14.09.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เก็บรักษาชาร์ทที่แท้จริงและสภาพของลูกนั้นจะคงอยู่ดี ด้วยการเก็บรักษาชาร์ทของลูก ลูกจะยังคงได้รับคุณประโยชน์ต่อไป

คำถาม:
สำนึกรู้ใดช่วยให้ลูกก้าวออกไปจากโลกเก่าได้อย่างง่ายดาย?

คำตอบ:
หากลูกมีสำนึกรู้ว่าลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกจากพ่อทุกวงจร ที่เวลานี้ลูกได้นั่งบนตักของชีพบาบาอีกครั้งเพื่อที่ลูกจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก บาบาได้นำลูกมาเลี้ยงดูให้ลูกกลายเป็นบราห์มินที่แท้จริงและชีพบาบาพูดกีตะกับลูก สำนึกรู้นี้จะช่วยให้ลูกก้าวออกไปจากโลกเก่า

โอมชานติ
ลูกๆ กำลังนั่งที่นี่ในการจดจำระลึกถึงชีพบาบาและลูกรู้ว่าท่านกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุขอีกครั้ง ลูกๆ ควรมีความสุขมากมายในสติปัญญาของลูกเกี่ยวกับการได้รับสมบัติที่มีค่าเช่นนั้นในขณะที่นั่งอยู่ที่นี่ เรื่องเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของผู้ที่ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ว่าบาบากำลังทำให้เราเป็นนายของสวรรค์ ลูกควรมีความสุขนี้ เวลานี้ลูกต้องจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นและขจัดความคิดอื่นๆทั้งหมดออกไป เมื่อลูกๆนั่งที่นี่สติปัญญาของลูกก็ควรมีความซาบซึ้งว่าเวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข ลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งความสงบและความสุขทุกๆวงจร ผู้คนไม่รู้อะไรเลย ในวงจรที่แล้วเช่นกัน มนุษย์มากมายถูกทำลายในขณะที่นอนหลับใหลอยู่ในความมืดของความไม่รู้ในการหลับใหลของกุมภกรรณ สิ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ลูกๆ เข้าใจว่าพ่อที่กำลังก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปได้นำลูกมาเลี้ยงดู เวลานี้เราเป็นบราห์มิน เรากำลังรับฟังบทตอนของกีตะที่แท้จริง เรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากบาบาอีกครั้งด้วยราชาโยคะและพลังของความรู้ ลูกควรมีความคิดเช่นนั้นอยู่ภายในลูก พ่อมาและบอกเรื่องราวของความสุขแก่ลูก ท่านรู้ว่าลูกๆถูกเผาและกลับมาน่าเกลียดด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะ เหตุนี้เองพ่อจึงมาจากดินแดนแห่งความเป็นอมตะสู่ดินแดนแห่งความตาย ลูกพูดว่าลูกกำลังจะออกจากดินแดนแห่งความตายไปยังดินแดนอมตะอีกครั้ง พ่อพูดว่า: พ่อมาสู่ดินแดนแห่งความตายที่ซึ่งทุกคนได้ตายไปแล้ว พ่อพาพวกเขาไปยังดินแดนแห่งความเป็นอมตะอีกครั้ง ดูสิ่งที่พวกเขาได้เขียนในคัมภีร์! ท่านคือผู้ทรงพลังอำนาจ ผู้เดียวที่มีทุกพลัง ท่านสามารถทำสิ่งใดก็ตามที่ท่านต้องการ ลูกๆ รู้ว่าพวกเขาร้องเรียกหาท่าน โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ บาบา ได้โปรดมาและชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยเถิด นำความทุกข์ของเราออกไปและให้ความสุขแก่เรา! ไม่มีเรื่องของเวทมนตร์ในสิ่งนี้ พ่อมาเพื่อเปลี่ยนลูกจากหนามเป็นดอกไม้ ลูกรู้ว่าเราเป็นเทพในดินแดนแห่งความสุข เราสะโตประธาน ทุกคนต้องกลับมาตาโมประธานจากสะโตประธาน ในขณะที่นั่งอยู่ที่นี่ ลูกๆ ควรมีความสุขอย่างมาก ลูกควรมีการจดจำระลึกถึง ทั้งโลกจดจำพ่อ โอ้ ผู้ปลดปล่อย โอ้ ผู้นำทาง โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! พวกเขาร้องเรียกหาท่านเมื่อพวกเขาอยู่ในอาณาจักรของราวัน ไม่มีใครในยุคทองจะร้องเรียกหาท่าน สิ่งเหล่านี้เข้าใจได้อย่างง่ายดายมาก ใครบอกสิ่งทั้งหมดนี้กับลูก? พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญ พ่อ ครู และสัตกูรู ทั้งสามอยู่ในหนึ่งเดียว อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าท่านคือ พ่อ ครู และสัตกูรู ธุรกิจของชีพบาบาคือการทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์มีประสบการณ์กับความทุกข์อย่างแน่นอน ผู้ที่สะโตประธานมีความสุข ในขณะที่ผู้ที่ตาโมประธานไม่มีความสุข เทพมีธรรมชาติที่สะโตกุนีเช่นนั้น! ที่นี่มนุษย์มีธรรมชาติที่ตาโมกุนียุคเหล็ก อย่างไรก็ตามมนุษย์ดีหรือไม่ดีตามลำดับกันไป ในยุคทองไม่มีใครเคยพูดว่า: คนนี้ไม่ดี คนนี้เป็นเช่นนั้น ไม่มีใครมีลักษณะนิสัยที่ไม่ดี พวกเขาเป็นชุมนุมเทพ ใช่ พวกเขาสามารถเป็นผู้ที่มั่งคั่งหรือผู้ที่ยากจน แต่ไม่สามารถมีการเปรียบเทียบคุณธรรมที่ดีและไม่ดี ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขและไม่มีเรื่องของความทุกข์ ชื่อที่แท้จริงคือดินแดนแห่งความสุข ดังนั้นลูกๆ ควรทำความเพียรพยายามที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกทั้งหมดอย่างเต็มที่จากพ่อ ลูกสามารถเก็บภาพของลูกเองและภาพของลักษมีและนารายณ์ไว้กับลูกด้วยเช่นกัน ผู้คนก็จะพูดว่าต้องมีใครบางคนที่สอนพวกเขา คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดของพระเจ้าใช่ไหม? พระเจ้าไม่ได้มีร่างของท่านเอง ท่านมาและยืมร่างนี้มาใช้ พาหนะที่โชคดี (บัคกีราช) เป็นที่จดจำ และดังนั้นท่านต้องอยู่ในพาหนะอย่างแน่นอน ท่านจะไม่ขี่วัว พวกเขาทำให้ชีวาและชางก้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เหตุนี้เองพวกเขาจึงได้แสดงวัว (เป็นพาหนะของท่าน) พ่อพูดว่า: ลูกควรอยู่อย่างมีความสุขมากที่เวลานี้ลูกเป็นของพ่อ พ่อพูดด้วยเช่นกันว่า: ลูกเป็นของพ่อ พ่อไม่ได้มีความสุขใดๆ ในการประกาศสิทธิ์ในสถานภาพ ครูก็คือครู และเขาเพียงแค่ต้องสอน พ่อพูดว่า: โอ้ ลูกๆ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความสุข ในเมื่อพ่อได้นำลูกมาเลี้ยงดู เวลานี้ลูกควรมีประสบการณ์ของความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส มีการนำมาเลี้ยงดูมากมายหลายประเภท ผู้ชายก็รับผู้หญิงมาเลี้ยงดูเพื่อเป็นภรรยาของเขา เธอเข้าใจว่าเขาเป็นสามีของเธอ เวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าชีพบาบาได้นำลูกมาเลี้ยงดู ผู้คนในโลกไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ การนำมาเลี้ยงดูของพวกเขาเป็นไปสำหรับการใช้ดาบของตัณหาราคะกับกันและกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อราชานำเด็กมาเลี้ยงดู เขาทำสิ่งนั้นเพื่อความสุข อย่างไรก็ตามนั่นคือความสุขชั่วคราว ซันยาสซีก็นำผู้อื่นมาเลี้ยงดูเช่นกัน ผู้คนจะพูดว่า: ผู้นี้คือกูรูของเรา และกูรูก็จะพูดว่า: พวกเขาเป็นสาวกของฉัน มีการนำมาเลี้ยงดูมากมายมากมายหลายประเภท พ่อก็นำลูกมาเลี้ยงดูและให้ความสุขแก่พวกเขา และหลังจากให้พวกเขาแต่งงานก็ราวกับว่าเขาได้ให้มรดกแห่งความทุกข์ การนำมาเลี้ยงดูของกูรู (Guru) นี้ชั้นหนึ่ง นี่คือการนำมาเลี้ยงดูโดยพระเจ้าเพื่อที่จะทำให้ดวงวิญญาณเป็นของท่าน เวลานี้ลูกๆได้เห็นการนำมาเลี้ยงดูในทุกรูปแบบแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีซันยาสซีอยู่ผู้คนก็ยังคงร้องเพลงต่อไป: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! มาและนำเรามาเลี้ยงดูและชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยเถิด! ทุกคนเป็นพี่น้องกัน อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นเพียงเมื่อท่านมาและทำให้ลูกเป็นของท่านเท่านั้น ลูกพูดว่า: บาบา เวลานี้เรากำลังประสบกับความทุกข์ พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของ อาณาจักรของราวัน พวกเขายังคงสร้างหุ่นจำลองของราวันและเผาราวันต่อไป เมื่อใครบางคนทำให้คนอื่นทุกข์ทรมาน พวกเขาคิดว่าพวกเขาควรฟ้องร้องคดีกับบุคคลนั้น อย่างไรก็ตามราวันกลายเป็นศัตรูของคุณเมื่อไหร่? ศัตรูนี้ในที่สุดแล้วจะตายหรือไม่? มีเพียงลูกเท่านั้นที่รู้จักศัตรูนี้ ได้มีการนำลูกมาเลี้ยงดูเพื่อที่จะเอาชนะราวัน เพียงลูกๆ เท่านั้นที่รู้ว่าการทำลายล้างต้องเกิดขึ้น ระเบิดปรมาณูก็ถูกสร้างขึ้นมาเช่นกัน เปลวไฟแห่งการทำลายล้างปรากฏขึ้นจากไฟบูชายัญแห่งความรู้นี้ เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าลูกจะเอาชนะราวันแล้วปกครองโลกใหม่ ทุกสิ่งอื่นกำลังเล่นกับตุ๊กตา ตุ๊กตาของราวันทำให้ลูกเสียค่าใช้จ่ายไปมากมาย ผู้คนสูญเสียเงินมากมายโดยไม่จำเป็น มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน พวกเขาเร่ร่อนไปทั่วและกลับมาไม่มีความสุข พวกเขาเฝ้าแต่เร่ร่อนไปทุกหนแห่งในขณะที่เวลานี้เรากำลังประกาศสิทธิ์ในอำนาจของการปกครองยุคทองที่สูงส่งของเราด้วยการทำตามศรีมัท ชีพบาบาผู้ที่สูงส่งที่สุดผู้ก่อตั้งยุคทองกำลังทำให้เรากลายเป็นนายของโลกเป็นเทพผู้ที่สูงส่งที่สุด ศรีศรีชีพบาบากำลังทำให้เราเป็นศรี(สูงส่ง) มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับการกล่าวว่าเป็นศรีศรี (สูงส่งเป็นสองเท่า) เทพถูกเรียกว่าศรีเพราะพวกเขากลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ อันที่จริงแม้กระทั่งราชาที่ข้องแวะในกิเลสก็ไม่สามารถเรียกว่าศรีได้ สติปัญญาของลูกเวลานี้ควรไม่มีขีดจำกัด ลูกรู้ว่าลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีมงกุฎ 2 ชั้นด้วยการศึกษานี้ ลูกเป็นผู้ที่เคยมีมงกุฎ 2 ชั้นและเวลานี้ลูกไม่มีแม้แต่มงกุฎเดียว ลูกไม่บริสุทธิ์ ไม่มีใครที่นี่สามารถได้รับมงกุฎแห่งแสง ในภาพเหล่านี้ที่มีการแสดงให้เห็นว่าลูกกำลังนั่งในทาปาเซีย ไม่สามารถแสดงให้เห็นลูกพร้อมกับมงกุฎแห่งแสงได้ ลูกต้องกลายเป็นผู้ที่มงกุฎ 2 ชั้นในอนาคต ลูกๆ รู้ว่าลูกมาหาบาบาเพื่อที่จะกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีที่มีมงกุฎ 2 ชั้น ลูกควรมีความสุขนี้ ลูกควรจดจำชีพบาบาเพื่อที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์และเป็นนายแห่งสวรรค์ ไม่มีเรื่องของความยากลำบากในสิ่งนี้ ลูกกำลังนั่งที่นี่อย่างเป็นนักเรียน เมื่อลูกออกไปหาเพื่อนฝูงและญาติมิตรของลูกข้างนอก ลูกก็ลืมชีวิตนักเรียนของลูก เพราะลูกจดจำเพื่อนฝูงและญาติมิตรของลูก จึงมีความแรงของมายา เมื่อลูกอยู่ในหอพัก ลูกก็สามารถศึกษาเล่าเรียนได้เป็นอย่างดี เมื่อลูกมาและไปลูกก็ถูกจะกลับมามีนิสัยเสียโดยอิทธิพลของมิตร เมื่อลูกจากที่นี่ไปและออกไปข้างนอก ความซาบซึ้งของชีวิตนักเรียนของลูกก็จะหายไป แม้กระทั่งครูที่สอนข้างนอกก็ไม่ได้มีความซาบซึ้งที่ภายนอกมากเท่ากับที่พวกเขาสอนที่นี่ นี่คือสำนักงานใหญ่,มธุบัน นักเรียนอยู่เบื้องหน้าครูและไม่มีธุรกิจทางโลก มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน บางคนแม้กระทั่งไม่จดจำชีพบาบาตลอดทั้งวัน พวกเขาไม่กลายเป็นผู้ช่วยของชีพบาบา ลูกกลายเป็นลูกของชีพบาบา ดังนั้นจงทำงานรับใช้! หากลูกไม่ทำงานรับใช้ นั่นหมายความว่าลูกไม่มีค่า พ่อเข้าใจสิ่งนี้ อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของท่านที่จะบอกลูกให้จดจำท่าน ทำตามพ่อและจะมีประโยชน์มากมาย ความสัมพันธ์บนพื้นฐานของกิเลสนั้นเลวร้าย ดังนั้นจงละทิ้งสิ่งเหล่านั้นต่อไป อย่าได้รักษาความเป็นมิตรกับพวกเขา พ่ออธิบายแก่ลูก แต่นั่นก็ควรอยู่ในโชคของลูกเช่นกัน บาบาพูดว่า: เก็บชาร์ทของลูก ลูกจะได้รับประโยชน์มากมายจากการทำเช่นนั้น บางคนแทบจะไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึงแม้แต่ชั่วโมงเดียว ลูกต้องไปถึงสภาพของการมีการจดจำระลึกถึง 8 ชั่วโมงในเวลาสุดท้าย ลูกเป็นคาร์มาโยคี ลูกบางคนก็มีความกระตือรือร้นในบางครั้ง และดังนั้นลูกจึงเก็บรักษาชาร์ทไว้ นั่นเป็นสิ่งที่ดี ยิ่งลูกจดจำระลึกถึงพ่อมากเท่าไร ก็จะยิ่งมีประโยชน์สำหรับลูกมากเท่านั้น ได้มีการจดจำกันว่าผู้ที่จดจำพระเจ้าในช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเขาก็จะได้รับชาติเกิดที่ดี สิ่งนี้หมายความว่าอะไร? ผู้ที่ไม่จดจำพ่อเป็นอย่างดีจะได้รับการลงโทษผ่านนิมิตในเวลาสุดท้าย เป็นเพราะภาระของบาปในหลายชาติเกิดที่พวกเขาได้ทำจึงทำให้พวกเขาได้ใช้หลายชาติเกิดและดังนั้นจึงได้รับนิมิตครั้งแล้วครั้งเล่า ตัวอย่างเช่นเมื่อพวกเขาสังเวยตนเองที่คาจี พวกเขาก็เห็นนิมิตของบาปของพวกเขาทันที พวกเขาสัมผัสกับการได้รับการลงโทษสำหรับบาปที่พวกเขาได้ทำ มีผู้ที่สัมผัสกับการถูกลงโทษเป็นอย่างมาก ผู้ที่สร้างอุปสรรคต่องานรับใช้ของบาบาสมควรได้รับการลงโทษ พวกเขาสร้างปัญหาในงานรับใช้ของพ่อ มือขวาของท่านคือดารามราช พ่อพูดว่า: จงสัญญากับตัวลูกเอง เพราะเป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ มิฉะนั้นลูกก็จะไม่บริสุทธิ์ พ่อดลใจให้ลูกทำสัญญา อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับลูกว่าลูกจะทำหรือไม่ ผู้ที่ทำบางสิ่งจะได้รับผลตอบแทนของสิ่งนั้น มีหลายคนที่ทำสัญญาแล้วยังคงทำกรรมที่ไม่ดีต่อไป ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเฝ้าแต่ร้องเพลง: ของฉันคือผู้เดียวและไม่มีใครอื่น อย่างไรก็ตามเวลานี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าเหตุใดดวงวิญญาณถึงได้ร้องเพลงนี้ พวกเขาเฝ้าแต่ร้องเพลงตลอดทั้งวัน: ของฉันคือ กิธา โกปอล ผู้เดียวเท่านั้น (อีกชื่อหนึ่งของกฤษณะ) เป็นเพียงเมื่อพ่อมาในยุคบรรจบพบกันเท่านั้นที่ท่านสามารถพาลูกกลับบ้านไปกับท่านได้ ลูกกำลังศึกษาเพื่อที่จะไปสู่ดินแดนของกฤษณะ มีวิทยาลัยสำหรับเจ้าชายและเจ้าหญิงเพื่อศึกษาเล่าเรียน นั่นเป็นเรื่องที่มีขีดจำกัด พวกเขา (เจ้าชายหรือเจ้าหญิง) อาจจะล้มป่วยหรือแม้กระทั่งตายได้ นี่คือมหาวิทยาลัยของพ่อผู้เป็นพระเจ้าสำหรับการกลายเป็นเจ้าหญิงและเจ้าชาย นี่คือการศึกษาราชาโยคะ ลูกกำลังกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา ลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อและกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงของยุคทอง พ่อนั่งที่นี่และบอกลูกถึงเรื่องราวที่น่าพึงพอใจเหล่านั้น ลูกควรจดจำเรื่องราวเหล่านั้น บางคนติดกับทันทีที่พวกเขาออกจากที่นี่ไป ลูกจดจำพ่อตามลำดับกันไป ผู้ที่จดจำท่านได้มากกว่าก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นจดจำระลึกถึงท่านด้วยเช่นกัน ควรคงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกจะสามารถให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากมายได้อย่างไร เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกก็จะมีนิมิตของทุกสิ่งและรู้สึกว่าลูกไม่ได้เพียรพยายามอย่างเต็มที่จริงๆ ลูกจะได้เห็นความมหัศจรรย์มากมาย ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีก็จะกลายเป็นเจ้าเป็นนาย พ่อยังคงบอกลูกต่อไปอีกมากมาย พ่อได้มอบชุดนิทรรศการให้แก่ศูนย์ เพื่อให้ลูกๆได้เรียนรู้และทำให้ฉลาด แล้วบาบาก็จะเข้าใจว่าบีเครู้วิธีการที่จะทำงานรับใช้ เมื่อลูกทำงานรับใช้ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง เหตุนี้เองบาบาจึงเน้นย้ำการทำชุดนิทรรศการ เป็นเรื่องที่ธรรมดามากเพียงแค่ทำภาพเหล่านี้ จงอยู่อย่างกล้าหาญและช่วยทำภาพสำหรับนิทรรศการและนั่นก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกที่จะอธิบาย บาบาเข้าใจว่าครูที่เป็นผู้จัดการนั้นหย่อนยานเล็กน้อย ครูบางคนกลายเป็นผู้จัดการแล้วก็มีสำนึกที่เป็นร่าง พวกเขาคิดว่าตนเองนั้นฉลาดมาก ฉันกำลังก้าวหน้าไปอย่างดีมาก! หากลูกถามคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องใดของพวกเขา พวกเขาก็จะบอกลูกสิบเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนั้น มายาทำให้ลูกควงหมุนอย่างมาก ลูกๆ ควรอยู่อย่างข้องแวะในงานรับใช้และงานรับใช้มากขึ้น! พ่อเป็นผู้ที่มีเมตตา ผู้ขจัดความทุกข์ และผู้ประทานความสุข ดังนั้นลูกๆ ควรกลายเป็นเช่นนั้นด้วย เพียงแค่ให้คำแนะของพ่อ พ่อพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอยู่เสมอ และลูกจะกลายเป็นผู้อาศัยในสวรรค์จากชาวนรก นี้เป็นเรื่องที่ง่ายมาก! พ่อพูดว่า: จดจำพ่อ และลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ และไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข เมื่อพวกเขามีศรัทธา ลูกควรให้พวกเขาเขียนสิ่งนี้ลงไปในทันที บางคนแม้กระทั่งเขียนว่าบราห์มากุมารและกุมารีกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาจากชีพบาบาอย่างแท้จริง ดังนั้นพวกเขาควรเข้าใจว่าพวกเขาต้องเป็นของพ่อเช่นนั้นอย่างแน่นอน พวกเขาควรจะลี้ภัยอยู่กับท่าน ลูกมาที่นี่เพื่อมาลี้ภัยกับพ่อ นั่นคือลูกเข้ามาในตักของท่าน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่แสนหวาน ผู้เป็นที่รัก ที่จากหายไปนาน เวลานี้ใด้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. กลับมามีความเมตตา เป็นผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข เช่นพ่อ

2. อยู่อย่างระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับอิทธิพลของมิตรที่ไม่ดี ทำตามพ่อผู้เดียวเท่านั้น ทำงานรับใช้ที่จะนำคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นมากมาย อย่าได้มีความหยิ่งยโสและด้วยเหตุนี้จึงคิดว่าตนเองฉลาดมาก

พร:
ขอให้ลูกสวมมงกุฎแห่งแสงอยู่เสมอและทำกิจกรรมทั้งหมดของลูกด้วยสัญญาณจากความคิดของลูก

ลูกที่อยู่อย่างเป็นแสงอยู่เสมอจะไม่มีวันสูญเสียเวลาหรือความคิดของพวกเขา พวกเขามีแต่ความคิดที่จะเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติเท่านั้น เช่นเดียวกับที่ลูกทำให้บางสิ่งกระจ่างชัดโดยพูดถึงสิ่งนั้น ในทำนองเดียวกัน กิจกรรมทั้งหมดของพวกเขาดำเนินไปโดยความคิดของพวกเขา เมื่อลูกนำวิธีนี้มาใช้ โลกที่มีตัวตนจะกลายเป็นอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน สำหรับสิ่งนี้ จงสะสมพลังแห่งความเงียบและสวมมงกุฎแห่งแสงของลูกอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:
ก้าวออกจากดินแดนแห่งความทุกข์และคลื่นแห่งความทุกข์จะไม่มีวันมาถึงลูก