14.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกโชคดีอย่างมากเพราะลูกไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงนอกจากการการจดจำระลึกถึงพ่อ อย่างไรก็ตามพ่อนี้ยังคงมีความเป็นห่วงมากมาย

คำถาม:
อะไรคือสิ่งชี้บอกของลูกที่มีค่าของพ่อ?

คำตอบ:
พวกเขายังคงเชื่อมโยงสติปัญญาของทุกคนในโยคะกับพ่อ พวกเขามีประโยชน์และเฝ้าแต่ทำงานรับใช้ พวกเขาศึกษาเป็นอย่างดีและสอนผู้อื่น พวกเขานั่งอยู่ในหัวใจของพ่อ เพียงลูกที่มีค่าเช่นนี้เท่านั้นที่ประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของพ่อ ผู้ที่ไม่ศึกษาอย่างเต็มที่ทำให้สิ่งต่างๆเสียหายต่อผู้อื่น สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน

เพลง:
ได้รับพรจากแม่และพ่อ

โอมชานติ
ในทุกบ้านมีพ่อแม่และลูกสองถึงสี่คน และใครเป็นผู้ร้องขอพร ฯลฯ นั่นคือเรื่องของความมีขีดจำกัด สิ่งนั้นได้เป็นที่จดจำว่าเป็นเรื่องของความมีขีดจำกัด ไม่มีใครที่รู้สิ่งใดของความไม่มีมีขีดจำกัด เวลานี้ลูกๆ รู้ว่าลูกคือลูกชายและลูกสาวของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อแม่เหล่านั้นมีขีดจำกัด ลูกประกาศสิทธิ์ในพรของพ่อและแม่ที่มีขีดจำกัด นี่คือแม่และพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อแม่ที่มีขีดจำกัดเหล่านั้นดูแลลูกๆ ด้วยเช่นกัน แล้วครูสอนพวกเขา เวลานี้ลูกๆ รู้ว่าผู้เดียวนี้คือแม่และพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ครูที่ไม่มีขีดจำกัด และสัตกูรูที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านคือพ่อสูงสุด, ครูสูงสุด และกูรูสูงสุด ท่านคือผู้เดียวผู้พูดสัจจะ, ผู้สอนสัจจะ ลูกๆตามลำดับกันไป ในบ้านทางโลกเมื่อมีลูกสองถึงสี่คนจึงต้องมีการดูแลพวกเขาอย่างมาก ที่นี่มีลูกมากมาย ข่าวของลูกๆ มาถึงจากศูนย์ต่างๆ มากมายว่า: ลูกผู้นี้เป็นเช่นนี้ ผู้นี้ชั่วร้าย ผู้นี้ทำให้คนอื่นไม่พอใจและผู้นี้สร้างอุปสรรค พ่อนี้จะมีความใส่ใจใช่ไหม? เขาคือประชาบิดา ซึ่งเป็นพ่อของมวลมนุษย์ใช่ไหม? เขามีความใส่ใจเกี่ยวกับลูกๆ มากมาย ดังนั้นบาบาพูดว่า: ลูกๆ สามารถอยู่ในการการจดจำระลึกถึงพ่อได้เป็นอย่างดี ผู้นี้มีสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพันอย่าง ถึงอย่างไรก็มีความใส่ใจอย่างหนึ่งอยู่แล้ว และก็มีความใส่ใจในสิ่งอื่นๆอีกพันอย่าง ลูกๆมากมายต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ มายาก็เป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน เธอถลกหนังของลูกๆบางคนไปอย่างดี เธอจับจมูกของบางคนและจับผมเปียของบางคน ดังนั้นเขาจึงต้องคิดเกี่ยวกับลูกทั้งหมด อย่างไรก็ต้องเขาก็ต้องอยู่ในการจดจำระลึกพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกคือลูกๆ ของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกพูดว่า: ทำไมฉันถึงไม่ทำตามศรีมัทของพ่อและประกาศสิทธิ์ในมรดกอย่างเต็มที่จากท่าน? ไม่ใช่ทุกคนสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในระดับที่เท่ากัน เพราะนี่คืออาณาจักรซึ่งกำลังได้รับการก่อตั้ง สิ่งนี้ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในสติปัญญาของคนอื่นได้ นี่คือการศึกษาที่สูงส่งมาก เมื่อลูกได้รับอำนาจในการปกครอง ลูกก็ไม่รู้ว่าอาณาจักรนั้นได้รับการก่อตั้งขึ้นมาอย่างไร งานของการก่อตั้งอาณาจักรน่าอัศจรรย์อย่างมาก เวลานี้ลูกมีประสบการณ์แล้ว ก่อนหน้านี้แม้ผู้นี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเคยเป็นใครหรือเขาได้ใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร เวลานี้เขาเข้าใจแล้ว ลูกพูดด้วยเช่นกันว่า: บาบา, ท่านคือผู้เดียวกันนั้น ประเด็นนี้จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนมาก พ่อมาในเวลานี้เท่านั้นและอธิบายทุกสิ่ง ในเวลานี้ไม่ว่าใครจะเป็นเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีมากเท่าไหร่ พ่อพูดว่า: เงินทั้งหมดนี้ ฯลฯ จะกลายเป็นฝุ่น อย่างไรก็ตามเหลือเวลาอีกมากแค่ไหน? ลูกฟังข่าวจากวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์ ดูซิว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น! แต่ละวันการต่อสู้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกสิ่งกำลังยุ่งเหยิง พวกเขากำลังต่อสู้ในบรรดาของพวกเขาเองและกำลังตาย เป็นที่เข้าใจจากการเตรียมการว่าสงครามกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้ โลกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะเกิดอะไรขึ้น ในบรรดาลูกเช่นกันมีเพียงลูกจำนวนน้อยมากที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์และคงอยู่ในความสุข เราอยู่ในโลกนี้อีกเพียงไม่กี่วัน ขณะนี้เราต้องก้าวหน้าต่อไปจนถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม ลูกแต่ละคนต้องเพียรพยายามเพื่อตนเอง ลูกกำลังเพียรพยายามเพื่อตัวลูกเอง ไม่ว่าลูกแต่ละคนจะทำมามากมายแค่ไหน ลูกก็จะได้รับผลมากเท่านั้น ลูกต้องเพียรพยายามเพื่อตัวลูกเองและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเพียรพยายามและชี้หนทางให้แก่ทุกคน โลกเก่านี้กำลังจะถึงจุดจบ เวลานี้บาบามาเพื่อก่อตั้งโลกใหม่ ดังนั้นจงศึกษาการศึกษานี้สำหรับโลกใหม่ก่อนการทำลายล้างนี้จะเกิดขึ้น พระเจ้าพูด: ฉันสอนราชาโยคะแก่ลูก ลูกๆ ที่รัก ลูกได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามามากมาย ลูกอยู่ในอาณาจักรของราวันมาเป็นเวลาครึ่งวงจร ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งว่ารามเป็นใครหรืออาณาจักรของรามก่อตั้งขึ้นมาอย่างไร? เพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่รู้ทั้งหมดนี้ ในบรรดาลูกเช่นกันมีลูกบางคนที่ไม่รู้อะไรเลย ลูกๆ ที่มีค่าของพ่อคือผู้ที่เชื่อมโยงโยคะของสติปัญญาของทุกคนกับพ่อผู้เดียว ผู้ที่เป็นประโยชน์ในงานรับใช้ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้และศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีจะนั่งอยู่ในหัวใจของพ่อ บางคนไม่มีค่าเลย พวกเขาทำให้งานรับใช้เสียหายแทนที่จะทำงานรับใช้ พวกเขาตัดโยคะของสติปัญญาของผู้อื่นไปจากพ่อ สิ่งนี้เช่นกันถูกกำหนดไว้ในละคร ตามละครสิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาอย่างเต็มที่จะทำอะไร? พวกเขาจะทำให้ผู้อื่นเสียหายไปด้วยเช่นกัน เหตุนี้เองลูกๆจึงได้รับการบอกว่า: ทำตามพ่อ คบมิตรกับลูกผู้ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้และผู้ที่นั่งอยู่ในหัวใจของบาบา ลูกสามารถถามได้ว่า ฉันควรจะคบมิตรกับใคร? บาบาจะบอกลูกทันทีว่ามิตรคนไหนที่ดีมาก มีลูกมากมายที่มีมิตรเช่นนั้นที่พวกเขาได้รับการแต่งแต้มสีสันในทางที่ผิด มีการจดจำด้วยเช่นกันว่า: มิตรที่ดีพาลูกข้ามฟาก มิตรที่ไม่ดีพาลูกจมน้ำ ถ้ามิตรที่ไม่ดีมีอิทธิพลกับลูก ลูกจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ ในบ้านเช่นกันจำเป็นต้องมีสาวใช้และคนใช้ จำเป็นต้องมีคนใช้สำหรับปวงประชาด้วยเช่นกันใช่ไหม? อาณาจักรทั้งหมดกำลังถูกก่อตั้งขึ้น สติปัญญาที่กว้างมากเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้ ดังนั้นขณะนี้ลูกได้พบกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดแล้ว จงรับศรีมัทจากท่านและทำตามศรีมัท มิเช่นนั้นสถานภาพของลูกจะถูกทำลายโดยไม่ได้อะไร นี่คือการศึกษา ถ้าลูกสอบตกในสิ่งนี้ในเวลานี้ ลูกจะยังคงสอบตกอยู่เรื่อยๆชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่าวงจรแล้ววงจรเล่า ถ้าลูกศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีในเวลานี้ ลูกก็จะต้องศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีวงจรแล้วงจรเล่า ผู้ที่ไม่ศึกษาจะได้รับสถานภาพอะไร? พวกเขาเองเข้าใจได้ดีว่า: เราไม่ได้ทำงานรับใช้อะไรเลย หลายคนฉลาดมากกว่าฉัน เพียงผู้ที่ฉลาดเท่านั้นที่จะได้รับการเชิญให้ไปบรรยาย ดังนั้นแน่นอนว่าผู้ที่ฉลาดจะได้รับสถานภาพที่สูงเช่นกัน ฉันไม่ได้ทำงานรับใช้มากเท่านั้น ดังนั้นฉันจะไม่สามารถได้รับสถานภาพที่สูง ครูสามารถเข้าใจนักเรียนของพวกเขาใช่ไหม? เขาสอนทุกวันและยังคงเก็บรักษาทะเบียนประวัติด้วยเช่นกัน มีการบันทึกทะเบียนของการศึกษาและพฤติกรรมของพวกเขาไว้ ที่นี่ก็เป็นเช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือโยคะ หากโยคะของลูกดี พฤติกรรมของลูกก็จะดีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บางครั้งในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนก็มีความหลงทะนงตน ที่นี่ลูกต้องมีความเพียรพยายามที่แฝงตัวในการจดจำระลึกถึง ด้วยเหตุนี้มีรายงานของลูกมากมายมาถึง: บาบา, ลูกไม่สามารถอยู่ในโยคะได้ บาบาได้อธิบายว่า: จงเอาคำว่า โยคะ ออกไป ลูกไม่สามารถจดจำพ่อผู้เดียวที่ลูกได้รับมรดกจากท่านได้หรือ? มันน่าแปลกใจ! พ่อพูดว่า: โอ ดวงวิญญาณ ลูกไม่ได้จดจำฉันซึ่งเป็นพ่อของลูก พ่อมาเพื่อชี้หนทางให้แก่ลูก จงจดจำพ่อ และบาปของลูกจะถูกเผาไปในไฟของโยคะนี้ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา มนุษย์ยังคงล้มลุกคลุกคลานไปทั่วอย่างมาก! พวกเขาไปอาบน้ำในน้ำที่เย็นมากที่กุมภเมล่า พวกเขาทนต่อความยากลำบากมากมาย ที่นี่ไม่มีความยากลำบากเลย ผู้ที่เป็นลูกๆ อันดับหนึ่งจะกลายเป็นคู่รักที่แท้จริงของผู้เป็นที่รักเดียวและเฝ้าแต่จดจำท่าน เมื่อพวกเขาไปเดินเล่นพวกเขานั่งในสันโดษในสวนและจดจำท่าน เมื่อลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรูปแบบใดของการซุบซิบนินทา ฯลฯ บรรยากาศก็จะเสีย ไม่ว่าลูกจะมีเวลาในช่วงไหนก็ตาม ฝึกจดจำระลึกถึงพ่อ กลายเป็นคู่รักชั้นหนึ่งของผู้เป็นที่รักที่แท้จริง พ่อพูดว่า: อย่าเก็บรูปภาพของผู้ที่มีร่างกายใด เพียงแค่เก็บรูปภาพของชีพบาบาหนึ่งเดียวเท่านั้น ผู้เดียวที่ลูกต้องจดจำระลึกถึง พูดตัวอย่างเช่น ลูกต้องการที่จะจดจำวงจรโลก และแล้วรูปภาพของตรีมูรติและวงจรก็ชั้นหนึ่ง ความรู้ทั้งหมดอยู่ในรูปภาพเหล่านั้น สมญาของลูก ผู้ที่ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง นั้นมีความหมาย หากมีคนใหม่ได้ยินสมญานี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจ มีเพียงลูกๆ เท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ มีลูกบางคนที่จดจำบาบาได้ดีมาก มีหลายคนที่ไม่จดจำบาบาเลย พวกเขาทำลายทุกสิ่งแม้กระทั่งสำหรับตัวเอง อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ง่ายดายมาก พ่อพูดว่า: ด้วยความเงียบสงบ ลูกจะได้รับชัยชนะเหนือวิทยาศาสตร์ คำว่าวิทยาศาสตร์ (science) และ ความเงียบสงบ (Silence) มีตัวอักษรแรกและออกเสียงเหมือนกัน ในกองทัพพวกเขาทำให้พวกเขามีเงียบสามนาที มนุษย์ก็ต้องการความสงบเช่นกัน เวลานี้ลูกรู้วาสถานที่แห่งความสงบคือบราห์มันด์อย่างแน่นอน, ธาตุบราห์มที่ยิ่งใหญ่ ที่ซึ่งเราดวงวิญญาณเป็นจุดที่สุดแสนเล็กเช่นนั้นอาศัยอยู่ ต้นไม้ของดวงวิญญาณทั้งหมดนั้นต้องน่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงใช่ไหม? มนุษย์พูดด้วยเช่นกันว่า ตรงกลางหน้าผากมีดวงดาวพิเศษสุดที่ไม่เหมือนใครที่น่าอัศจรรย์ส่องแสงเปล่งประกาย พวกเขาทำติลักที่เป็นทองขนาดเล็กมากและแต้มไว้ตรงนั้น ดวงวิญญาณเป็นจุดเช่นกัน พ่อมาและนั่งอยู่ข้างๆดวงวิญญาณนั้น ไม่มีใครแม้แต่ผู้รู้หรือซันยาสซี ฯลฯ ที่จะรู้จักดวงวิญญาณของตนเอง เมื่อพวกเขาไม่รู้จักดวงวิญญาณ แล้วพวกเขาจะรู้จักดวงวิญญาณสูงสุดได้อย่างไร? มีเพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่รู้จักดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่เป็นของศาสนาอื่นไม่สามารถรู้ได้ เพียงเวลานี้เท่านั้นที่ลูกรู้ว่าดวงวิญญาณที่เล็กมากนี้เล่นบทบาททั้งหมดของตนเองอย่างไร พวกเขามีสัตซังมากมาย แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจอะไรเลย ผู้นี้ก็เช่นกันเคยมีกูรูมากมาย เวลานี้พ่อพูดว่า: เหล่านั้นคือกูรูของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา มีเพียงกูรูเดียวนี้ในหนทางของความรู้ ราชาที่มีมงกุฎเดียวก้มศีรษะลงเบื้องหน้าราชาที่มีมงกุฎสองชั้น พวกเขาคารวะราชาที่มีมงกุฎสองชั้นเพราะพวกเขาบริสุทธิ์ วัดถูกสร้างขึ้นเพื่อราชาที่บริสุทธิ์เหล่านั้นเท่านั้น คนที่ไม่บริสุทธิ์ไปและก้มศีรษะเบื้องหน้าพวกเขา (อุดมคติของพวกเขา) แต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร หรือทำไมพวกเขาต้องก้มศีรษะให้กับพวกเขา ได้มีการสร้างวัดโสมนาถ เวลานี้พวกเขากราบไหว้บูชาที่นั่น แต่พวกเขาจะกราบไหว้จุดได้อย่างไร? จะสร้างวัดให้แก่จุดได้อย่างไร? เหล่านี้คือประเด็นที่ลึกล้ำมาก อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ในกีตะ ฯลฯ เพียงผู้เป็นนายผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถอธิบายได้ เวลานี้ลูกรู้ว่าบทบาทถูกกำหนดไว้ในดวงวิญญาณที่แสนเล็กเช่นนี้อย่างไร ดวงวิญญาณไม่สูญสลายและบทบาทก็คงอยู่ตลอดไปด้วยเช่นกัน มันน่าอัศจรรย์ใช่ไหม? ละครทั้งหมดนี้ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว พวกเขาพูดด้วยเช่นกันว่า: สิ่งซึ่งมีการสร้างเรียบร้อยแล้วกำลังถูกสร้างขึ้น สิ่งที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ในละครจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องวิตกกังวล เวลานี้ลูกต้องสัญญากับตัวเองว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ลูกจะไม่หลั่งน้ำตา ผู้นั้นผู้นี้ได้ตาย ดวงวิญญาณนั้นได้จากไปและได้ไปรับอีกร่างหนึ่ง ในกรณีนั้นมีความจำเป็นอะไรที่ต้องร้องไห้? อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถกลับมาได้ เมื่อลูกหลั่งน้ำตาลูกก็สอบตก ดังนั้นบาบาพูดว่า: สัญญากับตัวเองว่าลูกจะไม่ร้องไห้ ลูกมีความใส่ใจที่จะพบพ่อผู้ที่อาศัยอยู่ในธาตุบราห์มดินแดนที่อยู่เหนือทุกสิ่ง ลูกได้พบท่านแล้ว ลูกยังต้องการสิ่งใดอีก? พ่อพูดว่า: เพียงแค่จดจำฉันผู้เป็นพ่อ พ่อมาเพียงครั้งเดียวเพื่อก่อตั้งอาณาจักรนี้ ไม่มีเรื่องของการต่อสู้รบราฯลฯในสิ่งนี้ ในกีตะมีการแสดงให้เห็นว่าสงครามเกิดขึ้นและมีเพียงพันดาวาสเท่านั้นที่ปลอดภัย พวกเขานำสุนัขไปด้วยและหายไปในภูเขา พวกเขามีชัยชนะและแล้วก็ตาย ประเด็นนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลย เหล่านั้นคือเรื่องเล่าทั้งหมด นั่นเรียกว่าเป็นหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อพูดว่า: ลูกๆ ควรมีการวางเฉยในสิ่งนั้น มีความไม่ชอบสำหรับสิ่งเก่าๆใช่ไหม? ความไม่ชอบเป็นคำพูดที่ขมขื่น คำว่า วางเฉย นั้นหวานชื่น เมื่อได้รับความรู้ก็มีการวางเฉยในความเลื่อมใสศรัทธา ผลของความรู้จะได้รับเป็นเวลา 21 ชาติเกิดในยุคทองและยุคเงิน ที่นั่นไม่จำเป็นต้องมีความรู้อีกต่อไป ต่อมาเมื่อลูกเข้าไปสู่หนทางบาป ลูกก็ลงบันไดมา เวลานี้เป็นตอนจบ พ่อพูดว่า: เวลานี้ลูกควรมีการวางเฉยในโลกเก่านี้ เวลานี้ลูกได้กลายเป็นบราห์มินจากศูทร จากลูกคนเดียวกันนี้จะกลายเป็นเทพ มนุษย์คนอื่นจะรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้? แม้ว่าพวกเขาจะสร้างภาพที่มีหลากหลายรูปแบบ ก็ไม่มีทั้งจุกหรือชีวาอยู่ในนั้น พวกเขาเพียงแค่พูดว่า: เทพ, นักรบ, พ่อค้าและศูทร แค่นั้นเอง! พวกเขาไม่รู้อะไรเลยว่าว่าใครเปลี่ยนพวกเขาจากศูทรไปเป็นเทพ หรือเปลี่ยนอย่างไร พ่อพูดว่า: ลูกผู้เป็นเทพนั้นมั่งคั่งอย่างมาก จากนั้นเงินทั้งหมดไปที่ไหน เราถลุงเงินอย่างมากในขณะที่ก้มศีรษะของเราและเราก็หัวล้านด้วยการถูหัวของเราลงกับพื้น นั่นเป็นเรื่องของเมื่อวานนี้ใช่ไหม? พ่อทำให้ลูกเป็นเช่นนั้นและแล้วก็จากไป เวลานี้ดูซิว่าลูกได้กลายเป็นเช่นไร? อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าทำลายบรรยากาศด้วยการซุบซิบนินทาในรูปใดก็ตามเกี่ยวกับผู้อื่น นั่งอยู่ในสันโดษ, เป็นคู่รักที่แท้จริงและจดจำผู้เป็นที่รักของลูก

2. สัญญากับตนเองว่า: ฉันจะไม่ร้องไห้ ฉันจะไม่หลั่งน้ำตา เพียงแค่มีมิตรกับผู้ที่เป็นประโยชน์และเฝ้าแต่ทำงานรับใช้และนั่งอยู่ในหัวใจของพ่อ รักษาทะเบียนประวัติของลูกให้ดีอยู่เสมอ

พร:
ขอให้ลูกสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมด้วยการทำให้รากฐานของลูกแข็งแกร่งด้วยการเป็นอิสระจากอุปสรรค

เนื่องจากลูกบางคนมีสภาพที่เป็นอิสระจากอุปสรรคเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพวกเขาจึงมีรากฐานที่แข็งแกร่ง พวกเขามีพลังในตัวเองและทำให้คนอื่นมีพลังด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณที่ทรงพลังและปราศจากอุปสรรคเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็จะปราศจากอุปสรรคในเวลาสุดท้ายด้วยเช่นกันและสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมและมาในกลุ่มแรก ดังนั้นจงมีเป้าหมายที่จะได้สัมผัสกับสภาพที่ปราศจากอุปสรรคเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

คติพจน์:
มีความรู้สึกที่จะยกระดับอยู่เสมอและมีความปรารถนาดีสำหรับทุกดวงวิญญาณและลูกจะได้รับพรโดยอัตโนมัติ