12.10.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อมาเพื่อสอนมาสอนวิธีว่ายน้ำแก่ลูก ด้วยการเรียนรู้สิ่งนี้ลูกถูกพาข้ามไปจากโลกนี้แล้วทั้งโลกนี้จะเปลี่ยนไปสำหรับลูก

คำถาม:
ผู้ช่วยของพ่อจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนสำหรับการช่วยเหลือที่พวกเขาให้?

คำตอบ:
พ่อทำให้ลูกๆที่กลายเป็นผู้ช่วยของท่านในเวลานี้ที่พวกเขานั้นไม่จำเป็นต้องรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเป็นเวลาครึ่งวงจร ท่านคือพ่อที่ยิ่งใหญ่มากเช่นนึ้! ท่านพูดว่า: ลูกๆ ถ้าลูกไม่เป็นผู้ช่วยของพ่อ แล้วพ่อจะสามารถก่อตั้งสวรรค์ได้อย่างไร?

โอมชานติ
พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกทางจิตที่สุดแสนหวานที่อ่อนหวานอย่างยิ่งตามลำดับกันไป ลูกๆ มากมายกลายเป็นผู้ที่ไม่รู้คิด ราวันได้ทำให้ลูกใม่รู้คิดอย่างมาก เวลานี้เราถูกทำให้รู้คิดอย่างมาก เมื่อบางคนสอบผ่านการสอบของการเป็นข้าราชการพลเรือนของอินเดียเขาคิดว่าเขาสอบผ่านการสอบที่สูงมาก! ดูสิว่าลูกสอบผ่านได้ดีเยี่ยมแค่ไหน! แค่ลองคิดดู ใครเป็นผู้ที่สอนลูก? ใครคือผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียน? ลูกมีศรัทธาว่าทุกๆวงจร ทุก 5000 ปี ลูกยังคงได้พบพ่อ ครู และกูรูอีกครั้ง เพียงลูกๆ เท่านั้นที่รู้ว่าลูกได้รับมรดกที่ยิ่งใหญ่มากเพียงใดจากพ่อสูงสุด ครูให้มรดกแก่ลูกโดยการสอนลูก ท่านสอนลูกและเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้เป็นโลกใหม่เพื่อให้ลูกได้ปกครองเช่นกัน พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญท่านอย่างมากในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกกำลังได้รับมรดกของลูกจากท่าน ลูกๆรู้ว่าโลกเก่ากำลังเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ลูกพูดว่าลูกทั้งหมดเป็นลูกของชีพบาบา พ่อต้องมาที่นี่เพื่อทำให้โลกเก่ากลับมาใหม่ ในภาพของตรีมูรติการก่อตั้งโลกใหม่เป็นภาพที่เกิดขึ้นโดยผ่านบราห์มา ดังนั้นบราห์มินสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มาจึงจำเป็นต้องมีอย่างแน่นอน บราห์มาไม่ได้ก่อตั้งโลกใหม่ ผู้สร้างคือพ่อ ท่านพูดว่า: ฉันมาและดลใจให้มีการทำลายโลกเก่าและสร้างโลกใหม่อย่างมีกลวิธี มีผู้อาศัยในโลกใหม่น้อยมาก รัฐบาลพยายามควบคุมจำนวนประชากร อย่างไรก็ตามประชากรก็ไม่สามารถลดลงในเวลานี้ ผู้คนเป็นล้านๆคนตายในสงคราม แต่ถึงกระนั้นประชากรก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ ลูกมีความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลกในสติปัญญาของลูก ลูกพิจารณาตนเองว่าเป็นนักเรียน ลูกกำลังเรียนรู้วิธีการว่ายน้ำด้วยเช่นกัน ผู้คนพูดว่า: พาเรือของฉันข้ามฟากไป ผู้ที่เรียนวิธีการว่ายน้ำอย่างดีจะมีชื่อเสียงอย่างมาก ดูซิว่าลูกว่ายน้ำเป็นอย่างไรในเวลานี้! ลูกขึ้นไปข้างบนจนสุดอย่างสมบูรณ์แล้วก็ลงมาที่นี่ พวกเขาพูดว่าเขาขึ้นไปกี่ไมล์ ลูกดวงวิญญาณก็ขึ้นไปข้างบนได้ไกลหลายไมล์ด้วยเช่นกัน นั่นเป็นสิ่งทางกายภาพที่สามารถคิดคำนวณได้ สำหรับลูกสิ่งนั้นไม่สามารถคำนวณได้ ลูกดวงวิญญาณรู้ว่าลูกจะกลับบ้าน ไปยังสถานที่ที่ไม่มีดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ฯลฯ ลูกมีความสุขว่านั่นคือบ้านของลูก เราคือผู้อยู่อาศัยของสถานที่นั้น ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธาและเพียรพยายามที่จะไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น แต่ไม่มีผู้ใดสาสามารถไปที่นั่นได้ พวกเขาพยายามที่จะพบพระเจ้าในดินแดนของการหลุดพ้น พวกเขาลองใช้วิธีต่างๆ บางคนพูดว่าพวกเขาจะหลอมรวมเข้าไปในแสง บ้างก็พูดว่าพวกเขาจะไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้จักดินแดนแห่งการหลุดพ้น ลูกๆ รู้ว่าบาบาได้มาแล้วและจะพาเรากลับบ้านไปกับท่าน บาบาที่อ่อนหวานที่สุดได้มาแล้วและกำลังทำให้เรามีค่าควรแก่การพากลับบ้าน เราได้เพียรพยายามทำสิ่งนี้มาเป็นเวลาครึ่งวงจร แต่ไม่สามารถที่จะกลับมามีค่าเช่นนั้นได้ ไม่มีใครสามารถหลอมรวมเข้ากับแสง ไม่มีใครสามารถไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้นหรือได้รับการหลุดพ้นตลอดไปชั่วิรันดร์ ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามทำอะไรมันก็สูญเปล่า ความเพียรพยายามของลูกซึ่งเป็นเครื่องประดับของสกุลบราห์มินเวลานี้กำลังบังเกิดผล ละครได้ถูกสร้างขึ้นอย่างไร? เวลานี้ลูกได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ลูกรู้จักพ่อเป็นอย่างดีและลูกก็ยังได้เรียนรู้วงจรโลกจากพ่อด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: ไม่มีใครมีความรู้ของการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นในชีวิต แม้แต่เทพก็ไม่มีความรู้เช่นนั้น ไม่มีใครรู้จักพ่อ ดังนั้นท่านจะพาใครกลับไปได้อย่างไร? มีกูรูมากมายและผู้คนมากมายก็ได้กลายเป็นสาวกของพวกเขา ชีพบาบาเป็นสัตกูรที่แท้จริง ท่านไม่ได้มีเท้า ท่านพูดว่า: ฉันไม่มีเท้า ฉันจะทำให้ตัวฉันได้รับการกราบไหว้บูชาได้อย่างไร? ลูกๆ กลายเป็นนายของโลก ดังนั้นฉันจะสามารถทำให้พวกเขากราบไหว้บูชาฉันได้อย่างไร? ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาลูกๆ ก้มกราบพ่อของพวกเขา แท้จริงแล้วลูกๆ เป็นนายของทรัพย์สมบัติของพ่อของพวกเขา แต่พวกเขาแสดงถึงความถ่อมตนของพวกเขา แม้เด็กเล็กๆ ก็ก้มลงแทบเท้าของพวกเขา ที่นี่พ่อพูดว่า: พ่อปลดปล่อยลูกๆ จากการก้มลงที่เท้าของพ่อ ท่านคือพ่อที่ยิ่งใหญ่มากเช่นนี้! ท่านพูดว่า: ลูกๆเป็นผู้ช่วยของพ่อ ถ้าหากลูกไม่ได้เป็นผู้ช่วยของพ่อแล้วพ่อจะสามารถก่อตั้งสวรรค์ได้อย่างไร? พ่อพูดว่า: ลูกๆ ในเวลานี้ที่ลูกกลายเป็นผู้ช่วยของพ่อ พ่อทำให้ลูกเป็นเช่นนั้นโดยที่ลูกไม่จำเป็นต้องรับความช่วยเหลือของใคร ลูกไม่จำเป็นแม้กระทั่งต้องรับคำแนะนำจากใคร ที่นี่พ่อกำลังได้รับความช่วยเหลือของลูกๆ ท่านพูดว่า: ลูกๆ อย่ากลับมาสกปรกในเวลานี้! อย่าพ่ายแพ้มายา มิฉะนั้นลูกจะประณามชื่อเสียง ในการแข่งขันชกมวยผู้ชนะได้รับการยกย่องและใบหน้าของผู้ที่พ่ายแพ้ก็จะชีดเผือด ที่นี่เช่นกันบางคนก็พ่ายแพ้ สำหรับผู้ที่พ่ายแพ้ที่นี่ มีการกล่าวกันว่า: พวกเขาทำให้ใบหน้าของพวกเขาสกปรก พวกเขามาที่นี่เพื่อกลับมาสวยงาม แต่พวกเขาทำอะไรแทน? ทุกสิ่งที่เขาหามาได้จนถึงตอนนี้ก็ถูกทำลายไปและพวกเขาต้องเริ่มต้นใหม่ หลังจากกลายเป็นผู้ช่วยของพ่อพวกเขาได้พ่ายแพ้และประณามชื่อของพ่อ มี 2 ฝ่าย : 1) คือทาสของมายา และ 2) คือคนรับใช้ของพระเจ้า ลูกรักพ่อ เป็นที่จดจำกันว่า: ผู้ที่สติปัญญาไม่มีความรักในช่วงเวลาแห่งการทำลายล้าง. ลูกมีสติปัญญาที่มีความรัก ดังนั้นลูกต้องไม่ประณามชื่อเสียง ในเมื่อลูกมีสติปัญญาที่มีความรัก แล้วเหตุใดลูกจึงพ่ายแพ้ต่อมายา? ผู้ที่พ่ายแพ้จะมีประสบการณ์กับความทุกข์ ผู้คนยกย่องและปรบมือให้ผู้ที่มีชัยชนะ ลูกๆ เข้าใจว่าลูกเข้มแข็งมากและลูกต้องมีชัยชนะมายาอย่างแน่นอน พ่อพูดว่า: ลืมทุกสิ่งที่ลูกเห็นรวมทั้งร่างกายของลูกด้วย เฝ้าแต่จดจำพ่อเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ มายาทำให้ลูกตาโมประธานจากสะโตประธาน เวลานี้ลูกต้องกลับมาสะโตประธานอีกครั้ง เวลานี้ลูกจะต้องกลายเป็นผู้มีชัยชนะเหนือโลกโดยการมีชัยชนะต่อมายา นี่คือการละเล่นเกี่ยวกับชัยชนะและความพ่ายแพ้ เกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ มีความพ่ายแพ้ในอาณาจักรของราวัน เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกมีค่ามากเท่าเงินปอนด์ บาบาได้อธิบายว่าเพียงวันเกิดที่มีค่าเท่าเงินปอนด์คือวันเกิดของชีวาเท่านั้น เวลานี้ลูกๆ ต้องการเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ ที่นั่นพวกเขามีดีปมาลาในทุกบ้าน แสงของทุกคนถูกจุดขึ้นมา แสงของลูกถูกจุดขึ้นจากแหล่งพลังหลัก บาบานั่งที่นี่และอธิบายอย่างง่ายดายมาก! ใครนอกจากพ่อจะพูดว่า: ลูกๆ ที่อ่อนหวานที่สุด ผู้เป็นที่รักที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง? พ่อทางจิตพูดว่า: โอ้ ลูกๆ ที่น่ารัก ที่แสนหวานของฉัน ลูกได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามาเป็นเวลาครึ่งวงจร อย่างไรก็ตามไม่มีแต่คนเดียวที่สามารถกลับบ้านได้ เมื่อพ่อมาเท่านั้นที่ท่านสามารถพาทุกคนกลับบ้านได้ ลูกสามารถอธิบายอย่างดีมากเกี่ยวกับยุคบรรจบพบกันว่าพ่อมาและพาทุกดวงวิญญาณกลับบ้านอย่างไร ไม่มีใครในโลกที่รู้จักการละเล่นที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ นื่คีอละครที่ไม่มีขีดจำกัด เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ ไม่มีใครอื่นสามารถพูดสิ่งนี้ได้ ถ้าผู้คนจะพูดถึงละครที่ไม่มีขีดจำกัด พวกเขาจะสามารถอธิบายละครได้อย่างไร? ที่นี่ลูกได้รับความรู้ของวงจรของ 84 ชาติเกิด เวลานี้ลูกๆ มีความรู้ ดังนั้นลูกควรมีการจดจำระลึกถึง พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างง่ายดายมากแก่ลูก ลูกล้มลุกคลุกคลานอย่างมากในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกไปอาบน้ำไกลแค่ไหน! มีทะเลสาบที่ว่ากันว่า โดยการจุ่มลงไปในน้ำนั้นคุณก็กลายเป็นเทวดานางฟ้า เวลานี้ลูกกำลังจุ่มในมหาสมุทรแห่งความรู้และกำลังกลายเป็นเจ้าหญิง ใครบางคนผู้ที่ตามแฟชั่นอย่างมากกล่าวกันว่าดูเหมือนเป็นนางฟ้า เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นเพชรพลอย มนุษย์ไม่สามารถมีปีกฯลฯที่จะบินได้ พวกเขาไม่สามารถบินได้เช่นนั้น เป็นดวงวิญญาณที่โบยบิน ดวงวิญญาณที่ได้ชี่ออีกอย่างว่าจรวด มีขนาดเล็กมาก เมื่อทุกดวงวิญญาณกลับบ้านก็เป็นไปได้ว่าลูกๆ จะมีนิมิตของสิ่งนั้น เช่นที่ลูกสามารถเข้าใจด้วยสติปัญญาและที่นี่พูดเกี่ยวกับว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะเห็นการทำลายล้าง ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะเห็นฝูงดวงวิญญาณกลับบ้านได้อย่างไร หนุมาน คเนศฯลฯ ไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริง แต่ผู้คนมีนิมิตของพวกเขาตามความรักและความรู้สึกที่นับถือศรัทธาของพวกเขา บาบาเป็นเพียงจุด ลูกจะสามารถอธิบายถึงท่านได้อย่างไร? มีการกล่าวว่าดวงวิญญาณเป็นดวงดาวที่สุดแสนเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเหล่านี้ ร่างกายที่ใช้แสดงการกระทำมีขนาดใหญ่มาก ดวงวิญญาณมีขนาดเล็กมาก แต่ก็ยังบันทึกวงจรของ 84 ชาติเกิดไว้ในนั้น ไม่มีสติปัญญาของมนุษย์แม้เพียงคนเดียวที่รู้ว่าลูกใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ว่าบทบาทถูกบันทึกไว้ในแต่ละดวงวิญูญาณอย่างไร เป็นดวงวิญญาณที่ใช้ร่างกายและเล่นบทบาทของพวกเขา ละครเหล่านั้นมีขีดจำกัด ในขณะที่การละเล่นนี้ไม่มีขีดจำกัด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดได้มาด้วยตัวท่านเองเพื่อให้คำแนะนำของตัวท่านเอง ลูกทั้งหมดเป็นลูกที่ดีที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้เฝ้าแต่ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้เกี่ยวกับว่าจะอธิบายให้แก่คนอื่นอย่างไร ลูกต้องเพียรพยายามอย่างมากกับแต่ละคน ถึงกระนั้นบางคนก็บอกบาบาว่าพวกเขาไม่เข้าใจ เมื่อใครบางคนไม่ศึกษาเล่าเรียน ก็กล่าวได้ว่าเขามีสติปัญญาที่เป็นหิน ลูกสามารถเห็นได้ว่าบางศึกษาเพียงเจ็ดวันและกลับมามีความสุขมากและพูดว่าเขาต้องการไปหาบาบา ในขณะที่ผู้อื่นไม่เข้าใจสิ่งใด ผู้คนพูดถึงสติปัญญาที่เป็นหินและสติปัญญูาที่สูงส่ง แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์เขาก็กลายเป็นเจ้าแห่งความสูงส่ง มีวัดที่สร้างให้แก่เจ้าแห่งความสูงส่งเช่นกัน ทั้งวัดไม่ได้ทำด้วยทองเพียงแค่ด้านบนของวัดถูกปิดไว้ด้วยทองเพียงเล็กน้อย ลูกๆเข้าใจว่าลูกได้พบนายแห่งสวนแล้ว ท่านแสดงให้เห็นถึงวิธีที่จะเปลี่ยนจากหนามเป็นดอกไม้แก่เรา มีคำยกย่องของสวนอัลลาห์ ในตอนแรกเริ่มมีชาวมุสลิมที่เคยเข้าฌาน เขาพูดว่าคูดัา(พระเจ้า)ให้ดอกไม้แก่เขา ในขณะที่ยืนอยู่เขาจะเห็นสวนของคูด้าแล้วล้มลง อย่างไรก็ตามเพียงคูด้าเองเท่านั้นที่จะแสดงให้เห็นสวนของคูด้าให้แก่ใครก็ตาม คนอื่นจะสามารถแสดงให้เห็นถึงสิ่งนั้นได้อย่างไร? ท่านให้นิมิตของสวรรค์แก่ลูก คูด้าพาลูกไปที่นั่นแต่ท่านเองไม่ได้อยู่ที่นั่น คูด้าอยู่ในดินแดนแห่งความสงบและทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่ดีมากว่าลูกนั้นมีความสุข ควรมีความสุขภายในอย่างมากว่าเวลานี้ลูกกำลังไปสู่ดินแดนแห่งความสุข ไม่มีเรื่องของความทุกข์ที่นั่น พ่อพูดว่า: จดจำดินแดนแห่งความสุขและดินแดนแห่งความสงบ เหตุใดเราจึงไม่ควรจดจำบ้านของเรา? ดวงวิญญาณเพียรพยายามอย่างมากที่จะกลับบ้าน พวกเขาทำตาปาเชียและทรมานตนเองและทำความเพียรพยายามอย่างมากฯลฯ แต่ไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ ในรูปภาพของต้นไม้มีการแสดงให้เห็นว่าดวงวิญญาณลงมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องตามลำดับกันไป ในเมื่อพ่อเองอยู่ที่นี่ แล้วใครจะสามารถกลับไปในระหว่างนั้นได้อย่างไร? ท่านบอกลูกๆ ทุกวันว่า: จดจำดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ด้วยการลืมพ่อที่ลูกกลับมาไม่มีความสุขและลูกสัมผัสกับรองเท้าแตะของมายา เวลานี้ลูกต้องไม่สัมผัสกับรองเท้าแตะเลย สิ่งหลักคือสำนึกที่เป็นร่าง เวลานี้ลูกกำลังศึกษากับพ่อ ผู้ที่ลูกร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ท่านคือผู้รับใช้และครูที่เชื่อฟังของลูก พ่อคือผู้รับใช้ที่เชื่อฟัง บุคคลสำคัญมักจะเขียนเหนือลายเช็นของพวกเขาเสมอว่า ผู้รับใช้ที่เชื่อฟังของท่าน พ่อพูดว่า: ดูว่าพ่อนั่งที่นี่และอธิบายให้แก่ลูกอย่างไร เพียงลูกที่มีค่าเท่านั้นที่พ่อรัก พ่อพูดถึงลูกๆ ที่ไม่มีค่า นั่นคือผู้ที่เป็นของพ่อแล้วกลายเป็นคนทรยศโดยการข้องแวะในกิเลส จะเป็นการดีเสียกว่าถ้าลูกเช่นนี้ไม่ได้เกิดมา! เพราะเพียงคนเดียวชื่อเสียงของคนจำนวนมากมายถูกประณามและประสบกับความยากลำบากมากมาย ลูกกำลังทำงานที่สูงส่งอย่างมากที่นี่! ลูกกำลังยกระดับโลกและลูกไม่มีแม้แต่ที่ดิน 3 ฟุตด้วยซ้ำ ลูกๆ ไม่ได้ทำให้ใครละทิ้งบ้านและครอบครัวของเขา ลูกแม้กระทั่งพูดกับราชาว่า: ท่านเคยมีมงกุฎสองชั้นและมีค่าควรเเก่การกราบไหว้บูชาและเวลานี้ได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาเหล่านั้นอีกครั้ง ลูกควรเป็นเช่นนั้นใช่ไหม? จะใช้เวลาสักเล็กน้อย เราจะทำอะไรโดยการรับเงินเป็นแสนจากใคร? เป็นผู้ยากจนที่กำลังจะได้รับอาณาจักร พ่อคือจ้าวแห่งคนจน ลูกเข้าใจความหมายที่แท้จริงของพ่อที่ได้ชื่อว่าจ้าวแห่งคนจน บารัตยากจนมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นแม่ที่ยากจน ผู้ที่มั่งคั่งไม่สามารถรับความรู้นี้ มีผู้หญิงที่ไร้เดียงสามากมายที่ถูกทำร้ายร่างกายอย่างมากมาที่นี่ พ่อพูดว่า: ผู้เป็นแม่ต้องได้รับกำลังใจที่จะก้าวต่อไป เมื่อลูกเดินออกไปเดินเล่นในเวลาเช้าตรูในกลุ่ม ผู้เป็นแม่ควรอยู่ข้างหน้า เข็มกลัดของลูกนั้นชั้นหนึ่ง ลูกควรถือภาพกล่องแสง(ทรานสไลท์)ไปข้างหน้า บอกทุกคนว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปในเวลานี้ เราจะได้รับมรดกของเราจากพ่อเหมือนที่เราได้รับในวงจรก่อนหน้านี้ ลูกๆ ควรไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานรับใช้ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้ต้องใช้เวลาใช่ไหม? อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ

บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูก ๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. มีความรักที่แท้จริงต่อพ่อและกลายเป็นผู้ช่วยของท่าน อย่าได้พ่ายแพ้ต่อมายาและประณามชื่อของวงศ์สกุล เพียรพยายามที่จะลืมทุกสิ่งที่ลูกเห็นรวมทั้งร่างกายของลูกเอง

2. มีความสุขภายในตัวลูกที่ลูกจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข บาบาในฐานะครูที่เชื่อฟังทำให้เรามีค่าที่จะกลับบ้าน จงกลับมามีค่าและเชื่อฟัง อย่าได้กลายเป็นคนไม่มีค่า

พร:
ขอให้ลูกซึมซับการตระหนักรู้ของสามสิ่งและได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์

การตระหนักรู้ในตัวเอง การตระหนักรู้ในพ่อ และการตระหนักรู้ในความรู้ของละคร: การขยายตัวของความรู้ทั้งหมดจะหลอมรวมอยู่ในการตระหนักรู้ของสามสิ่งนี้ นี่เป็นการตระหนักรู้ถึงต้นไม้แห่งความรู้สามประเภท แรกเริ่มต้นไม้คือเมล็ด จากนั้นใบไม้สองใบก็งอกออกมาจากเมล็ดนั้น และการขยายตัวของต้นไม้ก็จะปรากฏออกมา ในทำนองเดียวกันสิ่งหลักคือการตระหนักรู้ถึงพ่อผู้เป็นเมล็ดและจากนั้นใบไม้ทั้งสองซึ่งเป็นความรู้ทั้งหมดของดวงวิญญาณและละคร ผู้ที่ซึมซับการตระหนักรู้ของสามสิ่งนี้จะได้รับพรของการเป็นตัวของการจดจำระลึกถึงและพวกเขาจะได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์

คติพจน์:
รักษาความสำเร็จไว้ตรงหน้าลูกเสมอและจุดอ่อนทั้งหมดจะจบลงอย่างง่ายดาย