14.01.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เก็บการศึกษาที่พ่อกำลังสอนลูกไว้ในสติปัญญาของลูก และสอนทุกคน ให้คำแนะนำของพ่อและวงจรโลกแก่ทุกคน

คำถาม:
ดวงวิญญาณเล่นบทบาทในยุคทองและในยุคเหล็กด้วยเช่นกัน แต่อะไรคือความแตกต่าง?

คำตอบ:
เมื่อดวงวิญญาณเล่นบทบาทในยุคทอง พวกเขาไม่มีการกระทำใดๆที่เป็นบาป ทุกการกระทำที่นั่นมีความเป็นกลางเพราะราวันไม่ได้มีอยู่ที่นั่น และจากนั้นเมื่อดวงวิญญาณเล่นบทบาทของเขาในยุคเหล็กทุกการกระทำเป็นบาปเพราะกิเลสมีอยู่ที่นี่ เวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกันและลูกมีความรู้ทั้งหมด

โอมชานติ
ลูกๆ รู้ว่าลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบา บาบาก็รู้เช่นกันว่าลูกๆกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าท่าน ลูกก็รู้ด้วยว่าพ่อกำลังให้คำสอนแก่ลูกซึ่งลูกต้องสอนให้แก่ผู้อื่น ก่อนอื่นใดให้คำแนะนำของพ่อเพราะทุกคนได้ลืมพ่อและคำสอนของท่านไปแล้วคำสอนที่พ่อกำลังสอนลูกอยู่ในขณะนี้จะให้อีกครั้งหลังจาก 5000 ปี ไม่มีใครอื่นมีความรู้นี้ สิ่งหลักคือคำแนะนำของพ่อ แล้วลูกต้องอธิบายว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกัน ทุกดวงวิญญาณของทั้งโลกเป็นพี่น้องด้วยเช่นกัน ทุกคนกำลังเล่นบทบาทที่เขาได้รับโดยผ่านร่างกายของเขา เวลานี้พ่อมาเพื่อส่งลูกไปยังโลกใหม่ซึ่งเรียกว่าสวรรค์ อย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนพี่น้องที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่บริสุทธิ์ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดให้บริสุทธิ์ นี่คือโลกของราวันที่ไม่บริสุทธิ์ เต็มไปด้วยกิเลสและคดโกง ราวันหมายถึงกิเลสทั้งห้าของผู้หญิงและกิเลสทั้งห้าของผู้ชาย บาบาอธิบายอย่างง่ายมาก ลูกก็สามารถอธิบายได้ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นก่อนอื่นใดอธิบายว่าท่านคือพ่อของเราดวงวิญญาณ เราทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน ถามพวกเขาว่าสิ่งนี้โอเคหรือไม่ บอกพวกเขาให้เขียนลงไปว่าเราทั้งหมดเป็นพี่น้องกันและพ่อของเราคือผู้เป็นหนึ่งเดียว ท่านเป็นดวงวิญญาณสูงสุดของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหมด ท่านเรียกว่าพ่อ ทำให้สิ่งนี้นั่งอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาอย่างมั่นคง และแล้วความคิดของการอยู่ในทุกหนทุกแห่งที่พวกเขาได้มีอยู่สามารถถูกขจัดออกไปได้ ก่อนอื่นใดสอนพวกเขาเกี่ยวกับอัลฟ่า บอกพวกเขาว่าเขียนสิ่งนี้ลงไปอย่างชัดเจนว่าก่อนหน้านี้ฉันเคยพูดว่าท่านอยู่ในทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน แต่เวลานี้ฉันเข้าใจแล้วว่าท่านไม่ได้อยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน และเราทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน ทุกดวงวิญญาณพูดถึงพระเจ้า พ่อ พ่อสูงสุด ก่อนอื่นใดจงปลูกฝังศรัทธาในพวกเขาว่าพวกเขาเป็นดวงวิญญาณ ไม่ใช่ดวงวิญญาณสูงสุด และพระเจ้าไม่ได้อยู่ในเรา ดวงวิญญาณมีอยู่ในแต่ละคน ดวงวิญญาณเล่นบทบาทของพวกเขาด้วยการค้ำจุนของร่างกายของพวกเขา จงทำสิ่งนี้ให้มั่นคงมาก อัจชะ แล้วพ่อก็ให้ความรู้ของตอนต้น ตอนกลางและตอนจบของโลกแก่เราด้วยเช่นกัน ไม่มีใครอื่นรู้ว่าอายุของวงจรโลกนี้เป็นอย่างไร มีเพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายสิ่งนี้แก่เราในขณะที่ท่านนั่งอยู่ในรูปของครู ไม่ใช่เป็นเรื่องของหลายแสนปี วงจรนี้ถูกต้องแม่นยำและถูกกำหนดเอาไว้แล้ว ลูกต้องเข้าใจสิ่งนี้ จดลงไปว่ายุคทองและยุคเงินเวลานี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว ทั้งสองยุคเรียกว่าสวรรค์และกึ่งสวรรค์ซึ่งมีอาณาจักรของเทพ หนึ่งนั้นมี 16 องศา และอีกหนึ่งมี 14 องศา องศาค่อยๆลดลงไปทีละน้อย โลกกลับมาเก่าอย่างแน่นอน ผลกระทบของยุคทองยิ่งใหญ่มาก ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ โลกใหม่ ลูกเพียงแค่ต้องยกย่องมัน ในโลกใหม่มีเพียงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น ประการให้คำแนะนำของพ่อและวงจรโลก ลูกมีรูปภาพด้วยเช่นกันเพื่อทำให้พวกเขามีศรัทธา วงจรโลกนี้ยังคงหมุนต่อไป ในยุคทองเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ และในยุคเงินเป็นอาณาจักรของรามและสีดา นั่นคือครึ่งหนึ่งของวงจร หลังจากที่สองยุคนั้นได้ผ่านไป ยุคทองแดงและยุคเหล็กก็มาถึง อาณาจักรของราวันเริ่มในยุคทองแดง ระบบของกิเลสถูกสร้างขึ้นเมื่อเทพไปสู่หนทางบาป ในยุคทองและยุคเงินทั้งหมดปราศจากิเลส มีเพียงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปที่นั่นแสดงรูปภาพเหล่านี้ให้ทุกคนเห็นและอธิบายให้กับพวกเขาด้วยปากเปล่าเช่นกันว่าพ่อกลายเป็นครูของเราอย่างไรและสอนเราในวิธีนี้อย่างไร พ่อเองมาและให้คำแนะนำของท่านเอง ท่านเองพูดว่าพ่อมาเพื่อชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ดังนั้นพ่อต้องการร่างกายอย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นพ่อจะพูดอย่างไร? พ่อคือผู้มีชีวิต ผู้เป็นสัจจะ และผู้เป็นอมตะ ดวงวิญญาณผ่านสภาพสะโต ราโจและตาโม เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ และด้วยเหตุนี้จึงมีคำกล่าวว่าดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์และดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ ซันสการ์ทั้งหมดอยู่ในดวงวิญญาณ ซันสการ์ของการกระทำในอดีตที่เป็นบาปดำเนินโดยดวงวิญญาณ ในยุคทองไม่มีการกระทำที่เป็นบาปใดๆ ลูกเล่นบทบาทของลูกด้วยการทำกรรม แต่การกระทำเหล่านั้นเป็นกลาง คำเหล่านั้นยังกล่าวถึงในกีตะด้วยเช่นกันและเวลานี้ลูกเข้าใจสิ่งเหล่านั้นในทางปฏิบัติแล้ว ลูกรู้ว่าบาบาได้มาเพื่อเปลี่ยนโลกเก่าและทำให้โลกใหม่ โดยที่การกระทำทั้งหมดเป็นกลางเรียกว่ายุคทอง และเมื่อทุกการกระทำเป็นบาปเรียกว่ายุคเหล็ก เวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน บาบาบอกลูกทุกสิ่งเกี่ยวกับทั้งสองด้าน ยุคทองและยุคเงินคือโลกที่บริสุทธิ์ที่ซึ่งไม่มีบาปใดๆ ไม่มีการกล่าวถึงกิเลสที่นั่น บาปเริ่มต้นเมื่ออาณาจักรของราวันเริ่มต้นขึ้น รูปภาพของอาณาจักรของรามและอาณาจักรของราวันอยู่เบื้องหน้าลูก พ่ออธิบายว่านี่คือการศึกษาเล่าเรียน ไม่มีใครนอกจากพ่อที่รู้สิ่งนี้ การศึกษานี้ควรจะอยู่ในสติปัญญาของลูก เมื่อลูกจดจำพ่อ วงจรก็เข้ามาสู่สติปัญญาของลูกด้วยเช่นกัน ลูกจดจำทุกสิ่งได้ในหนึ่งวินาที ใช้เวลานานกว่าจะพูดถึงสิ่งนั้น ต้นไม้เป็นแบบนี้และมีสามน้ำพุออกมาจากต้นไม้นั้น ลูกสามารถจดจำต้นไม้และเมล็ดของต้นไม้ในหนึ่งวินาที เช่นที่มีเมล็ดของต้นไม้นั้นๆ และผลไม้นั้นจะเติบโตจากต้นไม้นั้น ดังนั้นลูกจึงอธิบายถึงนัยสำคัญว่านี่คือต้นไม้โลกมนุษย์ที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างไร ทุกสิ่งได้อธิบายกับลูกๆ ว่าราชวงศ์ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวงจรอย่างไรและจากนั้นมีอาณาจักรของราวันได้อย่างไร แล้วผู้ที่เป็นผู้อาศัยของยุคทองและยุคเงินจะกลายเป็นผู้อาศัยของยุคทองแดง ต้นไม้ยังคงเติบโตต่อไป อาณาจักรของราวันเริ่มขึ้นหลังจากครึ่งวงจรเมื่อทุกคนมีกิเลส มรดกที่ลูกได้รับจากพ่ออยู่กับลูกเป็นเวลาครึ่งวงจร ท่านให้ความรู้และให้มรดกของลูกแก่ลูก นั่นคือลูกสัมผัสกับรางวัลซึ่งหมายความว่าลูกประสบกับความสุขในยุคทองและยุคเงิน นั่นเรียกว่าดินแดนแห่งความสุข ยุคทอง ไม่มีความทุกข์ ที่นั่น ทุกสิ่งถูกอธิบายแก่ลูกในวิธีที่เรียบง่ายเช่นนี้ ไม่ว่าลูกจะอธิบายให้กับหนึ่งคนหรือหลายคน ลูกต้องใส่ใจ เมื่อลูกอธิบายแม้ว่าพวกเขาจะพยักหน้าเห็นด้วย ลูกต้องบอกพวกเขาให้จดลงไปด้วยเช่นกัน และถ้าพวกเขามีความสงสัยใดๆ พวกเขาสามารถถามเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ เรากำลังอธิบายกับคุณถึงสิ่งที่ไม่มีใครอื่นรู้ พวกเขาไม่รู้อะไรเลยและดังนั้นพวกเขาจะถามอะไร? บาบาบอกลูกถึงนัยสำคัญของต้นไม้ที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกเข้าใจความรู้นี้ในเวลานี้ พ่อได้บอกลูกว่าลูกวนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิดอย่างไร จดสิ่งนี้ลงไปอย่างระมัดระวังมากแล้วลองคิดถึงสิ่งนี้ เช่นที่ครูให้เรียงความเพื่อทบทวนที่บ้านแก่ลูก ในทำนองเดียวกันให้ความรู้นี้แก่ผู้อื่นแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น เฝ้าแต่ถามคำถามพวกเขา อธิบายทุกประเด็นและแต่ละประเด็นแก่พวกเขาอย่างชัดเจนมาก อธิบายหน้าที่ของพ่อและครูแล้วหน้าที่ของกูรู ลูกร้องเรียกหาท่านให้มาและชำระล้างเราผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์พวกเขาจะได้รับร่างที่บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับทองคำ เครื่องประดับที่ทำจากทองคำนั้นก็เป็นเช่นนั้น ถ้าลูกใช้ทอง 24 กะรัตและไม่ใช้โลหะผสม เครื่องประดับที่ทำจากทองคำนั้นจะสะโตประธานด้วยเช่นกัน เพราะอัลลอยได้ปะปนเข้าไปในลูก ลูกจึงกลับมาตาโมประธาน ในตอนเริ่มแรกบารัตเป็นนกกระจอกทองคำ 24 กะรัต นั่นคือเป็นโลกใหม่ที่สะโตประธาน และจากนั้นก็กลับมาตาโมประธาน พ่อเท่านั้นที่อธิบายสิ่งนี้ ไม่มีมนุษย์หรือกูรูรู้สิ่งนี้ ลูกร้องเรียกหาท่านให้มาและชำระลูกให้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามนั่นเป็นงานของกูรู เมื่อผู้คนถึงสภาพของการปลดเกษียณ พวกเขาก็มีกูรู สถานที่ที่อยู่เหนือเสียงคือโลกที่ไม่มีตัวตนที่ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ นี่คือโลกที่มีตัวตน นี่คือการพบกันของทั้งสอง ที่นั่นไม่มีร่างกาย ไม่มีการกระทำที่นั่น พ่อมีความรู้ทั้งหมด ตามแผนของละครท่านถูกเรียกว่าเต็มไปด้วยความรู้ เพราะว่าท่านเป็นผู้มีชีวิต เป็นสัจจะ และผู้ที่มีความปิติสุข ท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยความรู้ด้วยเช่นกัน ลูกเรียกท่านว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความรู้ ชีพบาบา ชื่อของท่านคือชีพเสมอ ดวงวิญญาณทั้งหมดลงมาและนำชื่อต่างๆมาใช้เพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา พวกเขาร้องเรียกหาพ่อ แต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย แน่นอนว่าจะต้องมีพาหนะที่โชคดีในผู้ที่พ่อสามารถเข้ามาและพาลูกไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ดังนั้นพ่อจึงอธิบายว่า: ลูกที่แสนหวาน พ่อมาในร่างของผู้นี้ ที่เวลานี้เป็นชาติเกิดสุดท้ายของหลายๆชาติเกิด เขาใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม พ่อต้องมาในพาหนะที่โชคดี ศรีกฤษณะเป็นอันดับหนึ่ง เขาคือนายของโลกใหม่ แล้วเขาก็ลงมา หลังจากยุคทอง เขาผ่านยุคเงิน ทองแดงและเหล็ก เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นทองจากเหล็ก พ่อพูดว่า: เพียงจดจำฉัน พ่อของลูก! ไม่มีความรู้ในดวงวิญญาณที่พ่อเข้ามาในร่างกาย เป็นเพราะพ่อเข้ามาในเขา เขาจึงเรียกว่าพาหนะที่โชคดี มิฉะนั้นผู้ที่สูงส่งที่สุดคือลักษมีและนารายณ์ ดังนั้นพ่อควรเข้ามาหนึ่งในพวกเขา อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่ได้เข้ามาในพวกเขา เหตุนี้เองพวกเขาไม่สามารถถูกเรียกว่าพาหนะที่โชคดี ท่านมาชำระล้างผู้ไม่บริสุทธิ์โดยเข้ามาในพาหนะนี้ ดังนั้นผู้นี้จะต้องอยู่ในยุคเหล็กและตาโมประธานอย่างแน่นอน ตัวท่านเองพูดว่า: พ่อมาในตอนท้ายของหลายชาติเกิดของผู้นี้ คำเหล่านี้ถูกกล่าวถึงในกีตะอย่างถูกต้องแม่นยำ กีตะถูกเรียกว่าเพชรพลอยที่สูงส่งที่สุดของทุกคัมภีร์ ในยุคบรรจบพบกันนี้ที่พ่อมาและก่อตั้งสกุลบราห์มินและสกุลเทพ พ่อมาในชาติเกิดสุดท้ายของหลายชาติเกิด นั่นคือพ่อมาในยุคบรรจบพบกัน ท่านพูดว่า: พ่อคือเมล็ด กฤษณะคือผู้อาศัยอยู่ในยุคทอง เขาไม่สามารถพบเห็นได้ในสถานที่อื่นใด ในขณะที่เขาใช้ชาติเกิดใหม่ ชื่อ รูป ดินแดน และเวลาทั้งหมดเปลี่ยนไป แม้กระทั่งรูปลักษณะก็เปลี่ยนไป ในตอนแรกเด็กเล็กๆสวยงามมาก แล้วเขาก็เติบโตขึ้น แล้วเขาก็จากร่างและใช้ร่างที่เล็กอีกครั้ง การละเล่นนี้ถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้าและถูกกำหนดในละคร เมื่อเขาใช้ร่างถัดไป เขาไม่สามารถถูกเรียกว่ากฤษณะอีกต่อไป ร่างถัดไปจะใช้ชื่อที่แตกต่างไป เวลา รูปลักษณะ วันที่ ช่วงเวลาฯลฯ ทั้งหมดนั้นเปลี่ยนไป ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอยเหมือนเดิม ดังนั้นละครนี้เฝ้าแต่ซ้ำรอย ลูกต้องไปผ่านสภาพสะโต ราโจ และตาโม ชื่อของโลกและชื่อของยุคเฝ้าแต่เปลี่ยนไป เวลานี้คือยุคบรรจบพบกัน พ่อมาในยุคบรรจบพบกัน พ่อบอกลูกถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของทั้งโลก ไม่มีใครรู้ทุกสิ่งตั้งแต่ต้นจนจบ เนื่องจากการไม่รู้ช่วงระยะเวลาของยุคทอง พวกเขาจึงพูดว่าเป็นแสนปี ทุกสิ่งเหล่านั้นเวลานี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ทำให้สิ่งนี้มั่นคงในตัวลูกเองว่า: พ่อคือพ่อ ครู และสัตกูรู และท่านให้วิธีการที่ดีมากกับเราที่จะกลับมาสะโตประธานอีกครั้ง ยังมีการกล่าวในกีตะด้วยเช่นกันว่า: ละทิ้งศาสนาทางร่างกายทั้งหมดรวมทั้งร่างกายของลูก และพิจารณาว่าตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณ! ลูกต้องกลับบ้านอย่างแน่นอน ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาเพียรพยายามอย่างมากที่จะบรรลุถึงพระเจ้า นั่นคือดินแดนแห่งการหลุดพ้นที่พวกเขาเป็นอิสระจากการต้องกระทำ เขาไปและนั่งในโลกที่ไม่มีตัวตน เมื่อนักแสดงกลับบ้าน เขาจะเป็นอิสระจากบทบาทของเขา ทุกคนต้องการที่จะได้รับการหลุดพ้น ไม่มีใครสามารถได้รับการหลุดพ้นตลอดไปชั่วนิรันดร์ ละครนี้คงอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์ และไม่สูญสลาย บางคนพูดว่าพวกเขาไม่ชอบบทบาทของการมาและไป อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ ละครที่คงอยู่ตลอดไปนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ไม่มีใครสักคนเดียวสามารถได้รับการหลุดพ้นตลอดไป ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นเองประเภทต่างๆ มีหนทางที่สูงส่งที่จะทำให้ลูกสูงส่งที่สุด มนุษย์ไม่ควรถูกเรียกว่าสูงส่ง(ศรี) เทพถูกเรียกว่าสูงส่ง ทุกคนก้มลงให้พวกเขา(รูปบูชา) นั่นเป็นเพราะพวกเขาสูงส่ง กฤษณะคือเทพ เจ้าชายแห่งสวรรค์ เขาจะมาที่นี่อย่างไร? เขาไม่ได้พูดกีตะ ผู้คนไปเบื้องหน้าของชีวาและขอการหลุดพ้นกับท่าน ท่านไม่ได้ไปสู่ทั้งการหลุดพ้นในชีวิตหรือเข้าไปในบ่วงพันธะในชีวิต ดังนั้นผู้คนจึงร้องเรียกหาท่านเพื่อการหลุดพ้น ท่านได้ให้การหลุดพ้นในชีวิตด้วยเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน ทำให้บทเรียนนี้มั่นคงและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน ทำให้ซันสการ์ของลูกบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยการจดจำระลึกถึง

2. เพื่อที่จะกลายเป็นทองคำที่บริสุทธิ์ 24 กะรัต (สะโตประธาน) รักษาปรัชญาของการกระทำที่ลึกล้ำการกระทำที่เป็นกลางและการกระทำที่เป็นบาปไว้ในสติปัญญาของลูก และอย่าได้กระทำกรรมที่เป็นบาปใดๆ อีกต่อไป

พร:
ขอให้ลูกเป็นตัวของประสบการณ์ที่ใช้คุณธรรมและพลังทั้งหมดของลูกในเวลาที่ถูกต้อง

คุณสมบัติพิเศษของชีวิตบราห์มินคือประสบการณ์ หากประสบการณ์ของคุณธรรมหรือพลังเดียวขาดหายไปแล้วในเวลาใดเวลาหนึ่งลูกจะได้รับอิทธิพลจากอุปสรรคอย่างแน่นอน เวลานี้เริ่มหลักสูตรของประสบการณ์ ใช้สมบัติที่มีค่าของคุณธรรมและพลังทั้งหมด เมื่อใดก็ตามที่ลูกต้องการคุณธรรมใดโดยเฉพาะให้กลายเป็นตัวของคุณธรรมนั้นในเวลานั้น อย่าเพียงแค่เก็บสมบัติที่มีค่าในรูปของความรู้ไว้ในตู้เก็บของสติปัญญาของลูก แต่จงใช้สิ่งนั้นและลูกจะสามารถได้รับชัยชนะและเฝ้าแต่ร้องเพลงอยู่เรื่อยๆ วา เร มี (ความมหัศจรรย์ของตัวฉันเอง)

คติพจน์:
เพียงผู้ที่จบความคิดที่ละเอียดอ่อนและสร้างความคิดที่มีพลังแทนที่จะเป็นแสงสว่าง