14.01.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เมื่อลูกไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก ลูกจะไปสู่ดินแดนของวิษณุ มีเพียงลูกๆ ผู้ที่สอบผ่านด้วยเกียรตินิยมเท่านั้นที่จะสามารถกลับมาอยู่เหนือบ่วงกรรม

คำถาม:
ความเพียรพยายามใดที่พ่อทั้งสองนั้นทำกับลูกๆ?


คำตอบ:
ทั้งบัพและดาดานั้นทำความเพียรพยายามที่จะทำให้ลูกๆ กลับมามีค่าต่อสวรรค์ เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมอย่างสมบูรณ์และเต็ม 16 องศา ราวกับว่าลูกนั้นได้รับสองเครื่องยนต์ ท่านได้สอนการศึกษาที่แสนมหัศจรรย์อย่างยิ่งแก่ลูก ที่ลูกนั้นประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองของลูกถึง 21 ชาติเกิด

เพลง:
อย่าได้ลืมวันเวลาในวัยเด็กของลูก

โอมชานติ
ลูกๆ ที่แสนหวาน ที่จากหายไปนาน และเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ได้ยินเพลงแล้ว ตามแผนของละครเพลงต่างๆ เหล่านั้นได้มีการคัดเลือกมาสำหรับลูก ผู้คนนั้นก็ตะลึงงันที่บาบาพูดมุรลีด้วยเพลงจากภาพยนตร์เหล่านี้ พวกเขาพูดว่า: นี่เป็นความรู้ประเภทใดกัน? ท่านนั้นได้เอาคัมภีร์, พระเวทย์ และอุปนิษัทออกไปและก็ให้มุรลีด้วยเพลง อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ว่าลูกนั้นเป็นของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้ที่ลูกได้รับความสุขเหนือประสาทสัมผัสจากท่าน และดังนั้นลูกต้องไม่ลืมพ่อเช่นนั้น เป็นไปด้วยการมีการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นที่บาปของหลายต่อหลายชาติเกิดของลูกจะถูกเผาไป ไม่ควรที่จะเป็นว่าลูกนั้นหยุดจดจำบาบา และดังนั้นบาปของลูกก็ยังคงหลงเหลืออยู่ และแล้วสถานภาพของลูกนั้นก็จะลดลง ลูกควรจะทำความเพียรพยายามที่จะจดจำพ่อนั้นอย่างดีมาก เช่นที่เมื่อมีการหมั้นหมาย พวกเขาก็เฝ้าแต่จดจำกันและกัน ดังนั้นเวลานี้ลูกก็ได้รับการหมั้นหมายด้วย และแล้วเมื่อลูกไปถึงสภาพอยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก ลูกก็จะไปสู่ดินแดนของวิษณุ ในเวลานี้มีชีพบาบาและประชาบิดาบราห์มาบาบาด้วยเช่นกัน ลูกได้รับสองเครื่องยนต์ หนึ่งนั้นคือผู้ไม่มีตัวตนและอีกหนึ่งนั้นคือผู้มีตัวตน ทั้งสองทำความเพียรพยายามกับลูกๆเพื่อที่ลูกจะสามารถกลับมามีค่าต่อสวรรค์ ลูกต้องกลับมาเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมด 16 องศาเต็มสมบูรณ์ ที่นี่ลูกต้องผ่านการสอบ ประเด็นเหล่านี้ไม่ได้กล่าวถึงไว้ในคัมภีร์ การศึกษาที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งนี้เป็นไปสำหรับ 21 ฃาติเกิดในอนาคต การศึกษาอื่นๆทั้งหมดเป็นไปสำหรับโลกแห่งความตาย ขณะที่การศึกษานี้เป็นไปสำหรับดินแดนแห่งความเป็นอมตะ อย่างไรก็ตามลูกต้องศึกษาเล่าเรียนที่นี่สำหรับสิ่งนั้น ลูก ดวงวิญญาณ ไม่สามารถไปสู่ยุคทองได้จนกระทั่งลูกกลับมาบริสุทธิ์ เหตุนี้เองพ่อจึงมาในยุคแห่งการบรรจบพบกัน นี่เรียกว่ายุคแห่งการบรรจบพบกันที่มีคุณประโยชน์ที่มีสิริมงคลที่สุด เมื่อลูกกลับมามีค่าเช่นเพชรจากเปลือกหอย ดังนั้นลูกต้องเฝ้าแต่ทำตามศรีมัท เพียงชีพบาบาเท่านั้นที่เรียกว่าเป็นศรี ศรี ความหมายของลูกประคำได้มีการอธิบายแก่ลูกๆแล้วด้วยเช่นกัน ที่เริ่มต้นคือพู่ ชีพบาบา และแล้วก็มีลูกประคำคู่ เนื่องจากนี่คือหนทางของครอบครัว และแล้วก็มีลูกประคำที่ได้รับชัยชนะ และแล้วลูกประคำของรูดร้าก็กลายเป็นลูกประคำของวิษณุ ไม่มีใครรู้ความหมายของลูกประคำนี้ พ่อนั่งที่นี่และอธิบาย: ลูกๆ ต้องเปลี่ยนจากเปลือกหอยให้กลายเป็นเพชร ลูกได้จดจำพ่อมาเป็นเวลา 63 ชาติเกิด เวลานี้ลูกทั้งหมดคือคู่รักของผู้เป็นที่รักเดียว ลูกทั้งหมดคือผู้เลื่อมใสศรัทธาของพระเจ้าเดียว ท่านเพียงผู้เดียวคือสามีเหนือสามีทั้งหมด และพ่อเหนือพ่อทั้งหมด ท่านทำให้ลูกๆ กลายเป็นราชาเหนือราชา ท่านไม่ได้กลายเป็นเช่นนั้นด้วยตัวท่านเอง พ่ออธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่า: เป็นไปเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อที่บาปของหลายต่อหลายชาติเกิดของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง นักบุญและผู้เคร่งศาสนาพูดว่าดวงวิญญาณได้รับการคุ้มกันต่อผลของกรรม พ่ออธิบาย: เป็นดวงวิญญาณที่นำสันสการ์ที่ดีและไม่ดีไป ผู้คนเหล่านั้นพูดว่า: ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่ฉันมองดู ฉันก็มองเห็นแต่เพียงพระเจ้าเท่านั้น ทั้งหมดนี้คือเกมที่มหัศจรรย์ของพระเจ้า พวกเขาได้อยู่อย่างสกปรกอย่างสมบูรณ์ในหนทางของบาป หลายแสนคนกำลังทำตามการกำหนดของผู้คนเช่นนั้น สิ่งนี้ได้กำหนดไว้แล้วด้วยเช่นกันในละคร เก็บรักษาสามโลกไว้ในสติปัญญาของลูกเสมอ: ชานติธรรม (ดินแดนแห่งความสงบ) ที่ซึ่งดวงวิญญาณอาศัยอยู่ สุขธรรม (ดินแดนแห่งความสุข) ที่ซึ่งเวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามและทุกขธรรม (ดินแดนแห่งความทุกข์) ที่เริ่มหลังจากครึ่งหนึ่งของวงจร พระเจ้าได้รับการเรียกว่าพระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อ ท่านไม่ได้ก่อตั้งนรก พ่อพูดว่า: พ่อก่อตั้งดินแดนแห่งความสุขเท่านั้น นี่คือการละเล่นของชัยชนะและการพ่ายแพ้ เวลานี้ลูกๆ กำลังได้รับชัยชนะเหนือมายา ราวัน ด้วยการทำตามศรีมัท และแล้วหลังจากครึ่งหนึ่งของวงจร อาณาจักรของราวันก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง เวลานี้ลูกๆ อยู่ในสนามรบ ลูกต้องเข้าถึงสิ่งนี้ในสติปัญญาของลูก และแล้วจึงอธิบายต่อผู้อื่น ลูกต้องกลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอด และแสดงหนทางกลับบ้านแก่พวกเขา เนื่องจากทุกคนได้ลืมบ้าน ผู้คนพูดว่านี่คือการละเล่น แต่พวกเขาก็พูดด้วยเช่นกันว่า ช่วงเวลานั้นคือหลายแสนปี พ่ออธิบาย: ราวันทำให้ลูกตาบอด เวลานี้พ่อกำลังอธิบายทุกสิ่งแก่ลูก พ่อเรียกได้ว่าผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านรู้ทุกสิ่งที่เป็นไปภายในทุกคน ผู้ที่ศึกษาพลังอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สามารถที่จะบอกลูกถึงสิ่งที่เป็นไปภายในลูก สิ่งนั้นไม่ใช่ความหมายของการเต็มไปด้วยความรู้ นี้คือคำยกย่องของพ่อ ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้, มหาสมุทรแห่งความปีติ ผู้คนพูดว่าท่านรู้ทุกสิ่งภายในทุกคน เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าท่านคือครูและท่านกำลังสอนเรา ท่านคือพ่อทางจิตและสัทกูรูทางจิตด้วยเช่นกัน ผู้อื่นคือกูรูและครูทางร่าง พวกเขาทั้งหมดแยกจากกัน ทั้งสามไม่สามารถเป็นผู้เดียวกัน ในบางกรณีพ่อของบางคนก็เป็นครูของเขาด้วยเช่นกัน แต่เขาไม่สามารถเป็นกูรูของเขาด้วยเช่นกัน แม้กระนั้นพวกเขาทั้งหมดก็คือมนุษย์ ที่นี่ จิตวิญญาณสูงสุด พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดกำลังสอนลูก ดวงวิญญาณไม่สามารถเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณสูงสุด ไม่มีใครแม้กระทั่งเข้าใจสิ่งนี้ พวกเขาพูดว่าดวงวิญญาณสูงสุดได้ให้นิมิตเช่นนั้นแก่อรชุนที่เขาพูดว่า: ได้โปรดหยุดเถิด! ฉันไม่สามารถทนต่อความสว่างของแสงนี้ ผู้คนได้ยินสิ่งนั้นทั้งหมดพวกเขาจึงเชื่อว่าดวงวิญญาณสูงสุดคือแสงที่สว่าง ก่อนหน้านั้นบางคนผู้ที่มาหาบาบาก็เคยเข้าฌาน พวกเขาจะพูดว่า: โปรดหยุดสิ่งนี้เถิด! แสงนั้นสว่างเกินไป! ฉันไม่สามารถทนต่อสิ่งนั้น! สิ่งใดก็ตามที่พวกเขาได้ยินก่อนหน้านั้น คือความรู้สึกของความเลื่อมใสศรัทธาซึ่งยังคงเหลืออยู่ในสติปัญญาของพวกเขา พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ความรู้สึกของความเลื่อมใสศรัทธาใดก็ตามที่พวกเขาจดจำท่านสมปรารถนา หากพวกเขาคือผู้กราบไหว้บูชาคเณช พ่อก็ให้นิมิตของคเณชแก่พวกเขา เมื่อพวกเขาได้รับนิมิต พวกเขาก็เชื่อว่าพวกเขาได้ไปถึงดินแดนแห่งการหลุดพ้นแต่ไม่มีผู้ใดสามารถไปถึงดินแดนแห่งการหลุดพ้น มีตัวอย่างของนาราด เขาได้รับการจดจำว่าเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาสูงสุด เขาถามว่าเขาสามารถที่จะแต่งงานกับลักษมีได้หรือไม่ และได้รับการบอกให้มองดูใบหน้าของเขาในกระจก มีลูกประคำของผู้เลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน มีร่าได้รับการจดจำในบรรดาผู้หญิงและนาราดในบรรดาผู้ชายเช่นผู้เลื่อมใสศรัทธาหลัก ที่นี่ในความรู้สรัสวตีคือคนหลัก ทั้งหมดนั้นตามลำดับกันไป พ่ออธิบาย: ลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวังอย่างยิ่งต่อมายา มายาทำให้ลูกทำสิ่งผิดเช่นที่ลูกจะต้องร้องไห้และเสียใจภายหลังในเวลาสุดท้ายว่าพระเจ้าได้มาอย่างไร และถึงกระนั้นลูกก็ไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก ลูกจะกลายเป็นสาวใช้และคนรับใช้ของปวงประชา ในภายหลังการศึกษานี้จะสิ้นสุดลง และลูกจะต้องเสียใจภายหลังอย่างใหญ่หลวง เหตุนี้เองพ่อได้อธิบายแก่ลูกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเพื่อว่าลูกจะไม่เสียใจภายหลังในเวลาสุดท้าย มากเท่าที่ลูกเฝ้าแต่จดจำพ่อ บาปของลูกจะถูกเผาไปด้วยไฟของการจดจำระลึกถึงมากเท่านั้น ลูกดวงวิญญาณเคยสโตประธานและแล้วลูกก็กลับมาตโมประธานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอัลลอยด์ได้ปะปนเข้าไปในลูก มีชื่อ, ทอง, เงิน, ทองแดง และเหล็ก เวลานี้ลูกกำลังจะไปจากยุคเหล็กสู่ยุคทอง ลูกดวงวิญญาณไม่สามารถไปที่นั่นได้จนกว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ในยุคทองเคยมีความบริสุทธิ์ ความสงบ และความเจริญรุ่งเรืองด้วยเช่นกัน ที่นี่ไม่มีความบริสุทธิ์ และดังนั้นไม่มีความสงบและไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเช่นกัน มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ดังนั้นพ่อพูดว่า: อย่าลืมวันเวลาในวัยเด็กของลูก พ่อได้นำลูกมาเลี้ยงดู ท่านนำลูกมาเลี้ยงดูผ่านบราห์มา นี่คือการนำมาเลี้ยงดู ภรรยานั้นได้รับการเลี้ยงดูในขณะที่ลูกๆ ได้ถูกสร้างขึ้น ภรรยานั้นไม่ได้เรียกว่าสิ่งสร้าง พ่อนี้ได้นำลูกมาเลี้ยงดูด้วยเช่นกัน ลูกคือลูกๆ เดียวกันของพ่อที่พ่อได้นำมาเลี้ยงดูเมื่อวงจรที่แล้วด้วยเช่นกัน เป็นลูกๆ ที่ถูกนำมาเลี้ยงดูที่ได้รับมรดกจากพ่อ ลูกได้รับมรดกที่สูงส่งที่สุดจากพ่อสูงสุดเหนืออื่นใด ก่อนอื่นคือพระเจ้า และแล้วก็เป็นลักษมีและนารายณ์, นายของยุคทองคืออันดับสอง เวลานี้ลูกกำลังกลับมาเป็นนายของยุคทอง ลูกยังไม่ได้กลับมาเพียบพร้อม; ลูกกำลังกลายเป็นเช่นนั้น งานรับใช้ทางจิตที่แท้จริงหมายถึงการกลับมาบริสุทธิ์และทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ เวลานี้ลูกกำลังทำงานรับใช้ทางจิต และเหตุนี้เองลูกจึงสูงส่งอย่างยิ่ง ชีพบาบาทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ และลูกทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ราวันทำให้สติปัญญาของลูกตกต่ำอย่างยิ่ง เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกมีค่าควรแก่การกลับมาเป็นนายของโลกใหม่ พวกเขาจะพูดเช่นที่ว่าพ่ออยู่ในก้อนกรวดก้อนหินได้อย่างไร? พ่อพูดว่า: การละเล่นนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว สิ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นในวงจรถัดไป ตามแผนของละครพ่อได้มาเพื่ออธิบายแก่ลูก ไม่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงน้อยนิดที่สุดในสิ่งนี้ พ่อไม่สามารถมาช้าไปแม้เพียงหนึ่งวินาที เช่นที่มีการอวตารของบาบา ก็มีการอวตารของลูกๆ ด้วยเช่นกัน ลูกได้จุติที่นี่ ดวงวิญญาณลงมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของเขาในรูปที่มีตัวตน สิ่งนี้เรียกว่าการจุติ ลูกลงมาที่นี่จากเบื้องบนเพื่อเล่นบทบาทของลูก การเกิดของพ่อนั้นสูงส่งและพิเศษสุด พ่อตัวท่านเองพูดว่า: พ่อต้องรับการค้ำจุนของวัตถุ พ่อเข้ามาในร่างนี้ ร่างนี้ได้รับการคัดเลือกมาสำหรับพ่อ นี่คือการละเล่นที่แสนมหัศจรรย์ บทบาทของทุกคนในละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว และแต่ละคนต้องเฝ้าแต่เล่นบทบาทนั้น ลูกจะเล่นบทบาทของ 21 ชาติเกิดของลูกอีกครั้งในวิธีเดียวกัน ลูกได้รับความรู้ที่กระจ่างชัด แต่ลูกเข้าใจสิ่งนั้นตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ บาบายกย่องมหาระตี สงครามได้เคยแสดงไว้ระหว่างพันดาวาสและฆราวาส เรื่องราวเหล่านั้นทั้งหมดได้ถูกแต่งขึ้น เวลานี้ลูกเข้าใจว่าทางร่างพวกเขานั้นก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง ในขณะที่ทางจิตลูกไม่ก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง เพียงมองดูว่าลูกเพียงแค่กำลังนั่งเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของลูกอย่างไร! ลูกรู้ว่าบาปของลูกจะถูกเผาไปด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ นี่คือความใส่ใจเดียวที่ลูกมี ความพยายามทั้งหมดเป็นเพียงอยู่ในการจดจำระลึกถึง เหตุนี้เองโยคะโบราณของบารัตจึงได้รับการจดจำ ผู้คนต่างแดนก็ต้องการเรียนโยคะโบราณของบารัตด้วยเช่นกัน พวกเขาเชื่อว่าซันยาสซีสามารถสอนโยคะนี้แก่พวกเขา ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ได้สอนสิ่งใด การสละละทิ้งของพวกเขาเป็นของหฐโยคะ ลูกเป็นของหนทางครอบครัว อาณาจักรของลูกคงอยู่ในตอนเริ่มต้น ในเวลานี้คือตอนสิ้นสุด เวลานี้มีรัฐบาลของประชาชนที่มาจากประชาชน มีความมืดที่สุดในโลก เวลานี้ลูกรู้ว่าจะมีการนองเลือดโดยไม่มีสาเหตุ พวกเขาแสดงการละเล่นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ที่นี่เป็นเรื่องของความไม่มีขีดจำกัด จะมีการนองเลือดอย่างมากมาย! จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยเช่นกัน ความตายจะมาหาทุกคน นี่เรียกว่าการนองเลือดโดยไม่มีสาเหตุ ลูกจำเป็นต้องมีความกล้าหาญอย่างใหญ่หลวงที่จะสามารถสังเกตดูสิ่งนี้ ผู้ที่หวาดกลัวเหล่านั้นก็จะเป็นลมไปอย่างรวดเร็ว ลูกต้องอยู่อย่างปราศจากความกลัวในสิ่งนี้ ลูกคือชีพชัคตี ชีพบาบาคือนายผู้ทรงอำนาจและเราได้รับชัคตี (พลัง) จากท่าน เพียงพ่อเท่านั้นที่แสดงวิธีการที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์แก่ลูก พ่อได้ให้คำแนะนำที่ง่ายดายอย่างยิ่งแก่ลูก: ลูกๆ ลูกเคยสโตประธานและเวลานี้ลูกได้กลับมาตโมประธาน เวลานี้พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ และลูกจะกลับมาสโตประธาน ลูกดวงวิญญาณมีโยคะกับพ่อดังนั้นบาปของลูกจะสามารถถูกเผาไปได้ พ่อคือผู้ทรงอำนาจ ในรูปภาพพวกเขาแสดงให้เห็นบราห์มาปรากฏขึ้นมาจากสะดือของวิษณุ พวกเขาพูดว่าวิษณุนั่งลงและอธิบายความลับทั้งหมดของพระเวทย์และคัมภีร์ผ่านบราห์มา เวลานี้ลูกรู้ว่าบราห์มากลายเป็นวิษณุและวิษณุกลายเป็นบราห์มา การก่อตั้งเกิดขึ้นผ่านบราห์มา แต่เขาต้องหล่อเลี้ยงสิ่งสร้างที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการอธิบายแก่ลูกอย่างชัดเจนอย่างยิ่ง ผู้ที่เข้าใจความรู้ทางจิตนี้ก็ใส่ใจว่าจะสามารถให้ความรู้นี้แก่ทุกคนอื่นได้อย่างไร หากลูกมีความมั่งคั่งเหตุใดลูกจึงไม่เปิดศูนย์เล่า? พ่อพูดว่า: เช่าอาคารและเปิดโรงพยาบาล-มหาวิทยาลัยที่นั่น มีการหลุดพ้นด้วยโยคะและการหลุดพ้นในชีวิตด้วยความรู้ ลูกได้รับมรดกทั้งสองทาง ลูกเพียงแค่ต้องการที่ดิน 3 ตารางฟุตสำหรับสิ่งนี้ ลูกไม่ต้องการสิ่งใดอื่นในการเปิดมหาวิทยาลัยของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่า วิศววิทยาลายา หรือมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งเดียวกัน นี่คือมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตสำหรับการกลายเป็นเทพจากมนุษย์ธรรมดา ผู้คนถามว่าลูกจัดสรรค่าใช้จ่ายของลูกให้พอได้อย่างไร พ่อของบราห์มากุมารและกุมารีมีลูกๆ มากมาย แต่ถึงกระนั้นลูกก็ถามสิ่งนี้! เพียงแค่มองดูว่าได้มีการเขียนสิ่งใดไว้บนกระดาน ความรู้นี้แสนมหัศจรรย์ พ่อนั้นก็มหัศจรรย์ด้วยเช่นกัน ลูกได้กลายเป็นนายของโลกได้อย่างไร? ลูกเรียกชีพบาบาว่า ศรี ศรี เนื่องจากท่านนั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด ลักษมีและนารายณ์ได้รับการเรียกว่าศรีลักษมีและศรีนารายณ์ ลูกต้องเข้าถึงประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดอย่างดีมาก พ่อพูดว่า: พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก นี่คือเรื่องราวที่แท้จริงของความเป็นอมตะ เรื่องราวของความเป็นอมตะจะไม่ได้รับการบอกแก่ปารวตีผู้เดียวเท่านั้น ผู้คนมากมายไปที่อมนาถ ลูกๆ มาหาพ่อเพื่อที่จะอยู่อย่างสดชื่น และแล้วเมื่อลูกสดชื่น ลูกก็ต้องอธิบายแก่ผู้อื่น ทำให้พวกเขาสดชื่นและเปิดศูนย์ พ่อพูดว่า: เพียงแค่ได้รับที่ดิน 3 ตารางฟุต และเปิดโรงพยาบาล-มหาวิทยาลัย และผู้คนมากมายอย่างยิ่งจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดในสิ่งนั้น ลูกได้รับพลานามัย ความมั่งคั่งและความสุขภายใน 1 วินาที ลูกๆ ลูกถือกำเนิดมาและกลายเป็นทายาท ลูกเพียงแค่มีศรัทธาและกลายเป็นนายของโลก อย่างไรก็ตามทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกทำความเพียรพยายามมากเพียงไร อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในการที่จะเฝ้าดูฉากของการนองเลือดโดยไม่มีสาเหตุในเวลาสุดท้าย ลูกชีพชัคตีต้องอยู่อย่างปราศจากความกลัวอย่างยิ่ง ด้วยการมีการจดจำระลึกถึงนายผู้ทรงอำนาจ ลูกสามารถได้รับพลังจากท่าน

2. กลับมาบริสุทธิ์และทำงานรับใช้ทางจิตที่แท้จริงของการทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ กลับมาปราศจากความรุนแรงทั้งสองทาง กลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอดและแสดงหนทางกลับบ้านแก่ทุกคน


พร:
ขอให้ลูกตายในขณะที่มีชีวิตอย่างแท้จริง และมีพิธีเผาศพของสันสการ์เก่าของลูก

เมื่อใครตาย ร่างก็ถูกเผา และด้วยการเผา ชื่อและรูป จบสิ้นอย่างสมบูรณ์ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกๆตายในขณะมีชีวิต และแล้วแม้ร่างกายของลูกเป็นเช่นเดิม ลูกมีพิธีเผาศพของสันสการ์เก่า ความทรงจำ และธรรมชาติของลูก ถ้าบางคนผู้ที่ได้ถูกเผาศพไปแล้วมาอยู่เบื้องหน้าลูก เขาถูกเรียกว่าผี ที่นี่เช่นกัน เมื่อสันสการ์ได้ถูกเผาไปแล้วกลับตื่นขึ้นและปรากฏออกมาอีกครั้ง นั่นคือ วิญญาณปีศาจร้ายของมายา จงขับไล่วิญญาณปีศาจร้ายเหล่านั้นออกไปให้พ้นและอย่าได้แม้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น

คติพจน์:
แทนการพูดเกี่ยวกับความทุกข์ทรมาณของกรรม (คาร์มาโบ้ก) จงเฝ้าแต่พูดเกี่ยวกับสภาพคาร์มา โยคะของลูก


การบ้านพิเศษเพื่อให้มีประสบการณ์สภาพอะแวคในเดือนอะแวคนี้
ตลอดทั้งวัน มีความปรารถนาที่เป็นคุณประโยชน์สำหรับทุกคนอย่างสม่ำเสมอ มีความปรารถนาดีที่ให้ความรักและความร่วมมือ ความปรารถนาดีที่เพิ่มความกล้าหาญและความกระตือรือร้น ความปรารถนาดีที่เป็นของกันและกัน และความปรารถนาดีของการอยู่อย่างมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ความปรารถนาดีเหล่านี้คือพื้นฐานของการสร้างสภาพอะแวค