่ำเสมอและให้คุณประโยชน์โลกผ่านงานรับใช้อย่างสม่ำเสมอ ลูกเข้าใจหรือไม่ว่าความสำคัญของงานรับใช้คืออะไร? ไม่มีใครยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย ลูกแต่ละคนคือผู้รับใช้พิเศษที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของลูกเอง อย่าได้คิดว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรที่น้อยกว่า หลังจากที่ทำบางสิ่งอย่าได้มีความปรารถนาที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง จงเฝ้าแต่อุทิศงานรับใช้ของลูกเพื่อคุณประโยชน์โลก โดยทั่วไปแล้วในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาผู้ให้ทานที่แฝงตัวผู้ที่เป็นดวงวิญญาณบุญจะคิดเสมอว่าทุกสิ่งควรจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน พวกเขาไม่คิดว่าควรมีบางสิ่งเป็นของพวกเขา หรือที่พวกเขาควรได้รับผลบางอย่าง ไม่เลย แต่ให้ทุกคนได้รับผล พวกเขาจะอุทิศตัวเพื่อที่จะรับใช้ทุกคน พวกเขาจะไม่มีความปรารถนาใดเพียงเพื่อตัวเอง ดังนั้นจงรับใช้ทุกคนด้วยวิธีนี้ จงเฝ้าแต่สะสมในธนาคารของการให้คุณประโยชน์สำหรับทุกคน แล้วลูกจะกลายเป็นอะไร? ผู้รับใช้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น หากไม่มีใครถามเกี่ยวกับลูกในตอนนี้ พวกเขาจะถามถึงลูกเป็นเวลา 2500 ปี ถ้ามีใครถามถึงลูกหนึ่งชาติเกิดหรือ 2500 ปี สิ่งไหนจะยิ่งใหญ่กว่ากัน? สิ่งนั้นยิ่งใหญ่กว่าใช่ไหม? จงอยู่เหนือความคิดที่มีขีดจำกัด กลายเป็นผู้รับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัด จักรพรรดิที่ไร้กังวลที่นั่งบนบัลลังก์หัวใจของพ่อ และเฝ้าแต่เฉลิมฉลองในความสุขและความพอใจของยุคบรรจบพบกัน ถ้างานรับใช้ใดที่ทำให้ลูกไม่มีความสุขแล้วก็ควรเข้าใจได้ว่านั่นไม่ใช่งานรับใช้ ถ้ามีสิ่งใดที่ทำให้ลูกขึ้นลง หรือนำลูกไปสู่ความปั่นป่วนแล้วนั่นก็ไม่ใช่งานรับใช้ งานรับใช้คือสิ่งที่ทำให้ลูกโบยบิน งานรับใช้ทำให้ลูกเป็นจักรพรรดิของดินแดนที่ปราศจากความทุกข์ ลูกเป็นผู้รับใช้เช่นนั้นใช่ไหม? จักรพรรดิที่ไร้กังวล จักรพรรดิของดินแดนที่ปราศจากความทุกข์ นอกจากนี้ความสำเร็จก็จะติดตามดวงวิญญาณเช่นนั้น พวกเขาไม่ได้ไล่ตามความสำเร็จ ความสำเร็จจะติดตามพวกเขาเสมอ อัจชะ ลูกกำลังวางแผนสำหรับงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดใช่ไหม? แผนที่ทำขึ้นมาสำหรับงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยสภาพที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างง่ายดาย (พี่น้องหญิงชายดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ได้วางแผนไว้แล้วที่พวกเขาต้องการที่จะขอให้ดวงวิญญาณทั้งหมดให้ทานความสงบไม่กี่นาที – เป็นโครงการล้านนาทีเพื่อสันติ)

แผนนี้ที่ลูกทำเพื่อทำให้โลกกลายเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะทำสิ่งนี้ออกมาด้วยความสิ้นหวังหรือด้วยความรัก ซันสการ์ของความสงบจะปรากฏออกมาในช่วงเวลาสั้นๆ แม้ว่าพวกเขาจะทำตามโปรแกรม แต่อย่างน้อยซันสการ์ของความสงบก็ยังปรากฏออกมา เพราะถึงอย่างไรศาสนาดั้งเดิมของดวงวิญญาณคือความสงบ ลูกคือลูกของมหาสมุทรแห่งความสงบ ลูกคือผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ ดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะนำสิ่งนั้นออกมาตามโปรแกรม พลังแห่งความสงบนั้นก็จะยังคงดึงดูดพวกเขาต่อไป มีคำกล่าวว่า ถ้าใครบางคนได้ลิ้มรสกับบางสิ่งที่หวานแม้เพียงครั้งเดียวก็ตาม ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับบางสิ่งที่หวานหรือไม่ก็ตาม รสชาติของความหวานนั้นจะดึงพวกเขาไปหารสชาตินั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกับการลิ้มรสน้ำผึ้งแห่งความสงบ ซันสการ์ของความสงบเหล่านี้จะเฝ้าแต่เตือนพวกเขาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นให้มีการปลุกความสงบในดวงวิญญาณที่ละน้อย นี่คือการให้ทานแห่งความสงบแก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นพร้อมกับการทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ให้ทานด้วย ความคิดที่บริสุทธิ์ที่ลูกทั้งหมดมีคือดวงวิญญาณนั้นควรจะมีประสบการณ์ของความสงบในวิธีใดก็ตามเท่าที่เป็นไปได้ สันติภาพโลกจะอยู่บนพื้นฐานของความสงบในดวงวิญญาณใช่ไหม? ธรรมชาติ (วัตถุธาตุ) จะทำงานบนพื้นฐานของมนุษย์ วัตถุธาตุของธรรมชาติจะกลับมามีความสงบเมื่อดวงวิญญาณตระหนักถึงความสงบ จากนั้น มันไม่สำคัญว่าพวกเขาจะทำสิ่งนั้นในทางใดก็ตาม แต่อย่างน้อยพวกเขาก็อยู่เหนือความไม่สงบ และความสงบในหนึ่งนาทีจะเฝ้าแต่ดึงดูดพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า ดังนั้นลูกได้วางแผนที่ดีมาก สิ่งนี้เหมือนกับการให้ออกซิเจนแก่ผู้คนเล็กน้อยและทำให้พวกเขาได้สูดลมหายใจของความสงบ อันที่จริงแล้วพวกเขาสิ้นสติโดยปราศจากลมหายใจแห่งความสงบ ดังนั้นแผนนี้ก็เหมือนกับออกซิเจน บางคนสามารถเริ่มหายใจได้เล็กน้อยแล้ว บางคนสามารถฟื้นขึ้นด้วยออกซิเจน ดังนั้นก่อนอื่นใดลูกทั้งหมดต้องกลายเป็นบ้านแห่งความสงบตลอดเวลาด้วยความจริงจังและกระตือรือร้นและให้รัศมีของความสงบ จากนั้นด้วยความช่วยเหลือของรัศมีแห่งความสงบของลูกและด้วยความคิดแห่งความสงบของลูก พวกเขาจะมีความคิดว่าพวกเขาก็จะทำสิ่งนั้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ตามกระแสของความสงบของลูกทุกคนจะดึงพวกเขาไปสู่วิธีการที่ถูกต้อง สิ่งนี้เช่นกันเป็นวิธีการที่จะแสดงให้เห็นลำแสงแห่งความหวังให้กับผู้ที่สูญสิ้นความหวัง เท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามามีการติดต่อกับลูก ลูกจะต้องพยายามบอกพวกเขาเกี่ยวกับความสงบในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณและความสงบในจิตใจด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำ เพราะแต่ละคนจะเพิ่มชื่อของพวกเขาอย่างแน่นอน แม้ว่าพวกเขาจะทำสิ่งนั้นผ่านการติดต่อทางจดหมาย พวกเขาจะเข้ามามีสายใยกับลูกใช่ไหม? พวกเขาจะเข้ามาอยู่ในรายชื่อใช่ไหม? ดังนั้นมากเท่าที่เป็นไปได้พยายามอธิบายให้ชัดเจนด้วยคำพูดไม่กี่คำถึงความหมายของความสงบ ดวงวิญญาณสามารถตื่นขึ้นมาได้แม้กระทั่งในเวลาหนึ่งนาที ลูกเข้าใจไหม? ลูกทุกคนชอบแผนใช่ไหม? ผู้อื่นเพียงแค่ทำงานในนาม ในขณะที่ลูกนั้นทำงานอย่างแท้จริง เมื่อลูกเป็นผู้นำสาส์นแห่งความสงบ เสียงนี้จากผู้นำสาส์นแห่งความสงบจะดังกึกก้องไปทั่วทุกหนแห่ง และเทวดานางฟ้าแห่งความสงบจะได้รับการเปิดเผยต่อไป เพียงแค่พูดคุยกันในสิ่งนี้ท่ามกลางลูกๆ และหาคำที่จะเพิ่มเข้าไปกับคำว่า “ความสงบ” คำพูดซึ่งดูเหมือนจะแตกต่างจากสิ่งอื่นๆทางโลก ผู้คนในโลกใช้คำเช่นว่า “ขบวนสันติภาพ Peace March” หรือ “ความสงบ Peace” ดังนั้นพร้อมกับคำว่า “ความสงบ” ให้มีคำพิเศษที่เป็นสากลเพื่อที่ว่าทันทีที่ใครได้ยินพวกเขาจะรู้สึกว่านั่นเป็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไป ดังนั้นจงคิดค้นบางสิ่ง อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งที่ดี ตราบใดที่โปรแกรมนี้ยังคงดำเนินต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดตัวลูกเองจะต้องไม่กลับมาไม่สงบ หรือทำให้ผู้อื่นไม่มีความสงบ ลูกจะต้องไม่ปล่อยความสงบไป ก่อนอื่นลูกบราห์มินทั้งหมดต้องผูกสร้อยข้อมือนี้กับตัวเอง ( ทำสัญญานี้ ) เพราะลูกบราห์มินกำลังคิดที่จะผูกสร้อยข้อมือนี้ให้กับพวกเขา ลูกจะสามารถผูกสร้อยข้อมือนี้ให้กับผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อลูกนั้นผูกกำไลนี้ให้กับตัวลูกเองก่อน ลูกทั้งหมดมีความคิดอย่างไรกับการฉลองความเป็นทอง การครบรอบ 50 ปี (โกลเด้นจูบีลี่)? ลูกมีความคิดว่าลูกจะไม่เป็นปัญหาใช่ไหม? จงเฝ้าแต่ขีดเส้นใต้สิ่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า อย่าให้เป็นเช่นนั้นที่ลูกกลายเป็นตัวปัญหา แล้วจากนั้นพูดว่าลูกจะไม่กลายเป็นตัวของปัญหา ดังนั้นลูกปรารถนาที่จะผูกสร้อยข้อนี้ใช่ไหม? ก่อนอื่นผูกให้กับตัวเอง และจากนั้นผูกให้กับโลก ลูกเองสามารถสร้างผลกระทบให้กับโลกได้ อัจชะ

วันนี้เป็นรอบของชาวยุโรป ยุโรปใหญ่มากเช่นกันใช่ไหม? ยิ่งยุโรปใหญ่มากแค่ไหน ผู้ที่มาจากยุโรปก็มีหัวใจที่กว้างใหญ่เช่นกันใช่ไหม? และยิ่งมีการขยายตัวในยุโรปมากแค่ไหน ก็จะมีสาระในงานรับใช้มากเท่านั้น แล้วประกายของการทำลายล้างปรากฏออกมาจากที่ไหน? ปรากฏออกมาจากยุโรปใช่ไหม? เช่นเดียวกับที่เครื่องมือของการทำลายล้างปรากฏจากยุโรป ในทำนองเดียวกันสำหรับงานของการก่อตั้งดวงวิญญาณพิเศษจากยุโรปจะต้องได้รับการเปิดเผย เช่นเดียวกับที่ระเบิดในขั้นต้นถูกเตรียมอยู่ใต้ดิน แล้วภายหลังจึงถูกนำขึ้นมาใช้ ในทำนองเดียวกันดวงวิญญาณเช่นนั้นกำลังเตรียมพร้อมในขณะนี้ยังแฝงตัวและอยู่ใต้ดิน อย่างไรก็ตามพวกเขาจะได้รับการเปิดเผยและจะเฝ้าแต่ได้รับการเปิดเผยต่อไป เช่นเดียวกับที่ทุกประเทศมีคุณสมบัติพิเศษของตัวเอง ดังนั้นที่นั่นเช่นกันทุกที่มีความพิเศษของตัวเอง เครื่องมือจากยุโรปจะมีประโยชน์ในการประกาศเกียรติคุณชื่อเสียง เช่นเดียวกับที่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นั้นมีประโยชน์ ดังนั้นเช่นกันเครื่องมือจากยุโรปจะกลายเป็นเครื่องมือในการกระจายเสียง จะเป็นยุโรปที่จะช่วยในการเตรียมโลกใหม่ สิ่งต่างๆจากยุโรปนั้นจะแข็งแกร่งเสมอ ทุกคนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากประเทศเยอรมนี ดังนั้นดวงวิญญาณที่สำคัญผู้ที่เป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ก็จะถูกเปิดเผยอยู่เรื่อยๆเช่นกัน ลูกเข้าใจไหม? ยุโรปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่อื่นเลย ม่านของการเปิดเผยขณะนี้เริ่มเปิดขึ้นมาแล้ว ในเวลาที่ถูกต้อง ลูกก็จะมาบนเวที เป็นการดีที่ลูกมีการขยายตัวที่ดีมากในเวลาอันสั้น และได้สร้างสิ่งสร้างที่ดีมาก เวลานี้ลูกกำลังให้น้ำแห่งการหล่อเลี้ยงแก่สิ่งสร้างนั้นและทำให้มันเข้มแข็ง เช่นเดียวกับที่สิ่งของต่างๆที่มาจากยุโรปนั้นแข็งแรง ดังนั้นดวงวิญญาณจากที่นั่นจะไม่หวั่นไหวสั่นคลอนเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน พวกเขาจะเข้มแข็ง ลูกกำลังเพียรพยายามด้วยความรัก ดังนั้นความเพียรพยายามจึงไม่ใช่ความเพียรพยายาม แต่ลูกมีความรักที่ดีมากต่องานรับใช้ ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่มีความรัก อุปสรรคที่มานั้นจะจบสิ้นลงในทันที และลูกเฝ้าแต่ได้รับความสำเร็จ ไม่ว่าในกรณีใดถ้าลูกดูที่คุณภาพของยุโรปโดยรวมแล้วถือว่าดีมาก บราห์มินก็เป็นบุคคลสำคัญ ในกรณีใดๆพวกเขาคือบุคคลสำคัญ ดังนั้นจงทำให้ผู้รับใช้ที่เป็นเครื่องมือจากยุโรปแข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยการให้การหล่อเลี้ยงที่สูงส่งที่เต็มไปด้วยความรักแก่พวกเขา และเฝ้าแต่นำพวกเขามาอยู่ในสนามของงานรับใช้เป็นพิเศษ ดินแดนที่จะให้ผล อัจชะ ลูกมีคุณสมบัติพิเศษนั้น ทันทีที่ลูกเป็นของพ่อ ลูกเริ่มทำให้ผู้อื่นเป็นของพ่อ ลูกมีความกล้าหาญที่ดี และเพราะความกล้าหาญนี้ลูกมีของขวัญที่จะทำให้ศูนย์งานรับใช้ขยายตัว จงเพิ่มคุณภาพและปริมาณด้วย ขอให้มีความสมดุลของทั้งสอง ความสวยงามของปริมาณนั้นแตกต่างจากความสวยงามของคุณภาพ ทั้งสองมีความจำเป็น หากมีเพียงคุณภาพแต่ไม่มีปริมาณแล้วผู้ที่ทำงานรับใช้ก็จะเหนื่อยล้า ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงมีประโยชน์ด้วยคุณสมบัติพิเศษของพวกเขาเอง งานรับใช้ทั้งสองประเภทมีความสำคัญเพราะดวงวิญญาณ 900000 จะต้องถูกสร้างขึ้นมา และจาก 900000 นั้นจะมีการสร้างขึ้นมาจากต่างประเทศจำนวนเท่าไร? (5000) อัจชะ อย่างน้อยวงจรของหนึ่งกัลปะก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดินแดนต่างประเทศมีพรของการมาทีหลังแต่ไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นลูกจะต้องไปเร็วกว่าบารัต เพราะผู้ที่มาจากบารัตจะต้องทำงานหนักเพื่อที่จะเตรียมดินแดน ดินแดนต่างประเทศนั้นไม่ได้แห้งแล้ง ที่นี่ผู้ที่ได้ยินสิ่งที่ไม่ดีประการแรกจะต้องทำให้ดีอีกครั้ง ที่นั่นพวกเขาไม่ได้ยินสิ่งใดที่ไม่ดี พวกเขาไม่ได้ยินสิ่งใดที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง ดังนั้นพวกเขาจึงสะอาดมาก ผู้ที่จากบารัตจะต้องทำความสะอาดกระดานชนวนของพวกเขาก่อน แล้วพวกเขาจึงจะเขียนลงไป ตามเวลาดินแดนในต่างประเทศมีพร ของ “การมาที่หลังแต่ไปได้อย่างรวดเร็ว” ดังนั้นดวงวิญญาณเป็นร้อยเป็นพันมากมายเท่าใดที่ยุโรปจะเตรียม? เช่นที่ลูกได้สร้างโปรแกรมนี้ “โครงการล้านนาทีเพื่อสันติ” ดังนั้นจงเตรียมโปรแกรมเพื่อสร้างปวงประชาในลักษณะเดียวด้วย ปวงประชาสามารถถูกสร้างขึ้นมาได้ใช่ไหม? ถ้าลูกสามารถรวบรวมล้านนาทีได้ แล้วลูกจะไม่สามารถเตรียมปวงประชาเป็นล้านได้หรือ? บาบากำลังพูดหนึ่งแสนน้อยกว่าหนึ่งล้าน ท่านขอเพียงแค่เก้าแสนเท่านั้น! ลูกเข้าใจหรือยังว่าผู้ที่มาจากยุโรปต้องทำอะไร? เตรียมการด้วยพละกำลังอย่างมาก อัจชะ ลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์มีโชคสองเท่า คนอื่นทั้งหมดจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะได้ฟังมุรลีแค่หนึ่งมุรลี ในขณะที่ลูกได้รับโอกาสสองเท่า ลูกได้เห็นการประชุมสัมมนา และเห็นการฉลองครบรอบ 50 ปีด้วยเช่นกัน ลูกได้เห็นดาดี้อาวุโส ลูกได้เห็นคงคา ยมนา โกรดาลี พรหมบุตร อื่นๆ (แม่น้ำสายหลักสี่สายของอินเดีย) ลูกได้เห็นดาดี้อาวุโสทั้งหมดแล้วใช่ไหม? จงรับเอาคุณสมบัติพิเศษจากดาดี้แต่ละคนเป็นของขวัญ และสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ ไปพร้อมกับอาภรณ์ของลูกที่เต็มไปด้วยของขวัญของคุณสมบัติพิเศษ คนจากศุลกากรจะไม่หยุดลูกกับของขวัญเหล่านี้ อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่ง ผู้ที่เป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกและผู้รับใช้ที่แท้จริงเครื่องมือสำหรับงานรับใช้โลกอย่างสม่ำเสมอ ถึงดวงวิญญาณพิเศษที่ได้รับสิทธิ์โดยกำเนิดของความสำเร็จเสมอ ถึงดวงวิญญาณที่ใกล้ชิดและด้วยรูปของพวกเขาเองจึงเตือนผู้อื่นให้นึกถึงรูปแบบของตนเอง ถึงผู้รับใช้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นในหนทางที่ไม่มีขีดจำกัดและโบยบินในสภาพที่โบยบินเสมอ ถึงลูกๆที่เป็นแสงที่เบาสบาย ด้วยความรัก การจดจำระลึกถึงและนมัสเตจากบัพดาดา

พร:
ขอให้ลูกเป็นนายแห่งการปลดปล่อยและการหลุดพ้นที่แจกจ่ายอาหารออฟเฟอร์อันศักดิ์สิทธิ์ของการปลดปล่อยและการหลุดพ้นผ่านรูปแบบที่เป็นเทวดานางฟ้าของลูก ในปัจจุบันดวงวิญญาณทั้งหมดของโลกกำลังร้องไห้เพราะสถานการณ์ที่เลวร้าย: บางอย่างเพราะทุกอย่างมีราคาแพง บางคนร้องออกมาด้วยปากของพวกเขา บางคนเพราะความเจ็บป่วยทางกาย บางคนเพราะความไม่สงบในจิตใจของพวกเขา สายตาของทุกคนกำลังมองไปยังหอคอยแห่งความสงบ (Tower of Peace) ทุกคนกำลังเฝ้าดูเพื่อดูว่าเมื่อใดจะมีเสียงร้องแห่งชัยชนะหลังจากเสียงร้องของความทุกข์ ดังนั้นเวลานี้ด้วยรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าของลูกจงขจัดความทุกข์ของโลกออกไป เป็นนายผู้ประทานการปลดปล่อยและการหลุดพ้นและมอบอาหารออฟเฟอร์อันศักดิ์สิทธิ์ (ปราสาด) ของการปลดปล่อยและการหลุดพ้น

คติพจน์:
เพียงผู้ที่นำทุกคำสั่งของบัพดาดาไปปฏิบัติเท่านั้นที่จะกลายเป็นตัวอย่าง