13.02.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เพื่อที่จะได้มาซึ่งความสงบ จงกลับมาปราศจากร่าง เป็นเพียงเมื่อลูกมีจิตสำนึกที่เป็นร่างจึงมีความไม่สงบ ดังนั้นจงอยู่อย่างมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของลูก

คำถาม:
อะไรคือการจดจำระลึกถึงที่ถูกต้องแม่นยำ? ลูกควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับประเด็นใดโดยเฉพาะในเวลาของการจดจำระลึกถึง?

คำตอบ:
การจดจำระลึกถึงที่ถูกต้องแม่นยำคือ เมื่อลูกพิจารณาว่าตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณที่แตกต่างจากร่างกายและลูกจดจำพ่อ จงมีความใส่ใจว่าลูกไม่ได้จดจำร่างกายของผู้ใด เพื่อที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงลูกควรมีความซาบซึ้งในความรู้ สิ่งนี้ควรจะอยู่ในสติปัญญาของลูกว่า บาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกที่ลูกจะกลายเป็นนายของโลก ทั้งผืนดิน ทะเล และท้องฟ้า

เพลง:
หลังจากที่ได้พบท่านเราได้พบทั้งโลก ผืนดิน และท้องฟ้า ทั้งหมดเป็นของเรา

โอมชานติ
ความหมายของ โอม คือ ฉันคือดวงวิญญาณ ผู้คนเชื่อว่า โอมหมายถึงพระเจ้า แต่สิ่งนั้นไม่ถูกต้อง โอมหมายถึงฉันคือดวงวิญญาณและนี่คือร่างกายของฉัน ผู้คนพูดว่าโอม ชานติ ศาสนาดั้งเดิมของฉันดวงวิญญาณคือความสงบ ดวงวิญญาณให้คำแนะนำตนเอง แม้ว่าผู้คนจะพูด โอม ชานติ พวกเขาก็ไม่เข้าใจความหมายของโอมเลย คำว่า โอม ชานติ นั้นดีมาก ฉันคือ ดวงวิญญาณและศาสนาดั้งเดิมของฉันคือความสงบ ฉันดวงวิญญาณคือที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ ความหมายนั้นง่ายดายมาก ไม่ได้เป็นคำอธิบายที่ยืดยาวและเป็นเท็จ ผู้คนในทุกวันนี้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโลกนี้เก่าหรือใหม่ ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดที่โลกใหม่กลายเป็นโลกเก่า และเมื่อใดโลกเก่ากลายเป็นโลกใหม่อีกครั้ง เมื่อลูกถามใครก็ตามว่าเมื่อใดโลกเก่าจะกลับมาใหม่ และโลกนั้นกลับมาเก่าได้อย่างไร ไม่มีใครสามารถบอกลูกได้ เวลานี้เป็นโลกเก่าของยุคเหล็ก โลกใหม่เรียกได้ว่ายุคทอง โลกใหม่กลับมาเก่าใช้เวลากี่ปี? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ แม้ว่าพวกเขาจะเป็นมนุษย์ พวกเขาก็ไม่รู้สิ่งนี้ ดังนั้นมนุษย์จึงเรียกได้ว่าแย่ยิ่งกว่าสัตว์ อย่างน้อยสัตว์ก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับตนเอง อย่างไรก็ตามมนุษย์พูดว่า: เราไม่บริสุทธิ์ พวกเขาร้องเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์โปรดมา แต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใคร คำว่า บริสุทธิ์ นั้นดีมาก เพียงโลกที่บริสุทธิ์,สวรรค์เท่านั้นที่จะเป็นโลกใหม่ มีภาพลักษณ์ของเหล่าเทพนี้ แต่ไม่มีใครรู้ว่าลักษมีและนารายณ์เป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ เพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นที่นั่งที่นี่และอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่ลูก โลกใหม่เรียกว่าสวรรค์ และเทพได้รับการกล่าวว่าเป็นชาวสวรรค์ ในปัจจุบันโลกเก่านี้คือนรก ผู้คนที่นี่เป็นชาวนรก เมื่อมีบางคนตาย ผู้คนก็พูดว่าเขาได้จากไปอยู่ในสวรรค์แล้ว ดังนั้นสิ่งนี้หมายความว่าพวกเขากำลังอาศัยอยู่ในนรก ตามความเข้าใจของพวกเขาเองนี่คือนรกที่แท้จริง อย่างไรก็ตามหากลูกบอกเขาตรงๆ ว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในนรกพวกเขาก็จะขุ่นมัวไม่พอใจ พ่ออธิบายว่า: แม้ว่าพวกเขาดูเหมือนมนุษย์ และใบหน้าของพวกเขาก็เป็นเหมือนใบหน้าของมนุษย์ แต่บุคลิกลักษณะนิสัยของพวกเขาเป็นเหมือนกับลิง สิ่งนี้ก็ยังเป็นที่จดจำกันมาเช่นกัน พวกเขาเองไปอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของเทพในวัด และพูดว่า: ท่านเต็มไปด้วยทุกคุณธรรม อย่างไรก็ตามพวกเขาพูดอะไรเกี่ยวกับตนเอง? พวกเขาพูดว่าพวกเขาเป็นคนบาปที่ตกต่ำ แต่ถ้าลูกบอกพวกเขาตรงๆ ว่าพวกเขามีกิเลส พวกเขาก็จะขุ่นมัวไม่พอใจกับลูก เหตุนี้เองพ่อจึงพูดและอธิบายกับลูกๆเท่านั้น ท่านไม่ได้ไปพูดกับผู้คนภายนอก เพราะผู้คนของยุคเหล็กเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในนรก เวลานี้ลูกเป็นผู้ที่อยู่ในยุคบรรจบพบกัน ลูกกำลังกลับมาบริสุทธิ์ ลูกเข้าใจว่าชีพบาบาเป็นผู้ที่กำลังสอนเราบราห์มิน ท่านคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อมาเพื่อพาเรา ดวงวิญญาณกลับบ้าน นี่เป็นเรื่องราวที่ง่ายดายมาก! พ่อพูดว่า: ลูกดวงวิญญาณได้มาจากดินแดนแห่งความสงบเพื่อเล่นบทบาทของลูก ทุกคนไม่มีความสุขในดินแดนแห่งความทุกข์นี้ เหตุนี้เองพวกเขาจึงร้องขอความสงบของจิตใจ พวกเขาไม่ได้ถามว่า: ดวงวิญญาณจะกลับมามีความสงบได้อย่างไร ลูกพูดว่า: โอม ชานติ ศาสนาดั้งเดิมของฉันคือความสงบ ดังนั้นเหตุใดลูกจึงร้องขอความสงบเล่า? เพราะลูกลืมว่าลูกเป็นดวงวิญญาณ และลูกมีสำนึกเป็นร่าง ดวงวิญญาณทั้งหลายอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ ดังนั้นจะมีความสงบได้อย่างไรที่นี่? เมื่อลูกกลับมาปราศจากร่างเท่านั้นที่ลูกสามารถมีความสงบได้ แต่ละดวงวิญญาณที่นี่อยู่ในรูปรวมกับร่างกาย ดังนั้นเมื่อทั้งสองรวมกันแล้วก็ต้องพูดและเดินอย่างแน่นอน ฉันดวงวิญญาณนี้มาจากดินแดนแห่งความสงบเพื่อเล่นบทบาท ไม่มีใครเข้าใจว่าราวันเป็นศัตรู เมื่อใดที่ราวันกลายเป็นศัตรูของลูก? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ไม่มีนักวิชาการหรือบัณฑิตและอื่นๆแม้แต่คนเดียวที่รู้ว่าราวันเป็นใคร พวกเขาไม่รู้ว่าคนที่เขาเผาหุ่นเป็นใคร พวกเขาเผาหุ่นนั้นเป็นเวลาหลายชาติเกิด แต่พวกเขาก็ยังไม่รู้สิ่งใดเลย หากลูกถามพวกเขาว่าราวันเป็นใคร พวกเขาจะพูดว่า: เป็นเพียงจินตนาการ! พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย แล้วพวกเขาจะให้คำตอบได้อย่างไร? มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่า: นี่รามโลกนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา แต่เป็นเพียงจินตนาการทั้งหมด ผู้คนมากมายพูดเช่นนี้ เวลานี้อะไรคือความหมายของจิตนาการ? มีการกล่าวว่านี่คือโลกแห่งจินตนาการ ไม่ว่าเรามีความคิดอะไรสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น พวกเขาไม่เข้าใจความหมาย พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก ลูกบางคนเข้าใจอย่างชัดเจนมาก ในขณะที่คนอื่นไม่เข้าใจอะไรเลย ผู้ที่เข้าใจอย่างชัดเจนเป็นลูกที่แท้จริง ในขณะที่ลูกที่ไม่เข้าใจอะไรเลยก็คือลูกเลี้ยง ลูกเลี้ยงจะไม่กลายเป็นทายาท บาบามีลูกจริงและลูกเลี้ยง ลูกจริงคือลูกที่ทำตามศรีมัทของพ่ออย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ลูกเลี้ยงไม่ได้ทำเช่นนั้น พ่อพูดว่า: ผู้นี้ไม่ได้ทำตามการชี้นำของพ่อ เขากำลังทำตามการชี้นำของราวัน มีสองคำคือรามและราวัน มีอาณาจักรของราม ในขณะที่นี่คืออาณาจักรของราวัน เวลานี้เป็นเวลาของการบรรจบพบกันของทั้งสอง พ่ออธิบายแก่พวกเขา บราห์มากุมารและกุมารีเหล่านี้ทั้งหมดกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขาจากชีพบาบา ลูกต้องการประกาศสิทธิ์ในมรดกด้วยเช่นกันหรือไม่ ลูกจะทำตามคำแนะนำที่สูงส่งเหล่านี้หรือไม่? พวกเขาถามว่า: คำแนะนำของใคร? พ่อให้ศรีมัทเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ แล้วพวกเขาก็พูดว่า: ฉันจะอยู่อย่างบริสุทธิ์ แต่ถ้าสามีของฉันไม่ยอมรับสิ่งนี้ฉันควรจะฟังใคร? สามีของฉันคือพระเจ้าของฉัน ในบารัตพวกเขาได้รับการบอกว่าสามีของพวกเขาเป็นกูรูของพวกเขาพระเจ้าของพวกเขาเป็นทุกสิ่งของพวกเขา! อย่างไรก็ตามไม่มีใครเชื่อพวกเขาอย่างแท้จริง พวกเขาเพียงแค่พูดว่า ใช่ ในเวลานั้น แต่พวกเขาไม่ได้ยอมรับสิ่งนั้นเลย พวกเขายังคงไปหากูรูของพวกเขาและไปวัดต่อไป สามีพูดว่า: อย่าออกไป! ฉันจะให้รูปของรามแก่เธอและเธอสามารถเก็บรูปนั้นไว้และกราบไหว้บูชาที่บ้าน ทำไมเธอถึงร่อนเร่ไปถึงอโยธยา (สถานที่เกิดของราม)? เธอจะไม่ฟังสิ่งใดเลย นี่เป็นการล้มลุกคลุกคลานในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เธอจะล้มลุกคลุกคลานไปที่นั่นอย่างแน่นอน เธอจะไม่ฟังใครเลย เพราะเธอเชื่อว่าวัดนั้นเป็นของราม อย่างไรก็ตามลูกต้องจดจำใคร? เป็นรามหรือวัดของเขา? พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย! ดังนั้นพ่อจึงอธิบายว่า: ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาลูกเรียกหาพระเจ้า มาและให้การหลุดพ้นจากบาปแก่เรา เพราะมีเพียงท่านเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปแก่ทุกคน อัจชะ เมื่อใดที่ท่านมา? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ พ่ออธิบายว่าราวันเป็นศัตรูของลูก ความอัศจรรย์ของราวันคือแม้ว่าผู้คนยังคงเผาหุ่นของเขาเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่เคยตาย ไม่มีใครรู้ว่าราวันคืออะไร เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พวกเขาเฉลิมฉลองชีพแจนตี แต่พวกเขาไม่รู้ว่าใครคือชีวา ลูกอธิบายแก่ผู้คนของรัฐบาลว่าชีวาเป็นพระเจ้า และท่านมาในยุคเดียวนี้ในทุกวงจรและเปลี่ยนบารัตจากนรกให้เป็นสวรรค์ ท่านเปลี่ยนขอทานให้เป็นเจ้าชาย ท่านชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ท่านคือผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปแก่ทุกคน มนุษย์ทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วในเวลานี้ แม้แต่ดวงวิญญาณพระคริสต์ก็อยู่ที่นี่ในรูปใดรูปหนึ่ง ยังไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ มีเพียงพ่อผู้ยิ่งใหญ่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถให้การหลุดพ้นจากบาปแก่ทุกคนและท่านมาในบารัตเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วลูกควรทำความเลื่อมใสศรัทธาของผู้เดียวเท่านั้นที่ให้การหลุดพ้นจากบาป พ่อผู้ไม่มีตัวตนไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ ท่านได้รับการนึกถึงและจดจำเสมอว่าอยู่เบื้องบน แต่ไม่มีใครพิจารณาว่ากฤษณะอยู่เบื้องบน พวกเขาจดจำกฤษณะและผู้คนอื่นว่าอยู่ข้างล่างที่นี่ การจดจำระลึกถึงของลูกๆนั้นถูกต้องแม่นยำ ลูกพิจารณาว่าตัวลูกเองแตกต่างจากร่างกายของลูก ลูกพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ พ่อพูดว่า: ลูกต้องไม่จดจำร่างกายของใคร เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องใส่ใจกับสิ่งนี้ เพียงแค่พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ บาบากำลังทำให้เราเป็นนายของทั้งโลก ท่านทำให้เรากลายเป็นนายของทั้งผืนดิน ทะเล และท้องฟ้า เวลานี้ทุกสิ่งถูกแบ่งแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย พวกเขาไม่ยอมให้ลูกข้ามพรมแดนของพวกเขา ไม่มีสิ่งเหล่านี้คงอยู่ที่นั่น พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นพ่อ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นพ่อ แม้ว่าพวกเขาจะพูดว่าชาวฮินดูและชาวจีนเป็นพี่น้องกัน และชาวฮินดูและชาวมุสลิมเป็นพี่น้องกัน แต่พวกเขาก็ไม่ได้เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น พวกเขาไม่เคยพูดว่าชาวฮินดูและชาวมุสลิมเป็นพี่น้องกัน ไม่เลย ทุกดวงวิญญาณเป็นพี่น้องกันแต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งนั้น เมื่อพวกเขาฟังคัมภีร์ ฯลฯ พวกเขาเพียงแค่พูดว่า มันเป็นเรื่องจริง มันเป็นเรื่องจริง แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดนั้นไม่จริง ในดินแดนแห่งสัจจะ พวกเขาพูดสัจจะเท่านั้น แต่ที่นี่ไม่มีอะไรนอกจากความเท็จ หากลูกพูดกับใครว่าพวกเขากำลังพูดโกหก พวกเขาก็จะขุ่นมัวไม่พอใจกับลูก แม้ว่าลูกจะพูดความจริง บางคนก็เริ่มดูหมื่นลูก มีเพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่รู้จักพ่อในเวลานี้ ลูกๆ กำลังสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งในเวลานี้ ลูกรู้ว่าแม้แต่วัตถุธาตุทั้งห้าในเวลานี้ก็ไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ทุกวันนี้ผู้คนกราบไหว้บูชาวิญญาณปีศาจเป็นอย่างมาก พวกเขายังคงจดจำวิญญาณปีศาจ พ่อพูดว่า: จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ อย่าได้จดจำวิญญาณปีศาจ ในขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ให้สติปัญญาของลูกอยู่ในโยคะกับพ่อ เวลานี้ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องเท่าที่ลูกจดจำพ่อ เวลานี้ลูกแต่ละคนได้รับดวงตาที่สามของความรู้ เวลานี้ลูกต้องเป็นผู้ชนะเหนือการกระทำบาป นั่นคือยุคของผู้ที่มีชัยชนะเหนือการกระทำที่เป็นบาป และนี่คือยุคของผู้ที่กระทำบาป ลูกได้รับชัยชนะเหนือการกระทำบาปด้วยพลังโยคะ โยคะของบารัตมีชื่อเสียงมาก แต่ผู้คนไม่รู้สิ่งนี้ ซันยาสซีไปต่างประเทศและบอกว่าพวกเขามาเพื่อสอนโยคะของบารัต แต่ผู้คนที่นั่นก็ไม่รู้ว่าซานยาสซีเป็นหฐโยคีที่ไม่สามารถสอนราชาโยคะได้ ลูกคือราชริชี พวกเขาเป็นซานยาสซีที่มีขีดจำกัด ในขณะที่ลูกเป็นซานยาสซีที่ไม่มีขีดจำกัด มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ไม่มีใครนอกจากลูกบราห์มินที่สอนราชาโยคะได้ นี่คือประเด็นใหม่ คนใหม่ที่มาไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เหตุนี้เองคนใหม่จึงไม่ได้รับอนุญาตให้มาที่นี่ นี่คือท้องพระโรงของอินทรา (พระเจ้าผู้ประทานความรู้) ผู้คนในวันนี้มีสติปัญญาเป็นหิน ทุกคนในยุคทองมีสติปัญญาที่สูงส่ง เวลานี้เป็นการบรรจบกันของทั้งสอง ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถเปลี่ยนลูกจากหินให้เป็นเพชรได้ ลูกมาที่นี่เพื่อให้สติปัญญาของลูกสูงส่ง บารัตแท้จริงแล้วเคยเป็น นกกระจอกทอง ลักษมีและนารายณ์เป็นนายของโลก ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดที่พวกเขาเคยปกครองโลก มันเคยเป็นอาณาจักรของพวกเขาเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว แล้วพวกเขาไปไหน? ลูกสามารถอธิบายได้ว่าพวกเขาใช้ 84 ชาติเกิด ในปัจจุบันพวกเขาตาโมประธาน และขณะนี้พ่อกำลังทำให้พวกเขาสะโตประธานอีกครั้ง ลูกก็เช่นเดียวกัน มีเพียงพ่อเท่านั้นไม่ใช่นักปราชญ์หรือนักพรตที่ให้ความรู้นี้ นั่นคือหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา และนี่คือหนทางของความรู้ ด้วยการฟังเพลงที่ดีมากที่ลูกมีขนลุกและปรอทแห่งความสุขของลูกจะสูงขึ้นอย่างมาก ความซาบซึ้งนี้จะต้องคงอยู่อย่างสม่ำเสมอ นี่คือน้ำทิพย์แห่งความรู้ ผู้คนนั้นเมามายจากการดื่มเหล้า แต่ที่นี่ลูกมีน้ำทิพย์แห่งความรู้ ความซาบซึ้งของลูกไม่ควรลดลง ควรจะอยู่สูงอย่างสม่ำเสมอ ลูกกลับมามีความสุขเมื่อได้เห็นรูปภาพของลักษมีและนารายณ์ ลูกรู้ว่าลูกกำลังกลับมาสูงส่งเช่นนั้นโดยการทำตามศรีมัท ในขณะที่สังเกตการณ์ทุกสิ่งที่นี่ สติปัญญาของลูกควรจะอยู่ในโยคะกับพ่อและมรดกนั้น อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี่ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จาก แม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะเป็นผู้มีชัยชนะเหนือการกระทำที่เป็นบาป ลูกต้องได้รับชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นด้วยพลังของโยคะ และในขณะที่ สังเกตการณ์ทุกสิ่งที่นี่ สติปัญญาของลูกควรอยู่ในโยคะกับพ่อและมรดก

2. เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ในมรดกของลูกจากพ่อ ลูกต้องกลายเป็นลูกที่แท้จริง ทำตามศรีมัทของพ่อผู้เดียวเท่านั้น เข้าใจในสิ่งที่พ่ออธิบายแก่ลูกอย่างชัดเจน แล้วอธิบายสิ่งนั้นให้ผู้อื่นด้วยเช่นกัน

พร:
ขอให้ลูกเป็นกลายเป็นแสงส่องทางที่ขจัดม่านของความไม่รู้ออกไปด้วยแสงของความสมบูรณ์พร้อม

เวลาสำหรับการเปิดเผยใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั้นจงกลายเป็นผู้ที่สำรวจตรวจสอบตนเองและเติมเต็มตัวลูกเองด้วยเพชรพลอยแห่งประสบการณ์ที่ลึกล้ำ กลายเป็นเหมือนแสงส่องทางเช่นนั้นที่ม่านแห่งความไม่รู้จะถูกขจัดออกไปด้วยแสงของความสมบูรณ์พร้อมของลูก ลูกเป็นดวงดาวของโลกที่จะช่วยโลกให้พ้นจากความปั่นป่วนและทำให้โลกมีความสุขและเป็นเช่นทอง ลูกเป็นดวงวิญญาณที่สูงที่สุดที่เป็นเครื่องมือในการให้ลมหายใจแห่งความสุขและความสงบให้กับโลกนี้

คติพจน์:
อยู่ให้ห่างไกลจากแรงดึงดูดของมายาและวัตถุธาตุ และลูกจะมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ