13.01.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เพื่อที่จะสอบผ่านด้วยคะแนนที่ดี ลูกนักเรียนต้องตื่นตัวและทำความเพียรพยายามบ้าง ลูกนักเรียนต้องไม่เกียจคร้าน ความเกียจคร้านนั้นสำหรับผู้ที่จดจำเพื่อนและญาติมิตรของพวกเขาตลอดทั้งวัน

คำถาม:
ใครได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีโชคที่สุดในยุคแห่งการบรรจบพบกัน?


คำตอบ:
ผู้ที่ได้ทำให้ทุกสิ่งสำเร็จ โดยการให้ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติของพวกเขา และผู้ที่กำลังทำสิ่งนี้อยู่ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากที่สุด ผู้ที่ตระหนี่ถี่เหนียวมากก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา พวกเขาไม่เข้าใจว่า การทำลายล้างกำลังยืนอยู่หน้าพวกเขา และพวกเขาควรทำบางสิ่งที่มีค่า ลูกๆ ที่มีโชคเข้าใจว่า พ่อได้มาอยู่เบื้องหน้าพวกเขาด้วยตัวท่านเอง ดังนั้นพวกเขาจึงทำทุกสิ่งอย่างมีค่า ด้วยการคงอยู่อย่างกล้าหาญ พวกเขาได้กลายเป็นเครื่องมือที่จะสร้างโชคแก่ผู้อื่นมากมาย

เพลง:
ฉันได้มาพร้อมโชคของฉันที่ตื่นขึ้นมาแล้ว

โอมชานติ
ขณะนี้ลูกๆ กำลังสร้างโชคของตนเองอยู่ ได้มีการใส่ชื่อกฤษณะไว้ในกีตะ เหตุนี้เองคำสอนเหล่านั้นจึงพูดว่า พระเจ้ากฤษณะพูด: ฉันสอนราชาโยคะแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถมีคำสอนของพระเจ้ากฤษณะได้ ศรีกฤษณะคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พ่อทำให้ลูกเป็นราชาเหนือราชา กล่าวโดยพระเจ้าชีวา ดังนั้น ก่อนอื่นกฤษณะจึงถูกทำให้เป็นเจ้าชายอย่างแน่นอน แล้วไม่มีพระเจ้ากฤษณะองค์ใดที่จะเป็นผู้พูด กฤษณะคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก นี่คือโรงเรียน พระเจ้ากำลังสอนลูกอยู่และลูกกำลังกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง พ่อพูดว่า: พ่อให้ความรู้นี้แก่ลูกในตอนสุดท้ายของหลายชาติเกิดของลูก เพื่อลูกจะกลับมาเป็นกฤษณะอีกครั้ง ชีพบาบาไม่ใช่ศรีกฤษณะที่เป็นครูในโรงเรียนนี้ ชีพบาบาเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาเทพ ลูกๆ พูดว่า ลูกได้มาที่นี่เพื่อสร้างโชคของลูก ลูกดวงวิญญาณรู้ว่า เวลานี้ลูกได้มาหาพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เพื่อสร้างโชคของตนเอง โชคนี้คือการกลับมาเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง นี่คือราชาโยคะ ก่อนอื่นใด มีใบไม้แห่งสวรรค์ จำนวน 2 ใบ ราเด้และกฤษณะ ชีพบาบาทำให้ราเด้และกฤษณะปรากฏขึ้นมา รูปภาพนี้สร้างไว้อย่างถูกต้องแม่นยำ มันเป็นรูปภาพที่ดีที่จะใช้อธิบายให้แก่ผู้อื่น ลูกได้สร้างโชคของตนเองโดยการศึกษาความรู้ของกีตะ โชคที่ลูกได้ปลุกขึ้นมาก่อนหน้านี้เวลานี้ไม่หลงเหลืออยู่เลย เวลานี้ลูกอยู่ในตอนจบของหลายชาติเกิดของลูก และได้กลายเป็นขอทานที่ตาโมประทานอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น เวลานี้ลูกจะต้องกลับมาเป็นเจ้าชายอีกครั้งหนึ่ง ราเด้และกฤษณะเป็นสองคนแรกที่จะกลายเป็นเช่นนี้ และอาณาจักรของเขาทั้งสองจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ มิได้มีเพียงอาณาจักรเดียวเท่านั้น เมื่อราเด้และกฤษณะแต่งงานกัน ทั้งสองได้รับชื่อใหม่ว่าลักษมีและนารายณ์ การกลับมาเป็นเจ้าชาย การกลับมาเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดาเป็นสิ่งเดียวกัน ลูกๆ รู้ว่าลักษมีและนารายณ์เคยเป็นนายแห่งสวรรค์ ต้องมีการสร้างสวรรค์ก่อนหน้านั้นในยุคแห่งการบรรจบพบกันอย่างแน่นอน เหตุนี้เอง ช่วงเวลานี้จึงเรียกว่าเป็นยุคแห่งการบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด การก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ และแล้วศาสนาอื่นทั้งหมดจะถูกทำลาย ในยุคทองมีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น และประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของสิ่งนั้นต้องซ้ำรอย สวรรค์ซึ่งถูกเรียกว่าปารีสถานเป็นสถานที่ที่ลักษมีและนารายณ์ได้ปกครองอาณาจักรกำลังถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้ ปัจจุบันโลกนี้เป็นสุสาน ทุกคนได้เผาตนเองเรื่อยมาขณะที่นั่งอยู่บนกองของตัณหาราคะ ในยุคทองลูกจะสร้างปราสาทราชวังฯลฯ ไม่ใช่ว่าเมืองแห่งทองคำ ดาวารกาหรือลังกาจะโผล่ขึ้นมาจากใต้ดิน เมืองแห่งทองคำอาจปรากฏขึ้นมาแต่ไม่มีลังกา อาณาจักรของรามได้ชื่อว่าเป็นยุคทองด้วยเช่นกัน ได้มีการรูดปล้นทองแท้ทั้งหมดไปจากบารัต ลูกอธิบายแก่ผู้อื่นว่าบารัตเคยมั่งคั่งอย่างไร เวลานี้บารัตยากจน คำว่า ยากจน ก็ไม่เลวเกินไป ลูกสามารถอธิบายว่ามีเพียงศาสนาเดียวในยุคทอง ไม่สามารถมีศาสนาอื่นใดที่นั่นได้ หลายคนถามว่าสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไร และเพียงเหล่าเทพอาศัยอยู่ที่นั่นหรือ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมาย เป็นความอัศจรรย์ว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ไม่มีความคิดของสองคนใดเลยที่เหมือนกัน มีผู้แสดงจำนวนกี่คน ลูกต้องเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในสติปัญญา เวลานี้สวรรค์กำลังถูกสร้างขึ้นมา ด้วยการจดจำว่า ขณะนี้ลูกกำลังกลายเป็นชาวสวรรค์ ลูกจะคงอยู่อย่างร่าเริงเบิกบานอย่างสม่ำเสมอ ลูกๆควรมีความสุขอย่างมาก ลูกมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สูงส่งมาก ลูกกำลังกลายเป็นเทพ ชาวสวรรค์จากมนุษย์ธรรมดา ลูกบราห์มินเท่านั้นที่รู้ว่า เวลานี้สวรรค์กำลังถูกก่อตั้งขึ้นมา ลูกควรจดจำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด แต่มายาทำให้ลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถ้าสิ่งนี้ไม่อยู่ในโชคของลูก ลูกจะไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง บางคนไม่สามารถขจัดนิสัยพูดปดที่มีมาถึงครึ่งวงจรได้ พวกเขาคิดว่าความหลอกลวงเป็นทรัพย์ที่มีค่า และยังคงเก็บสิ่งนั้นไว้กับตนเองและไม่ยอมขจัดมันทิ้งไป เป็นที่เข้าใจได้ว่าโชคของพวกเขาเป็นเช่นนั้นเอง พวกเขาไม่แม้แต่จะจดจำพ่อ เมื่อลูกขจัดความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดเพียงเท่านั้น ลูกจึงจะจดจำท่านได้ และแล้วลูกจะมีความเอือมระอาในโลกนี้ แม้ว่าลูกพบเพื่อนและญาติมิตรก็จะเป็นเช่นที่ว่าลูกมองไม่เห็นพวกเขา ลูกรู้ว่าพวกเขาทั้งหมดกำลังอยู่ในสุสานแห่งขุมนรก ทุกสิ่งกำลังถูกทำลาย เวลานี้เราจะต้องกลับบ้าน เหตุนี้เองเราจึงจดจำดินแดนแห่งความสุข และดินแดนแห่งความสงบ เมื่อวานนี้เราได้อาศัยอยู่และได้ปกครองในสวรรค์ ต่อมาเราได้สูญเสียอาณาจักรนั้นไป และเวลานี้กำลังประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรนั้นอีกครั้งหนึ่ง ลูกๆ เข้าใจว่า ลูกได้โค้งคำนับมามากมายเท่าใด และสูญเสียเงินของลูก ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนเฝ้าแต่ร้องเรียกหา แต่พวกเขาไม่ได้รับสิ่งใด ดวงวิญญาณเรียกหาบาบาให้มา และพาพวกเขาไปยังดินแดนแห่งความสุข เมื่อมีความทุกข์ในตอนสุดท้ายพวกเขาจึงจดจำพ่อ ลูกเห็นได้ว่าโลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลายในเวลานี้ เวลานี้เรากำลังได้รับความรู้ทั้งหมดในสิ่งนี้ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ของเรา ลูกต้องสร้างสมความรู้นี้อย่างสมบูรณ์ แผ่นดินไหวฯลฯ จะเกิดขึ้นทันทีทันใด คนมากมายล้มตายในเวลาของการแบ่งแยกดินแดนออกจากปากีสถาน ลูกๆ ในเวลานี้รู้ทุกสิ่งตั้งแต่ตอนเริ่มต้นถึงปัจจุบัน และจะยังคงมารับรู้ทุกสิ่งด้วยเช่นกัน มิได้มีเพียงวัดโสมนาถแห่งเดียวเท่านั้นที่สร้างด้วยทองคำ ยังมีวัดอีกหลายแห่งที่สร้างขึ้นมาจากทองคำให้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน และยังมีปราสาทราชวังที่ทำด้วยทองคำ อะไรได้เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้น? สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดได้หายไปไหน ทั้งหมดนั้นถูกฝังไว้ใต้ดินเมื่อมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นใช่ไหม? สิ่งเหล่านั้นจะไม่ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหรือ? สิ่งเหล่านั้นเพียงแค่ผุพังอยู่ใต้ดินอย่างนั้นหรือ? เกิดอะไรขึ้น? เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น มีการเขียนไว้ว่า เมืองแห่งทองคำ จมอยู่เบื้องล่าง เวลานี้ลูกพูดว่า ตามละครแล้ว เมืองแห่งนั้นจมลงไปข้างล่างและจะปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อวงจรหมุนกลับมาอีกครั้ง สิ่งนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้ง ลูกควรมีความสุขอย่างมาก ขณะที่ควงวงจรนี้ไปรอบในจิตใจของลูก จงเก็บรูปภาพนี้ไว้ในกระเป๋า เข็มกลัดนี้มีค่าต่องานรับใช้มาก แต่ไม่มีลูกคนใดทำงานรับใช้มากด้วยเข็มกลัดนั้น ลูกๆ ทำงานรับใช้ได้มากในรถไฟ แต่ไม่มีลูกคนใดเขียนข่าวงานรับใช้เพื่อบอกบาบาเลยว่า ลูกทำงานรับใช้มากเท่าใดในรถไฟ แม้ในตู้ชั้น 3 ลูกก็ยังทำงานรับใช้ได้ ผู้ที่เข้าใจความรู้นี้เมื่อวงจรที่แล้ว ผู้ที่ได้เปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นเทพจะเข้าใจสิ่งนี้ได้อีกครั้ง มีการจดจำกันว่า มนุษย์ได้เปลี่ยนเป็นเทพ ไม่มีการพูดว่า มนุษย์ได้เปลี่ยนเป็นชาวคริสต์หรือชาวซิกซ์ ไม่มีเลย! ลูกได้กลายเป็นเทพจากมนุษย์ธรรมดา สิ่งนี้หมายถึงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปได้รับการก่อตั้งขึ้นมา ศาสนาอื่นทั้งหมดไปและพักผ่อนอยู่ในสัดส่วนของตนเอง มีการแสดงไว้ในรูปภาพต้นไม้ว่าเมื่อใดแต่ละศาสนาได้รับการก่อตั้งขึ้นมา เหล่าเทพได้กลายเป็นฮินดู และแล้วพวกเขาก็ได้เปลี่ยนจากฮินดูเป็นศาสนาอื่น หลายคนได้ไปจากธรรมะและกรรมที่สูงส่งของพวกเขา (ศาสนาและกิจกรรม) และเข้าไปสู่ศาสนาอื่น พวกเขาปรากฏตัวขึ้นมาและเข้าใจเพียงเล็กน้อยในเวลาสุดท้าย และแล้วได้กลายเป็นปวงประชา ไม่ใช่ทุกคนจะไปสู่ศาสนาเทพ พวกเขาทั้งหมดจะไปและอยู่ในสัดส่วนของตนเอง สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในสติปัญญาของลูก ผู้คนในโลกยังคงทำอะไรต่อไป พวกเขามีการจัดการอย่างมากมายสำหรับอาหาร พวกเขาตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ฯลฯ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น โลกจะต้องกลับมาตโมประธาน และลูกต้องลงบันไดมา อะไรก็ตามที่ถูกกำหนดไว้ในละครจะยังคงเกิดอยู่ต่อไป โลกใหม่จะต้องถูกสร้างขึ้น นักวิทยาศาสตร์กำลังเรียนรู้ทุกสิ่งในเวลาปัจจุบัน พวกเขาฉลาดมากในอีก 2-3 ปี และพวกเขาจะสร้างสิ่งที่ดีมากมายที่นั่น วิทยาศาสตร์นี้จะให้ความสุขมากมายแก่ลูกที่นั่น ที่นี่มีความสุขเพียงเล็กน้อยแต่มีความทุกข์มากมาย! เป็นเวลากี่ปีแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา? ก่อนหน้านี้ไม่มีไฟฟ้าหรือแก๊สฯลฯ เพียงแค่มองดูว่าอะไรได้เกิดขึ้นในเวลานี้ ทุกสิ่งที่นั่นจะสำเร็จรูป ทุกสิ่งจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ที่นี่เช่นกันเพียงแค่ดูว่า อาคารถูกสร้างขึ้นเร็วเพียงใด ทุกสิ่งนั้นพร้อม พวกเขาสร้างอาคารที่มีหลายชั้น! ที่นั่นจะไม่เป็นเช่นนี้ ที่นั่นทุกคนมีที่ดินมากมาย ไม่มีภาษีฯลฯ ที่นั่นมีความมั่งคั่งมากมาย และมีดินแดนมากมายด้วยเช่นกัน มีแม่น้ำมากมาย แต่ไม่มีลำคลองเลย พวกเขาขุดขึ้นในภายหลัง ลูกๆ ควรมีความสุขอย่างมากอยู่ภายใน ลูกได้รับเครื่องยนต์ 2 กำลัง เมื่อรถไฟต้องขึ้นภูเขา รถไฟก็จะได้รับเครื่องยนต์ 2 เท่า ลูกๆ ให้นิ้วมือของความร่วมมือด้วยเช่นกัน มีลูกๆ จำนวนเพียงเล็กน้อย ลูกรู้ว่าลูกกำลังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ช่วยของพระเจ้า ลูกกำลังทำงานรับใช้ตามศรีมัท บาบาได้มาที่นี่เพื่อรับใช้ลูกด้วยเช่นกัน ท่านก่อตั้งศาสนาเดียวและทำลายศาสนาอื่นๆ มากมาย เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปเล็กน้อย ลูกจะเห็นความปั่นป่วนมากมาย แม้ขณะนี้มีความกลัวมากมายว่า สงครามจะเริ่มขึ้นและจะมีการปล่อยลูกระเบิด จะมีการจุดประกายเล็กๆ มากมายก่อนล่วงหน้า พวกเขาจะยังคงรบราซึ่งกันและกัน ลูกๆ รู้ว่าโลกเก่านี้จะต้องถูกทำลาย และแล้วเราจะกลับไปบ้านของเรา วงจรของ 84 ชาติเกิดของเราเวลานี้กำลังมาสู่จุดจบ เราทั้งหมดจะกลับบ้านพร้อมกัน มีลูกจำนวนเพียงเล็กน้อยที่อยู่ในการจดจำระลึกถึง ตามละคร มีนักเรียนทั้งสองประเภท-ผู้ที่ตื่นตัว และผู้ที่เกียจคร้าน ผู้ที่ตื่นตัวสอบผ่านด้วยคะแนนดี แต่ผู้ที่เกียจคร้านยังคงทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดทั้งวัน พวกเขาไม่แม้แต่จะจดจำพ่อ พวกเขาจดจำเพื่อนและญาติมิตรตลอดทั้งวัน ลูกต้องลืมทุกสิ่งที่นี่ ฉันคือดวงวิญญาณและหางคือ ร่างกายนี้ห้อยอยู่ข้างหลังฉัน เมื่อเราถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมแล้ว เราก็จะทิ้งหางอันนี้ เราเพียงแค่ใส่ใจเกี่ยวกับการไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมและการละทิ้งร่างกายนี้ เราจะต้องกลายเป็นสวยงามจากที่น่าเกลียด ดังนั้น เราจะต้องเพียรพยายาม ดูซิว่าความเพียรพยายามมากเท่าใดที่ลูกต้องทำสำหรับนิทรรศการ มเหนดรา (จากโพปาล) ได้แสดงว่าเขามีความกล้าหาญมากเพียงไร เขาจัดนิทรรศการมากมายอย่างกล้าหาญด้วยตัวเอง เขาจะได้รับผลของความเพียรพยายามนั้นอย่างแน่นอน หนึ่งคนแสดงความมหัศจรรย์เช่นนี้ แล้วผู้คนมากมายก็ได้รับประโยชน์จากเขา! เขาทำหลายสิ่งหลายอย่างด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนและญาติมิตร เป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง เขาบอกเพื่อนและญาติพี่น้องให้ใช้เงินฯลฯ ของพวกเขา สำหรับงานนี้ และถามพวกเขาว่าหากไม่ทำเช่นนี้แล้ว พวกเขาจะใช้เงินเพื่อสิ่งใดเล่า เขามีความกล้าหาญที่จะเปิดศูนย์ ดังนั้น ผู้คนมากมายได้สร้างโชคของตนเอง งานรับใช้มากมายจะสำเร็จลุล่วงไปได้ ถ้ามีห้าถึงเจ็ดคนเช่นนี้ปรากฏขึ้นมา มีบางคนตระหนี่มาก เป็นที่เข้าใจได้จากสิ่งนี้ว่ามันไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา พวกเขาไม่เข้าใจว่าการทำลายล้างกำลังยืนอยู่เบื้องหน้า และพวกเขาควรทำบางสิ่ง ผู้คนไม่ได้รับสิ่งใดจากอะไรก็ตามที่พวกเขาให้ทานในนามของพระเจ้าในเวลานี้ พระเจ้าได้มาในเวลานี้เพื่อที่จะให้อำนาจการปกครองสวรรค์แก่ลูก ผู้ที่เพียงแค่ให้ทานจะไม่ได้รับสิ่งใดเลย ผู้ที่ได้ใช้ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติของตนเองอย่างมีค่าในยุคแห่งการบรรจบพบกันนี้ และผู้ที่กำลังทำสิ่งนี้อยู่เป็นผู้ที่มีโชค อย่างไรก็ตาม ถ้าสิ่งนี้ไม่อยู่ในโชคของพวกเขาแล้ว พวกเขาก็จะไม่เข้าใจ ลูกรู้ว่ามีบราห์มินเหล่านั้น และลูกเองก็เป็นบราห์มิน ลูกเป็นประชาบิดา บราห์มากุมารและกุมารี กลุ่มบราห์มินเหล่านั้นมีจำนวนมากมาย พวกเขาเกิดผ่านครรภ์ แต่ลูกเกิดจากปาก การเกิดของชีวาเกิดขึ้นในยุคแห่งการบรรจบพบกัน เวลานี้พ่อให้มนตราแก่ลูกที่จะสร้างสวรรค์: มานมานะบาฟ! จงเฝ้าแต่จดจำฉัน และลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และเป็นนายของโลกใหม่ จงพิมพ์การ์ดเช่นนี้อย่างชาญฉลาด ผู้คนมากมายตายไป เมื่อใดก็ตามที่ใครเสียชีวิต ลูกแจกการ์ดเหล่านี้ได้ที่นั่น โลกเก่านี้จะถูกทำลายเมื่อพ่อมา และแล้วประตูไปสู่ดินแดนแห่งความสุขก็เปิดขึ้น มีมนตรา มานมานะบาฟ ! สำหรับใครก็ตามที่ต้องการไปสู่สวรรค์ ลูกทั้งหมดควรมีการ์ดที่น่าสนใจนี้ ลูกสามารถแจกการ์ดได้ที่บริเวณทำพิธีเผาศพ ลูกๆ ควรมีความฉลาดหลักแหลมในการทำงานรับใช้ มีหลายวิธีที่จะทำงานรับใช้ จงเขียนสิ่งนี้ลงไปให้ชัดเจนมาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกชัดเจนมากแต่ลูกจำเป็นต้องมีวิธีอธิบายให้แก่ผู้อื่น! อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

พร:
ขอให้ลูกมีประสบการณ์สภาพการไต่เต้าพัฒนาอย่างสม่ำเสมอโดยการอยู่อย่างซื่อสัตย์และรักษาตนเองให้ชัดเจนเบื้องหน้าพ่อ

การรักษาตนเองเช่นที่ลูกเป็นและอย่างที่ลูกเป็นและการเปิดเผยตนเองในลักษณะนั้นต่อพ่อคือวิธีการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือทั้งหมดที่จะได้รับสภาพของการไต่เต้าพัฒนา นี้เป็นวิธีการที่ง่ายดายที่สุดที่จะจบสิ้นรูปแบบมากมายของภาระที่มีอยู่บนสติปัญญาของลูก การอยู่อย่างซื่อสัตย์และรักษาตนเองให้ชัดเจนเบื้องหน้าพ่อหมายถึงการทำให้หนทางของความพยายามของลูกชัดเจน เมื่อลูกวางแผนใดๆ ไว้เบื้องหน้าพ่อหรือดวงวิญญาณเครื่องมืออย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของการกำหนดของจิตใจของลูกเองหรือการกำหนดของผู้อื่นนั่นคือไม่มีความซื่อสัตย์ การมีความซื่อสัตย์หมายความว่าเช่นที่พ่อได้รับการเปิดเผยต่อลูกๆ เช่นที่ท่านเป็นและในสิ่งที่ท่านเป็น ในทำนองเดียวกันลูกๆต้องเปิดเผยตนเองเบื้องหน้าพ่อ

คติพจน์:
ทาปาสวีที่แท้จริงคือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งของผู้สละละทิ้งที่สมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ


การบ้านพิเศษเพื่อมีประสบการณ์สภาพอะแวคในเดือนอะแวคนี้
โดยการมีความใส่ใจพิเศษต่อการนำความปรารถนาดีและเจตนาที่สูงส่งมาใช้สำหรับทุกดวงวิญญาณตลอดทั้งวัน จงเปลี่ยนแปลงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ให้เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ ความปรารถนาที่ไม่บริสุทธิ์ให้เป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์และคงสภาพของความสุขไว้และลูกจะเฝ้าแต่มีประสบการณ์ของสภาพอะแวคอย่างง่ายดาย