14.01.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้ร่างกายของลูกเก่าอย่างสิ้นเชิง พ่อได้มาเพื่อทำให้ร่างกายของลูกเป็นอมตะเช่นเดียวกับต้นกัลปะ ลูกจะเป็นอมตะถึงครึ่งวงจร

คำถาม:
ประเด็นใดของการละเล่นที่แสนอัศจรรย์นี้ที่มีค่าควรแก่การเข้าใจเป็นอย่างมาก

คำตอบ:
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เวลานี้ที่ลูกจะได้เห็นใบหน้าของนักแสดงทั้งหมดของการละเล่นนี้ ลูกจะได้เห็นใบหน้าเดียวกันนี้หลังจาก 5,000 ปี จะมี 84 ใบหน้าของ 84 ชาติเกิด และพวกเขาแต่ละคนจะแตกต่างกันไป แม้แต่การแสดงออกของคนหนึ่งก็ไม่อาจเหมือนกับของอีกคนหนึ่งได้ ทุกการกระทำที่ถูกแสดงออกมาจะซ้ำรอยหลังจาก 5,000 ปี ประเด็นเหล่านี้มีค่าควรแก่การเข้าใจอย่างแท้จริง เวลานี้เท่านั้นที่ล็อคสติปัญญาของลูกได้ถูกเปิดขึ้นมา ลูกอธิบายความลับเหล่านี้ให้แก่ทุกคนได้

เพลง:
เจ้าผู้ไร้เดียงสานั้นแสนพิเศษ

โอมชานติ
ชีพบาบาเท่านั้นที่เป็นเจ้าผู้ไร้เดียงสา ชางก้าไม่ใช่เจ้าผู้ไร้เดียงสา ชางก้าทำลายในขณะที่ชีพบาบาเป็นผู้สร้าง แน่นอนว่า สวรรค์จะถูกสร้างขึ้นมาและนรกต้องถูกทำลาย ดังนั้นชีพบาบาเท่านั้นที่เป็นเจ้าผู้ไร้เดียงสา มหาสมุทรแห่งความรู้ เวลานี้ลูกๆ มีประสบการณ์ แน่นอนว่าชีพบาบาต้องเคยมาในวงจรที่แล้ว และแน่นอนว่าท่านได้มาในเวลานี้ ท่านต้องมาอย่างแน่นอน เพราะท่านต้องมาทำให้โลกมนุษย์ใหม่ ท่านต้องบอกความลับของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของละครแก่ลูกๆ ดังนั้นท่านจึงต้องมาที่นี่ ท่านไม่สามารถบอกลูกในอาณาเขตละเอียดอ่อน ภาษาของอาณาเขตละเอียดอ่อนนั้นแตกต่างออกไป และในโลกที่ไร้ตัวตนก็ไม่มีภาษา ที่นี่มีการใช้เสียง (talkie) ชีพบาบาคือ ผู้ที่แก้ไขสิ่งที่ได้เสียไปแล้ว พระเจ้า ผู้เดียวที่ประทานการหลุดพ้นในชีวิตให้แก่ทุกคนพูดว่า พ่อต้องมาเมื่อโลกตาโมประธาน อนุสรณ์ของท่านก็ยังอยู่ที่นี่ด้วย ใบหน้าของมนุษย์ทุกคนในการละเล่นนี้ถูกพบเห็นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แม้แต่ใบหน้าของลักษมีและนารายณ์ก็ไม่อาจถูกพบเห็นได้ที่ไหนนอกจากยุคทอง เมื่อพวกเขาได้ใช้ชาติเกิด นามและรูปของพวกเขาก็จะแตกต่างกันไป เมื่อลูกได้เห็นรูปแบบของลักษมีและนารายณ์แล้ว ลูกก็จะไม่เห็นรูปแบบเช่นเดียวกันนั้นอีกถึง5,000 ปี เช่นที่ลูกจะได้เห็นใบหน้าเดียวกันนี้ของคานธีในอีก 5,000 ปีเท่านั้น มีมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วน หลังจาก 5,000 ปีเท่านั้นที่ลูกจะได้เห็นใบหน้าของมนุษย์ที่ได้พบในเวลานี้อีกครั้ง จะมี 84 ใบหน้าของ 84 ชาติเกิด และพวกเขาแต่ละคนจะแตกต่างกันไป แม้กระทั่งการกระทำของคนหนึ่งก็ไม่อาจเปรียบได้กับการกระทำของอีกคนหนึ่งได้ การกระทำใดก็ตามที่ใครแสดงออกมาก็จะซ้ำรอยหลังจาก 5,000 ปี ประเด็นเหล่านี้มีค่าควรแก่การเข้าใจได้เป็นอย่างดี มีภาพลักษณ์ของบาบา ลูกเข้าใจว่า ท่านได้มาก่อนเพื่อสร้างโลกใหม่อย่างแน่นอน เวลานี้ล็อคสติปัญญาของลูกได้ถูกเปิดขึ้นมา ลูกเข้าใจแล้ว เวลานี้ลูกยังต้องปลดล็อคของผู้อื่นด้วยวิธีการเช่นนี้ พ่อที่ไร้ตัวตนต้องอาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุดอย่างแน่นอน ลูกยังอาศัยอยู่ที่นั่นกับพ่ออีกด้วย เริ่มแรกเมื่อพ่อมา บราห์มา วิษณุและชางก้าอยู่กับพ่อ โลกมนุษย์มีอยู่แล้ว แล้วโลกหมุนไปอย่างไรและซ้ำรอยอย่างไร อาณาเขตละเอียดอ่อนต้องถูกสร้างขึ้นก่อนแล้วท่านต้องมาสู่โลกวัตถุ เพราะมนุษย์ผู้ที่จะกลายเป็นเทพกลายเป็นศูทรในเวลานี้ เริ่มแรกพวกเขาต้องกลายเป็นบราห์มินจากนั้นจึงถูกทำให้กลายเป็นเทพ พ่อจึงได้ตอกย้ำความรู้ที่พ่อเคยให้ไว้ในวงจรที่แล้ว เวลานี้พ่อนั่งและสอนราชาโยคะ ต่อมาหลังจากครึ่งวงจร ความเลื่อมใสศรัทธาจึงเริ่มต้นขึ้นมา พ่อเองนั่งและอธิบายว่า โลกเก่าจะกลายเป็นโลกใหม่ได้อย่างไร และในเวลาสุดท้ายการเริ่มต้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างไร ผู้คนเข้าใจว่า ดวงวิญญาณสูงสุดมาแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าท่านมาเมื่อไรหรือท่านมาอย่างไร พวกเขาไม่รู้ว่า ท่านเปิดเผยความลับของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบอย่างไร พ่อพูดว่า พ่อได้มาเป็นการส่วนตัวเพื่อประทานการหลุดพ้นในชีวิตแก่ลูกๆ มายา ราวันทำให้โชคของทุกคนเสียหาย ดังนั้นแน่นอนว่าบางคนจำเป็นต้องมาแก้ไขสิ่งที่เสียไปแล้ว พ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในร่างของบราห์มาเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วเช่นกัน โลกมนุษย์ถูกสร้างขึ้นที่นี่ พ่อมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและทำให้ร่างกายของลูกเป็นอมตะเช่นเดียวกับต้นกัลปะ เวลานี้ร่างกายของลูกเก่าอย่างสิ้นเชิง บาบาทำให้ร่างกายเหล่านั้นเป็นอมตะเป็นเวลาถึงครึ่งวงจร ลูกเปลี่ยนร่างกายของลูกที่นั่น แต่ลูกทำด้วยความสุข เพราะลูกทิ้งเครื่องแต่งกายเก่าๆและไปรับเครื่องแต่งกายใหม่ ที่นั่นลูกจะไม่พูดว่าผู้นั้นผู้นี้ตายแล้ว ที่นั่นสิ่งนั้นไม่ใช่ความตาย ในทำนองเดียวกันลูกได้ตายขณะมีชีวิตที่นี่ ไม่ใช่ว่าลูกตายไปจริงๆแต่ลูกได้ทำให้ตนเองเป็นของชีพบาบา บาบาพูดว่า ลูกคือ แสงในดวงตาของพ่อ ลูกๆ ที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ชีพบาบาพูดสิ่งนี้และบราห์มาก็ยังพูดสิ่งนี้เช่นกัน ผู้นั้นคือ พ่อที่ไร้ตัวตน และผู้นี้คือ พ่อที่มีตัวตน ลูกยังพูดอีกด้วยว่า บาบา ท่านคือ ผู้เดียวกันนั้นและพวกเราก็คือลูกๆ คนเดียวกันนั้นที่ได้มาเพื่อพบท่านอีกครั้งหนึ่ง พ่อพูดว่า พ่อมาและก่อตั้งสวรรค์ แน่นอนว่าลูกต้องการอาณาจักร ดังนั้นพ่อจึงสอนราชาโยคะแก่ลูกๆ ลูกจะได้รับอาณาจักรในเวลาสุดท้าย ต่อมาความรู้นี้จึงไม่มีความจำเป็นที่นั่น ทุกคัมภีร์ ฯลฯ เป็นประโยชน์ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนจะเฝ้าแต่ศึกษาสิ่งเหล่านั้น เช่นที่เมื่อบุคคลสำคัญเขียนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของสถานที่บางแห่ง ผู้อื่นก็จะเฝ้าแต่อ่านสิ่งนั้น มีหนังสือตำราจำนวนนับไม่ถ้วน ผู้คนเฝ้าแต่อ่านหนังสือเหล่านั้น จะไม่มีสิ่งใดเช่นนั้นในสวรรค์ ที่นั่นจะมีเพียงภาษาเดียวเท่านั้น บาบาจึงพูดว่า พ่อได้มาเพื่อทำให้โลกกลายเป็นโลกใหม่อีกครั้ง ก่อนหน้านี้โลกเคยใหม่และในเวลานี้เก่า มายาได้เผาลูกชายของพ่อและทำให้พวกเขากลายเป็นเถ้าถ่าน พวกเขาแสดงสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นลูกๆของราชาสาการ์ (King Sagar มหาสมุทร) สิ่งนั้นถูกต้องเพราะลูกเป็นลูกๆ ของมหาสมุทรแห่งความรู้ จริงๆแล้วพ่อเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ในความเป็นจริงทุกคนเป็นลูกของพ่อแต่คือลูกๆเท่านั้นที่ได้รับการจดจำกันมในทางปฏิบัติ เป็นเพราะลูกๆพ่อจึงต้องมา ท่านพูดว่า พ่อมาเพื่อทำให้ลูกมีสติอีกครั้ง พ่อมาอีกครั้งเพื่อทำให้ผู้ที่น่าเกลียดอย่างสิ้นเชิงและมีสติปัญญาเป็นหินกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง ลูกเข้าใจว่า สติปัญญาของลูกถูกทำให้สูงส่งด้วยความรู้นี้อย่างไร เมื่อสติปัญญาของลูกสูงส่ง โลกนี้จะเปลี่ยนจากดินแดนของหินเป็นดินแดนของความสูงส่งด้วยเช่นกัน บาบาเฝ้าแต่ ดลใจให้ลูกทำความเพียรพยายามเพื่อสิ่งนี้ ดังนั้นแน่นอนว่าบาบาจะต้องมาที่นี่เพื่อสร้างโลกมนุษย์ ท่านสร้างลูกที่เกิดจากปากผ่านผู้ที่ท่านเข้ามาในร่างของเขา ดังนั้นผู้นี้จึงกลายเป็นแม่ นี่คือประเด็นที่ลึกล้ำอย่างมาก! เขาเป็นผู้ชาย ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับเขาที่กลายเป็นแม่เมื่อบาบาเข้ามาในร่างของเขานั้นจะทำให้ผู้คนสับสนอย่างแน่นอน ลูกพิสูจน์สิ่งนั้นด้วยการแสดงให้เห็นแม่และพ่อนี้ บราห์มาและสรัสวตีทั้งสองนั่งอยู่ใต้ต้นกัลปะกำลังศึกษาราชาโยคะ ดังนั้นแน่นอนว่าพวกเขาต้องการกูรู บราห์มา สรัสวตี และลูกๆทั้งหลายคือ ราชฤาษี ลูกมีโยคะเพื่อรับสิทธิ์ในอาณาจักร พ่อมาและสอนราชาโยคะและความรู้ที่คนอื่นไม่อาจสอนได้ ไม่มีผู้อื่นฝึกฝนราชาโยคะ พวกเขาเพียงแต่พูดว่า ศึกษาโยคะ! มีหฐโยคะหลายประเภท ไม่มีซันยาสซีหรือนักบวช ฯลฯ สอนราชาโยคะได้ พระเจ้ามาและสอนราชาโยคะ ท่านพูดว่า พ่อต้องมาทุกวงจรเมื่อถึงเวลาสร้างโลกใหม่ของมนุษย์ ไม่มีการทำลายล้างอย่างสิ้นซาก หากมีการทำลายล้างแบบไม่เหลือซากแล้ว พ่อจะเข้ามาในใครเล่า ผู้ที่ไร้ตัวตนจะมาแล้วทำสิ่งใด พ่ออธิบายว่า โลกนั้นมีอยู่แล้ว ผู้เลื่อมใสศรัทธาก็ยังมีอยู่ด้วยเช่นกัน พวกเขาเรียกหาพระเจ้า สิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่า มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเช่นกัน พระเจ้าต้องมาในเวลาสุดท้ายของยุคเหล็ก เมื่อผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายไม่มีความสุขอย่างมาก พ่อต้องมาเมื่ออาณาจักรของราวันกำลังถึงจุดจบ แน่นอนว่าทุกคนไม่มีความสุขในเวลานี้ สงครามมหาภารตะกำลังอยู่เบื้องหน้า นี่คือ โรงเรียน ที่นี่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ลูกเข้าใจว่า เคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในยุคทอง จากนั้นอาณาจักรของผู้ที่มีมงกุฎชั้นเดียวก็ตามมา ต่อมามีการขยายตัวของศาสนาอื่นๆ และเพื่อขยายอาณาจักรจึงมีสงครามฯลฯ ลูกเข้าใจว่าสิ่งใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วจะซ้ำรอยอีกครั้ง อาณาจักรของลักษมีและนารายณ์จะเริ่มต้นขึ้นมาในเวลานี้ บาบาอธิบายความลับทั้งหมดของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก ไม่มีความจำเป็นที่จะเข้าไปสู่รายละเอียด ลูกเข้าใจว่าลูกคือผู้ที่เป็นของสุริยวงศ์ แน่นอนว่าลูกจะกลับมาใช้ชาติเกิดในสุริยวงศ์ นามและรูปแบบของลูกจะเปลี่ยนไปและลูกก็ยังมีแม่และพ่อที่แตกต่างกันอีกด้วย ลูกต้องเก็บละครทั้งหมดนี้ไว้ในสติปัญญา ลูกได้มาเพื่อรับรู้ว่าพ่อมาอย่างไร ผู้คนมีความรู้ของกีตะเก่าอยู่ในสติปัญญา ก่อนหน้านี้ เราก็มีความรู้ของกีตะเก่าอยู่ในสติปัญญาเช่นกัน เวลานี้หลังจากได้ยินประเด็นที่ลึกล้ำเช่นนั้นแล้ว เราจึงมาเพื่อทำความเข้าใจนัยสำคัญทั้งหมดของทุกสิ่ง ผู้คนยังพูดอีกด้วยว่า ก่อนหน้านี้ความรู้ของลูกแตกต่างไปและเวลานี้เป็นเรื่องที่ดีมาก เวลานี้ลูกเข้าใจวิธีที่จะใช้ชีวิตอยู่ในการครองเรือนแต่ยังคงเป็นเช่นดอกบัว นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของทุกคน ทุกคนต้องตาย พ่อที่ไร้ขีดจำกัดเองพูดว่า สัญญาว่าลูกจะอยู่อย่างบริสุทธิ์และลูกจะกลายเป็นนายของสวรรค์ถึง 21 ชาติเกิด ที่นี่แม้ว่าบางคนอาจจะเป็นมหาเศรษฐี เขายังคงไม่มีความสุข ร่างกายนั้นไม่บริสุทธิ์ ร่างกายของลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกจะไม่ตายเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด พ่อพูดว่า ผู้ที่มาที่นี่คือผู้ที่เป็นของสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ พวกเขากลายเป็นผู้ที่น่าเกลียดด้วยการนั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาราคะ เหตุนั้นเอง ราเด้ กฤษณะและนารายณ์จึงถูกวาดไว้อย่างน่าเกลียด เวลานี้ทุกคนน่าเกลียด พวกเขาน่าเกลียดเพราะนั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาราคะ เวลานี้ลูกต้องลงมาจากกองไฟของตัณหาราคะและนั่งอยู่บนกองไฟแห่งความรู้ จงตัดบ่วงพันธะของยาพิษและผูกบ่วงพันธะแห่งน้ำทิพย์ของความรู้ จงอธิบายด้วยวิธีที่ทำให้ผู้คนพูดได้ว่าลูกกำลังทำงานที่สูงส่ง ผู้ที่เป็นกุมารหรือกุมารีไม่อาจถูกเรียกว่าผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า ลูกไม่ควรสกปรก! เมื่อเวลาผ่านไป ผู้คนจำนวนมากจะมา พวกเขาจะพูดว่าสิ่งนี้ดีมาก ด้วยการนั่งอยู่บนกองไฟแห่งความรู้ลูกจึงกลายเป็นนายของสวรรค์ ส่วนมากเป็นพระบราห์มินที่จัดการเรื่องแต่งงาน ราชายังเลี้ยงดูพระบราห์มินด้วยเช่นกัน พวกเขาถูกเรียกว่า ราชกูรู (กูรูของอาณาจักร) ทุกวันนี้แม้แต่ซันยาสซีก็ยังผูกบ่วงพันธะ เมื่อลูกบอกผู้คนถึงเรื่องราวของความรู้เช่นนั้น พวกเขาก็จะมีความสุขอย่างมาก พวกเขาจะผูกรักกี้ทันทีแล้วก็จะมีการทะเลาะกันที่บ้านอีกด้วย แน่นอนว่าลูกต้องอดทนเล็กน้อย ลูกคือ กองทัพชักตีที่แฝงตัว ลูกไม่ได้ถืออาวุธ เทวีถูกแสดงให้เห็นว่าถืออาวุธมากมาย อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นคือประเด็นของความรู้ ที่นี่สิ่งเหล่านี้คือประเด็นของพลังโยคะ ลูกรับสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกด้วยพลังโยคะ อาณาจักรที่มีขีดจำกัดได้มาจากพลังทางวัตถุเท่านั้น ผู้เป็นนายที่ไร้ขีดจำกัดเท่านั้นที่จะให้อาณาจักรที่ไร้ขีดจำกัด ไม่มีเรื่องของสงครามในสิ่งนี้ พ่อพูดว่า พ่อจะยุยงให้เกิดสงครามได้อย่างไรเล่า พ่อมาเพื่อทำให้การต่อสู้ทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นจบสิ้นลงจนกระทั่งไม่มีแม้แต่ร่องรอยของสิ่งนั้นหลงเหลืออยู่เลย เหตุนี้เองทุกคนจึงจดจำดวงวิญญาณสูงสุด ท่านพูดว่า จงรักษาเกียรติของพ่อ! เมื่อไม่มีศรัทธาในผู้เดียว พวกเขาก็ไขว่คว้าคนอื่นๆ แม้ว่าพวกเขาพูดว่า พระเจ้าอยู่ในพวกเขาด้วยเช่นกัน พวกเขาก็ยังไม่มีศรัทธาในตนเอง ดังนั้นพวกเขาจึงมีกูรู หากพระเจ้าอยู่ในท่านแล้ว เหตุใดท่านจึงต้องมีกูรูอีกเล่า ที่นี่สิ่งนี้พิเศษสุด พ่อพูดว่า เวลานี้พ่อมาด้วยวิธีเดียวกันกับวงจรที่แล้ว เวลานี้ลูกเข้าใจว่า พ่อ ผู้สร้างนั่งและสร้างอย่างไร สิ่งนี้คือละครด้วยเช่นกัน ลูกจะเข้าใจได้อย่างไรว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในอนาคตหากลูกไม่เข้าใจเรื่องวงจรนี้ มีคำกล่าวว่านี่คือสนามของการกระทำ เรามาจากโลกที่ไร้ตัวตนเพื่อเล่นบทบาทของเรา ดังนั้นเราจึงควรรู้จักผู้สร้างและผู้กำกับของละครนี้ เรา นักแสดงได้มาเพื่อรับรู้ว่าละครนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรและการขยายตัวของโลกนี้เกิดขึ้นอย่างไร เมื่อเวลานี้เป็นตอนจบของยุคเหล็ก แน่นอนว่ายุคทองต้องถูกสร้างขึ้นมา การอธิบายเกี่ยวกับวงจรนั้นถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริง ผู้ที่เป็นของสกุลบราห์มินจะเข้าใจ ผู้นี้คือ ประชาบิดา ดังนั้นสกุลของเราจึงขยายตัวอยู่เรื่อยๆ วงศ์สกุลต้องขยายตัว ทุกคนเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเช่นที่เคยทำในวงจรที่แล้ว เราเฝ้าสังเกตอย่างละวาง ลูกแต่ละคนควรตรวจสอบใบหน้าของตนเองในกระจกและถามตนเองว่าลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การรับสิทธิ์ในอาณาจักรยุคทองมากเพียงใด นี่คือ เกมของทุกวงจร ตามงานรับใช้ของแต่ละคนแล้ว ลูกคือนักสังคมสงเคราะห์ทางจิตที่ไร้ขีดจำกัด ลูกทำตามคำแนะนำของดวงวิญญาณสูงสุด จงซึมซับประเด็นที่สวยงามเช่นนั้นอยู่เรื่อยๆ พ่อมาและทำให้ลูกเป็นอิสระจากเงื้อมมือของความตาย ที่นั่นไม่มีการกล่าวถึงความตาย นี่คือ ดินแดนแห่งความตาย และนั่นคือ ดินแดนของความเป็นอมตะ ในดินแดนนี้มีความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบ ขณะที่ดินแดนแห่งนั้นไม่มีร่องรอยของความทุกข์ใดๆ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เราคือแสงของดวงตา ลูกๆ ที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้งของทั้งพ่อที่ไร้ตัวตนและพ่อที่มีตัวตน จงรักษาความซาบซึ้งในการเป็นทายาทของชีพบาบาขณะที่มีชีวิต

2. จงรับสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกด้วยพลังโยคะ เมื่อลูกได้ผูกรักกี้สำหรับความบริสุทธิ์แล้ว ลูกต้องอดทนเล็กน้อย อย่ากลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์

พร:
ขอให้ลูกเป็นตัวของความสุขขณะอาศัยอยู่ในโลกของความทุกข์นี้โดยการอยู่อย่างตระหนักรู้ในพ่อ มหาสมุทรของความสุข

การอยู่อย่างตระหนักรู้ในพ่อมหาสมุทรแห่งความสุขอย่างสม่ำเสมอและลูกจะกลายเป็นตัวของความสุข ไม่ว่าจะมีอิทธิพลของความทุกข์และความไม่สงบมากเพียงไรในโลก ลูกต้องอยู่อย่างละวางและมีความรัก ลูกอยู่กับมหาสมุทรแห่งความสุขและดังนั้นลูกเป็นสุขอย่างสม่ำเสมอแกว่งไกวในชิงช้าของความสุข ลูกๆผู้เป็นมหาสมุทรของความสุขที่ยิ่งใหญ่ ไม่สามารถมีความคิดใดๆของความทุกข์ได้เพราะลูกได้ก้าวห่างออกจากโลกของความทุกข์แล้วและได้เข้ามาในยุคบรรจบพบกัน สายใยทั้งหมดได้ถูกตัดขาดไปแล้วและดังนั้นลูกเฝ้าแต่เคลื่อนไปในคลื่นของมหาสมุทรของความสุข

คติพจน์:
การทำให้จิตใจและสติปัญญาของลูกมั่นคงอยู่ในสภาพที่มีพลังเดียว คือการอยู่ในสันโดษ