13.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูก ๆ ที่แสนหวาน ที่นี่ลูกต้องอดทนต่อความสุขและความทุกข์ การเคารพและไม่เคารพ ขจัดความสุขของโลกเก่าออกไปจากสติปัญญาของลูก อย่าได้ทำตามการชี้แนะของจิตใจลูกเอง

คำถาม:
ชาติเกิดนี้ดีเสียยิ่งกว่าชาติเกิดของเทพอย่างไร?

คำตอบ:
ในเวลานี้ ลูกๆ กำลังรับประทานจากบันดาราของชีพบาบา ที่นี่ลูกหารายได้มากมาย ลูกได้ลี้ภัยอยู่กับพ่อ เป็นไปในชาติเกิดนี้ที่ลูกทำให้ตนเองมีความสุขในโลก(lok)นี้ และในโลกที่อยู่เหนือทุกสิ่ง (Parlok) ลูกให้ข้าวสองกำมือเช่นเดียวกับสุดามา และประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองถึง 21ชาติเกิด

เพลง:
ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้หรือไกล ท่านก็เป็นภาพลักษณ์ของความฝันของฉัน

โอมชานติ
ความหมายของเพลงนั้นดีมาก พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ว่า ไม่ว่าลูกกำลังนั่งอยู่ใกล้ชิดกับร่างนี้ หรือลูกนั้นอยู่ไกลห่าง ท่านกำลังให้คำสอนโยคะแก่ลูกเป็นการส่วนตัว ท่านไม่ได้ให้สิ่งนั้นด้วยแรงบันดาลใจ ไม่ว่าพ่อนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกล ลูกก็ยังคงต้องจดจำพ่อ ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อที่จะไปหาพระเจ้า พ่อนั่งที่นี่และพูดว่า โอ ผู้ที่มีชีวิต ดวงวิญญาณผู้ที่เป็นผู้อาศัยในร่างกายเหล่านั้น พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดนั่งที่นี่และพูดกับดวงวิญญาณ อย่างแน่นอนที่พระเจ้าต้องพบปะกับดวงวิญญาณ เหตุเพราะพวกเขาไม่มีความสุข ดวงวิญญาณจึงจดจำพระเจ้า ไม่มีใครในยุคทองจดจำท่าน เวลานี้ลูกๆ รู้ว่า ลูกนั้นเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เก่าแก่มาก ลูกได้เริ่มต้นจดจำพระเจ้าชีวาตั้งแต่เวลาที่มายาได้คว้าจับลูกเอาไว้ เพราะชีพบาบาทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ดังนั้นผู้คนสร้างอนุสรณ์ของท่านและทำความเลื่อมใสศรัทธา ลูกรู้ว่าเวลานี้พ่อมาหาลูกเป็นการส่วนตัวเพื่อพาลูกกลับไป เพราะเวลานี้ลูกต้องกลับไปกับพ่อ ขณะที่ลูกอยู่ที่นี่ ลูกต้องนำร่างเก่าและโลกเก่าออกไปจากสติปัญญาของลูกและอยู่ในโยคะ บาปของลูกจะถูกเผาไปด้วยไฟโยคะนี้ สิ่งนี้อาศัยความเพียรพยายาม สถานภาพที่ลูกได้รับนั้นยิ่งใหญ่ ลูกต้องกลายเป็นนายของโลก ผู้คนพูดว่า ชีพบาบาเป็นนายของโลก แต่ไม่เลย เป็นมนุษย์ที่กลายเป็นนายของโลก พ่อนั่งที่นี่และทำให้ลูกๆ กลายเป็นนายของโลก พ่อพูดว่า: ลูกเคยเป็นนายของโลก แต่แล้วจากการใช้ 84 ชาติเกิด ลูกไม่ได้เป็นนายของแม้กระทั่งเปลือกหอย มีความแตกต่างอย่างมากเหมือนกับกลางวันและกลางคืนระหว่างชาติเกิดแรกของลูกและชาติเกิดสุดท้ายนี้ ไม่มีใครสามารถจดจำสิ่งนี้จนกว่าพ่อมาและให้นิมิตแก่ลูก ลูกสามารถได้นิมิตด้วยสติปัญญาของความรู้ (ญาณพุทธิ)ด้วยเช่นกัน ลูกๆเหล่านั้นที่รู้คิดและจดจำพ่อทุกวันก็จะทำให้ตนเองสนุกสนานอย่างมาก ทุกสิ่งที่ลูกรับฟังที่นี่นั้นใหม่ ผู้คนไม่รู้สิ่งใดเลย พวกเขาเฝ้าแต่พูดเท็จ และล้มลุกคลุกคลานจากที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่ง ลูกได้รับการปลดปล่อยจากการล้มลุกคลุกคลานแล้ว พ่อพูดว่า: ลูกๆ ดวงวิญญาณต้องจดจำฉันผู้เป็นพ่อ ขอให้มีความคิดในสติปัญญาของลูกๆ ดวงวิญญาณว่า ลูกต้องไปหาบาบา ราวกับว่าโลกนี้ไม่ได้คงอยู่สำหรับลูก โลกเก่านี้กำลังจะจบสิ้น และแล้วเราก็จะไปสวรรค์และสร้างพระราชวังใหม่ สิ่งนี้ควรจะเฝ้าแต่ควงหมุนในสติปัญญาของลูกทั้งวันทั้งคืน พ่อบอกประสบการณ์ของท่านเองแก่ลูก เมื่อพ่อเข้านอนในเวลากลางคืน ความคิดเหล่านี้คือความคิดที่พ่อมี: เวลานี้การแสดงกำลังมาถึงจุดจบ พ่อต้องทิ้งร่างเก่านี้ ใช่ มีภาระของบาปกรรมอย่างมากมาย เหตุนี้เองพ่อจึงต้องจดจำบาบาอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบสภาพของลูกในกระจก สติปัญญาของฉันได้ถูกนำออกไปจากทุกคนอื่นไหม ขณะที่ข้องแวะในธุรกิจของลูก ฯลฯ ลูกสามารถที่จะยังคงใช้สติปัญญาของลูกสำหรับธุรกิจนี้ บาบามีความห่วงใยมากมาย ท่านมีลูกๆ มากมาย ท่านต้องคิดเกี่ยวกับพวกเขาทั้งหมด ท่านต้องให้การลี้ภัยแก่ลูกๆ มีลูกๆ มากมายที่ไม่มีความสุข เมื่อมีความปั่นป่วน, ผู้คนมากมายก็มีประสบการณ์ของความทุกข์และความตาย เวลาเหล่านี้เลวร้ายอย่างมาก ดังนั้นอาคารกำลังสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้การลี้ภัยแก่ลูกๆ มันเป็นไปสำหรับลูกๆ ทั้งหมดของพ่อผู้ที่จะอยู่ที่นี่ ไม่มีความกลัวใด และลูกก็ต้องมีพลังโยคะด้วยเช่นกัน ลูกๆบางคน เคยได้นิมิตแล้ว พ่อปกป้องลูกๆที่จดจำท่านอย่างดี ท่านได้แสดงรูปที่น่ากลัวให้แก่ศัตรูและทำให้พวกเขาวิ่งหนีไป ตราบนานเท่าที่ลูกมีร่างกายนี้ลูกต้องอยู่ในโยคะ ไม่เช่นนั้นก็จะต้องมีการลงโทษ เมื่อลูกของบุคคลสำคัญใดๆถูกตัดสินลงโทษ เขานั้นก็จะต้องก้มศีรษะลง ลูกเองก็จะต้องก้มศีรษะลง สำหรับลูกๆ การลงโทษนั้นรุนแรงมากยิ่งกว่า มีแม้แต่ลูกๆ เช่นนั้นที่พูดว่า ดีล่ะ ขอให้ฉันได้รับความสุขจากมายาในเวลานี้ ฉันจะดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปภายหลัง หลายคนก็พบว่าความสุขของโลกเก่านี้หวานชื่นอย่างมาก ที่นี่ลูกต้องอดทนต่อความสุขและความทุกข์ ความเคารพและความไม่เคารพ ในการที่จะได้มาซึ่งคุณประโยชน์ที่สูงส่ง ลูกต้องทำตามแม่และพ่อ ลูกควรจะทำตามการชี้แนะของแม่และพ่อ การชี้แนะของลูกเองหมายถึงการชี้แนะของราวัน สิ่งเหล่านั้นเท่านั้นที่จะขีดฆ่าโชคของลูกๆ หากลูกถามพ่อ บาบาก็จะบอกลูกได้อย่างเร็วว่า: การชี้แนะเหล่านั้นเป็นเช่นปีศาจ นั้นไม่ใช่ศรีมัท ลูกจำเป็นต้องมีศรีมัทในทุกย่างก้าว ลูกควรจะตรวจสอบดูว่า ลูกไม่ได้ทำการกระทำที่ผิดๆใดและทำให้พ่อถูกประณาม ลูกจะกลายเป็นเทพเมื่อลูกมีคุณสมบัติเช่นนั้น ไม่ใช่ว่าลูกจะมีคุณสมบัติเหล่านั้นโดยอัตโนมัติเมื่อลูกไปที่นั่น พฤติกรรมของลูกต้องอ่อนหวานอย่างมากที่นี่ แม้ว่าบราห์มาบาบาไม่ใช่ชีพบาบาได้พูดบางสิ่ง ก็เป็นผู้เดียวนั้นที่รับผิดชอบ แม้ว่ามีความเสียหายบางอย่าง นั่นก็ไม่เป็นไร สิ่งนั้นถูกกำหนดไว้แล้วในละคร และดังนั้นลูกจึงไม่สามารถถูกกล่าวโทษ สภาพที่ดีมากเป็นที่ต้องการ ถึงแม้ว่าลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี่ ขอให้คงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกเป็นนายของบราห์มันด์ และเป็นผู้อาศัยของสถานที่นั้นด้วย คงอยู่ที่บ้านและเฝ้าแต่ทำธุรกิจของลูกในวิธีการนี้และลูกจะคงอยู่เหนือทุกสิ่ง เช่นที่ซานยาสซีไปอยู่เหนือการครองเรือน ดังนั้นลูกเองก็ไปอยู่เหนือทั้งโลกเก่าด้วยเช่นกัน มีความแตกต่างเหมือนกับกลางวันและกลางคืน ระหว่างการสละละทิ้งของหฐโยคะและการสละละทิ้งนี้ พ่อสอนราชาโยคะนี้ ซานยาสซีไม่สามารถสอนราชาโยคะได้ เพราะผู้ประทานการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตคือผู้เดียวเท่านั้น เวลานี้ทุกคนมีการหลุดพ้น เพราะเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ผู้รู้ทำการเพ่งเพียรทางจิตเพื่อกลับไป ลูกนั้นไม่มีความสุขที่นี่ และแล้วบ้างก็พูดว่า พวกเขาต้องการที่จะหลอมรวมไปกับแสง มีความคิดเห็นนับไม่ถ้วน บาบาอธิบายแล้วว่า มีลูกๆ บางคนที่ยังคงจดจำญาติมิตรของพวกเขา เมื่อลูกต้องการความสุขของโลกนี้ ลูกก็ตาย ในกรณีนั้นเท้าของพวกเขาก็จะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ มายานั้นให้การล่อใจมากมาย มีคำพูดที่ว่า จดจำพระเจ้า, ไม่เช่นนั้นเหยี่ยวก็จะมา มายาเองจะจู่โจมลูกเหมือนกับเหยี่ยว เวลานี้พ่อนั้นมาแล้วลูกควรที่จะทำความเพียรพยายาม และประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ไม่เช่นนั้นลูกจะไม่ได้รับสิ่งนั้นวงจรแล้ววงจรเล่า ที่นี่ลูกไม่ได้รับความทุกข์ใดจากพ่อ ดังนั้นลูกต้องลืมโลกเก่าของความทุกข์ ลูกควรจะตรวจสอบชาร์ทสำหรับทั้งวันของลูก เป็นเวลานานเพียงไรที่ฉันจดจำพ่อ ฉันได้ให้ทานชีวิตแก่ใครไหม? พ่อเองก็ได้ให้ทานชีวิตแก่ลูกแล้วใช่ไหม? ลูกได้อยู่อย่างเป็นอมตะในยุคทองและยุคเงิน เมื่อใครบางคนที่นี่ตาย ผู้คนก็ร้องไห้คร่ำครวญอย่างมากมาย ไม่มีการพูดถึงความทุกข์ในสวรรค์ พวกเขาก็จะคิดว่าพวกเขานั้นกำลังละหนังเก่าของเขาและใช้หนังใหม่ ตัวอย่างนี้ใช้กับลูก ไม่มีใครอื่นสามารถให้ตัวอย่างนี้ พวกเขาไม่ได้ลืมหนังเก่าของเขา พวกเขาเฝ้าแต่สะสมเงินทอง ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกให้แก่พ่อที่นี่ ท่านไม่ได้ใช้หรือเก็บสิ่งนั้นเพื่อตัวท่านเอง ท่านหล่อเลี้ยงลูกๆ ด้วยสิ่งนั้น ดังนั้นนี่คือบันดาราที่แท้จริงของชีพบาบา ผู้ที่รับประทานจากบันดารานี้จะอยู่อย่างเป็นสุขที่นี่ และพวกเขาจะอยู่อย่างเป็นสุขชาติแล้วชาติเล่า ชาติเกิดนี้ของลูกมีคุณค่าอย่างมาก ที่นี่ลูกมีความสุขเสียยิ่งกว่าในชาติเกิดเทพของลูก เพราะที่นี่ลูกได้ลี้ภัยอยู่กับพ่อ ลูกหารายได้มากมายที่นี่ ซึ่งลูกจะใช้เป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่า สุดามาได้รับพระราชวังถึง 21 ชาติเกิดเป็นการตอบแทนสำหรับข้าวสองกำมือ เขาอยู่อย่างมีความสุขที่นี่ และในโลกที่เหนือขึ้นไปด้วยเช่นกัน เป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่า เหตุนี้เองชาติเกิดนี้จึงดีมาก บ้างก็พูดว่าหากการทำลายล้างเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เราสามารถไปสวรรค์ แต่ลูกยังคงต้องรับเอาทรัพย์ที่มีค่ามากมายจากพ่อ อาณาจักรยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้น ดังนั้นจะสามารถทำให้เกิดการทำลายล้างในไม่ช้าได้อย่างไร ลูกๆ ยังไม่ได้กลับมามีค่า พ่อยังเฝ้าแต่มาเพื่อสอนลูก งานรับใช้ของบาบาอยู่เหนือขีดจำกัด คำยกย่องของพ่อนั้นไม่มีขีดจำกัดด้วยเช่นกัน มากเท่าที่พ่อนั้นสูง งานรับใช้ที่พ่อทำก็สูงตามนั้นด้วย เหตุนี้เองจึงมีอนุสรณ์ของพ่อ ที่นั่งสอน(Gaddi)ของบาบานั้นสูงสุด ไม่ว่าความเพียรพยายามใดก็ตามที่ลูกแต่ละคนทำ ลูกก็สร้างโชคของลูกเองตามนั้น รายได้นี้เป็นรายได้ของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายซึ่งกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่ไม่มีขีดจำกัดที่นั่น ดังนั้น ลูกๆ ควรที่จะทำความเพียรพยายามที่ดีมาก จดจำพ่อที่นี่ และที่นั่นด้วย มีบันไดนี้ มองดูในกระจกหัวใจของลูกเอง มากเพียงไรที่ฉันเป็นลูกที่มีค่าของพ่อ ฉันกำลังชี้หนทางแก่คนตาบอดไหม ลูกมีประสบการณ์ของความสุขด้วยการพูดกับตนเอง บาบาแบ่งปันประสบการณ์ของท่านเอง: พ่อพูดกับบาบาแม้กระทั่งเมื่อพ่อกำลังนอน: บาบา เป็นความอัศจรรย์ของท่าน และแล้วเราก็จะลืมท่านในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เราได้รับมรดกเช่นนั้นจากท่าน และแล้วเราก็จะลืมท่านในยุคทอง และแล้วเราก็จะสร้างอนุสรณ์แก่ท่านในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา อย่างไรก็ตามเราลืมหน้าที่การงานของท่านอย่างสมบูรณ์ในเวลานั้น ราวกับว่าเรากลายเป็นบุดดูที่โง่เขลา เวลานี้พ่อได้ทำให้ลูกเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ความรู้อย่างมาก มีความแตกต่างเหมือนกับกลางวันและกลางคืน การพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ไม่ใช่ความรู้ ลูกจำเป็นต้องมีความรู้ของวงจรโลก เวลานี้เรากำลังจบสิ้นวงจรของ 84 ชาติเกิดและกำลังจะกลับบ้าน และแล้วเราก็ต้องไปสู่การหลุดพ้นในชีวิต เราไม่สามารถออกมาจากละครได้ เราเป็นนักเดินทางสู่การหลุดพ้นในชีวิต อัจชะ

คลาสกลางคืน: 16/12/1968

บาบาเรียกลูกๆบางคนว่าลูกสาวและบางคนว่าผู้เป็นแม่ ดังนั้น ต้องมีความแตกต่างอย่างแน่นอน จากงานรับใช้ของบางคนนั้นมีกลิ่นหอม แต่บางคนเป็นเหมือนดอกอั๊ก พ่อได้อธิบายแล้วว่าเป็นเสมือนกับว่าลูกอยู่กับพ่อ พ่อได้มาจากเบื้องบนเพื่อมาชำระโลกให้บริสุทธิ์นี้ก็เป็นงานของลูกด้วยเช่นกัน ผู้ที่มาจากที่นั่นบริสุทธิ์ในตอนเริ่มแรก ผู้ที่มาใหม่ต้องกำลังให้กลิ่นหอมของพวกเขาอย่างแน่นอน มีการเปรียบเทียบกับสวนด้วยเช่นกัน งานรับใช้เป็นเช่นไร กลิ่นหอมของดอกไม้ก็เป็นเช่นนั้น สำนึกพูดว่า: ทันทีที่ลูกได้ชื่อว่าลูกของชีพบาบา ลูกได้รับสิทธิ์ ดังนั้นควรมีกลิ่นหอมนั้น เพราะว่าลูกมีสิทธิ์ที่บาบาสมควรพูดนมัสเตต่อทุกคน ลูกกลายเป็นนายของโลกอย่างแน่นอน แต่มีความแตกต่างอย่างมากมายในวิธีที่ลูกศึกษา มีทั้งสองรูปแบบ ลูกๆมีศรัทธาว่าผู้นี้คือบาบา และก็มีวงจรอยู่ในสติปัญญาของลูก ดังนั้นพ่อพูดว่า พ่อสามารถบอกอะไรอื่นแก่ลูกเล่า? ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถทำให้ลูกเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ลูกกลายเป็นสิ่งนั้นเพียงด้วยสัญญาณเท่านั้น ผู้ที่กลายเป็นเช่นนี้ในวงจรที่แล้วจะกลายเป็นเช่นนี้อีกครั้ง ลูก ๆ มากมายมาที่นี่ มีการดูถูกดูหมิ่นมากมายเพราะด้วยความบริสุทธิ์ ผู้ที่พ่อบอกกล่าวกีตะผ่านเขาได้รับการดูถูกดูหมิ่นอย่างมาก ชีพบาบาก็ได้รับการดูถูกดูหมิ่นอย่างมากด้วยเช่นกัน การพูดว่าท่านจุติในปลาและในจระเข้ก็เป็นการดูถูกดูหมิ่นท่านด้วยเช่นกัน เพราะด้วยที่ไม่มีความรู้ พวกเขากล่าวหาลูกอย่างมาก ลูก ๆก็เพียรพยายามอย่างหนักมาก บ้างกลายเป็นผู้ที่มั่งคั่งอย่างมากโดยการศึกษาเล่าเรียน พวกเขาหารายได้อย่างมาก พวกเขาได้รับ 2 4 พันสำหรับการผ่าตัดหนึ่งครั้งแต่บ้างก็ไม่สามารถแม้จะดูแลครอบครัวของพวกเขาได้ นี้เป็นบางสิ่งที่ควรกังวลถึง บ้างได้รับอำนาจในการปกครองชาติแล้วชาติเกิดเล่า แต่บ้างก็อยู่อย่างยากจนชาติแล้วชาติเกิดเล่า พ่อพูดว่า พ่อกำลังทำให้ลูกรู้คิด เวลานี้ลูกจะพูดสำหรับทุกสิ่งว่า: ละครเป็นบทบาทของทุกคน อะไรก็ตามที่ได้เกิดขึ้นมาในอดีตคือละคร เพียงสิ่งซึ่งอยู่ในละครเท่านั้นที่จะเกิดขึ้น อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตามละครนั้นดี ไม่ว่าพวกเราอธิบายมากเพียงใดก็ตามพวกเขาก็ไม่เข้าใจ จำเป็นต้องมีกิริยามารยาทที่ดีมากสำหรับสิ่งนี้ แต่ละคนควรตรวจสอบภายในตนเองว่า ฉัน มีข้อบกพร่องใด ๆ หรือไม่ มายาเข้มแข็งอย่างมาก มายาต้องถูกขจัดออกไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ข้อบกพร่องทั้งหมดต้องถูกขจัดออกไป พ่อพูดว่าผู้ที่อยู่ในบ่วงพันธะจดจำพ่อมากที่สุด พวกเขาคือผู้ที่ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ดี ยิ่งพวกเขาถูกทุบตีมากเพียงไรเขาจะอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากตามนั้น โอ ชีพบาบา ออกมาจากปากของพวกเขา พวกเขาจดจำชีพบาบาด้วยความรู้ ชาร์ทของพวกเขาก็ดีด้วย ผู้ที่มาที่นี่หลังจากถูกทุบตีก็ทำงานรับใช้ที่ดีด้วยเช่นกัน พวกเขาทำงานรับใช้ที่ดีมากเพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาดี ถ้าพวกเขาไม่ทำงานรับใช้สำนึกของพวกเขาก็ถูกกัดกร่อน หัวใจปรารถนาว่า พวกเขาออกไปในงานรับใช้ ถึงแม้พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาจะต้องจากศูนย์ไปเพื่อทำงานรับใช้ ก็มีงานรับใช้อันมากมายที่นิทรรศการ ดังนั้นลูกไม่ควรกังวลเกี่ยวกับศูนย์แต่วิ่งไปทำงานรับใช้ ยิ่งลูกให้ทานมากเพียงไรลูกจะเติมเต็มตนเองด้วยพลังมากขึ้นตามนั้น ลูกต้องให้ทานอย่างแน่นอน เหล่านี้คือเพชรพลอยแห่งความรู้ไม่สูญสลาย ผู้ที่มีเพชรพลอยเหล่านี้จะให้ทานเพชรพลอยด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกควรสามารถที่จะจดจำความรู้ของตอนเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบของทั้งโลก วงจรทั้งหมดควรหมุนอยู่ในสติปัญญาของลูก พ่อก็รู้ถึงตอนเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนจบของโลกนี้ด้วย ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้อย่างแน่นอน ท่านรู้ถึงวงจรโลก ความรู้นี้ใหม่อย่างสมบูรณ์สำหรับโลกและไม่เคยเก่า นี้คือความรู้ที่น่าอัศจรรย์และเพียงพ่อเท่านั้นที่บอกแก่พวกเรา ไม่ว่าใครบางคนเป็นนักบุญ หรือดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มากเพียงไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถปีนบันไดได้ เพียงพ่อเท่านั้นไม่มีมนุษย์ใดสามารถให้การหลุดพ้น หรือการหลุดพ้นใหม่ที่ไม่มีกิเลสได้ ไม่มีมนุษย์หรือเทพสามารถให้สิ่งนี้ได้ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถให้สิ่งนี้ได้ ต้องมีการขยายตัววันแล้ววันเล่า บาบาได้พูดว่า: ลูกควรมีรูปภาพของลักษมีและนารายณ์และบันได ในรูปที่เป็นกล่องแสงในนิทรรศการที่ท่องทัวร์ไป ควรที่จะมีบางสิ่งที่เป็นไฟฟ้าที่จะมีแสงสว่างอยู่ได้เสมอ เฝ้าแต่พูดคติพจน์ด้วยเช่นกัน ซานยาสซีไม่สามารถสอนราชาโยคะได้เลย เพียงพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นผู้สอนราชาโยคะ โดยผ่านพาหนะผู้โชคดีนี้ ลูกจะได้ยินเสียงเช่นนี้ อัจชะ ราตรีสวัสดิ์ต่อลูก ๆที่อ่อนหวานที่สุด

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดาพ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เวลานี้การแสดงกำลังมาถึงจุดจบ ดังนั้นคงอยู่เหนือโลกเก่านี้ ทำให้โชคของลูกสูงส่งด้วยการทำตามศรีมัท อย่าได้มีวันทำการกระทำที่ผิด

2. หารายได้และดลใจให้ผู้อื่นให้หารายได้ของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียว กลายเป็นลูกที่มีค่าและชี้หนทางแก่ผู้อื่นมากมาย

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงและกลายเป็นผู้ทำลายอุปสรรคและสร้างบรรยากาศของการสละละทิ้งและทาปาเซีย

สมญาที่ใหญ่โตที่สุดของพ่อคือคนรับใช้โลก (World Servant) ในทำนองเดียวกันลูกๆก็เป็นคนรับใช้โลก (world servants) ด้วยเช่นกันนั่นคือเป็นผู้ให้บริการ (servers) ผู้ให้บริการหมายถึงผู้สละละทิ้งและทาปาสวี เมื่อใครบางคนมีการสละละทิ้งและทาปาเซีย โชคมาอยู่เบื้องหน้าของผู้นั้นเหมือนเป็นคนรับใช้ ผู้ให้บริการคือผู้ที่ให้ ไม่ใช่ผู้ที่รับเอา และดังนั้นพวกเขาอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรคอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการพิจารณาตนเองว่าเป็นผู้ให้บริการและโดยการสร้างบรรยากาศของการสละละทิ้งและทาปาเซีย ลูกจะเป็นผู้ทำลายอุปสรรคอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:
วิธีที่จะเผชิญสถานการณ์ใดๆคือการใช้พลังของสภาพของลูกเอง