13.09.20    Avyakt Bapdada     Thai Murli     22.03.86     Om Shanti     Madhuban


ความบริสุทธิ์คือรากฐานของความสุข ความสงบ และความเบิกบานใจ


วันนี้ บัพดาดากำลังมองดูลูกทั้งหมดของท่านจากทุกหนแห่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสุข ไม่มีเวลาอื่นใดในละครทั้งหมดนี้ที่สามารถมีการชุมนุมกันของลูกๆ จำนวนมากมายเช่นนี้ที่มีคุณสมบัติพิเศษของการมีทั้งความศักดิ์สิทธิ์และความสุข ปัจจุบันผู้คนได้รับสมญาว่า ‘His Holiness’ หรือ ‘His Highness’ แต่ถ้าลูกดูข้อพิสูจน์ในทางปฏิบัติแล้ว ความบริสุทธิ์และความยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้ปรากฏให้เห็นเลย บัพดาดากำลังมองดูว่าการชุมนุมของดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นที่ไหนอีก ลูกทุกคนมีความคิดมุ่งมั่นที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ไม่ใช่เพียงแต่ในการกระทำของพวกเขาเท่านั้น แต่แน่นอนจะต้องกลับมาบริสุทธิ์ทั้งสามประการคือ ความคิด คำพูด และการกระทำ ไม่มีใครที่ไหนอีกแล้วที่มีความคิดที่สูงส่งนี้และมุ่งมั่นที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ไม่มีที่ไหนได้อีกแล้วที่จะเป็นนิรันดร์; ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะมีความง่ายดาย อย่างไรก็ตามลูกทุกคนพิจารณาว่าการดูดซับความบริสุทธิ์นั้นง่ายมาก สิ่งนี้เป็นเพราะลูกได้รับความรู้จากบัพดาดา และด้วยพลังของความรู้ ลูกได้ตระหนักรู้ว่ารูปดั้งเดิมและคงอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์ของ “ฉัน ดวงวิญญาณ” นั้นคือความบริสุทธิ์ เนื่องจากลูกได้ตระหนักถึงรูปดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์ของลูก สำนึกรู้นี้ทำให้ลูกมีพลังและทำให้ลูกมีประสบการณ์ว่าทุกสิ่งนั้นง่ายดาย เวลานี้ลูกรู้แล้วว่ารูปที่แท้จริงของลูกคือความบริสุทธิ์ รูปของอิทธิพลของมิตรที่ไม่ดีคือความไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะทำตามความเป็นจริง

ลูกได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาดั้งเดิม บ้านดั้งเดิม พ่อ รูปและการกระทำดั้งเดิมของลูก ดังนั้นเนื่องจากลูกมีพลังแห่งความรู้ สิ่งที่ยากลำบากนั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุด แม้กระทั่งดวงวิญญาณเหล่านั้นในปัจจุบันที่ถูกเรียกว่าดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ยังคิดว่าสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้และผิดธรรมชาติ ในขณะที่ลูกดวงวิญญาณบริสุทธิ์มีประสบการณ์ว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก เป็นเรื่องง่ายหรือยากที่จะมีความบริสุทธิ์? ลูกสามารถท้าทายทั้งโลกว่าความบริสุทธิ์เป็นรูปดั้งเดิมของลูก เพราะพลังของความบริสุทธิ์ ที่ใดมีความบริสุทธิ์ ที่นั่นจะมีความสงบและความสุขโดยอัตโนมัติ ความบริสุทธิ์เป็นรากฐาน กล่าวกันว่าความบริสุทธิ์เป็นแม่ของความสงบและความสุข เป็นลูกๆของความบริสุทธิ์ ดังนั้นที่ใดมีความบริสุทธิ์ย่อมมีความสงบและความสุขโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ลูกจึงมีความสุขเช่นกัน ลูกไม่มีวันไม่มีความสุข ลูกเป็นผู้ที่มีความสุขตลอดเวลาอยู่เสมอ เมื่อลูกศักดิ์สิทธิ์ ลูกมีความสุขแน่นอนเช่นกัน สิ่งบ่งบอกของดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์คือพวกเขามีความสุขเสมอ ดังนั้นบัพดาดาได้เห็นว่ามีดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ผู้มีศรัทธาในสติปัญญานั่งอยู่ที่นี่มากแค่ไหน ผู้คนในโลกวิ่งวุ่นไปทั่วเพื่อความสงบและความสุข แต่รากฐานของความสงบและความสุขคือความบริสุทธิ์ เนื่องจากพวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับรากฐานนั้น เนื่องจากรากฐานของความบริสุทธิ์ไม่แข็งแรง พวกเขาจึงได้มาซึ่งความสงบและความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้น พวกเขามีสิ่งนั้นในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ไม่มีในช่วงเวลาถัดไป หากปราศจากความบริสุทธิ์ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้มาซึ่งความสงบและความสุขอย่างถาวร ลูกทุกคนได้มีรากฐานนี้ ด้วยเหตุนี้ลูกจึงไม่ต้องวิ่งไปทั่วเพื่อความสงบและความสุข ความสงบและความสุขเองจะมาสู่ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับที่เด็กๆจะวิ่งมาหาแม่ของพวกเขาโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าลูกจะพยายามจะแยกพวกเขามากแค่ไหน เด็กๆ ก็ยังคงไปหาแม่ของพวกเขา ดังนั้นแม่ของความสงบและความสุขคือความบริสุทธิ์ ที่ใดมีความบริสุทธิ์ย่อมมีความสงบความสุขและความร่าเริงเบิกบานโดยอัตโนมัติ แล้วลูกกลายเป็นอะไร? จักรพรรดิแห่งดินแดนที่ปราศจากความทุกข์ ลูกไม่ใช่จักรพรรดิแห่งโลกเก่านี้ แต่เป็นจักรพรรดิแห่งดินแดนที่ปราศจากความทุกข์ ครอบครัวบราห์มินนี้ปราศจากความทุกข์ใดๆ นั่นคือโลกแห่งความสุข ดังนั้นลูกจึงกลายเป็นจักรพรรดิแห่งโลกแห่งความสุขนี้ จักรพรรดิแห่งดินแดนที่ปราศจากความทุกข์ ลูกเป็น “His Holiness” ใช่ไหม? ลูกแต่ละคนมีมงกุฎและบัลลังก์ด้วย ยังขาดอะไรอีกไหม? เป็นมงกุฎที่สวยงามมาก มงกุฎแห่งแสงเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ และลูกนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของบัพดาดา ดังนั้นมงกุฎของจักรพรรดิแห่งดินแดนที่ปราศจากความทุกข์จึงมีความพิเศษและบัลลังก์ของลูกก็พิเศษด้วยเช่นกัน อำนาจในการปกครองของลูกมีความพิเศษ และลูกผู้เป็นจักรพรรดิก็พิเศษไม่เหมือนใครเช่นกัน

เมื่อเห็น็ ดวงวิญญาณมนุษย์มากมายวิ่งไปทั่วในปัจจุบันนี้ บัพดาดารู้สึกเมตตาต่อลูกๆ เหล่านั้น พวกเขาเฝ้าแต่เพียรพยายามอย่างมาก ความเพียรพยายามหมายถึงการวิ่งไปทั่ว พวกเขาเพียรพยายามอย่างมาก แต่ได้มาซึ่งสิ่งใดไหม? จะมีความสุข แต่ด้วยความสุขนั้นพวกเขาจะได้รับความทุกข์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากไม่มีสิ่งอื่นใดเลยพร้อมกับความสุขชั่วคราวนั้นก็ยังมีสิ่งอื่นอีกสองสิ่งคือ – ความวิตกกังวลและความกลัว ดังนั้นที่ใดมีความกังวลที่นั่นไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ ที่ใดมีความกลัว ที่นั่นไม่สามารถมีความสงบได้ ดังนั้นพร้อมกับความสุขแล้วก็ยังมีสาเหตุของความทุกข์และความไม่สงบเหล่านั้น ในขณะที่ลูกทุกคนได้พบวิธีแก้ปัญหาสาเหตุของความทุกข์แล้ว เวลานี้ลูกได้กลายเป็นตัวของการแก้ปัญหาแล้ว ผู้ที่พบวิธีแก้ไขปัญหาทั้งหมด ปัญหาจะมาอย่างเป็นของเล่นเพื่อเล่นกับลูก พวกเขามาเล่นกับลูกไม่ใช่มาทำให้ลูกกลัว ลูกไม่ใช่ผู้ที่กลัวใช่ไหม? ที่ที่ลูกมีสมบัติแห่งพลังทั้งหมดอย่างเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของลูก แล้วมีอะไรที่ขาดหายไปไหม? ลูกเต็มเปี่ยมแล้วใช่ไหม? ไม่มีปัญหาเบื้องหน้าผู้ที่เป็นนายผู้ทรงพลังอำนาจ ถ้ามดหนึ่งตัวถูกเหยียบใต้เท้าช้าง จะสังเกตเห็นไหม? ดังนั้นปัญหาเหล่านั้นก็เหมือนมดเบื้องหน้าลูกมหาระตี ด้วยการพิจารณาทุกสิ่งว่าเป็นเกม ลูกจะอยู่อย่างมีความสุข จากนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะใหญ่แค่ไหน สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กๆ เด็กๆเล่นเกมอะไรด้วยสติปัญญาของพวกเขาในปัจจุบัน? ถ้าลูกบอกให้เด็กๆ ทำเลขคณิต พวกเขาจะรู้สึกเบื่อหน่าย แต่พวกเขาจะมีความสุขมากกับการคิดเลขอย่างเป็นเกม ดังนั้นสำหรับลูกทั้งหมดเช่นกัน ปัญหาก็เหมือนกับมดใช่ไหม? ที่ใดมีพลังของความบริสุทธิ์ ความสงบและความสุข ที่นั่นไม่สามารถมีคลื่นของความทุกข์ใดๆ แม้กระทั่งในความฝันของลูก ความทุกข์และความไม่สงบจะไม่มีความกล้าหาญที่จะมาอยู่เบื้องหน้าดวงวิญญาณที่มีพลังได้ ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์คือดวงวิญญาณผู้ที่สดชื่นแจ่มใสเสมอ ให้สิ่งนี้อยู่ในสำนึกรู้ของลูกเสมอ เวลานี้ลูกได้เคลื่อนออกไปจากใยแห่งความสับสน การล้มลุกคลุกคลาน ความทุกข์ และความไม่สงบหลายประเภท เพราะไม่มีความทุกข์แม้แต่สิ่งเดียว แม้แต่ความทุกข์เพียงอย่างเดียวก็จะนำมาซึ่งลูกหลานของมันทั้งหมด อย่างไรก็ตามลูกได้เคลื่อนออกไปจากใยเหล่านั้นแล้ว ลูกพิจารณาตัวเองว่ามีโชคมากใช่ไหม?

วันนี้ผู้ที่มาจากออสเตรเลียกำลังนั่งอยู่ที่นี่ บัพดาดาพูดถึงคุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มาจากออสเตรเลียเสมอ – สำหรับตาปาเซียและทัศนคติของพวกเขาของการเป็นผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่ ตาปาเซียแห่งความรักที่ลึกซึ้งในการรับใช้อย่างสม่ำเสมอยังคงให้ผลอย่างต่อเนื่องแก่ลูกๆ ดวงวิญญาณตาปาเซียและดวงวิญญาณอื่นอีกมากมาย เมื่อเห็นวิธีการและการขยายตัวตามแผ่นดิน บัพดาดาพอใจเป็นพิเศษ ออสเตรเลียนั้นมีความพิเศษอยู่แล้ว ทุกคนที่นั่นพัฒนาทัศนคติของการสละละทิ้งเพื่อเห็นแก่การทำงานรับใช้อย่างรวดเร็วมาก ด้วยเหตุนี้จึงเปิดศูนย์ขึ้นมากมาย มีความคิดที่ว่า: เช่นที่เราได้รับโชค เวลานี้เราต้องสร้างโชคให้กับผู้อื่นด้วย การมีความคิดที่มุ่งมั่นคือ ตาปาเซีย ดังนั้นด้วยวิธีการของการสละละทิ้งและตาปาเซีย ลูกกำลังก้าวหน้า แรงจูงใจของงานรับใช้จะจบสิ้นความรู้สึกที่มีขีดจำกัดที่แตกต่างกันมากมายออกไป การสละละทิ้งและตาปาเซียเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ ลูกเข้าใจไหม? ลูกมีพลังของชุมนุม คนหนึ่งพูดสิ่งหนึ่งและอีกคนก็ทำสิ่งนั้น ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งพูดสิ่งหนึ่งและอีกคนพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ ชุมนุมจะกลายเป็นความแตกแยกด้วยสิ่งนั้น เมื่อคนหนึ่งพูดสิ่งหนึ่งแล้วอีกคนให้ความร่วมมือด้วยความกระตือรือร้นและนำไปปฏิบัติจริง นั่นคือพลังของการชุมนุม มีชุมนุมที่ดีของพันดาวาสเช่นกัน พวกเขาไม่เคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน “เธอหรือฉัน” พวกเขาเพียงแต่พูดว่า “บาบา บาบา” แล้วทุกสิ่งก็จบลง ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อลูกนั้นติดกับอยู่กับ “ฉัน หรือ เธอ” หรือ “ของฉัน ของเธอ” เมื่อลูกทำให้พ่ออยู่เบื้องหน้าลูกจะไม่มีอุปสรรคใดสามารถมาอยู่เบื้องหน้าลูกได้ ลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีประสบการณ์ของการเป็นอิสระจากอุปสรรคอยู่เสมอ และมีประสบการณ์ของสภาพที่โบยบินด้วยความรวดเร็วอย่างสม่ำเสมอ สภาพของการเป็นอิสระจากอุปสรรคที่ในระยะเวลาอันยาวนานคือสภาพที่แข็งแกร่ง ผู้ที่ได้รับอิทธิพลซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากอุปสรรคจึงทำให้รากฐานของพวกเขาอ่อนแอลง ดวงวิญญาณที่ปราศจากอุปสรรคเป็นระยะเวลาอันยาวนานพวกเขาเองต่างก็มีพลังและทำให้ผู้อื่นมีพลังเช่นกันเพราะพวกเขามีรากฐานที่แข็งแกร่ง เมื่อสิ่งใดที่แตกหักแล้วถูกนำมาติดกาวเข้าด้วยกันสิ่งนั้นก็จะอ่อนแอ ดวงวิญญาณที่มีพลังและเป็นอิสระจากอุปสรรคเป็นเวลาที่ยาวนานจะเป็นอิสระจากอุปสรรคในเวลาสุดท้ายและสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม และเข้ามาอยู่ในกลุ่มแรก ดังนั้นจงมีเป้าหมายที่จะสัมผัสกับสภาพที่เป็นอิสระจากอุปสรรคเป็นเวลาที่ยาวนานอย่างแน่นอนอยู่เสมอ อย่าได้คิดว่าแม้ว่าจะมีอุปสรรคมา แต่ลูกก็สามารถทำมันให้จบสิ้นลงได้และนั่นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร การที่จะต้องจบสิ้นอุปสรรคเมื่อมันเกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า เวลาและพลังงานของลูกก็จะสูญเสียไป ถ้าลูกใช้เวลาและพลังงานนั้นเพื่องานรับใช้ ลูกจะสะสมผลตอบแทนหลายล้านเท่า ด้วยเหตุนี้ดวงวิญญาณที่เป็นอิสระจากอุปสรรคเป็นเวลาที่ยาวนานจึงได้รับการกราบไหว้บูชาในฐานะผู้ทำลายอุปสรรค สมญาของการเป็นผู้ทำลายอุปสรรคเป็นของดวงวิญญาณที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา “ฉันคือดวงวิญญาณที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาเป็นผู้ที่ทำลายอุปสรรค” ด้วยการมีสำนึกรู้นี้ ลูกจะอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรคอย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าแต่โบยบินในสภาพที่โบยบิน และทำให้ผู้อื่นโบยบินด้วย ลูกเข้าใจไหม? ลูกได้ทำลายอุปสรรคของลูกเอง แต่ลูกก็ต้องเป็นผู้ทำลายอุปสรรคของผู้อื่นด้วยเช่นกัน ดูซิลูกได้พบดวงวิญญาณเครื่องมือ (ดร.เนอมาละ) ผู้ที่ไม่เคยเผชิญกับอุปสรรคใดมาตั้งแต่ต้น เธอมีความรักและละวางเสมอ เธอยังคงเข้มงวดเล็กน้อย แต่สิ่งนี้ก็สำคัญเช่นกัน ถ้าลูกไม่มีครูที่เข้มงวดเช่นนี้ก็จะไม่มีการขยายตัวเช่นนี้ นี่เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เช่นเดียวกับยาขมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาการเจ็บป่วย ในทำนองเดียวกันตามละครลูกจะได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยสีสันของดวงวิญญาณที่เป็นเครื่องมือ อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับที่เธอกลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ทันทีที่เธอมา ดังนั้นเช่นกันทันทีที่ดวงวิญญาณไปออสเตรเลีย พวกเขากลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ของการเปิดศูนย์ การขยายตัวเกิดขึ้นทั่วออสเตรเลียและสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับออสเตรเลียด้วยกระแสของความรู้สึกแห่งการสละละทิ้งเหล่านี้ ผู้ที่มีตาปาเซียและการสละละทิ้งคือดวงวิญญาณที่สูงส่ง ลูกดวงวิญญาณทั้งหมดคือผู้ที่เพียรพยายามอย่างรวดเร็ว แต่ถึงแม้ว่าลูกจะเป็นผู้เพียรพยายาม คุณสมบัติพิเศษก็ทำให้เกิดอิทธิพลของพวกเขาเช่นกัน ทุกคนในเวลานี้กำลังกลับมาสมบูรณ์พร้อม ยังไม่มีใครได้รับประกาศนียบัตรของความสมบูรณ์พร้อม อย่างไรก็ตามลูกได้เข้ามาใกล้ความสมบูรณ์พร้อมแล้ว สิ่งนี้ตามลำดับกันไป บางคนเข้ามาใกล้มาก และคนอื่นๆอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังตามลำดับ ผู้ที่มาจากออสเตรเลียนั้นโชคดี เมล็ดของการสละละทิ้งช่วยให้ลูกได้รับโชค กองทัพชัคตีเป็นที่รักของบัพดาดาอย่างมาก เพราะลูกมีความกล้าหาญ ที่ใดมีความกล้าหาญ ความช่วยเหลือจากบัพดาดาจะอยู่กับลูกอย่างสม่ำเสมอ ลูกคือผู้ที่อยู่อย่างพอใจใช่ไหม? ความพอใจคือพื้นฐานของความสำเร็จ ลูกทั้งหมดเป็นดวงวิญญาณที่พอใจและดังนั้นความสำเร็จจึงเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของลูก ลูกเข้าใจไหม? ผู้ที่มาจากออสเตรเลียอยู่ใกล้ที่สุดและเป็นที่รักที่สุด และนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีสิทธิพิเศษมากกว่าพวกเขา อัจชะ

คำถามและคำตอบจาก Avyakt murlis

คำถาม: เมื่อใดชื่อของกองทัพชัคตีจะได้รับการยกย่องในโลก?

คำตอบ: เมื่อมีการฝึกฝนโดยรวมของสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคง และมีความมั่นคงในความคิดที่บริสุทธิ์เดียว ในชุมนุมไม่ควรมีใครแม้แต่คนเดียวที่มีความคิดอย่างอื่น เมื่อทุกคนฝึกฝนที่จะถูกดูดซับในผู้เป็นหนึ่งเดียว และอยู่อย่างมั่นคงในความคิดที่บริสุทธิ์ของการปราศจากร่าง ชื่อของ กองทัพชัคตีจะได้รับการยกย่องในโลก

คำถาม: บนพื้นฐานใดที่ทหารได้รับชัยชนะในสนามรบในสงครามทางกายภาพ? กลองของลูกจะตีเมื่อใด

คำตอบ: เมื่อกองทัพทหารเข้าสู่สนามรบพวกเขาจะเริ่มยิงเพียงคำสั่งเดียว ในคำสั่งเดียวพวกเขาก็ล้อมฝ่ายตรงข้ามพร้อมกัน และจากนั้นพวกเขาก็ได้รับชัยชนะ ในทำนองเดียวกันเมื่อทุกคนในกองทัพทางจิตทั้งหมดที่มารวมกันมีความมั่นคงในสภาพที่สม่ำเสมอในหนึ่งวินาทีเพียงแค่ส่งสัญญาณก็จะมีการตีกลองแห่งชัยชนะ

คำถาม: คำสั่งใดของพ่อที่ลูกควรพร้อมเสมอที่จะทำตามเพื่อที่จะยกภูเขายุคเหล็กได้?

คำตอบ: พ่อจะให้เพียงคำสั่งนี้: ทุกคนกลับมามั่นคงในสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงในหนึ่งวินาที เมื่อความคิดของทุกคนหลอมรวมอยู่ในความคิดเดียวนี้ ภูเขายุคเหล็กก็จะถูกยกขึ้น วินาทีนั้นจะเป็นวินาทีที่คงอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร์ ไม่ใช่ว่าลูกจะมั่นคงในหนึ่งวินาทีแล้วลงมา

คำถาม: ลูกบราห์มินแต่ละคนมีความรับผิดชอบอะไร?

คำตอบ: การให้ความร่วมมือกับทั้งชุมนุม การกลับมามีความมั่นคงในสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงเป็นความรับผิดชอบของบราห์มินแต่ละคน ลูกมีความปรารถนาดีและความรู้สึกบริสุทธิ์อยู่เสมอที่จะพยายามต่อไปและให้ดวงวิญญาณที่โง่เขลาได้รับการรู้แจ้งแห่งความรู้ ในทำนองเดียวกันเพื่อให้ชุมนุมที่สูงส่งนี้มีความมั่นคงในสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงและเพื่อเพิ่มพลังของชุมนุม จงเพียรพยายามที่จะมีความปรารถนาดีต่อกันและกันในรูปแบบต่างๆ วางแผนสำหรับสิ่งนี้ อย่าพอใจในตนเองและคิดว่า“ตัวฉันเองสบายดีอยู่แล้ว”

คำถาม: ความพิเศษของความรู้ของพระเจ้าคืออะไร?

คำตอบ: พลังแห่งชุมนุมคือความพิเศษของความรู้ของพระเจ้า ความพิเศษของชุมนุมบราห์มินยังคงดำเนินต่อเนื่องมาในทางปฏิบัติในรูปแบบเทพ ที่มีศาสนาเดียว อาณาจักรเดียว และทิศทางเดียว

คำถาม: การเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ในแง่มุมใดที่จะนำความเพียบพร้อมและความสมบูรณ์พร้อมให้เข้ามาใกล้?

คำตอบ: แต่ละคนมีหนึ่งซันสการ์หลักของสำนึกที่เป็นร่าง ซึ่งลูกทุกคนเรียกว่าธรรมชาติ อย่าปล่อยให้ร่องรอยของซันสการ์นั้นเหลืออยู่แม้แต่น้อย จงเปลี่ยนซันสการ์ของลูกและดูดซับซันสการ์ของบัพดาดา นี่คือความพยายามสุดท้าย

คำถาม: การเปิดเผยของบัพดาดาจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานใด?

คำตอบ: เมื่อมองเห็นซันสการ์ของบัพดาดาในแต่ละคน ลอกเลียนแบบซันสการ์ของบัพดาดาและกลับมาทัดเทียมกับท่าน และจะประหยัดเวลาและพลังงานของลูก แล้วลูกจะเปิดเผยบัพดาดาได้อย่างง่ายดาย ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขามีเพียงคำพูดที่ว่า “ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ท่าน” แต่ลูกจะเห็นซันสการ์ของบัพดาดาในใครก็ตามที่ลูกมองดูที่นี่

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณบุญที่เคารพตนเองโดยละทิ้งร่องรอยของความเจ้ากี้เจ้าการหรือการวางอำนาจสั่งการ

ลูกที่มีความเคารพตนเองจะเป็นผู้ประทานที่ให้ความเคารพต่อทุกคน ผู้ประทานหมายถึงผู้ที่มีความเมตตา เขาจะไม่มีความคิดแม้แต่น้อยว่าจะวางอำนาจเจ้ากี้เจ้าการต่อดวงวิญญาณใด ๆ “ทำไมถึงเป็นแบบนี้” “เธอไม่ควรทำเช่นนี้ มันไม่ควรเป็นแบบนี้ ความรู้บอกอย่างนี้หรือ” ทั้งหมดนี้เป็นร่องรอยของความเจ้ากี้เจ้าการหรือการวางอำนาจสั่งการในรูปที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณบุญที่เคารพตนเองจะช่วยยกระดับผู้ที่ล้มลงและจะทำให้พวกเขาให้ความร่วมมือ พวกเขาไม่สามารถคิดว่าผู้นั้นกำลังทุกข์ทรมานในผลกรรมของตัวเองหรือใครก็ตามที่ทำอะไรไว้จะได้รับผลของสิ่งนั้นอย่างแน่นอนและควรจะตกต่ำลง ลูก ๆ ไม่สามารถมีความคิดเช่นนั้นได้

คติพจน์:
คุณสมบัติพิเศษของความพอใจและความสุขทำให้ลูกได้สัมผัสกับสภาพที่โบยบิน