13.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน นี่คือโรงเรียนสำหรับการกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา ผู้ที่กำลังสอนลูกอยู่นี้คือพ่อที่แท้จริง ครูที่แท้จริง และสัตกูรูที่แท้จริง ศรัทธาของลูกในสิ่งนี้ต้องมั่นคง

คำถาม:
สิ่งใดที่ลูกๆ ไม่ควรจะมีความวิตกกังวลแม้เพียงเล็กน้อยและเพราะเหตุใด

คำตอบ:
หากขณะที่กำลังทำตามหนทางนี้ บางคนหัวใจวายและจากร่างของเขาไป ลูกไม่ควรจะกังวลเพราะลูกรู้ว่าแต่ละคนต้องเล่นบทบาทของตนเอง ลูกควรจะมีความสุข เพราะลูกรู้ว่าดวงวิญญาณนั้นได้เอาสันสการ์ของความรู้และโยคะไปกับเขาด้วย และดังนั้น ในเวลานี้เขาจะรับใช้บารัตได้ดียิ่งกว่า ไม่มีเรื่องของความวิตกกังวล นี้เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร

เพลง :
ท่านคือแม่ และท่านคือพ่อ

โอมชานติ
พ่ออธิบายแก่ลูกๆ ลูกๆรู้ว่าพ่อเรียกลูกว่า ลูกๆ และบัพดาดานั้นอยู่รวมกัน ก่อนอื่นเป็นบัพดาดา และแล้วมาหาลูกๆ สิ่งนี้เป็นสิ่งสร้างใหม่ พ่อกำลังสอนราชาโยคะ ท่านกำลังสอนราชาโยคะแก่เราเช่นที่ท่านเคยทำเมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว ต่อมาในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาได้ทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งซึ่งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งนี้ และเรียกว่ากีตะ อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ ไม่ใช่เรื่องของกีตะ พวกเขาได้ทำคัมภีร์นั้นในภายหลัง และเรียกสิ่งนั้นว่าศรีมัทภควัตกีตา คัมภีร์ของราชาโยคะที่ง่ายดาย ไม่สามารถมีประโยชน์ใดจากการอ่านคัมภีร์ของหนทางความเลื่อมใสศรัทธาและลูกไม่สามารถได้รับมรดกเพียงแค่การจดจำชีพบาบา ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกเพียงในเวลานี้เท่านั้น ในยุคบรรจบพบกัน พ่อคือผู้ให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดและท่านควรจะให้สิ่งนี้ในยุคบรรจบพบกันเท่านั้น พ่อสอนราชาโยคะ มีความแตกต่างราวกับกลางวันและกลางคืนระหว่างสิ่งที่ผู้เดียวนี้สอนและสิ่งที่นักปราชญ์และนักบุญอื่นๆ สอนกัน พวกเขามีกีตะอยู่ในสติปัญญา พวกเขาเชื่อว่ากฤษณะได้พูดกีตะและไวยาสได้เขียนสิ่งนั้นลงไป อย่างไรก็ตาม กฤษณะไม่ได้พูดกีตะ เพราะนั่นไม่ใช่เวลาของเขา และดังนั้นรูปแบบของกฤษณะก็ไม่สามารถคงอยู่ในเวลานั้นได้ พ่ออธิบายและทำให้ทุกสิ่งชัดเจน ท่านพูดว่า เวลานี้ จงตัดสินด้วยตนเอง! ชื่อของท่านโด่งดัง ผู้เดียวเท่านั้นที่บอกสัจจะที่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้เป็นนารายณ์ได้ ลูกๆ รู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่ในโรงเรียนนี้และไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้าเพื่อที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาให้เป็นนารายณ์ ชื่อว่า ชีพ บาบา นั้นดี มีทั้งพ่อและดาด้าอย่างแน่นอน ลูกมาที่นี่ด้วยศรัทธานี้ พ่ออธิบายสาระของพระเวทและคัมภีร์ทั้งหมดผ่าน บราห์มาและยังกล่าวอีกด้วยว่า พ่อกำลังทำให้ลูกเป็นตรีกาลดาร์ชิ (ผู้ล่วงรู้รูปกาลเวลาทั้งสาม) ไม่ใช่ว่าลูกกลายเป็นตรีโลกนาถ (นายของสามโลก) ไม่เลย ลูกกลายเป็นนายของบ้านของชีวาเท่านั้น และนั่นไม่ได้ถูกเรียกว่าโลก โลกเป็นเพียงสถานที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่ และนี่คือโลกมนุษย์ โลกที่มีชีวิต ขณะที่นั่นคือ โลกที่ไม่มีตัวตน ลูกเพียงได้รับความรู้ของสามโลก แต่ท่านไม่ได้ทำให้ลูกกลายเป็นนายของสามโลก ลูกได้รับความรู้ของสามโลก และเหตุนี้เองลูกถูกเรียกว่าเป็นตรีโลกดาร์ชิ (ผู้ที่เห็นทั้งสามโลก) แม้กระทั่งลักษมีและนารายณ์ก็ไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นนายของสามโลก วิษณุก็ไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นนายของสามโลกเช่นกัน เพราะเขาไม่แม้กระทั่งมีความรู้ของสามโลก ลักษมีและนารายณ์คือผู้เป็นราเด้และกฤษณะผู้ที่อยู่ในวัยเด็กไม่ได้มีความรู้ของสามโลก ลูกต้องกลายเป็นตรีกาลดาร์ชิ และรับความรู้ พวกเขาพูดว่ากฤษณะเคยเป็นนายของสามโลก แต่นั่นไม่ใช่เลย นายของสามโลกจะเป็นผู้ที่ปกครองในสามโลก เขากลายเป็นนายของไวกุณฑ์(สวรรค์)เท่านั้น ยุคทองถูกเรียกว่าไวกุณฑ์ ยุคเงินไม่สามารถถูกเรียกว่าไวกุณฑ์ พ่อ (ชีพ) ไม่สามารถกลายเป็นนายของโลกนี้ได้ ชีพบาบาเป็นเพียงนายของธาตุบราห์ม ธาตุสูงสุดเท่านั้น ท่านเป็นเพียงนายของบรามันด์เท่านั้นที่ที่เราดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในรูปไข่ บราห์มา วิษณุ และชางก้าอาศัยอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ดังนั้น ลูกจะเรียกพวกเขาว่าเป็นนายของสถานที่นั้น ในขณะที่ลูกเป็นนายของไวกุณฑ์ ประเด็นหนึ่งคืออาณาเขตที่ละเอียดอ่อน และอีกประเด็นหนึ่งคือโลกที่ไม่มีตัวตน ลูกเท่านั้นที่สามารถกลายเป็นตรีกาลดาร์ชิ ตาที่สามของลูกถูกเปิด พวกเขาได้แสดงตาที่สามอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าผาก เหตุนี้เอง พวกเขาจึงพูดว่า ตรีเนตร (ผู้ที่มีสามตา) พวกเขาได้แสดงเทพพร้อมกับสัญลักษณ์นี้ แต่เมื่อลูกอยู่ในสภาพเหนือบ่วงกรรมเท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีสามตา สิ่งนั้นอ้างอิงถึงเวลานี้ เหล่าเทพไม่ได้เป่าหอยสังข์แห่งความรู้ พวกเขาได้แสดงหอยสังข์ที่เป็นวัตถุ นั่นเป็นสัญลักษณ์ของปาก ลูกเป่าหอยสังข์ของความรู้ผ่านสิ่งนั้น ลูกกำลังศึกษาความรู้เช่นเดียวกับที่พวกเขาได้ศึกษาความรู้ในมหาวิทยาลัยใหญ่ นี่คือ มหาวิทยาลัยของพระเจ้าผู้เป็นพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ลูกคือ นักเรียนของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตเช่นนั้น และพร้อมกับสิ่งนั้น ลูกยังรู้อีกด้วยว่า บาบาของเราคือ พ่อ ครู และสัตกูรูของเราด้วย ท่านเป็นทุกสิ่ง แม่และพ่อให้ความสุขแก่ลูกในทุกสถานการณ์ เหตุนี้เอง จึงมีคำกล่าวว่า ท่านคือแม่ และท่านคือพ่อ ผู้เดียวนั้นคือ หัวน้ำตาล(Saccharine)ที่หวานอย่างมาก ไม่มีใครจะอ่อนหวานได้เท่ากับเหล่าเทพอีกแล้ว ลูกๆ รู้ว่าบารัตเคยมีความสุขอย่างมาก สุขภาพดีและมั่งคั่งตลอดกาล บารัตเคยบริสุทธิ์อย่างแท้จริง มีคำกล่าวอีกด้วยว่า บารัตที่ปราศจากกิเลส อย่างไรก็ตาม ลูกไม่สามารถพูดเช่นนี้ได้อีกต่อไป เวลานี้ลูกจะพูดว่าบารัตมีกิเลสและไม่บริสุทธิ์ พ่ออธิบายและทำให้ทุกสิ่งง่ายดายอย่างมาก ลูกรู้จักพ่อและมรดก บาบาทำให้ลูกอ่อนหวานอย่างมาก ลูกรู้สึกด้วยเช่นกันว่าลูกต้องศึกษาเล่าเรียน และสอนผู้อื่นตามศรีมัท นี่คือธุรกิจของลูกเดียวเท่านั้น เพราะนอกเหนือจากสิ่งนี้แล้วก็จะมีความทุกข์ทรมานอย่างมากสำหรับการกระทำของหลายชาติเกิดของลูก หากใครบางคนล้มป่วยและหัวใจวายในวันถัดไป และแล้วเพียงแต่คิดว่านั่นเป็นชะตากรรมในละคร ดวงวิญญาณนั้นอาจต้องเล่นบทบาทที่แตกต่างไปในเวลานี้ ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องของความทุกข์ ละครถูกกำหนดไว้แล้ว เขาต้องเล่นอีกบทบาทหนึ่ง มีสิ่งใดที่ต้องวิตกกังวลอีกเล่า เขาจะรับใช้บารัตได้ดียิ่งขึ้น เพราะเขาได้นำสันสการ์ของการให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นนั้นไปด้วย ดังนั้น ลูกควรจะมีความสุข ได้มีการอธิบายไว้ว่าแม้ว่าแม่ของลูกตาย ลูกก็ควรที่จะทานฮาลวา! ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างมากในสิ่งนี้ ลูกรู้ว่าเราคือนักแสดง แต่ละคนต้องเล่นบทบาทของตนเอง สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ลูกต้องทิ้งร่างหนึ่งและเล่นอีกบทบาทหนึ่ง ไม่ว่าสันสการ์ใดก็ตามที่ลูกนำไปจากที่นี่ ลูกจะรับใช้ที่นั่นในวิธีการที่แฝงตัว สันสการ์คงอยู่ในดวงวิญญาณ ความเคารพได้ให้แก่ลูกๆที่สำคัญที่สามารถทำงานรับใช้ได้เป็นอย่างดี ลูกๆเท่านั้นคือผู้ที่ทำงานรับใช้และนำคุณประโยชน์มาให้กับบารัต ที่เหลือทั้งหมดนั้นเป็นเหตุของความสูญเสีย พวกเขาทำให้บารัตไม่บริสุทธิ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อซันยาสซีชั้นหนึ่งกำลังจะจากร่างของเขา เขาจะนั่งลงในความเชื่อที่ว่าเขาจะจากร่างนั้นไป และหลอมรวมเข้ากับธาตุบราห์ม ในกรณีนั้น เขาไม่สามารถนำคุณประโยชน์มาให้ใครได้ เพราะเขาไม่ได้เป็นลูกของพ่อผู้ให้คุณประโยชน์ ลูกคือลูกๆของผู้ให้คุณประโยชน์ ดังนั้นลูกจึงไม่ได้สร้างการสูญเสียให้กับใคร ลูกควรจะไปเพื่อให้คุณประโยชน์ นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ พ่อได้บัญญัติกฎขึ้นมาว่า เราไม่ต้องการสิ่งสร้างนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการข้องแวะกับกิเลส สิ่งนั้นทาโมประธาน ครึ่งหนึ่งของวงจร ลูกได้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ให้แก่กันโดยใช้ดาบของตัณหาราคะ วิญญาณปีศาจร้ายทั้งห้าของราวันเป็นเหตุแห่งความทุกข์แก่ลูก ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูก ไม่มีสถานที่ใดเช่น ลังกาทองคำ ฯลฯ พวกเขาเพียงแค่แต่งเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมา พ่อพูดว่า นี่คือประเด็นที่ไม่มีขีดจำกัด โลกมนุษย์ทั้งหมดในเวลานี้ถูกผูกไว้ด้วยโซ่ตรวนของราวัน พวกเขาได้แสดงรูปภาพที่ดีในนิตยสาร ทุกคนอยู่ในกรงขังของราวัน ทุกคนอยู่ในกระท่อมของความทุกข์ ไม่มีกระท่อมที่เป็นอิสระจากความทุกข์ ไม่มีโรงแรมอโศกา (เป็นอิสระจากความทุกข์) ทั้งหมดคือโรงแรมของความทุกข์ พวกเขามีการกระทำที่สกปรกอย่างมาก! ลูกๆ รู้ว่าใครที่สะอาดและใครที่สกปรก เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นดอกไม้ ลูกๆ เข้าใจว่าบทบาทที่บันทึกไว้ในดวงวิญญาณยาวนานเพียงใด ประเด็นเหล่านี้น่าอัศจรรย์อย่างมาก ดวงวิญญาณที่เล็กนี้เต็มไปด้วยบทบาทที่ไม่สูญสลายของ 84 ชาติเกิด พวกเขายังพูดอีกด้วยว่า เราไม่บริสุทธิ์และทาโมประธาน เวลานี้เป็นตอนจบ จะมีการนองเลือดโดยไร้สาเหตุ ผู้คนจำนวนมากตายด้วยระเบิดเพียงลูกเดียว ลูกรู้ว่านี่คือโลกเก่าและโลกเก่านี้จะไม่คงอยู่ นี่คือโลกเก่าและเหล่านี้คือร่างเก่า และเวลานี้เราต้องไปสู่โลกใหม่และใช้ร่างใหม่ เหตุนี้เอง เราจึงทำความเพียรพยายามบนพื้นฐานของศรีมัท ลูกๆ เหล่านี้ทั้งหมดเป็นผู้ช่วยของท่านอย่างแน่นอน ด้วยการทำตามศรีมัทของศรี ศรี เรากำลังจะกลายเป็นศรีลักษมีและศรีนารายณ์ ลูกจะไม่เรียกรองประธานาธิบดีว่าเป็นประธานาธิบดี นั่นเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าจะอวตารลงมาในก้อนกรวดก้อนหินได้อย่างไรเล่า มีการจดจำกันว่าท่านได้พูดไว้ว่า พ่อจะมาเมื่อมนุษย์ไร้ศีลธรรมอย่างถึงที่สุด พ่อต้องมาในตอนจบของยุคเหล็กเมื่อลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง ลูกๆ เวลานี้ลูกต้องจดจำพ่อ พ่อของลูก บาบาถามว่า ลูกสามารถจดจำบาบาได้ไหม ลูกตอบว่า บาบา เราลืมท่านครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะเหตุใดเล่า ลูกไม่เคยลืมพ่อทางโลกของลูกเลย อย่างไรก็ตาม นี่คือประเด็นใหม่อย่างแท้จริง พ่อไม่มีตัวตน เป็นจุด ลูกยังไม่ได้พัฒนาการฝึกฝนนี้ พวกเขาพูดว่า เราไม่เคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อน และเราก็ไม่เคยจดจำท่านในวิธีการนั้น แม้แต่เหล่าเทพก็ไม่มีความรู้นี้ เพราะสิ่งนั้นได้หายไปอย่างสมบูรณ์ พวกเขาไม่สามารถถูกเรียกว่าผู้ควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเองด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่ามีคำกล่าวว่ารูปรวมของวิษณุได้กลายเป็นลักษมีและนารายณ์ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของชีวิตครอบครัว พวกเขาจึงแสดงให้เห็นรูปคู่: บราห์มาและสรัสวตี ชางก้าและปารวตี ลักษมีและนารายณ์ ผู้เดียวเท่านั้นที่สูงสุดเหนือสิ่งใด และแล้วก็มีที่สองและที่สาม เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกๆ จงลืมร่างกายของลูก และศาสนาทางร่างทั้งหมด และคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ฉัน ดวงวิญญาณ คือ ลูกของพ่อ ฉันไม่ใช่ซันยาสซี จงจดจำพ่อและลืมศาสนาของร่างกาย นี่เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก เวลานี้เรากำลังนั่งอยู่กับพ่อ บาบานั่งที่นี่และอธิบายผ่านบราห์มา บัพและดาดาอยู่รวมกัน เช่นที่พวกเขาได้แสดงฝาแฝดที่เกิดมาด้วยกัน ดังนั้น นี่คือบทบาทร่วมกันของทั้งสองด้วย มีการอธิบายแก่ลูกๆ แล้วว่า ความคิดสุดท้ายจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทาง หากในเวลาของความตาย สติปัญญาของลูกร่อนแร่ไปบางที่ ลูกต้องถือกำเนิดที่นั่น หากในเวลาของความตายลูกเห็นใบหน้าสามีของลูก สติปัญญาของลูกก็ไปที่นั่น ไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในจิตสำนึกของลูกในช่วงเวลาสุดท้ายของลูกนั่นจะมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวง หากในเวลานั้น พวกเขามีสำนึกรู้ว่าพวกเขาต้องการจะกลายเป็นเด็กเหมือนกฤษณะและแล้วอย่าได้ถามเลย! พวกเขาจะถือกำเนิดเป็นเด็กที่สวยงามอย่างมาก เวลานี้ ลูกเพียงต้องรักษาความซาบซึ้งเดียวเท่านั้นสำหรับช่วงเวลาสุดท้าย ลูกกำลังทำอะไรในเวลานี้ ลูกรู้ว่าลูกนั้นกำลังจดจำชีพบาบา ทุกคนได้นิมิต ผู้ที่มีมงกุฎหางนกยูงคือราเด้และกฤษณะ เพราะจะมีเจ้าชายและเจ้าหญิง แต่เมื่อใดเล่า ในยุคทองหรือในยุคเงิน สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของลูก ลูกจะได้รับสถานภาพที่สูงตามที่ลูกทำความเพียรพยายามมากตามนั้น ลูกพูดว่า เราจะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรเป็นเวลา 21 ชาติเกิด หากมาม่าและบาบาประกาศสิทธิ์นั้น เหตุใดเราจะไม่ทำตามพวกท่านเล่า ลูกต้องเข้าถึงความรู้ด้วยตนเอง แล้วทำให้ผู้อื่นเข้าถึงสิ่งนั้น ลูกต้องทำงานรับใช้มากเท่านี้ และแล้วลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในผลรางวัลถึง 21 ชาติเกิด ผู้ที่ไม่ได้ทำความเพียรพยายามที่ดีในโรงเรียนก็ได้รับคะแนนน้อย ลูกได้รับชัยชนะเหนือมายา กิเลสทั้งห้า สงครามของลูกคือ สงครามที่ไม่รุนแรง หากพวกเขาไม่ได้แสดงรามพร้อมกับสัญลักษณ์ของเขา ลูกจะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้คนของสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ได้อย่างไร พ่อพูดว่า ลูกทำความเพียรพยายามมากเพียงใด ความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางมากตามนั้น ลูกไม่ควรที่จะมีแม้กระทั่งความคิดใดๆเกี่ยวกับร่างกายของลูก ลูกต้องลืมทุกสิ่ง พ่อพูดว่า ลูกมาอย่างปราศจากร่างและต้องกลับไปอย่างปราศจากร่าง ลูกเป็นจุดที่สุดแสนเล็กที่กำลังรับฟังผ่านหูและกำลังพูดผ่านปากนั้น ฉัน ดวงวิญญาณทิ้งร่างหนึ่งและเข้าไปสู่อีกร่างหนึ่ง เวลานี้ เราดวงวิญญาณกำลังจะกลับบ้าน บาบาตกแต่งเราอย่างดีมากที่เราจะกลายเป็นเทพจากมนุษย์ ลูกรู้ว่าด้วยการจดจำชีพบาบา เราจะเป็นเหมือนกับพวกเขา และสิ่งนี้ได้ถูกอ้างอิงไว้ในกีตะว่า จงจดจำพ่อและมรดกและลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ นี่เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก ลูกยังเข้าใจด้วยเช่นกันว่า แท้จริงแล้ว เราประกาศสิทธิ์ในมรดกจากบาบาผ่านบราห์มา วงจรแล้ววงจรเล่า ได้มีการร้องเพลงด้วยเช่นกันว่า การก่อตั้งศาสนาเทพได้เกิดขึ้นผ่านบราห์มา จากการสอบตก ลูกจะไปสู่ยุคเงินที่เป็นศาสนานักรบ มีการก่อตั้ง 3 ศาสนาผ่านบราห์มา ได้แก่ บราห์มิน เทพ และนักรบ ในยุคทองไม่มีศาสนาอื่นใด ที่เหลือนั้นมาในภายหลัง ดังนั้น เราจึงไม่มีสายใยใดกับพวกเขา ผู้คนของบารัตได้ลืมว่าพวกเขาเป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป แต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของละคร และนั่นได้ถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะเช่นนั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกต้องทำธุรกิจของการศึกษาเล่าเรียนและการสอนผู้อื่นบนพื้นฐานของศรีมัท อยู่อย่างมั่นคงในชะตากรรมของละคร อย่าได้วิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด

2. ในเวลาสุดท้าย ไม่ควรจะจดจำใครนอกจากพ่อ ดังนั้น จงฝึกฝนที่จะลืมแม้กระทั่งร่างกาย ลูกต้องกลับมาปราศจากร่าง

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นไวชนาฟที่สมบูรณ์ และเป็นทาปาสวีที่ประสบความสำเร็จ ผู้ที่ไม่แตะต้องสิ่งเลวร้ายใดๆด้วยจิตใจหรือสติปัญญาของลูก

ผู้ที่มีบุคลิกภาพและความสูงศักดิ์ของความบริสุทธิ์ ไม่สามารถแตะต้องสิ่งเลวร้ายใดๆ ด้วยจิตใจหรือสติปัญญาของเขาได้ เช่นเดียวกับในชีวิตบราห์มิน แรงดึงดูดทางร่างกายหรือการสัมผัสทางร่างกายใดๆ ก็เป็นความไม่บริสุทธิ์ เช่นเดียวกัน ปล่อยให้จิตหรือสติปัญญาของลูกถูกดึงดูดหรือสัมผัสโดยกิเลสใดๆ แม้แต่ในความคิด ก็เป็นความไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกัน ดังนั้นอย่าแตะต้องสิ่งเลวร้ายใดๆ แม้แต่กับความคิดของลูก สิ่งนี้บ่งบอกถึงไวชนาฟที่สมบูรณ์และทาปาสวีที่ประสบความสำเร็จ

คติพจน์:
จบสิ้นปัญหาของจิตใจและทำให้ปัจจุบันและอนาคตของลูกสดใส