13.11.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ดีพมาลา (เทศกาลแห่งแสง) ที่แท้จริงของลูกจะอยู่ในโลกใหม่ เหตุนี้เองลูกไม่ควรมีความอยากปรารถนาใดที่จะเห็นเทศกาลที่หลอกหลวงของโลกเก่านี้

คำถาม:
ลูกคือหงส์ที่สูงศักดิ์ สิ่งใดคือหน้าที่ของลูก?

คำตอบ:
หน้าที่หลักของลูกคือการคงอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวและเชื่อมโยคะของสติปัญญาของทุกคนกับพ่อผู้เดียว ลูกกลับมาบริสุทธิ์และทำให้ทุกคนกลับมาบริสุทธิ์ ลูกต้องอยู่อย่างข้องแวะอยู่ในงานของการเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพอย่างสม่ำเสมอ ลูกต้องปลดปล่อยทุกคนจากความทุกข์ กลายเป็นผู้นำทางและชี้หนทางไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตแก่พวกเขา

เพลง:
ด้วยการพบท่าน เราได้พบทั้งโลก พื้นดิน และท้องฟ้าทั้งหมดเป็นของเรา

โอมชานติ
ลูกๆได้ยินเพลงนี้ ลูกๆ พูดว่าลูกนั้นกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของอาณาจักรแห่งสวรรค์ของลูก ไม่มีใครสามารถเผาอาณาจักรนั้น ไม่มีใครสามารถขโมยสิ่งนั้นไปจากเรา ไม่มีใครสามารถชนะที่จะเอามรดกนั้นไปจากเราได้ ดวงวิญญาณได้รับมรดกจากพ่อและพ่อเช่นนี้ถูกเรียกว่าเป็นแม่และพ่ออย่างแท้จริง เพียงผู้ที่รู้จักแม่และพ่อเท่านั้นที่สามารถมาสู่สถาบันนี้ พ่อก็พูดด้วยเช่นกันว่า: พ่อเปิดเผยตนเองเป็นการส่วนตัวเบื้องหน้าลูกๆและสอนราชาโยคะแก่ลูก ลูกๆ มาและทำให้พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นของพวกเขาในขณะที่มีชีวิต ลูกๆได้รับการนำมาเลี้ยงดูขณะที่มีชีวิต ลูกเป็นของพ่อและพ่อเป็นของลูก เหตุใดลูกจึงเป็นของพ่อ? ลูกพูดว่า: บาบา เรากลายเป็นของท่านเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งสวรรค์จากท่าน โอเคลูก อย่าได้หย่าขาดจากพ่อเช่นนั้น มิฉะนั้น สิ่งใดจะเป็นผลลัพธ์? ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกที่สมบูรณ์ของอาณาจักรแห่งสวรรค์ บาบาและมาม่ากลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินี ดังนั้น ลูกต้องทำความเพียรพยายามและประกาศสิทธิ์ในมรดกเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ขณะทำความเพียรพยายาม ลูกบางคนหย่าขาดจากพ่อและแล้วไปและติดกับในกิเลสและตกลงไปสู่นรก นรกคือนรกและสวรรค์คือสวรรค์ ลูกพูดว่า: เราทำให้พ่อเป็นของเราเพื่อที่จะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ตลอดเวลาเพราะในปัจจุบันเราอยู่ในนรก จนกระทั่งพระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ ผู้สร้างสวรรค์มา ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีใครสามารถไปสวรรค์ได้ ชื่อของท่านคือพระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ ลูกรู้จักสิ่งนั้นในเวลานี้ พ่อพูดว่า: ลูกๆ เข้าใจว่าอย่างแท้จริงที่ลูกได้มาหาพ่อเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากท่านเช่นที่ลูกเคยทำเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะที่ก้าวไป พายุของมายาทำลายลูกอย่างสิ้นเชิง และแล้วลูกก็หยุดศึกษาเล่าเรียน นั่นคือ ลูกตาย หากหลังจากเป็นของพระเจ้าลูกปล่อยมือของท่าน ก็หมายความว่าลูกได้ตายจากโลกใหม่และกลับไปสู่โลกเก่า เป็นเพียงพระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อเท่านั้น ผู้ที่ปลดปล่อยลูกจากความทุกข์ของนรก ที่กลายเป็นผู้นำทางของลูกและพาลูกไปสู่บ้านของความเงียบสงบที่แสนหวานที่ซึ่งเราดวงวิญญาณมา และแล้วท่านก็ให้อาณาจักรของสวรรค์ที่แสนหวานแก่เรา พ่อมาเพื่อให้สองสิ่ง: การหลุดพ้นและการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ยุคทองคือดินแดนแห่งความสุขและยุคเหล็กคือดินแดนแห่งความทุกข์และดินแดนที่ซึ่งเราดวงวิญญาณจากมาคือดินแดนแห่งความสงบ พ่อนั้นคือผู้ประทานความสงบและผู้ประทานความสุขสำหรับอนาคต ก่อนอื่น เราจากดินแดนที่ไร้ความสงบนี้แล้วไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ นั่นถูกเรียกว่าบ้านของความเงียบสงบที่แสนหวาน เราอาศัยอยู่ที่นั่น เป็นดวงวิญญาณที่พูดว่า: นั่นคือบ้านที่แสนหวานของเรา และแล้ว ด้วยการศึกษาความรู้ในเวลานี้ เราจะได้รับอาณาจักรแห่งสวรรค์ ชื่อของพ่อคือพระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ ผู้ปลดปล่อย ผู้นำทาง ผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ผู้ที่เต็มไปด้วยความปิติ มหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านมีเมตตาด้วยเช่นกัน ท่านมีเมตตาต่อทุกคน ท่านมีเมตตาต่อวัตถุธาตุด้วยเช่นกัน ทุกคนได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ แม้กระทั่งสัตว์ฯลฯ ก็มีประสบการณ์ของความทุกข์ หากลูกฆ่าสัตว์ สัตว์นั้นจะมีประสบการณ์ของความทุกข์ ใช่ไหม? พ่อพูดว่า: พ่อปลดปล่อยทุกคนจากความทุกข์ ไม่ใช่เพียงมนุษย์ อย่างไรก็ตาม พ่อจะไม่พาสัตว์เหล่านั้นกลับไปกับพ่อ สิ่งนี้อ้างอิงถึงมนุษย์ มีเพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเช่นนั้นผู้เดียวเท่านั้น ที่เหลือทั้งหมดนำลูกไปสู่ความตกต่ำ ลูกๆรู้พ่อว่าที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นที่จะให้ของขวัญของสวรรค์หรือดินแดนแห่งการหลุดพ้นแก่ลูก ท่านให้มรดกแก่ลูก สูงสุดเหนือสิ่งใดคือพ่อผู้เดียว ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหมดจดจำพระเจ้า ผู้เป็นพ่อ ชาวคริสต์จดจำพระเจ้าด้วยเช่นกัน ชีวาคือพระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ ท่านผู้เดียวที่เต็มไปด้วยความรู้และความปิติ ลูกๆเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ ลูกนั้นต่างลำดับกันไปด้วยเช่นกัน บางคนเป็นเช่นที่ว่าไม่ว่าลูกตกแต่งประดับประดาพวกเขาด้วยความรู้มากเท่าใด พวกเขายังคงตกลงไปสู่กิเลส และถูกดึงดูดเข้าไปหาโลกที่สกปรก ลูกบางคนไปเที่ยวชมดีพมาลา ในความเป็นจริง ลูกของพ่อไม่ควรมองที่ดีพมาลาที่หลอกหลวงนั้น แต่เพราะพวกเขาไม่มีความรู้ พวกเขาจึงมีความอยากความปรารถนานั้น ดิวาลีของลูกอยู่ในยุคทองเมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์ ลูกต้องอธิบายว่าพ่อเพียงแต่มาเพื่อพาลูกไปสู่บ้านที่แสนหวานและสวรรค์ที่แสนหวาน ผู้ที่ศึกษาอย่างดีและซึมซับความรู้จะไปสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ อย่างไรก็ตาม สิ่งนั้นต้องอยู่ในโชคของลูก หากลูกไม่ได้ทำตามศรีมัท ลูกจะไม่กลับมาสูงส่ง สิ่งเหล่านี้คือคำพูดของศรีศรี พระเจ้าชีวา จนกว่ามนุษย์จะได้รับการตระหนักรู้จักพระเจ้า พวกเขาจะเฝ้าแต่ทำความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อศรัทธากลับมามั่นคง ความเลื่อมใสศรัทธาก็ถูกละทิ้งโดยอัตโนมัติ ลูกคือ ผู้สูงศักดิ์ (holiness) ลูกทำให้ทุกคนบริสุทธิ์ตามการชี้แนะของพระเจ้า ผู้เป็นพ่อ ผู้คนเหล่านั้นทำให้ชาวฮินดูและชาวอิสลามไปเป็นชาวคริสต์ ลูกทำให้มนุษย์ที่เป็นเช่นปีศาจนั้นบริสุทธิ์ เพียงเมื่อพวกเขากลับมาบริสุทธิ์เท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถไปสวรรค์หรือบ้านที่แสนหวาน ไม่มีใครนอกจากผู้เดียว(None but One) ลูกไม่ได้จดจำใครนอกจากพ่อผู้เดียว เพียงจากพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ลูกจะได้รับมรดกและดังนั้นลูกจะจดจำพ่อผู้เดียวนั้นเท่านั้นอย่างแน่นอน ลูกกลับมาบริสุทธิ์และช่วยเหลือเพื่อทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ แม่ชีเหล่านั้น(nuns)ไม่ได้ชำระใครให้บริสุทธิ์หรือทำให้ผู้อื่นกลายเป็นแม่ชีเช่นเดียวกับพวกเขาเอง พวกเขาเพียงแต่เปลี่ยนชาวฮินดูให้เป็นชาวคริสต์ ลูกผู้เป็นแม่ชีที่ศักดิ์สิทธิ์(holy nuns) ชำระทุกคนให้บริสุทธิ์และทำให้ดวงวิญญาณทั้งหมดเชื่อมสติปัญญาของพวกเขาในโยคะกับพระเจ้าผู้เป็นพ่อเดียว สิ่งนั้นกล่าวไว้ในกีตะว่า: ละทิ้งร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดของลูก คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ และแล้วเพียงด้วยการซึมซับความรู้เท่านั้นที่ลูกจะได้รับอาณาจักร เพียงด้วยการมีการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นที่ลูกจะกลับมามีพลานามัยดีเสมอ และด้วยความรู้ ลูกกลับมามั่งคั่งเสมอ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านบอกสาระของคัมภีร์และพระเวททั้งหมดแก่ลูก พวกเขาวาดภาพคัมภีร์ในมือของบราห์มา ผู้นี้คือบราห์มา ชีพบาบาอธิบายสาระของพระเวทและคัมภีร์ทั้งหมดแก่ลูกผ่านผู้นี้ ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกเฝ้าแต่ได้รับความรู้ผ่านผู้นี้ แล้วผู้อื่นเฝ้าแต่ได้รับความรู้ผ่านลูก ลูกบางคนพูดว่า: บาบา ฉันกำลังเปิดโรงพยาบาลทางจิตนี้ที่ที่มนุษย์ที่มีโรคภัยสามารถมาและเป็นอิสระจากโรคภัยและประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งสวรรค์ของพวกเขา พวกเขาสามารถทำให้ชีวิตของพวกเขามีคุณค่าและได้รับความสุขอย่างมาก ดังนั้นพวกเขาจะได้รับพรจากผู้คนมากมายเหล่านั้นทั้งหมดอย่างแน่นอน บาบาก็อธิบายในวันก่อนด้วยเช่นกันว่า การศึกษาคัมภีร์ของบารัต เช่น กีตะ ภควัท พระเวท และอุปนิชัทฯลฯ การก่อไฟบูชายัญ การมีทาปาเซีย การถืออด การถือสัตย์ปฏิญาณบางอย่าง และการไปจาริกแสวงบุญทั้งหมดนั้นเป็นเช่นหางนม สิ่งเหล่านั้นคือเครื่องประกอบของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ด้วยการทำตามศรีมัทเดียวของพระเจ้าของภควัทกีตะเดียว บารัตได้รับเนย ศรีมัทภควัทกีตะถูกทำให้ผิดไป ดังนั้น แทนชื่อมหาสมุทรแห่งความรู้ ชื่อของผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตน พวกเขาได้ใส่ชื่อของศรีกฤษณะและเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นหางนม นี่คือความผิดพลาดหนึ่งที่ใหญ่โต มหาสมุทรแห่งความรู้กำลังให้ความรู้นี้แก่ลูกโดยตรง เวลานี้ลูกรู้ว่าวงจรโลกนี้หมุนไปอย่างไรและต้นไม้โลกเติบโตอย่างไร ลูกบราห์มินคือจุก และชีพบาบาคือพ่อของบราห์มิน และแล้วลูกจะกลายเป็นเทพจากบราห์มิน แล้วเป็นนักรบ พ่อค้าและศูทร นี่คือการตีลังกา สิ่งนี้ถูกเรียกว่าวงจรของ 84 ชาติเกิด ลูกสามารถอธิบายแก่ผู้ที่จัดการชุมนุมที่ซึ่งมีการอ่านพระเวทด้วยเช่นกันว่า: ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นหางนมในขณะที่ความรู้คือเนยที่พวกท่านได้รับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต หากพวกท่านต้องการเข้าใจความรู้อย่างลึกล้ำ และแล้วจงรับฟังด้วยความอดกลั้น บราห์มากุมารีสามารถอธิบายสิ่งนั้นแก่ท่าน สิ่งนั้นถูกกล่าวถึงในคัมภีร์ด้วยเช่นกันว่าลูกเหล่านี้ให้ความรู้นี้แก่ปิชัมปิตาเมและอัสวทามะ (ตัวละครในมหาภารตะ) ฯลฯ ในเวลาสุดท้าย ในเวลาสุดท้าย ทุกคนจะเข้าใจว่าสิ่งที่ลูกกำลังพูดนั้นถูกต้อง พวกเขาจะมาในเวลาสุดท้ายอย่างแน่นอน เมื่อลูกจัดนิทรรศการ ผู้คนหลายพันจะมา แต่ไม่ใช่ทุกคนกลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่สมบูรณ์ในสติปัญญา จากหลายพันล้าน เพียงกำมือเดียวเท่านั้นที่เข้าใจอย่างดีมากและมีศรัทธานี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ดวงดาวที่โชคดีของความรู้ ด้วยความรัก การจดระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า ต่างตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของเขา จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. กลับมาบริสุทธิ์และทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์เช่นตนเอง อย่าได้จดจำใครนอกจากพ่อผู้เดียว

2. เพื่อที่จะได้รับพรจากดวงวิญญาณมากมาย จงเปิดโรงพยาบาลทางจิต ชี้หนทางการหลุดพ้นและการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน

พร:
ขอให้ลูกกลับมาทัดเทียมกับพ่อและโดยการทำตามพ่อบราห์มา จึงเข้ามาสู่กลุ่มแรก

ลูกๆ ทุกคนมีความรักต่อพ่อบราห์มาอย่างมาก และสัญญาณของการมีความรักคือกลับมาทัดเทียมกับพ่อ สำหรับสิ่งนี้ จงมีเป้าหมายอยู่เสมอว่า: ฉันก่อน! ไม่ใช่ "ฉันก่อน" ด้วยความอิจฉาเพราะสิ่งนั้นเป็นความเสียหาย อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกพูดว่า "ฉันก่อน!" ในการทำตามพ่อและลูกทำสิ่งนั้นจริงๆ และแล้วลูกจะมาก่อนพร้อมกับผู้ที่เป็นคนแรกด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับที่พ่อบราห์มาเป็นอันดับแรก เช่นเดียวกัน ผู้ที่ทำตามท่านก็ต้องรักษาเป้าหมายที่จะเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกัน ผู้ที่เริ่มต้นคนแรกคืออรชุน ทุกคนมีโอกาสมาก่อน กลุ่มแรกไม่จำกัดจำนวน ซึ่งไม่น้อยเลย

คติพจน์:
เพื่อที่จะกลายเป็นตัวของความสำเร็จ จงทำงานรับใช้ตนเองขณะที่รับใช้ผู้อื่นในเวลาเดียวกัน 

คำสอนที่สูงส่งของมาเตชวารี 21-1-57

สัทซัง (ชุมนุมทางจิต)ของพระเจ้านี้ ไม่ใช่สัทซังที่ธรรมดา

สัทซังของพระเจ้าของเรานี้ไม่ใช่สัทซังที่ธรรมดา นี้คือโรงเรียนของพระเจ้าหรือวิทยาลัยที่ซึ่งเราต้องศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ที่อื่นนั้นเพียงเพื่อจะไปและ ทำสัทซัง(ร้องเพลงแสดงความเลื่อมใสศรัทธา) พวกเขารับฟังเพลงนั้นเป็นเวลาอันสั้นและแล้วกลับไปในสิ่งที่พวกเขาเคยชอบ ลูกกลายเป็นสิ่งที่ลูกเคยเป็น เพราะลูกไม่ได้รับการศึกษาที่สม่ำเสมอที่นั่นที่ลูกจะสามารถสร้างรางวัล เหตุนี้เองสัทซังของเราไม่ใช่สัทซังที่ธรรมดา นี้คือวิทยาลัยของพระเจ้าของเราที่พระเจ้านั่งและสอนเราและเราเข้าถึงการศึกษานี้อย่างสมบูรณ์และประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง เช่นที่ครูสอนลูกทุกวันและให้ปริญญาแก่ลูก ในทำนองเดียวกัน ที่นี่ พระเจ้าตัวท่านเองในรูปของกูรู พ่อและครูสอนเราทุกวันและสามารถทำให้เราประกาศสิทธิ์ในสถานภาพสูงสุดของเหล่าเทพ เหตุนี้เองจึงจำเป็นต้องมาเรียนที่โรงเรียนนี้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่มาที่นี่ที่จะเข้าใจความรู้นี้ คำสอนอะไรที่ลูกได้รับที่นี่ และลูกจะได้รับอะไรด้วยการรับคำสอนเหล่านี้ เวลานี้เรารู้ว่าพระเจ้าตัวท่านเองมาและทำให้เราสอบผ่านได้รับปริญญา และเราต้องจบหลักสูตรทั้งหมดนี้ในเพียงชาติเกิดเดียว ผู้ที่เรียนหลักสูตรของความรู้นี้ตั้งแต่เริ่มต้นถึงตอนจบจะสอบผ่านอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่มาในตอนกลางของหลักสูตรจะไม่ได้รับความรู้นี้มากเท่านั้น พวกเขาจะไม่รู้ว่ามีการสอนอะไรมาก่อนหน้านี้ในหลักสูตร เหตุนี้เองลูกต้องศึกษาอย่างสม่ำเสมอที่นี่ เพียงโดยการมีความรู้นี้เท่านั้นที่ลูกจะก้าวหน้าและเหตุนี้เองลูกต้องศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

หลังจากที่กลายเป็นลูกที่แท้จริงของพระเจ้า อย่ามีความสงสัยใดๆ

เมื่อพระเจ้าตัวท่านเองได้มาบนโลกนี้แล้ว เราต้องให้ความร่วมมือของเราแก่ท่านอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เพียงผู้ที่เป็นลูกๆ ที่จริงแท้และแข็งแรงของบาบาจะให้มือของพวกเขาแก่บาบา อย่าได้ปล่อยมือของพ่อนั้น ถ้าลูกปล่อยมือ ลูกจะไปที่ไหนหลังจากที่กลายเป็นลูกกำพร้า? เวลานี้ลูกได้จับมือของพระเจ้าไว้ ลูกต้องไม่มีความคิดแม้เพียงเล็กน้อยที่สุด แม้ในรูปที่ละเอียดอ่อน ที่จะปล่อยมือ และลูกต้องไม่มีความสงสัยใดๆ เช่นนั้น: ฉันไม่รู้ว่าฉันสามารถข้ามฟากไปได้หรือไม่ มีแม้ลูกๆ เช่นนี้ผู้ที่ไม่ตระหนักรู้จักพ่อและดังนั้นพวกเขาตอบพ่อกลับและพูดว่าพวกเขาไม่ใส่ใจเกี่ยวกับใคร ถ้าลูกมีความคิดเช่นนี้แล้ว พ่อจะสามารถดูแลลูกๆ ที่ไม่มีค่าเช่นนี้อย่างไร? และแล้วลูกควรเข้าใจว่าลูกกำลังจะล้มลงเพราะมายาพยายามอย่างหนักที่จะทำให้ลูกล้มลงและเธอจะทดสอบลูกอย่างแน่นอนเพื่อดูว่ามากเพียงไรที่ลูกเป็นนักรบที่ชาญฉลาดและเข้มแข็ง สิ่งนี้มีความสำคัญด้วยเช่นกัน ยิ่งเราอยู่กับพระเจ้าอย่างแข็งแรงมากเพียงใด มายาก็จะกลับมาแข็งแรงขึ้นมากด้วยและพยายามจะทำให้เราล้มลง จะมีหุ้นส่วนที่เหมาะสม เช่นที่พระเจ้าแข็งแรง มายาก็จะแสดงพละกำลังของเธอด้วยเช่นกัน แต่เรามีศรัทธาที่มั่นคงว่า ในที่สุดแล้วพระเจ้าแข็งแรงที่สุดและชัยชนะจะเป็นของท่านในท้ายที่สุด เราต้องอยู่อย่างมั่นคงในศรัทธานี้ในทุกลมหายใจ มายาต้องแสดงพละกำลังของเธอ เธอไม่สามารถแสดงความอ่อนแอของเธอเบื้องหน้าพระเจ้าได้ ถ้าลูกแสดงความอ่อนแอของลูกแม้เพียงครั้งเดียวทุกสิ่งก็จบสิ้น ดังนั้นถึงแม้มายาแสดงกำลังแรงของเธอ เราต้องไม่ปล่อยมือของมายาปาติ (เจ้าแห่งมายา) ผู้ที่จับมือของท่านไว้อย่างเต็มที่จะมีชัยชนะ เนื่องจากพระเจ้าเป็นนายของเรา เราต้องไม่แม้มีความคิดใดของการปล่อยมือท่านไป พระเจ้าพูดว่า:ลูกๆ เนื่องจากพ่อเอง เต็มไปด้วยพลัง และแล้วโดยการอยู่กับพ่อ ลูกจะกลับมาเต็มไปด้วยพลังอย่างแน่นอน ลูกๆเข้าใจไหม?