14.03.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เช่นที่บัพและดาดาทั้งสองนั้นปราศจากความหลงทะนงตนและทำงานรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตัวและไม่มีความโลภต่อสิ่งใดสำหรับตนเอง ดังนั้นลูกๆ ต้องเป็นเมือนพ่อ

คำถาม:
พ่อ, จ้าวแห่งคนจนทำให้โชคของลูกๆ ที่ยากจนนั้นสูงส่งบนพื้นฐานใด?

คำตอบ:
บาบาพูดว่า ลูกๆ ขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกและดูแลเอาใจใส่ทุกสิ่ง สติปัญญาของลูกควรจะจดจำอยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่ลูกมีเป็นของบาบา เพียงแต่อยู่อย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และโชคของลูกจะกลับมาสูงส่ง ลูกจำเป็นต้องมีความซื่อสัตย์เป็นอย่างยิ่งในสิ่งนี้ หากลูกมีศรัทธาอย่างเต็มที่ก็เหมือนราวกับว่าลูกได้รับการหล่อเลี้ยงจากยักย่า ลูกอยู่ที่บ้านอย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และลูกรับประทานจากคลังสมบัติของชีพบาบา ลูกควรจะบอกทุกสิ่งกับบาบาอย่างชื่อสัตย์

โอมชานติ
ชุมนุมทางจิตของหนทางของความรู้นี้พิเศษสุดเมื่อเทียบกับชุมนุมทางศาสนาเหล่านั้นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกมีประสบการณ์ของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกรู้ว่าผู้รู้และผู้เคร่งศาสนามากมายถ่ายทอดคัมภีร์ฯลฯ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ขณะที่ทุกสิ่งที่นี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ลูกกำลังนั่งที่นี่อยู่เบื้องหน้าของใคร? เบื้องหน้าของแม่และพ่อทั้งสองนี้ ที่นั่นไม่ได้เป็นเช่นนี้ ลูกรู้ว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอยู่ที่นี่และมีแม่และแม่จูเนียร์ด้วยเช่นกัน ลูกมีความสัมพันธ์มากมาย ไม่มีความสัมพันธ์เช่นนั้นที่นั่นและไม่มีสาวกใดๆที่นั่น ของพวกเขาเป็นหนทางสันโดษ ศาสนาของพวกเขานั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากศาสนาของลูก มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ลูกรู้เช่นกันว่าลูกจะได้รับความสุขเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นจากพ่อทางร่างของลูกเป็นเวลาเพียงหนึ่งชาติเกิด และแล้วลูกจะได้รับพ่อใหม่และสิ่งใหม่ๆ ที่นี่มีพ่อเหนือโลก พ่อทางโลก และพ่อทางจิตด้วยเช่นกัน ลูกได้รับมรดกจากพ่อทางร่างและได้รับมรดกจากพ่อเหนือโลกด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามพ่อทางจิตนี้น่าอัศจรรย์, ลูกไม่สามารถได้รับมรดกใดจากท่าน ใช่, ชีพบาบาให้มรดกแก่ลูกโดยผ่านผู้นี้ เหตุนี้เองผู้คนจึงจดจำพ่อเหนือโลกอย่างมากมาย พวกเขาจดจำพ่อทางร่างของพวกเขาด้วยแต่ไม่มีใครจดจำพ่อทางจิตนี้,พ่อบราห์มา ลูกรู้ว่าผู้นี้เป็นพ่อของมนุษยชาติ ท่านไม่ได้เป็นเพียงพ่อของใครคนเดียว พ่อของมวลมนุษยชาตินั้นคือปู่ของปู่ของปู่ ชีพบาบาไม่ได้เรียกว่าเป็นปู่ของปู่ของปู่ ในความสัมพันธ์ทางร่างกายก็มีพ่อทางร่างและปู่ ผู้นี้เป็นปู่ของปู่ของปู่ ไม่สามารถพูดเช่นนี้ถึงพ่อทางโลกหรือพ่อเหนือโลก ลูกไม่ได้รับมรดกใดๆจากปู่ของปู่ของปู่นี้ พ่อนั่งที่นี่และอธิบายประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด สิ่งต่างๆ ของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาแยกกันอย่างสิ้นเชิง บทบาทของละครถูกกำหนดไว้แล้วและจะยังคงมีการแสดงต่อไป พ่อบอกลูกว่าลูกใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไรและไม่ใช่ 8.4 ล้านชาติเกิด พ่อมาและเวลานี้ทำให้พวกเราและทั้งโลกนั้นให้มีความถูกต้องตามศีลธรรม ไม่มีใครกลายเป็นดวงวิญญาณที่ถูกต้องตามศีลธรรมในเวลานี้ โลกของดวงวิญญาณบุญแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ดวงวิญญาณบุญไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในที่ซึ่งดวงวิญญาณบาปอยู่ได้ ที่นี่ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ให้ทานแก่ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ทานหรือทำบุญ ฯลฯ ในดินแดนของดวงวิญญาณบุญ ความรู้นี้ที่ว่าเราได้รับมรดกถึง 21 ชาติเกิดอย่างไรในยุคบรรจบพบกันไม่ได้คงอยู่ที่นั่น, ไม่เลย เพียงเวลานี้เท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้นี้จากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดที่จะทำให้ลูกได้รับความสุข พลานามัยดีและความมั่งคั่งอย่างสม่ำเสมอถึง 21 ชาติเกิด ที่นั่นช่วงชีวิตของลูกยืนยาว ชื่อที่แท้จริงคือดินแดนแห่งความเป็นอมตะ มีคำกล่าวว่าชางก้าได้บอกเรื่องราวของความเป็นอมตะแก่ปารวตี สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้คงอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ในสิ่งนั้นเช่นกันเรื่องราวของความเป็นอมตะไม่สามารถที่จะบอกแค่เพียงคนเดียวได้ เหล่านั้นเป็นสิ่งต่างๆของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา และผู้คนก็ยังคงเชื่อสิ่งเหล่านี้ต่อไป การพูดเท็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน นี้คือการประณามท่าน พวกเขาพูดถึงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด, ผู้ที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันและท่านอยู่ในก้อนกรวดและก้อนหิน ลูกได้ประณามท่านมากยิ่งกว่าตัวลูกเอง พ่อรับใช้ลูกอย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พ่อไม่มีความโลภที่จะกลายเป็นอันดับหนึ่ง ไม่เลย, พ่อเพียงแต่มีความใส่ใจที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้น สิ่งนี้เรียกได้ว่าการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ท่านคารวะลูกๆ บาบาไม่มีตัวตนและปราศจากความหลงทะนงตน ท่านไม่มีความหลงทะนงตนเลย ท่านสวมเสื้อผ้าเดิมฯลฯ ท่านไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบของเสื้อผ้าการแต่งกายของท่านในขณะที่ผู้คนเหล่านั้นเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทั้งหมดของพวกเขาไปเรื่อยๆ เครื่องแต่งกายของผู้นี้ธรรมดา พวกเขาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกันในขณะที่ผู้นี้เฝ้าแต่แต่งกายธรรมดา ไม่มีความแตกต่างใดๆเลย พ่อพูดว่า พ่อรับการค้ำจุนของร่างกายธรรมดา ร่างธรรมดาไหน? ผู้ที่ไม่รู้ถึงชาติเกิดของตนเองหรือเขาได้ใช้กี่ชาติเกิด พวกเขาพูดว่ามี 8.4 ล้านชาติเกิด เหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่พวกเขาเคยได้ยินมา ไม่มีประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้น พวกเขาทำให้ลูกหวาดกลัวด้วยการพูดว่า หากลูกทำการกระทำเช่นนั้นลูกจะกลายเป็นลาหรือสุนัขฯลฯ พวกเขาพูดด้วยเช่นกันว่าลูกจะข้ามไปได้ด้วยการจับหางวัว เวลานี้วัวมาจากที่ใด? ในความเป็นจริงวัวของสวรรค์นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิง วัวที่นั่นชั้นหนึ่ง เช่นที่ลูกนั้นกลับมาสมบูรณ์พร้อมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นวัวที่นั่นก็ชั้นหนึ่งด้วยเช่นกัน กฤษณะไม่เคยป้อนหญ้าให้กับวัว เหตุใดเขาต้องทำเช่นนั้น? นั่นเป็นเพียงวิธีที่พวกเขาพรรณนาถึงความงามของเวลานั้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่ใช่กฤษณะนั้นดูแลวัว พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่ากฤษณะเป็นคนเลี้ยงวัว มีความแตกต่างเป็นอย่างมากระหว่างเจ้าชายองค์แรกของยุคทองที่เต็มไปด้วยทุกคุณธรรมกับคนเลี้ยงวัว พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด เพราะศาสนาเทพไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ นี้คือศาสนาเดียวเท่านั้นที่หายไป สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ใด พ่อพูดว่า พ่อให้ความรู้นี้แก่ลูก เพื่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก เมื่อลูกได้กลายเป็นนายแล้วลูกก็ไม่ต้องการความรู้นี้อีกต่อไป ความรู้นั้นให้แก่ผู้ที่ไม่รู้เสมอ มีคำกล่าวว่า เมื่อพระอาทิตย์แห่งความรู้ขึ้น ความมืดของความไม่รู้ก็หายไป เวลานี้ลูกรู้ว่าทั้งโลกอยู่ในความมืด มีชุมนุมทางศาสนามากมาย ที่นี่ไม่ใช่หนทางของความเลื่อมใสศรัทธา นี่เป็นหนทางที่นำไปสู่การหลุดจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ลูก ลูกเรียกหาในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาว่า เมื่อท่านมาเราจะเป็นของท่าน เราจะไม่เป็นของใครนอกจากท่านเพราะท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความสุข มหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์ และมหาสมุทรแห่งความมั่งคั่ง ท่านให้ทรัพย์สมบัติแก่ลูกด้วยเช่นกัน ท่านทำให้ลูกมั่งคั่งอย่างมาก ลูกรู้ว่าลูกมาที่นี่เพื่อที่จะทำให้อาภรณ์ของลูกเต็มเปี่ยมโดยชีพบาบาถึง 21 ชาติเกิด นั่นคือลูกมาเพื่อที่จะกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา ลูกเคยรับฟังเรื่องราวมากมายในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา และลูกก็ยังคงลงบันไดมาเรื่อยๆ ไม่มีใครสามารถไปสู่สภาพของการขึ้นไปได้ พวกเขาได้ยืดระยะเวลาของวงจรออกไป พวกเขาพูดว่าระยะเวลาของวงจรนั้นหลายแสนปี เวลานี้ลูกมาเพื่อรู้ว่าระยะเวลาของแต่ละวงจรคือ 5000 ปี จำนวนชาติเกิดสูงสุดคือ 84 ชาติเกิดและน้อยที่สุดคือ 1 ชาติเกิด ดวงวิญญาณลงมาเรื่อยๆจากต้นไม้ที่ไม่มีตัวตน พวกเขาลงมาตามลำดับเพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา ดั้งเดิมแล้วพวกเรามาจากต้นไม้ที่ไม่มีตัวตน เรามาจากที่นั่นเพื่อเล่นบทบาทของเราที่นี่ ทั้งหมดนั้นอยู่อย่างบริสุทธิ์ที่นั่น อย่างไรก็ตาม บทบาทของทุกคนมีความแตกต่างกันไป เก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูก และเก็บต้นไม้ไว้ในสติปัญญาของลูกด้วยเช่นกัน พ่อบอกทุกสิ่งแก่ลูกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของยุคทองจนถึงตอนสิ้นสุดของยุคเหล็ก ไม่มีมนุษย์ใดสามารถบอกสิ่งนี้แก่ลูกได้ แม้กระทั่งดาด้านี้ก็ไม่สามารถบอกลูกได้ มีเพียงซัทกูรูเดียวเท่านั้นที่การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน กูรูที่เหลือทั้งหมดเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา มีพิธีกรรมมากมาย มีการแสดงโอ้อวดมากมายในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา นั่นเป็นเหมือนกับภาพลวงตา ผู้คนได้ติดกับในภาพลวงตาในลักษณะเช่นนั้นที่หากใครพยายามจะดึงพวกเขาออกมา ตัวเขาเองก็จะกลับมาติดกับในนั้นด้วย สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครด้วยเช่นกัน ไม่มีอะไรใหม่! ทุกวินาทีที่ผ่านไปเป็นไปตามละครที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกกำลังศึกษาราชาโยคะจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา และเป็นนายของโลก ลูกๆ ควรที่จะมีความซาบซึ้งนี้ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมาในบารัตเท่านั้นและหลังจากทุก 5000 ปีเท่านั้น ท่านคือมหาสมุทรแห่งความสงบและมหาสมุทรแห่งความสุข คำยกย่องนี้เป็นของพ่อเหนือโลกเท่านั้น ลูกเข้าใจว่าคำยกย่องนี้ถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริงและที่ลูกได้รับทุกสิ่งจากผู้เดียว ผู้เดียวที่ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าคือผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข ในขณะที่นั่งอยู่ที่ศูนย์ของลูก,ลูกจะมีโยคะกับใคร? จะเข้าไปสู่สติปัญญาของลูกว่าชีพบาบาอยู่ในมธุบันและลูกกำลังจดจำท่าน ชีพบาบาเองพูดว่า พ่อได้เข้ามาในร่างเก่าที่ธรรมดาเพื่อทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์อีกครั้ง พ่อถูกผูกไว้ด้วยพันธะของละคร ลูกเคยประณามพ่อเป็นอย่างมากและพ่อทำให้ลูกมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา นี่เป็นเรื่องของเมื่อวานนี้เท่านั้น ลูกเคยกราบไหว้บูชาพ่ออย่างมากมาย พ่อได้ให้อาณาจักรและโชคแก่ลูก และลูกก็สูญสิ้นทั้งหมดนั้น เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกลายเป็นนายของโลกอีกครั้งหนึ่ง สิ่งนี้จะไม่อยู่ในสติปัญญาของใครอื่น เหล่านี้คือเทพที่มีคุณธรรมที่สูงส่ง พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้สูง 80 ถึง 100 ฟุต ไม่ใช่ว่าเพราะช่วงชีวิตของพวกเขายืนยาวแล้วพวกเขาจะสูงเท่ากับเพดาน ช่วงชีวิตของลูกสั้นลงในยุคเหล็ก พ่อมาและทำให้ช่วงชีวิตของลูกยืนยาวขึ้น เหตุนี้เองพ่อพูดว่า อธิบายให้กับแม้กระทั่งรัฐมนตรีสาธารณสุข บอกพวกเขาว่า เราสามารถบอกท่านถึงวิธีการเช่นนั้นที่ท่านจะไม่ล้มป่วยเลย พระเจ้าพูดว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์และมีพลานามัยดีเสมอ เราสามารถรับประกันสิ่งนี้ได้ โยคีมีความบริสุทธิ์และดังนั้นช่วงชีวิตของพวกเขาจึงยืนยาวด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกคือราชาโยคีและเป็นราชริชีด้วย ชันยาสซีเหล่านั้นไม่สามารถสอนราชาโยคะได้เลย พวกเขาบอกว่าแม่น้ำคงคานั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พวกเขาขอให้ลูกให้ทานแก่แม่น้ำคงคา เวลานี้ลูกจะสามารถให้ทานแก่คงคาได้อย่างไร? มนุษย์ได้โยนเงินลงไปในนั้น และบัณฑิตก็เก็บเงินนั้นไว้เพื่อตนเอง เวลานี้ลูกกลับมาบริสุทธิ์โดยพ่อ ลูกให้อะไรแก่พ่อ? ไม่ให้อะไรเลย! พ่อคือผู้ประทาน ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาลูกเคยให้แก่คนจนในนามของพระเจ้า แต่ในความเป็นจริงลูกให้แก่ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกไม่บริสุทธิ์และผู้ที่รับเอาไปก็ไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกกำลังกลับมาบริสุทธิ์ ที่นั่นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้ทานแก่ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ พวกเขายกกุมารีให้เมื่อเธอบริสุทธิ์ พวกเขาโค้งคำนับเธอ ให้อาหารเธอและให้เงินแก่เธอด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อเธอแต่งงานชีวิตของเธอก็ถูกทำลาย นี่คือชะตากรรมในละครด้วยเช่นกันและจะซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่ง อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาจะเกิดขึ้นอีกครั้ง พ่อให้ข่าวของยุคทองแก่ลูกด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกๆ ได้รับความเข้าใจแล้ว ก่อนหน้านั้นลูกไม่รู้คิด คัมภีร์ศาสนาทั้งหลายบรรจุประเด็นต่างๆในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีใครสามารถบรรลุถึงพ่อได้ด้วยคัมภีร์เหล่านั้น เมื่อพ่อมาเท่านั้นที่พ่อจะสามารถให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน และพ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อเปลี่ยนโลกเก่าให้เป็นโลกใหม่ พ่อคือจ้าวแห่งคนจน พ่อทำให้ผู้ที่ยากจนมั่งคั่ง คนจนเป็นของพ่อในทันที พวกเขาพูดว่าบาบาฉันเป็นของท่าน ทุกสิ่งที่ฉันมีเป็นของท่าน พ่อพูดว่า อยู่อย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ใช้สติปัญญาของลูกเพื่อที่จะเข้าใจว่านั่นไม่ได้เป็นของลูก นั่นเป็นของพ่อ ต้องการลูกที่รู้คิดที่ดีมากสำหรับสิ่งนี้ เมื่อลูกทำอาหารอยู่ที่บ้านก็เหมือนราวกับว่าลูกกำลังรับประทานจากยักย่าของชีพบาบา,เพราะลูกเป็นของยักย่า ทุกสิ่งที่ลูกมีเป็นของยักย่า ดังนั้นขณะที่อยู่ที่บ้านอยู่อย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ราวกับว่าลูกกำลังรับประทานจากคลังสมบัติของชีพบาบา อย่างไรก็ตามลูกจำเป็นต้องมีศรัทธาที่สมบูรณ์ หากศรัทธาของลูกขึ้นลง, มีตัวอย่างของกษัตริย์ฮาริชจันทรา ลูกต้องบอกทุกสิ่งกับบาบา พ่อเป็นจ้าวแห่งคนจน

เพลง: ในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึง

ลูกเคยจดจำพ่อมาถึงครึ่งหนึ่งของวงจรและในที่สุดก็ได้พบพ่อแล้ว เวลานี้ในไม่ช้าจะมีชัยชนะสำหรับความรู้ ยุคทองต้องมาอย่างแน่นอน ยุคบรรจบพบกันที่ลูกจะกลายเป็นมนุษย์ที่สูงสุดนั้นอยู่ระหว่างกลาง ลูกเป็นของหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ และแล้วขณะที่ผ่าน 84 ชาติเกิด ลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ และลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง ลูกกลายเป็นสิ่งนี้ในวงจรก่อนหน้านี้ ผู้ที่ทำความเพียรพยายามในวงจรก่อนหน้านี้จะทำความเพียรพยายามอีกครั้งและประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขา พ่อมองดูทุกสิ่งอย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ พ่อพูดว่า ลูกคือผู้นำสาสน์ ที่เหลือไม่ใช่ผู้นำสาสน์ เพียงซัทกูรูเดียวเท่านั้นที่ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งศาสนาอื่นๆ เพียงแค่มาก่อตั้งศาสนาของตนเอง ดังนั้นพวกเขาจะเป็นกูรูได้อย่างไร? พ่อให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเข้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. รักษาความซาบซึ้งไว้เสมอของการได้พบพ่อ, มหาสมุทรของความสงบ, ความสุข และความมั่งคั่ง และที่ลูกได้รับทุกสิ่งจากผู้เดียว ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อเช่นนั้นเป็นการส่วนตัวและพ่อกำลังสอนลูก

2. ละทิ้งความหลงทะนงของลูกและเฝ้าแต่รับใช้อย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเช่นเดียวกับพ่อ คงอยู่อย่างปราศจากความหลงทะนง กลายเป็นผู้นำสาสน์และให้สาสน์ของบาบาแก่ทุกคน

พร:
ขอให้ลูกเป็นคาร์มา โยคีผู้ที่มีการกระทำที่สูงส่งเสมอ โดยการนั่งอยู่บนบัลลังก์อมตะและบัลลังก์หัวใจ

ในเวลานี้ ลูกทุกคนได้รับสองบัลลังก์ หนึ่งนั้นคือบัลลังก์อมตะ และอีกหนึ่งคือบัลลังก์หัวใจ อย่างไรก็ตามเพียงผู้ที่อาณาจักรเป็นของเขาเท่านั้นจึงจะสามารถนั่งบนบัลลังก์นั้นได้ เมื่อลูกเป็นแต่ละคนนั่งบนบัลลังก์อมตะ ลูกก็มีสิทธิ์ต่ออำนาจในการปกครองตนเอง และแล้วเพราะลูกนั่งบนบัลลังก์หัวใจของพ่อ ลูกมีสิทธิ์ในมรดกของพ่อด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมถึงโชคทั้งหมดของอาณาจักรด้วย คาร์มาโยคีหมายถึงผู้ที่นั่งบนบัลลังก์ทั้งสอง ทุกการกระทำของดวงวิญญาณที่นั่งบนบัลลังก์เช่นนั้นสูงส่งเพราะอวัยวะและประสาทสัมผัสทางร่างกายทั้งหมดของพวกเขาทำงานภายใต้กฎเกณฑ์และคำสั่ง

คติพจน์:
ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่บนที่นั่งของความเคารพตนเองอยู่เสมอนั้นมีคุณธรรมและความยิ่งใหญ่