12.11.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน สิ่งที่พ่อสอนลูกในเวลานี้คือแหล่งแห่งรายได้ของลูกสำหรับ 21 ชาติเกิด ดังนั้นจงศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและลูกจะมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ

คำถาม:
เหตุใดความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสของลูกๆ จึงได้รับการจดจำ?

คำตอบ:
เพราะมีเพียงลูกเท่านั้นที่รู้จักพ่อในเวลานี้ มีเพียงลูกเท่านั้นที่รู้ถึงตอนเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนจบของโลกจากพ่อ เวลานี้ลูกกำลังยืนอยู่ในยุคบรรจบพบกันในความไม่มีขีดจากัด ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกกำลังก้าวข้ามช่องแคบของน้ำเกลือไปสู่ช่องแคบของน้ำทิพย์ที่แสนหวาน พระเจ้าเองกำลังสอนลูก! เพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่ประสบกับความสุขนี้ ด้วยเหตุนี้เองความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสของลูกจึงได้รับการจดจำ

โอมชานติ
พ่อทางจิตที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังอธิบายแก่ลูกๆทางจิตที่ไม่มีขีดจำกัด นั่นคือท่านกำลังให้คำแนะนำของท่านแก่ลูก ลูกเข้าใจว่าลูกคือสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามลูกต้องมีศรัทธาเช่นกันว่าลูกคือดวงวิญญาณ เราไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนใดที่ใหม่เลย เรามาศึกษาทุกๆ 5000 ปี เมื่อบาบาถามลูก ลูกเคยศึกษาที่นี่มาก่อนหรือไม่? ทุกคนตอบว่า เรามาที่นี่ทุกๆ 5000 ปี ลูกมาหาบาบาในยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุด ลูกจำสิ่งนี้ได้ใช่ไหม? หรือลูกได้ลืมสิ่งนี้แล้ว? นักเรียนจดจำโรงเรียนของพวกเขาอย่างแน่นอน จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของลูกคือสิ่งเดียวกัน ใครก็ตามที่กลายเป็นลูกของบาบาไม่ว่าเขาจะมีอายุสองวันหรือบางคนที่อยู่มานานกว่า จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ก็คือสิ่งเดียวกันสำหรับทุกคน ไม่มีความสูญเสียสำหรับผู้ใด เป็นรายได้ด้วยการศึกษา ผู้ที่นั่งถ่ายทอดคัมภีร์กรันท์ (คัมภีร์ศาสนาของซิกซ์) ด้วยสิ่งนี้ที่พวกเขาได้รับรายได้และพวกเขาสามารถเลี้ยงชีพเพื่อร่างกายของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วมาก บางคนก็กลายเป็นสาธุและนั่งถ่ายทอดหนึ่งหรือสองคัมภีร์ศาสนาและกลายเป็นผู้ที่สามารถหารายได้ ทั้งหมดนั้นคือแหล่งแห่งรายได้ ต้องมีรายได้สำหรับทุกสิ่ง หากลูกมีเงินลูกสามารถท่องทัวร์ไปที่ใดก็ได้ ลูกๆ รู้ว่าบาบากำลังให้การศึกษาที่ดีมากซึ่งด้วยสิ่งนี้ลูกจะได้รับรายได้ถึง 21 ชาติเกิด รายได้นี้เป็นเช่นนั้นที่ลูกจะกลับมามีความสุขเสมอ ลูกจะไม่เคยล้มป่วยและลูกจะคงอยู่อย่างเป็นอมตะ ลูกต้องมีศรัทธานี้ ด้วยการมีศรัทธาในสิ่งนี้ลูกจะมีความกระตือรือร้นด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นลูกจะเฝ้าแต่สำลักเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ลูกควรที่จะจดจำอยู่ภายในอย่างสม่ำเสมอว่าลูกกำลังศึกษากับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เหล่านี้คือคำพูดของพระเจ้า นี่คือกีตะ มียุคของกีตะ พวกเขาได้ลืมไปแล้วว่านี่คือยุคที่ห้า ยุคบรรจบพบกันนี้สั้นมาก ในความเป็นจริงมันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่ของยุคอื่นๆด้วยซ้ำ ลูกสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้ พ่อจะเฝ้าแต่อธิบายทุกสิ่งในขณะที่ลูกกำลังก้าวหน้าต่อไป ทั้งหมดนั้นได้กำหนดไว้สำหรับพ่อที่จะอธิบายแก่ลูก บทบาทที่ใด้กำหนดไว้แล้วสำหรับทุกดวงวิญญาณนั้นซ้ำรอย อะไรก็ตามที่ลูกกำลังเรียนรู้คือสิ่งที่ซ้ำรอยด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกๆ เข้าใจนัยสำคัญูของการซ้ำรอย บทบาทของลูกเปลี่ยนไปในทุกๆ ย่างก้าว หนึ่งวินาทีไม่สามารถเหมือนกับวินาทีถัดไป เวลายังคงเดินต่อไปเรื่อยๆเหมือนตัวไร ติ๊ก ติ๊ก วินาทีผ่านไป เวลานี้ลูกกำลังยืนอยู่ในความไม่มีขีดจำกัด ไม่มีมนุษย์อื่นใดอยู่ในความไม่มีขีดจำกัด ไม่มีผู้ใดอื่นที่มีความรู้ของความไม่มีขีดจำกัด นั่นคือความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบ เวลานี้ลูกรู้ถึงอนาคต เรากำลังไปยังโลกใหม่ นี่คือยุคบรรจบพบกันที่เราต้องข้ามไป มีช่องแคบของน้ำเกลือ นี่คือช่องแคบของน้ำทิพย์ที่แสนหวานและที่เหลือคือช่องแคบของยาพิษ เวลานี้ลูกกำลังออกจากมหาสมุทรแห่งยาพิษและกำลังไปสู่มหาสมุทรแห่งน้ำนม นี่คือประเด็นที่ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีใครในโลกที่รู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ นี่คือสิ่งใหม่ใช่ไหม? เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ว่าใครที่ถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าและบทบาทใดที่ท่านเล่น หนึ่งในหัวข้อที่ลูกได้ทำรายการคือ: มาและเราจะบอกท่านถึงชีวประวัติของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ในความเป็นจริงเป็นเรื่องปกติที่ลูกจะถ่ายทอดชีวประวัติของพ่อของพวกเขา อย่างไรก็ตามผู้เดียวนั้นคือพ่อเหนือพ่อทั้งหมด แต่แม้กระทั่งลูกเองก็เข้าใจสิ่งนี้ตามลำดับกันไปเช่นกันตามความพยายามที่ลูกทำ ในเวลานี้ลูกต้องให้คำแนะนำของพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำ พ่อได้ให้คำแนะนำของท่านแก่ลูกและเหตุนี้เองลูกจึงสามารถอธิบายแก่ผู้อื่น ไม่มีใครอื่นรู้จักพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เป็นเพียงในยุคพบกันเท่านั้นที่ลูกรู้จักท่าน ไม่ว่ามนุษย์จะเป็นเทพหรือศูทร ไม่ว่าดวงวิญญาณจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีใครรู้จักท่าน เพียงลูกบราห์มินของยุคบรรจบพบกันเท่านั้นที่รู้จักท่าน ดังนั้นลูกๆ ควรมีความสุขอย่างมาก! เหตุนี้เองจึงมีคำยกย่อง: หากลูกต้องการจะรู้เกี่ยวกับความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสจงถามโก๊ปและโก๊ปปี้ บาบาคือพ่อ ครู และสัตกูรูด้วยเช่นกัน ดังนั้นลูกต้องเขียนคำว่าสูงสุดอย่างแน่นอน บางครั้งลูกก็ลืมสิ่งนี้ ทุกสิ่งเหล่านี้ควรอยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ลูกต้องเขียนคำนี้อย่างแน่นอนในการยกย่องของชีพบาบา ไม่มีใครอื่นนอกจากลูกรู้ถึงสิ่งนี้ เป็นลูกที่สามารถอธิบายสิ่งนี้ซึ่งหมายความว่านั่นคือชัยชนะของลูก ลูกรู้ว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นครูของทุกคนและเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นแก่ทุกคน ท่านคือผู้เดียวที่ให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดและให้ความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดแก่เรา ถึงกระนั้นลูกก็ลืมพ่อเช่นนี้! มายานั้นมีพลังมาก! พระเจ้านั้นกล่าวได้ว่าทรงพลังแต่มายาก็ไม่ยิ่งหย่อนเลย ลูกๆ เข้าใจความหมายของคำพูดอย่างถูกต้องแม่นยำ มายาได้ถูกเรียกชื่อราวันด้วยเช่นกัน มีอาณาจักรของรามและอาณาจักรของราวัน ลูกต้องอธิบายสิ่งนึ้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากมีอาณาจักรของรามก็ต้องมีอาณาจักรของราวันด้วยเช่นกัน ไม่สามารถเป็นอาณาจักรของรามได้ตลอดไป พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั่ง ที่นี่และอธิบายว่าใครคือผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรของราม อาณาจักรของศรีกฤษณะ ลูกต้องยกย่องดินแดนของบารัตอย่างมาก บารัตเคยเป็นดินแดนแห่งสัจจะ ดินแดนนั้นไดัรับการยกย่องอย่างมาก! เป็นพ่อที่ได้ทำให้เป็นเช่นนั้น ลูกรักพ่ออย่างมาก! ลูกมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในสติปัญญาของลูก ลูกๆ ผู้เป็นนักเรียนเข้าใจด้วยเช่นกันว่าลูกควรมีความซาบชึ้งในการศึกษาของลูก ลูกต้องเอาใจใส่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยของลูกด้วยเช่นกัน สำนึกของลูกจะบอกลูกว่าเพราะว่านี่คือการศึกษาของพระเจ้า ลูกต้องไม่ขาดเรียนแม้แต่วันเดียวหรือไม่ควรที่จะมาในขั้นเรียนสายหลังจากที่ครูของลูกไดัมาถึงแล้ว เป็นการดูหมิ่นที่จะมาถึงชั้นเรียนหลังครูของลูก เมื่อนักเรียนมาถึงหลังครูของเขาที่โรงเรียน พวกเขาก็ถูกบอกให้ยืนอยู่นอกห้อง บาบาให้ตัวอย่างในวัยเด็กของท่าน ครูของฉันนั้นเข้มงวดมาก เขาไม่เคยอนุญาตให้พวกเราเข้าชั้นเรียน ที่นี่หลายคนก็มาสาย ลูกที่เชื่อฟังผู้ที่ทำงานรับใช้จะเป็นที่รักของพ่ออย่างเเน่นอน เวลานี้ลูกเข้าใจว่านี่คือศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ศาสนานี้ได้รับการก่อตั้งเมื่อใด? สิ่งนี้ไม่ได้เข้าไปสู่สติปัญญาของผู้ใด ได้ลื่นไหลออกจากสติปัญญาของลูกครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อจะกลายเป็นเทพ ใครกำลังสอนลูก? พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดตัวท่านเอง ลูกเข้าใจว่านี่คือตระกูลบราห์มินของลูก ไม่ได้มีราชวงศ์ นี่คือสกุลบราห์มินที่สูงส่งที่สุด พ่อคือผู้ที่สูงส่งที่สุดของทั้งหมดเช่นกันใช่ไหม? ท่านนั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด ดังนั้นรายได้ที่ท่านให้จะต้องสูงที่สุดด้วยเช่นกันแน่นอน มีเพียงท่านเท่านั้นที่เรียกว่าศรี ศรี ท่านทำให้ลูกสูงส่ง เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ว่าใครทำให้ลูกสูงส่ง ไม่มีใครเข้าใจอะไร ลูกพูด: พ่อของเราคือพ่อ ครู สัตกูรู ท่านกำลังสอนเรา เราคือดวงวิญญาณ พ่อได้เตือนเราดวงวิญญาณ: ลูกคือลูกของพ่อ นี่คือความเป็นพี่น้องใช่ไหม? พวกเขาจดจำพ่อและพวกเขาเข้าใจว่าพ่อนั้นไม่มีตัวตนและดวงวิญูญาณก็ไม่มีตัวตนเช่นกันอย่างแน่นอน ดวงวิญญาณละร่างของเขาและรับร่างใหม่และเฝ้าแต่เล่นบทบาทของเขาต่อไป แทนที่จะเป็นดวงวิญญาณ ผู้คนก็คิดว่าตนเองเป็นร่างกาย พวกเขาลืมว่าพวกเขาคือดวงวญญาณ พ่อไม่เคยลืมสิ่งนี้ ลูกดวงวิญญาณทั้งหมดคือซาลิแกรม พ่อคือพ่อสูงสุดซึ่งหมายถึงดวงวิญูญาณสูงสุด ท่านไม่ได้มีชื่ออื่นใด ชื่อของดวงวิญญาณสูงสุดคือชีวา ลูกทั้งหมดเป็นดวงวิญญาณเช่นกันเหมือนกับท่านแต่ลูกได้รับการเรียกว่าซาลิแกรม ในวัดของชีวาพวกเขาได้นำซาลิแกรมมากมายไปวางไว้ เมื่อพวกเขากราบไหว้บูชาชีวาพวกเขาก็กราบไหว้บูชาซาลิแกรมในเวลาเดียวกันด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองบาบาได้อธิบายแก่ลูกดวงวิญญาณและร่างกายของลูกก็ได้รับการกราบไหว้ด้วยเช่นกัน เพราะพ่อไม่ได้มีร่างกายเป็นดวงวิญญาณของพ่อที่ได้รับการกราบไหว้บูชา ลูกกลายเป็นผู้ที่สูงส่งมาก! บาบานั้นยินดีอย่างยิ่ง บางครั้งพ่อมีฐานะยากจนและลูกของเขาก็ศึกษาเล่าเรียนและได้รับสถานภาพที่สูง พวกเขากลายเป็นบางสิ่งจากที่ไม่มีอะไรเลย พ่อเข้าใจด้วยเช่นกันว่าลูกนั้นเคยสูงส่งอย่างยิ่งแล้วลูกก็กลายเป็นลูกกำพร้าเพราะลูกไม่รู้จักพ่อของลูก เวลานี้ลูกเป็นของพ่อ ดังนั้นลูกกำลังเป็นนายของทั้งโลก พ่อพูด: ลูกเรียกพ่อพระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อ ลูกรู้ว่าในเวลานี้สวรรค์กำลังได้รับการก่อตั้ง ไม่มีสติปัญญาของใครนอกจากของลูกที่ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่จะมีอยู่ที่นั่น ในสติปัญญาของลูกๆเท่านั้นที่ลูกเป็นนายของโลกและเวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นสิ่งนั้นอีกครั้ง ปวงประชาก็พูดด้วยเช่นกันว่าพวกเขาคือนาย สิ่งเหล่านี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆเท่านั้น ดังนั้นลูกควรมีความสุขอย่างมาก! หลังจากได้ยินสิ่งเหล่านี้ลูกต้องถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่น เหตุนี้เองศูนย์และพิพิธภัณฑ์จะเปิดขึ้นมา อะไรก็ตามที่ได้เกิดขึ้นในวงจรก่อนหน้านี้ก็จะยังคงเกิดขึ้นต่อไป ผู้คนมากมายก็จะเสนอให้เปิดพิพิธภัณฑ์และศูนย์ให้แก่ลูก มากมายจะปรากฏขึ้นมา กระดูกของทุกคนนั้นก็เฝ้าแต่ทำให้อ่อนลง ลูกกำลังเฝัาแต่ทำให้กระดูกของทั้งโลกอ่อนลง มีพลังอย่างมากในโยคะของลูก พ่อพูดว่า: ลูกมีพลังอย่างมาก เตรียมอาหารในโยคะและให้ผู้อื่นรับประทานในสภาพจิตนั้นและสติปัญญาของพวกเขาก็จะถูกดึงไปในทิศทางนี้ ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาแม้กระทั่งรับประทานอาหารจากจานของกูรูของเขา ลูกๆเข้าใจว่ามีการขยายตัวอย่างมากในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาที่ลูกไม่สามารถอธิบายถึงสิ่งนั้นได้! นี่คือเมล็ดและนั่นคือต้นไม้ ลูกสามารถพูดถึงเมล็ดแต่ถ้าลูกจะเคยถามใครบางคนให้นับใบไม้จะไม่มีใครสามารถทำสิ่งนั้นได้ มีไบไม้จำนวนนับไม่ถ้วน ไม่ได้มีสิ่งชี้บอกใดของใบไม้ในเมล็ด นั่นคือความมหัศจรรย์! สิ่งนี้เช่นกันที่เรียกว่าธรรมชาติ แมลงทุกชีวิตนั้นแสนมหัศจรรย์! มีแมลงหลากหลายประเภทและดูว่ามันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร เป็นละครที่มหัศจรรย์ เป็นสิ่งนี้ที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติ การละเล่นนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ลูกจะเห็นอะไรในยุคทอง? ทุกสิ่งนั้นจะใหม่ ทุกสิ่งนั้นใหม่ที่นั่น บาบาได้อธิบายว่านกยูงนั้นเรียกว่าเป็นนกประจำชาติของบารัตเพราะในภาพของกฤษณะมีขนนกยูงอยู่ที่มงกฏ นกยูงตัวผู้และตัวเมียนั้นสวยงามมาก สิ่งสร้างของพวกนกยูงนั้นเกิดขึ้นด้วยน้ำตาและด้วยเหตุนี้เองจึงเรียกว่าเป็นนกประจำชาติ มีนกที่สวยงามในต่างประเทศด้วยเช่นกัน ความลับของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของทั้งโลกได้อธิบายให้แก่ลูกๆ แล้ว ไม่มีใครอื่นรู้ถึงสิ่งนี้ บอกพวกเขา: เราจะบอกท่านถึงชีวประวัติของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เมื่อมีผู้สร้างก็ต้องมีสิ่งสร้างของท่านด้วยเช่นกัน เรารู้ถึงประวิตศาสตร์และภูมิศาสตร์ของสิ่งนั้น เรารู้บทบาทที่สูงสุดเหนือสิ่งใดที่พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเล่น ทั้งโลกไม่ได้รู้สิ่งใดเกี่ยวกับทั้งหมดนั้น โลกนี้สกปรกมาก ในทุกวันนี้การมีรูปร่างที่สวยงามก็เป็นปัญหาด้วยเช่นกัน ดูซิว่าว่าพวกเขาลักพาเด็กไปอย่างไร! ลูกๆ ควรจะมีความเอือมระอาต่อโลกที่เป็นบาปนี้ นี่คือโลกที่สกปรกและร่างกายที่สกปรก เราต้องจดจำพ่อและทำให้ดวงวิญญาณของเราบริสุทธิ์ เราเคยสะโตประธานและมีความสุข เวลานี้เราตาโมประธานและเราไม่มีความสุข เราต้องกลับมาสะโตประธานอีกครั้ง ลูกต้องการที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ แม้ว่าพวกเขาจะร้องเพลง: ท่านคือผู้ชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไห้บริสุทธิ์ พวกเขาก็ไม่ได้มีความเอือมระอา(ของความไม่บริสุทธิ์) ลูกๆเข้าใจว่าโลกนี้สกปรก ในโลกใหม่เราจะได้รับร่างกายที่สวยงาม เวลานี้เรากำลังกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ลูกๆ ควรอยู่อย่างมีความสุขและสดชื่นแจ่มใสเสมอ ลูกๆ นั้นแสนอ่อนหวานอย่างมาก พ่อมาและพบกับลูกๆเช่นเดิมทุกๆ 5000 ปี ดังนั้นควรมีความสุขนั้นอย่างแน่นอน พ่อได้มาแล้วและพบกับลูกอีกครั้ง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เราเป็นนักเรียนของพระเจ้า ดังนั้นเราควรมีความซาบซึ้งในการศึกษาและใส่ใจเกี่ยวกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของเราด้วยเช่นกัน อย่าได้ขาดการศึกษานี้แม้แต่วันเดียว อย่าดูหมิ่นครูด้วยการเข้าชั้นเรียนสาย

2. มีความเอือมระอาต่อโลกที่เลวร้ายและสกปรกนี้ เพียรพยายามที่จะทำให้ตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณบริสุทธิ์และสะโตประธานด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ คงอยู่อย่างมีความสุขและสดชื่นแจ่มใสเสมอ

พร:
ขอให้ลูกอยู่อย่างปราศจากบ่วงพันธะและกลายเป็นแสงที่เบาสบายเป็นสองเท่าในขณะที่ทำงานรับใช้ด้วยยานพาหนะของร่างกายที่ละเอียดอ่อนของลูก

เช่นเดียวกับที่ลูกอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้ของพระเจ้าทางกายด้วยร่างกายของลูก ในทำนองเดียวกันลูกก็ต้องทำงานรับใช้ที่ละเอียดอ่อนพร้อมกับร่างกายที่ละเอียดอ่อนของลูกในเวลาเดียวกัน เช่นเดียวกับการก่อตั้งเติบโตขึ้นโดยผ่านบราห์มา ในทำนองเดียวกันด้วยการใช้ร่างกายที่ละเอียดอ่อนของลูกและด้วยสายตาของรูปชีพชัคตีในรูปรวมของลูก งานของนิมิตและการให้สาสน์จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในการทำงานรับใช้นี้ลูกจะต้องอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงกรรมและมีความเป็นแสงและเบาสบายเป็นสองเท่าแม้กระทั่งในขณะที่ลูกทำงาน

คติพจน์:
โชคของการได้รับความเคารพจากทุกคนหลอมรวมอยู่ในการสละละทิ้งความเคารพ