13.09.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน มีมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้นที่มนุษย์และวัตถุธาตุทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนแปลง ที่นี่ทุกคนได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์

คำถาม:
คำแนะนำใดที่ลูกต้องนำไปปฏิบัติทันทีที่ลูกมีศรัทธาในพ่อ?

คำตอบ:
เมื่อลูกมีศรัทธาว่าพ่อมาแล้ว ลูกควรนำคำแนะนำแรกที่พ่อให้แก่ลูกไปปฏิบัติทันทีคือ 1) ลืมสิ่งที่ลูกมองเห็นด้วยตาของลูก ทำตามคำแนะนำและแนวทางของพ่อเท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ในทันที 2) เมื่อลูกเป็นของพ่อ การให้และรับของลูกไม่ควรเป็นไปกับผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกที่มีศรัทธาในสติปัญญาไม่มีวันสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใด

โอมชานติ
นี่คือบ้านแล้วก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยด้วย นี่เรียกว่ามหาวิทยาลัยโลกของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ เพราะมนุษย์ทั้งโลกได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ที่นี่ นี่จึงเป็นมหาวิทยาลัยโลกอย่างแท้จริงและเป็นบ้านด้วยเช่นกัน ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าแม่และพ่อ และนี่คือมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน พ่อทางจิตกำลังนั่งที่นี่ นี่คือความรู้ทางจิตที่ลูกได้รับจากพ่อทางจิต ไม่มีมนุษย์คนใดนอกจากพ่อทางจิตเท่านั้นที่สามารถให้ความรู้ทางจิตนี้ ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ และด้วยความรู้ที่ลูกได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ เหตุนี้เองมหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคนคือพ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ทั้งหมดของจักรวาลเท่านั้น แต่รวมถึงทุกสิ่ง แม้แต่วัตถุธาตุทั้งห้าก็กลับมาสะโตประธานโดยผ่านพ่อ ทุกคนได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ เรื่องเหล่านี้ต้องเข้าใจเป็นอย่างดี เวลานี้ทุกคนจะได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ โลกเก่าและทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกจะเปลี่ยนแปลง สิ่งใดก็ตามที่ลูกมองเห็นจะเปลี่ยนแปลงและจะกลับมาใหม่อีกครั้ง มีการร้องเพลงว่า: ที่นี่ท่านมีมายาและร่างกายที่ไม่จริงแท้ นี่กลายเป็นดินแดนแห่งความไม่จริงแท้ บารัตเคยเป็นดินแดนแห่งสัจจะ และเวลานี้เป็นดินแดนแห่งความไม่จริงแท้ ทุกสิ่งที่ผู้คนพูดถึงผู้สร้างและสิ่งสร้างนั้นไม่จริงแท้ เวลานี้ลูกได้มาเพื่อรู้ทุกสิ่งจากพ่อ พระเจ้าพูดว่า: พ่อเพียงผู้เดียวคือพระเจ้า ท่านไม่มีตัวตน ในความเป็นจริงทุกดวงวิญญาณไม่มีตัวตน แล้วพวกเขาก็ใช้รูปที่มีตัวตนที่นี่ ที่นั่นไม่มีรูปใดๆ ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน ในธาตุบราห์ม ธาตุบราห์มที่ยิ่งใหญ่นั้นคือบ้านของเราดวงวิญญาณ นี่คือธาตุภายใต้ท้องฟ้าซึ่งมีการเล่นบทบาทที่มีตัวตน ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอย พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนี้ พวกเขาพูดว่ามมมันซ้ำรอยและมียุคทอง ยุคเงิน... แล้วอะไร? แล้วยุคทองต้องมาอย่างแน่นอน มียุคบรรจบพบกันนี้เท่านั้น การบรรจบกันระหว่างยุคทองและยุคเงิน ยุคเงินและยุคทองแดงไม่ใช่การบรรจบพบกัน นั่นเป็นสิ่งที่ผิด พ่อพูดว่า: พ่อมาในยุคบรรจบกันของทุกวงจร เพียงเมื่อลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์เท่านั้นที่ลูกเรียกหาพ่อ ลูกพูดว่า ได้โปรดมาและทำให้เราบริสุทธิ์! ลูกบริสุทธิ์ในยุคทองเท่านั้น เวลานี้เป็นการบรรจบกัน ซึ่งเรียกว่ายุครบรรจบพบกันที่มีเมตตากรุณาที่จะให้คุณประโยชน์ นี่คือการบรรจบกัน การพบปะของดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณสูงสุด นี่เรียกว่ากุมภะ (การพบปะ) ด้วยเช่นกัน พวกเขาแสดงให้เห็นการบรรจบกันของแม่น้ำ มีแม่น้ำสองสายและพวกเขาพูดว่าแม่น้ำสายที่สามนั้นแฝงตัว สิ่งนั้นก็ไม่จริงเช่นกัน จะมีแม่น้ำที่แฝงตัวอยู่ได้อย่างไร? แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชื่อว่าจะมีแม่น้ำที่แฝงตัว พวกเขาพูดว่าลูกธนูถูกยิงออกไปและแม่น้ำคงคาก็ปรากฏออกมา แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องไม่จริง เป็นที่จดจำว่า มีความรู้ ความเลื่อมใสศรัทธา และการวางเฉย พวกเขายึดมั่นอยู่กับคำพูดเหล่านี้แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจความหมายของคำเหล่านั้น ก่อนอื่นใดมีความรู้ นั่นคือ ช่วงเวลากลางวัน ที่มีความสุข และแล้วความเลื่อมใสศรัทธา นั่นคือ ช่วงเวลากลางคืน ที่มีความทุกข์ มีกลางวันของบราห์มาและกลางคืนของบราห์มา ไม่สามารถเป็นเพียงหนึ่งได้ ต้องมีมากมายกว่านั้น กลางวันเท่ากับครึ่งวงจร และกลางคืนเท่ากับครึ่งวงจร และจากนั้นจึงมีการวางเฉยในทั้งโลกเก่า พ่อพูดว่า: สิ่งใดก็ตามที่ลูกมองเห็นด้วยตารวมทั้งร่างกายของลูกนั้นจะต้องถูกลืมด้วยความรู้ ลูกต้องทำธุรกิจของลูก ฯลฯ และต้องดูแลลูกๆของลูกด้วยเช่นกัน แต่โยคะของสติปัญญาของลูกจะต้องเชื่อมโยงกับผู้เดียว ลูกทำตามหนทางของราวันมาครึ่งวงจร เวลานี้ลูกเป็นของพ่อ และดังนั้นไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ตาม จงทำสิ่งนั้นตามคำแนะนำของพ่อ การให้และรับของลูกตลอดเวลานี้เป็นไปกับมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์ ผลที่ได้รับคืออะไร? ในแต่ละวันลูกก็ยังคงกลับมาไม่บริสุทธิ์ต่อไป เพราะหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาคือหนทางของการลงมา ลูกต้องผ่านสภาพของสะโตประธาน สะโต ราโจ และตาโม ลูกต้องลงมาแน่นอน ไม่มีใครสามารถปลดปล่อยลูกจากสิ่งนั้นได้ มีการแสดงให้เห็น 84 ชาติเกิดของลักษมีและนารายณ์ คำในภาษาอังกฤษดีมาก golden age ยุคทอง... และจากนั้นอัลลอยก็ปะปนเข้าไป เวลานี้ลูกกลายเป็นยุคเหล็ก มีโลกใหม่ บารัตใหม่ ในยุคทอง มีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ เป็นเพียงเรื่องของเมื่อวานเท่านั้น พวกเขาได้เขียนไว้ในคัมภีร์ว่าเป็นเรื่องของหลายแสนปี เวลานี้พ่อพูดว่า: คัมภีร์ของลูกถูกต้องหรือพ่อนั้นถูกต้อง? พ่อได้ชื่อว่านายผู้ทรงพลังอำนาจของโลก ผู้ที่ศึกษาพระเวทและคัมภีร์มากมายถูกเรียกว่าผู้มีอำนาจ พ่อพูดว่า: พวกเขาทั้งหมดคือผู้มีอำนาจในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ในแง่ของความรู้ คำสรรเสริญของพ่อคือ: ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ เราไม่ได้เป็นเช่นนั้น มนุษย์ทั้งหมดกำลังจมอยู่ในมหาสมุทรของความเลื่อมใสศรัทธา ในยุคทองไม่มีใครข้องแวะในกิเลส ในยุคเหล็กมนุษย์อยู่ในความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่มแรก ตลอดจนตอนกลางจนถึงตอนจบ พ่ออธิบายในลักษณะนี้ในวงจรที่แล้วด้วยเช่นกัน เวลานี้ท่านกำลังอธิบายกับลูกอีกครั้ง ลูกเข้าใจว่าลูกได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดในวงจรก่อนหน้านี้เช่นกัน เวลานี้ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนและประกาศสิทธิ์ในมรดกอีกครั้ง ขณะนี้เวลาเหลือน้อยมาก โลกนี้จะต้องถูกทำลาย เหตุนี้เองลูกจึงควรประกาศสิทธิ์ในมรดกอย่างเต็มที่ของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อเป็นครูและกูรูด้วยเช่นกัน ท่านคือพ่อสูงสุดและครูสูงสุดด้วยเช่นกัน ท่านให้ความรู้ทั้งหมดว่าประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอยอย่างไร ไม่มีใครอื่นสามารถอธิบายสิ่งนี้ได้ ลูกๆเข้าใจว่า เวลานี้นี่คือพระเจ้าเดียวกันของกีตะผู้ที่มาเมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว ไม่ใช่ศรีกฤษณะ มนุษย์ไม่สามารถถูกเรียกว่าพระเจ้าได้ พระเจ้าอยู่เหนือการกลับชาติมาเกิดใหม่ การกำเนิดของท่านได้รับการกล่าวว่าสูงส่ง พ่อที่ไม่มีตัวตนจะพูดด้วยวิธีใดอีก? พ่อต้องมาและชำระลูกให้บริสุทธิ์อย่างแน่นอนและชี้หนทางให้แก่ลูก ลูกดวงวิญญาณรู้ว่าลูกเป็นอมตะ ในอาณาจักรของราวันลูกทุกคนมีสำนึกที่เป็นร่าง ในยุคทองลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ที่นั่นเช่นกันไม่มีใครรู้จักพ่อสูงสุด ผู้สร้าง หรือสิ่งสร้างของท่าน หากที่นั่นพวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องลงมาอีก พวกเขาก็จะไม่สัมผัสกับความสุขของอาณาจักร เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: เมื่อลูกอยู่ที่นั่นความรู้นี้จะหายไปเพราะลูกจะได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ใดๆ ความรู้จำเป็นเมื่อลูกตกต่ำเท่านั้น ในเวลานี้ทุกคนตกต่ำ ทุกคนถูกเผาด้วยการนั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาราคะ พ่อพูดว่า: ลูกของพ่อ ดวงวิญญาณที่มาและเล่นบทบาทผ่านร่างกายได้กลับมาตาโมประธานด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะ ลูกร้องเรียกหา: เรากลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธี์ ด้วยกองไฟของตัณหาราคะที่ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกไม่กลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยความโกรธหรือความละโมบ ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาฯลฯนั้นบริสุทธิ์ เทพบริสุทธิ์ และดังนั้นมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์จึงไปและกราบไหว้รูปเคารพของพวกเขา พวกเขาร้องเพลง: ท่านปราศจากกิเลสและเรามีกิเลส โลกที่ปราศจากกิเลสและโลกที่มีกิเลสได้รับการจดจำ บารัตเคยเป็นโลกที่ปราศจากกิเลส แต่เวลานี้มีกิเลส ทั้งโลกพร้อมกับบารัตนั้นมีกิเลส เมื่อ 5,000 ปีที่แล้วในโลกที่ปราศจากกิเลส มีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น มีความบริสุทธิ์และความสงบและความเจริญรุ่งเรืองด้วยเช่นกัน มีทั้งสามนี้ ความบริสุทธิ์มาก่อนเป็นอันดับแรก เวลานี้ไม่มีความบริสุทธิ์เลย ดังนั้นจึงไม่มีความสงบหรือความเจริญรุ่งเรืองเช่นกัน พ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความสุข และมหาสมุทรแห่งความรัก ท่านทำให้ลูกน่ารักเช่นนั้น ในอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ทุกคนน่ารัก มนุษย์และสัตว์ทั้งหมดน่ารัก สิงโตและแกะดื่มน้ำด้วยกันจากแม่น้ำสายเดียวกัน นี่เป็นเพียงตัวอย่าง ที่นั่นไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เกิดขยะ ที่นี่มีโรคภัยไข้เจ็บและยุงมากมาย ฯลฯ สิ่งเช่นนั้นไม่มีอยู่ที่นั่น คนที่มั่งคั่งมีเฟอร์นิเจอร์ชั้นหนึ่ง ในขณะที่เฟอร์นิเจอร์ของคนยากจนนั้นธรรมดา เวลานี้บารัตยากจนมาก มีขยะมากมาย มีความสะอาดอย่างมากในยุคทอง จะมีปราสาทราชวังทองคำชั้นหนึ่ง ดูสิว่าวัวของดินแดนสุขาวดีชั้นหนึ่งเพียงใด พวกเขาแสดงให้เห็นกฤษณะพร้อมกับวัวที่สวยงามเช่นนั้น จะมีวัวในดินแดนของกฤษณะ ที่นั่นทุกสิ่งเป็นชั้นหนึ่ง ลองคิดดูว่านั่นเป็นสวรรค์ และดังนั้นจึงไม่ขาดสิ่งใด มีขยะมากมายในโลกเก่าที่สกปรกนี้ ทั้งหมดจะถูกสังเวยในไฟบูชายัญของความรู้ พวกเขายังคงผลิตระเบิดประเภทต่างๆต่อไป พวกเขามีระเบิดที่เมื่อระเบิดถูกทิ้งก็จะระเบิดเป็นเปลวไฟ ทุกวันนี้พวกเขาใส่สารปรมาณูในระเบิดเหล่านั้นที่สามารถทำลายทุกสิ่งได้อย่างไม่มีขีดจำกัด โรงพยาบาล ฯลฯ ก็จะไม่เหลืออยู่สำหรับใครที่จะได้รับการรักษา ฯลฯ พ่อพูดว่า: ลูกไม่ควรประสบกับความยากลำบากใดๆ เหตุนี้เองจึงได้รับการจดจำว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติและฝนตกอย่างหนักมาก ลูกมีนิมิตของการทำลายล้างด้วยเช่นกัน สติปัญญาของลูกก็บอกด้วยเช่นกันว่าการทำลายล้างต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน บางคนพูดว่าพวกเขาจะเชื่อสิ่งนี้ก็ต่อเมื่อพวกเขามีนิมิตของการทำลายล้างเท่านั้น โอเค ถ้าลูกไม่เชื่อ มันก็ขึ้นอยู่กับลูก บางคนพูดว่าพวกเขาจะเชื่อในดวงวิญญาณก็ต่อเมื่อพวกเขามีนิมิตของดวงวิญญาณเท่านั้น โอเค ดวงวิญญาณคือจุด เมื่อลูกเห็นจุดนั้นแล้วจะเป็นอย่างไร? ลูกจะได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์จากสิ่งนั้นหรือไม่? พวกเขาพูดว่าดวงวิญญาณสูงสุดคือแสงที่เป็นนิรันดร์ สว่างกว่าพระอาทิตย์พันดวง อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นเช่นนั้น มีการเขียนไว้ในกีตะว่า อรชุนพูดว่า: หยุดสิ่งนี้ ฉันไม่อาจทนต่อสิ่งนี้ได้ มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ลูกมองเห็นพ่อของเขาและพูดว่าเขาไม่สามารถทนพ่อได้ จะไม่สามารถมีสิ่งใดที่เป็นเช่นนั้นได้ ดวงวิญญาณเป็นเช่นไร พ่อ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดก็เป็นเช่นนั้น เพียงแต่ท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกก็มีความรู้เช่นกัน พ่อมาและสอนลูก ไม่มีสิ่งใดอื่น ไม่ว่าลูกจะจดจำใครด้วยความรู้สึกของความเลื่อมใสศรัทธาก็ตาม พ่อจะเติมเต็มความรู้สึกของความเลื่อมใสศรัทธาเหล่านั้น สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครเช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถบรรลุถึงพระเจ้าได้ มีร่าเคยมีความสุขมากเมื่อเธอมีนิมิต เธอต้องกลายเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในชาติเกิดต่อไปของเธอเช่นกัน เธอไม่สามารถไปสวรรค์ได้ เวลานี้ลูกกำลังเพียรพยายามเพื่อไปสวรค์ ลูกรู้ว่าลูกกำลังกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ดินแดนของกฤษณะ ที่นี่ทุกคนเป็นนายของนรก ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จะซ้ำรอย ลูกๆรู้ว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในโชคของอาณาจักรของลูกอีกครั้ง นี่คือพลังของราชาโยคะ สงครามพร้อมกับพลังทางวัตถุเกิดขึ้นหลายครั้งเป็นเวลาหลายชาติเกิด ด้วยพลังโยคะ ลูกจึงมีสภาพที่สูงขึ้น ลูกรู้ว่าอำนาจการปกครองสวรรค์กำลังได้รับการก่อตั้ง ผู้ที่เพียรพยายามในวงจรที่แล้วก็จะทำเช่นนั้นอีกครั้ง ลูกต้องไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ที่สติปัญญามีศรัทธาที่มั่นคงจะไม่มีวันสงสัย มีผู้ที่มีสติปัญญาสงสัยแน่นอน บาบาได้บอกลูกว่า: มีผู้ที่ประหลาดใจเมื่อได้ยินความรู้นี้แล้วก็วิ่งหนีไป โอ้โห มายา! ลูกเอาชนะมายา! มายามีพลังมาก! มายาตบตีแม้กระทั่งลูกที่ดีมากผู้ที่ทำงานรับใช้ชั้นหนึ่งและผู้ที่ดำเนินงานศูนย์ บางคนเขียนว่า: บาบา ลูกได้แต่งงานและทำให้ใบหน้าของลูกสกปรก ลูกพ่ายแพ้ด้วยดาบของตัณหาราคะ บาบา เวลานี้ลูกไม่มีค่าที่จะมาอยู่เบื้องหน้าพ่ออีกต่อไป จากนั้นพวกเขาก็เขียนว่า: บาบา ลูกมาอยู่เบื้องหน้าพ่อได้ไหม? บาบาจะเขียนตอบกลับไปว่า: จงเพียรพยายามไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ไม่ใช่ว่าลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงศักดิ์ได้ กล่าวกันว่า: ผู้ที่ปีนขึ้นไปได้ลิ้มรสความหวานชื่นของสวรรค์ ในขณะที่ผู้ตกลงมานั้นจะกลายเป็นสัปเหร่อ เมื่อพวกเขาตกลงมาจากชั้นห้า กระดูกของพวกเขาทั้งหมดก็จะหัก แล้วบางคนก็เขียนความจริง ในขณะที่บางคนก็ไม่แม้กระทั่งจะบอกบาบา ตัวอย่างของสิ่งนี้คือเรื่องราวของเทวดานางฟ้าในท้องพระโรงของอินทรา ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความรู้ มนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะนั่งในชุมนุมนี้ได้ แต่ในบางสถานการณ์แล้ว พวกเขาต้องได้รับอนุญาติให้นั่งที่นี่ อย่างไรก็ตามมีเพียงแต่ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นที่มาที่นี่ ดูสิว่าเวลานี้มีดรุพดีมากเท่าใดที่ร้องเรียกหา บาบา ปกป้องเราจากการถูกเปลื้องผ้าด้วยเถิด! จะมีบทบาทสำหรับผู้ที่อยู่ในบ่วงพันธะด้วยเช่นกัน ยังคงมีผู้ที่มีตัณหาราคะและความโกรธ มีความขัดแย้งมากมาย บาบาได้รับข่าวทั้งหมด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า: ลูกๆ จงเอาชนะสิ่งนี้! เวลานี้จงกลับมาบริสุทธิ์! จดจำพ่อและรับประกันว่าลูกจะกลายเป็นนายของโลก พวกเขาเอง (ผู้ที่ผลิตระเบิด) ได้พิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ว่า: มีบางคนที่ดลใจให้เราผลิตสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด พวกเขาจะทำลายวงศ์สกุลของตนเองด้วยสิ่งเหล่านั้น อย่างไรก็ตามลูกจะทำอะไรได้ถ้าสิ่งนั้นถูกกำหนดไว้แล้วในละคร? แต่ละวัน พวกเขาก็ยังคงผลิตระเบิดกันต่อไป เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะไปสู่อาณาจักรยุคทองที่น่ารัก กลายเป็นผู้ที่น่ารักมากๆ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอนเพื่อที่จะได้มาซึ่งสถานภาพที่สูงศักดิ์ ความบริสุทธิ์ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก และเหตุนี้เองลูกจะต้องเอาชนะตัณหาราคะ ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

2. เพื่อที่จะวางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัดในโลกเก่านี้ ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ลูกมองเห็นด้วยตารวมทั้งร่างกายของลูก มองแต่ไม่เห็นสิ่งนั้น รับคำแนะนำจากพ่อทุกย่างก้าว

พร:
ขอให้ลูกมีพลังและอยู่อย่างพอใจเสมอโดยพบว่าปัญหาเป็นวิธีการในการทำให้สภาพของลูกสูงขึ้นไป

ดวงวิญญาณที่มีพลังเอาชนะปัญหาทั้งหมดราวกับว่าพวกเขากำลังเดินไปตามถนนเส้นตรง สำหรับพวกเขา ปัญหากลายเป็นหนทางที่ก้าวขึ้นสู่สภาพที่สูงขึ้นของพวกเขา พวกเขาคุ้นเคยกับปัญหาทั้งหมด (ราวกับว่าพวกเขาเคยผ่านปัญหาเหล่านั้นมาก่อน) พวกเขาไม่เคยประหลาดใจ แต่จะอยู่อย่างพอใจเสมอ พวกเขาไม่เคยมีข้ออ้าง และพวกเขาจะเปลี่ยนข้ออ้างให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาในเวลานั้น

คติพจน์:
การมั่นคงในสภาพดั้งเดิมและเอาชนะปัญหาทั้งหมดได้คือความยิ่งใหญ่