12.11.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้ลูกต้องกลายเป็นครูและให้มันตราที่จะทำให้จิตใจมีระเบียบวินัยแก่ทุกคน นี่เป็นหน้าที่ของลูก

คำถาม:
ลูกคนไหนที่บาบาไม่ยอมรับอะไรเลย?


คำตอบ:
บาบาไม่ยอมรับสิ่งใดจากผู้ที่มีความหยิ่งยโสที่พวกเขาให้มากแค่ไหนหรือพวกเขาช่วยเหลือมากเพียงใด บาบาพูดว่า พ่อมีกุญแจในมือของพ่อ หากพ่อต้องการพ่อสามารถทำให้ใครก็ตามยากจนและพ่อสามารถทำให้ใครก็ตามมั่งคั่งได้ นี่คือความลับในละครเช่นกัน ผู้ที่หยิ่งยโสในความมั่งคั่งของเขาในวันพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นคนจน ในขณะที่ผู้ที่ยากจนผู้ที่ใช้ทุกสตางค์ที่พวกเขามีอย่างมีในทางที่มีคุณค่าที่จะช่วยในงานของพ่อจะกลับมามั่งคั่ง

โอมชานติ
ลูกๆ ทางจิตรู้ว่าพ่อมาเพื่อให้มรดกของโลกใหม่ของพวกเราแก่พวกเรา ลูกๆมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์มากเท่าที่ลูกจดจำพ่อ มากเท่าที่ลูกกลายเป็นครูที่ดีลูกก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงตามนั้น พ่อในฐานะครูได้สอนวิธีการสอนให้กับลูกและจากนั้นลูกต้องสอนผู้อื่น แน่นอนว่าลูกกลายเป็นครูที่สอนผู้อื่นแต่ลูกไม่สามารถที่จะกลายเป็นกูรูของใครได้ ลูกสามารถกลายเป็นครูเท่านั้น กูรูคือสัตกูรูผู้เดียวเท่านั้นที่สอนลูก สัตกูรูของทุกคนคือหนึ่งเดียว ท่านทำให้ลูกกลายเป็นครู ลูกสอนทุกคนและชี้หนทางของมานมานะบาฟแก่พวกเขา พ่อได้ให้หน้าที่แก่ลูกที่จะจดจำท่านและที่จะกลายเป็นครูด้วยเช่นกัน เป็นหน้าที่ของผู้ที่ลูกได้ให้คำแนะนำของพ่อแก่พวกเขาที่จะจดจำพ่อด้วยเช่นกัน ในฐานะครูท่านต้องให้ความรู้ของวงจรโลกแก่ลูก ลูกต้องจดจำพ่ออย่างแน่นอน เป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกลบทิ้งไป ลูกๆรู้ว่าลูกคือดวงวิญญาณบาป เหตุนี้เองพ่อจึงบอกทุกคนว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านได้ให้วิธีการแก่ลูก ลูกๆที่แสนหวานลูกดวงวิญญาณได้กลับมาไม่บริสุทธิ์และเนื่องจากสิ่งนี้ที่ร่างหายของลูกจึงกลับมาไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ในตอนแรกลูกเคยบริสุทธิ์และเวลานี้ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานี้บาบาได้บอกลูกถึงวิธีการที่ง่ายดายมากที่จะทำให้ตนเองบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ท่านพูดว่า จดจำพ่อและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ขณะที่เดินเหิน นั่ง และเคลื่อนไหวไปมาจงจดจำพ่อ ผู้คนเหล่านั้นไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา พวกเขาจดจำแม่น้ำคงคา พวกเขาคิดว่านั่นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ และด้วยการจดจำสิ่งนั้นพวกเขาก็จะกลับมาบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามพ่อพูดว่า ไม่มีใครสามารถกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการทำเช่นนั้น จะสามารถมีใครบริสุทธิ์ด้วยน้ำได้อย่างไร? พ่อพูดว่า พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ โอ ลูกๆละทิ้งร่างกายและศาสนาทางร่างทั้งหมดของลูก จดจำพ่อและกลับมาบริสุทธิ์แล้วลูกก็จะไปถึงบ้านของลูกดินแดนแห่งการหลุดพ้นอีกครั้งหนึ่ง ลูกลืมบ้านตลอดทั้งวงจร ตลอดทั้งวงจรไม่มีใครรู้จักพ่อ พ่อเองมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและให้คำแนะนำของพ่อด้วยปากนี้ มีคำยกย่องปากนี้อย่างมาก ผู้คนพูดถึงเกามุก (ปากของวัว) วัวคือสัตว์แต่สิ่งนี้หมายถึงมนุษย์ ลูกรู้ว่าผู้นี้คือแม่อาวุโสผู้ที่ชีพบาบาได้นำลูกทั้งหมดมาเลี้ยงดูผ่านท่าน เวลานี้ลูกเริ่มที่จะพูดว่า บาบา บาบา พ่อก็พูดเช่นกันว่า บาปของลูกจะถูกตัดออกไปด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงนี้ ลูกๆก็จดจำพ่อของตน พวกเขามีใบหน้าของพ่อของเขาประทับอยู่ในหัวใจของเขา ลูกๆรู้ว่าเช่นที่ลูกคือดวงวิญญาณดังนั้นท่านคือดวงวิญญาณสูงสุดเช่นกัน ไม่มีความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของท่านและของลูก รูปลักษณะฯลฯของร่างกายทั้งหมดแตกต่างไป แต่ดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นเช่นเดียวกัน เช่นที่ลูกดวงวิญญาณเป็นเช่นไร พ่อดวงวิญญาณสูงสุดก็เป็นเช่นเดียวกัน ลูกๆรู้ว่าพ่ออาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุด พวกเราดวงวิญญาณก็อาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุดด้วยเช่นกัน ไม่มีความแตกต่างอื่นๆระหว่างดวงวิญญาณของพ่อกับเราดวงวิญญาณ ท่านคือจุดและพวกเราก็เป็นจุดด้วย ไม่มีใครอื่นมีความรู้นี้ ลูกคือผู้เดียวเท่านั้นที่พ่อบอกแก่ลูก ผู้อื่นพูดสิ่งต่างๆมากมายมากเกี่ยวกับพ่อว่า ท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ว่าท่านอยู่ในก้อนกรวดและก้อนหิน ฯลฯ พวกเขาทั้งหมดพูดสิ่งใดก็ตามที่เข้าไปสู่จิตใจของพวกเขา ตามแผนของละครในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาก็ลืมนาม รูป แผ่นดิน และเวลาของพ่อ ลูกก็ลืมสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณลืมพ่อของตน ลูกๆก็ลืมพ่อและดังนั้นพวกเขาจะสามารถรู้อะไร? สิ่งนี้หมายความว่าพวกเขากลายเป็นลูกกำพร้า พวกเขาไม่จดจำแม้กระทั่งพระผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งบทบาทของพระผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย พวกเขาลืมแม้กระทั่งตนเอง เวลานี้ลูกรู้ดีว่าลูกได้ลืมทุกสิ่งไปแล้วอย่างแท้จริง ก่อนหน้านี้เราเป็นเทพเช่นนั้นและจากนั้นเราก็ยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ สิ่งหลักคือพวกเราลืมแม้กระทั่งว่าตัวเราเองเป็นดวงวิญญาณ เวลานี้ใครจะสามารถทำให้พวกเราตระหนักถึงสิ่งนี้? ไม่มีดวงวิญญาณมนุษย์รู้ว่าเขาดวงวิญญาณคืออะไร หรือเขาเล่นบทบาททั้งหมดของเขาอย่างไร พวกเราทั้งหมดคือพี่น้องเพศชาย ไม่มีใครอื่นมีความรู้นี้ ในเวลานี้ทั้งโลกกลับมาตโมประธาน พวกเขาไม่มีความรู้ใดๆ เวลานี้ลูกดวงวิญญาณมีความรู้และสติปัญญาของลูกเข้าใจว่าลูกเคยประณามพ่อของลูกมาเป็นเวลายาวนาน ด้วยการประณามพ่อลูกก็ทำให้ตนเองห่างไกลจากพ่อไปเรื่อยๆ ตามแผนของละครลูกลงบันไดมาเรื่อยๆ สิ่งหลักคือการจดจำพ่อ พ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากอื่นใดแก่ลูก ลูกๆเพียงแต่มีความยากลำบากในการจดจำพ่อ พ่อจะสามารถให้ความยากลำบากใดแก่ลูกๆของท่านหรือ? นั่นจะไม่ใช่กฎ พ่อพูดว่า พ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากใดๆแก่ลูก เมื่อพวกเขาถามคำถาม พ่อก็บอกพวกเขา: เหตุใดลูกจึงสูญเสียเวลาของลูกไปในเรื่องเหล่านี้? จดจำพ่อ! พ่อมาแล้วเพื่อจะพาลูกๆกลับบ้านเท่านั้น เหตุนี้เองลูกๆต้องคงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงและกลับมาบริสุทธิ์ ก็เท่านั้นเอง! พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อแสดงให้ลูกได้เห็นวิธีการ: ที่ใดก็ตามที่ลูกไปจงจดจำพ่อ พ่อได้อธิบายแล้วเช่นกันถึงความลับของ 84 ชาติเกิดแก่ลูก เวลานี้ลูกต้องตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าลูกจดจำพ่อมากแค่ไหน ก็เท่านั้นเอง! ลูกต้องไม่คิดถึงสิ่งใดอื่น การจดจำพ่อเป็นสิ่งที่ง่ายสุด! เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเล็กน้อยเขาก็เริ่มจดจำพ่อแม่ของเขาโดยอัตโนมัติ ลูกควรจะจดจำว่าลูก ดวงวิญญาณคือลูกของพ่อเช่นกัน เหตุใดลูกจึงต้องจดจำท่าน? เพราะบาปที่ลูกสะสมมานั้นจะสามารถได้รับการปลดเปลื้องได้ด้วยการจดจำระลึกถึงนี้เท่านั้น เหตุนี้เองจึงมีการจดจำกันว่าลูกสามารถได้มาซึ่งการหลุดพ้นในชีวิตได้ภายในหนึ่งวินาที การหลุดพ้นในชีวิตขึ้นอยู่กับการศึกษาเล่าเรียนของลูกและการหลุดพ้นขึ้นอยู่กับการจดจำระลึกถึงของลูก มากเท่าที่ลูกจดจำพ่อและให้ความใส่ใจต่อการศึกษาเล่าเรียนของลูก ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพในอันดับที่สูงตามนั้น ลูกอาจจะทำธุรกิจของลูกต่อไป ฯลฯ พ่อไม่ได้ห้ามลูกที่จะทำเช่นนั้น ทั้งวันทั้งคืนลูกจดจำธุรกิจ ฯลฯ ที่ลูกทำใช่ไหม? ดังนั้นเวลานี้พ่อก็ให้ธุรกิจทางจิตนี้แก่ลูก พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อและจดจำวงจรของ 84 ชาติเกิดของลูก ด้วยการจดจำพ่อเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาสโตประธาน ลูกเข้าใจว่าเวลานี้เครื่องแต่งกายของลูกนั้นเก่าและลูกจะได้รับเครื่องแต่งกายใหม่ที่สโตประธาน ลูกต้องเก็บสาระของความรู้นี้ไว้ในสติปัญญาของลูก ด้วยการทำเช่นนี้ลูกจะสัมผัสกับคุณประโยชน์มากมาย ในบรรดาวิชาต่างๆมากมายที่ลูกเรียนในโรงเรียนก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษที่ลูกต้องได้รับคะแนนที่ดีเพราะภาษาอังกฤษคือภาษาหลัก เพราะก่อนหน้านี้เคยเป็นอาณาจักรของพวกเขามาก่อนจึงมีการใช้มากขึ้น แม้กระทั่งตอนนี้ผู้คนในบารัตก็เป็นหนี้พวกเขา ไม่ว่าคนที่มั่งคั่งจะเป็นเช่นไรพวกเขาก็มีในสติปัญญาว่าหัวหน้ารัฐบาลเป็นหนี้ สิ่งนี้หมายความว่าพวกเราผู้คนของบารัตเป็นหนี้ ผู้คนจะพูดไหมว่าพวกเขาเป็นหนี้? ลูกต้องมีความเข้าใจนี้ เพราะเมื่อลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรลูกก็รู้ว่าลูกกำลังได้รับการปลดปล่อยจากหนี้สินเหล่านั้นทั้งหมดและกำลังจะกลับมามั่งคั่งและจากนั้นเป็นเวลาครึ่งวงจรที่ลูกจะไม่เป็นหนี้ใครเลย ผู้เป็นนายของโลกที่ไม่บริสุทธิ์ก็เป็นหนี้ ในปัจจุบันเราเป็นหนี้และเป็นนายของโลกที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ผู้คนร้องเพลงยกย่องบารัต: บารัตของเรานั้นเป็นเช่นนี้! ลูกรู้ว่าลูกเคยมั่งคั่งมาก ลูกเคยเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง ลูกจำได้ว่าลูกเคยเป็นนายของโลกเช่นนั้น เวลานี้ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์และเป็นหนี้สิ้นทั้งหมด พ่อบอกผลลัพธ์ของเกมนี้แก่ลูก ผลลัพธ์อะไร? เวลานี้ลูกๆจำได้ว่าลูกเคยมั่งคั่งเพียงใดในยุคทอง ใครทำให้ลูกมั่งคั่งอย่างมาก? ลูกๆพูดว่า บาบา ท่านทำให้พวกเรามั่งคั่งมาก! เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทำลูกมั่งคั่งมาก ไม่มีใครในโลกที่รู้สิ่งเหล่านี้ ด้วยการพูดถึงหลายแสนปีพวกเขาก็ลืมทุกสิ่ง พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย เวลานี้ลูกเข้าใจทุกสิ่ง พวกเราเคยมั่งคั่งหลายล้านเท่า พวกเราเคยบริสุทธิ์และมีความสุขอย่างมาก ไม่มีการพูดเท็จหรือบาป ฯลฯ ที่นั่น ลูกได้เอาชนะทั้งโลก มีการร้องเพลงว่า ชีพบาบาไม่มีใครอื่นสามารถให้สิ่งที่ท่านให้แก่เราเราได้ ไม่มีใครมีพละกำลังที่จะให้ความสุขเป็นครึ่งวงจร พ่อพูดว่า ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกันลูกมีความสุขและทรัพย์สมบัติที่มากมาย ลูกมีเพชรพลอยและอัญมณีมากมายที่ต่อมาสิ่งเหล่านั้นก็เข้ามาอยู่ในมือของผู้ที่มาหลังจากลูก ลูกไม่สามารถแม้แต่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นในที่ใดในเวลานี้ ลูกสามารถเห็นความแตกต่างได้ ลูกเคยเป็นเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและแล้วลูกก็กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ลูกเคยเป็นดวงวิญญาณที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและแล้วก็กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา พ่อไม่ได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาแต่ท่านเข้ามาในโลกของผู้กราบไหว้บูชา พ่อมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาเสมอ ท่านไม่เคยกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ธุรกิจของท่านคือการทำให้ลูกมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาจากเป็นผู้กราบไหว้บูชา และธุรกิจของราวันคือการทำให้ลูกกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ไม่มีใครในโลกรู้สิ่งนี้ ลูกก็ลืมสิ่งนี้เช่นกัน พ่ออธิบายทุกวันว่า อยู่ในมือของพ่อที่จะทำให้ใครมั่งคั่งหรือยากจน พ่อพูดว่า ผู้ที่มั่งคั่งเวลานี้ต้องกลายเป็นคนจนอย่างแน่นอน พวกเขาจะกลับมายากจนอย่างแน่นอน บทบาทของพวกเขาเป็นเช่นนั้น! พวกเขาจะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ ผู้ที่มั่งคั่งมีความหยิ่งยโสมากมายของการเป็นคนนั้นคนนี้และของการมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ในการที่จะทำลายความหยิ่งยโสของพวกเขา บาบาพูดว่า เมื่อพวกเขามาเสนอบางสิ่งแก่บาบา บาบาก็จะบอกพวกเขาว่าไม่จำเป็นสำหรับสิ่งนั้นและเก็บสิ่งนั้นไว้กับตนเอง ท่านก็จะขอสิ่งนั้นเมื่อท่านต้องการเพราะท่านเห็นว่าไม่มีประโยชน์ใดๆ พวกเขามีความหยิ่งยโสของตนเอง ดังนั้นไม่ว่าจะยอมรับบางสิ่งหรือไม่นั้นทั้งหมดอยู่ในมือของบาบา พ่อจะทำอะไรเล่ากับเงิน? ท่านไม่ต้องการสิ่งนั้น อาคารเหล่านี้กำลังถูกสร้างขึ้นเพื่อลูกๆ ลูกมาที่นี่เพื่อพบกับบาบาและจากนั้นลูกต้องกลับไป ลูกไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดเวลา บาบาไม่ต้องการเงิน ท่านไม่ต้องการกองทัพหรือระเบิดฯลฯ ลูกกลายเป็นนายของโลก เวลานี้ลูกอยู่ในสนามรบ ลูกไม่ได้ทำสิ่งใดนอกจากจดจำพ่อ พ่อได้ออกคำสั่งแก่ลูก: จดจำพ่อแล้วลูกจะได้รับพลังมากมายนี้ ศาสนานี้ของลูกให้ความสุขอย่างมากมาย พ่อคือผู้ทรงพลังอำนาจ ลูกเป็นของท่าน ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงของลูก ลูกต้องไตร่ตรองทุกสิ่งที่ลูกได้ยินที่นี่ เช่นที่วัวกินหญ้าแล้วเคี้ยวเอื้อง ปากของวัวก็ยังคงทำงานต่อไป บาบาก็บอกลูกเช่นกันให้คิดเกี่ยวกับเรื่องความรู้นี้อย่างมาก: พวกเราควรจะถามอะไรบาบา? พ่อพูดว่า มานมานะบาฟ! ด้วยสิ่งนี้ที่ลูกจะกลับมาสโตประธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้าลูก ลูกรู้ว่าลูกต้องกลับมาเต็มไปด้วยทุกคุณธรรมและเต็ม 16 องศา ลูกควรจะรู้สึกถึงสิ่งนี้ภายในตัวลูกโดยอัตโนมัติ ลูกไม่ควรประณามใครหรือทำกรรมที่เป็นบาปใดๆ ลูกไม่ควรที่จะทำกรรมที่ผิดๆใด เหล่าเทพเป็นอันดับหนึ่ง พวกเขาประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงด้วยการทำความเพียรพยายาม ได้มีการจดจำถึงเหล่าเทพว่าพวกเขาเป็นของศาสนาเทพที่สูงสุดของการไม่ใช้ความรุนแรงก้าวร้าว การฆ่าใครบางคนคือความรุนแรง พ่ออธิบายแก่ลูกและดังนั้นลูกๆต้องอยู่อย่างสำรวจตนและตรวจสอบตนเองว่าลูกเป็นเช่นไร ฉันจดจำบาบาไหม? เป็นเวลานานแค่ไหนที่ฉันจดจำบาบา? หัวใจของลูกควรจะผูกพันอยู่กับบาบามากที่ลูกนั้นไม่มีวันลืมที่จะจดจำท่าน เวลานี้พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า ลูกดวงวิญญาณคือลูกของพ่อ ลูกคือลูกที่คงอยู่ตลอดไปของพ่อ การจดจำระลึกถึงของคู่รักและผู้เป็นที่รักเหล่านั้นก็เป็นการจดจำระลึกถึงของผู้ที่มีร่างกาย พวกเขามีนิมิตของกันและกันและราวกับว่าพวกเขาอยู่เบื้องหน้ากันและกันและแล้วภาพนั้นก็หายไป พวกเขากิน ดื่ม และจดจำกันและกันในความสุขนั้น มีพลังมากมายในการจดจำระลึกถึงนี้ของลูก ลูกจะเฝ้าแต่จดจำพ่อผู้เดียวแล้วลูกก็จะจดจำอนาคตของลูก ลูกจะมีนิมิตของการทำลายล้าง เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกก็จะได้นิมิตของการทำลายล้างบ่อยขึ้นและแล้วลูกก็จะสามารถที่จะบอกผู้อื่นว่าการทำลายล้างกำลังจะเกิดขึ้นและให้จดจำพ่อ บาบาสละละทิ้งทุกสิ่ง ไม่ควรจะมีการจดจำสิ่งใดในเวลาสุดท้าย เวลานี้เราจะไปสู่อาณาจักรของเรา ลูกต้องไปสู่โลกใหม่อย่างแน่นอน ลูกต้องเผาบาปทั้งหมดของลูกด้วยพลังของโยคะ ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากมายในสิ่งนี้ ลูกลืมพ่อครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาก ตัวอย่างของงูและแมลงที่ส่งเสียงก็เป็นของเวลานี้ แมลงที่ส่งเสียงก็แสดงความมหัศจรรย์แต่ความมหัศจรรย์ของลูกยิ่งใหญ่กว่าของแมลงนั้น บาบาเขียนว่า จงเฝ้าแต่ส่งเสียงของความรู้ในที่สุดพวกเขาก็จะตื่นขึ้น พวกเขาจะสามารถไปที่อื่นใดได้? พวกเขาก็จะมาหาลูกเรื่อยๆ จำนวนของผู้คนที่มาหาลูกจะเพิ่มขึ้น ชื่อของลูกจะได้รับการยกย่อง มีลูกน้อยมากในปัจจุบัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกต้องไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้อย่างมาก ลูกต้องย่อยทุกสิ่งที่ลูกเคยได้ยินอย่างต่อเนื่อง อยู่อย่างสำรวจตนและตรวจสอบว่าหัวใจของลูกผูกพันอยู่กับพ่อมากขนาดนั้นที่ลูกจะไม่มีวันลืมพ่อเลย

2. แทนที่จะสูญเสียเวลาในการถามคำถามจงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงและทำให้ตนเองบริสุทธิ์ ไม่ควรจะมีความคิดใดๆในเวลาสุดท้ายนอกจากการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้น ฝึกฝนสิ่งนี้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงดาวแห่งความรู้ทางจิตที่ทำให้กลางคืนเป็นกลางวันโดการยกลายเป็นมิตรของพระอาทิตย์แห่งความรู้และพระจันทร์แห่งความรู้

เช่นที่ดวงดาวเหล่านั้นปรากฏในเวลากลางคืน ในทำนองเดียวกันลูกดวงดาวทางจิตแห่งความรู้ ลูกผู้เป็นดวงดาวที่เปล่งประกายปรากฏออกมาในตอนกลางคืนของบราห์มา ดวงดาวเหล่านั้นไม่ได้ทำให้กลางคืนเป็นกลางวัน แต่ลูกกลายเป็นมิตรร่วมทางของพระอาทิตย์แห่งความรู้และพระจันทร์แห่งความรู้และทำให้กลางคืนเป็นกลางวัน เหล่านั้นคือดวงดาวบนท้องฟ้าและลูกคือดวงดาวของโลก นั่นคืออำนาจของวัตถุธาตุและลูกเป็นดวงดาวของพระเจ้า เช่นเดียวกับที่มีดวงดาวที่เปล่งประกายหลายประเภทที่มองเห็นได้ในกาแลคซีทางกายภาพ ในทำนองเดียวกันลูกคือดวงดาวทางจิตวิญญาณที่เปล่งประกายในกาแลคซีของพระเจ้านี้

คติพจน์:
การมีโอกาสในการทำงานรับใช้หมายถึงการเติมอาภรณ์ของลูกด้วยพร