14.05.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน คบเพื่อนที่ดีมากเอาไว้ หากลูกถูกแต่งแต้มสีสันด้วยมิตรที่ไม่ดี ลูกก็ตกต่ำลงมา มิตรที่ไม่ดีทำให้สติปัญญาตกต่ำลงมา

คำถาม:
ลูกๆ ควรมีความกระตือรือร้นสำหรับสิ่งใด?

คำตอบ:
ลูกควรมีความกระตือรือร้นที่จะไปและทำงานรับใช้ในทุกหมู่บ้าน สิ่งใดก็ตามที่ลูกมีให้ใช้เพื่องานรับใช้ พ่อแนะนำลูกๆ: ลูกๆ ทำให้ตนเองเป็นอิสระจากการค้ำจุนทั้งหมดของโลกเก่านี้ อย่าได้มีความผูกพันยึดมั่นกับสิ่งใดที่นี่ อย่าได้ผูกหัวใจของลูกกับสิ่งใด

เพลง:
พาเราไปจากดินแดนแห่งบาปนี้ ไปยังสถานที่พักผ่อนและความสบายใจ

โอมชานติ
ไม่ว่าจะเป็นโลกของดวงวิญญาณบาปหรือโลกของดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์; โลกที่ได้มีการกล่าวถึงจะหมายถึงประเภทของดวงวิญญาณ เป็นเพียงเพราะว่ามีความทุกข์ที่นี่ผู้คนจึงร้องเรียกหา ไม่มีใครในโลกของดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์จะร้องเรียกเพื่อที่จะถูกพาไปที่อื่น ลูกๆ รู้ว่าไม่ใช่ผู้รู้ ซันยาสซี หรือบัณฑิตที่กำลังบอกทั้งหมดนี้แก่ลูก ผู้นี้พูดด้วยตัวเองว่า: พ่อไม่ได้รู้ความรู้นี้มาก่อน พ่อเคยศึกษารามายานะและคัมภีร์อื่นๆมากมาย บาบาพูดว่า: พ่อให้ความรู้นี้แก่ลูกและผู้นี้รับฟังด้วยเช่นกัน เวลานี้นี่คือโลกของดวงวิญญาณบาป มีการกล่าวถึงดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ว่า: พวกเขาได้มาและจากไป พวกเขาเพียงแค่ไปเพื่อที่จะกราบไหว้บูชาดวงวิญญาณเหล่านั้นและกลับบ้าน พวกเขากราบไหว้บูชาชีวาด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกๆจะกราบไหว้บูชาใคร? ลูกรู้ว่าสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งใดคือพระเจ้าชีวา ท่านคือพ่อที่เชื่อฟัง, ครูและผู้ตั้งกฎที่เชื่อฟัง ไม่มีกูรูอื่นใดที่สามารถรับประกันได้ว่าจะพาลูกกลับไปกับเขา หรือไม่มีใครในพวกเขาสามารถพาใครกลับไปในทางใดก็ตาม เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าบาบาเป็นการส่วนตัว แต่ทันทีที่ลูกจากที่นี่และกลับไปบ้านลูกก็ลืม ลูกสนุกกับการรับฟังท่านเป็นการส่วนตัวอย่างมาก พ่อพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า: ลูกๆ ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี อย่าไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งนี้ อย่าติดกับด้วยการมีเพื่อนที่ไม่ดี ไม่เช่นนั้นแล้ว สติปัญญาของลูกจะตกต่ำมากยิ่งขึ้น ลูกๆ รู้ว่าลูกเคยเป็นอะไรและลูกได้ทำบาปใดไว้ เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นเทพ โลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลาย ดังนั้นทำไมลูกจึงควรใส่ใจกับอาคารเหล่านี้ที่นี่? ลูกต้องลืมทุกสิ่งของโลกนี้ มิเช่นนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นจะสร้างอุปสรรค หัวใจของลูกไม่ได้ผูกพันกับโลกนี้ พวกเราจะไปและสร้างปราสาทราชวังเพชรพลอยของเราในโลกใหม่ หากลูกยังคงชอบเงินหรือสิ่งอื่นใดของสถานที่นี้ ลูกจะยังคงมีความผูกพันต่อสิ่งนั้นในเวลาที่ลูกจากร่าง หากลูกเฝ้าแต่พูด ของฉัน,ของฉัน สิ่งนั้นจะปรากฏอยู่เบื้องหน้าลูกในเวลาสุดท้าย ทุกสิ่งที่นี่ต้องถูกทำลายแล้วพวกเราจะไปสู่อาณาจักรของเรา ดังนั้นเหตุใดพวกเราจึงผูกพันหัวใจของเรากับโลกนี้? มีความสุขอย่างมาก ที่นั่นชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ เวลานี้พวกเราจะกลับไปยังบ้านของเรา บ้านนี้คือบ้านของราวัน, ไม่ใช่บ้านของเรา พวกเราต้องทำความเพียรพยายามที่จะได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งนั้น บาบาดลใจพวกเราเพื่อที่จะทำให้ตนเองเป็นอิสระจากการค้ำจุนของโลกเก่า เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า: อย่าได้มีความผูกพันยึดมั่นต่อสิ่งใดที่นี่ ท้องของลูกไม่ต้องการสิ่งใดมาก มีค่าใช้จ่ายมากมายในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ลูกๆ ควรมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการทำงานรับใช้ ลูกๆ มากมายใส่ใจในการทำงานรับใช้ในหมู่บ้าน แต่ผู้ที่ไม่ใส่ใจในการทำงานรับใช้จะมีประโยชน์อะไร? พ่อเป็นเช่นไร ลูกๆ ก็ควรเป็นเช่นนั้น ลูกๆ ต้องให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคน: จดจำพ่อและประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากท่าน บาบาให้กำลังใจลูกๆ ที่ใส่ใจในการทำงานรับใช้ของท่าน พ่อมาเพื่อที่จะรับใช้ลูก ทุกสิ่งเป็นไปเพื่องานรับใช้ ลูกต้องให้คำแนะนำของบาบาแก่ทุกคน มีพ่อผู้เดียวเท่านั้น ท่านเข้ามาในบารัต; เคยมีการปกครองของเหล่าเทพในบารัต เป็นเพียงเรื่องของเมื่อวานเมื่อเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ และจากนั้นก็เป็นอาณาจักรของรามและสีดา และแล้วพวกเขาตกลงไปสู่หนทางบาป อาณาจักรของราวันเริ่มขึ้นและพวกเขาก็ลงบันไดมาเรื่อยๆ เวลานี้สภาพของการขึ้นไปเป็นเพียงเรื่องของหนึ่งวินาที หนึ่งนั้นคือความรักที่แท้จริงและอีกหนึ่งนั้นคือความรักที่จอมปลอม เมื่อลูกพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณเท่านั้นที่สามารถมีความรักที่แท้จริงต่อพ่อ ในโลกนี้ความรักที่ลูกๆมีนั้นจอมปลอม โลกนี้จะถูกทำลาย ผู้ที่ทำงานรับใช้จะไม่มีวันอดอยาก ดังนั้นลูกๆควรใส่ใจในการทำงานรับใช้ พันธะกิจพระเจ้าของลูกนั้นง่ายมาก ไม่มีใครเข้าใจว่าศาสนานี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาอย่างไร พระคริสต์มาและก่อตั้งศาสนาคริสต์แล้วศาสนานั้นก็เติบโต ทั้งๆ ที่ทำตามคำแนะนำของผู้ก่อตั้งศาสนา, ผู้คนก็ตกต่ำลงมา เวลานี้ลูกๆต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พวกเราลืมพ่อเป็นเวลาครึ่งวงจรในอาณาจักรของราวัน เวลานี้ท่านมาแล้วและปลุกพวกเรา บาบาพูดว่า: ตามละครลูกต้องตกต่ำลงมา มันไม่ใช่ความผิดของลูก นี่คือสภาพของโลกที่กลายเป็นในอาณาจักรของราวัน พ่อพูดว่า: เวลานี้พ่อมาเพื่อสอนลูก เวลานี้ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของลูกกลับคืนมาอีกครั้ง พ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากใดแก่ลูก สิ่งแรกอย่าได้รับประทานอาหารที่สกปรกใดๆที่เตรียมจากภายนอก จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ! เวลานี้ลูกๆ รู้ว่าวงจรละครนี้เฝ้าแต่ซ้ำรอย สติปัญญาของลูกมีความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของละคร ลูกสามารถอธิบายสิ่งนี้ให้แก่ใครก็ตาม ก่อนอื่นใดควรมีการจดจำระลึกถึงพ่อ สำหรับงานรับใช้จงเข้าร่วมกับพวกเขาและทำให้พวกเขาเป็นมิตรของลูก แม้แต่ลูกผู้เป็นแม่ก็ควรออกไปข้างนอก ไม่มีเรื่องของความกลัวในสิ่งนี้ ลูกจะได้รับชุดของรูปภาพต่างๆฯลฯ ทุกสิ่ง ลูกจะสามารถทำงานรับใช้ได้อย่างมากมาย เมื่อลูกจากพวกเขาไป พวกเขาถามว่า: ใครจะสอนพวกเราหากคุณจากไป? บอกพวกเขาว่า: พวกเราพร้อมที่จะทำงานรับใช้ เพียงแค่จัดเตรียมที่พักฯลฯ ให้เรียบร้อยและท่านจะกลายเป็นเครื่องมือที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย บาบาให้กำลังใจลูกเพื่อทำงานรับใช้ เมื่อลูกๆ มีความกล้าหาญ งานรับใช้ก็เพิ่มขึ้น ชุมนุมนี้ไม่ใช่ชุมนุมที่มีอายุ 10 ถึง 15 วันแล้วก็สิ้นสุดลง การชุมนุมทางจิตนี้ดำเนินต่อไปตลอดเวลา การพบปะของดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณสูงสุดเกิดขึ้นในการชุมนุมที่แท้จริงนี้ (เมล่า) การพบปะนี้กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ การพบปะนี้จะสิ้นสุดลงเมื่องานรับใช้เสร็จสมบูรณ์ ตามละคร ลูกๆ ควรมีความใส่ใจอย่างมากในการทำงานรับใช้ ความรู้อยู่ในพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดก็อยู่ในสติปัญญาของลูกๆด้วยเช่นกัน เรากำลังถูกทำให้สูงส่งอย่างมากโดยพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใด พูดคุยกับตนเองในวิธีนี้ จัดสัมมนาในบรรดาลูกๆ เอง รับคำแนะนำจากบาบาและข้องแวะตนเองในงานรับใช้ หากลูกต้องการความช่วยเหลือ บาบาผู้ที่มีหัวใจที่กว้างใหญ่กำลังนั่งอยู่ที่นี่ ทั้งหมดนี้ถูกกำหนดไว้ในละคร ไม่มีเรื่องที่ต้องกังวล ไม่เช่นนั้นการก่อตั้งจะเกิดขึ้นได้อย่างไร? ประการที่สอง ผู้ที่ทำบางสิ่งได้รับรางวัลของสิ่งที่พวกเขาทำ เวลานี้ลูกๆกำลังเปลี่ยนแปลงจากผู้มีสติปัญญาที่เป็นหินเป็นสติปัญญาที่เป็นเพชร พ่อทำให้ลูกตรงไปตรงมา(ถูกต้องตามศีลธรรม)อย่างมากด้วยความรู้ แต่มายาก็จับจมูกของลูกไว้และทำให้ลูกหันหลังกลับ มิตรที่ลูกคบหาควรจะดีมาก เมื่อลูกได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยการมีมิตรที่ไม่ดี ลูกก็ตกต่ำลงมา บาบาห้ามลูกไม่ให้ดูภาพยนตร์ ผู้ที่มีนิสัยของการดูภาพยนตร์ไม่สามารถหยุดความไม่บริสุทธิ์ได้ กิจกรรมของทุกคนในโลกนี้สกปรก ชื่อที่แท้จริงคือโรงค้าประเวณี พ่อกำลังก่อตั้งวัดของชีวา โรงค้าประเวณีนี้ต้องถูกเผา ทุกคนในโลกนี้กำลังนอนหลับใหลในการหลับที่เป็นเช่นปีศาจของกุมภกัณฑ์ ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกจะไปยังวัดของชีวา ก่อนหน้านี้ลูกเป็นเหมือนลิงด้วย มีเรื่องราวของสิ่งนี้ในรามายานะ เวลานี้ลูกได้กลายเป็นผู้ช่วยของพ่อแล้ว ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกด้วยพลังของลูกเอง อาณาจักรของราวันนี้จะถูกทำลาย บาบายังคงแสดงกลยุทธ์มากมายให้แก่ลูกต่อไป หากลูกไม่ให้ทานความรู้แก่ใคร ลูกจะได้รับผลได้อย่างไร? หลังจากที่ลูกได้แสดงหนทางแก่ 10 ถึง 15 คนแล้วเท่านั้นที่ลูกควรจะรับประทานได้ ก่อนอื่นใดทำบุญแล้วจึงมาที่นี่ ในสิ่งนี้เท่านั้นที่มีคุณประโยชน์ อย่าได้จดจำผู้ที่มีร่างกายใดๆ โลกนี้ไม่บริสุทธิ์ จดจำพ่อผู้เดียวผู้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทาง ดังนั้นก่อนอื่นให้สาสน์นี้แก่ใครสักคนแล้วกลับมาและรับประทาน เฝ้าแต่บอกทุกคนว่า ด้วยการจดจำพ่อ พวกเขาจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

คลาสกลางคืน-17/03/68

เมื่อใดก็ตามที่ลูกต้องไปให้คำบรรยายที่ใดที่หนึ่ง ลูกควรมารวมตัวกันสามถึงสี่ครั้งกับผู้อื่นและทำการฝึกซ้อม เตรียมประเด็นโดยการทำให้ละเอียดมากขึ้นและเพิ่มเติมให้กับพวกเขา และลูกจะให้การบรรยายที่ดีขึ้น ถ้าลูกได้รับชัยชนะเหนือหัวข้อหลัก (ใครคือพระเจ้าแห่งกีตะ) แล้วลูกจะได้รับชัยชนะเหนือทุกสิ่ง การประชุมใหญ่จะเกิดขึ้นสำหรับสิ่งนี้ใช่ไหม? ลูกเข้าใจว่าต้นไม้จะเติบโตอย่างแน่นอน ทุกคนจะได้สัมผัสกับพายุของมายา โดยทั่วไปลูกๆเขียนว่า: บาบา ฉันถูกตบตีด้วยกิเลสตัณหาราคะ นี่เป็นที่รู้ได้ว่าเป็นการสูญเสียรายได้ทั้งหมดที่ลูกได้มาอย่างสมบูรณ์ ถ้าลูกโกรธก็จะมีการสูญเสียบางอย่าง แต่สำหรับสิ่งนี้มีการอธิบายว่า: ลูกสามารถกลายเป็นผู้มีชัยชนะเหนือโลกโดยการเอาชนะตัณหาราคะ ถ้าลูกแพ้ตัณหาราคะลูกจะพ่ายแพ้ทุกสิ่ง ผู้ที่พ่ายแพ้โดยตัณหาราคะจะสูญเสียรายได้ของพวกเขาทั้งหมด และพวกเขาต้องถูกลงโทษ จุดหมายปลายทางสูงมากและดังนั้นลูกต้องระมัดระวังอย่างมาก ลูกๆรู้ว่าลูกได้รับอำนาจในการปกครองเมื่อ 5000 ปีที่แล้วด้วยเช่นกัน อาณาจักรเทพกำลังได้รับการก่อตั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เรากำลังไปยังอาณาจักรนั้นด้วยการศึกษานี้ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับว่าลูกศึกษาเล่าเรียนเพียงใด ด้วยการศึกษาและการสร้างสมคุณธรรมเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาทัดเทียมกับพ่อ จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนประวัติด้วยเช่นกันที่ลูกจะรู้ว่าลูกได้ทำให้กี่คนทัดเทียมกับตัวลูกเอง ยิ่งลูกสร้างสมมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งกลับมาอ่อนหวานมากเท่านั้น ลูกๆต้องน่ารักอย่างมาก วันซึ่งผู้คนได้ทำความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อไปสู่การหลุดพ้นตอนนี้ได้มาสำหรับลูกๆแล้ว พ่อให้การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตแก่ทุกคนในเวลาเดียวกัน เพียงผู้ที่ทำความเพียรพยายามที่จะกลายเป็นเทพเท่านั้นที่จะได้รับการหลุดพ้นในชีวิตและที่เหลือทั้งหมดจะไปสู่การหลุดพ้น ลูกไม่สามารถทำการคำนวณได้อย่างถูกต้องแม่นยำ บางคนจะยังคงอยู่ข้างหลังและได้นิมิตของการทำลายล้าง พวกเขาจะเห็นและเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาที่สวยงามเหล่านี้ ลูกต้องทำความเพียรพยายามในทุกสถานการณ์ ไม่ใช่ว่าลูกเพียงแค่นั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึงแล้วทุกสิ่งจะสำเร็จและลูกจะได้รับบ้าน ไม่เลย เพียงสิ่งที่อยู่ในละครเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นและดังนั้นลูกไม่ควรมีการคาดหวังใดๆ ลูกต้องทำความเพียรพยายาม แต่เพียงสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ในละครเท่านั้นจะเกิดขึ้น เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ทัศนคติของลูกจะกลายเป็นทัศนคติของความเป็นพี่น้อง ยิ่งลูกทำความเพียรพยายามมากเท่าไหร่ ลูกก็ยิ่งสามารถรักษาทัศนคตินั้นไว้ได้มากเท่านั้น เราได้มาอย่างปราศจากร่าง และเวลานี้เราได้เสร็จสิ้นวงจรของ 84 ชาติเกิดแล้ว พ่อพูดว่า: เวลานี้ลูกต้องกลับบ้านในสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก ที่จริงแล้วลูกต้องไม่โต้แย้งกับใครเกี่ยวกับคัมภีร์ สิ่งหลักคือการมีการจดจำระลึกถึงและเข้าใจตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก ลูกต้องกลายเป็นผู้ปกครองโลก ลูกต้องเข้าใจวงจรนี้ สิ่งนี้ได้รับการจดจำว่าการได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที ลูกๆควรอัศจรรย์ใจ ความเลื่อมใสศรัทธาดำเนินมาเป็นเวลาครึ่งวงจรและไม่มีความรู้ในเวลานั้น เพียงพ่อเท่านั้นที่มีความรู้ ลูกต้องรับความรู้จากพ่อ พ่อนี้ไม่ธรรมดาอย่างมาก และเหตุนี้เองเพียงกำมือเดียวจากหลายๆล้านที่ปรากฏออกมา ครูเหล่านั้นจะไม่พูดสิ่งนี้ แต่ผู้เดียวนั้นพูดว่า:พ่อเป็นพ่อ ครู และกูรู ดังนั้นผู้คนจะประหลาดใจเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งนี้ บารัตได้รับการกล่าวว่าเป็นประเทศแม่ เพราะชื่อของอัมบาเป็นที่รู้จักกันดี มีงานออกร้านมากมายในชื่อของอัมบา คำว่าอัมบานั้นอ่อนหวานอย่างมาก แม้เด็กเล็กๆก็รักแม่ของพวกเขาอย่างมากเพราะแม่ป้อนอาหารและดูแลพวกเขา เวลานี้ลูกก็ต้องการบาบาของอัมบาด้วยเช่นกัน ลูกสาวนั้นได้รับการนำมาเลี้ยงดูและไม่มีสามี นี่คือสิ่งใหม่ ประชาบิดาบราห์มาต้องนำเธอมาเลี้ยงดูอย่างแน่นอน เพียงพ่อเท่านั้นที่มาและอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้แก่ลูกๆ มีเมล่า(ชุมนุม)มากมายเกิดขึ้นและมีการกราบไหว้บูชาอย่างมากเพราะลูกๆทำงานรับใช้ ไม่มีใครสามารถสอนนักเรียนได้มากเท่ากับที่มาม่าได้สอน มาม่ามีชื่อเสียงมากและมีชุมนุมมากมายด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกๆรู้ว่าพ่อเองได้มาและอธิบายแก่ลูกๆถึงความลับของตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง เวลานี้ลูกรู้เกี่ยวกับบ้านของพ่อ ลูกมีความรักต่อพ่อและต่อบ้านด้วยเช่นกัน ลูกได้รับความรู้นี้ในเวลานี้ ลูกหารายได้อย่างมากด้วยการศึกษานี้ ดังนั้นลูกควรมีความสุขอย่างมาก และลูกก็ธรรมดาอย่างมาก โลกไม่ได้รู้ว่าพ่อมาและให้ความรู้นี้ มีเพียงพ่อเท่านั้นที่มาและบอกลูกๆถึงสิ่งใหม่ทั้งหมด โลกใหม่ถูกสร้างขึ้นด้วยการศึกษาที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกไม่สนใจในโลกเก่า ลูกๆมีความสุขของความรู้ ลูกต้องจดจำพ่อและบ้าน ทุกคนต้องกลับบ้าน พ่อจะพูดกับทุกคนว่า: ลูกๆพ่อได้มาแล้วเพื่อให้มรดกของการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตแก่ลูกแล้วทำไมลูกถึงลืม? พ่อคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกและพ่อมาเพื่อสอนราชาโยคะแก่ลูก ดังนั้นลูกจะไม่ทำตามศรีมัทหรือ? ถ้าไม่เช่นนั้นจะมีการสูญเสียอย่างมาก การสูญเสียที่นี่ไม่มีขีดจำกัด เมื่อลูกปล่อยมือของพ่อไปจะมีการสูญเสียรายได้ของลูก อัจชะ ราตรีสวัสดิ์ โอม ชานติ

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลืมทุกสิ่งในโลกเก่านี้ เชื่อฟังเช่นพ่อและทำงานรับใช้ ให้คำแนะนำตัวของพ่อแก่ทุกคน

2. ปกป้องตนเองจากการคบมิตรที่ไม่ดีในโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ อย่าได้รับประทานอาหารสกปรกที่เตรียมจากภายนอก อย่าดูภาพยนตร์

พร:
ขอให้ลูกเป็นเป็นดวงวิญญาณที่มีโชคที่สูงส่งในยุคบรรจบพบกันและอยู่อย่างหลอมรวมอยู่ในความทรงจำระลึกถึงของพระเจ้า

ยุคบรรจบพบกันนั้นยิ่งสูงส่งยิ่งกว่าสวรรค์ยุคทอง เพราะความทรงจำของยุคปัจจุบันนั่นคือไม่มีสิ่งใดขาดหายไปในโลกของบราห์มิน เมื่อได้พบพ่อผู้เดียวแล้วลูกก็พบทุกสิ่ง เวลานี้บางครั้งลูกๆก็แกว่งไกวอยู่ในความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส บางครั้งในความสุข บางครั้งความสงบ บางครั้งความรู้ บางครั้งความปิติสุข และบางครั้งลูกก็แกว่งไกวบนตักของพระเจ้า ตักของพระเจ้าเป็นสภาพแห่งการซึมซับในความทรงจำระลึกถึง ตักนี้ทำให้ลูกลืมความโศกเศร้าและความทุกข์ทรมานทั้งหมดของหลายชาติเกิดในหนึ่งวินาที ดังนั้นจงรักษาซันสการ์ที่สูงส่งเหล่านี้ไว้อย่างสม่ำเสมอในสำนึกรู้ของลูกและกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีโชค

คติพจน์:
กลับมามีค่าที่บาบาร้องเพลงของลูก และลูกร้องเพลงของบาบา