12.09.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เมื่อลูกอยู่อย่างมีสำนึกว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรยุคทองของลูกด้วยการทำตามทำศรีมัทอย่างสม่ำเสมอ และลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขที่เหลือประมาณ

คำถาม:
ลูกๆ ประเภทใดที่ไม่สามารถย่อยอาหารของความรู้นี้ได้?

คำตอบ:
ผู้ที่ทำความผิด ผู้ที่กลับมาสกปรกและไม่บริสุทธิ์และแล้วก็มาและนั่งในชั้นเรียนไม่สามารถที่จะย่อยความรู้นี้ได้ พวกเขาจะไม่สามารถพูดว่า: พระเจ้าพูด: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำนึกของพวกเขาจะเฝ้าแต่กัดกร่อนพวกเขาอยู่ภายใน และพวกเขาจะกลายเป็นของชุมนุมปีศาจ

โอมชานติ
พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต ท่านคือพ่อใด ลูกๆ ต้องยกย่องพ่อนั้น ได้มีการจดจำกันว่าชีพบาบา ผู้เป็นสัจจะ ชีวา ครูที่แท้จริง ชีวา กูรูที่แท้จริง ท่านคือสัจจะใช่ไหม? ลูกๆ รู้ว่าลูกนั้นได้พบกับชีพบาบาผู้เป็นสัจจะแล้ว เวลานี้ลูกๆ กำลังจะกลายเป็นผู้ที่ทำตามการกำหนดตามศรีมัทของผู้เดียว ดังนั้นลูกควรทำตามศรีมัท พ่อพูดว่า: ก่อนอื่นจงกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ยิ่งลูกจดจำท่านมากเพียงใด ลูกจะให้ประโยชน์ต่อตนเองมากตามนั้น ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกเองอีกครั้งหนึ่ง เคยเป็นอาณาจักรของลูกมาก่อนหน้านั้น พวกเราผู้ที่เคยเป็นของศาสนาเทพ ได้ใช้ 84 ชาติเกิดและเวลานี้ในยุคแห่งการบรรจบพบกันในชาติเกิดสุดท้ายของเรา ไม่มีใครนอกจากลูกๆ รู้เกี่ยวกับยุคแห่งการบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุดนี้ บาบานั้นให้ประเด็นมากมายอย่างยิ่งแก่ลูก: ลูกๆ หากลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงอย่างดีมาก ลูกจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แทนที่จะจดจำพ่อ ลูกบางคนก็ติดอยู่กับเรื่องราวทางโลก ลูกควรจะจดจำว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกเองตามศรีมัท พระเจ้านั้นได้รับการจดจำว่าสูงสุดเหนือสิ่งใด การกำหนด(ศรีมัท) ของท่านนั้นสูงส่งที่สุด ศรีมัทสอนอะไรแก่ลูก? ราชาโยคะที่ง่ายดาย ท่านกำลังสอนวิธีให้ได้มาซึ่งอาณาจักรแก่ลูก ลูกได้มาเพื่อที่จะรู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลกจากพ่อของลูก และเวลานี้ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน อย่าได้ต่อต้านพ่อ! ลูกๆ มากมายก็คิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีค่าต่องานรับใช้ และอยู่อย่างยิ่งยโสอย่างยิ่ง มีลูกๆ มากมายที่เป็นเช่นนั้น แต่บางครั้งพวกเขาก็พ่ายแพ้ และแล้วความซาบซึ้งของพวกเขาก็หายไป ลูกๆ ผู้เป็นแม่นั้นไม่รู้หนังสือ หากลูกนั้นเป็นผู้ที่รู้หนังสือลูกก็จะแสดงความมหัศจรรย์ ในบรรดาผู้ชายก็มีบางคนที่เป็นผู้มีการศึกษา ลูกๆ กุมารีควรจะประกาศชื่อเสียงของบาบาอย่างมากมาย ลูกเคยก่อตั้งอาณาจักรมาก่อนหน้านั้นตามศรีมัท ลูกได้เปลี่ยนจากนารีธรรมดาให้เป็นลักษมี ดังนั้นลูกควรจะมีความซาบซึ้งอย่างมาก ที่นี่ผู้คนก็สังเวยชีวิตของตนต่อการศึกษาที่มีค่าไม่กี่สตางค์ โอ แต่ลูกนั้นกำลังจะกลับมาสวยงาม! ดังนั้น เหตุใดลูกจึงผูกพันหัวใจของลูกไว้กับผู้ที่น่าเกลียดและไม่บริสุทธิ์เล่า? ลูกต้องไม่ผูกพันหัวใจของลูกไว้กับสุสานนี้ ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ การผูกพันหัวใจของลูกกับโลกเก่าหมายถึงการเข้าไปสู่ก้นบึ้งของนรก พ่อได้มาเพื่อพาลูกออกจากนรก ดังนั้นเหตุใดทั้งที่เป็นเช่นนั้น ลูกจึงหันหน้าของลูกเข้าหานรกเล่า? การศึกษานี้ของลูกง่ายดายอย่างยิ่ง ไม่มีฤๅษีและมุนีใดรู้ถึงสิ่งนี้ ไม่มีครูหรือฤๅษีหรือมุนีใดสามารถอธิบายสิ่งนี้แก่ลูก พ่อก็เป็นครูและเป็นกูรูของลูกด้วยเช่นกัน กูรูเหล่านั้นก็ถ่ายทอดคัมภีร์ พวกเขาไม่ควรจะเรียกว่าเป็นครู ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่พูดว่าพวกเขาสามารถถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก พวกเขาเพียงถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากคัมภีร์เท่านั้น พ่ออธิบายแก่ลูกถึงสาระของคัมภีร์และบอกลูกถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกด้วยเช่นกัน เป็นครู(บาบา)นี้ดีหรือครู(ทางโลก)นั้นดี ไม่ว่าลูกจะศึกษาเล่าเรียนกับครูนั้นมากเพียงใด หรือลูกจะสามารถหารายได้มากเพียงใด และนั่นก็ขึ้นอยู่กับโชคของลูกด้วยเช่นกัน! หากขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียน บางคนประสบอุบัติเหตุแล้วตายการศึกษาทั้งหมดก็จบสิ้นลง ไม่ว่าลูกจะศึกษาการศึกษานี้ที่นี่เล็กน้อยหรือมากเพียงใดก็ตาม จะไม่มีสิ่งใดเหล่านี้ที่สูญเปล่า ใช่ หากใครบางคนไม่ทำตามศรีมัท แต่ทำการกระทำที่ผิดๆ หรือตกเข้าไปสู่ท่อน้ำทิ้ง สิ่งต่างๆที่เขาได้ศึกษามาจะไม่ได้จบสิ้น เพราะการศึกษานี้เป็นไปสำหรับ 21 ชาติเกิด อย่างไรก็ตามหากเขาตกลงไปก็จะมีการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเป็นเวลาวงจรแล้ววงจรเล่า พ่อพูดว่า: ลูกๆ อย่าได้ทำให้ใบหน้าของลูกสกปรก มีมากมายผู้ที่ทำให้ใบหน้าของพวกเขาสกปรก พวกเขากลับมาสกปรกและแล้วก็มาและนั่งที่นี่ พวกเขาจะไม่สามารถย่อยความรู้นี้ได้ พวกเขานั้นจะเกิดอาการไม่ย่อย ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาได้ยินจะเป็นเหตุให้พวกเขาไม่สามารถย่อยสิ่งเหล่านั้นได้ พวกเขาจะไม่สามารถบอกกับใครก็ตามได้ว่า: พระเจ้าพูดว่า: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและท่านต้องเอาชนะสิ่งนั้น หากพวกเขาเองไม่ได้เอาชนะสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเอง พวกเขาจะสามารถบอกกับผู้อื่นได้อย่างไร? สำนึกของพวกเขาจะเฝ้าแต่กัดกร่อนพวกเขาอยู่ภายใน พวกเขานั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นของชุมนุมปีศาจ ขณะที่กำลังดื่มน้ำทิพย์พวกเขาก็ดื่มยาพิษ และดังนั้นพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้ที่น่าเกลียด 100% แล้วกระดูกทุกชิ้นของพวกเขาก็ถูกบดขยี้ ชุมนุมของลูกๆผู้เป็นแม่ควรจะดีมาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้าลูก ลูกรู้ว่าเคยมีศาสนาเทพเดียวในอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ เคยมีอาณาจักรเดียว ภาษาเดียวและมีความบริสุทธิ์ ความสงบและความมั่งคั่ง 100 % เวลานี้พ่อกำลังก่อตั้งอาณาจักรเดียวนั้น นั่นคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ความบริสุทธิ์ ความสงบ ความสุขและความมั่งคั่ง 100% กำลังมีการก่อตั้งขึ้นในเวลานี้ ลูกแสดงว่าศรีกฤษณะจะมาหลังจากการทำลายล้าง ลูกควรเขียนสิ่งนี้อย่างชัดเจนมาก อาณาจักรยุคทองเดียวของเหล่าเทพ ภาษาเดียว ความบริสุทธิ์ ความสงบและความสุข-กำลังได้รับการก่อตั้งขึ้นมาอีกครั้ง รัฐบาลต้องการสิ่งนี้ สวรรค์คงอยู่ในยุคทองและยุคเงิน แต่ผู้คนไม่ได้พิจารณาตนเองเป็นชาวนรก ลูกสามารถเขียนว่า: ในยุคทองแดงและยุคเหล็กทุกคนคือชาวนรก เวลานี้ลูกอยู่ในยุคแห่งการบรรจบพบกัน ก่อนหน้านั้นลูกเคยเป็นชาวนรกยุคเหล็ก เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นชาวสวรรค์ ลูกกำลังทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ด้วยการทำตามศรีมัท อย่างไรก็ตามความกล้าหาญและความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นที่ต้องการ เมื่อลูกไปท่องทัวร์ จงแสดงภาพของลักษมีและนารายณ์ นี้เป็นสิ่งที่ดีมาก บนภาพนั้นให้เขียนว่า:ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปและอาณาจักรของความสงบและความสุขที่กำลังมีการก่อตั้งขึ้นตามศรีมัทของตรีมูรติชีพบาบา ลูกควรจะมีภาพขนาดใหญ่ที่มีการเขียนด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่บนภาพนั้น เด็กเล็กๆนั้นก็ชอบภาพเล็กๆ ยิ่งภาพนั้นใหญ่เพียงไรก็จะดีขึ้นเท่านั้น ภาพของลักษมีและนารายณ์นั้นดีมาก ลูกต้องเพียงแค่เขียนบนภาพนั้นว่า: ตรีมูรติชีพบาบาเดียวผู้เป็นสัจจะ ตรีมูรติชีวา ครูที่แท้จริง ตรีมูรติชีวา กูรูที่แท้จริง หากลูกไม่เขียนคำว่า ตรีมูรติ พวกเขาก็จะประหลาดใจ ในเมื่อพระเจ้านั้นไม่มีตัวตน ท่านจะสามารถเป็นครูได้อย่างไร พวกเขาไม่มีความรู้ ลูกควรจะทำภาพของลักษมีและนารายณ์บนแผ่นดีบุกและวางไว้ในทุกหนแห่ง การก่อตั้งกำลังเกิดขึ้น พ่อได้มาเพื่อก่อตั้งศาสนาเดียวด้วยบราห์มาและท่านจะทำลายทุกสิ่งอื่น ลูกๆ ควรจะมีความซาบซึ้งนี้เสมอ เมื่อลูกบางคนไม่สามารถมาในการวินิฉัยเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ลูกก็ไม่พอใจได้อย่างเร็วมาก สิ่งนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา บ้างก็จะอยู่ข้างหนึ่งและผู้อื่นก็จะอยู่อีกข้างหนึ่ง และแล้วก็มีการเลือกความคิดเห็นของด้านที่มีเสียงมากกว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะไม่พอใจเกี่ยวกับสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามลูกบางคนในบางครั้งก็บูดบึ้งขึงตึง เพราะความคิดเห็นของเขาไม่ได้รับการยอมรับ แต่จะต้องบูดบึ้งขึงตึงเกี่ยวกับสิ่งใดเล่าในเรื่องนั้น? พ่อนั้นปลอบโยนทุกคน มายาได้ทำให้ทุกคนบูดบึ้งขึงตึง ทุกคนกำลังบูดบึ้งขึงตึงกับพ่อ ในเมื่อพวกเขาไม่แม้กระทั่งรู้จักพ่อ เหตุใดพวกเขาจึงบูดบึ้งขึงตึง? พวกเขาไม่รู้จักพ่อผู้ที่ให้อำนาจในการปกครองสวรรค์แก่เขา พ่อพูดว่า: พ่อยกระดับทุกคนแต่แล้วลูกก็ได้ประณามพ่อ! มองดูที่สภาพของบารัต! ในบรรดาลูกด้วย มีลูกๆ น้อยนิดมากที่อยู่อย่างซาบซึ้ง นี่คือความซาบซึ้งของการกลายเป็นนารายณ์ ลูกต้องไม่พูดว่าลูกจะกลายเป็นรามหรือสีดา เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกคือการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นนารายณ์ แล้วลูกจะสามารถมีความสุขด้วยการกลับมาเป็นรามและสีดาได้อย่างไร? ลูกต้องแสดงว่าลูกนั้นมีความกล้าหาญ ลูกต้องไม่ผูกพันหัวใจของลูกกับโลกเก่าเลย ใครก็ตามที่ผูกพันหัวใจของเขาหรือเธอกับผู้ใดก็จะตาย และแล้วก็จะมีการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่า ลูกกำลังจะได้รับความสุขแห่งสวรรค์จากบาบา ในกรณีนั้น เหตุใดพวกเราจึงยังคงอยู่ในนรกเล่า? พ่อพูดว่า: เมื่อลูกเคยอยู่ในสวรรค์ ที่นั่นไม่เคยมีศาสนาอื่นใด เวลานี้ตามละคร ศาสนาของลูกไม่ได้คงอยู่ ไม่มีใครคิดว่าตนเองนั้นเป็นของศาสนาเทพ จะสามารถกล่าวว่าอะไรหากมนุษย์ไม่รู้จักศาสนาของเขาเอง? ลัทธิฮินดูไม่ใช่ศาสนา พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าใครก่อตั้งลัทธินั้น มีการอธิบายให้แก่ลูกๆ แล้วอย่างมากมาย พ่อพูดว่า: พ่อ ความตายเหนือความตายทั้งหมด เวลานี้ได้มาเพื่อพาทุกคนกลับบ้าน ทุกคนผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีจะกลายเป็นนายของโลก ในเวลานี้กลับบ้านกันเถอะ! สถานที่นี้ไม่มีค่าที่จะอยู่อาศัย ด้วยการทำตามการกำหนดที่เป็นเช่นปีศาจก็มีการสร้างขยะมากมาย พ่อจะพูดสิ่งนี้ใช่ไหม? ลูกๆ ผู้คนของบารัตผู้ที่เคยเป็นนายของโลก ในเวลานี้กำลังล้มลุกคลุกคลานไปทั่วอย่างมากมาย ลูกไม่อายหรือ? มีบางคนในบรรดาลูกที่เข้าใจสิ่งนี้อย่างดีมาก ในที่สุดแล้วก็ตามลำดับกันไป ลูกๆมากมายก็ยังคงหลับใหล ปรอทของความสุขของพวกเขาไม่ได้ขึ้นสูง บาบากำลังให้อาณาจักรแก่เราอีกครั้งหนึ่ง พ่อพูดว่า: พ่อยกระดับผู้รู้เหล่านี้ฯลฯ พวกเขาไม่สามารถที่จะประทานการหลุดพ้นให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นได้ กูรูที่แท้จริงคือสัตกูรูเดียวเท่านั้น ผู้ที่มาในยุคแห่งการบรรจบพบกันเพื่อที่ประทานชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลสแก่ทุกคน พ่อพูดว่า: พ่อมาในยุคแห่งการบรรจบพบกันของทุกวงจร เมื่อพ่อต้องชำระทั้งโลกให้บริสุทธิ์ ผู้คนเชื่อว่าเพราะพ่อนี้คือผู้ทรงอำนาจ จึงไม่มีสิ่งใดที่ท่านทำไม่ได้ โอ้! แต่ลูกๆ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ก็เรียกหาพ่อให้มาและทำให้ลูกบริสุทธิ์ ดังนั้นพ่อจึงมาและชำระทุกคนให้บริสุทธิ์ อะไรอื่นอีกเล่าที่พ่อจะทำ? มีผู้คนมากมายที่มีพลังอิทธิฤทธิ์ งานของพ่อคือการเปลี่ยนนรกให้เป็นสวรรค์ ได้มีการสร้างสิ่งนั้นทุก 5000 ปี เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ ศาสนาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปคือศาสนาของเหล่าเทพ ศาสนาอื่นๆ มาภายหลัง อูโรบินโดโกสก็ได้เริ่มอาศรมของเขาเมื่อเร็วๆ นี้ (1926) ในเวลานี้ดูซิว่าว่ามีอาศรมของเขามากเพียงไร! ที่นั่นไม่มีเรื่องของการกลับมาปราศจากกิเลส พวกเขาเชื่อว่าไม่มีใครสามารถอยู่อย่างบริสุทธิ์ขณะที่คงอยู่ที่บ้านกับครอบครัวได้ พ่อพูดว่า: ขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ให้อยู่อย่างบริสุทธิ์เพียงชาติเกิดเดียว ลูกได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์มาเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่า เวลานี้พ่อได้มาแล้วเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ กลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ ไม่มีกิเลสใดเลยในยุคทองและยุคเงิน ภาพของลักษมีและนารายณ์และบันไดนั้นดีมาก ได้มีการเขียนไว้ที่ภาพนั้นว่า: เคยมีศาสนาเดียวและอาณาจักรเดียวในยุคทอง ลูกนั้นจำเป็นต้องอธิบายอย่างถูกต้อง ลูกก็ต้องสอนและเตรียมผู้เป็นแม่ที่แก่ชราด้วยเช่นกันเพื่อที่พวกเธอเองก็จะสามารถอธิบายที่นิทรรศการด้วย พวกเธอควรที่จะแสดงภาพนี้แก่ทุกคนและบอกพวกเขา: เคยเป็นอาณาจักรของพวกเขาแต่ไม่ได้คงอยู่อีกต่อไปแล้ว พ่อพูดว่า: เวลานี้จดจำพ่อแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ เวลานี้กำลังมีการก่อตั้งโลกที่บริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างยิ่ง! เมื่อลูกๆผู้เป็นแม่ที่แก่ชรานั่งและอธิบายที่นิทรรศการ และแล้วชื่อของลูกก็จะได้รับการยกย่อง การเขียนที่ภาพของกฤษณะนั้นดีมาก ลูกควรจะบอกพวกเขา: ท่านต้องอ่านการเขียนนี้อย่างแน่นอน เพียงด้วยการอ่านสิ่งนี้เท่านั้นที่ท่านจะมีความซาบซึ้งของการกลายเป็นเช่นนารายณ์และเป็นนายของโลก พ่อพูดว่า: พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ ดังนั้นลูกก็ควรที่จะมีความเมตตาต่อผู้อื่นเช่นกัน เพียงเมื่อลูกให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่านั้นที่ลูกจะสามารถนำประโยชน์ให้แก่ตนเองได้ สอนผู้เป็นแม่ที่แก่ชราในวิธีนี้และทำให้พวกเธอนั้นฉลาด เพื่อที่เมื่อบาบาขอผู้เป็นแม่ที่แก่ชรา 8-10 คนให้มาเพื่ออธิบายที่นิทรรศการพวกเธอก็จะวิ่งมาได้ในทันที ผู้ที่ทำบางสิ่งก็จะได้รับผลตอบแทนของสิ่งนั้น เมื่อลูกเห็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้าลูก ลูกก็มีความสุขอย่างมาก ฉันจะละทิ้งร่างนี้และกลายเป็นนายของโลก บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องมากตามที่ลูกนั้นอยู่ในการจดจำระลึกถึง หน้าซองนั้นก็มีการตีพิมพ์ว่า : หนึ่งศาสนา หนึ่งอาณาจักรเทพ และภาษาเดียว สิ่งนั้นจะได้รับการก่อตั้งในไม่ช้านี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าได้บูดบึ้งขึงตึงกับกันและกันหรือกับพ่อ พ่อได้มาเพื่อปลอบประโลมลูก ดังนั้นอย่าได้อยู่อย่างไม่พอใจ อย่าได้ต่อต้านพ่อ

2. อย่าผูกพันหัวใจของลูกกับโลกเก่าหรือร่างเก่า คงอยู่อย่างจริงแท้ต่อพ่อที่แท้จริง ครูและสัตกูรูที่แท้จริง ทำตามศรีมัทของผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ และกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ

พร:
ขอให้ลูกมีพลังอย่างสม่ำเสมอและรู้ค่าของชีวิตของลูกด้วยสำนึกรู้ของการเป็นเพชรพลอยดั้งเดิม

เช่นที่บราห์มาเป็นอดิเทพ เช่นเดียวกัน บราห์มา กุมารและกุมารีคือเพชรพลอยดั้งเดิม ลูกแต่ละคนของอดิเทพเป็นนายอดิเทพ โดยการพิจารณาว่าตนเองเป็นเพชรพลอยดั้งเดิม ลูกจะสามารถรู้ค่าของชีวิตของลูก เพราะว่าเพชรพลอยดั้งเดิมหมายถึงเพชรพลอยของพระผู้(Prabhu) เพชรพลอยของพระเจ้า และดังนั้นลูกได้กลับมามีค่าอย่างมาก ดังนั้นพิจารณาว่าตนเองเป็นนายอดิเทพเสมอ ลูกของอดิเทพ เพชรพลอยดั้งเดิม เช่นที่ลูกกระทำทุกๆ การกระทำและลูกจะได้รับพรของการเป็นผู้ที่มีพลัง และแล้วไม่มีสิ่งใดสามารถไร้ประโยชน์ได้

คติพจน์:
ดวงวิญญาณที่สามารถใช้ความรู้ด้วยการเข้าใจคือผู้ที่สามารถปกป้องตนเองจากการถูกหลอก