13.11.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน การทำตามศรีมัทของพ่อหมายถึงการมีความเคารพต่อพ่อ ผู้ที่ทำตามการกำหนดของจิตใจของตนเองมีความไม่เคารพต่อพ่อ

คำถาม:
บาบาไม่ได้คัดค้านผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของเขาในประเด็นใด? แต่ท่านให้คำแนะนำใดแก่พวกเขา?


คำตอบ:
บาบาพูดว่า ลูกๆอาจจะเข้ามามีสายใยกับทุกคน ทำงานอะไรก็ตามที่ลูกต้องทำ ฯลฯ ลูกต้องมีการติดต่อกับผู้คน หากลูกต้องสวมใส่เสื้อผ้าสีก็จงทำเช่นนั้น บาบาไม่ได้คัดค้านสิ่งนี้ พ่อเพียงให้คำแนะนำเท่านั้น ลูกๆ จงขจัดความผูกพันยึดมั่นจากความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดของลูก และร่างกายของลูกเองและจดจำพ่อ

โอมชานติ
ชีพบาบานั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ นั่นคือท่านดลใจลูกให้เพียรพยายามที่จะกลับมาทัดเทียมกับท่าน เช่นที่พ่อเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ดังนั้นเช่นเดียวกันลูกๆ ควรเป็นเช่นเดียวกับพ่อ ลูกๆ ที่แสนหวานรู้ว่าไม่ใช่ลูกทั้งหมดจะกลายเป็นเช่นเดียวกัน ลูกแต่ละคนจะต้องทำความเพียรพยายามด้วยตนเอง นักเรียนมากมายศึกษาที่โรงเรียนแต่พวกเขาก็ไม่ได้สอบผ่านด้วยเกียรตินิยมทั้งหมด อย่างไรก็ตามครูของพวกเขาให้แรงบันดาลใจให้พวกเขาทั้งหมดเพียรพยายาม ลูกๆ ทำความเพียรพยายามด้วยเช่นกัน เมื่อพ่อถามว่าลูกจะกลายเป็นอะไร ทุกคนก็ตอบว่า เรามาที่นี่เพื่อจะเป็นนารายณ์จากผู้ชายธรรมดาและลักษมีจากผู้หญิงธรรมดา นั่นก็ถูกต้องแต่ลูกต้องดูที่กิจกรรมของลูกด้วยเช่นกัน พ่อคือผู้สูงสุด ท่านเป็นครูและกูรู ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ลูกๆ รู้ว่าชีพบาบาเป็นบาบา ครู และสัตกูรูของเรา อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจท่านอย่างที่ท่านเป็นอย่างแท้จริง ลูกได้รู้จักพ่อแต่ลูกลืมบทบาทของท่านในฐานะที่เป็นครูและกูรู ลูกๆ ต้องมีความเคารพต่อพ่อด้วยเช่นกัน การมีความเคารพหมายความว่าอย่างไร? การมีความเคารพหมายถึงการศึกษาสิ่งที่พ่อสอนอย่างดี พ่อนั้นอ่อนหวานมาก ปรอทของความสุขควรจะสูงขึ้นภายในตัวลูกตลอดเวลา ควรมีความสุขอย่างเหลือล้น! ลูกแต่ละคนควรถามตนเองว่า ฉันมีความสุขเช่นนี้หรือไม่? ไม่ใช่ทุกคนสามารถเหมือนกันได้ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่ทุกคนศึกษา ในโรงเรียนเหล่านั้นก็มีความแตกต่างอย่างมากเช่นกัน ที่นั่นครูผู้สอนนั้นธรรมดา แต่ที่นี่ผู้เดียวนี้ไม่ธรรมดา ไม่สามารถมีครูอื่นใดที่เป็นเช่นเดียวกับผู้เดียวนี้ได้ ไม่มีใครรู้ว่าพ่อที่ไม่มีตัวตนกลายเป็นครูด้วยเช่นกัน แม้ว่าพวกเขาใช้ชื่อ ศรีกฤษณะ พวกเขาก็ไม่รู้ว่าศรีกฤษณะไม่สามารถเป็นพ่อได้ กฤษณะเป็นเทพ ผู้คนมากมายมีชื่อว่ากฤษณะ อย่างไรก็ตามทันทีที่พวกเขาพูดว่า กฤษณะ รูปของศรีกฤษณะก็มาอยู่เบื้องหน้าพวกเขา เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกาย ลูกรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของผู้เดียวนั้น ท่านเองพูดว่า พ่อมาขอยืมร่างกายนี้ใช้ชั่วคราว ผู้นี้เป็นมนุษย์มาก่อน และเขาก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ในตอนนี้ เขาไม่ใช่พระเจ้า เพียงผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นเป็นพระเจ้า เวลานี้ท่านอธิบายความลับมากมายแก่ลูกๆ อย่างไรก็ตามจนแล้วจนรอดก็ยังเป็นไปไม่ได้สำหรับลูกที่จะเข้าใจพ่อและครูอย่างเต็มที่ ลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า สติปัญญาของลูกถูกดึงไปสู่มนุษย์ที่มีร่างกาย และยังไม่มีศรัทธาในสติปัญญาว่าในท้ายที่สุดแล้วนี่คือพ่อ ครู และสัตกูรู ลูกยังคงลืม นักเรียนจะเคยลืมครูของเขาหรือไม่? ผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักนักเรียนจะไม่มีวันลืมเลย นักเรียนที่อาศัยอยู่ในหอพักจะจำได้อย่างแน่นอน ในขณะที่ที่นี่ลูกไม่ได้มีศรัทธาที่มั่นคงนั้น ลูกแต่ละคนกำลังนั่งอยู่ในหอพักนักเรียนตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของลูก และแม้ว่าลูกทั้งหมดจะเป็นนักเรียน ลูกก็ไม่ได้มีศรัทธาที่มั่นคงนั้น บาบารู้ว่าลูกแต่ละคนกำลังประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของลูกตามความเพียรพยายามของลูกเอง ในการศึกษาเหล่านั้นบางคนกลายเป็นทนายความและบางคนก็กลายเป็นวิศวกรหรือแพทย์ ที่นี่ลูกกำลังกลายเป็นนายของโลก ดังนั้นสติปัญญาของนักเรียนเช่นนั้นควรจะเป็นเช่นไร? พฤติกรรมและวิธีการพูดของพวกเขาควรจะดีมากเช่นไร พ่ออธิบายว่าลูกๆ ลูกต้องไม่ร้องไห้ ลูกกำลังกลายเป็นนายของโลก ลูกต้องไม่ร้องไห้เพราะความทุกข์ การร้องไห้ออกมาจากความทุกข์นั้นเป็นรูปแบบของการร้องไห้ที่แย่ที่สุด พ่อพูดว่า ผู้ที่ร้องไห้คือผู้ที่สูญเสีย พวกเขาสูญเสียอาณาจักรที่สูงส่งที่สุดในโลก ลูกพูดว่าลูกมาเพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์แต่ลูกก็ไม่ได้ประพฤติตนตามนั้น ทุกคนกำลังทำความเพียรพยายามตามลำดับกันไป บางคนก็สอบผ่านได้ดีมากและได้รับทุนการศึกษาแต่บางคนก็สอบตก ทั้งหมดตามลำดับกันไป แม้ในหมู่ลูกบางคนก็ศึกษาและบางคนก็ไม่ได้ศึกษาเลย ผู้คนจากหมู่บ้านไม่ชอบศึกษาเล่าเรียน อย่างไรก็ตามถ้าลูกขอให้พวกเขาตัดหญ้าพวกเขาจะทำอย่างมีความสุข พวกเขาพิจารณานั่นคือการมีชีวิตที่เป็นอิสระ พวกเขาพิจารณาว่าการศึกษาเป็นบ่วงพันธะ หลายคนเป็นเช่นนั้น แม้แต่เจ้าของที่ดินที่มั่งคั่ง พวกเขาคิดว่าตนเองมีความเป็นอิสระไม่พึ่งพาผู้ใดและมีความสุขมาก อย่างน้อยก็ไม่ได้เรียกว่างาน คนอื่นต้องทำงานในออฟฟิศ ฯลฯ เวลานี้พ่อกำลังสอนลูกเพื่อที่จะทำให้ลูกเป็นนายของโลก ท่านไม่ได้สอนลูกเพื่อทำให้ลูกมีงานทำ ลูกจะกลายเป็นนายของโลกด้วยการศึกษานี้ การศึกษานี้สูงส่งมาก ลูกกลายเป็นนายของโลก, ผู้ที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง นี่เป็นประเด็นที่ง่ายมาก นี่คือการศึกษาเดียวเท่านั้นที่ลูกสามารถกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีที่สูงส่งและบริสุทธิ์เช่นกัน ลูกพูดว่าผู้คนของศาสนาใดก็ตามสามารถมาและศึกษาที่นี่ได้ พวกเขาจะเข้าใจว่าการศึกษานี้สูงส่งมาก พ่อกำลังสอนลูกเพื่อที่จะทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก สติปัญญาของลูกๆ เวลานี้ได้กลับมากว้างไกลมากและละเอียดอ่อน จากสติปัญญาที่มีขีดจำกัด, เวลานี้สติปัญญาของลูกกว้างไกลและละเอียดอ่อนมาก จากสติปัญญาที่มีขีดจำกัดเวลานี้กลับมาไม่มีขีดจำกัดตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ลูกมีความสุขมากว่าลูกกำลังทำให้ผู้อื่นกลายเป็นนายของโลก แท้จริงแล้วมีงานอาชีพที่นั่นด้วยเช่นกัน สาวใช้และคนใช้ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องมีที่นั่น ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาจะแบกภาระสำหรับผู้ที่ได้ศึกษา เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า ถ้าลูกศึกษาอย่างดีนี่คือสิ่งที่ลูกสามารถเป็นได้ ลูกพูดว่าลูกจะกลายเป็นสิ่งนี้ แต่ลูกจะเป็นอะไรถ้าลูกไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน? ถ้าลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนลูกก็จะไม่จดจำพ่อด้วยความเคารพอย่างมาก พ่อพูดว่า ยิ่งลูกมีการจดจำระลึกถึงมากเท่าไร บาปของลูกก็จะยิ่งได้รับการปลดเปลื้องมากเท่านั้น ลูกๆ พูดว่า บาบาเราจะทำตามคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของท่าน พ่อจะให้การชี้นำและแนวทางปฏิบัติแก่เราโดยผ่านผู้นี้ อย่างไรก็ตามบางคนไม่แม้แต่จะยอมรับคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของผู้นี้ พวกเขายังคงทำตามข้อกำหนดเก่าๆที่ไร้ประโยชน์ของมนุษย์ต่อไป ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถเห็นว่าชีพบาบากำลังให้การชี้นำโดยผ่านพาหนะนี้พวกเขายังคงทำตามการกำหนดของตนเองต่อไป พวกเขาทำตามข้อกำหนดที่มีค่าเช่นเปลือกหอย ที่มีผู้คนบอกเขา ด้วยการทำตามข้อกำหนดของราวันเวลานี้ลูกกลับมาไร้ค่าเท่าเปลือกหอย ราม ชีพบาบากำลังให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติแก่ลูกในเวลานี้ มีชัยชนะในการมีศรัทธา จะไม่มีการสูญเสียในสิ่งนี้ พ่อจะเปลี่ยนแม้กระทั่งการสูญเสียให้เป็นกำไร แต่สำหรับผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาของพวกเขาเท่านั้น ผู้ที่มีความสงสัยในสติปัญญาจะเฝ้าแต่สำลักอยู่ภายใน ผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาของเขาไม่สามารถสำลัก พวกเขาไม่มีวันสัมผัสกับการสูญเสีย บาบาเองรับประกันว่า: จะไม่มีการสูญเสียเลยเมื่อลูกทำตามศรีมัท การกำหนดของมนุษย์เรียกว่าเป็นการกำหนดของผู้มีร่างกาย ที่นี่มีเพียงการกำหนดของมนุษย์เท่านั้น มีการจดจำว่ามีการชี้แนะของมนุษย์ การชี้แนะของพระเจ้า และการชี้แนะของเทพ เวลานี้ลูกได้รับการชี้แนะของพระเจ้าซึ่งทำให้ลูกกลายเป็นเทพจากมนุษย์ จากนั้นที่นั่นในสวรรค์ลูกมีเพียงแต่ความสุขเท่านั้น ไม่มีความทุกข์เลย มีเพียงความสุขที่สม่ำเสมอ ลูกต้องสัมผัสกับความรู้สึกนั้นในเวลานี้ ลูกรู้สึกถึงอนาคต เวลานี้นี่คือยุคของการบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดเมื่อลูกได้รับศรีมัท พ่อพูดว่า พ่อมาวงจรแล้ววงจรเล่าในยุคบรรจบพบกัน เพียงลูกเท่านั้นที่รู้จักผู้เดียวนี้ ลูกทำตามคำแนะนำของท่าน พ่อพูดว่า ลูกๆ แน่นอนจงอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ใครพูดว่าลูกต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ฯลฯ? จงสวมใส่อะไรก็ได้ที่ลูกต้องการ ลูกต้องเข้ามามีสายใยกับคนมากมาย ไม่มีการคัดค้านใดเลยต่อการสวมใส่เสื้อผ้าสี ลูกสามารถสวมใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่ลูกต้องการ ไม่ได้สำคัญอะไร พ่อพูดว่า: จงสละละทิ้งสำนึกของร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมด ลูกสามารถสวมใส่อะไรก็ได้ที่ลูกต้องการ เพียงพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ให้มีศรัทธาที่มั่นคงนี้ ลูกก็รู้เช่นกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่กลับมาบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ มหาตมะเรียกว่าดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ไม่เคยกล่าวว่า ดวงวิญญาณสูงสุดที่ยิ่งใหญ่ ไม่เหมาะสมที่จะพูดเช่นนั้น เหล่านี้เป็นประเด็นที่ดีมากที่ต้องเข้าใจ สัตกูรูผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคนคือพ่อผู้เดียว ความตายก่อนเวลาอันควรไม่เคยเกิดขึ้นที่นั่น เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าบาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นเทพอีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านี้สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าช่วงเวลาของวงจรคืออะไร เวลานี้ลูกได้รับการเตือนความจำถึงทุกสิ่ง ลูกๆรู้ด้วยเช่นกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าดวงวิญญาณบาปหรือดวงวิญญาณบุญ จะไม่กล่าวว่า ดวงวิญญาณสูงสุดที่มีบาป การพูดว่าพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งเป็นความไม่รู้คิดอย่างมาก! พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งนี้ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มาทุก 5,000 ปี เพื่อเปลี่ยนแปลงลูกจากดวงวิญญาณบาปเป็นดวงวิญญาณบุญ ท่านไม่ได้เปลี่ยนคนเดียว ท่านเปลี่ยนลูก ทั้งหมด พ่อพูดว่า: พ่อเป็นพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้เปลี่ยนลูกๆ พ่อจะให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกอย่างแน่นอน ในยุคทองมีเพียงดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์เท่านั้น โดยการเอาชนะราวันที่ลูกกลายเป็นดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ ลูกรู้สึกว่ามายาสร้างอุปสรรคมากมาย เธอทำให้ลูกหายใจไม่ออกโดยสิ้นเชิง ลูกเข้าใจว่าสงครามเกิดขึ้นกับมายา อย่างไรก็ตามพวกเขาได้แสดงสงครามระหว่างฆราวาสและพันดาวาส และแสดงกองทัพของพวกเขา ฯลฯ ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสงครามนี้ ที่แฝงตัว เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ ลูกดวงวิญญาณต้องรบรากับมายา พ่อพูดว่าตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกได้รับชัยชนะเหนือสิ่งนั้นด้วยพลังโยคะ ไม่มีใครเข้าใจความหมายของพลังโยคะ ผู้ที่เคยสโตประธานเป็นผู้ที่กลับมาตโมประธาน พ่อเองพูดว่า พ่อเข้ามาในผู้นี้ในตอนจบของชาติเกิดสุดท้ายของหลายชาติเกิดของเขา เขากลับมาตโมประธาน และลูกก็เป็นเช่นเดียวกันด้วย บาบาไม่ได้พูดสิ่งนี้กับเพียงคนเดียว ท่านพูดสิ่งนี้กับทุกคนตามลำดับกันไป ลูกเข้าใจว่าใครจะประกาศสิทธิ์อันดับใด ตามลำดับกันไป เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกจะรู้มากยิ่งขึ้น ลูกจะได้รับนิมิตของลูกประคำ เมื่อเด็กๆในโรงเรียนได้รับการเลื่อนชั้น พวกเขาจะรู้ทุกสิ่งเมื่อพวกเขาได้รับผลการเรียน บาบาถามเด็กคนหนึ่งว่า ข้อสอบของเธอมาจากไหน? เด็กคนนั้นตอบว่าจากลอนดอน แล้วเวลานี้ข้อสอบของลูกจะมาจากที่ไหน? ข้อสอบของลูกจะมาจากเบื้องบน ลูกจะได้รับนิมิตของทุกสิ่ง นี่คือการศึกษาที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ไม่มีใครรู้ว่าใครสอนลูก พวกเขาพูดว่า: พระเจ้ากฤษณะพูด ทุกคนศึกษาตามลำดับกันไปและความสุขของพวกเขาก็ตามลำดับกันไปเช่นกัน มีการจดจำกันว่าถ้าลูกต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสจงถามโก๊ปและโก๊ปี้ นี่คือสภาพในเวลาสุดท้าย พ่ออธิบายว่าแม้ว่าท่านจะรู้ว่าลูกๆจะไม่มีวันล้มลง แต่ก็ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พวกเขาไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในโชคของพวกเขา ถ้าพวกเขาได้รับการชี้บอกเพียงเล็กน้อยว่า ไปและก่อตั้งครอบครัวของเธอ พวกเขาจะไปสู่โลกนั้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาไปจากที่สุดของด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง พฤติกรรมของพวกเขา วิธีการพูดของเขาก็เป็นไปตามนั้น พวกเขาคิดว่า ถ้าพวกเขาจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง พวกเขาอาจไปและใช้ชีวิตแยกกัน นี่เป็นที่เข้าใจได้จากพฤติกรรมของเขา ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่มีศรัทธาและกำลังนั่งที่นี่อย่างสิ้นหวัง มีหลายคนที่ไม่เข้าใจแม้กระทั่งอักษรตัวแรกของความรู้ บางคนก็ไม่แม้แต่จะนั่งลงเพื่อศึกษา มายาไม่ปล่อยให้พวกเขาศึกษา มีดวงวิญญาณเช่นนั้นอยู่ทุกศูนย์ พวกเขาไม่เคยมาศึกษาเล่าเรียน ช่างน่าอัศจรรย์ นี่คือความรู้ที่สูงส่งมาก พระเจ้ากำลังสอนลูก! เมื่อบาบาบอกพวกเขาไม่ให้ทำบางสิ่ง พวกเขาก็ไม่ฟังและยังคงทำผิด อาณาจักรกำลังได้รับการก่อตั้ง และดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีทุกรูปแบบที่นั่นจากบนลงล่าง มีความแตกต่างในสถานภาพ ที่นี่เช่นกันสถานภาพตามลำดับกันไป ถ้าอย่างนั้นแตกต่างกันอย่างไร? ที่นั่นช่วงอายุยาวนานและมีความสุข แต่ที่นี่ช่วงอายุสั้นและมีความทุกข์ ประเด็นที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ดูซิว่าละครนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างไร! ลูกเล่นบทบาทเดียวกันทุกวงจร ลูกยังคงเล่นบทบาทนั้นวงจรแล้ววงจรเล่า ดวงวิญญาณที่เล็กมากเช่นนั้นเต็มไปด้วยบทบาทที่ใหญ่มากเช่นนั้น! ดวงวิญญาณนำรูปลักษณะเดียวกันและมีกิจกรรมเดียวกันมาใช้ วงจรโลกยังคงหมุนต่อไป สิ่งซึ่งถูกกำหนดไว้แล้วกำลังเกิดขึ้น วงจรนี้จะซ้ำรอยอีกครั้ง ลูกจะผ่านสภาพสโตประธาน สโต ราโจ และตโม ไม่มีอะไรที่จะต้องสับสนเกี่ยวกับสิ่งนี้ โอเค ลูกพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณหรือไม่? ลูกเข้าใจว่าพ่อของดวงวิญญาณคือชีพบาบา ผู้ที่กลับมาสโตประธานคือผู้ที่ตโมประธานอีกครั้งหนึ่ง และแล้วโดยการจดจำพ่อลูกจะกลับมาสโตประธานอีกครั้งหนึ่ง นี่เป็นสิ่งที่ดี ลูกควรหยุดที่จุดนี้ บอกพวกเขาว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดให้มรดกแห่งสวรรค์นี้แก่ลูก ท่านเท่านั้นเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อให้ความรู้ ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ฯลฯในสิ่งนี้ คัมภีร์มาจากไหนในตอนเริ่มต้น? เมื่อมีการขยายตัวที่คัมภีร์ถูกสร้างขึ้น ไม่มีคัมภีร์ในยุคทอง ไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนกับประเพณี ชื่อและรูปจะเปลี่ยนแปลง อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกต้องไม่ร้องไห้ด้วยความทุกข์ ให้สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาว่าลูกคือผู้ที่จะกลายเป็นนายของโลก และดังนั้นกิจกรรมของลูกและวิธีการพูดของลูกต้องดีมาก ลูกไม่ควรร้องไห้

2. เป็นผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาและเฝ้าแต่ทำตามคำแนะนำของพ่อต่อไป อย่าสับสนหรือสำลัก มีชัยชนะด้วยศรัทธา ดังนั้นอย่าได้ทำตามการกำหนดของตนเองที่ทำให้ลูกมีค่าเพียงเศษสตางค์

พร:
ขอให้ลูกประสบความก้าวหน้าในตนเองในความพยายามของลูกและเป็นดวงดาวแห่งความสำเร็จ

ผู้ที่ประสบความก้าวหน้าในตนเองและประสบความสำเร็จในความพยายามของพวกเขาคือดวงดาวแห่งความสำเร็จ ในความพยายามส่วนตัวของพวกเขา พวกเขาไม่เคยคิดเช่นนั้นว่า "ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่", "ไม่ว่าฉันจะสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือไม่" พวกเขาไม่มีร่องรอยของความล้มเหลวแม้แต่น้อย พวกเขาประสบความสำเร็จในตัวเองอย่างถูกต้อง พวกเขาเฝ้าแต่ได้รับความสำเร็จอย่างง่ายดายและโดยอัตโนมัติ

คติพจน์:
ให้ความสุขในฐานะที่เป็นตัวของความสุขและพรจะถูกเพิ่มเข้าไปในความพยายามของลูก