14.02.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ศาสนาดั้งเดิมของลูกดวงวิญญาณคือความสงบ ดินแดนของดวงวิญญาณคือดินแดนแห่งความสงบ ลูกดวงวิญญาณเป็นตัวของความสงบ ดังนั้นลูกไม่สามารถร้องขอสำหรับความสงบ

คำถาม:
พลังโยคะของลูกแสดงความมหัศจรรย์อะไร?

คำตอบ:
ด้วยพลังของโยคะ ลูกชำระทั้งโลกให้บริสุทธิ์ มีลูกน้อยมากที่มีพลังโยคะที่จะขจัดภูเขาทั้งหมดนี้และสร้างภูเขาทอง แม้แต่วัตถุธาตุทั้งห้าก็จะกลับมาสะโตประธานและให้ผลที่ดีมาก เมื่อวัตถุธาตุนั้นสะโตประธานร่างกายของลูกก็จะสะโตประธานด้วยเช่นกัน จะมีผลไม้ขนาดใหญ่และอร่อยมาก

โอมชานติ
เมื่อลูกพูด โอมชานติ ลูกควรมีความสุขอย่างมาก ในความเป็นจริง ลูกดวงวิญญาณเป็นตัวของความสงบ ศาสนาดั้งเดิมของลูกดวงวิญญาณคือความสงบ ซันยาสซีพูดถึงสิ่งนี้ว่าความสงบคือพวงมาลัยรอบคอของลูก เหตุใดลูกจึงแสวงหาความสงบภายนอก? ดวงวิญญาณเองนั้นเป็นตัวของความสงบ พวกเขาต้องเข้ามาในร่างกายเพื่อที่จะเล่นบทบาทของเขา หากดวงวิญญาณคงอยู่ในความเงียบเสมอ พวกเขาจะแสดงการกระทำได้อย่างไร? ต้องมีการแสดงการกระทำ ใช่ ดินแดนแห่งความเงียบสงบ ดวงวิญญาณอยู่อย่างเงียบสงบ ไม่ได้มีร่างกายที่นั่น ไม่มีซันยาสซี ฯลฯ ที่จะเข้าใจว่าพวกเขาแต่ละคนคือดวงวิญญาณ พวกเขาคือผู้อาศัยของดินแดนแห่งความเงียบสงบ ลูกๆเคยได้รับการบอกว่าดินแดนแห่งความเงียบสงบคือบ้านของลูก และแล้วลูกก็ไปสู่ดินแดนแห่งความสุขเพื่อเล่นบทบาทของลูก และจากนั้นก็เป็นอาณาจักรราวันในดินแดนของความทุกข์ นี่คือเรื่องราวของ 84 ชาติเกิด พระเจ้าพูดกับอรชุน: ลูกไม่รู้จักชาติเกิดของตนเอง เหตุใดท่านจึงพูดกับผู้นั้นเท่านั้น? เพราะมีการรับประกันสำหรับผู้นั้น มีการรับประกันสำหรับราเด้และกฤษณะและดังนั้นท่านจึงพูดกับพวกเขา พ่อรู้และลูกๆก็รู้ด้วยเช่นกันว่าไม่ใช่ลูกๆ ทั้งหมดจะใช้ 84 ชาติเกิด บางคนจะมาในช่วงกลาง บางคนจะมาในตอนท้าย แต่สำหรับผู้นี้แน่นอน บาบาพูดกับผู้นี้: โอ ลูก! ดังนั้นผู้นี้คืออรชุน ท่านั่งในพาหนะนี้ ลูกๆ สามารถเข้าใจด้วยตนเองว่าลูกจะเกิดมาได้อย่างไร หากลูกไม่ทำงานรับใช้ใดๆ ลูกจะสามารถเข้าไปสู่โลกใหม่ยุคทองในตอนเริ่มต้นได้อย่างไร? นั่นก็จะไม่อยู่ในโชคของลูก ผู้ที่ใช้ชาติเกิดในเวลาสุดท้ายก็จะไปที่นั่นเมื่อบ้านได้กลับมาเก่า พ่อกำลังพูดถึงผู้นี้ สำหรับผู้ที่แน่นอนสำหรับเขา ลูกสามารถเข้าใจได้ว่ามาม่าและบาบาใช้ 84 ชาติเกิด มีกุมาร์ค่าและจานากด้วยเช่นกัน มหารตีเหล่านั้นใช้ 84 ชาติเกิด ผู้ที่ไม่ได้ทำงานรับใช้จะมาเกิดใน ไม่กี่ชาติเกิดอย่างแน่นอนในภายหลัง พวกเขาสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองว่าพวกเขาจะสอบตกและจะมาภายหลัง ในโรงเรียนพวกเขาแข่งขันกันเพื่อที่จะมาถึงเส้นและกลับไป ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเหมือนกันได้ ในการแข่งหากมีความแตกต่างของแม้แต่หนึ่งส่วนสี่นิ้วผู้นั้นก็ประกาศสิทธิ์ในอันดับต้นๆ นี่คือการแข่งม้าด้วยเช่นกัน นี่คือการแข่งอัศวะ อัศวะ หมายถึงม้า พาหนะนี้ก็เรียกว่าม้าด้วยเช่นกัน ไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่พูดเกี่ยวกับ ดักช์ประชาปิตา ที่ได้สร้างไฟบูชายัญและสังเวยม้าในไฟบูชายัญได้เกิดขึ้น ไม่ได้มีทั้ง ดักช์ประชาปิตา และก็ไม่มีไฟบูชายัญใดๆที่สร้างขึ้นโดยเขา มีการเขียนหนังสือที่เป็นเท็จมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา สิ่งเหล่านั้นเพียงแค่เรียกว่าเรื่องเล่า พวกเขารับฟังเรื่องเล่ามากมายในขณะที่ลูกศึกษาเล่าเรียน การศึกษานั้นจะไม่ถูกเรียกว่าเรื่องเล่า ลูกมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ลูกศึกษาที่โรงเรียน ลูกหางานผ่านการศึกษานั้น; ลูกได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เวลานี้ลูกๆ ต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณอย่างมาก สิ่งนี้ใช้ความเพียรพยายาม ด้วยการจดจำพ่อเท่านั้นที่บาปของลูกจะสามารถได้รับการปลดเปลื้อง ลูกต้องจดจำท่านเป็นพิเศษ ลูกไม่ควรจะคิดว่าถึงอย่างไรลูกก็เป็นลูกของชีพบาบา ดังนั้นเหตุใดลูกจึงควรที่จะจดจำท่านเล่า; ไม่เลย ลูกต้องจดจำท่านในขณะที่พิจารณาว่าตนเป็นนักเรียนของท่านด้วยเช่นกัน ชีพบาบากำลังสอนพวกเราดวงวิญญาณ ลูกลืมสิ่งนี้เช่นกัน ชีพบาบาคือครูผู้เดียวเท่านั้นที่สอนความลับของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลกแก่ลูก ลูกไม่แม้กระทั้งจดจำสิ่งนี้ ลูกๆแต่ละคนสามารถถามหัวใจของตนเองว่าลูกได้อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อนานแค่ไหน ลูกใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งภายนอก การจดจำระลึกถึงนี้คือสิ่งหลัก มีคำยกย่องโยคะของบารัตนี้อย่างมาก แต่ใครจะสามารถสอนโยคะของบารัตนี้แก่ลูก? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ พวกเขาได้ใส่ชื่อของกฤษณะในกีตะ ไม่มีแม้แต่บาปเดียวที่สามารถถูกตัดออกไปได้ด้วยการจดจำกฤษณะเพราะเขาคือผู้ที่มีร่างกายที่ทำขึ้นมาจากวัตถุธาตุทั้งห้า การจดจำเขาหมายถึงการจดจำดินเหนียว หมายความว่าลูกจดจำวัตถุธาตุทั้งห้า ชีพบาบานั้นปราศจากร่าง และเหตุนี้เองท่านจึงพูดว่า: จงกลับมาปราศจากร่าง! จดจำฉันพ่อของลูก ลูกเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! ดังนั้นท่านคือผู้เดียวเท่านั้น ถามพวกเขาอย่างชาญฉลาดว่าพระเจ้าของกีตะคือใคร? มีพระเจ้าเดียวเท่านั้นผู้ที่เป็นผู้สร้าง แม้ว่าผู้คนจะเรียกตนเองว่าเป็นพระเจ้า พวกเขาก็ไม่เคยพูดว่าทุกคนเป็นลูกของพวกเขา พวกเขาอาจพูดด้วยเช่นกันว่า: ฉันเป็นพระเจ้าและคุณก็เป็นเช่นเดียวกัน หรือพวกเขาพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่ง พวกเขาพูดว่า: ฉันคือพระเจ้าและคุณคือพระเจ้า และที่ใดก็ตามที่ฉันมองไป ฉันเห็นแต่ท่านเท่านั้น ท่านแม้กระทั้งอยู่ในก้อนหิน พวกเขาเพียงแค่พูดเช่นนี้ พวกเขาจะไม่พูดว่าลูกเป็นลูกของพวกเขา มีเพียงพ่อเท่านั้นที่พูดว่า:โอ ลูกทางจิตผู้เป็นที่รักของพ่อ ไม่มีใครอื่นพูดเช่นนี้ หากลูกพูดว่า: โอ้ ลูกๆ ผู้เป็นที่รักของฉัน กับชาวมุสลิม เขาก็จะตบดีลูก เพียงพ่อเหนือโลกผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถพูดสิ่งนี้ได้ ไม่มีใครสามารถให้ความรู้ของตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของโลกแก่ลูก ไม่มีใครนอกจากพ่อที่ไม่มีตัวตนสามารถอธิบายความลับที่แสดงไว้ในภาพของบันไดของ 84 ชาติเกิด แม้ว่าท่านจะได้ถูกให้ชื่อมากมาย ชื่อที่แท้จริงของท่านคือชีวา มีหลายภาษาและดังนั้นพวกเขาจึงให้ชื่อของท่านในภาษาของเขาเอง เช่นที่ในบอมเบย์พวกเขาเรียกท่านว่าบาบูลนาถ(พระเจ้าแห่งหนาม) อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ลูกเข้าใจว่าท่านคือผู้เดียวที่เปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ ในบารัตชีพบาบาอาจจะถูกให้ชื่อนับพันชื่อ แต่ไม่มีใครเข้าใจความหมายของชื่อเหล่านั้น พ่ออธิบายแก่ลูกๆเท่านั้น และในสิ่งนี้บาบาก็ให้ผู้เป็นแม่อยู่ข้างหน้า นับตั้งแต่พ่อมาก็มีความเคารพนับถือต่อสตรีมากขึ้น พ่อได้เพิ่มคำยกย่องของผู้เป็นแม่ ลูกคือกองทัพชีพชัคตี เพียงลูกเท่านั้นที่รู้จักชีพบาบา มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าสัจจะ ได้มีการจดจำว่าแม้ว่าเรือของสัจจะอาจจะโคลง แต่มันจะไม่มีวันจม ดังนั้นลูกคือคนที่แท้จริง ผู้ที่กำลังก่อตั้งโลกใหม่ ทุกสิ่งที่ไม่จริงทั้งหมดจะถูกทำลาย ลูกจะไม่ปกครองที่นี่ ในชาติเกิดครั้งต่อไปของลูก ลูกจะมาและปกครองที่นี่ เรื่องเหล่านี้แฝงตัวมากและมีเพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจ เวลานี้ลูกรู้ว่าหากลูกไม่ได้พบกับบาบาลูกก็จะไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เวลานี้ลูกเข้าใจสิ่งนี้แล้ว ผู้นี้คือยุธิษฐิระผู้ที่ทำให้ลูกๆตื่นตัวในสนามรบ นี่คือการรบราที่ไม่ใช้ความรุนแรง ผู้คนก็คิดว่ามีเพียงการต่อสู้กับกันและกันเท่านั้นที่เป็นความรุนแรง พ่อพูดว่า: ความรุนแรงอันดับแรกและหลักคือการใช้ดาบของตัณหาราคะ เหตุนี้เองตัณหาราคะจึงกล่าวได้ว่าเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูก ลูกต้องเอาชนะสิ่งนี้ สิ่งหลักที่ลูกต้องชนะคือกิเลสของตัณหาราคะ การมีความไม่บริสุทธิ์หมายถึงการมีกิเลส ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กล่าวได้ว่ามีกิเลส พวกเขาคือผู้ที่ข้องแวะในกิเลส ลูกจะไม่เรียกผู้ที่มีความโกรธว่ามีกิเลส คนทีมีความโกรธก็คือคนที่โกรธ และคนที่มีความละโมบก็คือคนละโมบ มีการกล่าวถึงเหล่าเทพว่าปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ เป็นอิสระจากความละโมบ เป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่น และเป็นอิสระจากกิเลส; พวกเขาไม่เคยข้องแวะในกิเลส เมื่อผู้คนถามลูกว่าเด็กจะสามารถสร้างขึ้นมาโดยไม่มีกิเลสได้อย่างไร บอกพวกเขา: ลูกพิจารณาว่าเหล่าเทพนั้นปราศจากกิเลสและนั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส ยุคทองแดงและยุคเหล็กคือโลกที่มีกิเลส ลูกนั้นเรียกตนเองว่ามีกิเลสและเรียกเหล่าเทพว่าปราศจากกิเลส ลูกรู้ว่าลูกนั้นเคยมีกิเลส และเวลานี้ลูกกำลังจะกลับมาปราศจากกิเลสเช่นเดียวกับพวกเขา ลักษมีและนารายณ์นั้นประกาศสิทธิ์ในสถานะภาพของเขาด้วยพลังโยคะ และกำลังประกาศสิทธิ์นั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกัน พวกเราเคยเป็นเทพ พวกเราประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของเราเมื่อวงจรที่แล้ว และแล้วเราก็สูญสิ้นสิ่งนั้นไปและกำลังประกาศสิทธิ์ในสิ่งนั้นกลับคืนมาอีกครั้ง แม้ว่าสติปัญญาของลูกจะไตร่ตรองสิ่งนี้ ลูกก็จะมีความสุขมากมาย อย่างไรก็ตามมายาทำให้ลูกลืมที่จะรักษาสำนึกรู้นี้ บาบารู้ว่าลูกไม่สามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงได้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อลูกๆ อยู่อย่างไม่สั่นคลอนและอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกก็จะไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกได้อย่างรวดเร็ว และลูกดวงวิญญาณจะสามารถกลับบ้านได้ แต่ไม่เลย! ผู้นี้คือผู้ที่ต้องไปก่อน จะมีขบวนแต่งงานของชีพบาบา ผู้เป็นแม่ถือตะเกียงดินเผาไปในการแต่งงาน ตะเกียงนี้เป็นสัญลักษณ์ของชีพบาบาผู้เป็นเจ้าบ่าว ผู้ที่เป็นแสงที่จุดประกายอย่างสม่ำเสมอ เวลานี้ท่านได้จุดแสงของพวกเรา พวกเขาก็นำสิ่งของเวลาปัจจุบันไปใช้กับหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกจุดเปลวไฟของลูกด้วยพลังโยคะ ลูกกลับมาบริสุทธิ์ด้วยโยคะและลูกได้รับความมั่งคั่งด้วยความรู้ การศึกษานี้คือแหล่งแห่งรายได้ของลูก ด้วยพลังของโยคะลูกก็ชำระล้างบารัตให้บริสุทธิ์เป็นพิเศษและทั้งโลกโดยทั่วไป กุมารีสามารถกลายเป็นผู้ช่วยที่ดีมากในสิ่งนี้ ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ดีมากจากการทำงานรับใช้นี้ ลูกต้องทำให้ชีวิตของลูกเป็นเช่นเพชรไม่มีสิ่งใดน้อยไปกว่านั้น ได้มีการกล่าวว่า: ทำตามแม่และพ่อ ดูแม่พ่อและพี่น้องหญิงชายพิเศษ ลูกๆสามารถอธิบายได้ในนิทรรศการว่าลูกมีสองพ่อ: พ่อทางโลกของลูกและพ่อเหนือโลก ใครยิ่งใหญ่กว่ากัน? พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดยิ่งใหญ่กว่าอย่างแน่นอน ท่านคือผู้เดียวที่ลูกได้รับมรดกของลูกจากท่าน เวลานี้ท่านกำลังให้มรดกของลูกแก่ลูก ท่านกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก พระเจ้าพูด: พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูกในเวลานี้ และแล้วในชาติเกิดหน้าของลูก ลูกก็กลายเป็นนายของโลก พ่อเข้ามาในบารัตทุกวงจรและทำให้บารัตนั้นมั่งคั่งมาก ลูกกลายเป็นนายของโลกด้วยการศึกษานี้ ลูกได้รับอะไรจากการศึกษาอื่น? ที่นี่ลูกกลายเป็นเช่นเพชรถึง 21 ชาติเกิด มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนระหว่างการศึกษานี้และการศึกษาอื่น ที่นี่พ่อ ครูและกูรูคือหนึ่งเดียว ดังนั้นลูกจึงได้รับมรดกจากพ่อ มรดกจากครู และมรดกจากกูรู พ่อพูดว่า: เวลานี้ลืมทุกสิ่งรวมทั้งร่างกายของลูกเอง เมื่อลูกตายทั้งโลกก็ตายไปจากลูก ลูกได้กลายเป็นบุตรบุญธรรมของบาบา แล้วลูกจะจดจำใครหรือ? แม้แต่ในขณะที่เห็นผู้อื่น ก็ควรจะเป็นราวกับว่าลูกไม่ได้เห็นพวกเขา ลูกมาเพี่อเล่นบทบาทของลูก แต่สติปัญญาของลูกก็เข้าใจว่าเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน แล้วก็ลงมาอีกครั้งเพี่อเล่นบทบาทของลูก หากลูกเก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูก ลูกก็จะมีประสบการณ์ของความสุขมากมาย ลูกๆต้องปล่อยวางจากสำนึกที่เป็นร่าง พวกเราต้องทิ้งสิ่งเก่าๆเหล่านี้ที่นี่ เพราะเวลานี้พวกเราต้องกลับบ้าน เวลานี้การละเล่นกำลังจะสิ้นสุดลง โลกเก่าจะถูกจุดให้ลุกเป็นไฟ ทั้งคนตาบอดและลูกของคนตาบอดกำลังนอนหลับใหลในการนอนหลับของความไม่รู้ นี่ไม่ใช่การนอนหลับปกติของผู้คน แต่เป็นเรื่องของการนอนหลับใหลของความไม่รู้ ลูกต้องปลุกพวกเขาจากสิ่งนี้ ความรู้คือกลางวันยุคทอง; ความไม่รู้คือกลางคืนยุคเหล็ก สิ่ง เหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ เมื่อเด็กสาวแต่งงานเธอก็จดจำพ่อแม่ของเธอและฝ่ายสามีของเธอ ฯลฯ เวลานี้ต้องลืมพวกเขา บางคู่ก็เป็นเช่นนั้นที่พวกเขาแสดงให้ซันยาสซีเห็นว่าพวกเขานั้นสามารถละเว้นจากตัณหาราคะได้อย่างไร แม้ว่าพวกเขาจะเป็นคู่ พวกเขาก็ทำให้ดาบแห่งความรู้อยู่ตรงกลางระหว่างเขา คำสั่งของพ่อคือ: จงอยู่อย่างบริสุทธิ์! เพียงแค่ดูที่ราเมซและอูซ่า พวกเขาไม่เคยมีความไม่บริสุทธิ์ระหว่างพวกเขา เพราะความกลัวที่จะสูญเสียอาณาจักรของ 21 ชาติเกิดของพวกเขา ที่พวกเขานั้นจะล้มละลาย มีบางคนที่ล้มเหลวในสิ่งนี้ นอกจากนี้ยังมีการแต่งงานในนามเท่านั้นด้วยเช่นกัน ลูกรู้ว่าลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากโดยการอยู่อย่างบริสุทธิ์ ลูกต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์สำหรับชาติเกิดเดียวนี้เท่านั้น เมื่อลูกได้รับพลังโยคะ ลูกสามารถควบคุมอวัยวะประสาทสัมผัสของลูก ลูกชำระล้างทั้งโลกให้บริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะ มีลูกจำนวนน้อยมากที่มีพลังโยคะที่จะขจัดภูเขาทั้งหมดและก่อตั้งภูเขาแห่งทอง ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งใดนี้ พวกเขาเพียงแค่วนไปรอบภูเขาโกเวอร์ดาน มีเพียงพ่อเท่านั้นที่ทำให้ทั้งโลกเป็นยุคทอง ไม่ใช่ว่าหิมาลัยจะกลายเป็นทอง ที่นั่นเหมืองทองคำยังคงเต็มเปี่ยม วัตถุธาตุทั้งห้าสะโตประธาน สิ่งเหล่านั้นให้ผลที่ดีมาก เพราะว่าวัตถุธาตุสะโตประธาน ร่างกายของลูกก็สะโตประธานด้วยเช่นกัน ผลไม้ที่นั่นใหญ่มากและอร่อย ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ เมื่อลูกพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อเท่านั้นที่ลูกจะสามารถเป็นอิสระจากกิเลส เมื่อลูกได้กลับมามีจิตสำนึกที่เป็นร่าง ลูกก็จะมีความต้องการต่อตัณหาราคะ โยคีไม่เคยข้องแวะในกิเลส แม้ว่าลูกอาจจะมีพลังของความรู้บางอย่าง แต่ถ้าลูกไม่ใช่โยคีลูกก็สอบตก เมื่อลูกถูกถามว่าความพยายามหรือรางวัลยิ่งใหญ่กว่ากัน ลูกก็พูดว่าความเพียรพยายามนั้นยิ่งใหญ่กว่า ในทำนองเดียวกัน ลูกจะพูดว่า ในสิ่งนี้โยคะนั้นยิ่งใหญ่กว่า เป็นเพียงด้วยการมีโยคะเท่านั้นที่ลูกสามารถกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ลูกๆพูดว่าเวลานี้ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่กับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกจะได้รับอะไรจากการศึกษากับมนุษย์? เงินเดือนของลูกเป็นเท่าไหร่? เพชรพลอยแต่ละเม็ดที่ลูกสร้างสมที่นี่มีค่าหลายแสนรูปี ที่นั่นไม่เคยมีการนับเงิน มีความมั่งคั่งมากมายนับไม่ถ้วน ทุกคนมีฟาร์มของตนเองฯลฯ พ่อบอกว่า: เป็นเวลานี้ที่พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก นั่นคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ลูกต้องกลับมาสูงส่งด้วยการทำความเพียรพยายาม อาณาจักรของลูกกำลังมีการก่อตั้งขึ้น ลักษมีและนารายณ์ประกาศสิทธิ์ในรางวัลของพวกเขาอย่างไร? เมื่อลูกเข้าใจในรางวัลของพวกเขาแล้ว ลูกต้องการอะไรอีก? เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าพ่อมาทุกๆ วงจร ทุกๆ 5000 ปี และทำให้ผู้คนของบารัตกลายเป็นชาวสวรรค์ ดังนั้นลูกๆ ควรจะมีความกระตือรือร้นเช่นนั้นในการทำงานรับใช้ที่ลูกจะไม่กินอาหารจนกว่าลูกจะได้ชี้หนทางให้แก่ใครบางคน เมื่อลูกมีความจริงจังและกระตือรือร้นเช่นนั้นเท่านั้นที่ลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ไนสถานภาพที่สูง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ใต้พบพานอิกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกต้องทำให้ชีวิตของลูกเป็นเช่นเพชรสำหรับ 21 ชาติเกิด ด้วยการทำงานรับใช้ของพระเจ้า ลูกต้องทำตามแม่และพ่อและพี่น้องหญิงชายพิเศษเท่านั้น

2. เพื่อที่จะสร้างสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก จงลืมทุกคนรวมทั้งร่างกายของลูกเอง ลูกต้องทำให้การจดจำระลึกถึงของลูกไม่สั่นคลอนและสม่ำเสมอ ลูกต้องเป็นอิสระจากความโลภและความผูกพันยึดมั่น และปราศจากกิเลสเหมือนเหล่าเทพ

พร:
ขอให้ลูกมีอิทธิพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะเช่นเดียวกับการเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมด

หมอมีความรู้เกี่ยวกับโรคทั่วไปทั้งหมด แต่พร้อมกันนั้นบางคนก็เป็นที่รู้จักกันดีด้วยการมีความรู้พิเศษในสาขาเฉพาะ ในทำนองเดียวกันลูก ๆ แน่นอนจะต้องเต็มไปด้วยทุกคุณธรรม แต่เวลานี้ลูกควรก้าวต่อไปข้างหน้าโดยการมีประสบการณ์ในคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้านและใช้สิ่งนั้นเพื่องานรับใช้ เช่นที่สรัสวดีที่ได้รับการกราบไหว้บูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งความรู้ ลักษมีได้รับการกราบไหว้บูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ในทำนองเดียวกันในขณะที่มีคุณธรรมและพลังทั้งหมดในตัวลูกเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำวิจัยในคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะและทำให้ตนเองมีอิทธิพลในเรื่องนั้น

คติพจน์:
ทำให้งูแห่งกิเลสเป็นเตียงของโยคะที่ง่ายดาย และลูกจะอยู่อย่างไร้กังวลอย่างสม่ำเสมอ