12.10.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน จงกลายเป็นมหาวีระ แทนที่จะต่อสู้กับพายุของมายา จงอยู่อย่างไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน

คำถาม:
เหตุใดบราห์มาบาบาจึงไม่ขุ่นเคืองแม้จะเกิดความปั่นป่วนมากมายเบื้องหน้าท่านก็ตาม?

คำตอบ:
เพราะบาบามีความซาบซึ้งของการประกาศสิทธิ์ในมรดกของท่านจากพ่อ ทุกสิ่งกำลังเกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในวงจรที่แล้ว ไม่มีอะไรใหม่ เป็นพ่อผู้ที่ได้รับการดูหมิ่นมากที่สุด พวกเขาแม้กระทั่งดูหมิ่นกฤษณะ ดังนั้นจะเป็นอะไรเล่าถ้าพ่อต้องได้รับการดูหมิ่น! โลกไม่รู้เรื่องอะไรของเราเลย และดังนั้นพวกเขาจะดูหมิ่นพ่ออย่างแน่นอน ดังนั้นท่านไม่ได้ขุ่นเคืองเกี่ยวกับสิ่งใด จงทำตามพ่อในลักษณะเดียวกัน

เพลง:
ไม่มีใครพิเศษสุดเช่นพระเจ้าผู้ไร้เดียงสา

โอมชานติ
เพลงนี้แต่งโดยผู้คนที่อยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่ใช่เพลงที่ร้องในหนทางของความรู้และไม่ควรแต่งเพลงใดๆที่นี่ ไม่จำเป็นสำหรับเพลงเหล่านั้นเพราะมีการจดจำว่าลูกได้รับมรดกของการหลุดพ้นในชีวิตใน 1 วินาทีจากพ่อ ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเพลงฯลฯในสิ่งนั้น ลูกรู้ว่าลูกได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ระบบและขนบธรรมเนียมของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาไม่สามารถดำเนินต่อไปในที่นี่ บทกวีฯลฯ ที่ลูกๆ เขียนนั้นสำหรับการอ่านให้แก่ผู้อื่น แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่แม้สามารถเป็นที่เข้าใจได้โดยพวกเขา จนกว่าลูกจะอธิบายให้แก่พวกเขาเป็นการส่วนตัว เวลานี้ลูกๆ ได้พบพ่อแล้วและดังนั้นปรอทของความสุขของลูกควรเพิ่มขึ้น พ่อได้ให้ความรู้ของวงจรของ 84 ชาติเกิดแก่ลูก ลูกควรมีความสุขที่เวลานี้ลูกกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ลูกกำลังกลายเป็นนายแห่งดินแดนของวิษณุด้วยพ่อ ผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาจะกลับมามีชัยชนะ ผู้ที่มีศรัทธาจะไปสู่ยุคทองอย่างแน่นอน ดังนั้นลูกๆ ควรอยู่อย่างมีความสุขเสมอ; ทำตามพ่อ ลูกๆ รู้ว่าผู้นี้ได้เผชิญกับความปั่นป่วนมากมาย ตั้งแต่พ่อที่ไม่มีตัวตนเข้ามาในเขา มีการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างพี่น้องในเมืองและในเมืองชินด์ทั้งหมด ทันทีที่ลูกๆ ของเขาโตขึ้นผู้คนต้องการให้เขาจัดการแต่งงานให้ลูกโดยเร็ว พวกเขาถามว่า: ทุกสิ่งจะสามารถดำเนินไปได้อย่างไรโดยไม่แแต่งงาน? เขาไม่เคยพลาดการศึกษากีตะ เมื่อเขาพบว่าพระเจ้าของกีตะคือพระเจ้าชีวา เขาก็หยุดศึกษากีตะนั้น แล้วเขาก็มีความซาบซึ้งของการกลายเป็นนายของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดของพระเจ้าชีวา และดังนั้นเขาจึงหยุดการศึกษากีตะนั้น ต่อมามีความปั่นป่วนอย่างมากมายด้วยเช่นกันในเรื่องของความบริสุทธิ์ มีพี่น้อง ลุง ฯลฯ มากมาย เราต้องมีความกล้าหาญเกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกคือมหาวีระและมหาวีรนี (นักรบที่ยิ่งใหญ่ทั้งชายและหญิง) ลูกไม่ได้มีความใส่ใจเกี่ยวกับผู้ใดนอกจากผู้เป็นหนึ่งเดียว ผู้ชายเป็นผู้สร้าง ผู้สร้างเองกลับมาบริสุทธิ์ และดังนั้นเขาต้องทำให้สิ่งสร้างของเขาบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน หงส์ที่บริสุทธิ์กับนกกระสาที่ไม่บริสุทธิ์จะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร? ผู้สร้างจะสั่งสิ่งสร้างของเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเขาทันทีหรือจากไป ลูกรู้ว่าลูกสาวของบาบาได้แต่งงาน เมื่อเธอได้รับความรู้เธอพูดว่า: น่าอัศจรรย์! พ่อของฉันกำลังบอกฉันให้กลับมาบริสุทธิ์ แล้วทำไมฉันถึงไม่ทำเช่นนั้นล่ะ? เธอบอกสามีของเธอว่าเธอจะไม่ให้ยาพิษ มีการต่อสู้มากมายสำหรับหลายๆ คนในเรื่องนี้ ลูกสาวหลายคนมาจากครอบครัวที่ใหญ่ พวกเขาไม่ได้มีความใส่ใจเกี่ยวกับคนอื่น ผู้ที่ไม่มีสิ่งนี้อยู่ในโชคของพวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ ถ้าลูกต้องการที่จะกลับมาบริสุทธิ์ก็จงทำสิ่งนี้ มิฉะนั้นก็ไปและจัดการเอง เราต้องมีความกล้าหาญมาก พ่อต้องเผิชญกับความปั่นป่วนมากมาย ลูกเคยเห็นบาบามีอารมณ์ขุ่นเคืองหรือไม่? มีเรื่องราวมากมายในหนังสือพิมพ์ที่ไปไกลถึงอเมริกา ไม่มีอะไรใหม่ สิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในวงจรที่แล้ว ไม่มีอะไรที่จะต้องหวาดกลัวในสิ่งนี้ เราจะต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากพ่อ เราต้องช่วยเสิ่งสร้างของเราเองให้ปลอดภัย พ่อรู้ว่าสิ่งสร้างทั้งหมดไม่บริสุทธิ์ในเวลานี้ พ่อผู้เดียวเท่านั้นต้องชำระทุกคนให้บริสุทธิ์ คือพ่อที่ทุกคนพูดว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ปลดปล่อย ได้โปรดมา! ดังนั้นท่านจึงมีความเมตตา ท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตา พ่ออธิบายว่า: ลูกๆ อย่าได้หวาดกลัวสิ่งใด ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงเช่นนี้ได้ด้วยการมีความกลัว ผู้เป็นแม่ที่ไร้เดียงสาถูกทำร้าย ได้มีการให้สัญลักษณ์ของสิ่งนี้ไว้ (ในคัมภีร์มหาภารตะ) พวกเขาพยายามเปลื้องผ้าดรุพดี เวลานี้พ่อกำลังช่วยลูกให้ปลอดภัยจากการถูกเปลื้องผ้าเป็นเวลา 21 ชาติเกิด โลกไม่รู้สิ่งเหล่านี้ พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน พ่อมาและให้หลุดพ้นได้อย่างไรหากผู้คนไม่ได้ตกต่ำ? โลกต้องกลับมาไม่บริสุทธิ์และตาโมประธาน ทุกสิ่งกลับมาเก่าจากใหม่อย่างแน่นอน ลูกต้องทิ้งบ้านเก่าของลูกอย่างแน่นอน ยุคทองคือโลกใหม่และยุคเหล็กคือโลกเก่า โลกไม่สามารถอยู่อย่างใหม่ตลอดเวลาได้ ลูกๆ รู้ว่าวงจรของโลกยังคงหมุนต่อไป อาณาจักรของเทพกำลังได้รับการก่อตั้งอีกครั้ง พ่อพูดว่า: พ่อกำลังพูดความรู้ของกีตะแก่ลูกอีกครั้งหนึ่ง มีความทุกข์ที่นี่ในอาณาจักรของราวัน ไม่มีใครรู้หรือเข้าใจว่าอาณาจักรของรามคืออะไร พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อก่อตั้งสวรรค์ อาณาจักรของราม ลูกๆก็ได้มีชัยชนะและสูญเสียอาณาจักรเป็นเวลาหลายครั้ง สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกทั้งหมด ลูกอยู่ในยุคทองเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ที่เรียกว่า 21 ชั่วอายุคน นั้นหมายความว่าลูกได้ละทิ้งร่างกายของลูกเมื่อลูกแก่ ไม่มีความตายก่อนวัยอันควร เป็นราวกับว่าเวลานี้ลูกได้กลายเป็นตรีกาลดาร์ชิ เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าลูกได้ทำความเลื่อมใสศรัทธาชาติแล้วชาติเล่า ดูซิว่ามีความโอฬารตระการตามากมายเพียงใดในอาณาจักรของราวัน! นี่คือความโอฬารตระการตาของเวลาสุดท้าย จะมีอาณาจักรของรามในยุคทอง วิมานทั้งหมดเหล่านี้ฯลฯมีอยู่ที่นั่นและต่อมาทั้งหมดนั้นจะหายไป ทุกสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฎขึ้นมาอีกครั้งในเวลานี้ พวกเขากำลังเรียนรู้ทุกสิ่งในเวลานี้ ผู้ที่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะนำเอาซันสการ์เหล่านั้นติดไปกับเขาด้วย และพวกเขาจะไปที่นั่น และก็จะสร้างวิมานเหล่านั้น พวกเขาจะให้ความสุขแก่ลูกในอนาคต แม้แต่ผู้คนชาวบารัตก็สามารถสร้างวิมานเหล่านั้นได้ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ ผู้คนมีความฉลาด วิทยาศาสตร์นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับลูกในเวลาต่อมา วิทยาศาสตร์ในขณะนี้กำลังทำให้เกิดความทุกข์ ในขณะที่วิทยาศาสตร์จะให้ความสุขกับลูกที่นั่น ที่นั่นทุกสิ่งจะใหม่ โลกใหม่กำลังได้รับการก่อตั้งเวลานี้ พ่อกำลังก่อตั้งอาณาจักรของโลกใหม่ ดังนั้นลูกๆ ต้องกลายเป็นมหาวีระ ไม่มีใครในโลกรู้ว่าพระเจ้าได้มาแล้ว พ่อพูดว่า: ในขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้าน จงอยู่อย่างบริสุทธิ์เช่นดอกบัว ไม่มีอะไรที่ต้องกลัว บางทีมากที่สุดพวกเขาก็ดูหมิ่นลูก ผู้นี้ก็ได้รับการดูหมิ่นอย่างมากด้วยเช่นกัน พวกเขาก็ได้แสดงให้เห็นว่ากฤษณะได้รับการดูหมิ่นอย่างมากด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามกฤษณะไม่สามารถได้รับการดูหมิ่นได้ เป็นในยุคเหล็กที่ผู้นั้นได้รับการดูหมิ่น หลังจากวงจรหนึ่งลูกจะมีรูปแบบเดียวกันกับที่ลูกมีในตอนนี้ รูปแบบเดียวกันนั้นไม่สามารถมีอยู่ในช่วงเวลาอื่นใดในระหว่างกลาง รูปลักษณะของลูกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆชาติแล้วชาติเล่าเป็นเวลา 84 ชาติเกิด ไม่มีดวงวิญญาณใดสามารถได้รับรูปลักษณะเดียวกันได้ ลูกยังคงผ่านสภาพสะโต ราโจ และตาโมต่อไป และรูปลักษณ์ของลูกก็ยังคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ละครนี้ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว ลูกจะมีรูปลักษณะเดียวกันเหมือนกับที่ลูกมีในแต่ละชาติเกิดของ 84 ชาติเกิดของลูก เวลานี้ลูกรู้ว่ารูปลักษณะของพวกเขาจะเปลี่ยนไปในชาติเกิดต่อไป และพวกเขาจะกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ล็อคของสติปัญญาของลูกเวลานี้ได้เปิดออกแล้ว นี่เป็นสิ่งที่ใหม่ บาบาเป็นสิ่งใหม่และความรู้เป็นสิ่งใหม่ ไม่มีใครสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว เป็นเพียงเมื่อพวกเขามีสิ่งนี้ในโชคของพวกเขาเท่านั้นที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ มหาวีระไม่เคยกลัวพายุ สภาพนั้นจะมีในเวลาสุดท้าย เหตุนี้เองสิ่งนั้นได้รับการจดจำว่าถ้าลูกต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสให้ถามโก๊ปและโก๊ปี้ พ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกมีค่าควรแก่สวรรค์ นรกจะต้องถูกทำลายเหมือนกับในวงจรที่แล้ว ในยุคทองจะมีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น พวกเขาต้องการมีความเป็นหนึ่งเดียว ควรมีศาสนาเดียว พวกเขาไม่รู้ว่าอาณาจักรของรามนั้นแยกจากอาณาจักรของราวัน ไม่สามารถมีการเกิดที่นี่ได้หากปราศจากกิเลส พวกเขาทั้งหมดเป็นเสื้อผ้าที่สกปรกไม่บริสุทธิ์ ถ้าลูกมีศรัทธาในพ่อลูกต้องทำตามศรีมัทอย่างเต็มที่ มีการจับชีพจรของแต่ละคนและให้คำแนะนำตามนั้นด้วยเช่นกัน บาบาได้บอกลูกๆว่า ถ้าพวกเขาต้องการที่จะแต่งงาน พวกเขาก็สามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยตัวของเขาเอง มีเพื่อนและญาติมากมายที่จะจัดการให้พวกเขาได้แต่งงานกัน จับชีพจรของแต่ละคน บางคนถามว่า: บาบาฉันอยู่ในสถานการณ์นี้ ฉันต้องการที่จะกลับมาบริสุทธิ์ แต่ญาติพี่น้องของฉันต้องการโยนฉันออกจากบ้าน ตอนนี้ฉันควรจะทำอย่างไรดี? ลูกกำลังถามเกี่ยวกับความต้องการที่จะกลับมาบริสุทธิ์! หากลูกไม่สามารถอยู่อย่างบริสุทธิ์ได้ก็ไปแต่งงาน! โอเค ตัวอย่างเช่น ถ้าบางคนหมั้นหมาย ลูกต้องทำให้พวกเขาพอใจ เมื่อทั้งคู่แต่งงานกัน เจ้าสาวได้รับการบอกว่าสามีของเธอคือกูรูของเธอ โอเค ในเวลานั้นให้เธอเขียนว่า: เธอเชื่อว่าฉันเป็นกูรูของเธอและเป็นพระเจ้าของเธอไหม? โอเค เวลานี้ฉันสั่งให้เธอกลับมาบริสุทธิ์! ความกล้าหาญเป็นสิ่งจำเป็น จุดหมายปลายทางนั้นสูงมาก ลูกต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าทั้งสองสามารถอาศัยอยู่ด้วยกันได้อย่างไร การได้มาซึ่งการบรรลุผลนั้นยิ่งใหญ่มาก ไฟถูกสร้างขึ้นเมื่อลูกไม่ได้ตระหนักถึงการบรรลุผลที่ลูกได้รับ พ่อพูดว่า: ลูกได้รับการบรรลุผลที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ดังนั้นอยู่อย่างบริสุทธิ์เป็นเวลา 1 ชาติเกิด ไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โต ฉัน ผู้เป็นสามีของเธอคือพระเจ้าของเธอ เธอจะต้องอยู่อย่างบริสุทธี์ตามคำสั่งของฉัน พ่อแสดงวิธีการมากมายให้แก่ลูก เป็นระบบในบารัตที่ว่าเจ้าสาวได้รับการบอกว่าสามีของเธอคือพระเจ้าของเธอ เธอจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของเขาและเธอต้องนวดเท้าของเขา นี่เป็นเพราะพวกเขาเชื่อว่าลักษมีนวดเท้าของนารายณ์ นิสัยนั้นมาจากไหน? จากรูปภาพที่ผิด สิ่งเหล่าไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง นารายณ์จะเมื่อยล้าจนลักษมีต้องนวดเท้าให้เขาหรือ? ไม่มีเรื่องของความเมื่อยล้าใดๆที่นั่น นั่นก็คงจะเป็นเรื่องของความทุกข์ จะสามารถมีความทุกข์ที่นั่นได้อย่างไร? พวกเขาได้เขียนสิ่งที่ผิดมากมาย บาบามีการวางเฉยตั้งแต่วัยเด็ก และเหตุนี้เองท่านจึงเคยทำความเลื่อมใสศรัทธา บาบาเคยบอกวิธีที่ดีมากให้แก่ลูกๆ เมื่อลูกบางคนได้รับความเดือดร้อนจากญาติ บาบาก็จะขอให้พวกเขาแต่งงาน เมื่อภรรยาเป็นของลูกแล้วก็ไม่มีใครสามารถพูดอะไรได้ ลูกสามารถอยู่ด้วยกันและอยู่อย่างบริสุทธิ์อย่างเป็นมิตรร่วมทาง ในต่างประเทศเมื่อพวกเขาแก่ชรา พวกเขาก็หาคู่ชีวิตที่จะคอยดูแลพวกเขา พวกเขามีการสมรสกันแบบจดทะเบียนที่พวกเขาไม่ได้ข้องแวะในกิเลส เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกเป็นลูกของพ่อผู้เดียว และดังนั้นลูกจึงเป็นพี่น้องกัน ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากปู่ ลูกร้องเรียกหาพ่อให้มาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์ โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! โอ รามของสีดา! ผู้คนท่องชื่อของรามแต่พวกเขาไม่ได้จดจำสีดาในเวลานั้น ลักษมีนั้นยิ่งใหญ่กว่าสีดา อย่างไรก็ตามทั้งสองจดจำพ่อผู้เดียว พวกเขารู้จักลักษมีและนารายณ์ แต่ไม่มีใครรู้จักชีพบาบา ดวงวิญญาณเป็นจุด และพ่อของดวงวิญญาณก็เป็นจุดเช่นกัน ดวงวิญญาณมีความรู้ทั้งหมด ท่านเรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกดวงวิญญาณกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกัน มหาสมุทรแห่งความรู้นั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก ดวงวิญญาณเป็นสิ่งมีชีวิต ลูกดวงวิญญาณกำลังกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกมีความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของทั้งโลก ลูกๆ ที่แสนหวานควรมีความกล้าหาญ เราต้องทำตามศรีมัทของบาบา พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังทำให้ลูกๆ กลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ดังนั้นพ่อพูดว่า: ลูกต้องเก็บรักษาสิ่งสร้างของลูกไว้ในมือของลูก ถ้าลูกชายของลูกไม่เชื่อฟังลูก แล้วลูกชายคนนั้นก็ไม่ใช่ลูกของลูก เขาไม่เชื่อฟัง ถ้าลูกชายนั้นเชื่อฟังและทำตามคำสั่งทั้งหมด เขาก็สามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกได้ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า: ถ้าลูกทำตามศรีมัทของพ่อ ลูกจะกลับมาสูงส่ง มิฉะนั้นลูกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา พ่อมาเพื่อเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ นี่คือเรื่องราวที่แท้จริงของนารายณ์ที่แท้จริง ลูกมาที่นี่เพื่อได้รับอาณาจักร มาม่าและบาบากลายเป็นราชินีและราชา และดังนั้นลูกควรมีความกล้าหาญด้วยเช่นกัน พ่อทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตัวท่านเองอย่างแน่นอน อย่าได้มีความสุขกับการเป็นเพียงแค่ปวงประชาเท่านั้น เพียรพยายามที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกทั้งหมดจากพ่อและอุทิศตนเองอย่างสมบูรณ์ เมื่อลูกทำให้ท่านเป็นทายาทของลูก ท่านจะให้มรดกแก่ลูกสำหรับ 21 ชาติเกิด พ่ออุทิศตัวท่านเองให้กับลูกๆ ลูกๆ พูดว่า: ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัตินี้เป็นของท่าน ท่านเป็นทั้งพ่อและลูกด้วยเช่นกัน ท่านเป็นแม่และท่านเป็นพ่อ คำสรรเสริญของพ่อผู้เดียวนี้ยิ่งใหญ่มาก! ไม่มีใครในโลกรู้สิ่งเหล่านี้ ทุกสิ่งหมายถึงบารัต ลูกๆ รู้ว่านี่คือสงครามเดียวกันของ 5000 ปีที่แล้ว เวลานี้สวรรค์กำลังได้รับการก่อตั้ง ลูกๆ ควรอยู่อย่างมีความสุขเสมอ พระเจ้าได้นำลูกมาเลี้ยงดู และดังนั้นลูกควรมีความสุขนั้น เวลานี้พ่อกำลังประดับตกแต่งลูกๆ ท่านกำลังสอนลูกด้วยเช่นกัน ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด มหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านกำลังอธิบายความลับของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของทั้งโลกให้แก่ลูก ผู้ที่ไม่รู้จักพ่อเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ลูกรู้จักพ่อและสิ่งสร้างและดังนั้นลูกคือผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ลักษมีและนารายณ์เป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือผู้ที่เชื่อในพระเจ้า? ลูกจะพูดว่าอย่างไร? ลูกเองพูดว่าไม่มีใครจดจำพระเจ้าในยุคทอง มีความสุขที่นั่น และดังนั้นพวกเขาไม่ได้จดจำพระเจ้าในเวลาของความสุขเพราะพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าในเวลานั้น ลูกกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและได้รับมรดกของลูกในเวลานี้ แล้วลูกจะไม่จดจำท่านที่นั่น ผู้คนที่นี่จดจำท่าน แต่พวกเขาไม่รู้จักท่าน และดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ที่นั่นพวกเขาไม่รู้จักท่านและไม่ได้จดจำท่าน ที่นั่นพวกเขาไม่ได้ตระหนักรู้ว่าพวกเขาได้รับมรดกจากชีพบาบา แต่พวกเขาไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเพราะพวกเขาบริสุทธิ์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่แสนหวาน ผู้เป็นที่รัก ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูตนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. มีความกล้าหาญอย่างเต็มที่ที่จะทำตามศรีมัท อย่าได้หวาดกลัวหรือไม่พอใจเกี่ยวกับสิ่งใด

2. เก็บรักษาสิ่งสร้างของลูกไว้ในมือของลูก ช่วยพวกเขาให้ปลอดภัยจากกิเลส แนะนำพวกเขาให้กลับมาบริสุทธิ์

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นและใช้ร่างกายของลูกเพื่องานรับใช้ของพระเจ้าโดยพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่มอบให้กับลูกด้วยความไว้วางใจ

เมื่อลูกได้รับบางสิ่งที่มีค่ามาดูแล ลูกไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นของลูกและลูกไม่ได้มีความผูกพันยึดมั่นกับสิ่งนั้น ร่างกายนั้นได้มอบหมายให้กับลูกเพื่องานรับใช้ของพระเจ้าเช่นกัน พ่อทางจิตได้มอบร่างกายนั้นให้กับลูกด้วยความไว้วางใจ และดังนั้นลูกจะจดจำพ่อทางจิตอย่างแน่นอน เมื่อพิจารณาว่าร่างนั้นมอบให้กับลูกด้วยความไว้วางใจ ก็จะเป็นไปในทางจิตวิญญาณและลูกจะไม่มีความผูกพันยึดมั่นใดๆว่าสิ่งนั้นเป็นของลูก นี่เป็นวิธีที่ง่ายดายในการเป็นโยคีอย่างสม่ำเสมอและกลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่น ดังนั้นเวลานี้ เปิดเผยสภาพของจิตวิญญาณของลูก

คติพจน์:
เพื่อที่จะเข้าสู่สภาพของการปลดเกษียณ ให้ขีดเส้นใต้ความบริสุทธิ์ในสายตาและทัศนคติของลูก