13.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ให้ข่าวดีนี้แก่ทุกคนว่าความสงบกำลังมีการก่อตั้งขึ้นมาในโลกอีกครั้ง พ่อมาเพื่อก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเดียว

คำถาม:
เหตุใดลูกๆ ถึงได้รับสัญญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้อยู่ในการจดจำระลึกถึง?

คำตอบ:
เพราะเป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกกลายเป็นผู้มีพลานามัยดีเสมอและบริสุทธิ์เสมอ เหตุนี้เองเมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเวลาให้อยู่ในการจดจำระลึกถึง เวลาเช้าตรู่หลังจากอาบน้ำฯลฯ ออกไปเดินเล่นหรือนั่งในสันโดษ ที่นี่ไม่มีสิ่งใดนอกจากรายได้ เป็นไปด้วยการจดจำระลึกถึงที่ลูกจะกลายเป็นนายของโลก

โอมชานติ
ลูกๆ ที่แสนหวานรู้ว่าในเวลานี้ทุกคนในโลกต้องการความสงบ ลูกเฝ้าแต่ได้ยินเสียงของผู้คนเสมอๆว่าจะสามารถมีความสงบในโลกได้อย่างไร อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดที่มีความสงบในโลกที่พวกเขาต้องการในเวลานี้ มีเพียงลูกๆ เท่านั้นที่รู้ว่ามีความสงบในโลกเมื่อเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ แม้กระทั่งเวลานี้ผู้คนก็ยังคงสร้างวัดให้แก่ลักษมีและนารายณ์อยู่เรื่อยๆ ลูกสามารถบอกใครก็ตามว่ามีความสงบในโลกเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว และเวลานี้กำลังมีการก่อตั้งสิ่งนั้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ใครกำลังก่อตั้งสิ่งนี้? มนุษย์ไม่รู้สิ่งนี้ พ่ออธิบายทุกสิ่งแก่ลูกแล้ว ดังนั้นลูกสามารถอธิบายสิ่งนี้แก่ใครก็ตาม ลูกสามารถเขียนถึงพวกเขา อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีใครกล้าที่จะเขียนถึงใคร ลูกก็ได้ยินจากหนังสือพิมพ์ว่าทุกคนต้องการความสงบในโลก เมื่อสงครามเกิดขึ้น ผู้คนก็มีไฟบูชายัญเพื่อที่จะมีความสงบในโลก ไฟบูชายัญไหน? พวกเขาสร้างไฟบูชายัญของรูดร้า เวลานี้ลูกๆ รู้ว่าพ่อผู้ที่เรียกว่ารูดร้าชีวาได้สร้างไฟบูชายัญของความรู้นี้ เวลานี้กำลังมีการก่อตั้งความสงบขึ้นมาในโลก แน่นอนว่าจะต้องมีผู้ปกครองของโลกใหม่ในยุคทองที่มีความสงบ ลูกจะไม่พูดว่าควรจะมีความสงบในโลกที่ไม่มีตัวตน ที่นั่นมีความสงบอยู่แล้ว โลกเป็นที่ซึ่งมนุษย์อาศัยอยู่ โลกที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถเรียกว่าโลกได้ นั่นคืออาณาเขตแห่งความสงบ บาบาอธิบายสิ่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างไรก็ตามลูกบางคนก็ลืม และบางคนก็สามารถเก็บไว้ในสติปัญญาของพวกเขา และเหตุนั้นเองจึงสามารถอธิบายแก่ผู้อื่นได้ เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะอธิบายให้แก่ใครบางคนว่ามีความสงบในโลกอย่างไรและเวลานี้กำลังมีการก่อตั้งขึ้นมาอีกครั้งอย่างไร เมื่อเป็นอาณาจักรของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปในบารัต มีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น เคยมีความสงบในโลก นี่เป็นสิ่งที่ง่ายดายมากที่จะอธิบายและเขียนถึง ลูกสามารถแม้กระทั่งเขียนถึงผู้ที่สร้างวัดขนาดใหญ่ว่า: เคยมีความสงบในโลกเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว เมื่อเป็นอาณาจักรของผู้ที่ลูกได้สร้างวัดให้แก่พวกเขา เคยเป็นอาณาจักรของพวกเขาในบารัต ไม่มีศาสนาอื่นใดในเวลานั้น สิ่งนี้ง่ายดายมากและเป็นเรื่องของสามัญสำนึก ตามละครทุกสิ่งจะเป็นที่เข้าใจเมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกสามารถให้ข่าวดีนี้กับทุกคน พิมพ์บนการ์ดที่สวยงามด้วยเช่นกันว่าเคยมีความสงบในโลกเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว เมื่อเป็นโลกใหม่และบารัตใหม่มันเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ความสงบกำลังถูกก่อตั้งขึ้นมาอีกครั้งในโลก เพียงแค่จดจำประเด็นเหล่านี้ ลูกๆควรมีความสุขมาก ลูกรู้ว่าเป็นเพียงการจดจำพ่อเท่านั้นที่ลูกจะสามารถกลายเป็นนายของโลกได้ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามที่ลูกทำ บาบาได้อธิบายแล้วว่าลูกควรจะอยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบาเมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเวลา ตื่นแต่เช้าตรู่หลังอาบน้ำออกไปเดินในสันโดษหรือนั่งที่ไหนสักแห่ง ที่นี่ลูกเพียงแค่ต้องหารายได้ การจดจำระลึกถึงนี้เป็นไปเพื่อการกลับมาบริสุทธิ์และมีพลานามัยดีเสมอ แม้ว่าซันยาสซีที่นี่จะบริสุทธิ์ แต่บางคนก็จะล้มป่วยอย่างแน่นอน นี่คือโลกของโรคภัย นั่นคือโลกที่ปราศจากโรคภัย เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ จะมีใครในโลกรู้ได้อย่างไรว่าทุกคนในสวรรค์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ? ไม่มีใครรู้ว่าสวรรค์คืออะไร เวลานี้ลูกรู้สิ่งนี้ บาบาพูดว่า: ลูกสามารถอธิบายให้แก่ใครก็ตามที่ลูกพบ ตัวอย่างเช่นบางคนที่นี่อาจถูกเรียกว่าราชาหรือราชินี แต่ไม่มีใครที่นี่เป็นราชาหรือราชินีได้อย่างแท้จริง บอกพวกเขาว่า: ท่านไม่ได้เป็นราชาหรือราชินีในเวลานี้ สิ่งนี้จะต้องถูกนำออกไปจากสติปัญญาของพวกเขา อาณาจักรของจักรพรรดิศรีนารายณ์และจักรพรรดินีศรีลักษมีกำลังมีการก่อตั้งขึ้นในเวลานี้ ดังนั้นจะไม่มีราชาหรือราชินีใดๆที่นี่อย่างแน่นอน พวกเขาถูกบอกให้ลืมว่าพวกเขาเป็นราชาและราชินีและที่พวกเขาควรทำตัวเหมือนมนุษย์ธรรมดาต่อไป พวกเขามีเงินและทองคำฯลฯด้วยเช่นกัน เวลานี้ กำลังมีการผ่านกฎหมายที่จะมีการนำทุกสิ่งไปจากพวกเขา แล้วพวกเขาก็จะกลายเป็นเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไป กลยุทธ์เหล่านี้กำลังถูกสร้างขึ้น ได้มีการจดจำกันว่าทรัพย์สมบัติของบางคนก็ถูกฝังอยู่ใต้ดินและทรัพย์สมบัติของบางคนก็ถูกปล้นโดยราชา เวลานี้ราชาไม่ได้รูดปล้นใครเลย ถึงอย่างไรก็ไม่มีราชาอยู่ดี มันเป็นผู้คนที่ปล้นจากคนอื่น อาณาจักรของวันนี้ช่างมหัศจรรย์มาก เมื่อชื่อของราชาหายไปจนหมดอย่างสมบูรณ์และแล้วก็จะมีการก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมาใหม่ เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าลูกกำลังจะไปยังสถานที่ซึ่งมีความสงบในโลก นั่นคือดินแดนแห่งความสุข โลกที่สะโตประธาน เรากำลังทำความเพียรพยายามที่จะไปที่นั่น ลูกๆ ควรนั่งที่นี่และอธิบายด้วยความโอฬารตระการตา ไม่ควรจะเป็นเพียงแค่ความโอฬารตระการตาปลอมๆ ภายนอก ทุกวันนี้มีผู้คนมากมายที่เป็นของปลอม ที่นี่ลูกต้องกลายเป็นบราห์มากุมารและกุมารีที่จริงแท้และมั่นคง ลูกๆ บราห์มินกำลังทำงานของการก่อตั้งความสงบในโลกพร้อมกับพ่อบราห์มา ลูกๆ ที่มีความสงบมากและอ่อนหวานมากจำเป็นสำหรับก่อตั้งความสงบเช่นนั้น เพราะลูกรู้ว่าลูกกลายเป็นเครื่องมือเพื่อก่อตั้งความสงบในโลก ดังนั้นก่อนอื่นใด เราต้องมีความสงบอย่างมาก ลูกต้องสนทนาอย่างนุ่มนวลมากและด้วยความสูงศักดิ์อย่างยิ่งด้วยเช่นกัน ลูกแฝงตัวอย่างสมบูรณ์ สติปัญญาของลูกเต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย ลูกคือทายาทของพ่อ ลูกต้องเติมตนเองด้วยสมบัติที่มีค่าให้มากเท่ากับที่พ่อมี สมบัติที่มีค่าของท่านทั้งหมดเป็นของลูก อย่างไรก็ตามเมื่อลูกไม่มีความกล้าหาญเพียงพอ ลูกก็ไม่สามารถรับไปได้ เพียงผู้ที่รับสมบัตินั้นเท่านั้นที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกควรมีความใส่ใจอย่างมากที่จะอธิบายแก่ผู้อื่น เราต้องทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์อีกครั้ง ในขณะที่กำลังทำธุรกิจของลูกฯลฯ ลูกต้องทำงานรับใช้นี้ด้วยเช่นกัน เหตุนี้เองบาบาจึงบอกพวกเราให้เร่งรีบ แต่ถึงอย่างนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามละคร แต่ละคนกำลังทำทุกสิ่งตามเวลาของเขาเอง ลูกๆกำลังได้รับแรงบันดาลใจให้ทำความเพียรพยายาม ลูกๆ มีศรัทธาว่ามีเวลาเหลืออยู่น้อยมากในขณะนี้ นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของเราและต่อจากนั้นเราก็จะไปอยู่ในสวรรค์ นี่คือดินแดนแห่งความทุกข์และก็จะกลายเป็นดินแดนแห่งความสุข แน่นอนที่ต้องใช้เวลาที่จะกลายเป็นสิ่งนั้น การทำลายล้างนี้ไม่ได้เป็นสิ่งเล็กๆ เมื่อบ้านใหม่กำลังสร้าง คนก็จะจดจำแต่บ้านใหม่เท่านั้น นั่นคือประเด็นที่มีขีดจำกัด ความสัมพันธ์ฯลฯ ไม่ได้เปลี่ยนในนั้น ที่นี่โลกเก่าต้องเปลี่ยน จากนั้นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีก็จะเข้าไปในราชวงศ์ มิฉะนั้นพวกเขาจะกลายเป็นปวงประชา ลูกๆควรจะมีความสุขมาก บาบาอธิบายว่าลูกมีประสบการณ์ของความสุขเป็นเวลา 50 ถึง 60 ชาติเกิด ลูกมีทรัพย์สมบัติมากมายด้วยเช่นกันในยุคทองแดง ความทุกข์มาในภายหลัง เมื่อราชาเริ่มต่อสู้กันเองและแตกแยกกันที่ความทุกข์เริ่มต้นขึ้น ในตอนแรกเมล็ดพันธ์ยังคงมีราคาถูกมาก ความอดอยากเกิดขึ้นมาในภายหลัง ลูกมีทรัพย์สมบัติอย่างมากมาย จากการมีความสะโตประธาน ลูกค่อยๆกลับมาตาโมประธานทีละน้อย ดังนั้นลูกๆ ควรมีความสุขภายในอย่างมาก หากลูกเองนั้นไม่มีความสงบและความสุข ลูกจะก่อตั้งความสงบในโลกได้อย่างไร? สติปัญญาของผู้คนมากมายไม่มีความสงบ พ่อมาเพื่อให้พรแห่งความสงบ ท่านพูดว่า: จดจำพ่อ และแล้วด้วยพลังของการจดจำระลึกถึงนี้ดวงวิญญาณที่ไร้ความสงบโดยการมีความตาโมประธานก็จะกลับมาสะโตประธานและมีความสงบ อย่างไรก็ตามลูกๆบางคนก็ไม่สามารถทำความเพียรพยายามที่จะมีการจดจำระลึกถึง เพราะพวกเขาไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึง มายาจึงนำพายุมามากมาย หากลูกไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึงและกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ก็จะต้องถูกลงโทษและสถานภาพจะถูกทำลาย อย่าได้คิดว่าถึงอย่างไรลูกก็จะได้ไปสวรรค์ โอ้! จะดีหรือที่จะมีประสบการณ์ของความสุขที่มีค่าแค่เศษสตางค์ภายหลังจากถูกเฆี่ยนตี? ผู้คนทำความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกไม่ควรคิดว่าลูกจะพอใจกับสิ่งใดก็ตามที่ลูกได้รับ ไม่มีใครที่จะไม่เพียรพยายามบางอย่างเลย แม้แต่ฟากีร(ขอทานทางศาสนา)ก็ไปขอทานเพื่อสะสมเงิน ทุกคนหิวเงิน ด้วยเงินนั้นลูกสามารถมีความสุขได้ทุกรูปแบบ ลูกๆ รู้ว่าลูกได้รับความมั่งคั่งที่ไม่มีขีดจำกัดจากบาบา หากลูกทำความเพียรพยายามน้อยลูกก็จะได้รับความมั่งคั่งน้อย พ่อให้ความมั่งคั่งแก่ลูก ผู้คนพูดว่า: หากฉันมีความมั่งคั่งฉันจะเดินทางไปอเมริกาฯลฯ ยิ่งลูกจดจำพ่อและทำงานรับใช้มากเท่าไหร่ลูกก็จะยิ่งได้รับความสุขมากเท่านั้น พ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ลูก ๆ ของเขาทำความเพียรพยายามในทุกประเด็นและกลับมาสูงส่ง เขาเชื่อว่าลูกของเขาจะประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของครอบครัวของเขา ลูกๆต้องประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของครอบครัวของพระเจ้าและชื่อของพ่อด้วยเช่นกัน ผู้เดียวนี้คือพ่อที่แท้จริง ครูที่แท้จริงและสัตกูรูที่แท้จริง พ่อนั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด และท่านคือสัตกูรูที่แท้จริงด้วยเช่นกัน ลูกได้รับการบอกว่ามีกูรูเพียงคนเดียวเท่านั้นและไม่มีใครอีกแล้ว ผู้ให้การหลุดพ้นกับทุกคนมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น มีเพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ เวลานี้ลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันสูงส่ง ลูกกำลังจะกลายเป็นราชาและราชินีที่สูงส่งของดินแดนแห่งความสูงส่ง เป็นเรื่องที่ง่ายดายที่จะอธิบายว่าบารัตเคยเป็นยุคทอง ด้วยการใช้ภาพของลักษมีและนารายณ์ลูกสามารถอธิบายว่าเคยมีความสงบในโลกอย่างไร เคยมีความสงบในสวรรค์ เวลานี้เป็นนรกและไม่มีความสงบ ลักษมีและนารายณ์อาศัยอยู่ในสวรรค์ กฤษณะเรียกว่าพระกฤษณะ (Lord Krishna) เขาถูกเรียกอีกอย่างว่าพระเจ้ากฤษณะ (God Krishna) ด้วยเช่นกัน มีเจ้าผู้มีอำนาจมากมาย แม้แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของแผ่นดินมากมายก็เรียกว่าเป็นเจ้าของแผ่นดิน กฤษณะเป็นเจ้าชายของโลกเมื่อมีความสงบในโลก ไม่มีใครรู้ว่าราเด้และกฤษณะกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ได้มีการแต่งเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับลูก พวกเขาได้สร้างความปั่นป่วนอย่างมาก พวกเขาพูดว่าลูกทำให้ทุกคนกลายเป็นพี่น้องกัน ได้มีการอธิบายแล้วว่า ลูกบราห์มินคือลูกที่เกิดจากปากของประชาบิดาบราห์มา เป็นไปสำหรับลูกที่มีคำกล่าวว่า: ขอคาราวะต่อบราห์มินที่จะกลายเป็นเทพ บราห์มินทางโลกพูดนมัสเตต่อลูกเพราะลูกคือพี่น้องหญิงชายที่แท้จริง ลูกคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ แล้วทำไมพวกเขาจะไม่เคารพผู้ที่บริสุทธิ์เล่า? เมื่อกุมารีนั้นบริสุทธิ์ ทุกคนก็ก้มลงที่เท้าเธอ แม้แต่ผู้มาเยือนจากภายนอกก็จะก้มลงให้แก่กุมารี ทำไมในเวลานี้ถึงมีคำยกย่องกุมารีอย่างมากมาย? เพราะลูกคือบราห์มากุมารและกุมารี และลูกส่วนใหญ่คือกุมารี กองทัพชีพชัคตีพันดาวาได้รับการจดจำ มีผู้ชายในกองทัพนี้ด้วยเช่นกัน แต่ลูกได้รับการจดจำเพราะลูกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีจะกลับมาสูงส่ง เวลานี้ลูกรู้ถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของทั้งโลกแล้ว เป็นสิ่งที่ง่ายดายมากที่จะอธิบายวงจร บารัตเคยเป็นดินแดนแห่งความสูงส่งและเวลานี้กลายเป็นดินแดนแห่งหิน ดังนั้นทุกคนคือจ้าวแห่งหิน ลูกๆรู้ถึงวงจรของ 84 ชาติเกิด เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ดังนั้นลูกต้องจดจำพ่อด้วยเช่นกันเพื่อที่บาปของลูกจะถูกตัดออกไป อย่างไรก็ตามลูกบางคนก็ไม่สามารถทำความเพียรพยายามได้มากพอในการจดจำระลึกถึงเนื่องจากความไม่ระมัดระวังของพวกเขา พวกเขาไม่ตื่นในเวลาเช้าตรู่ แม้ว่าพวกเขาจะตื่น พวกเขาก็ไม่ได้เป็นสุขกับการตื่นนั้น พวกเขาเริ่มรู้สึกง่วงนอนและกลับไปนอน พวกเขาสิ้นหวัง บาบาพูดว่า: ลูกๆ นี่คือสนามรบ ลูกต้องไม่สิ้นหวังในสิ่งนี้ ลูกต้องได้รับชัยชนะเหนือมายาด้วยพลังของการจดจำระลึกถึง ลูกต้องเพียรพยายามเพื่อสิ่งนี้ มีลูกที่ดีอยู่มากมายที่ไม่จดจำพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำ ด้วยการเก็บบันทึกชาร์ท ลูกสามารถบอกได้ว่าลูกทำกำไรได้มากเท่าไหร่และขาดทุนมากเท่าไหร่ บางคนพูดว่า: ชาร์ทนั้นทำงานอันมหัศจรรย์กับสภาพของฉันอย่างแท้จริง แทบจะไม่มีใครที่เขียนชาร์ทเช่นนั้น สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก ในศูนย์หลายแห่ง มีแม้แต่ผู้ที่จอมปลอมไปและนั่งที่นั่น พวกเขาเฝ้าแต่ทำกรรมที่เป็นบาปต่อไป เมื่อพวกเขาไม่ทำตามคำแนะนำสั่งสอนของพ่อความเสียหายอย่างมากก็เกิดขึ้นมากมาย ลูกๆ ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนกำลังพูดหรือผู้ที่มีตัวตนกำลังพูด ได้มีการอธิบายแก่ลูกๆ แล้วหลายต่อหลายครั้งว่า ลูกต้องคิดอยู่เสมอว่าเป็นชีพบาบาที่กำลังให้คำแนะนำสั่งสอนแก่ลูก แล้วสติปัญญาของลูกก็จะยังคงเชื่อมโยงกับเบื้องบน ทุกวันนี้สำหรับการหมั้นหมาย พวกเขาแสดงรูปภาพ พวกเขาแม้กระทั่งลงโฆษณาเพื่อหาคู่ด้วยการพิมพ์ภาพถ่ายพร้อมกับคำพูดที่ว่าต้องการใครสักคนจากครอบครัวที่ดีสำหรับผู้นั้นผู้นี้ ดูสิว่าสภาพของโลกเวลานี้ได้กลายเป็นเช่นไรและกำลังจะเป็นเช่นไร! ลูกๆรู้ว่ามีความคิดและแสดงความคิดเห็นมากมาย ลูกบราห์มินมีเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น: ทิศทางที่จะก่อตั้งความสงบในโลก ลูกกำลังก่อตั้งความสงบในโลกด้วยการทำตามศรีมัท ดังนั้นลูกต้องคงอยู่อย่างสงบมาก ผู้ที่ทำบางสิ่งจะได้รับรางวัลของสิ่งนั้น มิฉะนั้นก็จะเป็นการสูญเสียอย่างมาก จะมีการสูญเสียนั้นชาติแล้วชาติเล่า ลูกๆ ได้รับการบอกให้ดูบัญชีกำไรและขาดทุนของลูก ตรวจสอบชาร์ทของลูกเพื่อดูว่าลูกเป็นสาเหตุของความทุกข์แก่ใครหรือไม่ พ่อพูดว่า: ในเวลานี้ทุกวินาทีของลูกมีค่ามากที่สุด ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะได้รับของเล็กๆน้อยๆหลังจากได้รับการลงโทษ ความปรารถนาของลูกคือการกลับมามั่งคั่งอย่างมาก ผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้ในตอนแรกได้กลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชา เมื่อพวกเขามีความมั่งคั่งมากมายเท่านั้นที่พวกเขาสามารถสร้างวัดให้กับโสมนาถและกราบไหว้บูชาท่าน นี่คือบัญชีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามได้มีการอธิบายแก่ลูกๆ แล้วว่า: มีประโยชน์สำหรับลูกเมื่อลูกเก็บบันทึกชาร์ท จดทุกสิ่งลงไป ให้สาสน์แก่ทุกคนต่อไปเรื่อยๆ อย่าเพียงแค่นั่งเฉยๆ ลูกสามารถอธิบายบนรถไฟด้วยเช่นกันและให้แผ่นพับแก่พวกเขา บอกพวกเขาว่า: นี่คือสิ่งที่มีค่านับล้าน เมื่อมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในบารัตก็มีความสงบในโลก เวลานี้พ่อมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อก่อตั้งอาณาจักรนั้น จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง และนั่นก็จะมีความสงบในโลก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. พวกเราบราห์มินเป็นเครื่องมือที่จะก่อตั้งความสงบในโลก ดังนั้นเราต้องคงอยู่ในความสงบอย่างมาก ลูกต้องพูดอย่างนุ่มนวลอย่างมาก และด้วยความสูงศักดิ์อย่างยิ่ง

2. ละทิ้งความไม่ระมัดระวังและทำความเพียรพยายามเพื่อการจดจำระลึกถึง อย่าได้สิ้นหวัง

พร:
ขอให้ลูกได้รับชัยชนะอย่างสม่ำเสมอและไร้ความกังวลเหมือนวิษณุโดยการทำให้งูของกิเลสเป็นเตียงของลูก

วิษณุถูกวาดภาพบนเตียงงูซึ่งเป็นอนุสรณ์ของชีวิตโยคีที่ง่ายดายของลูกที่ได้รับชัยชนะ แม้แต่งูของกิเลสก็สามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายด้วยโยคะ ลูกๆ ที่ได้รับชัยชนะเหนืองูของกิเลสและทำให้มันเป็นเตียงแห่งความสบายจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอและไร้กังวลเหมือนวิษณุ ดังนั้นควรรักษาภาพนี้ไว้เบื้องหน้าลูกอยู่เสมอของการเป็นดวงวิญญาณที่ควบคุมกิเลสและผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมด ลูกดวงวิญญาณอยู่ในสภาพพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอและไร้ความกังวล

คติพจน์:
ด้วยความสมดุลของการเป็นเด็กและเป็นนาย ให้นำแผนของลูกไปใช้ในรูปปฏิบัติจริง